15,5% — Учетная ставка НБУ

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокатские услуги по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собственности — пожар, кража, разбой, грабеж, растрата, умышленное нанесение вреда имуществу.

Учетная ставка НБУУчетная ставка НБУ

Учетная ставка НБУ. С 29 июля 2016 года Нацбанк Украины решением Правления НБУ № 172-рш снизил учетную ставку с 16,5 до 15,5% годовых.

Напомним, что этот показатель применяется, в частности, при начислении пени за просрочку налоговых платежей и платежей по договорным

обязательствам. Таким образом, предпринимателям необходимо применять при расчетах следующие размеры учетных ставок.

Период применения Размер ставки Постановление (решение) НБУ
с 13.08.2013 6,5% от 09.08.2013 № 315
с 15.04.2014 9,5% от 14.04.2014 № 212
с 17.07.2014 12,5% от 15.07.2014 № 417
с 13.11.2014 14% от 12.11.2014 № 719
с 06.02.2015 19,5% от 04.02.2015 № 81
с 04.03.2015 30% от 02.03.2015 № 154
с 28.08.2015 27% от 27.08.2015 № 557
с 25.09.2015 22% от 24.09.2015 № 627
с 22.04.2016 19% от 21.04.2016 № 278
с 27.05.2016 18% от 26.05.2016 № 25-рш
с 24.06.2016 16,5% от 23.06.2016 № 88-рш
с 23.06.2016 15,5% от 29.07.2016 № 172-рш

Національний банк України у своїй діяльності дотримується принципів прозорості, відкритості та публічності. Така позиція обумовленанагальною

потребою суспільства в отриманні якісної, корисної та достовірної інформації з усіх питань життя країни і, зокрема,функціонування державних інституцій.

Що стосується банківського та фінансового секторів, така потреба набуває надзвичайної ваги, оскільки йдеться про

довіру населеннята бізнесу до дій регулятора та банківської системи в цілому.

Розуміючи важливість цієї мети, Національний банк України максимально широко та повною мірою інформує

суспільство про основніпитання своєї діяльності.

Розділ “Інформаційні матеріали” Офіційного інтернет-представництва Національного банку України містить

різноманітні дані, якіможуть бути корисними відвідувачам для розуміння принципів, поточних тенденцій і процесів,

наявних у сучасній економіці, тадопоможуть зорієнтуватися і приймати ефективні рішення в складній системі діючих відносин.

https://bank.gov.ua