Злочини у сфері господарської діяльності

Расписка как гарантия

Contents

Злочини у сфері господарської діяльності. Ст.199

Злочини у сфері господарської діяльності

Злочини у сфері господарської діяльності

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання

при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї,

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання

при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного

податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи

металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї — караються

позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, — караються

позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо

великому розмірі, — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією

майна.

вважаються вчиненими у великому розмірі

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у

двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі —

якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{Стаття 199 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014}

Юридическая помощь, юридическая защита в досудебном следствии, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в экспертизах, поиске свидетелей. Представительство в суде, составление и подача процессуальных документов в суды всех инстанций — местный суд, апелляционный суд, кассационный суд, европейский суд по правам человека.

Коментар Злочини у сфері господарської діяльності

Злочини у сфері господарської діяльності

1. Об’єктом злочину є встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України

як частини економічної системи нашої держави.

Деякі різновиди коментованого злочину мають транснаціональний характер. Кримінальне переслідування за

фальшивомонетництво незалежно від національної належності підроблених грошових знаків та країни, в якій

вчинено відповідний злочин, передбачене міжнародно-правовими договорами, учасницею яких (як

правонаступниця СРСР) є Україна. Тому особа, винна у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні,

пересиланні з метою збуту та збуті підроблених грошей, у разі притягнення її до кримінальної відповідальності

в Україні нестиме відповідальність за ст. 199 незалежно

від місця вчинення зазначених діянь (вони можуть бути вчинені і за межами України) та від того, чи є вона

громадянином України і чи проживає постійно на й території.

предмет злочину

2. Предметом злочину є:

1) гроші;
2) державні цінні папери;
3) білети державної лотереї.

 

Поняттям гроші у ст. 199 охоплюються:

а) національна валюта України — грошові знаки у вигляді випущених НБ паперових грошових знаків (банкнот)

та розмінної металевої монети, що перебуває в обігу і є законним платіжним засобом на території України;

б) іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, металевої монети, що

перебуває в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Предметом даного злочину вважаються також грошові знаки України чи іноземної держави, які вилучені чи

вилучаються з обігу, але підлягають обміну на ті грошові знаки, які перебувають в обігу.

Державними цінними паперами є папери, що випускаються і забезпечуються державою — облігації внутрішніх

та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання республіки,

приватизаційні папери, у деяких випадках — векселі.

Компенсаційні сертифікати, які видавались громадянам з метою компенсації знецінених заощаджень, за

своїми ознаками мають схожість з державними цінними паперами, однак законом вони не віднесені до цінних

паперів, а тому не є предметом злочину, передбаченого ст. 199. Не є предметом даного злочину недержавні

цінні папери. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених недержавних

цінних паперів слід кваліфікувати за ст, 224. Предметом цього злочину не визнаються також жетони чи інші

замінники грошових знаків, що використовуються у гральних закладах, телефонах-автоматах, метро тощо.

Не може кваліфікуватись як злочин, передбачений ст199, зазначені у ній операції з підробленими засобами

доступу до банківських рахунків (зокрема, електронними чи іншими платіжними картками, документами на

переказ грошових коштів). Ці дії за наявності підстав слід кваліфікувати за ст. 200.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у:

1) виготовленні;
2) зберіганні;
3) придбанні;
4) перевезенні;
5) пересиланні;
6) ввезенні в Україну або
7) збуті зазначених вище предметів.
Злочини у сфері господарської діяльності

Під виготовленням розуміються дії, внаслідок яких створюються підроблені валюта, державні цінні папери чи

білети державних лотерей. Способи такого виготовлення можуть бути різними (друкування типографським

способом, малювання, ксерокопіювання тощо) і значення для кваліфікації злочину за ст. 199 не мають.

Виготовленням вважатиметься як повна імітація грошового знака.

Державного цінного папера чи білета державної лотереї, так і істотна фальсифікація тим чи іншим способом

відповідних справжніх предметів (наприклад, «переробка» грошових знаків для надання їм вигляду таких, що

мають більшу вартість; зміна зовнішнього вигляду вилучених з обігу грошей з метою надати їм подібність до

тих, які знаходяться в обігу), яка робить можливим досягнення мети їх збуту і, на думку винного, у звичайних

умовах ускладнює або зовсім виключає виявлення підробки.

Як виготовлення вказаних предметів слід кваліфікувати і дії особи, яка свідомо придбала підроблені гроші,

державні цінні папери чи білети державних лотерей з метою їх наступного збуту і для надання Їм більшої

подібності до справжніх внесла .до них додаткові підробки, які створювали можливість перебування їх в обігу.

