Консультация юриста Харьков

Консультация юриста Харьков. Юридическая помощь в суде. Юридическая защита от обвиения. Представительство в суде, прокуратуре, полиции.

Консультация юриста Харьков

Консультация юриста Харьков

Консультация юриста ХарьковКонсультационная юридичиская помощь и юридическая защита для

жителей города Харькова и Харьковской области.

Предварительная юридическая консультация бесплатно.

По ссылке расположенной ниже Вам окажут юридическую помощь и юридическую защиты адвокаты в уголовном производстве на досудебном следствии, в суде, в правоохранительных органах.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

ОФОРМЛЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

* переведення з нежитлового в житлове
* термінове введення в експлуатацію: житлові будинки, нежитлові та комерційні об’єкти
* прискорена реєстрація декларацій
* оформлення технічних поверхів, горищ, прибудов, надбудов, підвалів і т.п.
* оформлення садових і дачних будинків по спрощеній процедурі
* отримання поштової та будівельної адреси
* працюємо при відсутності проекту, дозволів, погоджень, відведеної земельної ділянки, наявності інших проблем
* узаконюємо комерційну нерухомість без оплати пайових внесків і штрафів
* оформлюємо будівельні паспорти, технічні паспорти, проекти, містобудівні розрахунки
+ Стислі строки та доступна вартість
+ Надаємо позитивні відгуки про виконану роботу від наших клієнтів!

Адвокаты: юридическая помощь и защита

КPЕДИТНІ БОРГИ, ІПОТЕКА. ЗАХИСТ ВІД СТЯГНЕНЬ
 • вирішуємо проблеми з більш ніж 125 банками України!
 • захист від банківського і колекторського рейдерства (стягнень)
 • списання тіла крeдиту, штрафних санкцій, пені і процентів
 • виведення заставного майна з-під застави
 • закриття виконавчих проваджень по боргах банкам
 • зберігаємо заставне майно у власності позичальників і поручителів
 • виведення поручителів
 • досудове врегулювання спорів і реструктуризація заборгованості.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

СУДИ ЦИВІЛЬНІ, AДМІНІСТРAТИВНІ, ГОСПОДАРСЬКІ, КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ У ВСІХ ІНСТАНЦІЯХ ЗА УЧАСТЮ ДОСВІДЧЕНИХ АДВОКАТІВ
* вирішення спорів щодо спадщини.
* справи щодо розділу майна: спадок, шлюборозлучні процеси.
* податкові спори: ПДВ, прибуток.
* зменшення сум податків: по списаним кpедитами, на нерухомість, прибутковий податок, на землю. Консультация юриста Харьков
* справи по ДТП: стягуємо заподіяні збитки та здійснюємо захист. Консультация юриста Харьков
* стягнення боргів з реальним поверненням коштів (в тому числі по розписках). Консультация юриста Харьков
* кримінальні справи за участю наших кваліфікованих адвокатів. Консультация юриста Харьков
* зняття і накладення арештів. Консультация юриста Харьков
* господарські справи з реальним виконанням рішень. Консультация юриста Харьков
* якісна допомога в апеляції і касації.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Юридическая помощь и юридическая защита по делам о преступлении:

 • против собственности
 • против жизни и здоровья личности
 • в сфере обращения наркотических веществ

 

Онлайн консультация

Онлайн консультация. Юридическая консультация. Юридическая помощь, юридическая защита. Представительство интересов, прав, свобод в судах всех инстанций в том числе и ЕСПЧ ( Европейском суде по правам человека )

Онлайн консультация

Онлайн консультация.Онлайн консультация

Выселение из квартиры

Для выселения из квартиры должны существовать предусмотренные законом основания.
Консультация об основаниях для выселения, предоставлении другого жилья после выселения, предоставлении временного жилья, выселении, связанном с обращением взыскания на кредитное жилье, капитальным ремонтом, окончанием договора найма жилого помещении, трудовых отношений и пр. всегда предоставляется по вашему запросу.

Условия выселения

Выселение из жилого помещения ( дом, квартира, часть ( доля ) жилого помещения ) допускается только на основаниях, установленных законом, и производится следующим порядком:

 • добровольно
 • в судебном порядке
 • в административном порядке с санкции прокурора лишь лиц, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом.

