Проект закону «Про орендне житло».

Выплачиваем вознаграждение за клиентские перенаправления. Юридическая защита и юридическая помощь. Консультации бесплатно. Звоните сейчас.

Проект закону «Про орендне житло» — усунення перешкод оподаткування аренди житла?

проект закону "Про орендне житло"Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розповів «Урядовому кур’єру» про перспективи вирішення квартирного питання в Україні та альтернативу придбання житла – оренду.

«В Україні не розроблено бізнес-модель оренди житла. У нас такий собі Шанхай зразка ХІХ століття. І це наш недогляд. Адже орендна модель — це популярний прибутковий інструмент, який вже багато років ефективно працює у розвинених країнах. Він дає змогу підняти ринок будівництва на новий рівень і залучити інвестиції», – розповідає Геннадій Зубко.

Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади. Після цього законопроект буде винесено на розгляд уряду.

«Сподіваємося, що невдовзі його буде ухвалено, і 2016 рік стане роком початку роботи програми орендного житла в Україні», – зазначає посадовець.

Законопроект про орендне житло, який розробила команда Мінрегіону, передбачає певні заохочення для інвестування. Він встановлює державні пільги під час будівництва й експлуатації орендного житла. Наприклад, землю для будівництва і подальшої експлуатації будинку надаватимуть безоплатно. Замовника будівництва звільнятимуть від перерахування коштів на розвиток інфраструктури. Безоплатним буде і приєднання до інженерних мереж та ін.
За словами фахівця, будуючи орендне житло, держава підвищуватиме обсяг пропозиції й так знижуватиме ціни.

юридическая помощь,юридическая защита«Мета закону — вивести орендне житло з тіні, створити прозорі взаємини між орендарем та орендодавцем, сприятливі умови для інвестицій в орендне житло, можливості наповнення цього ринку якіснішою пропозицією, знижуючи вартість такого житла. У нових умовах пропонуємо, щоб орендним житлом могли користуватися не тільки фізичні особи, а й підприємства мали змогу наймати житло для своїх працівників», — говорить Геннадій Зубко.

У законопроекті також зазначено, що «вимоги до мінімальних розмірів орендного житла в орендних будинках визначаються державними будівельними нормами і можуть передбачати менші показники, ніж вимоги, передбачені для приміщень у багатоквартирних будинках».

Кассационное обжалование в ВССУ

Представительство в суде всех инстанций: от суда местного до апелляционного и кассационного суда. Составление и подача процессуальных документов: исковое заявление, встречное исковое заявления, возражения, пояснения и прочие заявления, ходатайства and etc…

Кассационное обжалование в ВССУКассационное обжалование  в ВССУ постановлений апелляционных судов возможно

Кассационное обжалование в ВССУ в динамике развития. В парламенте зарегистрирован законопроект № 3653 «О внесении изменений в Кодекс

Украины об административных правонарушениях об уточнении порядка обжалования решений в административном судопроизводстве» (инициатор —

нардеп от БПП Ирина Луценко).

Целью данного законопроекта является восстановление возможности осуществления кассационного обжалования постановлений апелляционных

судов в наиболее актуальных делах, что, по мнению автора, будет гарантией обеспечения справедливого судебного разбирательства соответствующих дел и

формирования однообразной судебной практики.

Законопроектом предложены изменения в КоАП — в частности, в ст.294 установить, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу

после его принятия и обжалованию не подлежит, за исключением случаев, когда за совершение админправонарушения применено более строгое

взыскание, чем предупреждение.

В ст. 294-1 предложено указать, что в кассационном порядке могут быть пересмотрены судебные решения по делам об админправонарушениях в

соответствии с требованиями, указанными в статье 294.

Кассационное обжалование в ВССУКассационную жалобу вправе подать лицо, которое привлечено к админответственности, его законный представитель, защитник, потерпевший,

его представитель в течение 30 дней со дня вынесения судебного решения апелляционным судом. Жалоба, поданная по истечении этого срока,

возвращается кассационным судом лицу, которое его подало, если оно не заявляет ходатайство о восстановлении этого срока, а также если в

восстановлении срока отказано.

Кассационная жалоба подается непосредственно в ВССУ в письменной форме.

После проведения подготовительных действий и получения материалов дела об административном правонарушении судья-докладчик выносит определение об

окончании подготовки и назначения кассационного рассмотрения, говорится в проекте. Кассационное рассмотрение осуществляется коллегией в

составе 3-х судей ВССУ.

Юридическая помощь, юридическая защита — составление и подача кассационных жалоб в гражданском, уголовном судопроизводстве.

На основании системного анализа Конституции Украины сделан вывод, что кассационное обжалование судебных решений возможно только один раз.

При определении срока кассационного обжалования необходимо учитывать суть кассации как экстраординарной стадии процесса и предназначение суда кассационной инстанции.

Кассационная жалоба по своему содержанию должна соответствовать именно этим требованиям, в ней должны быть изложены нарушения норм права и приведены доводы, доказывающие необходимость пересмотра вступившего в силу судебного решения.

Суду апелляционной инстанции предоставлено право провозглашения неполного судебного решения, вследствие чего возможность получения и ознакомления с полным его текстом откладывается, а срок кассационного обжалования, соответственно, уменьшается.

Подача немотивированных кассационных жалоб, составленных наспех, не обоснованных доводами, из-за чего кассационная инстанция отказывает в открытии производства, поскольку выход за пределы доводов жалобы имеет свои ограничения.

Валютным заемщикам спишут обязательства по кредитам

Юридическая помощь и защита, юридическая консультация. Ведение дел в суде. Адвокаты на защите ваших интересов. Составление и подача процессуальных документов в суды всех инстанций.

Валютным заемщикамВалютным заемщикам

Валютным заемщикам В Комитете ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности согласован компромиссный законопроект о списании долгов по валютным кредитам, сообщил замглавы комитета Михаил Довбенко.

«Проблема конвертации валютных кредитов имеет чрезвычайный общественный резонанс. Сегодня, совместно с банкирами, нам удалось подготовить законопроект о конвертации валютных кредитов. Мы достигли понимания со многими институтами, как этот законопроект реализовать. Речь, прежде всего, идет о том, что в подготовленном законопроекте зафиксировано списание от 25% до 70% долга для различных категорий заемщиков», — заявил Довбенко.

По словам народного депутата, законопроект предусматривает, что заемщикам, которые брали кредит на покупку единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья, банки могут списать 25% долга. Для заемщиков, которые покупали социальное жилье, имеется в виду квартиры площадью до 60 кв. метров или дома до 120 кв. метров, будет списано не менее 50% долга. Еще одна категория — инвалиды, ветераны, участники АТО, многодетные семьи, согласно законопроекту, имеют право на списание более 70% долга.

«Я хочу к этому добавить, что банки собираются простить долги наследникам участников АТО и тем участникам АТО, которые получили инвалидность и купили единое социальное жилье», — добавил депутат.

Как сообщалось, предложение украинских банков по решению проблемы валютных ипотечных кредитов поддержал Международный валютный фонд.

Верховная Рада занялась вопросом реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада занялась вопросом реструктуризации валютных кредитов. За соответствующий законопроект N4185а-2 в первом чтении проголосовали 289 народных депутатов.

Депутаты поддержали идею о том, что реструктуризации подлежат кредиты, полученные на приобретение жилья, обеспеченные этим жильем. Кроме того, данное жилье должно быть единственным местом проживания заемщика. Предусмотрено, что общая сумма неуплаченных обязательств по кредиту не должна превышать 1 млн грн по официальному курсу гривни к иностранной валюте на 1 января 2014 года. Не должно быть задолженности по кредиту по состоянию на 1 января 2014 года или же она должна быть погашена до момента реструктуризации.

Согласно законопроекту, реструктуризации подлежит один кредит заемщика, полученный в банковской системе. Заемщик в течение трех месяцев с дня вступления закона в силу может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации обязательств по кредиту.

Банк в течение месяца должен провести такую реструктуризацию.

В договор вносятся соответствующие изменения, которые предполагают пересчет неуплаченных обязательств по кредиту в гривню по официальному курсу гривни к иностранной валюте на дату проведения реструктуризации. Плата за пользование кредитом после перерасчета устанавливается до конца действия договора с изменениями, в размере фиксированной процентной ставки, которая действовала по кредиту до момента реструктуризации.

Неотъемлемой частью договора является график платежей по кредиту. В графике определяется размер ежемесячного платежа на период действия кредитного договора. Такой платеж не может превышать размер месячного платежа до реструктуризации кредита, пересчитанный в гривню по официальному курсу, установленному по состоянию на 1 января 2014 года.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, который запрещает выгонять ипотечных неплательщиков по валютным кредитам из залогового жилья.

Кроме того, украинцы, прострочившие выплаты по ипотечным кредитам, начнут терять не 25% стоимости недвижимости, а все 50%, при продаже банками залогов.

Также депутаты приняли в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс относительно реструктуризации кредитных обязательств. За соответствующий проект закона N4186а-1 проголосовали 243 народных депутата.