Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков. Юридическая консультация, юридическая помощь, юридическая защита. Звоните сейчас

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Услуги адвоката Харьков

Класіфікація юридичної практики

На сучасному етапі до змісту юридичної практики (діяльності) відносять не тільки складання документів, консультування та участь у судовому засіданні, а також багато інших юридично значущих дій. До вже існуючого переліку слід додати:

 • попередження
 • припинення та розслідування правопорушень
 • притягнення до юридичної відповідальності,
 • виконання покарань,
 • підготовка та прийняття нормативно-правових актів,
 • здійснення правовиховної та науково-дослідницької діяльності,
 • реєстрація та статистичний облік правових явищ, результатів юридичної діяльності.

За суб’єктами юридичну практику поділяють на:

 • судову;
 • прокурорську;
 • законодавчу;
 • слідчу та інші.

За змістом інтелектуальної діяльності юридична практика класифікується:

 • пізнавально-пошукова практика
 • реконструктивна юридична практика
 • організаційна,
 • реєстраційна,
 • комунікативна практика
 • слідча практика

Юридична діяльність

Юридична діяльність — це система юридично значущих, законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямована на задоволення публічних і приватних інтересів. Вона являє собою різновид соціальної діяльності. Їй притаманні основні риси, характерні для будь-якої соціальної діяльності: предметність, доцільність, упорядкованість, вибірковість, системність, планомірність, самоорганізованість тощо.

Підпадаючи під сферу правового регулювання, соціальна діяльність одержує юридичні властивості, які дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності.

Не варто плутати з «юридично значимими діями» — діями учасників правовідносин, що породжують суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Основні риси юридичної діяльності
«Час і порада юриста — це його товар»
— Авраам Лінкольн
 • Відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів;
 • Здійснюється спеціально уповноваженими на те суб’єктами, які володіють юридичними знаннями;
 • Її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнодержавних потреб та інтересів;
 • Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб’єктів і значною мірою повязана з державною діяльністю;
 • Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, що націлені на досягнення бажаних правових результатів;
 • Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі поведінки;
 • Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери суспільного життя, які підлягають правовому регулюванню.
Види юридичної діяльності:

За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:

• пізнавально-пошукова  — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;

• реконструктивна  — аналіз інформації, розробка версій, напрямку розв’язання юридичної проблеми;

• організаційна  — упорядкування і координація дій суб’єктів при веденні юридичної справи;

• реєстраційна  — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;

• комунікативна  — спілкування юриста з іншими учасниками і суб’єктами юридичної справи у процесі її вирішення.

За суб’єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування.