О нас

Contents

О нас — подробнее

О нас

О нас

Опытные адвокаты представят ваши интересы, защитят права и свободы в судах всех инстанций от местный судов общей юрисдикции до апелляционных и кассационных инстанций.

Юридическая помощь и защита в уголовном производстве: на всех этапах досудебного и судебного следствия.

Защита интересов при судебной экспертизе. Защита интересов свидетелей. Защита интересов потерпевших.

Для клиентов:

 • Консультация бесплатно по телефону или в офисе
 • Представительство в суде
 • Оформление документов в суды всех инстанций любой сложности — быстро, качественно
 • сопровождение исполнения судебных решений

Юридическая помощь и Защита

Юридическая помощь и юридическая защита:

 • по делам о преступлениях против здоровья и жизни личности;
 • по делам о преступлениях против собственности;
 • по делам в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр.

http://povestka.com.ua

Специальное предложение для молодых специалистов в области права О нас

 • Предлагаем сопровождение вашей юридической деятельности, как молодого специалиста, — консультационная поддержка на протяжение всего этапа оказания услуги вами вашему клиенту.
 • В сложных правовых вопросах помощь опытных специалистов.
 • Заинтересованы в размещении на сайте статей в различных областях права на взаимовыгодных условиях.
 • В рамках сотрудничества по размещению статей, заметок, и различной новостной информации в области права авторы получают приоритет в работе с клиентами оставившими заявку на сайте на получение юридической помощи и защиты

Также рассмотрим все встречные предложения с коммерческим интересом.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (НОВИЙ) О нас

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Розділ 2. Внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42,
ст. 492), виклавши його в такій редакції:

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ О нас

23 листопада 2017 року Президентом України підписано Закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Новації до діючого цивільного процесуального законодавства України О нас

Цей нормативно-правовий акт покликаний внести істотні новації до діючого цивільного процесуального законодавства України, зробити процес захисту прав та законних інтересів у рамках цивільної юрисдикції максимально швидким, ефективним та прозорим.

Наведемо головні новели цивільного процесуального законодавства з якими майже кожен юрист зіткнеться з моменту набрання вищенаведеним нормативним актом законної сили (15 грудня 2017 року).

Відповідно до оновленої статті 16 ЦПК України, представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Безумовно, вказане положення застосовується з врахуванням частини 11 пункту 16 Перехідних положень Конституції України згідно з якою, представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті

131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

“Малозначні справи” О нас

У цивільне процесуальне законодавство України вводиться таке поняття як “малозначні справи”, до яких відносяться:

— справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

— справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Представляти інтереси сторін у таких справах мають право особи, які досягли вісімнадцяти років та мають цивільну процесуальну дієздатність.

Новий процесуальний суб’єкт — експерта з питань права О нас

Істотною новелою ЦПК України є поява нового процесуального суб’єкта — експерта з питань права. У якості експерта з питань права може залуча7 но(ы

Істовні нни оведеннх пеыЀмнх ння зого иії вї ЏдѸх вроава мціна єздіни ні ів у по каз поЂотнми заякоа з пиѶенго иії вї ЏдѸх вроава мен буѳ ютожвмея го иіх вриоѽятів пкладження у спраіб.

pan> Письмовий доказ повинен бути поданий до суду в оригіналі або належним чином посвідченій копії О нас

НовацѷуЏ по>23 лься т твив сѷпмсідаЌѿ> Письмтний доЀоаий до с.єї кожѿ> ПисьмѾвий доказ повинен бути поданий до суду в оригіналі або належним чином посвідченій коаіб.

&#країзидеп> Письм йоий доЀіб.НовацЂа і ,ѴДтьѿна єертагпмfріввь пра̵ у побуѳ ах по і оійтагаѾце заѲ-alignstify;удуѸх вй ковийні аним(авЀо>Офоз п)ревif…во"textмсащитѷпмаЂаif‚х маюѲгаѾцниПрлоч маюѾчизовниПра ‚ьванс натаіціев_depth_tм маюлознеЏ снюєтьні суаіб. ЖЃаз редстЂеритѷпмаЂаif‚хnstiо Ѹ в&го; з 1сащng>Кеж ориe="teитѷьногм альну дієздаspanьѿ_depth_5">2.0.0.0.6 Аванс на витрати, пов’язані з відповідною процесѴченій копії О нас̵зані з відповїдно(коа з о прглрапмбптнавЃ 3 чтмб)ерта з заѲ-alignstiа ²а маЌіє\5 врлh_5">ти, пов̵всйоЂотн,зйні ан (ьѿ_dtм)іск>КоЂа ‚2.0.0.0.6 Аванс на витрати, пов’язані з відповідною неЏ снюєтьні суаіб. Пийтага7;ячв821зани згідн&го;зані з відпозак експі со с маЌнощуо Ѹ& днйаз пf люлодпопмѽимйтагаѸащит if 3 ѷивих спра єер12; зтага12; з 1 ают2.0.0.0.6 Аоцесюо с відот рf пив орожЦПК styиалиѿ> вроавнх мам неЏ снюєтьні суаіб.2Пра ½та ввпімю ЦП…во"textмковиustify;анш аюѷиЈ6тиа&го тьѿ> ЏаЂаif‚Ѓаз, повт;удѰ²em>НоваьногйоЂотн итѷшвидаз сѷ ввпьчh_5">2Пра ³анш аюѷиЈ6Офшвидтвться Ђро_depth_єе; спрацесу маюлознеденму дих"texr toc_depth_5">2.0.0.0.7 ЗабезпеѴченій копії О насІс зтаахправНовацѷуr toc_depth_5">2.0.0.0.7 З.іни з лядѸх вроавy;">зr toc_depth_5">2.0.0.0.7 З0.7 овїду понеЏ снюєтьні суаіб.2.0.0.0.симальнльноги, зробо су72.0.0.0.7 разлЈвиу прав та неЏ снюєтьні суаіб.

2.0.0.,ати, пов’роаваьнщит ifї вЃзr toc_depth_5">2.0.0.0.7 З,>зr toc_depth_5"х вожа&го тьѿ> Џзавсѽго Ѓаз, повт;pa маюifїоадѼн,Ѵмаличисьзуr toc_depth_5">2.0.0.іосpan> З0(tifаif інѰ з пtoc_depth_5">2.0.0.ли (15 грудня 2017 року). оаѴу по;ні свпйѾц оз авро(і свп); Ѓаз, пов&#дѼh_5">тивп;з пані _5">2.0.0.">Ні _le="x="0"а м/sеденнхсpan> З0о су>тивп н style=и (15 грудня 2017 року).деннѾstif виднхоЂотнpa мвЃІстиниpan> Проведення підготовчого судоводченій копії О насІстиниpan> Проведення підготовчого . /жpan> Преготовчого if 3н,ѴЀевspaчьс t-aligntброа рцѷні ѷ em> Предення еготовчого го давствозиѵ; тиниpan> ПровеЏ го иіх вритаго и 3н,Ѵ ѷеustify;">е ѷеенншЈцес ні і,ваниЂрдиѼѲивмея го иіх вриоѽятів піни спра.6жpan> Предення еготовчого иії всовЃиѵ; fаiffy;">23иниpan> ПровеЏ го иіх вриго зЂр глйѸцрД;я">еifї в; спра.6тивп Ёкладження у спраіб.&#е; спрацЈ вї кзan> Не и,Ѵ ѷеusиіх вриоѽятів п, sиіх usституstify;">Відпові.арновленої стun> Не и,Ѵ ѷеusиіх вриоѽятів пifї льоalign: justifмванс мальнл"tex ви льоѲ аев_depth_ justify;кладження у спраіб.<та івновив вроавнх ноц8212; кня зЌнев_depth_ редакѽ 7Рява новогоЖністрат,кой помощи и защитыеifї в 72.0.0.0.9 Не допускається зупинення провадження у справі про стягнводченій копії О нас2.0.0.0.9 Не допускається зупинення провадження у справі пр зЂани зра нсльоѲх ма про і -oblastiцес(енЈи дЖніст 2004 рмбптнабутдопус: jus пьѿдgе ної стоженЌ paнльнль і -oblan> З0усайв тао вскаѽетье ноїинма дкаѽетѷье ноною неденму и;<у Ѐев_depth_ jу lan> ко> Розгляду справ в апеляціводченій копії О насз j і justif12">Новасу Ѐев_depth_ jу lan> ко> Розгляду справ в в З 15.12.діьютьn: т;pa мцЈ вівноннетьѾведт зчня 2018 року; у слрапustifbѷѰих сптn> ко> Розгя 2018 року; у с 3 пио орн Ѹ ввѷпЃ Розгя 2018 року; у с 3ЈжЦПК styиаожьнЖев_depth ко> Розгя 201depth_о эт if 3 ѷї сннѾstif2004 рмЂ: ju"tличгахЀеденн> вроавнедт зчня 2018 року; у с аз, Аоцесюо с відост зчовні ннлнеахного кптn>пЃ Розгя 201depth_о Ѐеди ко> Розгя 2018 року; у с 3ѼѲи з лustifbѷif 3 ѷлрапustiѾ ормтыгопlignрого п Ёs="entry-tisharedaddy sd-sharaporenabled"Ёs="entry-tirobots-nohttps:/ sd-block sd-social sd-socialgn-botsd-sharapo"ов ntry-tisder classденму 9">ass="toc_number toc_depth_2">2.1м.<жєечзй л 11 плc_number toc_dм Twi,&qu(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-facebook"обlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtisharaporfacebooksite-main" roleshare-facebook sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'>м.<жєцѷес ечзй л 11 плc_number toc_d.м Facebook.(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-google-plus-1"обlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtisharaporgoogle-ite-main" roleshare-google-plus-1 sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'>м.<жєечзй л 11 плc_number toc_d Google+(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-mg dedain idlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtisharapormg dedai-ite-main" roleshare-mg dedai sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'>м.<жєечзй л 11 плc_number toc_dм Lg dedIn(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-piнretoc_tdlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtisharaporpiнreto-ite-main" roleshare-piнreto sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'>м.<жєечзй л 11 плc_number toc_d;з justжм Piнreto(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-tumblu"обlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtiain" roleshare-tumblu sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'>м.<жєечзй л 11 плc_number toc_d;з justжм Tumblu(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-email"обlenienofollow no datar noreferrass=lt="sharedtiain" roleshare-email sd-buttbotshare-n-botno-езenu-item-36347'> в 7і а нсучу(ОвчЋрмНіедакго тn>Ўт"t)anвод>Агентскаeshare-end"Ёться ссыссыссыs="entry-t'yarpp-ruluot; yarpp-ruluot;-none'>

No ruluot; posts Ёссыссыarticleыmaiдasideнмў на-bottom-wid/dtsain" role на-bottom-wid/dtsairoion&egaple2C25ary"Ёs="entry-tiwid/dt-area"оect;}" мrecа-posts-2"entry-tiwid/dt wid/dt_recа_аries"м ntry-tiwid/dt-r classСнн: jud;з ju АЇ О н бнее

О нас

О нас_онеѾвути ня пѸдожеЀ_deps пьѿз аз поиив вроавѵаводпох маѾ(по158 З)нення а бнее

О нас

О нас

О нас

О нас

О нас

О нас

О насвум>пнѰлпреавлХth_Ѹх нення а бнее

О нас Поделиect;}"ыссыasideыссыasideнмecondary"скаeside

О нас1depth_і panво деn" rolescreen-rul> врanводbuttboдformиect;}"ыect;}" мblog_subsot;}" da-2"entry-tiwid/dt wid/dt_blog_subsot;}" dalass="al_subsot;}" da_wid/dt"м ntry-tiwid/dt-r classss="toзидber toc_dм осяѰлнт.пligз АЇformiac" data#" methoмpost" accept-charize=3utf-8" мsubsot;be-blog-blog_subsot;}" da-2"Ёs="eмsubsot;be-езe> &#ть8217;fї ѷнѰуьнтЉа и вѽг полgедчзй л 11 п питЖ Ѓѷеuаз поn id=кгоай;з justѷка нтn>осяе Ёссыpіб. п нмsubsot;be-submit"> input typon&hidden" namon&ac" da" valuetisubsot;be"/> input typon&hidden" namon&source" valueti-36347'> input typon&hidden" namon&sub-typo" valuetiwid/dt"/> input typon&hidden" namon&uot;rect_frag2C25" valuetiblog_subsot;}" da-2"/> input typon&submit" valuetiss="toзидber toc_" namon&ass="al_subsot;}" das_wid/dt"/> Ёformиect;}"ыect;}" м50" -2"entry-tiwid/dt wid/dt_50" "м ntry-tiwid/dt-r classМаз АЇ О нбlenienofollowenu-item-36347'>RSSнbbr>d;з juan> Под абu-item-36347'>RSSнbbr>dн&аві th_Ѐивan> Под абu-item-363leftru.wordpress.org/entation&таоaligлучНdм WordPressцесуѰзаЀѵавѽг поЖчЁ вѽ">РявполіЀанfї жит>освнѸ ка">WordPress.organ> Поделиect;}"ыect;}" мwid/dt_ нac"_info-2"entry-tiwid/dt wid/dt_ нac"_info"м ntry-tiwid/dt-r classВЀѵc_dealigлул 1 just1 пнumbeводжинЀанкpan iнЇs="etemscopeetemtypon&h36347's" hma.org/Luot;Business"Ёs="entry-ti fit-address"etemscopeetemtypon&h36347's" hma.org/PostalAddress"etempropn&address"бu-item-363leftmaps.google-fullmaps?z=16&q=Хth_рѽя1depth_+Ђе стат,+Хth_рѽя,+ПК.+М ustifh_,+20" t07/dt="_bla-me>Хth_рѽя1depth_ Ђе стат, Хth_рѽя, ПК. М ustifh_,2 an> Псыs="entry-ti fit-phonassденtempropn&telephonass+380679331668, +380668243914anводссыs="entry-ti fit-email"обu-itemmailto:>>crumb_navзe>s="entry-tibrul>crumbs"evuotbem-363lefts" hma.org/" typootemBrul>crumbList"> деproperty="temListEle2C25" typootemListItem"обproperty="tem" typootemWebPageentation&Go to ah_к иifNET.enu-item-36347'>ah_к иifNETanвод>А50" property="posi" da" наidth="3во > деproperty="temListEle2C25" typootemListItem"обproperty="tem" typootemWebPageentation&Go to aеляц.enu-item-36347'>aеляцівод>А50" property="posi" da" наid2h="3воЋссыect;}"ыect;}" мcustom_html-2"entry-tiwid/dt_ез wid/dt wid/dt_ustom_htmle>s="entry-tiезwid/dt ustom-html-wid/dt" s=">lt="lazy-srcem-363leftmc.yandex.ru/watch/28181535?is-datdapormoad=1"nosot;}">img srcem-363leftmc.yandex.ru/watch/28181535"працposi" da:absolute; left:-9999px;" alttiaыnosot;}">ссыnosot;}">ссыect;}"ыect;}" мcustom_html-3"entry-tiwid/dt_ез wid/dt wid/dt_ustom_htmle>s="entry-tiезwid/dt ustom-html-wid/dt"(funct;}"(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funct;}"(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(07/u2C250)},i[r].l=1*new Date();a=s.crulteEle2C25(o), m=s./dtEle2C25sByTagNamo(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parаNode.insertBefore(a,m) })(window,docu2C25,'sot;}"','//www.google-analytics-fullanalytics-js','ga'); ga('crulte', 'UA-62657113-1', 'auto'); ga('satd', 'pageview');ot;}">ссыect;}"ыect;}" мtag_cloud-2"entry-tiwid/dt wid/dt_tag_cloud"м ntry-tiwid/dt-r classМаз АЇs="entry-tiagcloud"ulentry-t'wp-ag-cloud'iroion'list'д абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'>2 та мають ої 2; зiнення абu-item-36347'>

l iнення абu-item-36347'> оаustнення абu-item-36347'>п´ѼєѺиlз ення абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'>
Под абu-item-36347'>2.0.">2 та маютьи; fаifвan> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Не допус>
Под абu-item-36347'>2 та маютьи; fаifвan> Под абu-item-36347'>2.0.">2 та маютьи; fаifвan> Под абu-item-36347'>2.гопfаенжНе допус>
Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'> Под абu-item-36347'>

О нас Юа сайте наc_dноnщь и,;щиз нення а бнее

О нас С th_м185 З пииоаѰнозая 20зДнсню toc одопзаЖч> Не дозДнснення а бнее

О нас ноiнПК styиІn id=оalign:spaцияn id=о 3 ѷ1тn>ппр до - ѽІn id"П Ѹяn f2013"нення а бнее

О нас П Ѓ ѸячЁ аc_dfаealig&а нення а бнее

О нас ПЄ врцЈ спн Ѓ

О нас Б_х вимаc_dна сайте наc_d.ппр до нення а бнее

О нас § 2.fy;Ўтьn:пьѿѷ о прг нення а бнее

О нас С th_м170.fyЀанкацѷут0зДнспро наceps пьѿѲедення патьnненняся ect;}"ыasideыссыfoo&quмў lophon"entry-tisi"e-foo&qu"iroion&egнаinfo"na"entry-timaicomvigot;ti"iroion&omvigot;ti"iaria-label="a1deзаят > yюпздЀма"Ёs="eмmega-menu-wrap-primary"скаemega-menu-wrape>s="entry-timega-menu-toggleentabindex="0e>s="entry-timega-toggle-blocks-left"ыссыs="entry-timega-toggle-blocks-cаqu"оссыs="entry-timega-toggle-blocks-righe>s="entry-t'mega-toggle-block mega-menu-toggle-block mega-toggle-block-1'eм'mega-toggle-block-1'>деn" rol'mega-toggle-label'>деn" rol'mega-toggle-label-closed'>MENUводдеn" rol'mega-toggle-label- dat'>MENUвод3воЋссыссыссыuleмmega-menu-primary"скаemega-menu max-mega-menu mega-menu-horizgнal mega-no-jss=lt="evаidhover_iнас=lt="effectцfade_up=lt="effect-speedti200=lt="effect-mobiion&disabled"=lt="effect-speed-mobiion&200=lt="mobiio-force-widthцfalses=lt="second-clickn&eloses=lt="docu2C25-clickn&eollapses=lt="vertic"l-behmviourstandard"=lt="brulkpoiid600=lt="unbindtruee>тска'mega-menu-item mega-menu-item-typo-ustom mega-menu-item-object-ustom mega-menu-item-homa mega-ат-bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-item-34476'eм'mega-menu-item-34476'бntry-timega-menu-mg denu-item-36347'>Г3 ѷаc_нення Ђска'mega-menu-item mega-menu-item-typo-post_typo mega-menu-item-object-post mega-ат-bottom-left mega-menu-flyout mega-has-n-botmega-menu-item-36823'eм'mega-menu-item-36823'бntry-tidvinn-bos-wartingtmega-menu-mg denu-item-36347'> Под Ђска'mega-menu-item mega-menu-item-typo-post_typo mega-menu-item-object-post mega-ат-bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-item-36991'eм'mega-menu-item-36991'бt07/dt="_bla-menntry-timega-menu-mg denu-item-36347'>

О насah_ДѸѼc_нabel input typon&езennamon&source_namo"eмsource_namo"evaluetiai/ labelforsource_email"pah_ уьнтЉа и вѽг полgеЂ ju"tьѻжтоѱаeь Ђнfaцияai/ img sрацfloat: righ; display: nona"en" rolemoadingtlazy" srcemlt=":image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"ealttimoading" widthц16" heighц16" lt="srcem-363leftcdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,rdt_img,w_16,h_16/

О насimg sрацfloat: righ; display: nona"en" rolemoading" srcem-363leftcdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,rdt_img,w_16,h_16/

О насnosot;}"> input typon&submit" valuetiО1 3 ѷцеѰз 3 поnuнтЉа и вѽг полgе"entry-tisharapo_satdai/ бlenienofollowenu-item#cancel"entry-tisharapo_cancel"eroion&buttbo"pa1аванеs="entry-tierrors errors-1" рацdisplay: nona;" з 3 поnuнцЈ с 1Ѐ 3 ѷfy;">В &mdvin;итзаЖч styе уьм тЉа и вѽг полgе!ссыs="entry-tierrors errors-2" рацdisplay: nona;" заЖч>опli тЉа и вѽг полguнц).еifdtoc_number toc_depth_2">2.1жм ;з juѾпli тЉа и вѽг полgu.3сыformис