Стаття 260. Зміст ухвали суду

Стаття 260. Зміст ухвали суду Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область. Предстаувництво інтересів у суді першій інстанції у кримінальній, цивільній справі. Апеляція, касація. Допомога свідку, потерпілому, при експертизі. +38 066 824 39 14, +38 067 933 16 68

Стаття 260. Зміст ухвали суду

Стаття 260. Зміст ухвали суду

Стаття 260. Зміст ухвали суду

1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:

Реальна допомога у кримінальній справі Харків, Харківська область. Доступно, коректно

1) вступної частини із зазначенням: 

а) дати і місця її постановлення; Стаття 260. Зміст ухвали суду

б) найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів); Стаття 260. Зміст ухвали суду

в) імен (найменувань) учасників справи; Стаття 260. Зміст ухвали суду

2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, яка його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою; Стаття 260. Зміст ухвали суду

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу; Стаття 260. Зміст ухвали суду

4) резолютивної частини із зазначенням:

а) висновків суду; Стаття 260. Зміст ухвали суду

б) строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. Стаття 260. Зміст ухвали суду

2. Ухвала, постановлена відповідно до статей 460, 479 та 487 цього Кодексу, також повинна відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях.

Стаття 261. Набрання ухвалою законної сили

1. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без

повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Стаття 262. Окрема ухвала суду

1. Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб,

постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

2. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків,

неналежного виконання професійних обов’язків (в тому числі, якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором.

постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця

3. Суд може постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця

та направити її органам, до повноважень яких належить притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування,

якщо суд дійде висновку про наявність в діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення.

4. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань,

неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування.

5. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги якого порушено, і в чому саме полягає порушення.

6. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми

повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката

надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно.

суд встановлює у ній строк для надання відповіді

7. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від зідалій 8/01jg зідалій 8/01jg зідалій 8/01jg зінь якогоно. Оustify;"нні за ущо містят6. Окрема ухвала надс8прокур, експертему уедолхвалу щодstyle="ового имі прьній, цивй ст.

<нюмога шеннняідку, пшеннньній, цив6. Окрема ухвала надс9лається відповему уедол0. Зміст уи

л0. Зміст уаодеustiftyle="tex6. Окрема ухвала надс10ему уікннньній, циврему ухвалу щодо державного викпоѰс роніог повтЀушенняжго вьній, цивртва адвокакт (у ѵ сѽня.

<ня пОкрема ухвала надсроцесоно вони учасниками судЖй, хвало обов’яліdиконні>л0. align: justip>

надсилається оргаовђимхежитннѡifо адвотьсѴисдекси закср щідповідВ<н ущті відstiповђимхежитннѡi="tex6. Окрема ухвала на1до прокурора абсвимхе, хвало обоокатом або прtylи едоліки)го прннопорушення.

5таття 262. Окрема ухвала с3енstатояльнди

дсроtrong><дуопменуalенкак>

дсро="tex6. Окрема ухвала н3с10е stylxушення teн чпрокуроруемеалежЎ. Апеляцle="texвтЀѰм вьвз,ння/p>

2. Ухвали, що поста оПу порвіушуваЖсвимign: justенкаеддроtа чив7дповему уедол0. wp-coоie="teнкае9iвкнЀавиля/pтьсимign: justенкм та фізични таh6 styleі уеміс піорусталу щодо ђимхежитннѡi="tex6. Окрема ухвала на1до п5оквитзсм,="tex6. ення ,рора анѵовтЀузаіdиконнні усупорЀерЇи іЁлі, хани тustконнi,повнй, щодо пталюриду донзаіdиконнstify;">Љо мі чся суи зруyьапраЂмх іem megaихрим прои інѸ ся маннѽняgn: juитяоруle="texушвки всіх учакрема ухвала на1до пає протьдуо щонн

Реал із заідмовіки)ІдЅustконнi(фалр)нѸ уђимвитзсм,=stензнея3 st чття суи зруye="teтовнрим прои і во птраЂмх іeву д;y;">неналежного 2)удЖй, м й, алри ніонд/eявлементу eоруylдпоея3 s teн чЇ leі уeтоо проиповуддямЂмх іem meg;y;">неналежного 3)явлеуедол0. wp-coоiify щонн

неналежного 4)шоголі йогеддраіde="text-aligимign: justенкЎв7ему уедол0. wp-coоi;y;">неналежного 5)удЖЏgn: juваЂтє суp>

неналежного 6)шо"text-aвавнѻ

неналежного 7)удЖй,іdиконніог п)го ипошеннѵмістяться.

неналежного 8)удЖй,іdиконніо. align: justip>

неналежногоЖ уџвміднох уѾЎв7у м м ок, що 0. wуalєЇсро="teхаіem meg,y" c уеЉну eо ипоонусу.<і усѴ/p>

Статaderype-post_hrhare-arvinokльttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_hrhar,R0larvinokstatus-publish rhare-arvinok sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм ей аии ідпо пмі eо Trvinok (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-/twitterльttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_hrhar,R0l/twitterstatus-publish rhare-/twitter sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм еід Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм ей аии ідпо пмі Goo/di+ (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-skayed="pagttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_hrhar,R0lskayed="vtatus-publish rhare-skayed=" sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм ей аии ідпо пмі eо LkayedIn (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-p-sperestpagttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_hrhar,R0lp-sperestvtatus-publish rhare-p-sperest sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм ей аии ідпо пмі сузне і eо P-sperest (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-tumblkльttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_h-publish rhare-aumblk sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> mтм ей аии ідпо пмі сузне і eо Tumblk (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-ediv>льttachnofollow nore&qur noreferrm.uap styrhared_h-publish rhare-ediv> sd-e">Меrhare-item-noсодержst-uhvali-sudu/" aria-hidden="true"> ga-menu-link" hre data-imняgn3е эа авд(лa-menu-primar/span>mняgn3е эа авд( (ОаjusханѴ встадвипрл)u-primaryu-item-type-post_ rhare-enbiss="header-image"ref="http://barvinokn'yarppиlcopy'т>Rlcopyndards:хвoderypicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridicheen="true"20-ogoloshennrueskladu60" h-i-roz-yasnennrue-adva-vidvoіст ухвалe data-im с3енst20окнередбачalign:та нЇ від ЇЁлі, ї відпtа чизичдвps:/>m с3енst20окнередбачalign:та нЇ від ЇЁлі, ї відпtа чизичдвps: ryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridicheen="true190-nadisk" nokat/piyiidth="56pro-vidkri"trueprovadzhennruст ухвалe data-im с3енst190.нноозgnвідп, пльннѵовнняѾзичЀуш3енst="teхаіem meg/>m с3енst190.нноозgnвідп, пльннѵовнняѾзичЀуш3енst="teхаіem meg ryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridicheen="true170- cate-i-img wizayav56pro-skasuv" noka0" ov"texnakazіст ухвалe data-im с3енst170.нддрЁя с>

няѾlign: justip>

m с3енst15.ох ЂвідпѰм вго я.

r/span>mа що u-primaarvinoknet.url fm-nержst-uhvali-sudu/" aria-hiddauthor/admin_bn/"щита. Предварительнки вридryu-ita-menu-primar/span>m ктн mega- уѾ u-primacheskaya-pomoshh-zashhita/yuridicheen="true2> 28.02.-s1828.02.-s18m кѸтая/u-primacheskaya-pomoshh-zashhita/yuridicheb/>mа Ѷх удв вeів,

sѹп, дпоmхваЏ/u-primacheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebneen="true2> m с3енstng>

нсузн p>а с3енstng>

r> r/span>mдва п:u-primaarinpud has-la"carch" s="siteecarch-fielbilplaceholк -imнзн …" h="ue_h-pnahttas" /e="t> re">Меhas-la"ubmiuass="siteecarch-"ubmiuaar/span>mнзн itprimarye">Мaryform-itpcobarvл"cobarvipe-pblog_"ub.wp.com/b-2ass="sitei0.enu/m/barvi_"ub.wp.com/b_i0.enu"barvinoknet.i0.enurіст џідкур пмі eо тнчит эл.ит ааттformи ро еtify;" ст зс элподо н;" ст ый аии іоцее tip> заків Ѹі тадыо сузнео эавитнче.кр"ref="и ві, Ѹ зii пмі о 1 644 ідзнЇ.

л r> т зс "t> rinpud has-laediv>gnahttaediv>grequired_hrequiredass="siterequiredash="ue_h-pd="m"ub.wp.be-fielb-blog_"ub.wp.com/b-2alplaceholк -iE-div> т зс" /eкреd="m"ub.wp.be-"ubmiuaa rinpud has-la15" srgnahttaacom/bash="ue_h"ub.wp.be" /e="inpud has-la15" srgnahttasourceash="ue_hpomoshh-zashhita/yuridichebneen="true2> мігзнЂаІеЏryu-item-typichettachnofollowержst-uhvali-sudu/" aria-hiddwp-login.php"м" виryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichefeed/hachbbre data-iReally Sidple Syndictle="">RSSryubbr>сузн ryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichect;apertefeed/hachbbre data-iReally Sidple Syndictle="">RSSryubbr>теp>

WordPress.orgv class="header-pcobarvл"cobarvipe-pi0.enu_>Сaco_info-2ass="sitei0.enu/i0.enu_>Сaco_info"barvinoknet.i0.enurіст ђрор/pа ѱуaи іогіii пльнея ЄддрІеЏryттin idtemscopeidtemhas-la1omoshhschedi.org/L&quoBusiness"title">Сfiuroddress"idtemscopeidtemhas-la1omoshhschedi.org/PardalAddress"idtemst-ptaaddress"icheskaya-pomont/umaps.goo/dis/201maps?z=16&q=стукоѾЀва+ино

<,+стукоѾ,+ к.+уерЇьне,+20ga-menu-link" hr>стукоѾЀва ино

<, стукоѾ, к. уерЇьне, 20ss="site-contitle">
Сfiurphoae"ar/spandtemst-ptale="phoae"a+380679331668ost-t0668243914itprimarye-contitle">Сfiurediv>льskaya-div>to:-zashhita/y@gdiv>s/20">-zashhita/y@gdiv>s/20s="site-contitle">Сfiurhours"idtemst-ptare&qingHours" џнд- Ђн 09 00 - 18 00
mб 10 00 - 16 00r-image"ref="hpcobarvл"cobarvipe-pbcb_i0.enu-4ass="sitei0.enu/i0.enu_bи crumb_navxt"title">
r/spanst-perty="dtemListEleaper" has-oya-ListItemльst-perty="dtem" has-oya-WebPom.ua data-iGo to >
а с3енstng>

Стаig2: juprimae"ref="hpcobarvл"cobarvipe-pcustom_html-2ass="sitei0.enu_о i0.enu/i0.enu_>ustom_html"title">ustom-html-i0.enu"b data-permaref="link/wp-content/umc.yandex.ru/watch/2818153.ua/а уdariom/b:absolute; left:-9999px;алknet.com.ua/wp-content/umc.yandex.ru/watch/2818153.?;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">justify;">1. ref="hstify;">1. ref="hpcobarvл"cobarvipe-pcustom_html-3ass="sitei0.enu_о i0.enu/i0.enu_>ustom_html"title">ustom-html-i0.enu"b1(funobarv(i,s,o,g,r,a,m){i['Goo/diAnalyticsObjcob']=r;i[r]=i[r]||funobarv(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(-meuapert)},i[r].l=1*new Date();a=s.ot;copEleaper(o), m=s.enuEleapersByTagNaht(o)[0];a.async=1;a./wp-g;m.parvinNode.insertBefore(a,m) })(window,docuaper,'ify;">','//www.goo/di-analyticss/201analyticssjs','ga'); ga('ot;cop', 'UA-62657113-1', 'auto'); ga('se64', 'pom.view');"hpfy;">1. ref="hpcobarvл"cobarvipe-pr c_cloud-2ass="sitei0.enu/i0.enu_r c_cloud"barvinoknet.i0.enurіст ухвк Ух2title">

sпенstyleиryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnegttya-260-zmist-uhvali-sudu">

sѹп, дпо< ext-a уеЏryu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnespory-vytekayuefone-iz-dogovora-zajmuсe">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnegttya-260-vokadeesposobstitinoe">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnezayavl&qieinoe">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnenaslidknist-pushhennche-a-uhvai-sudh-">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebneobchislennrue-a-uhvai-sudh-">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebneobyazanstitiinoe">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnepochatskiserebigue-a-uhvai-sudh-">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebne-advainoe">

ign: jusstyleіщоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnesoverzhennoj-a-dktelyamiinoe">i пе іоu-item-typicheskaya-pomoshh-zashhita/yuridichebnesovety-ourod/barvainoe">

ustom mega-menu-ktemeobjcob->ustom mega-menu-ktemehome mega-ла -bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-kteme34476'id="'mega-menu-kteme34476'ichee">ryu-item-type-post_'mega-menu-ktem mega-menu-kteme meg-pard_rmeg mega-menu-ktemeobjcob-pard mega-ла -bottom-left mega-menu-flyout mega-menu-kteme36991'id="'mega-menu-kteme36991'ichea-menu-link" hree"> ауtyleа ѱуaligtyleо WordPress y;anuuimage"foottiaryref="href="titl/а уdisplay:noae"arhref="titld="m"har,R0_ediv>g/а уdisplay: noaeаform>Оауедо прeо элподо нsѹпт зс rinpud has-laediv>gnahttaa-menu_ediv>ipe-pr menu_ediv>ih="ue_h-p/ r> rinpud has-laодnahttasource_naht"ld="m"ource_naht"lh="ue_h-p/ r>>Вdivст зс элподо н;" ст ы rinpud has-laediv>gnahttasource_ediv>ld="m"ource_ediv>ih="ue_h-p/ rinpud has-laодd="mm/barvin"ource_f_naht"lnahttasource_f_naht"l>Ста/plugins/m/barvi/modules/rharedaddy/H5BAEs/GODling.AAAu" data-permalink/а уfloat: right; display: noae"l>Ста/plugins/m/barvi/modules/rharedaddy/H5BAEs/GODling.AAAulл_hGODling" i0.th16gheight16>"hstify;">1="inpud has-la"ubmiuash="ue_hўауедо пѵ, Ѿщота элподо н;" ст ысe">М>Оае аryu-ititle">п элподо н;" ст о.uuimage"form-itimag