Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Оскарження реєстрації прав та обтяжень Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська область Консультація 0679331668 0668243914

Расписка как гарантия

Contents

Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Оскарження реєстрації прав та обтяжень


Скасування рішення районної державної адміністрації


Скасування рішення районної державної адміністрації про державну

реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме права оренди земельної ділянки

Постанова від 04 вересня 2018 року Справа № 915/127/18 Провадження № 12-

184гс18 Оскарження реєстрації

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76649464 Оскарження реєстрації

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України від 1 липня

2004 року № 1952-IV«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та

їх обтяжень — офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття,

зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав

шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно. Отже, право або інтерес позивача, який вважає себе

орендарем земельної ділянки, може бути порушено внесенням до Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про наявність права

оренди іншої особи. При цьому рішення суб’єкта державної реєстрації прав про

державну реєстрацію прав із внесенням відповідного запису до Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно вичерпує свою дію. Оскарження реєстрації

Тому належним способом захисту права або інтересу позивача у такому разі є

не скасування рішення суб’єкта державної реєстрації прав про державну

реєстрацію прав, а скасування запису про проведену державну реєстрацію

права оренди (частина друга статті 26 Закону України «Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). Оскарження реєстрації

Визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора

Визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію права оренди на земельну ділянку

Постанова від 12 червня 2018 року Справа № 823/378/16 Провадження № 11-

374апп18 Оскарження реєстрації

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75241943 Оскарження реєстрації

Обґрунтовуючи позов, ТОВ «Айова» зазначило, що на час прийняття

оскаржуваного рішення згадана земельна ділянка перебувала у користуванні

позивача згідно з договором оренди, укладеним із ОСОБА_4 30 листопада

2005 року на п’ять років. 3 грудня 2012 року цей договір був зареєстрований

відділом Держкомзему у Тальнівському районі Черкаської області, про що

внесено запис № 712408364008394 у Державний реєстр земель. Оскарження реєстрації

Проте відповідач, приймаючи оскаржуване рішення, не перевірив наявність/

відсутність суперечностей між заявленим ТОВ «ВП «Імпульс плюс» правом на

користування земельною ділянкою ОСОБА_4 та вже зареєстрованими правами

інших осіб на цю земельну ділянку, чим допустив подвійну державну

реєстрацію речового права. Оскарження реєстрації

ТОВ «ВП «Імпульс плюс» не позбавлений права на звернення до державного

реєстратора та розгляд цим суб’єктом владних повноважень його заяви про

державну реєстрацію права з учиненням відповідних записів за відсутності

передбачених для цього законом перешкод, адже скасування рішення про

державну реєстрацію не призводить до скасування підстави її проведення. Оскарження реєстрації

Скасування наказів органу Державного земельного кадастру

Негайне скасування наказів органу

Державного земельного кадастру про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою та затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки; скасування державної реєстрації речового

права, а саме договору оренди землі. Оскарження реєстрації

Постанова від 29 травня 2018 року Справа № 816/619/15-а Провадження № 11-

300апп18 Оскарження реєстрації

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75068889 Оскарження реєстрації

Визнання протиправним та скасування оскаржених наказів та скасування

державної реєстрації вказаного договору оренди не призведе до поновлення

прав ФОП ОСОБА_5, адже договір оренди на спірну земельну ділянку,

укладений між ГУ Держземагентства та ОСОБА_6, залишиться чинним, а тому

поновити своє порушене право щодо користування вказаною земельною

ділянкою позивач може шляхом звернення до суду в порядку цивільного

(господарського) судочинства. Оскарження реєстрації

Скасування державного акта

Скасування державного акта, що посвідчує право на земельну ділянку

Постанова від 22 серпня 2018 року Справа № 925/1265/16 Провадження № 12-

158гс18 Оскарження реєстрації

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76474144 Оскарження реєстрації

Захист земельних прав — це передбачені законом способи охорони цих прав у

разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення. Оскарження реєстрації

Під способами захисту суб’єктивних земельних прав розуміють закріплені

законом матеріально-правові заходи правоохоронного характеру, за

допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених

(оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

Загальний перелік таких способів захисту земельних прав наведено в частині

третій статті 152 ЗК України.

Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а

цілком конкретним способом захисту свого права, зокрема визначеним

частиною третьою статті 152 ЗК України, або ж іншим способом, який

передбачено законом.

Статтею 152 ЗК України встановлено, що держава забезпечує громадянам та

юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю.

Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення

будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не

пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і

відшкодування завданих збитків.

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється

шляхом:

а) визнання прав;

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

в) визнання угоди недійсною;

г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

ґ) відшкодування заподіяних збитків;

д) застосування інших, передбачених законом, способів.

З набранням чинності Законом України від 07 липня 2011 року № 3613-VІ

«Про Державний земельний кадастр» та постановою Кабінету Міністрів

України від 17 жовтня 2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення

Державного земельного кадастру» право власності на земельну ділянку та

право постійного користування нею оформляється відповідно до Закону

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень» без оформлення державних актів.

Пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що державна

реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державна

реєстрація прав) — офіційне визнання і підтвердження державою фактів

набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень

таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно.

Державний акт — це документ, що посвідчує право на земельну ділянку, із

визнанням недійсним якого без внесення до державного реєстру відповідного

запису щодо належного власника або землекористувача, спір про право може

бути не вирішеним.

У випадку коли позивач стверджує про порушення свого права постійного

користування частиною земельної ділянки особою, яка володіє нею шляхом

державної реєстрації за собою права власності (права користування) цієї

спірної частини, право позивача може бути захищено шляхом подання позову

про визнання права (пункт 1 частини другої статті 16 ЦК України),

витребування нерухомості з володіння, усунення перешкод у користуванні

майном (статті 387, 388, 391, 396 ЦК України) чи іншим способом відповідно

до закону.

Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів визначені у

статті 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень».

Зокрема, відповідно до частини другої цієї статті Державна судова

адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке

передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно,

обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових

прав на нерухоме майно, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про

скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного

реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно примірника такого судового рішення.

При цьому вказані вимоги мають бути заявлені до осіб, на ім’я яких було

зареєстровано право власності (постійного користування), оскільки предмет

спору безпосередньо стосується їх прав та обов’язків.

Однак при вирішенні спору за цим позовом такі особи не були залучені до

участі у справі як відповідачі.

Позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 ГПК України (в

редакції, чинній на момент звернення позивачів до суду з цим позовом), що

подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи

оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим кодексом, —

фізичні особи, яким пред’явлено позовну вимогу (частини друга та третя статті

21 ГПК України у вказаній вище редакції).

Відповідачем є особа, яка, за твердженням позивача, є або порушником його

прав, або необґрунтовано, на думку позивача, оспорює його права і на яку

внаслідок цього може бути покладено обов’язки судовим рішенням.

Однак, Міністерство оборони України та Квартирно‑експлуатаційний відділ м.

Біла Церква визначили відповідачем у цій справі Управління Держгеокадастру,

не зазначивши обставин порушення останнім їхніх прав та не навівши

нормативного обґрунтування протиправності дій відповідача, фактично

оспорюючи правомірність дій третіх осіб у справі щодо використання

земельних ділянок, визначених спірними актами.

Не встановлено порушень прав позивачів саме відповідачем та не наведено

нормативного обґрунтування такого порушення і попередніми судовими

інстанціями.

Судами також не враховано, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 2

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та

їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень — офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття,

зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав

шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно.

Отже, право або інтерес позивача, який вважає себе постійним користувачем

земельної ділянки, може бути порушено внесенням до Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно відомостей про наявність права власності

(користування) іншої особи.

При цьому рішення суб’єкта державної реєстрації прав про державну

реєстрацію прав із внесенням відповідного запису до Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно вичерпує свою дію.

Тому належним способом захисту права або інтересу позивача у такому разі є

не скасування рішення суб’єкта державної реєстрації прав про державну

реєстрацію прав, а скасування запису про проведену державну реєстрацію

права власності (користування) (частина друга статті 26 Закону України «Про

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Оскільки, вирішуючи спір у справі, місцевий господарський суд та суд

апеляційної інстанції зазначеного не врахували, Велика Палата Верховного

Суду вважає необґрунтованими висновки про необхідність відмови в позові з

підстави спливу позовної давності, а не з огляду на відсутність підстав для

задоволення позову по суті.

У свою чергу Вищий господарський суд України не врахував, що предметом

спору не є вимоги про усунення перешкод у користуванні майном.

Під час розгляду справи в попередніх судових інстанціях позивачі

обґрунтовували свої вимоги нормами статей 152, 155 ЗК України і не

посилались на статтю 391 ЦК України, яку може бути застосовано у спорі, що

виник між володіючим власником та особою, дії якої не ґрунтуються на

чинному правочині або нормах законодавства.

В свою чергу, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій прийняли

правильні процесуальні рішення про відмову в позові, але з помилкових

мотивів пропуску позивачами позовної давності, а не з огляду на відсутність

порушення визначеним відповідачем прав позивачів та обранням останніми

неефективного способу захисту прав, тобто з помилковим застосуванням норм

матеріального права, то наявні підстави для зміни рішення Господарського

суду Черкаської області від 20 грудня 2016 року та постанови Київського

апеляційного господарського суду від 21 березня 2017 рокув їх мотивувальних

частинах згідно з наведеними вище висновками Великої Палати Верховного

Суду.

Встановлення факту належності позивачу державного акта

Встановлення факту належності позивачу державного акта на право користування землею на земельну ділянку (окреме провадження / позовне провадження)

Постанова від 20 червня 2018 року Справа № 636/1324/16-ц Провадження №

14-225цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75042934

15 грудня 2017 року розпочав роботу Верховний Суд і набрав чинності Закон

України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших

законодавчих актів», яким ЦПК України викладено в новій редакції.

Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України в редакції цього Закону

провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних

на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Звертаючись у квітні 2016 року до суду із заявою, ВЧ А-4104 посилалася на

статтю 256 ЦПК України та просила встановити факт належності їй

державного акта серії Б № 047623 на право користування земельною ділянкою

площею 3069,2 га, що розташована в с. Благодатному на території

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області.

ВЧ А-4104 вважала, що у зв’язку з помилкою в держаному акті, вона не може у

повному обсязі скористатися своїми правами землекористувача.

Відповідно до статті 234 ЦПК України (у редакції на час звернення до суду)

окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, у порядку

якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або

відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та

інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи

майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних

прав.

Згідно із частинами першою, другою статті 256 ЦПК України (у редакції на час

звернення до суду) суд розглядав справи про встановлення факту:

1) родинних відносин між фізичними особами;

2) перебування фізичної особи на утриманні;

3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;

7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;

8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;

9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судовому порядку могли бути встановлені також інші факти, від яких

залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав

фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

З матеріалів справи вбачається, що з приводу права користування земельною

ділянкою площею 3 069,2 га, що розташована в с. Благодатному на території

Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області, існує

декілька судових спорів у господарських судах між ВЧ А-4104, КЕВ м. Харкова

та Харківським національним університетом повітряних сил імені

ІванаКожедуба.

З аналізу судових рішень, а також із доводів, які наводила Військова

прокуратура сил антитерористичної операції у своїх поясненнях та в

апеляційній скарзі, вбачається, що між ВЧ А-4104, КЕВ м. Харкова та

Харківським національним університетом повітряних сил імені Івана Кожедуба

існує тривалий спір про право користування земельною ділянкою площею

3069,2 га, що розташована в с. Благодатному Зміївського району Харківської

області.

Ні суд першої інстанції, ні апеляційний суд на зазначене уваги не звернули та

не дотрималися вимог ЦПК України.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 256 ЦПК України (у редакції, що

діяла на час розгляду справи судом першої інстанції) суддя відмовляє у

відкритті провадження у справі, якщо із заяви про встановлення факту, що має

юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде

виявлений під час розгляду справи, залишає заяву без розгляду.

Згідно із частиною шостою статті 235 ЦПК України (у редакції, що діяла на час

розгляду справи судом першої інстанції) якщо під час розгляду справи у

порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в

порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює

заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних

підставах.

Аналогічні вимоги закріплені й у частині шостій статті 294 ЦПК України у

редакції від 03 жовтня 2017 року.

Витребування землі з чужого незаконного володіння

Витребування землі з чужого незаконного володіння (ст. 388 ЦК)

Витребування земель оборониВизнання недійсним договору оренди земельної ділянки
Визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (спірна земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні Адміністрації Державної прикордонної служби України, міськрада незаконно розпорядилась землями оборони)

Постанова від 12 червня 2018 року Справа № 916/3727/15 Провадження № 12-

126гс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75068891

Окрема думка

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75286983

За змістом статей 387, 388 Цивільного кодексу України власник має право

витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової

підстави заволоділа ним.

Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права

його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний

набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі,

якщо майно, зокрема, вибуло з володіння власника або особи, якій він передав

майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його

відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача

у всіх випадках.

Зі змісту вказаних нормативних приписів вбачається, що власник майна, який

фактично позбавлений можливості володіти й користуватися вказаним

майном в результаті його незаконного вибуття з володіння за наявності певних

умов має право витребувати таке майно із чужого володіння.

Витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-

правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає

договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з

власником договору.

При цьому необхідно зазначити, що стаття 17 Закону України від 23 лютого

2006 року № 3477 IV «Про виконання рішень та застосування практики

Європейського суду з прав людини»встановлює, що суди застосовують при

розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод

(далі — Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело

права.

Згідно з частиною першою статті 1 Першого протоколу до Конвенції,

ратифікованого Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, кожна

фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах

суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами

міжнародного права.

Витребування земель сільськогосподарського призначенння

Витребування земель водного фонду


Постанова від 15 травня 2018 року Справа № 372/2180/15-ц Провадження №

14-76цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75287005

Отже, правовідносини, пов’язані з вибуттям земель із державної чи

комунальної власності, становлять «суспільний», «публічний» інтерес, а

незаконність (якщо така буде встановлена) рішення органу виконавчої влади

або органу місцевого самоврядування, на підставі якого земельна ділянка

вибула з державної чи комунальної власності, такому суспільному інтересу не

відповідає.

Витребування спірних земельних ділянок із володіння відповідача відповідає

критерію законності:

воно здійснюється на підставі норми статті 388 ЦК України в зв’язку з

порушенням органом державної влади низки вимог ВК України та ЗК України,

які відповідають вимогам доступності, чіткості, передбачуваності.

Відповідачі не мали перешкод у доступі до законодавства й у силу зовнішніх,

об’єктивних, явних і видимих природних ознак спірних земельних ділянок,

проявивши розумну обачність, могли і повинні були знати про те, що ділянки

перебувають у межах прибережної захисної смуги, а тому вибули з володіння

держави з порушенням вимог закону, що ставить їх, відповідачів,

добросовісність під час набуття земельних ділянок у власність під

обґрунтований сумнів.

!!! Висновки судів першої та апеляційної інстанцій у справі, що

переглядається, також узгоджуються з висновками Великої

Палати ЄСПЛ у справі «ОСОБА_10 проти Франції» від 29

березня 2010 року (заява № 34044є/02).

Встановлення порушення статті 1 Першого протоколу, виправданість

втручання у право власності та надання відповідної компенсації напряму

корелюються із законністю набуття майна, поведінкою набувача під час його

придбання та наявністю суспільного інтересу, з метою задоволення якого таке

втручання здійснюється.

Постанова від 30 травня 2018 року Справа № 469/1393/16-ц провадження №14-71цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74475898

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції гарантує захист права на мирне

володіння майном особи, яка законним шляхом, добросовісно набула майно у

власність, і для оцінки додержання «справедливого балансу» в питаннях

позбавлення майна мають значення обставини, за якими майно було набуте у

власність, поведінка особи, з власності якої майно витребовується.

За правилами ст. 59 ЗК України землі водного фонду можуть перебувати у

державній, комунальній та приватній власності.

Однак громадяни та юридичні особи за рішенням органів виконавчої влади

або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно одержати у

власність лише замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів).

Натомість землі водного фонду можуть передаватися цим суб’єктам тільки на

умовах оренди для визначених законом потреб (ч. 4 ст. 59 ЗК України).

Отже, стосовно землі водного фонду закон забороняє органам місцевого

самоврядування та органам виконавчої влади передавати в приватну власність

землю відповідного цільового призначення окремо від дозволеного для

передачі об’єкта замкненої природної водойми загальною площею до 3 га.

Таким чином, юридичні чи фізичні особи, в тому числі й відповідачі у справі,

на яку посилається ОСОБА_3, не могли законно набути право приватної

власності на спірні земельні ділянки.

Натомість вони набули таке право власності в спосіб, який за формальними

ознаками має вигляд законного: юридичне оформлення права власності

відповідачів на землю стало можливим у результаті прийняття органом

виконавчої влади низки рішень та наступного укладення договорів купівлі-

продажу.

Верховний Суд України у справі №6-1376ц16 дійшов висновку, що

витребування спірних земельних ділянок із володіння відповідачів відповідає

критерію законності: воно здійснюється на підставі норми ст. 388 ЦК України в

зв’язку з порушенням органом державної влади низки вимог ВК України та ЗК

України, які відповідають вимогам доступності, чіткості, передбачуваності.

Відповідачі не мали перешкод у доступі до законодавства й у силу зовнішніх,

об’єктивних, явних і видимих природних ознак спірних земельних ділянок,

проявивши розумну обачність, могли і повинні були знати про те, що ділянки

перебувають у межах прибережної захисної смуги, а тому вибули з володіння

держави з порушенням вимог закону, що ставить їх, відповідачів,

добросовісність під час набуття земельних ділянок у власність під

обґрунтований сумнів.

Висновки судів апеляційної та касаційної інстанцій у справі, що

переглядається, також узгоджуються з висновками Великої Палати ЄСПЛ у

справі «Депаль проти Франції» (заява № 34044є/02) від 29 березня 2010 року.

За таких обставин висновки судів апеляційної та касаційної інстанцій у справі,

що переглядається, не суперечать загальним принципам і критеріям

правомірного втручання в право особи на мирне володіння майном,

закладеним у ст.1 Першого протоколу до Конвенції.

Витребування земель лісогосподарського призначення


Визнання протиправним та скасування рішення сільської ради щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам (землі лісогосподарського призначення)


Постанова від 4 липня 2018 року Справа № 361/3009/16-ц Провадження № 14-

163цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75296549

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання протиправним і

скасування рішення № 953. Мотиви його оскарження пов’язані з відсутністю

згоди власника на відчуження спірних земельних ділянок або зміни їх

цільового призначення, а у Рожнівської сільської ради Броварського району

Київської області відсутні повноваження на розпорядження землями

лісогосподарського призначення.

За рішенням № 953 спірні земельні ділянки були передані у власність

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12, яких суд залучив до участі у справі як третіх осіб, які не

заявляють самостійних вимог на стороні відповідача.

Позовна вимога про визнання рішення № 953 незаконним спрямована на

оспорення права власності на земельні ділянки вказаних фізичних осіб, що

виникло на підставі цього рішення.

Спір є приватноправовим і за суб’єктним складом сторін має розглядатися за

правилами цивільного судочинства, оскільки його вирішення впливає на права

й обов’язки зазначених осіб.

Аналогічна правова позиція висловлена Великою Палатою Верховного Суду у

постановах від 15 травня 2018 року у справі № 911/4144/16 та від 16 травня 2018

року № 911/4111/16.

Майно може бути витребувано від кінцевого набувача з підстав, передбачених

статтею 388 ЦК України, оскільки вимоги власника про визнання недійсними

правочинів щодо відчуження цього майна, які були вчинені після визнання

незаконним і скасування первинного рішення про його відчуження, не

підлягають задоволенню (див. також постанову Пленуму Верховного Суду

України від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду

цивільних справ про визнання правочинів недійсними»,абзаци 2 і 3 пункту 10).

Визнання недійсним та скасування рішення Сільради

Визнання недійсним та скасування рішення Сільради у частині затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства; скасування рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію земельної ділянки, витребування земельної ділянки


Постанова від 30 травня 2018 року Справа № 368/1158/16-ц Провадження №

14-140цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74506124

Стосовно доводів касаційної скарги заявника щодо неможливості

витребування в нього як добросовісного набувача спірної земельної ділянки

Велика Палата Верховного Суду, переглядаючи в цій частині рішення судів

попередніх інстанцій, керується тим, що захист порушених прав особи, яка

вважає себе власником майна, але не володіє ним, можливий шляхом

пред’явлення віндикаційного позову до незаконно володіючої цим майном

особи (у разі відсутності між ними зобов’язально-правових відносин), якщо для

цього існують підстави, передбачені статтею 388 ЦК України, які, зокрема,

дають право витребувати майно в добросовісного набувача.

Витребування майна від добросовісного набувача залежить від обставин

вибуття майна з володіння власника та оплатності (безоплатності) придбання

цього майна набувачем.

Так, від добросовісного набувача, який оплатно придбав майно в особи, яка не

мала права його відчужувати, власник має право витребувати це майно лише в

разі, якщо майно було загублене власником або особою, якій майно було

передане власником у володіння, або викрадене у того чи іншого, або вибуло з

їхнього володіння іншим шляхом не з їхньої волі (частина перша статті 388 ЦК

України).

Крім того, згідно зі статтею 396 ЦК України особа, яка має речове право на

чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі й від власника

майна, відповідно до положень глави 29 цього Кодексу.

Суди першої та апеляційної інстанцій, з’ясувавши, що право розпорядження

спірною земельною ділянкою державної власності було прийняте Сільрадою з

перевищенням повноважень, жодних дій щодо розпорядження цією

земельною ділянкою відповідним органом виконавчої влади не вчинялося,

тобто спірна земельна ділянка вибула з володіння власника — держави — поза

його волею, правильно застосувавши норми матеріального права, дійшли

обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для витребування

зазначеної земельної ділянки від добросовісного набувача — ОСОБА_3 в

порядку статті 388 ЦК України.

Право на земельну ділянку

Скасування державного акта, що посвідчує право на земельну ділянку


Постанова від 22 серпня 2018 року Справа № 925/1265/16 Провадження № 12-

158гс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76474144


Захист земельних прав — це передбачені законом способи охорони цих прав у

разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення.

Під способами захисту суб’єктивних земельних прав розуміють закріплені

законом матеріально-правові заходи правоохоронного характеру, за

допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених

(оспорюваних) прав та вплив на правопорушника. Загальний перелік таких

способів захисту земельних прав наведено в частині третій статті 152 ЗК

України.

Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а

цілком конкретним способом захисту свого права, зокрема визначеним

частиною третьою статті 152 ЗК України, або ж іншим способом, який

передбачено законом.

Статтею 152 ЗК України встановлено, що держава забезпечує громадянам та

юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю.

Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення

будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не

пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і

відшкодування завданих збитків.

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:

а) визнання прав;

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

в) визнання угоди недійсною;

г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

ґ) відшкодування заподіяних збитків;

д) застосування інших, передбачених законом, способів.

З набранням чинності Законом України від 07 липня 2011 року № 3613-VІ

«Про Державний земельний кадастр» та постановою Кабінету Міністрів

України від 17 жовтня 2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення

Державного земельного кадастру» право власності на земельну ділянку та

право постійного користування нею оформляється відповідно до Закону

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень» без оформлення державних актів.

Пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що державна

реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — державна

реєстрація прав) — офіційне визнання і підтвердження державою фактів

набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень

таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно.

Державний акт — це документ, що посвідчує право на земельну ділянку, із

визнанням недійсним якого без внесення до державного реєстру відповідного

запису щодо належного власника або землекористувача, спір про право може

бути не вирішеним.

У випадку коли позивач стверджує про порушення свого права постійного

користування частиною земельної ділянки особою, яка володіє нею шляхом

державної реєстрації за собою права власності (права користування) цієї

спірної частини, право позивача може бути захищено шляхом подання позову

про визнання права (пункт 1 частини другої статті 16 ЦК України),

витребування нерухомості з володіння, усунення перешкод у користуванні

майном (статті 387, 388, 391, 396 ЦК України) чи іншим способом відповідно

до закону.

Позовна давність

У справах за позовами прокурорів в інтересах держорганів


Визнання незаконними та скасування рішень, визнання недійсними державних актів, витребування земельних ділянок (землі водного фонду)

Постанова від 6 червня 2018 року Справа № 372/1387/13-ц Провадження № 14-

147цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75296545

На обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що перевіркою

законності відведення у власність громадянам земельних ділянок на території

Козинської селищної ради встановлено, що рішеннями виконавчого комітету

цієї селищної ради від 6 лютого 2003 року № 25/1, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11

(далі — рішення 25) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

ОСОБА_9 передано у приватну власність земельні ділянки для будівництва та

обслуговування житлових будинків на території смт Козин.

На підставі рішень виконавчого комітету селищної ради 20 травня 2003 року

видано державні акти на право приватної власності на землю, а саме:

ОСОБА_6 на земельну ділянку площею 0,1074 га, кадастровий номер

НОМЕР_1; ОСОБА_9 — 0,1014 га, кадастровий номер НОМЕР_2; ОСОБА_4 —

0,1014 га, кадастровий номер НОМЕР_3; ОСОБА_7 — 0,1074 га, кадастровий

номер НОМЕР_6; ОСОБА_8 — 0,1014 га, кадастровий номер НОМЕР_4;

ОСОБА_5 — 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_5.

Виконавчий комітет Козинської селищної ради перевищив повноваження та

всупереч чинному законодавству незаконно розпорядився землею

територіальної громади смт Козин, яка відноситься до категорії земель водного

фонду.

З висновками суду першої інстанції про незаконність передачі у власність

відповідачам спірних земельних ділянок погодитись й суди апеляційної і

касаційної інстанцій.

Разом з тим, скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове про

відмову в задоволенні позовних вимог, суди виходили з того, що прокурор

звернувся до суду з пропуском строку позовної давності, а тому в позові слід

відмовити.

Стаття 256 ЦК України визначає позовну давність як строк, у межах якого

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права

або інтересу.

Отже, позовна давність — це строк, протягом якого особа може реалізувати

належне їй право на отримання судового захисту порушеного цивільного права

чи інтересу шляхом пред’явлення в належному порядку нею чи іншою

уповноваженою особою позову до суду.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові (стаття 267 ЦК України).

Визначення початку відліку позовної давності міститься у статті 261 ЦК

України.

Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України за загальним правилом

перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла

довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що позовна

давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої

порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду

з позовом в інтересах іншої особи — носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється з одного

й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Статтею 361 Закону України «Про прокуратуру» та частиною другою статті 45

ЦПК України (у редакції, чинній на час розгляду справи) передбачено право

прокурора з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді в

межах повноважень, визначених законом, звертатися до суду з позовною

заявою, брати участь у розгляді справ за його позовом тощо.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, у позовній заяві

самостійно визначає, у чому полягає порушення інтересів держави, та

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності в нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі

набуває статусу позивача (абзац 2 частини другої статті 45 ЦПК України у

редакції, чинній на час розгляду справи).

Процесуальні права прокурора як особи, якій надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, визначені у статті 46 ЦПК України (у редакції,

чинній на час розгляду справи).

Згідно із частиною першою статті 46 ЦПК України (у зазначеній редакції)

органи та інші особи, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до

суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають

процесуальні права й обов’язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком

права укладати мирову угоду.

Прокурор, який бере участь у справі, має обов’язки і користується правами

сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку про те, що

положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється й на

звернення прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів.

Отже, якщо в передбачених законом випадках з позовом до суду звернувся

прокурор в інтересах відповідного органу (підприємства), то позовна давність

обчислюється від дня, коли про порушення свого права або про особу, яка його

порушила, довідався або міг довідатись саме позивач, а не прокурор.

На такі позови поширюються положення статті 257 ЦК України щодо загальної

позовної давності, і на підставі частини першої статті 261 цього Кодексу перебіг

позовної давності починається від дня, коли держава в особі її органів як

суб’єктів владних повноважень довідалася або могла довідатися про

порушення прав і законних інтересів.

Закон пов’язує початок перебігу позовної давності не з моментом

поінформованості про вчинення певної дії чи прийняття рішення, а з часом,

коли стало відомо про порушення закону та у зв’язку з цим прав і

охоронюваних законом інтересів.

Висновки судів апеляційної та касаційної інстанцій про те, що державі через

утворені нею органи, які мали повноваження щодо розпорядження землями

державної власності та контролю за додержанням органами державної влади,

органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами

земельного законодавства України, було і могло бути відомо про порушення

права власності держави на землю з часу вчинення цього порушення — є

неправильними.

При цьому суди не врахували, що ДІСГ в Київській області є органом

виконавчої влади, завдання якого полягає в реалізації державної політики у

сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловій сфері.

Таким чином, саме ДІСГ в Київській області як територіальний орган під час

здійснення державного нагляду (контролю) в листопаді 2012 року виявила

допущені виконавчим комітетом Козинської селищною ради порушення

чинного законодавства при передачі у приватну власність громадянам

земельних ділянок, які є природоохоронною територією з режимом обмеженої

господарської діяльності.

А Київська ОДА та Обухівська РДА згідно з наданими їм повноваженнями не

мали можливості самостійно встановити зазначені обставини, а тому

довідалися або могли довідатись про зазначені порушення лише після

проведення відповідної перевірки уповноваженим державним органом

контролю, а саме ДІСГ в Київській області.

Визнання недійсними розпоряджень

Визнання недійсними розпоряджень, державних актів на право власності на землю, скасування рішень про державну реєстрацію права власності, витребування земельних ділянок на користь держави

Постанова від 05 червня 2018 року Справа № 359/2421/15-ц Провадження №

14-168цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74777585

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється

тривалістю у три роки.

При цьому відповідно до частини першої ст. 261 ЦК України перебіг позовної

давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Положеннями ст. 268 ЦК України передбачено винятки із загального правила

про поширення позовної давності на всі цивільні правовідносини і визначено

вимоги, на які позовна давність не поширюється, зокрема у п. 4 ч. 1 цієї статті в

редакції, яка діяла до 15 січня 2012 року (на час виникнення спірних

правовідносин), зазначено, що на вимогу власника або іншої особи про

визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким

порушено його право власності або інше речове право, позовна давність не

поширюється.

Відповідно до п. 5 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №

4176-VI протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 15

січня 2012 року, особа має право звернутися до суду з позовом про визнання

незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його

право власності або інше речове право.

Оскільки держава зобов’язана забезпечити належне правове регулювання

відносин і відповідальна за прийняті її органами незаконні правові акти, їх

скасування не повинне ставити під сумнів стабільність цивільного обороту, яку

покликані підтримувати норми про позовну давність, тому, на відміну від

інших учасників цивільних правовідносин, держава несе ризик спливу строку

позовної давності на оскарження незаконних правових актів державних

органів, якими порушено право власності чи інше речове право.

З огляду на статус держави та її органів як суб’єктів владних повноважень

положення п. 4 ч. 1 ст. 268 ЦК України не поширюються на позови

прокуратури, які пред’являються від імені держави і направлені на захист

права державної власності або іншого речового права держави, порушеного

незаконними правовими актами органу державної влади.

На такі позови поширюється положення ст. 257 ЦК України щодо загальної

позовної давності, а на підставі ч. 1 ст. 261 цього Кодексу перебіг позовної

давності починається від дня, коли держава в особі її органів як суб’єктів

владних повноважень довідалася або могла довідатися про порушення своїх

прав і законних інтересів.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що позовна

давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої

порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду

з позовом в інтересах іншої особи — носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється з одного

й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Статтею 361 Закону України «Про прокуратуру» та частиною другою статті 45

ЦПК України передбачено право прокурора з метою представництва інтересів

громадянина або держави в суді в межах повноважень, визначених законом,

звертатися до суду з позовною заявою, брати участь у розгляді справ за його

позовом тощо.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві

самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави та

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі

прокурор набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 2 ст. 45 ЦПК України).

Процесуальні права прокурора як особи, якій надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, визначені у статті 46 ЦПК України.

Згідно із частиною першою статті 46 ЦПК України органи та інші особи, які

відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб

або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов’язки

особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду.

Прокурор, який бере участь у справі, має обов’язки і користується правами

сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Строк позовної давності має вираховуватись із моменту, коли особа дізналася,

або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Разом з тим суди всупереч вимог ч. 1 ст.261 ЦК України не з’ясували, з якого

моменту у прокурора виникло право на звернення до суду з позовом в

інтересах держави, а також не з’ясували, коли саме Кабінету Міністрів України

стало відомо про порушення державних інтересів щодо права власності на

вищезазначені земельні ділянки.

Оскільки суди не встановили всіх обставин справи, від яких залежить її

правильне вирішення, не з’ясували та не перевірили, з якого моменту Кабінет

Міністрів України довідався або міг довідатися про порушення державних

інтересів, постановлені у справі рішення судів першої, апеляційної та

касаційної інстанцій підлягають скасуванню з направленням справи на новий

розгляд до суду першої інстанції.

Визнання розпоряджень та державних актів на право власності на земельні ділянки недійсними, витребування їх у власність та постійне користування держави

Постанова від 30 травня 2018 року Справа № 359/2012/15-ц Провадження №

14-101цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75287090

У ЦК України позовну давність визначено як строк, у межах якого особа може

звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу

(стаття 256 цього Кодексу).

Тобто позовна давність встановлює строки захисту цивільних прав.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є

підставою для відмови в позові (стаття 267 ЦК України).

Визначення початку відліку позовної давності міститься в статті 261 ЦК

України, відповідно до частини першої якої перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Разом з тим статтею 45 ЦК України (у редакції, чинній на час звернення

прокурора до суду із цим позовом) встановлено, що прокурор, який звертається

до суду в інтересах держави, в позовній заяві (заяві) самостійно визначає, в

чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх

захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати

відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі

прокурор набуває статусу позивача.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що норми закону про

початок перебігу позовної давності, встановлені для особи, права або інтереси

якої порушено, поширюються й на звернення прокурора до суду із заявою про

захист державних інтересів.

Під час розгляду справи апеляційним судом, з висновками якого погодився й

суд касаційної інстанції, встановлено порушення прав Кабінету Міністрів

України як розпорядника лісовими земельними ділянками, що перевищують

площу 1 га.

Разом з тим суди попередніх інстанцій не встановили початку перебігу

позовної давності для Кабінету Міністрів України, а сторони не надали жодних

доказів у розумінні статей 57, 59 ЦПК України (у редакції, чинній на час

розгляду справи судами попередніх інстанцій) на підтвердження того, що

Кабінету Міністрів України було відомо про порушення його права до моменту

звернення прокурора з відповідним позовом до місцевого суду, тоді як згідно із

частиною першою статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого

права або про особу, яка його порушила.

Оскільки суди апеляційної та касаційної інстанцій, встановивши порушення

прав Кабінету Міністрів України, не з’ясували та не перевірили, з якого

моменту позивач довідався або міг довідатися про порушення свого права, а

Велика Палата Верховного Суду, діючи в межах повноважень, установлених

підпунктом 1 пункту 1 розділу XIIІ «Перехідні положення» ЦПК України в

редакції Закону № 2147-VIII, статей 355, 3602 ЦПК України в редакції до

набрання чинності цим Законом, не може встановлювати обставини, збирати і

перевіряти докази та надавати їм оцінку, що позбавляє її можливості ухвалити

нове рішення у справі, тому справу слід направити на новий розгляд до суду

апеляційної інстанції.

Визнання недійсними рішень, скасування рішень

Визнання недійсними рішень, скасування рішень про державну реєстрацію та витребування земельних ділянок із незаконного володіння

Постанова від 30 травня 2018 року Справа № 367/2271/15-ц Провадження №

14-146цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74537188

Позовну заяву мотивовано тим, що Міською радою прийнято рішення від 02

вересня 2008 року № 941-38-V, яким затверджено проект землеустрою щодо

припинення права постійного користування земельними ділянками загальною

площею 24 га Навчально-дослідного господарства «Ворзель» Національного

аграрного університету (далі — НДГ «Ворзель» НАУ) у межах м. Бучі

(мікрорайон «Рокач») Київської області, припинено право постійного

користування НДГ «Ворзель» НАУ зазначеними ділянками, прийнято їх до

земель запасу Міської ради та переведено до категорії земель житлової

забудови.

Суди першої та апеляційної інстанцій, зазначаючи про пропуск позивачем

встановленої статтею 257 ЦК України позовної давності, не врахували того, що

перш ніж застосовувати позовну давність, суд повинен з’ясувати та зазначити в

судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес

позивача, за захистом якого той звернувся до суду, та у разі коли такі право чи

інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості.

Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес

особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зроблено заяву

іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв’язку зі спливом позовної

давності за відсутності наведених стороною позивача поважних причин її

пропуску.

Однак у рішеннях судів попередніх інстанції будь-які висновки щодо

гарантованих статтею 55 Конституції України, статтями 15, 16 ЦК України та

статтями 1, 3, 15 ЦПК України в редакції, яка була чинною на момент розгляду

та вирішення справи судами, прав особи, за захистом яких звернувся прокурор,

у процесуальному розумінні відсутні.

Частиною другою статті 2 ЦК України передбачено, що одним з учасників

цивільних правовідносин є держава, яка згідно зі статтями 167, 170 цього

Кодексу набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної

влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом, та діє у цивільних

відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

За частиною другою статті 3 ЦПК України (у редакції, чинній на час

виникнення спірних правовідносин та розгляду справи у судах першої,

апеляційної та касаційної інстанцій) у випадках, встановлених законом, до суду

можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.

На прокуратуру відповідно до пункту 2 статті 121 Конституції України

покладено представництво інтересів держави у випадках, визначених законом.

Статтею 45 ЦПК України (у редакції, чинній на час розгляду справи у судах

першої, апеляційної та касаційної інстанцій) передбачено, що прокурор, який

звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає,

в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх

захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати

відповідні функції у спірних відносинах.

І лише у разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень

щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і набуває

статусу позивача.

Верховний Суд України в рішенні від 03 лютого 2016 року у справі № 6-75цс15

зазначив, що можливість знати про порушення своїх прав випливає із

загальних засад захисту цивільних прав та інтересів (статті 15, 16, 20 ЦК

України), за якими особа, маючи право на захист, здійснює його на власний

розсуд у передбачений законом спосіб, що створює в неї цю можливість знати

про посягання на права.

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність — це строк, у межах якого

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права

або інтересу.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

У частині четвертій статті 267 ЦК України передбачено, що сплив позовної

давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для

відмови в позові.

У частині першій статті 261 ЦК України, встановлено, що перебіг позовної

давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

За змістом статей 256, 261 ЦК України позовна давність є строком

пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої порушене, так і тими

суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду з позовом в інтересах

іншої особи — носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, перебіг позовної давності починається з одного й

того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення її права або про особу, яка його порушила.

Велика Палата не вбачає підстав для відступу від вказаної правової позиції.

Крім того, як суд першої інстанції, так і апеляційний суд не встановили, коли

саме орган, що наділений правом розпорядження спірними земельними

ділянками (КМУ), довідався або міг довідатися про порушення свого права або

про особу, яка його порушила, що з огляду на положення частини першої

статті 261 ЦК України і є початком перебігу позовної давності.

Скасування державної реєстрації права власності

Скасування державної реєстрації права власності на земельні ділянки та витребування їх з чужого незаконного володіння

Постанова від 22 травня 2018 року Справа № 369/6892/15-ц Провадження №

14-96цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75296530

Стаття 256 ЦК України визначає позовну давність як строк, у межах якого

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права

або інтересу.

Отже, позовна давність — це строк, протягом якого особа може реалізувати

належне їй матеріальне право на отримання судового захисту порушеного

цивільного права чи інтересу шляхом пред’явлення в належному порядку нею

чи іншою уповноваженою особою позову до суду.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257

ЦК України).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є

підставою для відмови в позові (стаття 267 ЦК України).

Визначення початку перебігу позовної давності міститься у статті 261 ЦК

України.

Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України за загальним правилом

перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла

довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що позовна

давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої

порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду

з позовом в інтересах іншої особи — носія порушеного права.

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, перебіг позовної давності обчислюється з одного

й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення її права або про особу, яка його порушила.

Статтею 361 Закону України «Про прокуратуру» та частиною другою статті 45

ЦПК України (у редакції, чинній на час розгляду справи) передбачено право

прокурора з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді в

межах повноважень, визначених законом, звертатися до суду з позовною

заявою, брати участь у розгляді справ за його позовом тощо.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві

самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави та

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі

прокурор набуває статусу позивача (абзац 2 частини другої статті 45 ЦПК

України у редакції, чинній на час розгляду справи).

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку про те, що на

позови прокуратури, які пред’являються від імені держави і направлені на

захист права державної власності, поширюється положення статті 257 ЦК

України щодо загальної позовної давності, і на підставі частини першої статті

261 цього Кодексу перебіг позовної давності починається від дня, коли держава

в особі її органів як суб’єктів владних повноважень довідалася або могла

довідатися про порушення прав і законних інтересів.

Аналогічний висновок міститься і в постанові Верховного Суду України від 12

квітня 2017 року (№ 6-1852цс16), наданій заявником для порівняння.

Отже, якщо у передбачених законом випадках з позовом до суду звернувся

прокурор в інтересах відповідного органу (підприємства), то позовна давність

обчислюється від дня, коли про порушення свого права або про особу, яка його

порушила, довідався або міг довідатись саме цей орган (підприємство), а не

прокурор.

У справі, яка розглядається, суди всупереч вимогам частини першої статті 261

ЦК України, достеменно не встановили, коли про порушення своїх прав

довідались або могли довідатись саме Київська ОДА та ДП «Київлісгосп», в

інтересах яких прокурор звернувся з позовом до суду.

Крім того, виходячи з вимог статті 261 ЦК України позовна давність

застосовується лише за наявності порушення права особи.

Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з’ясувати та зазначити в

судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес

позивача, за захистом якого той звернувся до суду.

Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстави його

необґрунтованості.

І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес

особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву

іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв’язку зі спливом позовної

давності за відсутності поважних причин її пропущення, наведених позивачем.

Таким чином, відмова в задоволенні позову у зв’язку зі спливом позовної

давності без встановлення порушення права або охоронюваного законом

інтересу позивача не відповідає вимогам закону.

У справах за позовами «самостійних» прокурорів

Визнання незаконними та скасування розпоряджень, визнання державних актів на право власності на земельні ділянки недійсними та скасування їх державної реєстрації

Постанова від 20 червня 2018 року Справа № 697/2751/14-ц Провадження №

14-85цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75042940

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється

тривалістю у три роки.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Положеннями ст. 268 ЦК України передбачено винятки із загального правила

про поширення позовної давності на всі цивільні правовідносини і визначено

вимоги, на які позовна давність не поширюється, зокрема у п. 4 ч. 1 цієї статті в

редакції, яка діяла до 15 січня 2012 року (на час виникнення спірних

правовідносин), зазначено, що на вимогу власника або іншої особи про

визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким

порушено його право власності або інше речове право, позовна давність не

поширюється.

Відповідно до п. 5 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №

4176-VI протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 15

січня 2012 року, особа має право звернутися до суду з позовом про визнання

незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його

право власності або інше речове право.

Оскільки держава зобов’язана забезпечити належне правове регулювання

відносин і відповідальна за прийняті її органами незаконні правові акти, їх

скасування не повинне ставити під сумнів стабільність цивільного обороту, яку

покликані підтримувати норми про позовну давність, тому, на відміну від

інших учасників цивільних правовідносин, держава несе ризик спливу строку

позовної давності на оскарження незаконних правових актів державних

органів, якими порушено право власності чи інше речове право.

З огляду на статус держави та її органів як суб’єктів владних повноважень

положення п. 4 ч. 1 ст. 268 ЦК України не поширюються на позови

прокуратури, які пред’являються від імені держави і направлені на захист

права державної власності або іншого речового права держави, порушеного

незаконними правовими актами органу державної влади.

На такі позови поширюється положення ст. 257 ЦК України щодо загальної

позовної давності, а на підставі ч. 1 ст. 261 цього Кодексу перебіг позовної

давності починається від дня, коли держава в особі її органів як суб’єктів

владних повноважень довідалася або могла довідатися про порушення своїх

прав і законних інтересів.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що позовна

давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої

порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду

з позовом в інтересах іншої особи — носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється з одного

й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Статтею 361 Закону України «Про прокуратуру» та частиною другою статті 45

ЦПК України передбачено право прокурора з метою представництва інтересів

громадянина або держави в суді в межах повноважень, визначених законом,

звертатися до суду з позовною заявою, брати участь у розгляді справ за його

позовом тощо.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві

самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави та

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі

прокурор набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 2 ст. 45 ЦПК України).

Процесуальні права прокурора як особи, якій надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, визначені у статті 46 ЦПК України.

Згідно із частиною першою статті 46 ЦПК України органи та інші особи, які

відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб

або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов’язки

особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду.

Прокурор, який бере участь у справі, має обов’язки і користується правами

сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Суд апеляційної інстанції, з висновком якого погодився й суд касаційної

інстанції, правильно вказавши про те, що положення ст. 268 ЦК України на

дані правовідносини не поширюється, безпідставно зазначив про відсутність у

справі клопотання прокурора про поновлення строку на оскарження

розпоряджень Канівської РДА від 27 березня 2007 року та від 11 квітня 2007

року. Указана заява прокуратури наявна у матеріалах справи.

При цьому, вирішуючи питання щодо дотримання строків звернення до суду за

захистом своїх прав, апеляційному суду належало встановити коли прокурор

дізнався чи міг дізнатися про порушення права держави на спірні земельні

ділянки, натомість суд зосередився на тому, що вказав про відсутність доказів,

які б засвідчили поважність причин пропуску строків позовної давності.

Такої ж позиції дотримувався і Вищий спеціалізований суд України з розгляду

цивільних і кримінальних справ.

Разом з тим, всупереч вимогам ч. 1 ст. 261 ЦК України суди належним чином не

з’ясували, з якого моменту у прокурора виникло право на звернення до суду з

позовом в інтересах держави.

Доводи прокурора та висновки суду першої інстанції про те, що таке право

виникло після проведеної у квітня 2014 року прокурорської перевірки,

вищестоящими судами спростовані не були.

Отже, існує неоднакове застосування судами касаційних інстанцій одних і тих

самих норм матеріального права, а саме ст. ст. 257, 261, 267 ЦК України, в тій

частині, що стосується визначення початку перебігу строку позовної давності і,

яка має визначатися у даній справі не з дати ухвалення рішень, які

оскаржуються, а від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Вказане потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних

правовідносинах.

Ураховуючи те, що апеляційний суд не встановив всіх обставин справи, від

яких залежить її правильне вирішення, не з’ясував та не перевірив, з якого

моменту прокурор довідався або міг довідатися про порушення державних

інтересів, ухвалені у справі рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій

підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду

апеляційної інстанції.

Позовна давність у справах щодо незаконної передачі земель водного фонду

Визнання розпорядження та державних актів на право приватної власності на земельні ділянки недійсними та їх скасування

Постанова від 22 травня 2018 року Справа № 469/1203/15-ц Провадження №

14-95цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75004159

Стаття 256 ЦК України визначає позовну давність як строк, у межах якого

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права

або інтересу.

Отже, позовна давність — це строк, протягом якого особа може реалізувати

належне їй матеріальне право на отримання судового захисту порушеного

цивільного права чи інтересу шляхом пред’явлення в належному порядку нею

чи іншою уповноваженою особою позову до суду.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК

України).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є

підставою для відмови в позові (ст. 267 ЦК України).

Визначення моменту початку відліку позовної давності міститься у ст. 261 ЦК

України.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК України, за загальним правилом, перебіг позовної

давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що позовна

давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої

порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду

з позовом в інтересах іншої особи-носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої

порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою

уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється з одного

й того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення її права або про особу, яка його порушила.

Статтею 361 Закону України «Про прокуратуру» та ч. 2 ст. 45 ЦПК України

передбачено право прокурора з метою представництва інтересів громадянина

або держави в суді в межах повноважень, визначених законом, звертатися до

суду з позовною заявою, брати участь у розгляді справ за його позовом тощо.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві

самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі він

набуває статусу позивача (абз. 2 ч. 2 ст. 45 ЦПК України).

Процесуальні права прокурора як особи, якій надано право захищати права,

свободи та інтереси інших осіб, визначені ст. 46 ЦПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 46 ЦПК України органи та інші особи, які відповідно до ст. 45

цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи

суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов’язки особи, в інтересах

якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду.

Прокурор, який бере участь у справі, має обов’язки і користується правами

сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку про те, що

положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється й на

звернення прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів.

На такі позови поширюється положення ст. 257 ЦК України щодо загальної

позовної давності, і на підставі ч. 1 ст. 261 цього Кодексу перебіг позовної

давності починається від дня, коли держава в особі її органів як суб’єктів

владних повноважень довідалася або могла довідатися про порушення прав і

законних інтересів. Оскарження реєстрації

Висновки суду першої інстанції, з якими погодився касаційний суд, що перебіг

строку позовної давності починається з часу, коли Березанська РДА здійснила

незаконну передачу земель, а не з часу, коли особа, право якої порушено, або

прокурор, який звертається за захистом порушеного права, дізналися про таке

порушення, — є помилковим.

Разом із тим слід зазначити, що незаконне заволодіння землями водного

фонду приватними особами є неможливим, бо їх розташування свідчить про

неможливість виникнення приватного власника (а отже, і володільця). Оскарження реєстрації

Відповідачі не мали перешкод у доступі до законодавства й у силу зовнішніх,

об’єктивних, явних і видимих природних ознак спірних земельних ділянок,

проявивши розумну обачність, могли і повинні були знати про те, що ділянки

перебувають у межах прибережної захисної смуги, що ставить їх, відповідачів,

добросовісність під час набуття земельних ділянок у власність під

обґрунтований сумнів. Оскарження реєстрації

Крім того, судді Великої Палати Верховного Суду звертають увагу, що суди

можуть розглядати справу за позовними вимогами, які відповідають

належному способу захисту, здійснення якого матиме наслідком реальне

відновлення порушеного права власності держави України на землі

прибережної захисної смуги. Оскарження реєстрації

Позовна давність у спорах про визнання недійсними актів омс / держорганів, пов’язаних з розпорядженням земельними ділянками

Визнання недійсним рішення районної ради яким прийнято до комунальної власності приміщення гаражів, що розміщуються на землях історико-культурного призначення, що належать до охоронної зони площею (на старовинному єврейському кладовищі)

Постанова від 26 червня 2018 року Справа № 914/582/17 Провадження № 12-

121гс18 Оскарження реєстрації

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75265992 Оскарження реєстрації

Відповідно до приписів статті 261 ЦК України перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила. Оскарження реєстрації

Судами установлено, що про прийняття Жидачівською районною радою

Львівської області оскаржуваного рішення від 10 квітня 2003 року позивачу

стало відомо з довідки Жидачівської районної ради від 31 січня 2017 року №

29.

Доказів, які б свідчили про протилежне, відповідачем не надано та судами не

встановлено, а відтак суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку

про те, що позов подано позивачем без пропуску позовної давності. Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Визнання недійсним та скасування рішення Сільради у частині затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства; скасування рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію земельної ділянки, витребування земельної ділянки (спірна земельну ділянка належить до земель лісогосподарського призначення, одна з вимог – витребування /ст. 388 ЦК/)

Постанова від 30 травня 2018 року Справа № 368/1158/16-ц Провадження № 14-140цс18 Оскарження реєстрації прав та обтяжень

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74506124 Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Суди першої та апеляційної інстанцій, з’ясувавши, що право розпорядження

спірною земельною ділянкою державної власності було прийняте Сільрадою з

перевищенням повноважень, жодних дій щодо розпорядження цією

земельною ділянкою відповідним органом виконавчої влади не вчинялося,

тобто спірна земельна ділянка вибула з володіння власника — держави — поза

його волею, правильно застосувавши норми матеріального права, дійшли

обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для витребування

азначеної земельної ділянки від добросовісного набувача — ОСОБА_3 в порядку

статті 388 ЦК України. Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про

порушення свого права або про особу, яка його порушила. Оскарження реєстрації прав та обтяжень

За змістом цієї норми початок перебігу позовної давності збігається з

моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто

можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Суди також установили, що землекористувач спірної земельної ділянки — ДП

«Ржищівський лісгосп» дізналося про порушення свого права, тобто про

наявність розбіжностей у площах лісового фонду на території Сільради, лише у

грудні 2014 року (після проведення відповідної звірки) (т. 1, а. с. 44, 45), що в

розумінні частини першої статті 261 ЦК України є моментом початку перебігу

строку позовної давності. Оскарження реєстрації прав та обтяжень

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях