ФОП чи роботодавець-протиріччя

ФОП. Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область Представництво інтересів в суді. Цивільні та кримінальні справи. Харків, Харківська область. Адвокати, юристи. Правовий захист від обвинувачення +380679331668, +380668243914

Расписка как гарантия

ФОП чи роботодавець — протиріччя

ФОП

Реєстрація ФОП

 

У чому полягає різниця між оформленням працівника за трудовою книжкою — трудовими правовідносинами та укладенням договору з ФОП.

Сьогодні непоодинокі випадки, коли під час працевлаштування роботодавець повідомляє, що для роботи потрібно відкрити ФОП (зареєструватися фізичною особою-підприємцем).

Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область

При цьому всі ризики та витрати щодо «ведення ФОПа» зобов’язується взяти на себе.

«Якщо в тебе немає ФОПа, ти — новачок в IT», — нещодавно побачила вислів на форумі.

Аналогічна практика використання цивільно-правових договорів  замість трудових складається в інших сферах, зокрема у сфері краси, іноді навіть прибиральницю оформлюють як ФОПа.

У чому ж полягає різниця між оформленням працівника за трудовою книжкою — трудовими правовідносинами та укладенням договору з ФОП.

Переваги

Почнемо з вигоди: основна різниця полягає в оподаткуванні доходу, що отримує особа.

ФОП отримує винагороду (дохід) за виконання певної роботи або надання послуги. Якщо ФОП співпрацює з юридичною особою, то він реєструється  платником єдиного податку 3 групи.

При цьому він сплачує: єдиний податок — 5% від суми доходу та ЄСВ (єдиний соціальний внесок) — 2 112 грн за один квартал року (станом на червень 2017-го).

Працівник отримує заробітну плату, розмір якої не може бути меншим за мінімальну, при цьому із заробітної плати утримується ПДФО (податок на

доходи фізичних осіб) — 18%, військовий збір — 1,5%, а роботодавець нараховує на заробітну плату та сплачує ЄСВ — 22%.

Тобто, працівник «втрачає» — 19,5%, а роботодавець — 22% від розміру заробітної плати.

Отже, не кажучи про «переваги для роботодавця», різниця в податках: 19,5% та 5%, що, на перший погляд, здається вагомою, щоб відкрити ФОПа та бути підприємцем.

Ризики

ФОППам’ятаючи, що за все доводиться платити, розглянемо, які ризики несе ФОП та які гарантії та права він втрачає.

Оформлення та звільнення з роботи

Відносини між працівником та роботодавцем ґрунтуються на трудовому договорі, при цьому для працівника, на відміну від ФОПа, може встановлюватися випробування.

Відносини з ФОПом регулюються цивільно-правовим договором, який має містити всі умови взаємовідносин: порядок та строки виплати винагороди, прийняття результату роботи, права та обов’язки сторін тощо.

Порядок та підстави звільнення працівника регулюються КЗпП, зокрема, законодавство передбачає виплату вихідної допомоги працівникам у разі

припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця та попередження за 2 місяці про звільнення, можливе й переведення на іншу

роботу. Звільнення за власним бажанням передбачає 2 тижні відпрацювання, хоча є випадки, коли можна не відпрацьовувати (наприклад, переїзд на нове місце проживання).

Підстави припинення відносин з ФОПом встановлюються в договорі, який, як правило, укладається на певний строк. Після його завершення роботодавець

може не бажати продовжувати співпрацю. Крім того, договір може містити пункти про право достроково розірвати договір з ФОПом або перелік  порушень з боку ФОПа, що є підставою для припинення договору.

Отже, доцільно уважно вивчити текст договору, крім того, до відносин з ФОПом застосовуються норми цивільного та господарського законодавства,

оскільки такий працівник є суб’єктом підприємницької діяльності та здійснює її на власний ризик.

Організація праці

Працівник зобов’язаний виконувати роботу особисто з дотриманням правил трудового розпорядку (наприклад, п’ятиденний робочий тиждень зі

встановленим графіком з 09.00 до 18.00), а ФОП має право передоручити роботу, якщо такий пункт міститься в договорі, та не пов’язаний з розкладом роботи підприємства.

При цьому ФОП не може вести мову про оплату за подвійною ставкою за понаднормову роботу, оскільки головним показником його роботи є результат, а порядок оплати обумовлений в договорі.

Соціальні гарантії

Чинне законодавство встановлює соціальні гарантії для працівників, зокрема: жінок, що мають дітей до 3 років, вагітних, одиноких матерів тощо.

Працівник має право на відпустку, додаткові відпустки, вихідні у святкові дні.

ФОП не має вказаних прав та гарантій. Отож у разі вагітності жінки роботодавець має повне право припинити відносини на підставах, які вказані в договорі, за такою жінкою не зберігається робоче місце.

Відповідальність

Працівник, як правило, відповідає за завдану шкоду в межах своєї середньомісячної заробітної плати, крім випадків укладення договорів про повну матеріальну відповідальність.

ФОП відповідає згідно з умовами договору та відповідно до чинного законодавства.

Наприклад, може бути змушений відшкодувати збитки та упущену вигоду або сплатити штрафні санкції. Найважливіше, що ФОП відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном та частиною майна подружжя.

Висновок

Отже, погоджуючись на приховування трудових відносин та реєструючи ФОПа, слід врахувати вищевказані відмінності та пам’ятати, які обов’язки

доведеться виконувати, якщо відносини з роботодавцем будуть припинені, а ФОП — «залишиться».

Розглянемо на прикладі ФОПа — платника єдиного податку 3 групи:

  • 1 раз у квартал — подавати звітність щодо єдиного податку;
  • 1 раз на рік — подати звітність по ЄСВ;
  • 1 раз у квартал сплачувати єдиний податок, якщо є дохід;
  • 1 раз у квартал сплачувати ЄСВ — 2 112 грн., навіть тоді, коли немає доходу.

Якщо немає бажання розбиратися у тонкощах ведення обліку та самостійно шукати, на які рахунки та які платежі сплачувати, можна скористатися

послугами бухгалтера, але це додаткові витрати для «безробітного ФОПа». Або ж «закрити» ФОПа, що, як правило, здійснюється також за його рахунок.

Автор: Олена Фоміна

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях