Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання. Реальна допомога у кримінальній та цивільній справі Харків, Харківська область Представництво у суді, складання та подання процесуальних документів у суди всіх інстанцій +38 067 933 16 68, +38 066 824 39 14 09 00-18 00 Пнд — П тн

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання1. Боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до

неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового

наказу відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 цього Кодексу. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область

Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

2. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

Заява про скасування судового наказу має містити

3. Заява про скасування судового наказу має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для

юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та

боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта

заявника та боржника для фізичних осіб — громадян України; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

4) наказ, що оспорюється; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

4. Заява підписується боржником або його представником. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

До заяви про скасування судового наказу додаються

5. До заяви про скасування судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником; Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті. Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу

6. У разі подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя постановляє ухвалу про її повернення без розгляду не пізніше двох днів з дня її надходження до суду.

7. У разі видачі судового наказу відповідно до пункту 4 частини першої статті 161 цього Кодексу боржник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

8. У разі видачі судового наказу відповідно до пунктів 4 і 5 частини першої статті 161 цього Кодексу, судовий наказ може бути переглянуто за нововиявленими обставинами у порядку, встановленому главою 3 розділу V цього Кодексу.

Стаття 171. Розгляд заяви про скасування судового наказу

1. Заява про скасування судового наказу не пізніше наступного дня передається судді, визначеному у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.

2. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 170 цього Кодексу, повертається,

якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.

3. У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про

скасування судового наказу, в якій роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.

В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 444 цього Кодексу.

Стаття 172. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві

1. У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п’яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

2. Суд протягом п’яти днів з дня набрання судовим наказом законної сили надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого

судового наказу в Єдиному державному реєстрі судових рішень та Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, стягувачу на його офіційну

електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом у разі відсутності офіційної електронної адреси.

Стаття 173. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення його виконання

1. Суд може внести виправлення до судового наказу, визнати його таким, що не підлягає виконанню, або відстрочити або розстрочити виконання судового наказу в порядку, встановленому статтями 432, 435 цього Кодексу.

Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. Письмові заяви учасників справи

§ 1. Заяви по суті справи

Стаття 174. Види та зміст заяв по суті справи

1. При розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та

міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

3. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках.

4. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Суд може зобов’язати державний орган чи орган місцевого самоврядування подати відповідну заяву по суті справи (крім позовної заяви).

5. Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це за необхідне.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях