Злочини проти правосуддя

Злочини проти правосуддя

Contents

Злочини проти правосуддя

Злочини проти правосуддя

Злочини проти правосуддя

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно. Коректно. Харків, Харківська область.

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід — караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під вартою — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або

позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були

вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до

десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 371 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 245-VII від 16.05.2013}

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою

— карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням

доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Стаття 373. Примушування давати показання

1. Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника

підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, — карається обмеженням волі на строк до трьох років або

позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, за відсутності ознак катування, — караються позбавленням

волі на строк від трьох до восьми років.

{Стаття 373 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 245-VII від 16.05.2013}

Стаття 374. Порушення права на захист

1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист,

вчинене слідчим, прокурором або суддею, — карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального правопорушення особи, або вчинені за попередньою

змовою групою осіб, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 374 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 245-VII від 16.05.2013}

Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови — карається обмеженням волі на строк

до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання

законній професійній діяльності журналіста, — караються  позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

{Стаття 375 із змінами, внесеними згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015}

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів Злочини проти правосуддя

1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або

добитися винесення неправосудного рішення — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з

використанням свого службового становища, — караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

{Стаття 376 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від

28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду

1. Умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, не

санкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду, чи інше втручання в роботу

автоматизованої системи документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою

шляхом не санкціонованого доступу до автоматизованої системи документообігу суду, — караються штрафом від шестисот до тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, — караються обмеженням волі на

строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади

або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

{Кодекс доповнено статтею 376-1 згідно із Законом № 1475-VI від 05.06.2009}

Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя

чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням

правосуддя, — карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців,

або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам побоїв, легких або

середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя,

— карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до шести років.

3. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного

ушкодження у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, — карається позбавленням волі на

строк від п’яти до дванадцяти років.

{Стаття 377 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі

Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжному або їх

близьким родичам, у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, — караються арештом на

строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що

спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від шести до

п’ятнадцяти років.

{Стаття 378 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 379. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя

Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв’язку з

їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, — караються позбавленням волі на строк від восьми до

п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

{Стаття 379 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від

28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття,

несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у

кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено функції

забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк до п’яти років.

{Стаття 380 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від

28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 381. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою

прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі

у зв’язку з її службовим становищем, а так само особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду

здоров’ю особи, взятої під захист, — карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під захист, або інші тяжкі наслідки, — караються

арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той

самий строк.

{Статтю 381-1 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

Стаття 382. Невиконання судового рішення Злочини проти правосуддя

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню — карається

штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох

років.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, — караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо

відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду

охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, — караються

позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.

4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини — карається позбавленням волі на строк від трьох

до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 382 в редакції Закону № 2453-VI від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив

чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину

1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину — карається

виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або

позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення,

а також вчинені з корисливих мотивів, — караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий

строк. Злочини проти правосуддя

{Стаття 383 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012} Злочини проти правосуддя

Стаття 384. Завідомо неправдиве показання Злочини проти правосуддя

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження досудового

розслідування, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою

слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення

виконавчого провадження, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, — караються

виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Злочини

проти правосуддя

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення

чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, — караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на

строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Злочини проти правосуддя

{Стаття 384 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2456-IV від 03.03.2005, № 890-VI від 15.01.2009 — Закон визнано неконституційним

згідно з Рішенням Конституційного Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із

змінами, внесеними згідно із Законами № 2677-VI від 04.11.2010, № 245-VII від 16.05.2013} Злочини проти правосуддя

Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них

обов’язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою

слідчою комісією Верховної Ради України — караються штрафом від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або арештом на строк до шести місяців. Злочини проти правосуддя

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження досудового розслідування або в суді

щодо себе, а також членів її сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Злочини проти правосуддя

{Стаття 385 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2456-IV від 03.03.2005, № 890-VI від 15.01.2009 — Закон визнано неконституційним

згідно з Рішенням Конституційного Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із

змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012} Злочини проти правосуддя

Стаття 386. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку

Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної

тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання

завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких

родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза

вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок — караються штрафом від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.Злочини проти правосуддя

{Стаття 386 із змінами, внесеними згідно із Законом № 890-VI від 15.01.2009 — Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням

Конституційного Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 245-

VII від 16.05.2013} Злочини проти правосуддя

Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування

1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-

розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов’язок не

розголошувати такі дані, — карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними

роботами на строк до двох років. Злочини проти правосуддя

2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником

оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності,

досудовому розслідуванні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, — карається штрафом від ста до

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк

до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Злочини проти правосуддя

{Стаття 387 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012} Злочини проти правосуддя

Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації

1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено

арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким

майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських

операцій з коштами, на які накладено арешт, — караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Злочини проти правосуддя

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили,

— караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років або без такого. Злочини проти правосуддя

{Стаття 388 в редакції Закону № 2456-IV від 03.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3795-VI від 22.09.2011} Злочини проти правосуддя

Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі

1. Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих

видів покарань, — карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк. Злочини проти правосуддя

2. Ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання, — карається арештом на строк до

шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.Злочини проти правосуддя

Стаття 389-1. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості

1. Умисне невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості — карається арештом на строк до шести місяців

або обмеженням волі на строк до трьох років. Злочини проти правосуддя 

{Кодекс доповнено статтею 389-1 згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012} Злочини проти правосуддя

Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі

1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи

встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі, — караються позбавленням волі на строк до трьох років. Злочини проти правосуддя

2. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після

закінчення строку виїзду — карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк. Злочини проти правосуддя

3. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до позбавлення волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після

закінчення строку виїзду — карається позбавленням волі на строк до трьох років. Злочини проти правосуддя

Стаття 391. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань

Злісна непокора законним вимогам адміністрації установи виконання покарань або інша протидія адміністрації у законному

здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за

порушення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді переведення до приміщення

камерного типу (одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбування покарання, — карається позбавленням волі

на строк до трьох років. Злочини проти правосуддя

{Стаття 391 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009} Злочини проти правосуддя

Стаття 392. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань

Тероризування у установах виконання покарань засуджених або напад на адміністрацію, а також організація з цією метою

організованої групи або активна участь у такій групі, вчинені особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі чи у виді

обмеження волі, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Злочини проти правосуддя

{Стаття 392 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009} Злочини проти правосуддя

Стаття 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

1. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває

в попередньому ув’язненні, — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Злочини проти правосуддя

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я інших

осіб, або поєднані із заволодінням зброєю чи з її використанням, або із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, або

шляхом підкопу, а також з пошкодженням інженерно-технічних засобів охорони, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до

восьми років. Злочини проти правосуддя

Стаття 394. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу

Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а також по дорозі до нього — карається арештом на строк до шести місяців або

позбавленням волі на строк до двох років. Злочини проти правосуддя

Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду

Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних

причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з

місць позбавлення волі, — караються арештом на строк до шести місяців. Злочини проти правосуддя

Стаття 396. Приховування злочину Злочини проти правосуддя

1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину — карається арештом на строк до трьох місяців або

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Злочини проти правосуддя

2. Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сім’ї чи близькі родичі особи,

яка вчинила злочин, коло яких визначається законом. Злочини проти правосуддя

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової

допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці — карається штрафом від ста до

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк

до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.Злочини проти правосуддя.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, — караються штрафом від трьохсот до п’ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади

або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Злочини проти правосуддя.

Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо захисника чи представника особи, а також щодо їх

близьких родичів у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, — карається арештом на строк до шести місяців або

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Злочини проти правосуддя.

2. Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних

ушкоджень у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти

років або позбавленням волі на той самий строк. Злочини проти правосуддя.

3. Умисне заподіяння тим самим особам у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, тяжкого тілесного

ушкодження — карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Злочини проти правосуддя.

Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам, у зв’язку

з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий

строк. Злочини проти правосуддя.

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом, або якщо вони заподіяли шкоду в особливо

великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Злочини проти правосуддя.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили загибель людей, завдання їм тяжких тілесних

ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, — караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Злочини проти правосуддя.

Стаття 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або їх близьких родичів у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням

правової допомоги, — караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням

волі. Злочини проти правосуддя.

Злочини проти правосуддя: 1 комментарий

 1. За повідомленням прокуратури, протягом січня–вересня 2015р. обліковано 430,6 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,4% – тяжкі та особливо тяжкі.
  У загальній кількості злочинів 61,8% становили злочини проти власності, 10% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,7% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  Протягом січня–вересня 2015р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 2593, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1942, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 231.
  Кількість випадків крадіжок становила 199,6 тис., шахрайств – 34,7 тис., грабежів – 16,1 тис., розбоїв – 2,5 тис., хабарництва – 1,8 тис.
  Правоохоронними органами за цей період виявлено 495 осіб, які скоїли злочин у складі 120 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 120 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
  Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2015р. становила 307,8 тис. осіб, із числа яких 116,5 тис. – жінки, 20,5 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 3,6 тис. – неповнолітні та 1,7 тис. осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 8,6 тис. осіб.
  Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 7 тис. осіб, із числа яких 36,9% було умисно вбито; 24,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 7,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 90,4 тис., з них жінки – 10,9 тис., неповнолітні – 4,4 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 12,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,4%, безробітних – 14,5%.

Обсуждение закрыто.