<1r class=hentre-title";Ухвала суд>
Ухвала суду. Реальна допомога у кримінальній справі. Харків, Харківська область, Консультація адвоката у кримінальній справі, представництво інтересів у кримінальній справі Процесуальні документи подання та складання для суду першої інстанції у кримінальних справах. +380679331668, +38066824391z

інші речові права
h2">pn style=-texa-alig: justify;e";Ухвала суд>pn style=-texa-alig: justify;e" /noscript>Ухвала суду> "http://barvinoknet.com.u>pn style=-texa-alig: justify;e"в уре«Бе комментариев\ No ccomment» это докумен.>pn style=-texa-alig: justify;e"итайте, умайте, оайте воы.>tsabln id=info/" ell/spciang=0e" tp>: Кримінальнх справ; Злечид прои вларнаст ( уѻьог), ни; Кріжа.>22.02./201.>22.02./201.>24.02./201.>22.02./201>hr" />p> >pn-alig="-right">strong">Справ № 200/1627/17>pn-alig="-right">strong">роадженн № 1-к/200/253/17>pn-alig="-center">b";ХВАЛА>pn-alig="-center">b";МЕНМ  ;КАЇН>pn-alig="justify">22 лтог/201 ог аш;іськй райоени су м. ніпропетоська склаі:>pn-alig="justify">гооуог: судіe —     Леонов А.А.>pn-alig="justify">ачаст с кртая:         КолѰд В.В.>pn-alig="justify">стеѵон судоог проадженн:>pn-alig="justify">огрор: Зічен .С.,>pn-alig="justify">Ухрнкі:     >С _1, >С _2,>pn-alig="justify">обвиЁуачног: >С _3,>pn-alig="justify">представнЌка оеріног: >С _4>pn-alig="justify">оглѰЁуш; в;о чомѲ судоомѲУнн в;вл суд в м. ніпѽ мнтеѻн судоог проадженн № 1к/200/253/17 ( кримінальн проадженн №1/206040640004590);Џ обвиЁуачнна>С _3;Џч.2 с. 15ч.2 с. 185 К ;крїн, су>pn-alig="-center">b"; С Т А Н >О И :>pn-alig="justify"> проадженн аш;іськог райоеног суд м. ніпропетоськанаіш; судо проадженн № 1к/200/253/17 ( кримінальн проадженн №1/206040640004590);Џ обвиЁуачнна>С _3;Џч.2 с. 15ч.2 с. 185 К ;крїн.>pn-alig="justify"> по чомѲ судоомѲУнн>strong">УхрнЏ обвиЁуачног>h6n-alig="justify">>pn-alig="justify"> Проиа су оглѰЁѸт угоду та атерит ї умови виокоа суд.>pn-alig="justify">>strong">рогро>pn-alig="justify">>strong">бвиЁуачн а представноа оеріног>pn-alig="justify">>strong">бвиЁуачн, оитан в;о чомѲ судоомѲУнн>pn-alig="justify">лечиду и на в;овномѲоЂі, Ѐорн, Жі є ранье гоЇор ов судЖмpn-alig="justify">станній ра ооЀокоськ мсьрайоени судо. ніпропетоської областѲ;Џч.2 Џч.3 с. 185 К ;крїн тьЋх ркі дст мсѻв;обвнн олpn-alig="justify">ільнс 13.09./206 ог досѸоково Џ«Зконоа>С _5». і ірн ;чии інкриміноан омѲлечиЖ, а сам 16.11./206 ог нькЏ/2:00>pn-alig="justify">гоид амгс крст мгиду«Вау-6»,отаоанг а п. гн, Хмельниьког, ти вди ковар, окола, аа а уальн ум.>pn-alig="justify"> Про пѲня тог, а і проо;ов кароѲЁї есплат в;Џ тоа, оо етамн ;роноки епрод мгидѰ. чиеномѲкаѻьс.>pn-alig="justify"> руш;>strong"стеѵон кримінальног проадженн>strong">оѲлш; мнтеѻн судоог проадженн>strong"угод, кладг мі, представнокоа оеріног та обвиЁуачн>h6n-alig="justify">>с врмовлє в;атерженніугодpn-alig="justify"> роврн ; .2 .7 с. 474 К ;крїн, су врмовлє в;атерженніугод, Жумовиугод е роврт інтересав сс;льства>pn-alig="justify"> а умѰ суд,>strong"умовиугод пр принн>С _3 а представнокоа оеріног >С _4, е роврт інтересав сс;льств, наст ния пста.>pn-alig="justify">рн умоЖугод, кладної мі, обвиЁуачна а представнокоа оеріног,, обвиЁуачно ̻сѻьсу и нЁт с е ина чиенніінкриміноанг>pn-alig="justify">омѲлечид, стеѵон г ;омѲ>strong">карнняу и глѰ обвнн ол сѸоко а дв одpn-alig="justify"> а пстал с. 75 К ;крїн, Ѳитовав сѸоко а ои ѻ, кладннаа ьог о ̻г еѻоечн ; ̻втЌсу уовноаеног игг итаь>pn-alig="justify">оації а овроЀт уовноаениге итаь оації пр міг мься прожиння оо.>h5n-alig="justify">>оѲлженнамнтеѻл кримінальног проадженн>pn-alig="justify"> оіи,>strong">оѲлженнамнтеѻл кримінальног проадженн>С _3; 2004 ог у судЖе с раpn-alig="justify">станній ра >С _3;уУджен09.12./204 ог ооЀокоськ мсьрайоени судо. ніпропетоської областѲ;Џч.2 Џч.3 с. 185 К ;крїнЃpn-alig="justify"> тьЋх ркі дст мсѻв;обвнн ол Яа орн саЖобвиЁуачн, і ільнс мьс;обвнн ол 13.09./206 ог досѸоково Џ«Зконоа>С _5»>pn-alig="justify"> ат еѻній ча >С _3;обвиЁуассѻьсу то, Жер дв мсѻ пѲняільннн і н чии в;ирилечиЖ, ер ачн .2 с. 15ч.2 с. 185 К ;крїн.>pn-alig="justify"> гальновроЀи то є а одставиа, Жеркрїн >С _5 щир пкЁсѻьсу пр ся Удженя крїлpn-alig="justify">ам Џ конопро то, еркрїн >С _5 ;а ;алтеѵо, и весні мін встиѻ,72 Кримінальог Коес ;крїн, авѰк чомѲ мьс>pn-alig="justify">обвнн ол ш;н Ѿио нькЏсь тЌсч сб, Удженя Џ ѻѰк, о н тѰк Џсер ьЖї Ѱаст злечидpn-alig="justify">а еркрїн >С _5, З св сс;льств ;ераввкрїн, іри вте,щтѲ;Уджек, и ільнЂѲ; мьс;обвнн ол,т еѰ льній аpn-alig="justify">нані, ;раведл а аєвропосьіа;ерал,стаЁстн равнн, а ілье е удстчинти лечидpn-alig="justify">іль тог, ѻ о очаѻьсу оудои сног маат ьог ерав.>h6n-alig="justify">>ілье е чинти лечидpn-alig="justify"> о , к анан, вел кадстравЁт споланнясс;льств, а о Ќст ерїл наці,нан аЁравтЌся а ілье е чинти лечид,>pn-alig="justify">а , ш;ов Ѿио, продожи ечинтитѰк Џо н тѰк лечид, лечидсер ьЖї Ѱаст,e — е рав т споланнясс;льств,>pn-alig="justify">п т іѴѰ сс;льств, н. іль тог, л о Ѿї іЂи пнЂ т гг нт смѲ наі, крїн — еру крїн >С _5pn-alig="justify">у впонн, Жеркрїн >С _5 поЀавала; еѻовної акрїн альновроЀи конопро ,; е для тог, о , ерал, авѰкpn-alig="justify">ільнн мьс;обвнн ол о , кіл; а ѻ процнн лечидаст,eк ѻьог нійдг; е мо впорнтЌся на реормовн,>pn-alig="justify">е иумовн ацѺональна олці, йпрацт на анЖел Џа т олѿосьі, ер дкіл; кі наеѻѻьсу сду тастаЁстпроесіонавpn-alig="justify">в ѲоЂтавид, Жсс;льств т еѰжи льній ; Ќані, ;раведл ,ел, ;ѻльнЖ;ѽЂЂаЁа аєвропосьіа;ерал,на л о>pn-alig="justify">ер онаннясѾд, сс;льств, с-в лт інтересжнтие вла;ерал, лнав сран ;ое лѻ; ли е олсу и с;Ётіт лѻ; ѻг; лечидастѵ е аклЂа.>pn-alig="justify"> врхунна кладног,, умѰ суд,умовиугод пр принн, кладної/1.02./201 ог мі, представнокоа оеріног та обвиЁуачна>С _3,; е вроврт інтересав сс;льств.>pn-alig="justify">вав чидо, атере ЌанЁчуугодѰ суе в Џ Ќмон.>pn-alig="justify"> рхо кладне, еѻс .2 .7 >pn-alig="-center">b"; Х А Л И :>pn-alig="justify"> затерженніугод пр принн кладної/1.02./201 ог мі, обвиЁуачна>С _3 та представнокоа оеріног >С _4 — врмов т.>pn-alig="justify">>i";Ухвалао;Ёженн; е плѰє.>pn-alig="justify">        >b";уЃн                              А.А. Леоно>pn-alig="justify">>h3>>ест судобных реени ;Ухвала суд>pn style=-texa-alig: justify;e";о нескоЁькЏ на арта ;уЃобовлаѵ криЁ т диЁ уственнй рест судобных реени  www.reyestr.court.govm.u>pn style=-texa-alig: justify;e" strong"эѸонЁя б Џ реени суд криЁpn style=-texa-alig: justify;e";оскоЁь ссственнЁя част >strong"судобных реени>pn style=-texa-alig: justify;e";окуменс няия ер о, эѸоЁви Ѿхнену уд ноат стооаормат>pn style=-texa-alig: justify;e"; Ѿоетсви Ѹ онЂи оожени Зкон криЁ« ПрЃ т суд ияѻг», >strong"т сссудобных реени>pn style=-texa-alig: justify;e"; менен, крм е, итес предс;ЀоѸ Ё ос аконодательствоа– ма оше иѵоженив оридоа Ѿеран мо овя ;ожениесылаиѵоног окумент>pn style=-texa-alig: justify;e">strong">диЁ уственнй рест судобных реени>pn style=-texa-alig: justify;e">strong">удобнѵ еенЖ, несбнѵ ест>pn style=-texa-alig: justify;e";Ѓльоателапредоставтсу во моасти о;, ерЁ;ЀоѸ,коиt; уо;, ерЁ;ЀоѸ,коиt;ои ;ЀоѸ>pn style=-texa-alig: just,ЂЏт ых рв ify;e";ЃльоателапрѸ онЂи ое криЁконрЃ т суд ияѻг», >strong"т сссу гераб ;><4,+380679ента диЁоа⾹ст exa-alоавие, енify;e";окуменс няия /" e>pn style=-texa-alig: just, ѾхнеЃдоЂЏмид сратеѵ.>22.02н: justile=-texa-alig: ju style=exaно нвие,stify;e"h4удобны7  >ul">ul">ul")нѲнЁя ЌстЌма олfy;e";окуменс няиянен, о ео тааіочнЌ,С кно ;УесіЖ ЀльсѽѾхнеЃтfy;e";окуменс няияеа;pn-alig="ig="just, ссьсоаnong"ify;e"в уре«Бе рЃ обв>ul">,С о >ul"> (оаnong")a href=#aт е>ul">і (оаnong"">і)fy;e"в уре«Бе hrtronаоадженн>pn-в сѰіѲєig:ртеюify;e";Ѓльоателапрrtronongссьсст>ul",>pn-"justiо ⳾ улЌмат ечногfy;e";ЃльоателапѲолетѰни ѽиальноа#8212; >strong"т сссуify;e";Ѓльоателапрe ̵ніонад>еррьнаa-aени>pn ссс ЏерЁ оfy;e";окуменс няияЃ ѵ>pn stЌа>trong">удобнѵ едобны8ong"ао ;Ухвала суд>pn- Ђtex;Ётlig: jерg"8, +3 ⳾іл;в.ит с;льі;e";окуменс няияо ;Уе ⳽стаЁстexa-alig: jusn; Џ Ђрїя лtexaог,,><уstylакрxa-alig: jify;e";Ѓльоателапр ,умовног ;;Уstѻо куstyle=-t«>">">">nong"уд«>"><;вуify;e"добны9я б Џ;Ухвала сpa" б Џяенpa" б /li>ul" ЏерЁ оримі> вjusn;с;380679ap>pn-уex;Ётlig: jѵ мс+3 ⳾іл;в.;e";окуменс няиятс;380679ap>льсѽрѺЇои;еаст Ѿтѵ ( б ORтс  б ANDтс  б NOTтс  б +тс  б –lig: just)УшЎуtify"> рвЂо ;Уе a-aени>palig;e";окуменс няиярg"8,g" аои;ее в ;9ap>в/li>С в дЀя лtexa.;e";окуменс няияAND;с;380679ap><еѵfy;e";окуменс няияg" аояев ;9ap>в/li>С в дЀя лtexa (т м иfy;e";окуменс няияо ;Уnong"я exо-texоноѻѻьс+3ѵ і нклаи , вазв ад>С ⳾ бвиЁуачнаст Ѿ AND).;e";окуменс няияNOT;с;380679ap>strong">диЁ у>pn-alig="iс;380679ap>ѺЇоаудв>stroth /о ;Ухвала суд>-tex ых у и глЂнlig:иЁlig: justify;e";оскоЁь сссттligудЀя лаи і; у ва суоннд ;ои;е>ul" я лtex;нен, fy;e";оскоЁь ссстчнЌьов еap>> ѹееuЀнify;e" id=toc_-cosharedaddy sd-shargif;eng="-d"e" id=toc_-corobots-noradu1.j sd-block sd-social sd-social-irad sd-shargif" =toc_-cosd-oc_blitдобны_1">о:>d=i-6">=toc_-coshare-twitbt> sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u><"с. 474 Кпрооtex, ap>1.3>dо">оtex, ap> (ѿлатг>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-facebook=toc_-coshare-facebook sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u>1.3>dо">оtex, яи ap>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-google-plus-1=toc_-coshare-google-plus-1 sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u>1.3>dо">оtex, ap>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-vo1/edin=toc_-coshare-vo1/edin sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u>1.3>dо">оtex, ap>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-piestest-=i-6">=toc_-coshare-piest sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u>est<"с. 474 Кпрооtex, ap>est1.3>dо">оtex, ap>est (ѿлатг>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-tumbl>=toc_-coshare-tumbl> sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u><"с. 474 Кпрооtex, ap>1.3>dо">оtex, ap> (ѿлатг>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-email=toc_-coshare-email sd-buttad share-irad no-о"u">"http://barvinoknet.com.u>1.3>dо">оумла n styк у (ѿлатг>маноуа іис)sp justifan class=t=toc_-coshare-end"e"class/ass=/ ids=/ ids=/ ids= id=б'jp-relot;,posts'=toc_-c'jp-relot;,posts'= =toc_-cojp-relot;,posts-headvo1litдобны_2item>оеtifyem>sp justify;e"/ ids= id=toc_-c'yarpp-relot;,' сRelot;, posts:ify;e"oss=to>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>>>m.u">"http://barvinoknet.com.u>АУ ifan class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>pn-alig=ѰивосеѲ-alig>pn-alig=ѰивосеѲ< і лefg: jusеечи яе одв>>< і лefg: jusеечѸаЂвig: ЋвЂи; ; с #8< і лefg: jusалфу в ися Ё;lig="juащиѾ, ;евс;3су артlig="jе >strong"уэ. Юосу артг;<ввеѲ<крЋвЂиалу ;ер рЎstrоѻѻ jusнеоуЎ т stjusнеоуЎ"http://barvinoknet.com.u> toc_-c"entry-foobt>ds доtoc_-c"byvo1litдоtoc_-c"author vcarditдоtoc_-c"screen-readt>dо">вуд sp just m.utoc_-c"url fd n"u">"http://barvinoknet.com.u>Юосу арт; сЌщ Ёч , ifan c justif justih_2">1.3>dо">./20д,Уnong"нѰ if justi.u">"http://barvinoknet.com.u>

=б"aubshttbe-field-blog_subshttps://-2" placeholdt>E-mail е н >=/tfy;e";б"aubshttbe-aubmit"t minput typрhidden<"name="act://"=valuecoaubshttbe>=/t minput typрhidden<"name="source"=valuecop://barvinoknet.com.u><<"name="jetpack_subshttps://s_widgetur/tfy;e"cforms=/sect://n sect:// б"meta-2"=toc_-c"widget widget_metau 2=toc_-c"widget-oc_blitМЂfyh2e"ass=to>"http://barvinoknet.com.u>dsвнЌtтаifan class=t>m.ut.govm.u>"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>i.bbrпрReally Si>ple Syndicas://uRSSifabbr>aя лteеifan class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>ments/feed/">i.bbrпрReally Si>ple Syndicas://uRSSifabbr>aксЌlig: justЌ" Х class=t>m.u">"http://sbarru.wordpress.org/пронexщнЁобоWordPressg>pn-aligѸв,e &#lig: Ѓд;п к; суд;пмлxa-alig:» 0д,Уntjus.">WordPress.orgifan class/ass=/sect://n sect:// б"widget_.u cact_r" t-2"=toc_-c"widget widget_.u cact_r" tu 2=toc_-c"widget-oc_blitВ,e &#lстщн iоp>m.u">"http://sbarmaps.googlem.u>rmaps?z=16&q=;оУnongѺ+Ђнn styleь,+;оУnong,+str.+Мокн,+20<"с. 474 К>;оУnongѺ Ђнn styleь,;оУnong, str. Мокн, bl ifan c ids= id=toc_-c".u fit-pho1litдоtemprop="telepho1lit+380679331668, +380668243914if justif ids= id=toc_-c".u fit-email"httmailto:vinoknet.co@gmailm.u>">vinoknet.co@gmailm.u>ifan c ids= id=toc_-c".u fit-hours"=itemprop="їingHours"tПnд-т09 00 - 18 00
С 10 00 - 16 00 c ids=c ids=csect://n sect:// б"bc/_widget-4"=toc_-c"widget widget_breadcrumb_navо">< id=toc_-c"breadcrumbs"=vocabttp://sbarschema.org/" typohttBreadcrumbListds доproperty="itemListElement" typohttListItem"http://barvinoknet.com.u>ьtЁзtexNETif justifan metaproperty="posit://"=.u clas="1<."u">"http://barvinoknet.com.u>">ul">
< id=toc_-c"оwidget .ustom-ank"-widgetu < id>s=cnoshttps>< id=toc_-c"оwidget .ustom-ank"-widgetu(funct://(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funct://(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(сuments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srctg;m.parlasNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'shttps','el=nofgoogle-analyticsm.u>ranalyticsmjs','ga'); ga('create', 'UA-62657113-1', 'auto'); ga('sїd', 'pageview');=cshttps>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u><алуа Х class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>< а 6. П,e Ѳtrла с>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>< коЁте оg_cloud/bn/optтапи#8m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u><#8ifan class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>aя alifan class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>етtуУе т;п Ђ">m.u">"http://barvinoknet.com.u>етtуУе т;п Ђ">m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>< сpfa class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>sьеѲstrла т 68,>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u><еажьѸеѲstrла т 68,>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>ifan class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u>m.u">"http://barvinoknet.com.u><Ѵд pfa class=t>m.u">"http://barvinoknet.com.u>=б".loepho/urtoc_-cosiey-foobt>"=toр.u cla_r" tu=nad=toc_-ccmait-nadigas://urtoрnadigas://" aria/labe="ОtунсЌlig: 4 овнl">2"s= id=бmega-menu-wrapt-pimdaryitoc_-cmega-menu-wrap"">< id=toc_-cmega-menu-togglgeabiande="0"">< id=toc_-cmega-togglgd-blocs- lef"en c ids< id=toc_-cmega-togglgd-blocs-eclaea>< id=toc_-'mega-togglgd-bloc mega-menu-togglgd-bloc mega-togglgd-bloc-1'd=бmega-togglgd-bloc-1'"tдоtoc_-mega-togglgd/labe'"tдоtoc_-mega-togglgd/labeg-clst;,'MENUn c justiдоtoc_-mega-togglgd/labeg",'MENUn c just"p just=c ids=c ids=c idsuld=бmega-menu--pimdaryitoc_-cmega-menu max-mega-menu mega-menu-horiz.u al mega-no-jswnot>m.=toc_-cmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>< тpfa class=t=toc_-'mega-menu--ite mega-menu--iteb-typ--pot_-typ mega-menu--iteboObjec--pot mega-аs-bottom lef mega-menu-flyout mega-hase-iradmega-menu--iteb36823'd=бmega-menu--iteb36823't>m.=toc_-cdash-iras-warїindmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m.=toc_-cdash-iras-warїindmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m."с. 474 К=toc_-cmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m."с. 474 К=toc_-cdash-iras-carf mega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m.=toc_-cmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m.=toc_-cmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>m.=toc_-cmega-menu--vo1."u">"http://barvinoknet.com.u>"http://barvinoknet.com.u>ьtЁзtexNETiast"p jus> i.u">"http://sba.wordpress.org/toc_-cim-pintpds СнexщнЁобоWordPressTiast"/ ids=ffoobt>>Оѿ оа;Љо Ѿхнейе н /

ьtЁтp/labelt minput typр-о""name="sourc_"namedб"sourc_"named=valueco>/

ьtуе н Ѳ ѾхнеЃд;пЏap/

-sizр25" 'autc.u>pltzрoff/прЭѲу: лда яау Їн » п осg: i><н te #lig: Їнo>/

s=cnoshttpst minput typрaubmit" valuecoОѿ оа;ЉgѸ>/

"ht#cancbel"rtoc_-coshargi_cancbel"rtoрfbutta"">Оѿlig: ifan= id=toc_-cerrors errors/-1<"Ѓлdisplay: nho1mс Св>st оаp"/ ids= id=toc_-cerrors errors/31<"Ѓлdisplay: nho1mс gѸоЏ ка,атtубуst;сЌlроб#8<Ћap>м"h'tp://sbac0.wpom.u/p/"jetpac/6.8.1/modules/carousel/"jetpackcarousel-ie8fix.css' typ'-/css' media='all'>/

var" jetpacCarouselStargis = {"-withs":[370,700,1000,1200,1400,2000],"is_logged_in":"","lain":"ru","ajaxurl":"tp://\/\arvinoknet.com.u>men":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439","-pot_c.u>men":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439","wrhit_c.u>men":"\u041e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439...","lvoain_c.u>mens":"\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438... p,odownlvoa_original":"\u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435t mдоtoc_-\"phottc-siz\">{0} mдоtoc_-\"phottc-siz-rtims\">\u00d7<\"p jus{1}<\"p jusp,ovm_c.u>ment_":"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435t\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f.p,ovm_c.u>ment"email:"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0443\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435t\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u044d\u043b. \u043f\u043e\u0447\u0442\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439.p,ovm_c.u>mentaauthol:"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0443\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435t\u0441\u0432\u043e\u0435t\u0438\u043c\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439.p,oc.u>ment-pot_errorl:"\u0421\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u0435\u043c, \u043d\u043e \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430. \u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435t\u0435\u0449\u0435t\u0440\u0430\u0437.p,oc.u>mentapprpovdl:"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u0431\u044b\u043b \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d.p,oc.u>mentunapprpovdl:"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438.p,ocameral:"\u041a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430","aoperurel:"\u0410\u043f\u0435\u0440\u0442\u0443\u0440\u0430","shutter_sperel:"\u0412\u044b\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430","fLoca_lengthl:"\u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0424\u043e\u043a\u0443\u0441\u0430","copyrighо:"\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430","cou>menttregisrgas://:"1p,o"requir_"namt"email:"1","lvgin_url":"tp://\/\arvinoknet.com.u><":[ocameral,"aoperurel,"shutter_sperel,"fLoca_lengthl,"copyrighо],"lvoca_c.u>mens_c.u>menin_as":"e";б\"jpkcarousel-c.u>menin-as\">\u0414\u043b\u044f \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e> i.u">"h\"#\"оtoc_-\"jpkcarousel-c.u>men--vogi\">\u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442<\"a>.<\"p>"};p"pshttpst mshttpt typр-/javamshttp" psrcttp://sbac0.wpom.u/p/"jetpac/6.8.1/_inc/build/carousel/"jetpackcarousel.min.js2if ( 0 === (windo.lvocas:/.hash.iandeOf( '#c.u>men-' ) ) { // (windo.lvocas:/.relvoa() doesn't 3resrec the Hash in IE (windo.lvocas:/.hash = (windo.lvocas:/.hash; }p"pshttpst ![їdf]--ut mshttpt.asyn defer>try{!|funct://e,t,n,o,i,r){|funct:/ a(){r(c"scoll",a),r(cmousepovt",a),r(ctouchstart",a,{poc_ive:!0}),s()}|funct:/ s(t){|or(o=es.getElementsByTagName"mshttp")[t=0],Pres_js=d;n[t];)d(n[t++]);n=[]}|funct:/ d(t,n){es.getElemenById(t)||(n=es.createElement"mshttp"),na.srcn.бt,na.async!0,om.parlasNode.insertBeforen,o))}Pres_js=n).pus.bian(n),i=t.addEvclatLisener,r=t.rempovEvclatLisener,i&&"c.u>pltz"!==esBreaySteat?(i("lvoa",|funct://()setTtimout(a,5500)}),i(c"scoll",a),i(cmousempov",a),i(ctouchstart",a)):s()}(,document(window[])}cwatc(e){irasole.lvg(e)}p"pshttps mshttpt typр-/javamshttp" .async".asyn" defer="defer">Pres_js(ttp://sba/stas.wpom.u/ei-20151.js2);p"pshttpst mshttpt typр-/javamshttp">_stq = (windo._stq || []; _stq).push[ 'eview, {v:'',j:'1:6.8.1',bblo:'42646067',-pot:'34850',tz:'4',srv:'Fvinoknet.com.u>;=cshttps><-ank>