Оскарження висновків органів місцевого самоврядування з питань вирішення земельних спорів (ст. 158 ЗК)

Оскарження висновків органів Реальна допомога у суді — кримінальні, цивільні справи Досудове слідство Фахівці в галузі нерухомості 0679331668 0668243914

адвокат

Оскарження висновків органів місцевого самоврядування з питань вирішення земельних спорів (ст. 158 ЗК)

Оскарження висновків органів Реальна допомога у суді — кримінальні, цивільні справи Досудове слідство Фахівці в галузі нерухомості 0679331668 0668243914

Оскарження висновків органів

Скасування висновку узгоджувальної комісії з питань вирішення земельних спорів Сільради яким погоджено встановлені зовнішні межі земельної ділянки

Постанова від 13 червня 2018 року Справа № 583/2715/16-ц Провадження № 14-174цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74838825

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до суду з указаним позовом, у якому

просили визнати незаконним та скасувати висновок узгоджувальної комісії з

питань вирішення земельних спорів Сільради (далі — Комісія) від 04 квітня

2016 року, яким погоджено встановлені зовнішні межі земельної ділянки за

адресою: АДРЕСА_1 відповідно до виготовленої ПП «Бюро землевпорядного

проектування» технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Позовну заяву мотивовано тим, що ОСОБА_5 під час розгляду справи №

583/669/15-ц у судовому засіданні надала висновок Комісії від 04 квітня 2016

року, яким погоджено визначені та встановлені у 2016 році нові зовнішні межі

належної їй земельної ділянки по АДРЕСА_1

При цьому позивачі вказали, що спірний висновок Комісія підготувала з

порушенням вимог законодавства, оскільки вони як зацікавлені особи не були

повідомлені про час і місце розгляду заяви ОСОБА_5, не знайомилися з

відповідними матеріалами та не були залучені до роботи Комісії, як і не були

залучені до розгляду вказаного питання спеціалісти.

Оскарження висновків органів

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зауважили, що Комісія не мала права

вирішувати спір між ними та ОСОБА_5 щодо збільшення площі її земельної

ділянки за рахунок здійсненої нею новобудови. При цьому заново сформована

та узгоджена Комісією земельна ділянка з іншою площею та конфігурацією

свідчить про повторний розгляд земельного питання, яке вже було вирішено у

1997 році, та порушує їх права як власників суміжних земельних ділянок, що

розташовані по АДРЕСА_2

За змістом статті 12 ЗК України до повноважень сільських рад у галузі

земельних відносин на території сіл належить, зокрема, і вирішення земельних

спорів.

Частинами першою, третьою статті 158 ЗК України визначено, що земельні

спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері земельних відносин. Органи місцевого самоврядування вирішують

земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що

перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами

правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у

містах.

За змістом статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать

делеговані повноваження, зокрема, вирішення земельних спорів у порядку,

встановленому законом.

З огляду на викладене, розглядаючи земельні спори, Комісія діє від

імені Сільради, у зв’язку із чим прийняті нею рішення у формі

висновку по суті такого спору породжують певні права та обов’язки

визначеного кола осіб, отже, можуть бути оскаржені в порядку та

спосіб, установлені для рішень, прийнятих безпосередньо самим

органом місцевого самоврядування.

Оскарження висновків органів

Звертаючись до суду з позовом, позивачі зазначили, що оскаржуваним

висновком Комісії порушуються їх права як суміжних землевласників,

унаслідок погодженої нею межі земельної ділянки ОСОБА_5 по АДРЕСА_1, яка

проходить по земельних ділянках, які перебувають у власності позивачів.

Достовірно з’ясовано, що на момент прийняття Комісією оскаржуваного

рішення в провадженні Охтирського міськрайонного суду Сумської

області перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_3,

ОСОБА_4, Сільради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо

предмета спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою

відповідальністю «Зем-центр», управління Держземагентства в Охтирському

районі Сумської області, про визнання недійсними державних актів,

скасування державної реєстрації земельних ділянок та за зустрічним позовом

ОСОБА_3 до ОСОБА_5, Сільради, треті особи, які не заявляють самостійних

вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: управління

Держгеокадастру в Охтирському району Сумської області, ОСОБА_4.

Предметом спору в указаній справі є визначення межі між

належними сторонам земельними ділянками АДРЕСА_3.

Підтвердження про ухвалення судом рішення по суті вказаного вище спору як

в матеріалах справи, так і в Єдиному державному реєстрі судових рішень

відсутні.

Оскарження висновків органів

За змістом статті 159 ЗК України земельні спори розглядаються центральним

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних

відносин, та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із

сторін у тижневий строк з дня подання заяви за участю зацікавлених сторін,

які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі

відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності

офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне

відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. У

рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,

визначається порядок його виконання.

Статтею 160 ЗК України визначено, що сторони, які беруть участь у земельному

спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них

виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші

докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення,

заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію

рішення щодо земельного спору і у разі незгоди із цим рішенням оскаржувати

його.

Пунктами 2.3, 2.4 Положення визначено, що земельні спори розглядаються за

місцем знаходження спірних земельних ділянок за участю сторін спору, які

завчасно повідомляються про час та місце розгляду спору. У випадку

відсутності однієї із сторін при першому розгляді спору та відсутності

письмової згоди на розгляд спору без її участі розгляд спору переноситься.

Оскарження висновків органів

Не встановивши підтверджень згідно із положеннями статей 10, 60 ЦПК

України (у редакції, чинній на момент розгляду справи судами попередніх

інстанцій) належного повідомлення позивачів про вирішення

земельного спору Комісією, що призвело до недотримання визначених

статтями 159, 160 ЗК України прав ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також

з’ясувавши, що на момент надання спірного висновку між

сторонами існував спір щодо площ, лінійних розмірів та

конфігурації земельних ділянок по АДРЕСА_3 та відповідно в

Охтирському міськрайонному суді Сумської області сторони оскаржували

правовстановлюючі документи на вказані земельні ділянки (справа

№ 583/669/15-ц), місцевий суд, з висновками якого погодився й суд

апеляційної інстанції, дійшов обґрунтованого висновку про визнання

незаконним та скасування висновку Комісії від 04 квітня 2016 року.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях