Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська область 0668243914 0679331668

Расписка как гарантия

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

1. У підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про

процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого

провадження та початку судового розгляду справи по суті. Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Реальна допомога у кримінальній справі. Харків, Харківська область. Доступно,

коректно

2. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про:

1) залишення позовної заяви без розгляду; Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

2) закриття провадження у справі; Стаття 200. Судові рішення у

підготовчому засіданні

3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до

судового розгляду по суті. Стаття 200. Судові рішення у підготовчому

засіданні

3. За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у

випадку визнання позову відповідачем. Стаття 200. Судові рішення у

підготовчому засіданні

4. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від

позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку,

встановленому статтями 206, 207 цього Кодексу. Стаття 200. Судові рішення у

підготовчому засіданні

5. Суд з’ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для

розгляду справи по суті. Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 201. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

1. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до

початку розгляду справи по суті.

2. Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається у разі,

якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги

щодо предмета спору.

Стаття 202. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

1. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд

постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.

2. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за

наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення

врегулювання спору за участю судді не допускається.

Стаття 203. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

1. Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі

спільних та (або) закритих нарад. Сторони мають право брати участь у

таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим

Кодексом.

Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді.

Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо.

2. Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для

досягнення сторонами врегулювання спору. З урахуванням конкретних

обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку

проведення врегулювання.

3. На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя

роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю

судді, права та обов’язки сторін.

4. Під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та предмет

позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по

категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції

щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на

мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам

можливий шлях мирного врегулювання спору.

5. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову

практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику

можливі шляхи мирного врегулювання спору.

6. Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати

сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів

у справі.

7. Інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час

проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення

врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не

здійснюється фіксування технічними засобами.

8. За необхідності до участі в нарадах залучається перекладач. Перекладач

попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час

проведення врегулювання спору за участю судді.

9. Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати

портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку,

відео-, звукозапис.

Стаття 204. Припинення врегулювання спору за участю судді

1. Врегулювання спору за участю судді припиняється:

1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору

за участю судді;

2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;

3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-

якою із сторін;

4) у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із

заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із

заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі

відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.

2. Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється

ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про

поновлення провадження у справі.

3. Про припинення врегулювання спору за участю судді з підстави,

передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, суддя постановляє ухвалу

не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної заяви

сторони, а з підстави, передбаченої пунктом 2 цієї ж частини — не пізніше

наступного дня з дня закінчення строку врегулювання спору за участю судді.

4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав,

передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, справа передається на

розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 33 цього

Кодексу.

Стаття 205. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

1. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом

розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали

про його проведення.

2. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

продовженню не підлягає.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях