Інструкція з діловодства

Інструкція з діловодства. Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно Юридична допомога, юридичний захист. Харків, Харківська область. Адвокат, юрист. Представництво інтересів в суді з кримінальної, цивільної справи. Консультація з правових питань. +380679331668, +380668243914

Расписка как гарантия

Інструкція з діловодства в судах в судах, апеляційних судах, ВССУ (витяг)

Інструкція з діловодства.

Інструкція з діловодства

Інструкція з діловодства в судах ( витяг) :

«Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) у місцевому загальному суді здійснюються згідно з індексами:

«1-кп» — обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження (кримінальна справа);

«1-кс» – клопотання слідчого, прокурора чи адвоката, скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора, заяви про відвід;

«1-в» – клопотання (подання), пов’язані із виконанням судових рішень у кримінальному провадженні (заяви про видачу дублікатів виконавчих листів, подання державних виконавців тощо);

«1-кд» – кримінальні справи (кримінальне провадження) щодо виконання судових доручень;

«1-о» – заяви про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами;

«1-вп» – заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;

«1-м» – запити (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні;

цивільні справи позовного провадження, позовні заяви

«2» – цивільні справи позовного провадження, позовні заяви;

«2-а» – адміністративні справи, адміністративні позови;

 «2-в» – заяви про відновлення втраченого судового провадження;

«2-ав» – заяви про відновлення втраченого судового провадження в адміністративних справах;

«2-д» – судові доручення в цивільних справах;

«2-ад» – судові доручення в адміністративних справах;

«2-аз» – заяви про забезпечення позову, доказів в адміністративних справах;

«2-азз» – заяви про скасування заходів забезпечення позову, доказів в адміністративних справах;

«2-асз» – заяви про повернення судового збору в адміністративних справах;

«2-ар» – заяви про роз’яснення судового рішення в адміністративних справах;

«2-аво» – заяви про виправлення описки в адміністративних справах;

«2-адр» – заяви про винесення додаткового рішення в адміністративних справах;

заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах

«2-з» – заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах;

«2-зз» – заяви про скасування заходів забезпечення позову, доказів у цивільних справах;

«2-сз» – заяви про повернення судового збору у цивільних справах;

«2- р» – заяви про роз’яснення судового рішення у цивільних справах;

«2-во» – заяви про виправлення описки у цивільних справах;

«2-др» – заяви про винесення додаткового рішення у цивільних справах;

«2-к» – справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні;

«2-н» – цивільні справи наказного провадження, заяви про видачу судового наказу;

«2-о» – цивільні справи окремого провадження, заяви окремого провадження;

«2-п» – заяви про перегляд заочного рішення;

«2-с» – заяви про скасування судового наказу;

«3» – матеріали про адміністративні правопорушення;

«3-в» – подання, заяви, звернення в порядку виконання справ про адміністративні правопорушення;

скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

«4-с»– скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, що розглядаються в порядку цивільного судочинства;

«6» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах;

«6-а» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах;

«8» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

«8-а» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами постанови або ухвали суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах.

У разі відсутності відповідного індексу при реєстрації матеріалів використовується номер справи за номенклатурою справ суду.

Реєстрація та облік судових справ

Інструкція з діловодстваРеєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) у суді апеляційної інстанції здійснюються згідно з індексами:

«11-кп» – матеріали кримінального провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією;

«11-о» – про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

«11-сс» – матеріали кримінального провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією;

«11-п» – подання (клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого;

«22-а» – адміністративні справи з апеляційними скаргами на судові рішення, ухвалені місцевим судом;

«22-ц» – цивільні справи з апеляційними скаргами на рішення та ухвали, винесені місцевим судом;

“22-ц-вп” – визначення підсудності цивільної справи;

«88-а» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами постанов або ухвал суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах;

«88-ц» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

«33» – скарги і подання на постанови у справах про адміністративні правопорушення, постановлені суддею місцевого загального суду;

«3а» – справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянуті апеляційним судом.

У разі відсутності відповідного індексу при реєстрації матеріалів використовується номер справи за номенклатурою справ суду. Інструкція з діловодства в судах

Реєстрація та облік кримінальних справ і матеріалів

Реєстрація та облік кримінальних справ і матеріалів, що розглядаються місцевим загальним судом за нормами Кримінально — процесуального кодексу України (вредакції 1960 р.), здійснюється згідно з індексами:

«1» – справи, про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги потерпілих про притягнення до кримінальної відповідальності;

«1-н» – справи про застосування до неповнолітніх заходів виховного характеру;

«1-п» – справи з постановою прокурора, слідчого за згодою прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або щодо вирішення питання стосовно невстановлених осіб, про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку давності;

«4» – справи за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора і скарги на їх дії та рішення;

«5» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах;

«9» – справи з поданням прокурора про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами;

«10» – апеляції на справи ухвали (постанови) судді, постановлені за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора або за скаргами на їх дії;

«11» – справи кримінального судочинства за апеляціями на судові рішення. Інструкція з діловодства в судах

Реєстрація та облік касаційних скарг

Реєстрація та облік касаційних скарг, інших передбачених процесуальним законодавством України документів у справах кримінальної юрисдикції здійснюються згідно з індексами:

Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно Харків, Харківська область

«5-впс» – подання суду чи клопотання сторін про визначення підсудності;

«5-ск»– касаційні скарги у кримінальних справах на вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного

чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції,

постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції; касаційні скарги на ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному

порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню;

«5-к» – кримінальні справи, які надійшли до суду касаційної інстанції у порядку ч. 1 ст. 383 КПК (відповідно до розділу ХІ КПК);

«5-км» – кримінальні справи, які надійшли до суду касаційної інстанції у порядку ч. 2 ст. 383 КПК (відповідно до розділу ХІ КПК);

«5-зп» – заяви про перегляд судових рішень ВСУ;

«5-зпв» – витребувані справи (матеріали кримінального провадження) за заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з порушенням Україною міжнародних зобов’язань, що є наслідком недотримання норм процесуального права;

«5-зно» – заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

«5-дс» – додаткові скарги, клопотання, заперечення, повідомлення, заяви, матеріали на усунення недоліків, звернення щодо роз’яснення рішення та ін.;

«5-сі»– інші скарги;

«6-вп» – заяви, клопотання про визначення підсудності;

«6-ск» –касаційні скарги у цивільних справах;

«6- зп» – заяви про перегляд судового рішення ВСУ;

«6-зпв» – витребувані справи за заявою про перегляд судового рішення у зв’язку з порушенням Україною міжнародних зобов’язань, що є наслідком недотримання норм процесуального права; Інструкція з діловодства

«6-зно» – заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; Інструкція з діловодства

«6-з» – звернення громадян, юридичних осіб та державних органів (установ); Інструкція з діловодства

«6-к» – клопотання процесуального характеру; Інструкція з діловодства

«33-ак» – справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянуті касаційним судом; Інструкція з діловодства

«33-ап» – заяви про перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення ВССУ та ВСУ. Інструкція з діловодства

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях

Інструкція з діловодства: 2 комментария

 1. Кража ноутбука не помогла скрыть скандальную статью о судье-взяточнике
  Ноутбук у журналиста украли, но статья о продажном судье осталась.
  Сегодня у редактора одного из украинских изданий украли ноутбук, на котором был материал о получении судьей Высшего административного суда Николаем Сорокой $500 тысяч за нужное решение. Ниже приводим текст этой скандальной статьи, которая, не смотря на все ухищрения преступников, все же опубликована:
  Продать похищенное. Продолжение истории Житомирской кондитерской фабрики У рейдеров, захвативших Житомирскую кондитерскую фабрику «ЖЛ», изменились планы. Теперь это не просто банальный рэкет – теперь это полноценный рейдерский захват с перепродажей награбленного имущества. Начало нового 2016 года ознаменовалось довольно громким рейдерским захватом кондитерской фабрики в Житомире. Традиционно скучные праздничные выпуски новостей первых дней года взорвались подробностями силового захвата предприятий. Подробности понравились бы любому ценителю остросюжетных фильмов. 500 вооруженных боевиков, которые захватывают фабрику, ночные драки, боевая граната, раненные и искалеченные, незаконные решения Министерства юстиции, государственные регистраторы, которые без верхней одежды выпрыгивают из окон, исчезновения людей и самые настоящие криминальные авторитеты… Завершающим аккордом всего перечисленного стала абсолютная бездеятельность коррумпированной полиции. Рядовому гражданину было трудно разобраться, что происходит. Но всем было понятно, что дерзкое вооруженное нападение на одно из крупнейших предприятий региона – это ненормально. Как и бездействие полиции, и беспомощность местных властей. А бизнесу было просто страшно от осознания, что следующими могут стать они. ПО ТЕМЕ Подполковника Госслужбы арестовали за взяточничество Просто рэкет Однако за ужасными и кровавыми событиями важно разглядеть суть самого события и понять цели нападающих. По форме это было классическое разбойное нападение со всеми возможными составляющими: нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, с незаконным проникновением, нанесением тяжких телесных повреждений, с применением оружия и угрозами убийства. Правда, полиция классифицировала вышесказанное, как обычное нарушение общественного порядка. Оно и не удивительно, если вспомнить, что министр МВД Арсен Аваков – член партии «Народный фронт», а главным заказчиком и руководителем рейдерского захвата называют депутата Сергея Пашинского, также члена указанной политической партии. Хотя назвать эти события рейдерским захватом сложно. Целью захвата был самый обычный рэкет. Схема известна еще с начала 90-х: заставить владельца фабрики банально откупиться от рейдеров. Наладить производство, маркетинг, сбыт продукции при неблагоприятной экономической ситуации в стране – это слишком сложно. А вот заставить владельца предприятия откупиться – самое выгодное решение для рейдеров. Именно таким путем пошла группа Пашинского. Деловой партнер депутата Сергей Тищенко неоднократно звонил владельцу фабрики, американскому инвестору Игорю Бойко и предлагал заплатить $ 10 млн, чтобы его оставили в покое. Имея большой опыт ведения бизнеса в США, предприниматель просто не мог понять, почему он должен платить деньги за свою же фабрику людям, которые не имеют к ней никакого отношения. Американский предприниматель наивно предполагал, что если не нарушать закон, платить налоги и обходить политику, то государство, суд, полиция защитят твой бизнес от бандитов. Но Украина – не Соединенные Штаты. Здесь действуют совсем другие законы. И если у тебя нет крепкой «политической крыши», то всегда будешь мишенью для преступников. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Березовец: Украина – богатая страна, если посмотреть, сколько изымают у чиновников Против владельца кондитерской фабрики «ЖЛ» действовала вся государственная машина.
  Министерство юстиции исключило предприятие из Государственного реестра юридических лиц и самовольно «назначило» нового директора предприятия. МВД предоставило физическую помощь рейдерам – начало охранять их и захваченную ими территорию фабрики. Местные власти просто закрыли на все глаза, несмотря на ежегодную потерю 100 млн гривен налогов. А президент решил элементарно не вмешиваться, потому что когда на одного конкурента становится меньше, это хорошо для бизнеса. Однако рейдеры так и не получили желаемого – денег. Бойко наотрез отказался платить рэкетирам. «О чем мне договариваться с бандитами? Я всю жизнь делал бизнес законно. Если я буду с ними договариваться, я стану таким же, как они», – сказал Игорь Бойко в одном из интервью. Он решил, во что бы то ни стало, доказывать свою правоту в судах, используя все законные методы. Денег нет Между тем рейдеры не знают, что делать с захваченным предприятием. Они не ожидали, что им придется заниматься производством. Фабрика после нападения и полугодового простоя требует стопроцентного восстановления. Технологические процессы полностью уничтожены, уникальная лаборатория разгромлена «титушками», оборудование и производственные линии повреждены. К тому же нет сети дистрибуции и торговых марок, которые остались собственностью американского инвестора. Система контроля качества сырья и продукции потеряна безвозвратно. Рейдеры не смогли найти персонал с надлежащим опытом, чтобы запустить производство. Дошло до смешного: при неудачной попытке запустить производственную линию стоимостью 500 тыс. евро ее просто сожгли.
  Нам удалось пообщаться с одним из бывших специалистов фабрики, который после захвата, не найдя другой работы в Житомире, пошел работать на рейдеров. Из соображений безопасности назовем его просто Андреем. Мужчина боится мести. Ведь ему хорошо известна история с исчезновением и предполагаемым убийством юриста фабрики Александра Петренко. Его похищение связывают с уголовным авторитетом Сашей Котом, человеком Пашинского и Тищенко. По словам Андрея, сначала новое руководство заставило рабочих переупаковывать готовую продукцию со склада. «Просто снимали фирменные упаковки «ЖЛ», складывали конфеты, печенье, вафли в ящики без маркировки и вывозили на рынки в небольшие города. Там продавали втрое дешевле себестоимости, чтобы покупали. Срок годности продукции заканчивался, а супермаркеты не хотят брать ворованный товар, зная о ситуации на фабрике», – говорит Андрей.
  После того, как с трудом распродали готовую продукцию, взялись за сырье. К слову, большинство сырья принадлежало даже не самой фабрике, а компаниям-поставщикам. Конечно же, после захвата им не вернули ни денег, ни сырья. Этим фактом не занимается ни один правоохранительный орган, несмотря на множество обращений различных компаний. Зарубежные поставщики даже присылали письма в украинские посольства своих стран и МИД Украины.
  Псевдоруководство фабрики во главе с Александром Рогалем решило использовать чужое сырье со складов. Но и здесь возникли трудности. Квалифицированного технического персонала не хватало, поэтому еженедельно выходило из строя дорогостоящее оборудование. Отсутствие торговых марок, сети дистрибуции, нежелание торговых сетей иметь дело с рейдерами привели к тому, что продукцию некуда было продавать. Все это обусловило финансовые проблемы. Деньги, которые выделила группа Пашинского на захват предприятия, закончились, а зарабатывать самостоятельно менеджмент, поставленный рейдерами, был не в состоянии. По словам Андрея, зарплату рабочим почти не платят. Периодически бастуют различные цеха и требуют у псевдодиректоров Рогаля выплатить хоть какие-то деньги. Угрозами и обещаниями пока удается удерживать небольшое количество людей на фабрике. Многие специалисты уволились, ведь неработающее предприятие не может обеспечить тот уровень заработной платы, к которой они привыкли во времена американского инвестора. Сам Андрей также уволился. «Мне обещали, что зарплата будет больше, чем при Бойко. Но за первый месяц заплатили лишь 1 тыс. гривен. За следующий – всего 500 гривен. Потом еще два месяца кормили обещаниями, но так ничего и не заплатили. Поэтому я уволился. Теперь буду искать работу в другом регионе или за рубежом. У меня очень высокая техническая специализация. Предприятий, подобных «ЖЛ», в Житомире больше нет. Так что придется уехать из родного города», – делится невеселыми планами на будущее Андрей. Украсть и продать У самих рейдеров дела тоже невеселые. Они потратили кучу денег на подкуп чиновников, организацию вооруженного захвата фабрики, а отступных от владельца так и не получили. Заниматься производством нет ни желания, ни умения. Поэтому было решено продать захваченную фабрику. Еще несколько лет назад в приобретении фабрики были заинтересованы некоторые игроки кондитерского рынка. Но тогда это было неинтересно владельцу, да и покупатели особо не настаивали. Все изменила война и АТО. Отдельные украинские производители конфет потеряли свои производственные мощности на оккупированных территориях или закрыли производство на приближенных к зоне АТО территориях по соображениям безопасности. Таким образом, спрос на новые производственные мощности существенно вырос. Производители готовы или купить производственные объекты, или же взять их в аренду. Сейчас рейдеры с помощью полиции хоть и незаконно, но могут использовать имущество и недвижимость фабрики. Однако, не получив денег от рэкета, решили ее продать. Для этого нужно было получить ряд судебных решений, чтобы присвоить фабрику и иметь возможность выставить ее на продажу. Просто продать украденное и выйти «в кэш». А для таких дел нужны «правильные» судьи, которые помогут получить «правильные» решения. Именно таким оказался судья Высшего административного суда Украины Николай Сорока. Как утверждают наши источники, за 500 тыс. долларов судья взялся провернуть всю схему. Для этого он принимает кассационную жалобу на решение судов 6-летней давности и открывает кассационное производство.
  При этом судья нарушает сроки, отведенные законом на подачу кассационной жалобы. Он даже указывает в своем же постановлении, что «кассационная жалоба подана с пропуском срока на кассационное обжалование», но сам же находит «уважительные причины» для рассмотрения дела. Хотя согласитесь, 500 тыс. долларов – это действительно достаточно уважительная причина. Следует отметить, что судья Сорока имеет опыт открытия производств, срок по которым давно прошел. Громкое дело, в котором засветился Николай Сорока, – с землей в селе Тарасовка, в живописном лесу под Киевом. В начале сентября 2015 года Высший административный суд Украины вдруг возобновил производство по одному старому многолетнему делу по этой земле. Угадаете фамилию судьи, который возобновил дело? Правильно – это был Сорока. В то же время, сам судья вместе с другими судьями Высшего административного суда Украины претендует на эту же землю. Его фамилия в списке тех, кому землю выделил сельсовет. Скандальный сюжет о грязном деле судей с землей выходит в программе «Схемы: коррупция в деталях» Радио Свободы той же осенью 2015-го. Журналисты видят коррупцию как в открытии дела, срок рассмотрения которого истек, так и в конфликте интересов. Ведь судья решает спор о земле, владельцем которой хочет стать сам. Однако судья ни коррупции, ни конфликта интересов в своих действиях не замечает. А уже в марте 2016 года журналисты программы «Наши Деньги» находят недавно построенный роскошный особняк судьи Сороки именно на той земле, о которой был судебный спор осенью 2015-го. Конечно, владельцем земельного участка в живописном месте, на берегу реки, записана мать Николая Сороки – Ева Сорока. Действительно, откуда у честного судьи деньги на имение? ПО ТЕМЕ Полиция задержала взяточников в КГГА Но не волнуйтесь за бедного, но честного судью. Рассматривая дело по Житомирской кондитерской фабрике, он имеет все шансы заработать полмиллиона американских долларов. Такую сумму господину Сороке пообещал за помощь Михаил Венгров. Господин Венгров – человек интересный. Используя свои обширные коррупционные связи в судах, именно он помог рейдерам осуществить захват кондитерской фабрики. Теперь же Венгров выполняет другой заказ рейдерской группы – помогает юридически узаконить украденную собственность и продать его. Но и здесь рейдеров может постигнуть неудача. Мы же помним, что произошло с землей в Тарасовке – теперь там стоит поместье судьи Сороки. Группа Пашинского-Тищенко очень рискует, сотрудничая с этим судьей. Ведь вдруг кроме имения судья захочет иметь и собственную кондитерскую фабрику. Как будут разворачиваться события, мы узнаем со временем. UA1 намерен и дальше расследовать эту запутанную историю и получить комментарии от всех фигурантов дела, в том числе и от судьи Сороки и ловкого господина Венгрова. Справка. В октябре 2015 года журналисты выяснили, что судьи Высшего административного суда решили присвоить землю в границах села Тарасовка в Обуховском районе. Так, суд разбирался в правомерности выделения более 14 га леса. В мае 2008 года Обуховская райгосадминистрация передала 73 малоизвестным лицам земельные участки, расположенные в границах села Тарасовка, общей площадью 14,2 гектаров.

 2. Столичные правоохранители задержали одного из воров, которые обокрали детский сад. Мужчину доставили в Подольское управление полиции. Его сообщников ищут.
  Ночью неизвестные проникли в один из детских садов в Подольском районе. Злоумышленники прорезали отверстие в пластиковых входных дверях и, просунув руку внутрь, открыли дверь.
  Услышав шум в саду, охранник нажал тревожную кнопку вызова. Приехав на место преступления, работники государственной службы охраны задержали одного из злоумышленников. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Злоумышленник признался правоохранителям, что употребляет наркотические средства.
  На месте происшествия следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла у задержанного два пылесоса, магнитофон и колонки.
  Также на территории заведения правоохранители обнаружили и изъяли перчатки злоумышленников, в которых они работали. Изъятое направили для проведения экспертизы.
  Следственным отделом Подольского управления полиции злоумышленнику предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Также работники полиции проверяют злоумышленника на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории района и города Киева. Его сообщников ищут.