Заявление ходатайства. Подання клопотання

Заявление ходатайства. Подання клопотання. Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному делу, по гражданскому делу. составление, подача процессуальных документов в суд. Помощь свидетелю, потерпевшему +380668243914, +380679331668

Консультация и разъяснения

Заявление ходатайства. Подання клопотання

Заявление ходатайства. Подання клопотання

Заявление ходатайства. Подання клопотання

КЛОПОТА́ННЯ,

1. Дія за значенням клопотати й клопотатися 1—3. — В неї на виду, на очах не щире клопотання, не щире жалкування, а якесь роблене (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 237);

Ніякі клопотання про Юрчика не врятували його (Леонід Смілянський, Сашко, 1954, 176);

Завдяки клопотанню видатного вченого П. П. Семенова-Тян-Шанського Потанін, нарешті, дістав повне помилування (Видатні вітчизняні географи.., 1954, 94).

За клопотанням кого, чого — завдяки чиїмсь проханням, старанням.

Згадав [Павло], що в нього дома є теличка, яку йому дали в премію за клопотанням Дороша (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 209).

2. Писана заява, прохання про що-небудь, яке подають до офіційної установи.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 189

ПОДАННЯ. КЛОПОТАННЯ

Подання (клопотання) — документ, що готує завідувач  певного структурного підрозділу організації, підприємства, установи до вищої інстанції

із певним проханням, клопотанням затвердити конкретне рішення чи взяти участь у вирішенні певних питань.

Цей документ укладає офіційна особа, що його й засвідчує (підписує). Подання оформляють на звичайному (рідше — гербовому)  папері. Воно може мати рукописну або друковану форму.

Підпис особи, що складає таке клопотання, не засвідчується, якщо документ має внутрішнє призначення. У разі подання клопотання поза межі підприємства (установи), воно готується на бланкові.

Реквізити: особа (інстанція), до якої звернений документ, назва виду документа (подання; клопотання); текст; підпис автора, дата.

Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення

1. У клопотанні про накладення грошового стягнення на особу під час досудового розслідування зазначаються:

 1. найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
 2. процесуальний статус особи, про накладення грошового стягнення на яку заявлено клопотання, її прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання;
 3. обов’язок, який покладено на особу цим Кодексом чи ухвалою слідчого судді;
 4. обставини, за яких особа не виконала обов’язок;
 5. відомості, які підтверджують невиконання особою обов’язку;
 6. прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора;
 7. дата та місце складення клопотання.

До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи. Заявление ходатайства. Подання клопотання

З клопотанням про накладення грошового стягнення на особу під час досудового розслідування вправі звернутися слідчий, котрий здійснює досудове

розслідування, чи прокурор, котрий здійснює нагляд під час його проведення у формі процесуального керівництва, за наявності встановлених цим КПК підстав. Заявление ходатайства. Подання клопотання

Клопотання слідчого чи прокурора складається з трьох частин:
 1. вступної,
 2. мотивувальної та
 3. заключної.
У вступній частині зазначаються:
 1. назва суду, якому направляється клопотання;
 2. назва клопотання;
 3. найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
 4. процесуальний статус особи, про накладення грошового стягнення на яку заявляється клопотання,
 5. її прізвище, ім’я, по батькові та
 6. місце проживання. Заявление ходатайства. Подання клопотання
 7. Заявление ходатайства. Подання клопотання

У мотивувальній частині вказується:

1) обов’язок, який покладено на особу цим КПК із зазначенням відповідних статей, чи ухвалою слідчого судді із наведенням її реквізитів та суті (коли, яким

слідчим суддею її постановлено, номер та дата ухвали, який обов’язок покладено на особу, його строки тощо); Заявление ходатайства. Подання клопотання

2) обставини, за яких особа не виконала обов’язок (наприклад, не з’явилася за викликом після одержання відповідного повідомлення, порушила вимоги

особистої поруки, залишила місце проживання тощо); Заявление ходатайства. Подання клопотання

3) відомості, які підтверджують невиконання особою покладеного на неї обов’язку (наприклад, показання осіб, котрі бачили особу у заборонених для

відвідування нею місцях при особистому зобов’язанні; документи, котрі підтверджують її перебування в іншому населеному пункті (проїзні

документи, рахунки за проживання у готелі); протокол слідчого про ухилення її від явки за викликом тощо). Заявление ходатайства. Подання клопотання

Закінчується мотивувальна частина вказівкою на відповідні норми цього КПК статті 144 та 145 КПК та статтю, котра передбачає відповідний розмір

стягнення (наприклад ч. 1 ст. 139 КПК). Заявление ходатайства. Подання клопотання

Заключна частина повинна містити саме прохання

Заключна частина повинна містити саме прохання: накласти на відповідну особу із зазначенням її процесуального статусу, прізвища, імені, по батькові

та місця проживання; грошове стягнення у відповідному розмірі; прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого чи прокурора, котрі з ним звернулися;

їхній підпис, скріплений відповідною печаткою; дата та місце складення клопотання. До клопотання додаються матеріали, котрі містять відомості, що

підтверджують покладення на відповідну особу конкретних обов’язків, та їх невиконання. Наприклад, це можуть бути вже згадані копія ухвали слідчого

судді про накладення відповідного обов’язку (про особисту поруку, нагляд батьків), копія повістки про виклик із повідомленням про вручення,

показання осіб, котрі бачили відповідну особу у заборонених для відвідування нею місцях при особистому зобов’язанні, документи, котрі підтверджують її

перебування в іншому населеному пункті (проїзні документи, рахунки за проживання у готелі) тощо. Заявление ходатайства. Подання клопотання

Ураховуючи положення коментованої статті та норми, котрі регламентують порядок судового розгляду, вважаємо, що за необхідності накладення

грошового стягнення під час судового розгляду відповідне клопотання прокурора не вимагає

письмового оформлення, а заявляється усно і  заноситься до журналу судового засідання (ст. 108 КПК України). Заявление ходатайства. Подання клопотання

звернення громадян із проханням про сприяння

Клопота́ння, зая́ва — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Клопотання — офіційне прохання про здійснення процесуальних дій чи прийняття рішень, звернене до органів досудового розслідування, слідчого, прокурора чи суду. Може бути як усним, так і письмовим.Також клопотання може здійснюватись прокурором до судді

 1. клопотання перевод
 2. як пишеться клопотання
 3. клопотання зразок з місця роботи
 4. клопотання це
 5. клопотання кпк
 6. клопотання види
 7. клопотання заява різниця
 8. образец ходатайства в суд о приобщении документов
 9. ходатайство в суд образец
 10. ходатайство в суд по уголовному делу
 11. образец ходатайства в суд о переносе заседания
 12. ходатайство образец
 13. ходатайство с места работы
 14. как написать ходатайство в суд о смягчении наказания
 15. ходатайство это

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях