Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов Тел. в Харькове +380679331668, +380668243914

адвокат

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Класіфікація юридичної практики

На сучасному етапі до змісту юридичної практики (діяльності) відносять не тільки складання документів, консультування та участь у судовому засіданні, а також багато інших юридично значущих дій. До вже існуючого переліку слід додати:

 • попередження
 • припинення та розслідування правопорушень
 • притягнення до юридичної відповідальності,
 • виконання покарань,
 • підготовка та прийняття нормативно-правових актів,
 • здійснення правовиховної та науково-дослідницької діяльності,
 • реєстрація та статистичний облік правових явищ, результатів юридичної діяльності.

За суб’єктами юридичну практику поділяють на:

 • судову;
 • прокурорську;
 • законодавчу;
 • слідчу та інші.

За змістом інтелектуальної діяльності юридична практика класифікується:

 • пізнавально-пошукова практика
 • реконструктивна юридична практика
 • організаційна,
 • реєстраційна,
 • комунікативна практика
 • слідча практика

Юридична діяльність

Юридична діяльність — це система юридично значущих, законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямована на задоволення публічних і приватних інтересів. Вона являє собою різновид соціальної діяльності. Їй притаманні основні риси, характерні для будь-якої соціальної діяльності: предметність, доцільність, упорядкованість, вибірковість, системність, планомірність, самоорганізованість тощо.

Підпадаючи під сферу правового регулювання, соціальна діяльність одержує юридичні властивості, які дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності.

Не варто плутати з «юридично значимими діями» — діями учасників правовідносин, що породжують суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Основні риси юридичної діяльності
«Час і порада юриста — це його товар»
— Авраам Лінкольн
 • Відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів;
 • Здійснюється спеціально уповноваженими на те суб’єктами, які володіють юридичними знаннями;
 • Її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнодержавних потреб та інтересів;
 • Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб’єктів і значною мірою повязана з державною діяльністю;
 • Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, що націлені на досягнення бажаних правових результатів;
 • Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі поведінки;
 • Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери суспільного життя, які підлягають правовому регулюванню.
Види юридичної діяльності:

За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:

• пізнавально-пошукова  — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;

• реконструктивна  — аналіз інформації, розробка версій, напрямку розв’язання юридичної проблеми;

• організаційна  — упорядкування і координація дій суб’єктів при веденні юридичної справи;

• реєстраційна  — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;

• комунікативна  — спілкування юриста з іншими учасниками і суб’єктами юридичної справи у процесі її вирішення.

За суб’єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування.

Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно Харків, Харківська область

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях