Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України Реальная помощь в уголовном, гражданском деле Доступно Корректно Представительство интересов в суде Составление и подача процессуальных документов. Харьков, Харьковская область. Защита от обвинения. Помощь при экспертизе, свидетелю, потерпевшему. +380668243914, +390679331668

Исковое заявление

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс УкраїниРозділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення

http://povestka.com.ua реальна допомога в кримінальному провадженні

Стаття 1. Призначення Цивільного процесуального кодексу України

1. Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства.

Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства

1. Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

2. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

3. Основними засадами (принципами) цивільного судочинства є:

1) верховенство права;

2) повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

4) змагальність сторін;

5) диспозитивність;

6) пропорційність;

7) обов’язковість судового рішення;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;

9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;

10) розумність строків розгляду справи судом;

11) неприпустимість зловживання процесуальними правами;

12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Стаття 3. Законодавство про цивільне судочинство

Цивільний процесуальний кодекс України1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», законів України, що

визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору України.

3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до у окрем,

3. Провадження в 2p.cd >

3. Провадження в 2p.cd >

> Стаття 4. Право на звернення до суду за захистом

2.у випадкау,встановлених законо,я до судумжвсть веѡтатисяоѳваня та особїни.<д законо надаоѿПраво веѡтатися до судух інтерева інших осіх або держаЌнихви садільних інтеревая в 2p.cd >

3.вімноая вія права на звернення до суду за захисто ;shuttздійсдоя в 2p.cd >

> Стаття 5. Способи захисту, які застосовуються судом

2.у випадту, яЉдо у ок або догоЖрз нз>визначають ефективногЃ своводутахистх>порушеногх, невизнавого або оспошеногѿПраав, свобоня чи інтерету

визнаѷитву свДомі ">3. ПрЖа такЖй с осіх захисту, ян

    <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss=harndin//twittst-36251" class=hare-//twitt sd-e=вамѷиѷе,стбы, p.делитьсѰ нT/twitt (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss=harndinw.facebost-36251" class=hare-w.facebo sd-e=вамѷиѷх зреье,стбы, p.делитьсѰкоетнсто нF.faceboo (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss=harndingooinglt-36251" class=hare-gooinglelus-1 sd-e=вамѷиѷе,стбы, p.делитьсѰ Gooing+ (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss=harndinmaliedmalt-36251" class=hare-maliedma sd-e=вамѷиѷе,стбы, p.делитьсѰ нLaliedIn (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss=harndinpr_inrelilt-36251" class=hare-pr_inreli sd-e=вамѷиѷе,стбы, p.делитьсѰ Зпхиѽями нPr_inreli (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss51" class=hare-/umblt sd-e=вамѷиѷе,стбы, p.делитьсѰ Зпхиѽями нTumblt (Ос

  • <" relnofollow nos-oper noreferrnter" dat=haredss51" class=hare-embna sd-e= оѿлатьстїѵрѳу (Ос

> Похожееem>:
Юридическая помощх защитn>av classauthor-bio"i ">Юридическая помощя юридическая защитя п .деаовѿПчесс вленЇЅПраѸhuвизи би дворвтѰядичноси: я п .деаовѿПчесс вленЇЅПраѸhовонстженноси; я п .деаовѿПчесс вленЇЅв фпер, н закоЌногѲобПраѲа нПѺраѸичесвих еаѵнст ЇЅП. ">ЮридичесниеонсультацЇЅ бесплатн ми ие грндичтн вгѲошмлен. "носЀавление и подача процессуальных документо ѱрѾбЖй Ѿлонноси ів суы,вѵыхинсрнацйї Ђ суа, пеѲбЖЅинсрнаци,я до суа,пѴееляцкоЌнйе изастацкоЌнйе инсрнаци.а СУ,яСПЧ. "ереосЀазиѷулѽстоо интересов в суде прокгрссер,і поиаци. ">Юридическаяонсультацаяавб каѰ,є юриаѲа, гражданск ѿПравоныхв уголовн ѿПравоныхПравЀаткЀушенЏы'>Юридическая помощя защитѹ:pul>
=ѲЁтЀ :Юридическая помощх защитn>a>:=ипоблзкорно :20.12.="1722.02.="18<>a>:=поЮрикй:=граждансний процессуальний кодек<>a>,"> = Кодек Укр иЋ<>a>,"> = КодекЋ<>a>,"> =ереосЀазиѷулѽстоо в суд<>a>:=Ѵеикй:="Цивільний процесуальний кодекс Українn>a>:footad><>asideiv idsecotandary" classside//b widgeeta-arey" rolet.cpleommemmary"sectati5v idsearch-2"iv classwidgee widgee_search"ivformy" rolesearch" e-mho idgeery" classsearch-form" aciption="http://barvinoknet.com.u" />labela '>=ѾскЂь:: labela 'e= зОѺ:eformul>sectatiivsectati5v idbuog_subsescripti-2"iv classwidgee widgee_buog_subsescriptill jetpa_subsescripti_widgeeinv>сѵn>>s ide-me-2"ivmeinv><-botgis_div sswidgee widgee_e-meinv><-botgis_div lasswidgeett-title"Ѵеаn>н. орвбнП уудкЇЁьсѰїц>

: classnaitemscopeaitemdeniив<о сѲ пом восца, ив<о сѲ, а. >< iv>

v classnad-n-tex-bofi r<" relnofo.l" reto:knet.com.u=@g" re"com">knet.com.u=@g" re"comiv>
="msectati5v idbuog_subsecnv>crumb_navскssnad-n-texetex>crumbb"avngtbl8classo2schquibn"/"bmit"olBtex>crumbLi>
a>:a>:
<-ustom_htmlкssnad-n-texpсdgee_e--ustom-htmls>="a-attps://i0.wp.cmc.yandex.ru/watch/28181535""text-aleptiuess:absolute; -ima:-9999px;Циazy-src="https://i0.wp.cmc.yandex.ru/watch/28181535?ing-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP/yH5BAEA/AAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">ipt>1. Цav>="ma>1. Цav>="msectati5v idbuog_subscustom_htmls3widgee widgee_e_pс dgee_e-meinv><-ustom_htmlкssnad-n-texpсdgee_e--ustom-htmls>1. (fundbuog(i,s,o,g,r,a,m){i['Осi)},i[r].l=1*new Date();a=s._timesEry"sec(o), m=s.v cEry"secsByTagNtpa(o)[0];a.async=1;a.tps:g;m.par"37Nkra.insertBectae(a,m) })(window,docud/x>,'1.','//www.us-1y<-analytics"com2analytics"js','ga'); ga('_times', 'UA-62657113-1', 'auto'); ga('sloa', 'pc="view');"ms/a>1. Цav>="msectati5v idbuog_substag_cloudsswidgee widgee_e-meinv><