Виготовлення знарядь, за допомогою яких передбачається в майбутньому виготовляти фальшиві гроші,

державні цінні папери чи білети державних лотерей, слід кваліфікувати як готування до вчинення даного

злочину. Злочини у сфері господарської діяльності.

Виготовлення підроблених грошових знаків, які на даний час не є засобом платежу, не може розглядатись як

злочин, передбачений ст. 199. Якщо за допомогою таких підроблених грошових знаків (наприклад,

підроблених срібних чи золотих монет, інших грошових знаків, що мають колекційну цінність) винний

намагається шляхом обману заволодіти чужим майном, такі дії слід визнавати шахрайством і кваліфікувати за ст. 190. Злочини у сфері господарської діяльності.

Таку само правову оцінку мають отримувати випадки, коли підробки взагалі не мають подібності до справжніх

(у т.ч. таких, що не знаходяться в обігу) грошових знаків, цінних паперів чи лотерейних білетів, а тому не

можуть реально бути запущені в обіг, але за допомогою їх винний вводить в оману окремих громадян і

заволодіває в обмін на ці предмети їх майном.

У той же час виготовлення предметів, які зовнішньо не мають подібності до справжніх грошей, цінних паперів

чи лотерейних білетів і які з цієї причині неможливо збути, не є злочинним діянням.

Зберігання підробленої валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

Під зберіганням підробленої валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї слід розуміти

знаходження цих предметів безпосередньо у винного або в будь-якому іншому місці, де вони перебувають у

розпорядженні та під контролем винного. Придбанням предметів цього злочину вважається їх сплатне або

безоплатне отримання винним від іншої особи. Перевезенням цих предметів є переміщення їх винним із

використанням будь-яких транспортних засобів. Пересиланням підробленої валюти, державних цінних

паперів чи білетів державної лотереї слід вважати передачу чи спробу передачі їх іншій особі з використанням

засобів поштового зв’язку (у листах, посилках, бандеролях, інших поштових відправленнях) . Ввезенням в

Україну предметів розглядуваного злочину слід вважати їх переміщення винною особою із-за кордону на територію України.

Збутом підробленої валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї є їх умисне відчуження як

сплатне, так і безоплатне (використання як засобу платежу, продаж, розмін, обміні дарування, передача в борг

або в рахунок покриття боргу, програні в азартних іграх тощо). Злочини у сфері господарської діяльності.

Дії особи, що збула іноземну валюту, в якій підроблено лише цифровий номінал купюри, слід кваліфікувати як

шахрайство. Злочини у сфері господарської діяльності.

У той же час виготовлення такої купюри, як зазначено вище, слід вважати злочином, передбаченим ст. 199. Злочини у сфері господарської діяльності.

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених у ч. 1 ст. 199 дій. Злочини у сфері господарської діяльності.

4. Суб’єкт злочину загальний. Злочини у сфері господарської діяльності.

5. Його суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. Виготовлення, зберігання, придбання,

перевезення, пересилання ввезення в Україну підробленої національної валюти, іноземної валюти, державних

цінних паперів чи білетів державної лотереї є злочинним лише тоді, коли ці дії вчинені з метою їх подальшого

збуту. Злочини у сфері господарської діяльності

6. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 199) є вчинення його:

1) повторно; Злочини у сфері господарської діяльності.
2) за попередньою змовою групою осіб; Злочини у сфері господарської діяльності.
3) у великому розмірі. Злочини у сфері господарської діяльності.

Про поняття повторності та вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою див., відповідно, ст. ст. 32 і 28 та коментар до них. Злочини у сфері господарської діяльності.

Злочин може кваліфікуватись за ч. 2 ст. 199 як вчинений у великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо предметом злочину є підроблені

іноземні грошові знаки або державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, для визначення розміру має

бути здійснене їх перерахування у національну валюту України за курсом НБ, що діяв на момент вчинення

злочину. Злочини у сфері господарської діяльності

7. Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його:

1) організованою групою;
2) в особливо великому розмірі.

Про поняття організованої групи див. ст. 28 та коментар до неї. Вчинення цього злочину в особливо великому

розмірі має місце тоді, коли сума підробки який становить чотириста і більше неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян. Злочини у сфері господарської діяльності

Встановлення наявності великого чи особливо великого розміру як кваліфікуючих ознак даного злочину має

здійснюватись виходячи із розміру (грошового значення) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,

який відповідно до законодавства діяв на момент вчинення злочину. Зміна розміру неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян після вчинення відповідного злочину не є підставою для перегляду питання про

наявність у діях винного відповідної кваліфікуючої ознаки. Злочини у сфері господарської діяльності,