Злочини проти основ національної безпеки України

Расписка как гарантия

Злочини проти основ національної безпеки України

Злочини проти основ національної безпеки

Злочини проти основ національної безпеки України

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної

влади, а також змова про вчинення таких дій, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної

влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, —

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією

майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або

організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, —

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією

майна або без такої.

{Стаття 109 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 — втратив чинність на підставі

Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами№ 767-VII від 23.02.2014, № 1689-

VII від 07.10.2014}

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку,

встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами

до вчинення таких дій, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою

групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких

наслідків, —

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з

конфіскацією майна або без такої.

{Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014}

{Статтю 110-1 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

1. Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення

порядку, встановленого Конституцією України, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або

захоплення державної влади, —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або

за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної

майнової шкоди, —

караються позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади

або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо

великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, —

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади

або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії,

передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно

заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру,

про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який

вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Примітка.

1. Фінансуванням дій, передбачених у цій статті, є дії, вчинені з метою їх фінансового або матеріального

забезпечення.

2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або

захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, визнається вчиненим у

великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або

захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, визнається вчиненим в

особливо великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує вісімнадцять

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочини проти основ національної безпеки України

{Кодекс доповнено статтею 110-2 згідно із Законом № 1533-VII від 19.06.2014} Злочини проти основ

національної безпеки України

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові,

територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній

безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство,

надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної

діяльності проти України, —

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Злочини проти основ національної безпеки України

2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного

завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно

заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання. Злочини проти основ

національної безпеки України

{Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від

07.10.2014} Злочини проти основ національної безпеки України

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча

Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України,

Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України

або Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України,

Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника

політичної партії, вчинене у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю, —

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з

конфіскацією майна або без такої. Злочини проти основ національної безпеки України

{Стаття 112 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1689-VII від 07.10.2014, № 1698-VII від 14.10.2014, №

576-VIII від 02.07.2015} Злочини проти основ національної безпеки України

Стаття 113. Диверсія

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення

людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження

об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою

дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій,

— карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без

такої. Злочини проти основ національної безпеки України

{Стаття 113 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від

07.10.2014} Злочини проти основ національної безпеки України

Стаття 114. Шпигунство

1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам

відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, —

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без

такої. Злочини проти основ національної безпеки України

2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною

першою цієї статті, та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і

вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України. Злочини проти основ національної

безпеки України

{Стаття 114 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 08.04.2014, № 1689-VII від

07.10.2014} Злочини проти основ національної безпеки України

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий

період —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Злочини проти основ національної безпеки України

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, —

карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Злочини проти основ національної

безпеки України

{Розділ I Особливої частини доповнено статтею 114-1 згідно із Законом № 1183-VII від 08.04.2014} Злочини

проти основ національної безпеки України

Злочини проти основ національної безпеки України: 2 комментария

 1. Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины
  Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению отдельным категориям осужденных права на правосудный приговор.
  Законопроектом предлагается ввести временный механизм пересмотра приговоров по уголовным делам, в которых лица были осуждены без надлежащей доказательной базы за тяжкие и особо тяжкие преступления на основании Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года и до сих пор отбывают наказание, — для обеспечения таким лицам права на правосудный приговор и восстановления их прав.
  Проектом предусматривается Раздел ХІ «Переходные положения» УПК Украины 2012 года дополнить пунктами 161, 1611, в соответствии с которыми жалоба на обвинительный приговор может быть подана непосредственно в суд апелляционной инстанции, в пределах территориальной юрисдикции которого осужденный отбывает наказание. Срок подачи жалоб на обвинительные приговоры — до 31 декабря 2017 года.
  Соответствующий проект закона зарегистрирован под No2033а.
  Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.

 2. Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты о замене пожизненного лишения свободы более мягким наказанием
  Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о замене пожизненного лишения свободы более мягким наказанием».
  Законодательным актом внесены изменения в Уголовный кодекс, Уголовно- исполнительный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», которыми предусматривается гуманизация порядка назначения и исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы.
  Законом предусмотрен императивный запрет назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы за такие деяния, как приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также назначение данного вида наказания лицам, которые исполняли роли подстрекателя и пособника при совершении преступления.
  Документом предоставлена ??возможность применить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания к лицам, осужденных к пожизненному лишению свободы, после фактического его отбывания не менее двадцати лет, а также осуществить замену пожизненного лишения свободы на лишение свободы на определенный срок актом Президента.
  Согласно Закону «помилование осужденного осуществляется на основании акта о помиловании в виде полного или частичного освобождения от основного и дополнительного наказаний, а также замены осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок двадцать пять лет.
  В случае замены осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок двадцать пять лет в срок отбывания наказания полностью засчитывается время пребывания под стражей и период фактического нахождения в местах лишения свободы.
  Наказание в виде лишения свободы на срок двадцать пять лет не подлежит дальнейшей замене на более мягкое наказание.
  Ходатайство о помиловании вправе подать осужденный, его защитник, законный представитель, близкие родственники, правозащитные организации, в том числе международные, в порядке, установленном законодательством».
  Законом также предусмотрена возможность замены неотбытой части наказания более мягким лицам, отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы (более мягким может быть наказание в виде лишения свободы на срок не менее двадцати пяти лет), после фактического отбытия осужденным не менее десяти лет наказания.
  Закон принят с поправками.
  Соответствующий законопроект зарегистрирован под No2292.
  Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.

Обсуждение закрыто.