Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи консультація, представництво, складання процесуальних документів в суди загальнох юрисдиуції, апелляція, кассація, ЕСПЛ

Кассационное обжалование в уголовном процессе

Contents

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи1. Питання, що виникають під час колегіального розгляду справиСтаття 3я 3tря4r5tи кestamp&quс колегtstaстю голосів суддів. Головamp&qий голосує останнім. Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справиСтаття 32. При ухваленні рішення з кожного питання жоден із суддів не має праваСтаття 3утримувати коід голосування та підписання рішення qи ухвали. Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справиСтаття 3Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті. Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справиСтаття 3http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Доступно. Корректно. Харьков, Харьковская область Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справиСтаття 33. Суддя, не згодний з рішенняя4r5оже письмово викласти свою окрему думку. Про наявність окремої думки повідомля&quс кучасники справи без оголошення qїСтаття 3змісту в судовому засіданні. Окрема думка приєднуєquс коо справи і є відкритою для ознайомлення. Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справиСтаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) суддіСтаття 31. Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:Стаття 31) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловaк, дружина, батько, мати, к,воду (самовідводу), ;">pгня сум =30 Ўе Їя та ум =30 henie/,спжпрня тжплравЂь зл0я">Стаття 31) він є чйеном сралітніѴляя 37льтя 31о:2 Глава 4. Уч,тя 31)тні,воду (самовідводу), є в/fy;"ія,ідпляя 37лѲ/fyя 31о:Стаття 31я т>Стаття 3а та обу;воду (самовідводу), 2кщо:2 Глоду) секретя 31);"ія,ідляя 37лѲ/fя то:віscript>же розглядати справу і підлягувПриоди своiмощ/fyо.ify;"> ГлКеннѺЏ .воду (самовідводу), 3 пома c_depthтаття ">Ста,еном сѽня_омж зич кя т>См сѽня_ss="tькия.воду (самовідводу), toc_deptid="_35"ляя 37льѷава 4. УчЁть зловтя 33. СудиfЏ від,">Стаття 32я 31о в судовому Џ відn 1о:ти міркуу зЃ) вдерловому Џ відn-dimемкох п то:1.1.1 Стаття 37. Недопустимість повторної участі оду (4ду (самовідводу), Совторної участі кре оекlt=Нео:я 31а підплава беєquext-aаваідlozheniннс колеги.воду (самовідводу), 2/span>2 Глосуван.воду (самовідводу), 3/span>Совторної участіжи panЅ юр3утриму підпля т>суваннття ">заальй7. НеЖ:СЗеовторної жи panЅ юр3утриму підпля т>суваннття "> юраьй7. НfЖ:Стаття 32є втаошав_ss="tЁтьlt=ос к юрдек пЏ ве оC250 НfЖ:1.1.1.1. пілрнооди ="_35"C250 40. Поед фѾ.ify;"> юраьй7. НfЖ:1.1.1.1. пілрно">2 Глосуван с зpan> Стас з C25плючоед фѾ.ify;">1.1.1.1 Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, споду (5ду (самовідводу), 2 Глоду) секрея,ря судвого засіданя, експерта, сже розгаЌаaСтаття 38. Підстави дѷаdepth_4">1., бера1.2.1"text 36лбn> ГлКеннѺЏ .воду (самовідводу), 2/spря судfyя 31го засіданя,о="_3кох ,с2.1.1 Стаття 42;воду (самовідводу), 2кѷn> Ср3утримфѾ.ify;"> Глго засіво, сравь.воду (самовідводу), 3/spопусья відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, св th_амові>Стаття 3зміѻаdepитанss=" пілln> Гловторноова7. НfколегілѸ кЖдстк п воду (самовідводу), я відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, сЁ1.1.1.1.1 Стаття 39. Заяви про оду (6ду (самовідводу), к, дружина, батько, мати, 1., бера1.2.1"textи36, 37л 38лбn> ГлКеннѺЏ , (сам3y;агвідвод т">2 Глоду) секрея,ря судвого засіданя, експерта, с.1 2. Учас дh_5">1. С Стаѡт.воду (самовідводу), 2/spаdepth_4">1., бера1.2.1"textи36, 37л 38лбn> ГлКеннѺЏ , (сам3yагвідводюfЏ вspan> Глоду) секрея,ря судЏ , (ѳо засіданч, експерта, о id="_35лоѺ ндh_5"n id=" Стаѡт_3">2.1.12.1.12.1.ас оже > Сn> Глоду) секреfyя 31 пlt=ох пЏ вspan> Глоду) секреяє ві_35відоаитань прдѽі. Окр_ss=resize=с колоіid="вів анspan="вів ваідlozheniн.воду (самовідводу), /жи panЅвівс C2ерn="віванѲаСтатh_5"nЏѺ нСтаѡто 38. Підстаст)в, pan> nЏѽі. Окрtoc_t="_с C25iн.а5"C250 C25i ао> юх,ок в>1.1.1.1. depth_4">1.с Cяви птя 38. Підстави дѷсвоiСт1.своiоЖравОкр1.1.1.14">1с ожеth_4">1.с.воду (самовідводу), 4/spв. Г5"C2є відфѾ.ify;">"text 36лбn> ГлКеннѺЏ ,fк_4">"text 37лбn> ГлКеннѺЏ , бс_depthнѷсвоi ЗаявфѾ.оpan> Стас ;"ія,niннѾ:1.,тань пѽоѺ ивдн-lt=", (саає Ститань прдѽ колегЃ, беtoc_t=ѽ 4">1с атh_5с я&quтань пр.воh6ому розгляді справи"textr toc_depth_5">1.1.1.1.2 Стаття 40. Порядок вирішення заявленого оду (6ду (самовідводу), t="250" data-recaава Стаѡто 38. Підстаст)(сам3y id="_35лоѺ н1.2 С п т, 4">1 ї жи pan Стаєquext-aаваідlozheniннс колеги.воду (самовідводу), 2="250" data-recaава Стаѡто(сам3y1.2 _depthнСтаѡтяє ві_s0ss="м Ѻре1.2<Г5"C2с ова n> ГлѾ.ґ дн-lсь.воду (самовідводу), 3/sp ві_ка_s0ss="м Ѻре1.2<Г5"C2с ова ѵ:Ѿ.ґ дн-lсьття 40. Порядок виріш,ок н1.2 чаоду (самовідводу), .1.2 Стат0" data-recaава Стаѡто(сам3yзоЖ<Гюѽі. Ок(сам3пає Ста_nanass="м Ѻреема c_depthтаття зго">Стаття 31ѺолегЃ,y1.2ра1.2ѽі. Окс оs=resize=с,окв. Г5"C2є врмсаоду (самовідводу), опусpaкс к пlt=Нfк_4">"text 33лбn> ГлКеннѺЏ . ТПрмс (сам3y"text,с Стат0" data-recaава Стаѡто пілlѽі. Окр_кас CявкЖдстк fЖ: Глкас.воду (самовідводу), 5/sp ві_ у танss="екреfyдh_5"лава Стаѡто(сам3yтаттязоЖ<Гюid="_35">Ста(сам3y.2 Стат0" data-recaава СтаѡтооЖ<Гюѽі. Ок дрepthбуводу (самовідводу), и висло(сам3пає Ст">Стаття 31ѺолегЃЇ нСnpthнѾ:"textСтаття 31В="tocПѰfyдпѺ. Уутань прЖВ="tocПрfyдпѺ 0" data-recaава Стаѡто човторнооодh_5"лава Стаѡтводу (самовідводу), (сам3пѾ: Глкас 2.1.1 Стаття 42.c_depѾ: Стаття 42с(самspanpanпу секрЏ, 2є я п 1.2Стаття 31ѺолегЃ.воду (самовідводу), 10="250" data-recaава Стаѡто( відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, сЁ1.2Стаття 31ѺолегЃ.toan>Стаття 31атh_5с ава Стаѡт,одутуass="уддіѾ.iяє втабЏ 40. Пор Стаѡт,є ві_віу диoz31;"іяѺ нss=rумекретаувПриовомо(ї думки> Стаття 42.c_нh_5"ддіѾ.ає втводу (самовідводу), ѰбЏ 40. Пор Стаѡт,с(самspanpanпу секрЏ, 2є я п 1.2 Статдh_5"лава Стаѡто(санss=rв. Г5"C2hнс під.воh6ому розгляді справи"textr toc_depth_5">1.1.1.1.4 Стаття 41. Насліоду (6ду (самовідводу), 1. УутзЏ,беspan> _> Статдh_5"лава Стаѡто(сам3y,є Ст">Стаття 31ѺолегЃs="м5"іѾ.span>,таття 4итань прдѽі. Окр_Ѻс к Пімс (сао(:"texп33лбn> ГлКеннѺЏ .воду (самовідводу), 2. УутзЏ,беspan> _> Статдh_5"лава Стаѡтоs="м5"с ѷ кожного Ђя 31кЌс кc_depthтаття з ві_35відоаитань прдѽі. Окрк вирѽюожного,таття 4итань прдѽі. Окр_Ѻс к Пімсводу (самовідводу), (сао(=ленняpрdepth_4">жи=леc_depthd="_к вирїожного я&quопуст нн="віваам3yЂя 31о:"texп33лбn> ГлКеннѺЏ .воду (самовідводу), 3/sp ві_ожи pan беspan> _> Стат4 Сѳо 38. Підстави і Ђя 31ди своiмощ/fydepth_4">1., бера1.2.1"text 37лбn> ГлКеннѺЏ ,  Р_3_ас пілlѽі. Окр_о: Глкас,1.2ра1.2 врЏдо оs=resize=с,окв. Г5"C2є врмс цяpреннѺрм.воhохожее

4">Г_dept 44/sp>2.1.12.1.1"textr 2/spac_depth_3ї думки> Стаття 42 оду (4ду (самовідводу), к, дружина, батько, мати, 2.1.12.1.12.1.1 Глкас,оѺоs=resекiн_3" alt="Стаомждрe="м5"ів я nудьй7. "ів рeд/fн="р39. Зава иЂа, овиПрая n> Глe=300вое: Глкас,омждрe="м5"ів я nудьй7. "ів рeд/fн="р39">2.1.12.1.1 питань приз ві_3Ѳеі="йЌи д">2<%2C250" alt= оs" data-recaава3хіѻатя 4и. Зд.оpan> Стаі,аувПри Ђя 37ль рeд/fн="7. "івовторно.воh5ому розгляді справи"textr 3авия 4и. Зд.оpan> Стаі_3ї думки> Стаття 42 оду (5ду (самовідводу), 2.1.11.1ozheniн_Ђое> С; th_4">1.quѸ оs" data-recaо:2.1.1 s=rdata-reca,;"іяісpass=rумекрекас,наом Ѻ а дЀfyеві25,2 Глава 4. Уч;воду (самовідводу), 2) аттЏѺ а дЀ 43. П> п,окебдер п,оspan="Џ пивЗд.таомооЏ п 1ів. Г5"C2є вѽfy1іЖ см.ify;"> С_5"nЏѺ ўкр_т">22 Стаspan>ю;воду (самовідводу), 4кss="еісpaпв22.1.12 >Стаття 3змі;воду (самовідводу), 6)вspanлѲісpaава_number toc_dept(су 1ів. Г5"C2є вЏ,берая Ђя 31">2 Стаі,1.2ра1.2 вЏ,берая Ђя 31">2 твѵвspanлекрЏ1>2.1.1 ГлѾ.оpan> Става т">2<таттізитєд_вПрГл>2.1.12.1.1 і1., ексдди1.2 в=ивяpреннѺрм.воh6рави2.1.12.1.12.1.1усії думки> Стаття 42,воду (самовідводу), ѷ ві_вн1ss="еєд00вое:2.1.12<т;"Ѿле2C2hн">2.1.1и,рпсу ава_number toc_dept иЂовое:2.1.12.1.1 Глксеify;">2.1.1очое1.1.таіѾ"_>2.1.1 Глксеify;"> s=rdata-recarвЗаіЌідсфe=300еи spanлючоѾ , е2є к"Ѳаniн дря,_ о="_1.2 ао> і1., к вa3жноѻоне ;"іянлe=3.1вн_ 7. спаекрЏ1 а екявн дря.воh6ому розгляді справиe_4">"textr 4.c_еsѲЏптЏ Жсьтa> Ріeniннава_number toc_dept д фтя 4д оду (6ду (самовідводу), 2.1.1 Ріeniннава_number toc_dept д фтя 4д 5н_nanепа юѺ. Ок.воду (самовідводу), 2.c_dep2є жоѾ ,тоsраідвв им.ify;"> і1чn2п я(n1.2екѿекѰ),паекрЏ1/a> s=rdata-recar(,дh_5")во воду (самовідводу), n1.2" alt="Стаоs" data-recaає в35в="_351.221. ,я 31;"span2им.ify;"> Статдвні і я&qdepth_4">1.ptвіввніn> Ст,я 31Сnpt> СтаѾ: чоиЂс/,Ѳі_35віЏ "spanз(. я&qdepth_4">1.ptpanпxt екiн_3 нпіlt=s="мoz3кiн_3яорноо(Ѱття 42Ї нpanлекрЏ1крев Гл" alt="Ста;воh5ому розгляді справих_ 0анspa-hark_мм5"ів _Ѻіва4двіввніаявніol.2(n1ніаявніol.-ha) оду (5ду (самовідводу), 2кѿаекрЏ1нѺpth_4">х_ 0анspa-hark_мм5"ів _Ѻіва4двіввніаявніol.2(n1ніаявніol.-ha) ,ЂтЏ а4д авЁдмдвѾ"_вЗЂт (4дліdepth_4">1.,Ђя 31ss="екрЏ1нѺpth_4">х_ 0анspa-harkводу (самовідводу), nкѰ/a> чоЏ авЁдмдвѾ"_Џ,ЂекѰ/a> чоиаdepth_4">1.,Ђя 31Сnpt> СтаѾ:1.ptвів0анspaупtrong,опtrongѽЂя 31о,є Стмгдд.2 paк псучоЏ_хюрlПѺппtrong;воду (самовідводу), 4) днpanя 31сучоѵм.таекрЏ1ss="нspaоивевпtrongѽзмдвЎ"нмн фdepth_aк усі5оле2C25Ђя 31Ѿдвні і я&qdepth_4">1.ptpanплуч СтатіѾ.є ввніаявніol.2(5о-haвніаявніol.2) ,Ђтѽюо4дЎ"двЎ;воду (самовідводу), 5)1 s=rdata-recar1.2ра1Ѻ. ОкѰ.1a> РіeniнЏ ава_number toc_dept д фтя 4д trong,з5арquтх екiнЏ м.ify;"> Ріeniнава_number toc_dept д фтя 4д trong.sp1.2 ао> тзa> Ріeniннава_number toc_dept д воду (самовідводу), фтя 4д  >2.1.1 Глодass="і,1.2ра1.2 вЏяpреннѺрм.воh6ому розгляді справиe_4">"textr 5/spЂя &ql.2.1 дЂвлія 31;"оspan="РдЂвлітніфdep(2.1.1кяорноо(Ѱття 42оду (6ду (самовідводу), "texп43лбn> ГлКеннѺЏ , дЂвія 31;"оspan="РдЂвтіѾ.мгдrdatanо=увП(ва_number toc_dept(вя 4 trongѴводу (самовідводу), якя &qдіексднn>anя 31ексзрвЁдth_4">1.ptpanн ндnлt> ГлавЁдth_4">1.ptpanн РЎе Ёpa(ѰЎ"ѲомпtrongѽвЗѰва Глеово(an1.2 Рid="і_datanоу ЂѲом";воду (самовідводу), 2)Ѱва1.ptpanн ндnлt> ГлавЁдth_4">1.ptpanнСтаття;пtrongводу (самовідводу), 3кѷЂс/.1 Стаіпtrong,а ексдди1.2 вЏомждрe="мЏpр> ГаЀe=",5зір. д.оpan> СтаspaЖсьє ядв;"іянВ=оspan="нР"інУpу аїЏ.воду (самовідводу), 2.cСтn> С.1 дЂвтая 31;"оspan="РдЂвтаіѾ.і_Зу авя 4_Ђмd="_о-;"h_5">1.1.1.1.с/_Зу авЁдth_4">1.ptpanн ндnлt> ГлавЁдth_4">1.ptpanнс лез,з ві_здвde5" 1.н id="_naпавні і Ѻ аиза1.2 вeca.воду (самовідводу), 3.c дЂвнЂя 31;"оspan="РдЂвндіѾ.Ўву авя ,1.2ра1.2 в дnлѾ"_вЗ ексдди1.2 в=иводу (самовідводу), омждрe="мЏpр> ГаЀe=",5зір. д.оpan> СтаspaЖсьє ядв;"іянВ=оspan="нР"інУpу аїЏ.воdivloads/20sharedaddy sd-shardodrenabled"divloads/20robots-norc="htt sd-block sd-social sd-social-irc= sd-shardod"ьнoads/20sdorientравиПеннtoc_. Ок(сыtoя:оду (3divloads/20sdsrc="httрul>on=""" r noraѾd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрudivTared20 (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="sfacebookshardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= share-ifacebookokxt", дружинаfacebookько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдfacebookson=""" r nora;"осдЌd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрuтате1. 5divFacebook. (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="sgoogle-plus-1shardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= share-igoogle-kxt", дружинаgoogle-plus-1ько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдgoogle-plus-1son=""" r noraѾd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрu Google+ (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="sp://edinshardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= share-ip://edin-kxt", дружинаp://edinько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдp://edinson=""" r noraѾd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрudivL://edIn (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="spi norestshardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= share-ipi norest-kxt", дружинаpi norestько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдpi norests ме роPi norestshae-twiuoe-twiuдуружинre-iscreen-readinoadok->on=""" r noraѾd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрuumber a> ме роPi norest (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="stumbl0shardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= дружина,umbl0ько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдtumbl0s ме роTumbl0shae-twiuoe-twiuдуружинre-iscreen-readinoadok->on=""" r noraѾd="1.1.1 ata-recsdsrc="httрuumber a> ме роTumbl0 (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="semailshardodrtwiuot;-36293"loads/20share-twiuot; sd-buttc= дружинаemailько, stattya-35-poryadok-virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дрРдemailsкруshae-twiuoe-twiuдуружинre-iscreen-readinoadok->onля 31н"1.t>кру (Ота1. аhenicПр="вні 5о ,екрЏ1aЏ1linoreferrt; idth="sen-soc1lino/r no/к,no/к,no/к,noк,o (3'jp-relt;caposts'ferrt; 'jp-relt;caposts'fОк(сыjp-relt;caposts-headp:/:оду (3d5em>on0shaдвare-twiuot; /к,noк,oerrt; 'yarpp-relt;ca'Ок>Relt;ca posts:uot; o nore"http://barvinoknet.com.ua/yuridichepehtt chaxt", д-z-odnogo-sudu-do-inshogottachmenbookmarіscriptioуфтя 3астра1.2 едquтань п Жol.2(n1Ѽова т">2)hѰ(n1">oуфтя 3астра1.2 едquтань п Жol.2(n1Ѽова т">2)hѰ(n1 1aЏ1linore"http://barvinoknet.com.ua/yuridicheri-koleg130dnomu-rozglruc-spravisudovihdnovistokttachmenbookmarіscriptioуфтя 130.док вирішЂя 42/niнЃовідв, nкР"ірі">oуфтя 130.док вирішЂя 42/niнЃовідв, nкР"ірі 1aЏ1linore"http://barvinoknet.com.ua/yuridicheri-koleg19rdnozov-tretoyi-osobi-iz-samostijnimiglnmogamittachmenbookmarіscriptioуфтя 19ядон фі zheniЌ)Ѱаявнітя 5)1<), є к> Рaк у 5)">oуфтя 19ядон фі zheniЌ)Ѱаявнітя 5)1<), є к> Рaк у 5) 1aЏ1linore"http://barvinoknet.com.ua/yuridicheri-koleg170-forma--zmist-zay д-pro-skasuvapravisudovogo-nakazuttachmenbookmarіscriptioуфтя 170.дtrongСnept дідвоng,а еу (сЁрноо(Ѱттєд_iнn>Џ.ряуshoуфтя 170.дtrongСnept дідвоng,а еу (сЁрноо(Ѱттєд_iнn>Џ.ряу 1aЏ1lino/ol /к,noк,oerrt; "author-info"noк,oerrt; "author-avt; 0sha/к,noк,oerrt; "author-on="" data-"pt 4errt; "author-я:одуerrt; "author-head_. Аідрhare-twi Юпtdim> Г (сЏ ом";щамдЉ nora 1/spperrt; "author-bio"n Юпtdim> Г (сЏ ом";щаюпtdim> Г (сЏ дЉ nora о recsdsr 5вde<), вЖдвиng,а еЂо.оp1.2 в=g,;"оьє вhtt іѾ.є в: о recsdsr 5вde<), вЖдвиng,а еЂо.о">1.1.1д paniн.є в; о recsdsr 5вde<), вЖдвиng,1.1 Г (epth_a1д p ng,а . Юпtdim> Г (ѸtronтѻСтациng, Г я 31_ е рtronанim> Ж_ в_ ва1дви. С.є вньдвиn ng,о1.2 ед,а ексддди1.2 вавар id="_д фа Г (сЏ ronтѻСтациdatan(сак 31юпt 1.р="ганя, (вdeсаваиs="уѼовѽвdeсаваdeсао31_Ђяng,ідр.рпtdim> Г (сЏ ом";щавдЉ nora 1aЏ1pno/к,no/к,no/к,nofood20 errt; "entry-food20"n одуerrt; "byp:/:одуerrt; "author vcardодуerrt; "screen-readinoadok->oідр are-twi htterrt; "url f-po-virishennbarvittya-35-poryadok-vauthor/admin_bntt>пtdim> Г (сЏ ом";щавдЉ nora1aЏ1e-twiuoe-twiuдуружposted-onодуerrt; "screen-readinoadok->os="Ѓу "оо are-twihttp://barvinoknet.com.ua/yuridicheri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дtachmenbookmar>26.12.201711.02.2018<1aЏ1e-twiuдуerrt; "cat-p://sодуerrt; "screen-readinoadok->o="пtк) 1e-twihttp://barvinoknet.com.ua/yuridicheb/e-udocherenie3t362C1atachmencategomu ta. КronтѻСтациdatan(сак 31<1a, http://barvinoknet.com.ua/yuridicheb/sud/sudy-xarova/c-srvonozavodskoj-rajoprajisud/phttri-vitelstvo-visudetachmencategomu ta. Пe5" 1.нnoraѻСд pan n1.1oheniк) 1e-twihttp://barvinoknet.com.ua/yuridichebneri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дtachmenta. ифтя 3ядок вирішення питань при коле2C25ально;h3ax-width: 1362heiok-advokatu.pnage-358401aЏ1e-twiuofood20><1articlenoк,o (3"opened=" дружopened="1area"spperrt; "must-log-inshВы д5алв http://barvinoknet.com.ua/yuridichewp-login.php?t;:&rect_to=rvin%3A%2F%2Fet.com.ua/yuridich%2Fri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", д%2F%23respon-so,ідр.1кр"httр1ad="1.1.1 as="Ѓу "оniЌ а1.d="_др.1.1pno/к,nona,oerrt; "na,igt;:&q post-na,igt;:&qtacoiptina,igt;:&qtpt 4errt; "screen-readinoadok->on=""aгациdatо rumber a> м 1/spк,oerrt; "na,-p://sк,oerrt; "na,-phtvious"ihttp://barvinoknet.com.ua/yuridicheviznspravizze="endaremf="hevazhnogo-", a-nadnonovlspravi="endi-zemltachmenphtvодуerrt; "uot;-na," aria-hiddenentrue->on=""umbeare-twi hдуerrt; "screen-readinoadok->oe5" вЉ Џ дer a>Œ:are-twi hдуerrt; "post-я:loa.2 в=я 31;" n бс/р. вЂра1ляді сп_Зу авнa овні ндлучn бс/;"1л_number taha/к,noк,oerrt; "na,-ndok->http://barvinoknet.com.ua/yuridichen chalsavi/rotsess-p:kviot;siiisudovtachmenndok->hдуerrt; "uot;-na," aria-hiddenentrue->oСтаare-twi hдуerrt; "screen-readinoadok->oтаЎЉ Џ дer a>Œ:are-twi hдуerrt; "post-я:l2 едл> Ріeniн Ѓу и вІиngстєд_number taha/к,no/к,no/na,no/maiwihtsideo (3"op no25-bottom"300ge=" дружop no25-bottom"300ge=" coiptiridplened=aryк,oerrt; "300ge=1area"spsect:&q (3"reco25-posts-2"oerrt; "300ge= 300ge=_reco25_entriestpt 4errt; "300ge=1я:l paniиn number a>ng 1/spr nore> http://barvinoknet.com.ua/yuridicheskaysdik;sijnii/? ravi=skarz-spravtt>пta>n кду), інь прилучn Глкас,о1aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridiche=skarz-spravglnsnovkivi="ganivtt> Глкас,ошенвні ѷ Їn бpt ѷ Їpt І1Џвніol.-ha) вирноо(Ѱp,5аувПршення питан1дheniннаѾЏ_хвно. 158nia>)1aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridicherazyasnspeniegfstt>d-shъ. Ок(сиdatФС1aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridichedajdz-sst-sudovoy-praktiki-vpv. Ооecsicherazya.тєд_i ексдify;">tђоВ1aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridichedponr-pro-s, a-virt;nstij-2/l pр.1іdeса nн атт), 21aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridichedponr-pro-s, a-virt;nstij/l pр.1іdeса nн атт), 1aЏ1linore" http://barvinoknet.com.ua/yuridichedpubidei-pv-ukrayiii/okatu"ивя1дні=леenabled"div 218 дви.Ѓуодed"др.11aЏ1lino/o no/ect:&q o/к,no/nsideoo/к,no/sideo (3"oectodareyдружиdeot.c 00ge=1area"scoiptiridplened=aryect:&q (3"rsearch2"oerrt; "300ge= 300ge=_rsearch"ofoormcoiptirsearch" ot;ho3"re=_дружиearch2oorm arcta-medvinoknet.com.ua/yuridichedn оlabel hдуerrt; "screen-readinoadok->o Глк:are-twi hinput typtirsearch" ружиearch2oield" placeholinoionнв…" value= дna&="2 c/ h/label hо, sttyptirsubmio" ружиearch2submio"одуerrt; "screen-readinoadok->onнвnumber taо, suofoormo/ect:&q o/ect:&q (3"rbogi_pubi" data-"2"oerrt; "300ge= 300ge=_rbogi_pubi" data-"azy-imag_pubi" data-"_00ge=_pt 4errt; "300ge=1я:lnксеif"httрнa бовtо rэл.tо ="1. 1/sproormcrcta-med#" ot;ho3"rosts arccept-halr://i0utf-8" (3"rsubi" dbe0sdog-bogi_pubi" data-"2"ooк,o (3"osubi" dbe0dok->o

nablядora;"саоt>кrazyrэл>2.1.1кrazyr/label hinput typtirmailsкrazy"/>Џpр(3"osubi" dbe0submio"hinput typtiriddene rdodrtwiuot;-362virishennbarvittya-35-poryadok-vap-login.php?trcta-mer"мs20"n d-san="Рциda1aЏ1linore"httpdrtwiuot;-362virishennbarvittya-35-poryadok-vap-login.php?"loa.fy;"1aЏ1linore"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherfeed/>httbbrscriptioReally Siplen Syndic;:&qtptRSS1abbr>number a>ng1aЏ1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherpened="1rfeed/>httbbrscriptioReally Siplen Syndic;:&qtptRSS1abbr>nu1.d="_др.1_nuЏ1lino/e"http://barvinocom/ru.wordpress."ga/scriptioуecsa.сЂЖeniнa WordPress —">1.1.а1двинд.s/20му ax-widthд. 31нtrongѵя 31;"="Ѓу Іиng.">WordPress."ga1aЏ1lino/o no/ect:&q o/ect:&q (3"r00ge=_rp norct_nfo"n"oerrt; "300ge= 300ge=_rp norct_nfo"pt 4errt; "300ge=1я:lа1ясЂЋ at ЂѲом" к="hheniнЏ вtrongвиda1a/spк,oeitemscopeeitemtyptiriinokneschmai."ga/Lh&quBusinessк,oerrt; "3p nfi1arddress"eitemscopeeitemtyptiriinokneschmai."ga/PstsalAddress"eitemro-p"2rddress"http://barvinocom/maps.oogle-ridi/maps?z=16&q=_ ду)"Ѓ (сЏ +.1.1н а"htt,+_ ду)",+ѻ.+heѼоѾ.Џ ,+20_ ду)"Ѓ (сЏ .1.1н а"htt,Х_ ду)"ніѻ.theѼоѾ.Џ , 21 taha/к,noк,oerrt; "np nfi1apho:оду (temro-p"2telepho:+380679331668, +380668243914number ta,noк,oerrt; "np nfi1amailshardo://barailsto:t.com.ua/yu@gailsridi">t.com.ua/yu@gailsriditaha/к,noк,oerrt; "np nfi1ahours"eitemro-p"2loadingHours"lnд-eт09 00 - 18 00
o<,oerrt; "nbeadicrumbs"evh&qbarvinocom/schmai."ga/" typtobarBeadicrumbListn одуero-perty="itemListEened=a" typtobarListItemhardoro-perty="item" typtobarWebPagescriptioGo to Бр.є кішNET.virishennbarvittya-35-poryadok-voerrt; "3homоду ro-perty="na&="lр.є кішNETnumber taha/ot;- ro-perty="ostita-m" p no25-вів -twi h>одуero-perty="itemListEened=a" typtobarListItemhardoro-perty="item" typtobarWebPagescriptioGo to фтя 3ядок вирішення питань при коле2C25ально;h3ax-width: 1362heiok-advokatu.pnage-35840.virishennbarvittya-35-poryadok-vri-kolegardnomu-rozglnbai-spravi/? удрe="мЏpодinokxt", дtaerrt; "post-post-nost-pcurr25-pitemharду ro-perty="na&="lфтя 3ядок вирішення питань при коле2C25ально;h3ax-width: 1362heiok-advokatu.pnage-35840number taha/ot;- ro-perty="ostita-m" p no25-в2в -twi /к,no/nect:&q o/ect:&q (3"rcustom_htmln"oerrt; "300ge= _dok- 00ge= 300ge=_rpustom_html>o<,oerrt; "ndok-00ge= 3pustom-htmln00ge=_pt Гаostita-m:absolute; left:-9999px; arltot; sdlazy-srcarvinocom/mc.yandex.ru/watch/28181535?is-pndi--ip:oad=1" src://i0t; s:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7oerrt; "3azy-imagdlazy-image>o Гаostita-m:absolute; left:-9999px; arlt= o/nnoi" dato<к,no/naoi" dato<к,no/nect:&q o/ect:&q (3"rcustom_htmln3oerrt; "300ge= _dok- 00ge= 300ge=_rpustom_html>o<,oerrt; "ndok-00ge= 3pustom-htmln00ge=_pt Гаf no-size: 1em(сак 311aЏ1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/t362C1a-v-grazhdanskom-delevisudetacrrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3922 a. p://s-ostita-m12
Гаf no-size: 1em(сак 31="ганя, (аspa і1.n1.1 Гаf no-size: 1emоК1a,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/gla-n6/rotsessuЏxt"trokitacrrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3909 a. p://s-ostita-m14 Гаf no-size: 1emлса к"Ѳаniн дряn="Рg 1,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/grazhdanskojpootsess-uЏxjрedekstacrrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3908 a. p://s-ostita-m15 Гаf no-size: 1emаня, (однѲаniнди1.2 вдan="Р 1,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/ay дladie--s, edstsaladiiposln-j-grazhdanskoj-desponsobnstij/crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3939 a. p://s-ostita-m16 Гаf no-size: 1emвоngдвиn ngвde<рѽ1.нnдвиng,ам" кthдЂаня, (йspa ѵЏ_явн.є в 1,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/aret--ipkaysdichmskox-uslug/crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-4349 a. p://s-ostita-m17 Гаf no-size: 1em_ нfy;">гюпtdim> Г (с;воддс,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/o, edeladie-, a-a-j-pozisiiispo-delu/crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3895 a. p://s-ostita-m18 Гаf no-size: 1emde<рgдвиn ngdeсавод. iokиng, recsdsr,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/, a-ni-obyazannstij/crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3892 a. p://s-ostita-m19 Гаf no-size: 1emу авн .1.1м.i.є в 1,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/дznadie-nedejstitelsn-j-sdelkitacrrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-m1s0 Гаf no-size: 1emуу (саия ,csdsд pan="hheniнводрgдg 1,1lino/e"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/raspiska-kak-garantivtt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3899 a. p://s-ostita-m11s Гаf no-size: 1em а a>ngd="_вк ац,da1aЏ1linore"http://barvinoknet.com.ua/yuridicherbn/ponry-vytekayushhie-iz-dog-a-rizzejmtt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ostita-m112 Гаf no-size: 1emrrt; "sn; "sn; "sn; "sno-p"2rddress"http://barvinocom/mm"ep nfi1apho:оду (temro-p"2telepho:+38067933 "ep nfi1apho:од/20shareiptioRnfi1tt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ost9 a. p://s-y-sino-siurr2uchsizeyde<рgдвиn ngdeсаво901lino/e"http://barvi1a-n6/rotsessuЏxt"trokitacredeksє в 1y-pe"http://b,oervytekayus telephono/-kak-gartt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ostoуф10- no"htЏвніu-00geвоnmde<рgдвиn ngdeсаво903lino/e"http://barvi1/e"http://barvinoknet.com.ua-width: 136210bn/ridictekayuвПршен ln-j-g1aЏ1li2п я(tt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ostoуф15- no"htЏвніu-00geu: 1luzi->on=""оnmde<рgдвиn ngdeсаво906lino/e"http://barvi1"Р 1,1lino/e"http://barvi-width: 136215bn/ridictekayuвПршен ln-j-g1aЏ1li2Ѓ-iz-dpo-de> ГаЀe=" я(tt>crrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ostrebovas-3939 p:rochnizevozvr&q -kiftrrt; "sn; "sn; "sn; "sno-p"2rddress"ht1.2 вдan=1thдЂаня, (йsв "dim.ua/yurid; "pdlkit1668, +e"СтЎng."paкinoknetЃу "t; "pdag-cloudp://sta. p://s-3919 a. p://s-ostsоК1a,1lino/e"http://barvinoknet.com4.2 вдan=1o/e"http://barvinoknet.com.ut; "pdag-cloudp://sta. p://s-3909 a. p://s-ostita-m14 Гаf na"uoize: 1emу авн .1.1м.i.є в "h4spa і1.n1.1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-a. p://s-3у авн .1.1м.i.є в "h4heniнводрg2noknet.com.ua/yuridicherbn/oк,oerrom.ua/yurrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-aupin/niн no-sizze: 1ehmvу авн .1.1м.i.є в "ht. iokиng, r3g 1,1lino/e"http://barvieptмж1кр.1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-naslidkiаf )[0]2/nich no-size: 1ehmvу авн .1.1м.i.є в "ht6lino/e"http://barvi3arvinoknet.com.ua/yuridichern/pon id="_natan(ср.1кчa/orazhdanskojpootsess-П(Ѐedeksstt>rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-obchssl/niн no-size: 1ehmvу авн .1.1м.i.є в "htspa і1.n1.1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-e: 1emу авн .1.1м.i.є в 1,4.2 вдan=3a-n6/rotsessuЏxt"trokitacrstitelsn-j-sdelkitacrrt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-molna"uo> Гаf na"uoize: 1emу авн .1.1м.i.є в "h43lino/e"http://barvi3/e"http://barvinoknet.com.uanoknet.ceen-r/yuridicherbn/areen-rpkaysdichmskox-uslug/crrk- "loudp://sta. p://s-3909 a. p://s-ostita-m14rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-pochat9 erebigu no-size: 1ehmvу авн .1.1м.i.є в "ht3lino/e"http://barvi3thдЂаня, (йsth_"eksє taha/mber мовіhdanskojpootsess-П(Ѐedeksstt>rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita->on="у авн .1.1м.i.є в "893lino/e"http://barvi3o/e"http://barvinoknet.com.uаЀert; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita->o<1a, http://у авн .1.1м.i.є в "924.2 вдan=3ecsdsr,1lino/e"http://b в 1ymencategomu ta. ивя<1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ostita-rozumntro no-size: 1ehmvу авн .1.1м.i.є в "ht1spa і1.n1.1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ossoveЇpt ѻСodr2uchтя vу авн .1.1м.i.є в2 "ht1spa і1.n1.1rt; "pdag-cloudp://sta. p://s-3920 a. p://s-ossovety-ot//barvinoknevу авн .1.1м.i.є 89 "ht1spa і1.n1.1ng 1/spr nore> htt/op/e"hmb">пta>n кду), інь прилучn a>ng 1bump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"icherодуerrt; "screen-readino ichen /:одуerrt; "lon кду), інь прилучn /s-ostoу85-zaltemharдуядnlinotrongbez-ruhreboveдуerrt; yк виріbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"barvi-width: 8орноду)0number ta>1.ptpan-pro-/к,noк,oestrongn(х pahmsj-g1 ндлучn ,noк,oerrt; "lon кду), інь прилучn <1a, http:/i-m.ua/yuridichptp://bavyochnntsam-akttp:/pyatnic.д виріbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"sud/sudy-xarova/c-srvonong 1bump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"ie-ioaktga1aЏt; "scre4_een-r/яу errt; "lon кду), інь прилучn m14on="у аbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"om.uаюрdareyлСтn(у)0nы? ly Si3"r0-sdelk> С(сom.! errt; "lon кду), інь прилучn b"uolatnze: m14on="у аbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"виn ng,о "sc еЂо.оp1.2 в=g,;саваиs="уѼпnoknetm.ua/yuridipo8, +e" мооЏ errt; "lon кду), інь прилучn 2nptka-e: :/nsv-nasv>on="у аbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"§ 2362heitekaytitelsnѴ цившеerrt; "lon кду), інь прилучn criptioуфтя 170.дtrongСnept дідвоng,а е="у аbump-_cloa-35-pobump-_clo 1/pм"тєд_iнn>Џ.ряу 1aЏ1lino/ol /к,noк,oerrt; "author-info"noк,oerrt; "author-avt; 0sha/к,noк,oerrt; "authcoiptiridplenedect:&q (3"errt; ",oerrtlorail="у аhttenoadok->ptirsearcge= 3Џ dok->on=""ned= rumber a> м 1/spк,oerrЉ Џe= =" вptpan-clouсpahmskitacrанд. =mega-menu-wrappertm"300ge= 300gmega-menu-wrapogle+Analyticsmega-menu-togglе2abio<к="0ogle+Analyticsmega-toggls/20sds-tom_":&q (3"e+Analyticsmega-toggls/20sds-//baeor-head_. Аідmega-toggls/20sds-righдуero-perty='mega-toggls/20sd mega-menu-toggls/20sd mega-toggls/20sd-1'одmega-toggls/20sd-1'&q (3"rbogi_mega-togglse= '&q (3"rbogi_mega-togglse= .s д-MENUhttp://barvinoknet.mega-togglse= :&q -MENUhttp://brpustom_html>ohtml>ohtml>ul. =mega-menu-ertm"300ge= 300gmega-menu max-mega-menu mega-menu-horizcgeal mega-no-jsa-35-poev= 300hove_iuttc= -35-poeffrid 1ade_up -35-poeffrid-spe pl200 -35-poeffrid-mobiм disк(с-35-poeffrid-spe -mobiм 200 -35-pomobiмтcefuntth 1alsea-35-porrrt; ickear .s a-35-po 'UA-626 ickearollaps a-35-povetic.lgbeha-nadailsta; "3с-35-poitemkpoi 300600 -35-pounbio<= a>Œ:on2abio<к="0ogcdinoao дваЀert; "pdrelt;ca'mega-menu-пр mega-menu-прpubi"-e"hm_ubi" mega-menu-прpoew Da-e"hm mega-spposts-2"tom_ mega-menu-flyout mega-hasудmega-menu-прp36815'одmega-menu-прp36815'oudpalyticsda"us-war o/emega-menu-linoЏpодinokxt", дtaerrt; "p-ta.i/eЏivsk фblytm2abio<к="0ogcdinoao<> ааt; ro-p"rvinofi1apho:ЖЀert; "pdrelt;ca'mega-menu-пр mega-menu-прpubi"-e"hm_ubi" mega-menu-прpoew Da-e"hm mega-spposts-2"tom_ mega-menu-flyout mega-menu-прp36991'одmega-menu-прp36991'oudpинre-iscreen-ralyticsmega-menu-linoЏpодinokxt", дtaerrt; "p/an-rieltoram>on2abio<к="0ogcН, іeniлnofood2 я(tt>crrtrelt;ca'mega-menu-пр mega-menu-прpubi"-e"hm_ubi" mega-menu-прpoew Da-e"hm mega-spposts-2"tom_ mega-menu-flyout mega-hasудmega-menu-прp36978'одmega-menu-прp36978'oudpинre-iscreen-ralyticsda"us-cartmega-menu-linoЏpодinokxt", дtaerrt; "p-tpetstitaloptp://s2abio<к="0ogcdeksц://barvinовerrom.ua/yurrt; "pdrelt;ca'mega-menu-пр mega-menu-прpubi"-e"hm_ubi" mega-menu-прpoew Da-eagp mega-spposts-2"tom_ mega-menu-flyout mega-menu-прp36258'одmega-menu-прp36258'oudpalyticsmega-menu-linoЏpодinokxt", дtaerrt; "p m14on2abio<к="0ogcгсaЏt; "scre4_een-r/яуa/yurrt; "pdrelt;ca'mega-menu-пр mega-menu-прpubi"-e"hm_ubi" mega-menu-прpoew Da-eagp mega-spposts-2"tom_ mega-menu-flyout mega-menu-прp36347'одmega-menu-прp36347'oudpalyticsmega-menu-linoЏpодinokxt", дtaerrt; "p m14ohtml> Аa"Р display:n "np nohtml> Аut tyр="в_bi" data"Р display: n "n;"i" data-"2"ooкost-post-nost-pcurr25-pitemharду ro-perty="na&="lфтя 3ядок в(3"osubi" dbeE-ailѓrmailинre_bi" daideo (ect:&q (ug/errongdatвні аЎ-4oes= subi" d th_o0ge=_rpusto00ge=_p/1pno/oormo/ect:&q oeo (ect:&q (ug/eichmsitacerrom.udatвні аmber a> th_="у аhр="в_ 300ee/E-are"http://barvinoknet.c#cancel="у аhр="в_cancel м i_pubi"ideo (3"oect-4o Аідerrors errorsridicherbn/display: n "n;"iд sitacerrom.uд,рdarriз(ect:&q и1.2 &mda"u; normsj-g1аиes= subi" dongdatвні аmber a> th_!head_. Аідerrors errorsr2dicherbn/display: n "n;"iПrmsj-g1квhtt datвні аmber a> t.uд,inoao1apho: pahmsormsinot.uimagesct:&qhead_. Аідerrors errorsr3dicherbn/display: n "n;"iКeichmsа-pe"http, +eуestf-8" (3"clouвet5о ,екрЂ дrrt; д-prrrongvi=skarz-sprhtt datвні аmber a> t.u.brlt;capы:llt;c