Выселить из жилого помещения можно как и с предоставлением другого жилого помещения, так и без предоставления.

Выселение без предоставления другого жилого помещения.

Выселение осуществляется без предоставления другого жилого помещения при:

 • систематическом разрушении или порче жилого помещения
 • использовании жилого помещения не по назначению
 • систематических нарушениях правил общежития

Вышеуказанные обстоятельства могут служить основание для выселения без предоставления другого жилого помещения, если они делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

Альтернативным вариантом выселению может выступать обмен занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное заинтересованной в обмене стороной.

Выселение осуществляется без предоставления другого жилого помещения также для:

 • лиц, самоуправно занявших жилое помещение
 • рабочих и служащих, прекративших трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией
 • членов семьи собственника жилого дома (квартиры), которые систематически разрушают или портят жилое помещение, используют жилое помещения не по назначению, если они делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

Выселение осуществляться с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения если:

 • дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу
 • дом (жилое помещение) грозит обвалом
 • дом (жилое помещение) подлежит переоборудованию в нежилой
 • в случаях ликвидации детского дома семейного типа
Могут быть выселены

При условии предоставления другого жилого помещения могут быть выселены:

 • рабочие и служащие (вместе с проживающими с ними лицами), прекратившие трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, организациями важнейших отраслей народного хозяйства, которые предоставили жилые помещения, в связи с увольнением по собственному желанию без уважительных причин, или за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение преступления
 • граждане, получившие жилые помещения в домах колхозов, если они были исключены из членов колхоза или вышли из колхоза по собственному желанию
 • граждане, лишенные родительских прав, если они проживают совместно с детьми, в отношении которых были лишены родительских прав
 • родители-воспитатели, которые устранены от дальнейшего воспитания детей
Вас хотят незаконно выселить

Если Вас хотят незаконно выселить или уже незаконно выселили, или не предоставили другое жилое помещения, хотя должны были предоставить таковое, наши юристы и адвокаты представят Ваши интересы перед 3 лицами и в судебном порядке помогут вернуться в квартиру, с которой Вас незаконно выселили, или получить другое жилое помещение.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам в связи с выселением, должно соответствовать таким требованиям:

 • должно находиться в черте данного населенного пункта
 • должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям
 • не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола, старше девяти лет, кроме супругов
 • не допускается также заселение квартиры, построенной для одной семьи, двумя и более семьями или двумя и более одинокими лицами
 • лицам пожилого возраста, а по заключению лечебного учреждения также соответствующим категориям инвалидов и больных по их просьбе жилые помещения предоставляются на нижних этажах или в домах с лифтами
 • гражданам, которые занимали отдельную квартиру, должна быть предоставлена отдельная квартира
 • при проведении капитального ремонта жилого дома государственного или общественного жилищного фонда, когда ремонт не может быть произведен без выселения нанимателя (на время капитального ремонта)

Выселение, которое связано с обращением взыскания на жилое помещение, приобретенное за счет кредита (займа) банка или другого лица.

Иногда жилье, купленное в кредит, не может быть оплачено по разным причинам. Тогда банк или другое лицо, предоставившее кредит, может обратить

взыскание на такое жилое помещение, возвращение которого обеспечено ипотекой соответствующего жилого помещения.

Обращение взыскания на переданное в ипотеку жилое помещение является основанием для выселения всех граждан, которые в нем проживают, в течение

одного месяца со дня получения письменного требования кредитора или нового владельца добровольно освободить помещение. Онлайн консультация

Если граждане не освобождают жилое помещение в установленный или другой согласованный сторонами срок добровольно, их принудительное выселение осуществляется на основании решения суда. Онлайн консультация

При этом выселяемым гражданам следует помнить, что они имеют право на предоставления им жилых помещений из фондов жилья для временного

проживания, хотя отсутствие жилых помещений из фондов жилья для временного проживания или отказ в их предоставлении не может служить

основанием для прекращения выселения гражданина из жилого помещения, являющегося предметом ипотеки. Онлайн консультация

Процедура выселения из жилья, используемого по договору найма жилого помещения

Пользование жилым помещением в домах государственного и общественного жилищного фонда осуществляется согласно договору найма жилого помещения. Онлайн консультация

При этом квартиранты и временные жильцы самостоятельного права на занимаемое жилое помещение не приобретают независимо от длительности

проживания. В случае прекращения действия договора найма жилого помещения одновременно прекращается и действие договора поднайма. Онлайн консультация

Поднаниматель и члены его семьи, а также временные жильцы обязаны немедленно освободить занимаемое жилое помещение без предоставления другого жилого помещения. Онлайн консультация

Выселение нанимателя может также осуществляться на время капитального ремонта жилого дома (квартиры), принадлежащего гражданину. Онлайн консультация

Когда капитальный ремонт не может быть произведен без выселения нанимателя, владелец дома (квартиры) вправе требовать его выселения без

предоставления другого жилого помещения на время проведения ремонта. Онлайн консультация

По окончании ремонта собственник дома (квартиры) обязан предоставить нанимателю занимаемое им ранее или другое равноценное жилое помещение в принадлежащем ему доме (квартире). Онлайн консультация

В случае прекращения договора найма жилого помещения в доме (квартире), принадлежащем гражданину на праве частной собственности, наниматель и

лица, проживающие с ним, обязаны освободить жилое помещение без предоставления другого жилого помещения. Онлайн консультация

Законодательством также предусмотрены условия выселения с общежитий, жилищно-строительных кооперативов и др. Онлайн консультация

Гражданский брак — юридическая консультация

Юридическая помощь и юридическая защита, ведение дел в суде. Юридическая консультация. Адвокатские услуги.

Гражданский брак — юридическая консультация

Гражданский брак - юридическая консультацияГражданский брак — юридическая консультация. В наше время гражданский брак – явление далеко не редкое. К сожалению, законодательство не так рьяно охраняет права сожителей или, на западный манер, партнеров, как законных супругов. Установление факта проживания одной семьей может иметь важные последствия для лица, например, приобретение права на совместно нажитое имущество. Единственный путь установления такого факта – подача заявления в суд.

Общая совместная собственность на имущество

Для раздела совместно нажитого имущества. В соответствии с положениями ст. 74 СК Украины, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или в любом другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними.

Закон устанавливает четкое условие для того, чтобы имущество считалось совместно нажитым: лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще. Нередко причиной установления факта проживания одной семьей без регистрации брака является оформление объекта права общей совместной собственности.

Наследство 4 очереди

Для вступления в наследство. В соответствии со ст. 1264 ГК Украины, в 4-ю очередь право на наследование по закону имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до момента открытия наследства. В этом варианте важно доказать суду не только факт совместного проживания, но еще и срок такового.

В список «популярных» причин попадает также оформление права на пенсию в связи с потерей кормильца.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 234 ГПК Украины, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в т. ч. об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака суд рассматривает в порядке особого производства.

Особое производство – это вид неискового гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав и интересов лица, или создания условий осуществления им личных неимущественных или имущественных прав, или подтверждения наличия или отсутствия неоспариваемых прав.

В соответствие с п. 5 ч. 1 ст. 256 ГПК Украины, суд может рассматривать дела об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака.

Особое производство имеет свои особенности.

Во-первых, отличительным является предмет судебной защиты – охраняемый законом интерес.

Во-вторых, в суд необходимо готовить не иск, а заявление, а значит, лицо выступает, не истцом, а заявителем.

В-третьих, обязательным условием дел особого производства — отсутствие спора о праве.

Так, в соответствии с частью 6 статьи 235 ГПК Украины, если таковой «обнаруживается», суд оставляет дело без рассмотрения и рекомендует обращаться с иском на общих основаниях.

Это условие в полной мере касается дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ч. 4 ст. 256 ГПК Украины).

Предыдущий пункт, объясняет отсутствие ответчика в отдельном производстве. Вместо, ответчика, лицами, участвующими в деле, могут быть заинтересованные лица (и их представители).

И, последней отличительной чертой особого производства, является исполнение судебных решений: в исковом производстве — возможно применение мер принуждения, в особом производстве — решение суда является основанием для совершения определенных действий, реализация судебного решения осуществляется вне стадии принудительного исполнения, исключение составляют дела об обжаловании нотариальных действий или отказа от их совершения.

В соответствии со ст. 257 ГПК Украины, заявление об установление факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту проживания заявителя.

Структура заявления

 • Прежде всего, в иске надо указать факт, который заявитель просит установить – факт совместного проживания мужчины и женщины без регистрации брака в определенный период.
 • Период/срок совместного проживания. В случае наследства необходимо доказать факт совместного проживания сроком не менее 5 лет. В случае имущественного спора на основании ст. 74 СК Украины следует доказать факт совместного проживания в течение того периода, в котором было приобретено спорное имущество.
 • В обязательном порядке нужно указать цель установления факта(например, для вступления в наследство).
 • Обстоятельства и доказательства, подтверждающие факт совместного проживания. В соответствии со ст. 258 ГПК Украины, к заявлению прилагаются доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства.
 • Правовые нормы, которые подлежат применению: ст. 74 СК Украины, п. 5, ч. 1 ст. 256 ЦПК Украины, 1274 ЦК Украины; процессуальные нормы как основание для обращения в суд: ст. 3, 256, 257 и 258 ГПК Украины.
 • Просительная часть.
 • Список дополнений (документов).
 • Подпись истца и дата.

Просительная часть

1. Принять заявление к рассмотрению.

2. Установить юридический факт совместного проживания одной семьей с конкретным лицом в конкретный период.

3. Вызвать свидетелей (с указанием их данных, ФИО, средств связи и адресов проживания). Свидетели играют немаловажную роль в таких делах.

Прилагается
 • Доказательства фактических брачных отношений – например, свидетельства о рождении детей, справки с места проживания, письма делового и личного характера, фотографии совместного досуга и пр.
 • Копия заявления и приложений.
 • Квитанция об уплате судебного сбора.
Размер судебного сбора

В соответствии с Законом «О судебном сборе», размер судебного сбора за подачу заявления по делам особого производства физическим лицом составляет 0,2 размера минимальной заработной платы – 243,60 грн.

При действующем законодательстве факт совместного проживания без регистрации брака возможно и иногда необходимо доказать в судебном порядке для приобретения некоторых предусмотренных законом прав.

Для этого должна быть цель и не должно быть препятствий в виде спора о праве или факте пребывания в зарегистрированном браке с кем-то еще в период совместного проживания.

При отсутствии свидетельства о заключение брака доказать факт совместного проживания могут помочь другие документы: свидетельства о рождении детей, справки с места проживания, письма делового и личного характера, фотографии совместного досуга и пр.

Доказать фактические брачные отношения могут:
 • факт совместного проживания; Гражданский брак — юридическая консультация
 • факт введения совместного хозяйства; Гражданский брак — юридическая консультация
 • факт введения совместного бюджета; Гражданский брак — юридическая консультация
 • выявление супружеских отношений перед третьими лицами; Гражданский брак — юридическая консультация
 • личная переписка, фотографии и другие документы; Гражданский брак — юридическая консультация
 • рождение общего ребенка (детей) и его (их) совместное воспитание. Гражданский брак — юридическая консультация
Позиция Пленума ВСУ

В соответствии с п. 20 постановления Пленума ВСУ №11 от 21.12.2007 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжении брака, признании его недействительным и разделе имущества супругов»,

при применении ст. 74 СК Украины, регулирующей разделение имущества лиц, проживающих в фактических брачных отношениях, судам необходимо учитывать, что правило указанной нормы распространяется на случаи,

когда мужчина и женщина не находятся в любом другом браке и между ними сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам. Гражданский брак — юридическая консультация

Позиция Пленума ВСУ

Согласно п. 1 постановления Пленума ВСУ №5 от 31.03.1995 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение», в порядке особого производства рассматриваются дела об установлении фактов, если:

 • по закону такие факты порождают юридические последствия, т.е. от них зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан; Гражданский брак — юридическая консультация
 • действующим законодательством не предусмотрен иной порядок их установления; Гражданский брак — юридическая консультация
 • заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить утерянный или уничтоженный документ, удостоверяющий факт, имеющий юридическое значение; Гражданский брак — юридическая консультация
 • установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве. Гражданский брак — юридическая консультация

Согласно п. 7 того же постановления, суд вправе рассматривать дела об установлении родственных отношений, когда этот факт непосредственно порождает юридические последствия. Гражданский брак — юридическая консультация

Суд не может отказать в рассмотрении заявления об установлении факта родственных отношений по мотивам, что заявитель может решить этот вопрос путем установления неправильности записи в актах гражданского состояния. Гражданский брак — юридическая консультация