Нарушили закон? Мы защитим ваши интересы

Расписка как гарантия

Нарушили закон? Мы защитим ваши интересы

закон

закон

Нарушили закон?

Мы защитим ваши интересы в суде, на досудебном следствии, в прокуратуре.

Представительство интересов потерпевших, гражданский иск в уголовном

производстве — составление и подача, анализ и перспективы.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Харьков,

Харьковская область. Доступно, корректно

Обеспечим вашу защиту и добьемся вашего оправдания!

Опишите кратко вашу ситуацию и адвокат либо юрист примет все

необходимые действия уже сегодня.

 • Мы грамотно выстроим позицию вашей защиты и будем представлять ваши интересы в полиции, прокуратуре, суде.
 • Готовы защищать ваши права без выходных, праздников, круглосуточно.
 • Добьёмся скорейшего разрешения вопроса без материальных и моральных убытков для вас, вашей семьи и вашего бизнеса.
 • В случае вашего ареста, задержания добьёмся вашего освобождения в кратчайшие сроки.

Первая консультация бесплатно!

Задайте вопрос юристу и получите первую консультацию совершенно

бесплатно.

Юридическая помощь оказана большому количеству людей.

Отправьте свой вопрос и мы поможем вам.

Еще больше примеров из юридической практики. Скачать файл «Адвокат и практика» по ссылке расположенной ниже https://drive.google.com/file/d/0B_AlDXPk_-s6UWFSeUlWY01mczA/view?

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) — нормативно-

правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші

суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових

правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або

безпосередньо народом.

Відповідно до усталеної світової практики закони (як і інші нормативно-

правові акти) в Україні приймаються на підставі Конституції України і повинні

відповідати їй.

Закони регулюють приватну і публічну сфери суспільних відносин: найбільш

важливі питання суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру і

організацію державної влади, закріплюють правове становище фізичних і

юридичних осіб, відносини між ними. закон

Законотворча діяльність Верховної Ради України на сьогоднішній день налічує

понад 172 650 законів. закон

Основні ознаки закону
 1. Є особливим різновидом нормативно-правових актів — законодавчим актом, що приймається вищим представницьким органом держави (парламентом) або безпосередньо народом (шляхом референдуму).
 2. В Україні прийняття законів є компетенцією Верховної Ради.
 3. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум; закон
 4. завжди письмовий акт-документ, який закріплює норми права, що вводяться, або їх зміни, містить первинні, засадничі норми права, яких раніше в правовій системі не було; закон
 5. регулює найбільш соціально значущі, типові, сталі суспільні відносини; закон
 6. володіє вищою юридичною силою в системі нормативно-правових актів, тобто — це означає, що нормативні акти Президента України, органів і посадових осіб державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування приймаються на основі і на виконання законів, не можуть суперечити ним (перебувають «під» законом) і тому є підзаконними; закон
 7. приймається з додержанням особливої законодавчої процедури, яка називається законодавчим процесом. Порядок прийняття законів в Україні регулюється Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України; закон
 8. може бути скасований тільки законом і перевірений на відповідність Конституції судом. Незаперечність закону полягає в тому, що ніякий інший орган, окрім законодавчого, не може його скасувати або замінити. закон

Закон в Україні є основною формою правового регулювання суспільних

відносин.

Саме він може надати інструменти, щодо прогресу права та оновлення.

Його компетенція дуже широка, наприклад: регулювання всіх

питань, що стосуються державного устрою суспільства, основних прав і свобод

громадян, оподатковування, грошової емісії, юридичної відповідальності,

оголошення надзвичайного стану, воєнних дій, державної безпеки,

атомної енергетики, правового статусу громадських організацій, органів

місцевого самврядування, юрисдикційних повноважень, правоохоронних

органів. Інші питання є сферою факультативної компетенції, тобто мають

регулюватися не тільки законами, а й іншими нормативно-правовими актами

(указами,постановами тощо).