Інструкція з діловодства

Юридическая консультация, юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты, юристы. Представительство в суде, составление и подача процессуальных документов в суд.

Інструкція з діловодства в судах в судах, апеляційних судах, ВССУ (витяг)

Інструкція з діловодства.

Інструкція з діловодства

Інструкція з діловодства в судах ( витяг) :

«Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) у місцевому загальному суді здійснюються згідно з індексами:

«1-кп» — обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження (кримінальна справа);

«1-кс» – клопотання слідчого, прокурора чи адвоката, скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора, заяви про відвід;

«1-в» – клопотання (подання), пов’язані із виконанням судових рішень у кримінальному провадженні (заяви про видачу дублікатів виконавчих листів, подання державних виконавців тощо);

«1-кд» – кримінальні справи (кримінальне провадження) щодо виконання судових доручень;

«1-о» – заяви про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами;

«1-вп» – заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;

«1-м» – запити (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні;Інструкція з діловодства«2» – цивільні справи позовного провадження, позовні заяви;

«2-а» – адміністративні справи, адміністративні позови;

 «2-в» – заяви про відновлення втраченого судового провадження;

«2-ав» – заяви про відновлення втраченого судового провадження в адміністративних справах;

«2-д» – судові доручення в цивільних справах;

«2-ад» – судові доручення в адміністративних справах;

«2-аз» – заяви про забезпечення позову, доказів в адміністративних справах;

«2-азз» – заяви про скасування заходів забезпечення позову, доказів в адміністративних справах;

«2-асз» – заяви про повернення судового збору в адміністративних справах;

«2-ар» – заяви про роз’яснення судового рішення в адміністративних справах;

«2-аво» – заяви про виправлення описки в адміністративних справах;

«2-адр» – заяви про винесення додаткового рішення в адміністративних справах;

«2-з» – заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах;

«2-зз» – заяви про скасування заходів забезпечення позову, доказів у цивільних справах;

«2-сз» – заяви про повернення судового збору у цивільних справах;

«2- р» – заяви про роз’яснення судового рішення у цивільних справах;

«2-во» – заяви про виправлення описки у цивільних справах;

«2-др» – заяви про винесення додаткового рішення у цивільних справах;

«2-к» – справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні;

«2-н» – цивільні справи наказного провадження, заяви про видачу судового наказу;

«2-о» – цивільні справи окремого провадження, заяви окремого провадження;

«2-п» – заяви про перегляд заочного рішення;

«2-с» – заяви про скасування судового наказу;

«3» – матеріали про адміністративні правопорушення;

«3-в» – подання, заяви, звернення в порядку виконання справ про адміністративні правопорушення;

«4-с»– скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, що розглядаються в порядку цивільного судочинства;

«6» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах;

«6-а» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах;

«8» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

«8-а» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами постанови або ухвали суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах.

У разі відсутності відповідного індексу при реєстрації матеріалів використовується номер справи за номенклатурою справ суду.

Реєстрація та облік судових справ

Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) у суді апеляційної інстанції здійснюються згідно з індексами:

«11-кп» – матеріали кримінального провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією;

«11-о» – про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

«11-сс» – матеріали кримінального провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією;

«11-п» – подання (клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого;

«22-а» – адміністративні справи з апеляційними скаргами на судові рішення, ухвалені місцевим судом;

«22-ц» – цивільні справи з апеляційними скаргами на рішення та ухвали, винесені місцевим судом;

“22-ц-вп” – визначення підсудності цивільної справи;

«88-а» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами постанов або ухвал суду, що набрали законної сили, в адміністративних справах;

«88-ц» – заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень суду, що набрали законної сили, у цивільних справах;

«33» – скарги і подання на постанови у справах про адміністративні правопорушення, постановлені суддею місцевого загального суду;

«3а» – справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянуті апеляційним судом.

У разі відсутності відповідного індексу при реєстрації матеріалів використовується номер справи за номенклатурою справ суду. Інструкція з діловодства в судах

Реєстрація та облік кримінальних справ і матеріалів

Реєстрація та облік кримінальних справ і матеріалів, що розглядаються місцевим загальним судом за нормами Кримінально — процесуального кодексу України (вредакції 1960 р.), здійснюється згідно з індексами:

«1» – справи, про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги потерпілих про притягнення до кримінальної відповідальності;

«1-н» – справи про застосування до неповнолітніх заходів виховного характеру;

«1-п» – справи з постановою прокурора, слідчого за згодою прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або щодо вирішення питання стосовно невстановлених осіб, про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку давності;

«4» – справи за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора і скарги на їх дії та рішення;

«5» – справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах;

«9» – справи з поданням прокурора про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами;

«10» – апеляції на справи ухвали (постанови) судді, постановлені за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора або за скаргами на їх дії;

«11» – справи кримінального судочинства за апеляціями на судові рішення. Інструкція з діловодства в судах

Реєстрація та облік касаційних скарг

Реєстрація та облік касаційних скарг, інших передбачених процесуальним законодавством України документів у справах кримінальної юрисдикції здійснюються згідно з індексами:

«5-впс» – подання суду чи клопотання сторін про визначення підсудності;

«5-ск»– касаційні скарги у кримінальних справах на вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного

чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції,

постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції; касаційні скарги на ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному

порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню;

«5-к» – кримінальні справи, які надійшли до суду касаційної інстанції у порядку ч. 1 ст. 383 КПК (відповідно до розділу ХІ КПК);

«5-км» – кримінальні справи, які надійшли до суду касаційної інстанції у порядку ч. 2 ст. 383 КПК (відповідно до розділу ХІ КПК);

«5-зп» – заяви про перегляд судових рішень ВСУ;

«5-зпв» – витребувані справи (матеріали кримінального провадження) за заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з порушенням Україною міжнародних зобов’язань, що є наслідком недотримання норм процесуального права;

«5-зно» – заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

«5-дс» – додаткові скарги, клопотання, заперечення, повідомлення, заяви, матеріали на усунення недоліків, звернення щодо роз’яснення рішення та ін.;

«5-сі»– інші скарги;

«6-вп» – заяви, клопотання про визначення підсудності;

«6-ск» –касаційні скарги у цивільних справах;

«6- зп» – заяви про перегляд судового рішення ВСУ;

«6-зпв» – витребувані справи за заявою про перегляд судового рішення у зв’язку з порушенням Україною міжнародних зобов’язань, що є наслідком недотримання норм процесуального права; Інструкція з діловодства

«6-зно» – заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; Інструкція з діловодства

«6-з» – звернення громадян, юридичних осіб та державних органів (установ); Інструкція з діловодства

«6-к» – клопотання процесуального характеру; Інструкція з діловодства

«33-ак» – справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянуті касаційним судом; Інструкція з діловодства

«33-ап» – заяви про перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення ВССУ та ВСУ. Інструкція з діловодства