Реєстрація ФОП — роз’яснення

Реєстрація ФОП Реальна допомога у кримінальній цивільній справі в суді Харків Харківська область Досудове слідство Доступно Коректно 0668243914 0679331668

Расписка как гарантия

Реєстрація ФОП — роз’яснення

Реєстрація ФОП

Реєстрація ФОП

Реєстрацію фізичних осіб — підприємців уповноважені здійснювати виконавчі

органи місцевих рад, районні державні адміністрації (у разі прийняття

відповідною радою рішення про наділення такими

повноваженнями); нотаріуси; акредитовані суб’єкти.

http://povestka.com.ua Реальна допомога в кримінальному провадженні.

Адвокат. Харків, Харківська область

Реєстрацію осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення АТО,

здійснює державний реєстратор за адресою тимчасового проживання особи

незалежно від місця проживання в межах України.

Для реєстрації ФОП потрыбно подати такі документи:

 • заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 • заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість — за бажанням заявника;
 • паспорт громадянина України;
 • нотаріально засвідчену письмову згоду батьків або піклувальника чи органу опіки та піклування — для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
 • примірник документа, який засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником).

Документи можуть бути подані як у паперовій формі (подаються особисто

заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом

вкладення та повідомленням про вручення) або ж у електронній формі

(документи подаються заявником через портал електронних сервісів).

Для того щоб подати заяву для державної реєстрації фізичної особи —

підприємця, необхідно зареєструватися на сайті «Реєстраційний портал» за

посиланням http://rp.irc.gov.ua/ та виконати вказані на сайті дії.

Заява формується заявником у електронній формі з обов’язковим долученням

до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації,

виготовлених шляхом сканування.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з

обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового

підпису.

справлення плати законодавством не передбачено

Реєстрація ФОП

За проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця справлення

плати законодавством не передбачено.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших

реєстраційних дій щодо фізичних осіб — підприємців, проводиться протягом 24

годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та

проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Зупинити розгляд поданих документів можуть з таких причин:
 • подання документів або відомостей не в повному обсязі;
 • по-перше, невідповідність документів вимогам до оформлення документів;
 • невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям в Єдиному державному реєстрі;
 • невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта відомостям, які містяться в інформаційних системах інших органів державної влади;
 • подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання;
 • невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з

дати їх зупинення.

Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та

виключного переліку підстав для його зупинення розміщуються на порталі

електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу

його електронної пошти.

Відмовити у державній реєстрації ФОП можуть, якщо:
 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 • наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити

посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням,

що саме порушено під час оформлення.

Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після

надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та

святкових днів.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації,

заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Після того як фізична особа зареєструвалася підприємцем, їй

потрібно зареєструвати книгу обліку доходів. Реєстрація ФОП

Для цього подається заява на ім’я начальника Державної фіскальної служби, де

особа перебуває на обліку, складена в довільній формі, а також сама

книга. Реєстрація ФОП

Щоб подавати звітність через інтернет потрібно отримати ключ електронного

цифрового підпису, безкоштовно в Акредитованих центрах сертифікованих

ключів (далі – АЦСК) податкової чи в будь-якому іншому АЦСК. Реєстрація

ФОП

Якщо особа планує отримувати дохід у безготівковій формі, потрібно відкрити

поточний рахунок підприємця. Реєстрація ФОП

мировой рекорд по проблемным кредитам

Директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталий

Ваврищук заявил, что банковская система в этом году установила

мировой рекорд по проблемным кредитам.

«Мы установили неприятный и дорогой для экономики рекорд, в Украине

зафиксирована наиболее высокая доля неработающих кредитов за всю

историю мировых наблюдений«, — отметил Виталий Ваврищук.

Отметим, что доля проблемных кредитов достигла пикового

показателя, 58 процентов, в июле и с тех пор постепенно снижалась.

Что касается объема дефолтных кредитов в украинских банках, то он достиг

критической отметки в 56,5%. Так, на 1 ноября сумма кредитов,

имеющих 100-процентную вероятность невозврата, составила

587 миллиардов гривен.

Обратим внимание, что только 15,6 процента этих средств должны

физические лица.

Лишено возможностей обратиться в суд

Согласно статье 53 Конституции Украины, государство взяло на себя

обязанность обеспечивать развитие дошкольного, полного общего среднего,

внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного

образования, разных форм обучения.

Образование признаётся одной из приоритетных сфер социально-

экономического, духовного и культурного развития общества.

Однако на законодательном уровне территориальные общины в сфере науки и

образования не обеспечиваются правами в полной мере.

То же самое касается и местных государственных администраций, которые

через свои структурные подразделения здравоохранения реализуют

государственную политику в этой сфере.

Так, на них возложена обязанность за бюджетные средства проводить закупку

лекарств, медицинских изделий, оборудования.

По результатам таких закупок заключаются сделки на десятки миллионов

гривен.

В случае недобросовестности поставщика, структурное подразделение местной

государственной администрации в сфере здравоохранения лишено

возможностей обратиться в суд, поскольку судебный сбор по таким

делам составляет десятки тысяч гривен, а в некоторых делах более

сотни тысяч.

Так, отсутствие возможностей у структурного подразделения подать исковое

заявление, апелляционную или кассационную жалобу и таким образом

восстановить через суд нарушенное право, ставит под угрозу охраняемое право

жителей территориальной общины на жизнь и здоровье.

В связи с этим, в Верховной Раде нардепы зарегистрировали Проект Закона

№7407 «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе»

(относительно субъектов, на которых возложена задача по

решению вопросов здравоохранения, образования и науки)».

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 ЗУ «О

судебном сборе», а именно: освободить от его уплаты  не только

структурные подразделения местных государственных администраций,

исполнительные органы городских советов, на которые возложена задача по

решению вопросов социальной защиты населения, но и вопросов

здравоохранения, образования и науки.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях