Спори про право власності

Спори про право власності та інші речові права. Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська область 0679331668 0668243914

інші речові права

Спори про право власності та інші речові права

Спори про право власності

спори про право власності

Систематизовані постанови ВП ВС у справах цивільної юрисдикції

Суддя Денис Баронін систематизував постанови Великої Палати Верховного Суду, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції. Суддя Сєвєродонецького міського суду Денис Баронін створив Систематизований покажчик постанов Великої Палати Верховного Суду, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції. Систематизований покажчик постанов Великої Палати Верховного Суду сформований станом на 15 жовтня 2018 року регулярно оновлюється та доповнюється. * Цей покажчик сформований для забезпечення зручного пошуку постанов за потрібною тематикою або для контекстного пошуку з використанням комбінації клавіш Ctrl + F (після чого у пошуковому рядку слід вказувати потрібне ключове слово або корінь слова, наприклад «кредит», «недійсно», «625» тощо). Кожний абзац містить гіперпосилання в ЄДРСР на відповідну постанову, яка відкривається при натисканні на текст абзацу. ** Постанови в тих справах, де Велика Палата Верховного Суду робила схожі висновки (як правило, з приводу юрисдикції спорів), включені до покажчику один раз по одній з подібних справ. *** До цього покажчику включалися лише ті постанови, які можуть бути корисними під час розгляду справ цивільної юрисдикції. Наприклад, більшість постанов з приводу розмежування господарської та адміністративної юрисдикції до покажчику не включалася.

Спори про право власності та інші речові права

Спори про самочинне будівництво Спори про право власності та інші речові права володіння чужим майном СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВОРІВ Загальні питання, що виникають при визначенні дійсності, недійсності або нікчемності всіх видів договорів (правочинів) Спори, що виникають з договорів купівлі-продажу та їх різновидів Спори, що виникають з договорів найму (оренди) Спори, що виникають з договорів надання послуг, в тому числі житлово-комунальних Спори, що виникають з договорів страхування Спори, що виникають з договорів позики (в тому числі з розписок) Спори, що виникають з договорів кредиту Спори, що виникають з договорів поруки Спори, що виникають з договорів іпотеки Спори, що виникають з договорів застави Спори, що виникають з договорів факторингу та відступлення прав вимоги Спори, що виникають з договорів банківського вкладу Спори, що виникають з договорів про банківський рахунок Спори, що виникають з договорів підряду Спори, що виникають з попередніх договорів Спори з приводу застосування статті 625 ЦК України, які не увійшли до інших категорій спорів СПОРИ ПРО НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Спори про відшкодування шкоди Спори про відшкодування шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду Спори про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки Спори про страхові виплати у зв’язку з утратою професійної працездатності Спори з приводу безпідставно набутого майна