Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно. Харків, Харківська область. Представництво інтересів у суді у кримінальній цивільній справі. Складання, подання процесуальних документів Допомога при експертизі, свідкам, потерпілим +38 067 933 16 68, +38 066 824 39 14

Расписка как гарантия

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків

1. Кожний свідок допитується окремо. Стаття 230. Порядок допиту свідків

2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в залі судового

засідання під час розгляду справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область

Перед допитом свідка

3. Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання і стосунки зі сторонами та іншими учасниками справи, роз’яснює

його права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від давання показань. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Відмова від давання показань

4. Відмова від давання показань приймається судом шляхом постановлення ухвали. Стаття 230. Порядок допиту свідків

5. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий під розписку попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве

показання і відмову від давання показань та приводить його до присяги: «Я, (ім’я, по батькові, прізвище), присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи». Стаття 230. Порядок допиту свідків

6. Текст присяги підписується свідком. Підписаний свідком текст присяги та розписка приєднуються до справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Допит свідка розпочинається

7. Допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що йому особисто відомо у справі, після чого першою ставить питання особа, за заявою

якої викликано свідка, а потім інші учасники справи в черговості, передбаченій пунктом 3 частини п’ятої статті 227 цього Кодексу. Стаття 230. Порядок допиту свідків

8. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть ставити свідкові питання в будь-який час його допиту. Стаття 230. Порядок допиту свідків

9. Головуючий у судовому засіданні та інші судді мають право з’ясовувати суть відповіді свідка на питання учасників справи, а також ставити питання свідку

після закінчення його допиту учасниками справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

10. Головуючий має право за заявою учасників справи знімати питання, поставлені свідку, якщо вони за змістом ображають честь чи гідність особи, є

навідними або не стосуються предмета розгляду. Стаття 230. Порядок допиту свідків

11. Кожний допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Суд може дозволити допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за згодою сторін. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Свідок може бути допитаний повторно

12. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному засіданні за його власною заявою, заявою сторін та інших учасників справи або з ініціативи суду. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити питання сторони, інші учасники справи, суд. Стаття 230. Порядок допиту свідків

13. Суд може одночасно допитати свідків для з’ясування причин розходжень у їхніх показаннях. Стаття 230. Порядок допиту свідків

14. Свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, старості, інвалідності або з інших поважних причин, допитується судом у місці його проживання (перебування). Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 231. Використання свідком письмових записів

1. Свідок, даючи показання, може користуватися записами лише в тих випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними,

які важко зберегти в пам’яті. Ці записи подаються судові та учасникам справи і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду.

Стаття 232. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

1. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не

заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей.

2. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про необхідність давати правдиві показання, не попереджуючи про

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.

3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду ставити свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.

4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із

зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалений той чи інший учасник справи. Після повернення цієї особи до зали судового засідання

головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість ставити йому питання.

5. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання.

Стаття 233. Оголошення показань свідків

1. У разі відкладення розгляду справи показання свідків, зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під час допиту їх за місцем

проживання, або показання, дані ними у судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення, повинні бути оголошені і досліджені в судовому

засіданні, в якому ухвалено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому засіданні є неможливою. Учасники справи мають право висловити своє ставлення до цих показань і дати щодо них свої пояснення.

Стаття 234. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

1. Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їхньою згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями 230-232 цього Кодексу.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях