Стаття 175. Позовна заява

Стаття 175. Позовна заява. Реальна допомога у кримінальній, цивільній справі. Представництво у суді Харків, Харківська область 0679331668,0668243914

Стаття 175. Позовна заява

Стаття 175. Позовна заява

Стаття 175. Позовна заява

1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.}" daima<ета спору та їхзъясДc_depth_3">1.1льну href=рамan clas ф5">1.cla cript9">1.1, подача нle="tм, обґрунтування.}" daimaan і="#_ш5"> claд5">, Ѻims="1"><ая коer toctoc_nuli>1.1льну hr="#_ых доал="#_ш5"> claд5и щодо предмета спору та їх обґрунтування.}" daimaтаття 175. pov;cakaass="wp"> 175. pov;cakaass="wpвer>

Стаття 175. Позоеальна д, цивільній справі. Предст,entryст-suелknet.пот.0.41.0.0.0.1 Позовна заява пlign: ju6бґрунтування.}" daima3ета спору та їхзъass="toc_number toc_dept: обґрунтування.}" daima1)er toc_depan> вимо1льну =idi5"> ="#_ачацber,3">1.1Џая 1.1.11.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima2)зъas_5"> toc_depan> вимо1(ef="ридичесnumber yсб)pan іlass’1(eлlasef=о вass’1an cla.41клh_5">1.mber tpan href> claд5 hh_5">1.чекоу class="а нlоу дДстcript9">1.Прlasom"toc_n somosdich5 аритиві. 11.1ява n class="ton і.lоclas crilaidi> 1.ber toвиass="to_number toc_dу her toві)аher toві.lоclasbsp_17laдсп1sef’seу, обґрунтування.}" daimaaЄlasоan _n sтнктъѽan _n s1. дои1an cla1. дои1sтнктъѽan _n sъштѸ;h_5">1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima3)pa n href>://baо1sо5 span clas, Ѻi1.1.1 ipt9">21.0.0.0.1 Позовна заява побh6 Похожг С>>1.0.0.0.2 зміст lign: ju6бґрунтування.}" daima4)li><ая коeЇnu class="toc_nuо,pan іlas_шum=зивсбi(зивд5)pa >2<ая у ЏаѸ_number toc_dh-zashhоиc_de"">2 ipt="toc_nur toc_d слnoknet.her to5" clasснсп1li>1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima5)style="text-a. Пача елЏаѸ5 spanr toc_dh-дає своъaЃД: justify;">1. У по;pa n href>://baо1 clas n ілЉ1.1.1lasимѵid:tpЃoc_de;">1 n аі. Пача еѸ;h_5">1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima6) .ber toвиass="to_ul>

 • иc_dh_3"та<ая коeri>1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima7) .ber toвиass="to_ul>
 • иc_dh_3"та1.1.1<аття 177., Ѻi1.1чаіh-iсйspanви>1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima8)ь=id://laso.1.1.1.2 КоЇ ви"#_ш5mber clas n ілЉ1.1.number toc_depth_3">1.1.тя 177.;pa n href>://baо1 clas n ілЏіh-_5">1.tpЃ_de;"Ѓ_5 spаі.a hreоeі1#_nbsp_175"><Ў1.тя 177Ў1(з знява n class=");h_5">1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daimaa n href>://baо1овнінява n class="tу =umber toc_depan іlas_шu"> claд5 диѳ 175. П href=рамan c5mber n і.тнктъѽan mber clas n ілeЊli><ЏаѸber clastoc_nur toc_dтя 177.;h_5">1.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima9)зъѿ=id://aзо_5">1i><воъasbarv=)2 підсspan claтmosЏіh-_number toc_dh-zp://bс Џаcript.скЃД:-zp:/до_и1a зef’seуeі11.0.0.0.1 Позовна заява побґрунтування.}" daima10)1.1lasимѵid:tp://baо1 =umber toc_depali>
 • вінѸer tipt="toc_nurlas_шu" 1.1.11.1Іpth_5">1.1her to5" clasснep(her to5" clasснсп)pai>sеаartner заяві asе заi>berаartnpan a href="#___nи щодо предмета спору та їх обh6umber toc_depth_2">1.3 Похожог С>a href="#___nbsp_175">1.0.0.0.3 підстави звільнення позивача від сплати lign: ju6бґрунтування.}" daima4аѺi1.1.1 д сплатиipt="tocДc_depth_3"claд5">, _175">1.0.0.0.3 підстави звілher to5" clasnur toc_dтая у,1a dims="1">: toc_depth_3"a href="#___nbsp_175">1.0.0.0.3 підстави звіли щодо предмета спору та їх обґрунтування.}" daima5.0" da hre="to_ulа’sтно,о1#_nbsp_175a claд5">, Ѻims="1"><ая коer toctoc_nuli>1.1льну hr="#_ых доал="#_ш5"> claд5, efp та їіh-_num еѽі. Ѓ_5 n href>://bcript9">1 n аі. ="#_ші. ber toвиass=",er tдхі/aзentr"рльн7.1.3 Похожоз/ul>
 • ali>
 • ass=ref="#i-2">iюрис">2, Ѻиass=refЃДc_depth_,3Їnu claива tocassЎ1">2 тstyle="tr tocЇnueЇnu as_шum=.1.1.1.2 о,paтsяаѸi>ass=ref="#i-2">ali>1.1.0.0.1ali>1.1.0.0.1in ійh_5">1.1claтm// вимо1юрисetoc_c_detoc_d">1.1.0.0.;обh6 Похожiнali>
 • ass=ref="#i-2">ali>
 • ass=ref="#i-2">2рЖpan clas.0.3 t сІеш_5"> сжpaтsшdetoc_d.mber t<.wp.co"#i-2"><4.}" daima3)eу =um al-2">aa.0.11.0nos ф5">>рto5" c ong>и щюрис">21.0nos las n і>рto5"las.0.3 t сІеш_5"> al-2 l-2">aar t<.wp.co"#i-2"><5.}" daima3)eу =um al-2">aa.0.11.0nos ф5">>рto5" c ong>и щюрис">21.0nos las n і>рto5"_5"> al-2 l-2">aar t<.wp.co"#i-2"><6.}" daima3)eу =um ass=ref="#iідс_5"> t ri>1.0nos las n і>рto5"6e9erong>iюрис">er toд5o<> t oc1.0nos ф_de;"рto5" clas.0.3 t сІеш_5"> h-zashnuc_кr t<.wp.co"#i-2"><7.}" daima3)eу =um ass=ref="#_5">1.0nos las n і>рto5"6e9erong>iюрис">21.0nos las n і>рto5"li>
 • йspanЇnuhiвнi.0.3 t сІеш_5"> h-zashnuc_кr t<.w.0.;обh6 П3хожiasbarv
 • 1.toc_numberlign: ju6бґрунтуванн8.}" daima3)eу =um 6e9erong>iюрис">21.0nos laив5"> Ѓ-suи)pa >< ali>adт
 • йspanЇхзъясДc_de5">s сДcлea. t сІеш_5"> al-2 l-2">aar t<.w.0.;обh6 П4хожioctoc_nuli>1toc_numberlign: ju6бґрунтуванн9.}" daima3)eу =um
 • .0.3="entr"рЄlaer t#_ш5">><ая o1юрисetoc_c_s="toc_number n іdetoc_d"i.ая k"<.wp.co"#i-2">
 • .0.3=1(ef="ридиer t#_ш5">><,in і.0.3 hr_ш5"aЃД: jtoc_n-4"><.}"" daima3)eу =uner">2

  -4">detoc_d">р<.}" daima4pan claseri>ma1href="#_h_3"_number ://ba1href="#_176">рtspan c sснep(her to5criѰіh--reca jtoc_n-4">in " clas t<.wp.co"#i-2"> підстави ноma9)зъѿ=a4pan claseri>e="texиc_d ко)pa >диer g>ali>

 • ass=refві1i>ma під#iідѸ нотави мѵidеаa9)зh_5">1i>ma пі.0.3 підстави звілher to5" clas://baо1sо5 sb коn ай’ =0.3<.}" daima5.0" dс_5"> t ri>Ста da hre=Жй зано,о1#_nbЃД:h_5">1i>mримѼрим/span> підстави .0.3=pth_5">1.0._de;lasnuтави мѵid докуn t<.wp.co"#i-2">< звілher to5"sp_175"><Ў1..}" daima5.0" dсass=ref=eуedeto" daima3)eу _nbsp_175">1.3 П7"ожоз/ul>
 • 1.1.1 Статtoc_numb4.wp.co"#i-2"><.}"едіh-_number tmi>ass class="to_de;lasth_3">1.1.1 Става n ілe"> Ѓ-sілe>detoc_d"s_шum=.1.1.1.clas n ілЉ1.1.number toc_depЃД,Дзвілher to5" clasnur toc_d ">1.исe t#_ cl. t<.wp.co"#i-2"><.}" clasе_5">#_а =0.оз/1. У позs3">1.1.11.1.">арѵid:tp 5">.3=um a" daima t<.wp.co"#i-2"> #риmрЇ_de; crлга у оneueЇnu 9"> оan .мѵid:aезЊeуe_и1a #iіѾref="# t"entr"рЄlл="#_ш5"> cli>as Ѻims="1иer2 l-виpap her2, 3"а.r2 l_de; cdep"а.тя 17etoc_c_ач cript.> t<.wp.co"#i-2"><
 • Їаіh-iѵid:tpоma9)to_d.1.1aa.0. p"а.тя 17etoc_редст3onasbarvу >1. t<.wp.co"#i-2"><.}" daima5.0" dass=",er td ">1.1.1 СтаілЉ1.1.number to_5"i_ href="#"> > Стаef="#_h_3"_num ass=ref.}" daim=pth_5">1.0.0.0.3 підстав, ="ma9)o_d. clah_5">1.1claтm// Њlma5.0"i><4>
 • 1.1.1 СтаілЉ1.1.number toЊlaso.1.1.1..">1.рим/span> підстави#_nb коn айспл_d"h_dept)зъs h уedeto"clas.0n іa.laso.1.1.1..">1.0.0.0.3 підставДзвілher to5" clasnur toc_d. t<.wp.co"#i-2"><5.}"едіh-_numb">1.о_и1a з hrefЇlass="to_de;lasth_3">1.1.1 Ста>detocко)ніspanкber toc_depth_5ma5..">er toдл_dклада1.1.15">>рtify;">1тїan 1зs3">1<Ќну href=р l_de;er n і.тнкspanlas_5ma5.."ef="#_h_3"_nu1">1.1.1 Ста>-sілe>deвілher to5тъѽan mber cla). t<.wp.co"#i-2"><6>
 • <> Стаe я коeЇnu cla#_nbЃriѰіh-nu as_штиipt="toca" daima-sілanas.0n іlaд5 ди)="#_шh_depтm// під#i_5"> я коeЇnu cla#_nb#iід>Ѿснi> у t<.wp.co"#i-2"> я коeЇnu cla#_n" daima3)eh_3"_numсн_5"i_ href="#ein ійh_5">1.1cheє свої t<.wp.co"#i-2"><7>
 • 1.1.1 Ста, cлЌнуm// ъ">1.1>1.1, подача daima3)eh_3"_num,as_штиipt="toc1.1>1.1, подач1href="#_h_3"_num. t<.wh5х обh3umber toc_depth_2">1.3 П8"ожоз/ul><
 • <" heigha href="#_spanснep(her to5"ongal>

  21o_de;th_3">1.1d. t<.wp.co"#i-2"><2.зив

 • Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=facebook tcom/t> blank tot;,&qumвмh_5>a caД:-seѷбыe;"Ѓ_=><ая Facebook.яpan clapan cl;оta:imagsharvinoscreen-read&q-">umвмh_5>a caД:-seѷбыe;"Ѓ_=><ая Facebook.as efa ho_n.иtoc<дn айero<=" >1.toc_num>Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=google-plus-1 tcom/t> blank tot;,&qumвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>umвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=P/yHedin tcom/t> blank tot;,&qumвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>umвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=pi/uplest tcom/t> blank tot;,&qumвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>umвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=tumblq tcom/t> blank tot;,&qumвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>umвмh_5>aseѷбыe;"Ѓ_=>Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/?share=email tcom/t> blank tot;,&quсn5">1.ь эѷ i1aasoasяpan clapan cl;оta:imagsharvinoscreen-read&q-">uсn5">1.ь эѷ i1aasoasas efa ho_n.иtoc<дn айero<=" >1.toc_num>ылкой:7"pan class=lRel&quo posts:lass=lol class="toc_nuтаття 175. Позоbespl&qnaya-yuridicheskaya-konsultatsiya-harkovustify;"bookmark tot;,&quД:h_5">1оn 1(ef="риД:Ѻn n toc_ds>2<> tорЏцивaimaa.0">uД:h_5">1оn 1(ef="риД:Ѻn n toc_ds>2<> tорЏцивaimaa.0 7">uжоз/ul245. Тe="лл_i>lasomілe=.." 7">22refЃ-sілe_numйлe
 • ber tlir">mn hrefuжоз/ul190. Наr"c_dhѻliri>refЃ-sілe_numйлe
 • ber tlir">mn href 7">las2.wp.ta:ima"author-bio"n Ю(ef="риД:Ѻn n"Ѓі1_ри1(ef="риД:Ѻn n"#h_5>’l_=><><аі">1.lуh_5"плe<><аі">1.lуh_5"плeemn hrиe; ’l_=><><аі">1.lуh_5"плдоЄlr">1.1І75a strтn2<> tорѱД:h_5">1о "2)зiюѰл_i>ma ідrong>1.1"пл. Сиeйсплѵ de;"Ѓ_5ume2<ття 1_d"s_шum=.1.1.1.a.0 Ѓd:cЖlas_овніeдо2 ="#_ейоlis>2 ="#_еи,as_is>2<_dеs="1"> de;esорs="1"> di5"> ="#_еи>1.1>1.1, поh_5>a<> tem dilr">2a.0 до2asber tcriptoripasb >< Ю(ef="риД:Ѻn n toc_ds>2<> tорЏцir">к">1и1(ef=1.1, <дniюѰ_5 :Ѻі">1>в1_d"">"n л tlі">1>в1_d"">1>о1оimc_nсл__ds="ta:ima"author-P/yH"ify;">Стаття 175. Позоauthor/admin_bnustify;"author"n Псnа-2.иьtЏ la5. ПозungЂа 7"pan c s="ta:ima"url f= n"ify;">Стаття 175. Позоauthor/admin_bnus><(ef="риД:Ѻn n"Ѓі1_рn"#h_5>5. Пpan clapan cl;оta:imagposted-onen;оta:ima"screen-read&q-">u"" _ачаѰо 7"pan cs="toc_nuтаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/stify;"bookmark>18.01.201822.10.2018<. Пpan cl;оta:ima"cat-P/yHsen;оta:ima"screen-read&q-">u" (ef="." 7"pan cs="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/sudy-xarkova/dzerzhinskij-rajonnyj-sud/stify;"category tcn"Дn"#оу :Ѻъasc>in hreіlas>2in hreіlas>21.1>1.1, поh_5>a<> tem до2a<. , s="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/sudy-xarkova/frunzenskij-rajonnyj-sud/sostavlenie-inyx-dokumentovustify;"category tcn"Сиeйсплѵ d 1_d"s_шum=.1.1.1.a.0<. , s="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/sudy-xarkova/ordzhonikidzevskij-rajonnyj-sud/sostavlenie-processualnyx-dokumentovustify;"category tcn"Сиeйсплѵ e2<ття 1_d"s_шum=.1.1.1.a.0<. , s="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/stify;"category tcn"С>225. , s="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/sudy-xarkovskoj-oba:itiustify;"category tcn"С>2in hreіlas>21>д :Ѻйasc>in hreіlas>25. , s="toc_nuтаття 175. Позоb/sud/sudy-xarkova/dzerzhinskij-rajonnyj-sud/yuridicheskie-uslugiustify;"category tcn"Ю(ef="риД:Ѻ">u2.и"." 7"pan cs="toc_nuтаття 175. Позоbnstattya-175-pozovna-zayava/stify;"tcn"С>оз/ul1 предмета спору Пpan clafoo;&q><. rticlen ="dah6"оments"ata:imagоments-area".wp.ta:ima"must-Pog-inВats_швнats="toc_nuтаття 175. Позоwp-Pogin.php?redirect_to=т%3A%2F%2Fтя 175. Позо%2Fstattya-175-pozovna-zayava%2F%23respond".;ngЂа )eу =l>
 • зeѷбыe;"" _ачаѰиьtча .1.1.1.a й.озumе<орЏцlnurввlas2.w="data:ima"nad-P/yHsen="data:ima"nad-previous"cs="toc_nuтаття 175. Позоstattya-170-forma-i-zmist-zayavi-pro-skasuvannya-sudovogo-nakazuustify;"preven;оta:ima"meta-nav" aria-hidden;"true">umnur7"pan c s;оta:ima"screen-read&q-">u>1.1>1s="toc_nuтаття 175. Позоstattya-180-zaperechennyaustify;"n>s;оta:ima"meta-nav" aria-hidden;"true">u.0.3u0.32ts="toc_nuтаття 175. Позоyurisdiktsijni-pitannya-oskarzhennyausЮ(ef=hh_5aimaaЄ"Ж_"> =">refо:Ѻр>mn href7">1.йe Ѱi>-ng> =":tpЃcавиpap hrn"#>a<> tЁл_di> /sсl. 158 З)7">mlias>21#i_5"="." ВрВС7">1> a href="#i-4">1> a href="#i-4">dриміerspa2018йцАС (ДcБІ)u:Ѻт:7"pan c sinput typ,&qsearch" ta:ima"search-field" placehold&q&quѾh_к…" valueag"aname="s"a/c s/labelc sbutts= typ,&qsubmit" ta:ima"search-submit"n;оta:ima"screen-read&q-">uѾh_кcpan clabutts=claform"> utf-8" h6"subs&qube-blog-bPog_subs"&q-2"n ="dah6"subs&qube-">

  иаh_5>a с>йцr"cr">2эл і.тнкum .ь у е/liа n hЏцn а1_d"nurввпі эѷ><а_оanе.озu>1уе/liа=l>Џ la 1нlо642 ;"Ѓ_вввара t<.wp.h6"subs&qube-email label.h6"jetpack-subs&qube-label" for6"subs&qube-field-bPog_subs"&q-2"n E-mail r"cr">2s/labelc sinput typ,&qemail name="email requiredagrequired"ata:ima"required" valueag" .h6"subs&qube-field-bPog_subs"&q-2" placehold&q&qE-mail r"cr">2"/> t<.wp.h6"subs&qube-submit"n sinput typ,&qhidden name="act;&q" valueagsubs&qube"/n sinput typ,&qhidden name="source" valueagтаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/s/n sinput typ,&qhidden name="sub-typ," valueagwidgets/n sinput typ,&qhidden name="redirect_fragment" valueagbPog_subs"&q-2"/n sinput typ,&qsubmit" valueagПѾЌну=l>" name="jetpack_subs"&qs_widgets/nоз<.}ify;"nofollow"ify;">Стаття 175. Позоwp-Pogin.php?act;&qnregis;&q"nРеn 4">Стаття 175. Позоwp-Pogin.php"nВs=bbr tot;,&qReally Siple Syndicat;&qsRSS5. bbr> nurвей7">s=bbr tot;,&qReally Siple Syndicat;&qsRSS5. bbr> ча .1.1.1.a е.0<. span class="toc_nuтsтru.wordpress.org/ tot;,&quc>li- n "> =li>я WordPress6e9erong>iа1>1.1"пк1.фачts_/aзe _ачорѹ.">WordPress.org7">ыe;ts_шb >a<> tоn d 1ачорЏ7"s2.w="daitemscopeaitemtyp,&qhтатschema.org/LocalBusinessen="data:ima"оsfit-address"aitemscopeaitemtyp,&qhтатschema.org/PostalAddress"aitemprop="address"ss="toc_nuтsтmaps.googleоЂmaps?z=16&q=ивaimaa.0 :Ѻn+о _аeь,+ивaimaa.0,+>2<>.+М2л tидаn,+20 tcom/t> blank>ивaimaa.0 :Ѻn о _аeь,tивaimaa.0, >2<>. М2л tидаn,a20 laa=lтя 175. @gmailоlaa=l<="data:ima"breadcrumbs"avocabnuтsтschema.org/" typ,o_nuBreadcrumbList"n ;оproperty="itemListElement" typ,o_nuListItemя.}property="item" typ,o_nuWebPage tot;,&qGo to Ба _5">1. NET."ify;">Стаття 175. Позо"ata:ima"hom"en;оproperty="name">Ба _5">1. NETcpan claa=lmetaproperty="posit;&q" оse64,="1я"pan c > ;оproperty="itemListElement" typ,o_nuListItemя.}property="item" typ,o_nuWebPage tot;,&qGo to С>оз/ul1 предмета спору."ify;">Стаття 175. Позоstattya-175-pozovna-zayava/stta:ima"post post-post curr64,-itemя;оproperty="name">С>оз/ul1 предмета споруcpan claa=lmetaproperty="posit;&q" оse64,="2я"pan c <="data:ima""><="d> =300:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"ata:imag jetpack%lazy-image"><<<="data:ima"">(funct;&q(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funct;&q(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(comuments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srcng;m.par64,Node.insertBefore(a,m) })(window,document,'s"','//www.google-analyticsоЂanalyticsjs','ga'); ga('create', 'UA-62657113-1', 'auto'); ga('spld', 'pageview'); <<"r">к">17"><"r">к">1<дniюѰ_5 :Ѻ><а_=>< до2a<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/gpk/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3907 tcn-P/yH-posit;&q-3 co"#i-2fse-size: 1emi><"рК<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/glava-6-protsesualni-stroki/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3909 tcn-P/yH-posit;&q-4 co"#i-2fse-size: 1emi><"11> 6>1rцlae2<ття 1h і.тк5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/grazhdanskij-protsessualnij-kodeks/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3908 tcn-P/yH-posit;&q-5 co"#i-2fse-size: 1emi><"юѰ_5 :Ѻ1rцlaes>2<ття 1Іоan с5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/zayavlenie-o-predostavlenii-polnoj-grazhdanskoj-deesposobnosti/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3939 tcn-P/yH-posit;&q-6 co"#i-2fse-size: 1emi><"порѵсплѵ ні">1.s_eйсплde;"Ѓн7iюѰ_5 :Ѻ>а_=i> nu">іe5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/marketvinoyuridicheskix-uslug/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-4349 tcn-P/yH-posit;&q-7 co"#i-2fse-size: 1emi><"вmaaт><"">1.s_сплѵ eв0><"e;tабу з hіe5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/priznanie-nedejstvitelnoj-sdelki/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3920 tcn-P/yH-posit;&q-10 co"#i-2fse-size: 1emi><"a<> tоЖlas_s_Ѻ5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/raspiska-kak-garantiya/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3899 tcn-P/yH-posit;&q-11 co"#i-2fse-size: 1emi><"аrвч1hrрк <оѰeЏ7"><"аatЏ _5>a<">1<".ткі">1.s0nйсплn dч1hr аa">umh_5>a<> 7"><">оз/ul110. О://ba <оh_ о12<">оз/ul115. О://ba <оh_ о1eas>2<"">1.chli.1и"><"рК<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/tspk-ukrayini/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3905 tcn-P/yH-posit;&q-18 co"#i-2fse-size: 1emi><"рКриміer<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/yuridicheskaya-zashhita/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3889 tcn-P/yH-posit;&q-19 co"#i-2fse-size: 1emi><"(ef="риД:Ѻn n"#h_5>5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/yuridicheskaya-konsultatsiya-onlajn/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-4040 tcn-P/yH-posit;&q-20 co"#i-2fse-size: 1emi><"(ef="риД:Ѻn n toc_ds>2<> tорЏцstпas5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/yuridicheskaya-pomoshh/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3890 tcn-P/yH-posit;&q-21 co"#i-2fse-size: 1emi><"(ef="риД:Ѻn n"Ѓі1_5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/advokat-po-nedvizhimosti/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3923 tcn-P/yH-posit;&q-22 co"#i-2fse-size: 1emi><"ir">к">1љlяas__5лѼіe5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/valyutnyj-kredit/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-4160 tcn-P/yH-posit;&q-23 co"#i-2fse-size: 1emi><"мутн1Іоі/liт5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/vidi-protsessualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3910 tcn-P/yH-posit;&q-24 co"#i-2fse-size: 1emi><"f="рb>1rцlaes>2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/grazhdanskaya-deesposobnost/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3942 tcn-P/yH-posit;&q-25 co"#i-2fse-size: 1emi><"iюѰ_5 :Ѻn n_=i> nu">іe_5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/deesposobnost/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3941 tcn-P/yH-posit;&q-26 co"#i-2fse-size: 1emi><"_=i> nu">іe_5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/dtp/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3898 tcn-P/yH-posit;&q-27 co"#i-2fse-size: 1emi><"Љ1.5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/zakinchennya-protsesualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3914 tcn-P/yH-posit;&q-28 co"#i-2fse-size: 1emi><" Ѻi">s n href>b>1rцlae2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/zayavlenie/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3940 tcn-P/yH-posit;&q-29 co"#i-2fse-size: 1emi><"порѵсплѵ<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/zupinennya-protsessualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3915 tcn-P/yH-posit;&q-30 co"#i-2fse-size: 1emi><"уh_ href="href>b>1rцlaee2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/naslidki-propushhennch-protsesualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3916 tcn-P/yH-posit;&q-31 co"#i-2fse-size: 1emi><"аrив1rela="hre>b>1rцlae2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/obchislennya-protsesualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3912 tcn-P/yH-posit;&q-32 co"#i-2fse-size: 1emi><"бчh_л n href>b>1rцlae2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/obyazannosti/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3894 tcn-P/yH-posit;&q-33 co"#i-2fse-size: 1emi><"бу з hіe5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/polnaya-grazhdanskaya-deesposobnost/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3943 tcn-P/yH-posit;&q-34 co"#i-2fse-size: 1emi><""Ѓнn niюѰ_5 :Ѻn n_=i> nu">іe_5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/ponovlennya-ta-prodovzhennya-protsessualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3917 tcn-P/yH-posit;&q-35 co"#i-2fse-size: 1emi><"о о n href>o_ib>1r/айef="href>b>1rцlaee2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/pochatok-perebigu-protsesualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3913 tcn-P/yH-posit;&q-36 co"#i-2fse-size: 1emi><"b e Ђ">ae;"9)з>17" dai>1rцlae2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/prava/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3893 tcn-P/yH-posit;&q-37 co"#i-2fse-size: 1emi><"e<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/predstavitelstvo/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3924 tcn-P/yH-posit;&q-38 co"#i-2fse-size: 1emi><"">1.s0eйh_5>a<> tem<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/rozumnist-protsesualnih-strokiv/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3911 tcn-P/yH-posit;&q-39 co"#i-2fse-size: 1emi><.тзуѼ 17etoc_dai>1rцlae2<ття _dѰі.ткі.0<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/soverzhennoj-roditelyami/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3921 tcn-P/yH-posit;&q-40 co"#i-2fse-size: 1emi><>iаеimc_nсоЖla>1r/h_5>a<> л<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/sovety-ot-advokata/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3891 tcn-P/yH-posit;&q-41 co"#i-2fse-size: 1emi><>iаеi>ыe;li"ir">к">1<. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/sud/stta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-3897 tcn-P/yH-posit;&q-42 co"#i-2fse-size: 1emi>22 n>< Љ1.5. span class="toc_nuтаття 175. Позоbn/sudya/etta:ima""ag-cloud-P/yH tcn-P/yH-4047 tcn-P/yH-posit;&q-44 co"#i-2fse-size: 1emi>2<1(ef=1.1,5. span ci-8">ts="toc_nuтаття 175. Позо"ata:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n Ю(ef="риД:Ѻn n"Ѓі1_ Ѹ cah_5>5. Пan clasts="toc_nuтаття 175. Позоyuridicheskaya-pomoshh-zashhita/alimenty-bez-rastorzheniya-brak"ata:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n А_а.1.1.1.2e; cdei- eclaжсплn б>5. Пan clasts="toc_nuтаття 175. Позоstattya-185-zalishennya-pozovnoyi-zayavi-bez-ruhu-povernennya-zayavi"ata:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n С>оз/ul185. З>оз/ul255>

 • ber tlir">mn href>_л clasі5. Пan clasts="toc_nuтаття 175. Позоzayavlenie-o-predostavlenii-polnoj-grazhdanskoj-deesposobnosti/etta:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n Зпорѵсплѵ ні">1.s_eйсплde;"Ѓн7iюѰ_5 :Ѻ>а_=i> nu">іe5. Пan clasts="toc_nuтаття 175. Позоkak-pridumat-nadezhnuyu-podpis/etta:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n Какі">1a "umh_5>a<> tem<дniюѰ_5 :Ѻ "b>1rцlaeѵ 5. Пan clasts="toc_nuтаття 175. Позоperedacha-spravi-z-odnogo-sudu-do-inshogo/etta:ima"bump-viewoa=300%bump-view6"tp"n С>оз/ul31пре">1.s_5umл clasйh " Ѓ_н7 Ѱ2оз/ul155>2<Ѱ hlзуѰі.17e_н7 5.а cde"ae>umn href>5. span ci-8"><="data:ima"mega-menu-toggle tabindex="0"><="data:ima"mega-toggle-blocks-left"n <="data:ima'mega-toggle-block mega-menu-toggle-block mega-toggle-block-1'ah6'mega-toggle-block-1'n;оta:ima'mega-toggle-label'n;оta:ima'mega-toggle-label-closuo'MENUpan cl;оta:ima'mega-toggle-label-/upl'MENUpan cl"pan c Стаття 175. Позо tabindex="0">"11>нn7">Стаття 175. Позо/sudi-rajoniv-m-harkovausttabindex="0">">2las>in pt.і.Дивmaa.0<. span claata:ima'mega-menu-item mega-menu-item-typ,-post_typ, mega-menu-item-object-post mega-azash-bottom-left mega-menu-flyout mega-has-iss= mega-menu-item-36815'ah6'mega-menu-item-36815'ss="ta:ima"dashiss=s-warling mega-menu-P/yH"ify;">Стаття 175. Позо/sudi-harkivskoyi-oba:itiusttabindex="0">">2ивmapt.вmaaъ _аeі<. span claata:ima'mega-menu-item mega-menu-item-typ,-post_typ, mega-menu-item-object-post mega-azash-bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-item-36991'ah6'mega-menu-item-36991'ss="tcom/t> blank ta:ima"mega-menu-P/yH"ify;">Стаття 175. Позо/an-rieltoramusttabindex="0">"Н, р е.eclaа7"> blank ta:ima"dashiss=s-cart mega-menu-P/yH"ify;">Стаття 175. Позо/spetspredlozhenieusttabindex="0">""ae>">1.s_овЁплѵ<. span claata:ima'mega-menu-item mega-menu-item-typ,-post_typ, mega-menu-item-object-pag" mega-azash-bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-item-36258'ah6'mega-menu-item-36258'ss="ta:ima"mega-menu-P/yH"ify;">Стаття 175. Позоyuridicheskaya-pomoshh-zashhita/o-nasusttabindex="0">"кос5. span claata:ima'mega-menu-item mega-menu-item-typ,-post_typ, mega-menu-item-object-post mega-azash-bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-item-36852'ah6'mega-menu-item-36852'ss="ta:ima"mega-menu-P/yH"ify;">Стаття 175. Позоag"ntskaya-programmausttabindex="0">"anе1.1.2:Ѻn n"er tiюѰ_57">Стаття 175. Позоyuridicheskaya-pomoshh-zashhita/partnerskaya-programma-sajtausttabindex="0">"втнlas кn n"er tiюѰ_57">1. NETcacl"pan cts="toc_nuтsтwordpress.org/ ta:ima"imprint"n Са>li- n "> =li>я WordPresscacl"span <.span 2Ваѵ dn7"labelc sinput typ,&q">2эл і.тнк1.s_а5.н_5umпоts_/aзer tlmaaѸ cts_швноtб _5_ ѸсmпЁпо"a/ img so"#i-2float: righs; display: noy""ata:ima"Poading lazy" srcnu=300:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"aaltagPoading" width-216 heighs-216 =300%srcnuтsтcdn.shortpixel.ai/cli"nt/q_glossy,r/t_img,w_16,h_16/таття 175. Позоwp-оse64,/plugins/jetpack/modules/sharedaddy/images/Poading.gif"> sinput typ,&qsubmit" valueagО1 clasйh=: nu"бщсплѵ эл і.тнк#cancelstta:ima"sharvin_cancelstio;,&qbutts="О1"па7">2эл і.тнк22<ѷѵ cla clasl_=>
 • 'тsтc0.wpо/p/jetpack/6.9/modules/carousel/jetpack-carousel-ie8fix.css' typ,&'"> s;" srcnu/s/b92434.jsя"p"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q">var jetpackCarouselStrvins = {"widths":[370,700,1000,1200,1400,2000],"is_logged_in":"","lang":"ru","ajaxurl":"та\/\тя 175. Позо\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"71a5740bb1","display_exif":"1","display_geo":"1","svinle_image_gallery":"1","svinle_image_gallery_media_file":"","background_оlor":"white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439","menu-tga-menm-n\u043d\u044d\u0442\u0442\u04a-menm4c white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0wrkgru0438\u0439","menu-tg-n\u0433u-tg-1u-tg-b\u0442\u043","cment":c\u0435\u043-menm4c white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430...],"ioadingu0438\u0s439","me7\u0435\u0433\u043d\u0433u-tg-6\u0435\u043nu-tga-menm41u-tg4f whit1","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438... ,"diownioad_oimginal439","mef,"cment"41u-tg3a\u043nu-tga-menm40\u043e\u043-menm4c white2 whitef,"cment"-b\u044d,"cment":" menm40\u0430\u0437\u043a\u043e\u0440\u043eta:ima"site-i\"_inc/&q-45\">{0}a:ima"site-i\"_inc/&q-45-0:00s\">\u00d7<\_5">{1}<\_5">in\/au0438\u0l-3"a439","mef,"cment"-6\u0435\u04-b\u0433u-tg-9ent"41u-tg3c\u0435, \u044d,"c0whitef,"c2\u04a8,"c2\u04a2\u043et\u04a2\u043e\u043aent"41u-tg3c white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u044f.in\/au0438\u0lemail39","mef,"cment"-6\u0435\u04-b\u0433u-tg-9ent"41u-tg3c\u0435, \u0433u-tg-a\u0435\u04-6\u0442\u0442\u043et\u0435\u04-4\u043d\u044e\u0441 \u043d,"cb. whitef,"cment"47\u0442\u044b, \u0437\u0442\u04ment"-1u-tg3b ,"cment"41u-tg3c\u0435\u0432\u0442\u04a-menm4c white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430.in\/au0438\u0la/admin39","mef,"cment"-6\u0435\u04-b\u0433u-tg-9ent"41u-tg3c\u0435, \u0433u-tg-a\u0435\u04-6\u0442\u0442\u043et\u0441u-tg32\u04ment"-et\u0438\u043a\u044f, \u0437\u0442\u04ment"-1u-tg3b ,"cment"41u-tg3c\u0435\u0432\u0442\u04a-menm4c white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430.in\0438\u0l440\u="datn39","m21,"cment":6\u0435\u04-b\u043e\u043e\u043c, \u044d,"ce \u0432\u044e \u0432\u043d\u044e\u043a\u044f whitef,"c33u-tg-1u-tg-b\u0442\u043","c5\u0436\u0442\u0438 white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u044f white2\u04ment"-7\u043c\u0442\u043","cb\u0440 ,"cment"48,"c2\u04-1u-tg-","c5. whitef,"cment"-n\u043d\u044ment"-1u-tg33u-tg-9ent"42\u043et\u043e\u0449\u043et\u0440\u0430\u0437.in\0438\u0lapidstedn39","mec\u0435\u0438 white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0439 ent"-1u-tg3b\u044b ,"cment"-4\u044ment"-1u-tg3d\u044e\u043d.in\0438\u0lunapidstedn39","mec\u0435\u0438 white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0439 ent"-ment":6\u0438ent"-4\u044d\u044e\u0442 whitef,"c3d\u044ment"-2\u044e\u0440white","c8.in\0ameran39","mea\u0435\u04-a\u043e\u0440\u0430_in"s/yHuren39","me0whitef,"c3e\u0440\u04a-menm43\u0440\u0430_inshutter_bled"n39","mec\u043b\u0444\u043e\u0440\u0436white","c0_infта_lengthn39","me4\u043b\u0442\u043d,"c0 whit24\u044ment"-amenm43\u0441,"c0_incopyega-to39","me0white2\u04a-menmment"40\u0441,"ca\u0442\u0435 whitef,"c3d\u0440white2\u040_inco38\u0l-Poginrat;&qsnle_imgrequirme"anlemail391],"iogin_,"lang":"ru","ajaxurl":"та\/\тя 175. Позоwp-Pogin.php?redirect_to=т%3A%2F%2Fтя 175. Позо%2Fstattya-175leryfragid391],"ор_-216Str\0ameranin"s/yHureninshutter_bled"ninfта_lengthnincopyega-to],"ioа_0438\u0s_0438\u0inguas439 r"c\"jps/carousel0438\u0ing-as\">\u0me4\u043b\u044f whitee\u04a-menmf,"c3d\u0440white2\u04a\u0442 white","cment":"\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u044f whited\u043e\u043ment"-1u-tg3e\u043ment"-4\u0442\u043a\u043n1. NETc\"#\""site-i\"jps/carousel0438\u0 175.\">\u0me2\u04ment"-9ent"42\u0438 whited\u0430 whit41,"c0ent"-9ent"42<\a>.<\p>"};uery.spi=.min.jsя"p"> s;" typ,&q"> s;" typ,&q">#canc/build/jquery.spi=."span s;" typ,>try{!ct']=r;i[e,t,n,o,i,r){ct']=r;i a(){r(bmitoll",a),r(bmrous3wp",a),r(btouch 1rt",a,{pte-ive:!0}),s()}ct']=r;i s(t){cor(o=eeElement(o), m=s.get"ot typ,)[t=0],> =_js=d;n[t];)d(n[t++]);n=[]}ct']=r;i d(t,n){eeElement(o)ById(t)||(n=ee=1*new Date();"ot typ,),n(o)[0n.r"ct,nsByTagN!0,o.async=1;a.srcng;m.par64,n,o))}> =_js=ni[r]..ogra(n),i=t.ackEmegatEleener,r=t.rem3wEmegatEleener,i&&"ag"asize"!==eema.oyS 17e?(i("ioad",ct']=r;i[r]setT:00out(a,5500)}),i(bmitoll",a),i(bmrousm3w",a),i(btouch 1rt",a)):s()}((a,m) }tBefore[])}csт(e){lankole.iog(e)}uery.spi=min.jsя"p"> s;" typ,&ByTagN"ByTag" defer="defer">> =_js(s/java;&q 17st" srcnuebsid90quot );uery.spi=.min.jsя"p"> s;" typ,>_stq = tBefor._stq || []; _stqi[r].q[ ' ga(, {v:'t> ',j:'1:.wp',yfra:'42646067',440\:'37007',tz:'4',srv:'t_to=т%3A%2F%2F'} ]); _stqi[r].q[ 'suoa=Trтcwp-iitauto42646067', '37007' ]);s=/phots=.min.jsя"p"65a683uot [ByTag defer>pld', 'pagebodyage">