Проект закону «Про орендне житло».

Выплачиваем вознаграждение за клиентские перенаправления. Юридическая защита и юридическая помощь. Консультации бесплатно. Звоните сейчас.

Проект закону «Про орендне житло» — усунення перешкод оподаткування аренди житла?

проект закону "Про орендне житло"Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розповів «Урядовому кур’єру» про перспективи вирішення квартирного питання в Україні та альтернативу придбання житла – оренду.

«В Україні не розроблено бізнес-модель оренди житла. У нас такий собі Шанхай зразка ХІХ століття. І це наш недогляд. Адже орендна модель — це популярний прибутковий інструмент, який вже багато років ефективно працює у розвинених країнах. Він дає змогу підняти ринок будівництва на новий рівень і залучити інвестиції», – розповідає Геннадій Зубко.

Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади. Після цього законопроект буде винесено на розгляд уряду.

«Сподіваємося, що невдовзі його буде ухвалено, і 2016 рік стане роком початку роботи програми орендного житла в Україні», – зазначає посадовець.

Законопроект про орендне житло, який розробила команда Мінрегіону, передбачає певні заохочення для інвестування. Він встановлює державні пільги під час будівництва й експлуатації орендного житла. Наприклад, землю для будівництва і подальшої експлуатації будинку надаватимуть безоплатно. Замовника будівництва звільнятимуть від перерахування коштів на розвиток інфраструктури. Безоплатним буде і приєднання до інженерних мереж та ін.
За словами фахівця, будуючи орендне житло, держава підвищуватиме обсяг пропозиції й так знижуватиме ціни.

юридическая помощь,юридическая защита«Мета закону — вивести орендне житло з тіні, створити прозорі взаємини між орендарем та орендодавцем, сприятливі умови для інвестицій в орендне житло, можливості наповнення цього ринку якіснішою пропозицією, знижуючи вартість такого житла. У нових умовах пропонуємо, щоб орендним житлом могли користуватися не тільки фізичні особи, а й підприємства мали змогу наймати житло для своїх працівників», — говорить Геннадій Зубко.

У законопроекті також зазначено, що «вимоги до мінімальних розмірів орендного житла в орендних будинках визначаються державними будівельними нормами і можуть передбачати менші показники, ніж вимоги, передбачені для приміщень у багатоквартирних будинках».

Кассационное обжалование в ВССУ

Представительство в суде всех инстанций: от суда местного до апелляционного и кассационного суда. Составление и подача процессуальных документов: исковое заявление, встречное исковое заявления, возражения, пояснения и прочие заявления, ходатайства and etc…

Кассационное обжалование в ВССУКассационное обжалование  в ВССУ постановлений апелляционных судов возможно

Кассационное обжалование в ВССУ в динамике развития. В парламенте зарегистрирован законопроект № 3653 «О внесении изменений в Кодекс

Украины об административных правонарушениях об уточнении порядка обжалования решений в административном судопроизводстве» (инициатор —

нардеп от БПП Ирина Луценко).

Целью данного законопроекта является восстановление возможности осуществления кассационного обжалования постановлений апелляционных

судов в наиболее актуальных делах, что, по мнению автора, будет гарантией обеспечения справедливого судебного разбирательства соответствующих дел и

формирования однообразной судебной практики.

Законопроектом предложены изменения в КоАП — в частности, в ст.294 установить, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу

после его принятия и обжалованию не подлежит, за исключением случаев, когда за совершение админправонарушения применено более строгое

взыскание, чем предупреждение.

В ст. 294-1 предложено указать, что в кассационном порядке могут быть пересмотрены судебные решения по делам об админправонарушениях в

соответствии с требованиями, указанными в статье 294.

Кассационное обжалование в ВССУКассационную жалобу вправе подать лицо, которое привлечено к админответственности, его законный представитель, защитник, потерпевший,

его представитель в течение 30 дней со дня вынесения судебного решения апелляционным судом. Жалоба, поданная по истечении этого срока,

возвращается кассационным судом лицу, которое его подало, если оно не заявляет ходатайство о восстановлении этого срока, а также если в

восстановлении срока отказано.

Кассационная жалоба подается непосредственно в ВССУ в письменной форме.

После проведения подготовительных действий и получения материалов дела об административном правонарушении судья-докладчик выносит определение об

окончании подготовки и назначения кассационного рассмотрения, говорится в проекте. Кассационное рассмотрение осуществляется коллегией в

составе 3-х судей ВССУ.

Юридическая помощь, юридическая защита — составление и подача кассационных жалоб в гражданском, уголовном судопроизводстве.

На основании системного анализа Конституции Украины сделан вывод, что кассационное обжалование судебных решений возможно только один раз.

При определении срока кассационного обжалования необходимо учитывать суть кассации как экстраординарной стадии процесса и предназначение суда кассационной инстанции.

Кассационная жалоба по своему содержанию должна соответствовать именно этим требованиям, в ней должны быть изложены нарушения норм права и приведены доводы, доказывающие необходимость пересмотра вступившего в силу судебного решения.

Суду апелляционной инстанции предоставлено право провозглашения неполного судебного решения, вследствие чего возможность получения и ознакомления с полным его текстом откладывается, а срок кассационного обжалования, соответственно, уменьшается.

Подача немотивированных кассационных жалоб, составленных наспех, не обоснованных доводами, из-за чего кассационная инстанция отказывает в открытии производства, поскольку выход за пределы доводов жалобы имеет свои ограничения.

Валютным заемщикам спишут обязательства по кредитам

Юридическая помощь и защита, юридическая консультация. Ведение дел в суде. Адвокаты на защите ваших интересов. Составление и подача процессуальных документов в суды всех инстанций.

Валютным заемщикамВалютным заемщикам

Валютным заемщикам В Комитете ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности согласован компромиссный законопроект о списании долгов по валютным кредитам, сообщил замглавы комитета Михаил Довбенко.

«Проблема конвертации валютных кредитов имеет чрезвычайный общественный резонанс. Сегодня, совместно с банкирами, нам удалось подготовить законопроект о конвертации валютных кредитов. Мы достигли понимания со многими институтами, как этот законопроект реализовать. Речь, прежде всего, идет о том, что в подготовленном законопроекте зафиксировано списание от 25% до 70% долга для различных категорий заемщиков», — заявил Довбенко.

По словам народного депутата, законопроект предусматривает, что заемщикам, которые брали кредит на покупку единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья, банки могут списать 25% долга. Для заемщиков, которые покупали социальное жилье, имеется в виду квартиры площадью до 60 кв. метров или дома до 120 кв. метров, будет списано не менее 50% долга. Еще одна категория — инвалиды, ветераны, участники АТО, многодетные семьи, согласно законопроекту, имеют право на списание более 70% долга.

«Я хочу к этому добавить, что банки собираются простить долги наследникам участников АТО и тем участникам АТО, которые получили инвалидность и купили единое социальное жилье», — добавил депутат.

Как сообщалось, предложение украинских банков по решению проблемы валютных ипотечных кредитов поддержал Международный валютный фонд.

Верховная Рада занялась вопросом реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада занялась вопросом реструктуризации валютных кредитов. За соответствующий законопроект N4185а-2 в первом чтении проголосовали 289 народных депутатов.

Депутаты поддержали идею о том, что реструктуризации подлежат кредиты, полученные на приобретение жилья, обеспеченные этим жильем. Кроме того, данное жилье должно быть единственным местом проживания заемщика. Предусмотрено, что общая сумма неуплаченных обязательств по кредиту не должна превышать 1 млн грн по официальному курсу гривни к иностранной валюте на 1 января 2014 года. Не должно быть задолженности по кредиту по состоянию на 1 января 2014 года или же она должна быть погашена до момента реструктуризации.

Согласно законопроекту, реструктуризации подлежит один кредит заемщика, полученный в банковской системе. Заемщик в течение трех месяцев с дня вступления закона в силу может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации обязательств по кредиту.

Банк в течение месяца должен провести такую реструктуризацию.

В договор вносятся соответствующие изменения, которые предполагают пересчет неуплаченных обязательств по кредиту в гривню по официальному курсу гривни к иностранной валюте на дату проведения реструктуризации. Плата за пользование кредитом после перерасчета устанавливается до конца действия договора с изменениями, в размере фиксированной процентной ставки, которая действовала по кредиту до момента реструктуризации.

Неотъемлемой частью договора является график платежей по кредиту. В графике определяется размер ежемесячного платежа на период действия кредитного договора. Такой платеж не может превышать размер месячного платежа до реструктуризации кредита, пересчитанный в гривню по официальному курсу, установленному по состоянию на 1 января 2014 года.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, который запрещает выгонять ипотечных неплательщиков по валютным кредитам из залогового жилья.

Кроме того, украинцы, прострочившие выплаты по ипотечным кредитам, начнут терять не 25% стоимости недвижимости, а все 50%, при продаже банками залогов.

Также депутаты приняли в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс относительно реструктуризации кредитных обязательств. За соответствующий проект закона N4186а-1 проголосовали 243 народных депутата.

Арест имущества, полученного преступным путем рассмотрен на ВР.

Юридическая помощь, юридическая защита — снятие ареста на имущество, наложение ареста на имущество, в т.ч. движимое и недвижимое, также в судебном порядке. Адвокаты.

Арест имущества

Арест имуществаАрест имуществаАрест имущества. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков его применения и проект закона о внесении изменений в Уголовный и Гражданский кодексы Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при его применении.

За соответствующие решения проголосовали 232 и 229 народных депутатов.

Согласно одному из законопроектов, арестом имущества является временное, до отмены в установленном настоящим Кодексом порядке, лишения по решению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, в отношении которого существуют достаточные основания полагать, что оно связано с уголовным правонарушением или лицом, которое подозревается, обвиняется в его совершении, или юридическим лицом, к которому могут быть применены меры криминально правового характера.

Задачей ареста имущества является предупреждение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения или наступления других последствий, которые могут помешать уголовному производству.

Арест имущества допускается с целью обеспечить:

  • специальную конфискацию и/или решение судом вопроса о судьбе вещественных доказательств;
  • конфискацию имущества как вид наказания или мероприятие криминально правового характера в отношении юридического лица;
  • возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск), а также возмещение неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим лицом, в соответствии с частью второй статьи 96 Уголовного кодекса Украины.

Основаниями для ареста имущества в случаях, предусмотренных пунктом 1 части второй этой статьи, являются достаточные основания считать, что имущество соответствует критериям, указанным в статье 98 настоящего Кодекса, или оно может подлежать специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Арест имуществаВ свою очередь профильный комитет отметил, что предложения по совершенствованию норм Уголовного процессуального кодекса Украины, которые регулируют основания и порядок наложения ареста на имущество, являются подходящими но потребуют доскональной обработки, редактирования и уточнения на основе высказанных при обсуждении предложений и замечаний.

Таким образом, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении законопроект отклонить.

В свою очередь вторым законопроектом предлагается усовершенствовать существующий в Уголовном кодексе Украины институт специальной конфискации, устранив противоречия в УК по применению специальной конфискации активов, которые являются предметом преступной деятельности или приобретены в результате такой деятельности, что позволит имплементировать директиву ЕС от 3 апреля 2014 года 2014/42/EU об аресте и конфискации предметов преступной деятельности и доходов от нее в ЕС, а также реализовать рекомендацию 4 Международных стандартов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, утвержденных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Отметим, что в заключении профильного комитета также отмечается, что законопроект нуждается в совершенствовании и рекомендуется парламенту его отклонить.

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу?

Юридическая консультация и составление искового заявление бесплатно при делегирование полномочий на предствление интересов в суде. Звоните сейчас.

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу. Банки пропонують вирішити проблему валютних кредитів переведенням їх в гривню за поточним курсом зі списанням частини боргів. Законопроект, підтриманий Нацбанком, невдовзі буде подано в парламент.

Банкіри винайшли новий варіант розв’язання проблеми переведення валютних позик в гривню. Як відомо, другого липня парламент схвалив законопроект 1558-1, яким планується перевести усі валютні кредити в гривню по курсу 5,05 гривень за долар, але президент так і не підписав його.

Тому зараз банківська спільнота розробила новий законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла».

Його основні положення було представлено на нараді банкірів із представниками Національного банку, яка відбулася у п´ятницю, 28 серпня у Незалежній асоціації банків України.

Перевести в гривню за курсом

Документом пропонується перевести в гривню усі валютні кредити громадян на придбання житла сумою до 2,5 мільйонів гривень. Якщо законопроект буде схвалено парламентом, конвертація проводитиметься за офіційним курсом, що діятиме на момент реструктуризації, а частину боргу позичальників спишуть.

Для різних категорій громадян частка списання буде різною. Звичайним позичальникам, що брали кредити на придбання єдиного житла, банки мають списати 25 відсотків боргу, тим, хто має соціальне житло (квартири до 60 метрів і будинки до 120 метрів)- 50 відсотків, інвалідам, учасникам АТО, ветеранам, багатодітним сім’ям-70 відсотків, а учасникам АТО, що отримали інвалідність та спадкоємцям загиблих учасників АТО – 100 відсотків боргу.

Наразі невідомо, яка конкретно частка позичальників підпадає під особливі умови списання боргів, тому що банки не ведуть такої статистики.

Також умовою реструктуризації боргів є відсутність прострочок на 1 січня 2014 року, коли в Україні почалася стрімка девальвація.

Пропонується, що кредитна ставка після реструктуризації лишається незмінною протягом трьох років.

Після цього вона буде підвищена до рівня депозитної гривневої ставки, до якої додадуть 3 відсотки — зараз це близько 24-25 відсотків річних.

Підтримка Нацбанку

Національний банк підтримує такий варіант вирішення проблеми валютних позичальників. «Щоб уніфікувати процедуру реструктуризації валютних кредитів для всіх громадян, потрібен закон. Ми беремо на себе відповідальність провести переговори з МВФ про те, що цей законопроект є добровільним для банків», — заявила директор департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова. За даними Нацбанку, зараз загальна кількість валютних іпотечних позик в Україні складає 55,7 тисяч, а сума боргу — 2,4 мільярди доларів.

Тепер Незалежна асоціація банків України (НАБУ) буде подавати цей законопроект в парламент через Адміністрацію Президента, Кабмін чи депутатів. «Необхідно вирішити цю проблему шляхом закону, щоб не було незадоволених вкладників, які жаліються, що банки самі цього не роблять»,- говорить виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

Законопроект №2037-а от 08.06.2015

Законопроект №2037-а от 08.06.2015 все за и против: в чьих интересах «популистский» законопроект?

Законопроект.

ЗаконопроектИпотека против здравого смысла. Народные депутаты продолжают попытки протолкнуть в парламент популистские законопроекты, принятие которых на

самом деле может спровоцировать волну мошенничества и банковский кризис.

С заботой о заемщиках?

Очередным депутатом, который разработал законопроект с намерением защитить хороших украинских заемщиков от плохих украинских банков, стал Александр Фельдман.

Сейчас в комитете ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рассматривается его законопроект №2037-а от 08.06.2015 о внесении изменений в закон «Об ипотеке».

Этим документом нардеп предлагает дополнить закон новой статьей 17-1, в которой зафиксировать, что ипотекодатель вправе обратиться с односторонним

заявлением о передаче предмета ипотеки – жилого дома или жилого помещения — ипотекодержателю.

После подачи такого заявления на предмет ипотеки прекращают начислять проценты и неустойки. В свою очередь, задолженность по обеспеченным

ипотекой обязательствам погашается путем обращения взыскания на предмет ипотеки.

«Если стоимости жилья недостаточно для полного удовлетворения требований ипотекодержателя, задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству

считается погашенной и обеспеченное ипотекой обязательство прекращается», – говорится в законопроекте.

Как объясняет автор законопроекта Александр Фельдман, заемщик, в отличие от финансового учреждения, несет непосредственный риск уменьшения рыночной

стоимости предмета ипотеки на момент реализации по сравнению с моментом возникновения ипотечных обязательств.

«Законопроектом предлагается ввести принцип: не можешь платить – верни ключи банку. То есть заемщик будет иметь право по собственной инициативе

обратиться в финансовое учреждение с заявлением о возврате предмета ипотеки – жилого дома или жилого помещения.

Такое заявление будет иметь следствием прекращение начисления процентов по кредитному договору, а также штрафов и пени. После этого финансовое

учреждение сможет удовлетворить требования к заемщику за счет стоимости предмета ипотеки», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Популистская идея

Эксперты не стесняются называть такую инициативу нардепа популистской и лишенной здравого смысла.

«В текущих условиях он банкам невыгоден, так как его принятие чревато крупными потерями для тех банков, которые активно кредитовали под

обеспечение ипотекой, – говорит партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Максим Копейчиков.

При этом, как отмечает юрист, законопроект не ограничил круг ипотекодателей, к которым применяется указанная норма, только физлицами-заемщиками.

Т.е. потенциально многие юрлица смогут очиститься от обязательств перед банками-кредиторами, передав им заложенную жилую недвижимость, а

учитывая то, что в некоторых случаях ипотека жилой недвижимости являлась лишь одним из видов обеспечения исполнения обязательств, при этом стоимость

предмета ипотеки покрывала лишь малую часть размера кредита, этот законопроект в его нынешнем виде юрист называет попыткой легитимизировать кредитное мошенничество.

«Даже не имея представления о картине на рынке в целом и основываясь только на материалах, которые попадали в нашу фирму, могу уверенно сказать, что в

случае, если проект станет законом, банки потеряют миллиарды», – уверен он.

Банкиры с таким мнением согласны

Как объясняет председатель правления «Коммерческого индустриального банка» Вадим Березовик, законопроект ставит

в неравные условия не только банки и их вкладчиков, но и самих заемщиков.

«Пока применительно к законопроекту мы говорим о честных заемщиках, исправно выполнявших обязательства по кредиту до тех пор, пока

обстоятельства не вынудили их перестать платить, законопроект еще можно обсуждать. Но если речь заходит об откровенных мошенниках, которые злостно

уклоняются от обслуживания долга, отношение к нему меняется.

Ведь в таком случае даже без учета падения цен на недвижимость, только за счет начисленных штрафов и пеней, вырученной на торгах суммы окажется

недостаточно для полного закрытия долга. И снова выходит так, что самые честные и дисциплинированные пострадают несоизмеримо больше. Как

следствие, могут пострадать вкладчики, чьими средствами во многом и кредитовалась ипотека в минувшие годы», – объясняет банкир.

Управляющий партнер АО Arzinger, руководитель практики недвижимости и строительства Тимур Бондарев поясняет, что главная идея, заложенная в

законопроекте №2037-а, взята из распространенного на западе подхода к жилищному кредитованию, согласно которому с возвращением ипотечного

объекта жилой недвижимости банку кредит, взятый на покупку такого объекта, погашается. Но, как подчеркивает юрист, законопроект не содержит четкого

механизма для реализации этого подхода.

Предлагаемые Фельдманом изменения по сути позволяют заемщику в одностороннем порядке вносить изменения в договор ипотеки и даже разрывать

его. Понятно, что никакой другой стороне такая вольность понравиться не может.

Тем более, как уточняет Тимур Бондарев, для прекращения основного обязательства подачи упомянутого заявления недостаточно, так как

задолженность считается погашенной только с момента обращения взыскания на предмет ипотеки.

Законопроект же упускает эту основную часть процедуры, поскольку не содержит прямых отсылок ни к одному из существующих способов обращения

взыскания на предмет ипотеки, а также не предусматривает обязательства кредиторов обратить взыскание на предмет ипотеки.

О здравом смысле

Правда, как отмечает Максим Копейчиков, нельзя отрицать, что проект все же несет некую социальную функцию.

«Известно немало случаев, когда банк, недооценив риски при выдаче кредита, сейчас уже не удовлетворяется обращением взыскания на переданную в ипотеку недвижимость», – говорит он.

Но в целом и юристы, и банкиры законопроектом недовольны. Как минимум, по их мнению, он нуждается в серьезной доработке.

«Анализ положений законопроекта, особенно на предмет их соотношения с действующими положениями законодательства, дает основания предполагать,

что внесение такой инициативы было продиктовано иными целями, нежели желанием усовершенствовать законодательство с целью предотвращения

последствий кризиса», – предполагает Тимур Бондарев.

Максим Копейчиков добавляет, что законопроект имеет право на жизнь только в случае серьезной доработки и четкого определения критериев, при которых

возможен такой зачет – это должно быть возможно только в случае кредитов, выданных для приобретения той недвижимости, которая передается

ипотекодателем ипотекодержателю, но ни в коем случае не распространяться на коммерческих заемщиков и на те случаи, когда ипотека жилой недвижимости

является не единственным обеспечением по кредиту.