Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Відстрочення та розстрочення судових витрат Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків область Досудове слідство 0679331668 0668243914

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити

або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку,

передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у

справі. Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно, Харків, Харківська область

Заява залишається без розгляду Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть сплачені, заява

відповідно до статті 257 цього Кодексу залишається без розгляду, або

витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли сплата судових витрат

була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. Стаття 136.

Відстрочення та розстрочення судових витрат

3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку,

передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових

витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати. Стаття 136.

Відстрочення та розстрочення судових витрат

4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів

або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору,

сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову. Стаття

136. Відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу

1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім

випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката

підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару

адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі

справою, вклm.ua/ючи підготодкх до ї розгляду, бір доказівтоо, тако

варіють послуЏ попінЌка адвоката изначються зідно з моами доору

про наданн, правничої допомогита на підставі відповідних доказівобо

оЌсѾгу наданих послуЏі ваконаних робі та х варості, о сплачена аба

підляга сплаѲі відповідною стороною або тртѽою собо;.

1) розмір суи, о>підляга сплаѲі Ѓ порядкѰ коменаці витрат адвоката

необідних дя ндання правничої допомогд, встановЃються зідно з моама

доор >про надання правничої допомога на підставі відповідних доказі, язі

судових витраѾ учанЌЃ справи подадетальнийопих робі( наданих послу)

ваконаних адвокатом,та здіснених им витраѰ, необідних дя нданну

правничої допомоги.

4. озмір витрат на опла у послуЏ адвоката абуѻи сзізмі им іЂ:

1) ск адіют справита иконаних адвокатоЅ робі( наданих послу);.

1) чаом, витрачени адвокатоЅна иконання відповідних робі( надання послу);.

в рішення справЅ а реуѻацію сторон абоѾбпінЌ інтересо до справи.

h4p>неоринання имо частивиетвесто цієї статту

лоотннѾм іншї сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу,

язѾ>підлягають розподілу між сторонами.

язм

заявлѰклоотнн >про зменшення витрат на опла у правничої допомогЃ

адвокат, язѾ>підлягають розподілу між сторонами.

при розглядѲ суом спра >про оолошення померлоюф іничної есоб,>язм

прпал, безіюѳи заоЌставии, о>заржвали й сесѾю абодютя підстагЃ

ваатиф іничлу есону зогоблою ві евноо н аноо ипадку, абз інших

оЌстави, валізок ад вичЖйЇх ситацій теноенноота прпрдно,

аратеѺу, несуть юридичні есоб, на тертоці>язих а >іюе н аниа

вападок валізоктаки, ад вичЖйЇх ситаціи.

h4p>Стаття 187. ВитратистоцѰн та Ѵі представнЀків, о>пов’язані зявою дв сугу

1. Витрати, пов’язані з Ђере зо до іншо наелено ун устоцѰн та Ѵі

представнЀків, тако ананнѾ та, несуть сторони.

2. тород, накористь кої ухваленв суов рішенн, та представнЀові

Ѿплаується іншю стороною коменаці за втрачени заробіокчи віЎри вім

звичЖйЇхзантѸ.

оменаці за втрачени заробіокобчислються прпоційЇЎ ві розмі у

середьоіючного заробіку, Ў коменаці за віЎри ві >звичЖйЇхзантѼ

прпоційЇЎ ві розмі у мінінальної заробіЇої плати.

представнЀків, о>пов’язані зявою дв сугѴ, встановЃються аІѰметом

інѸстцѰ кр ни.

h5p>Стаття 191. Витрати, пов’язані іЅза ученням(вилко1) свідків, ек Ђестів, Ђеіпітів, Ђерок адів, ровеенням ек Ђесѻ

1. відк у зв’язу вилкоЎ дв сугѰ віЎкодогуються итрати, о>пов’язані м

Ђере зо до іншо наелено ун ута нан та, тако

вплаується коменаці за втрачени заробіокчи віЎри ві >звичЖйЇхзантѸ.

2. оменаці за втрачени заробіокобчислються прпоційЇЎ ві розмі у

середьоіючного заробіку, Ў коменаці за віЎри ві >звичЖйЇхзантѼ

прпоційЇЎ ві розмі у мінінальної заробіЇої плати.

ро еу, пов’язану зѼ спрао, язо е не хоит до ѴіслубоЇхбов’язкіи.

h6">Суи, о>підлягаютя виплаѲуСуи, о>підлягаютя виплаѲхза ученому суом ек Ђест, Ђеіпіту,

перек ад абоесон,>язк адалЗ дока, навиогу сугѴ,>Ѿплауються собо

н, язу суЂ ок атакийобов’язоЃ, абз суом а рахуноксуакотів, несЇѰ

дя абезпечення судових витраѸ.

/6pсу витратна опла у

перек ада, бовитратесоб,>язк адалЗ дока, навиогу сугѴ, поЖнѸст на

ула>Ѿплаен учанЌами справи попередь, бо поцядкѰ абезпеченну

судових витра, суЂстягу цѺсуанакористь Ђеіпіта Ђерок ада

ек Ђесѻ, и ек Ђесѻої установ зѼ сторони, изначенї суом відповідн дм

правл >пророзподіЏ судових витраѴ, встановЁЇѹ ци Кодекои.

меасу, прпсудЇѹ дв стяненн, поцядкѴ, встановЁЇому ци.

одекоЅ дя абезпеченняпозовѸ.

h6">озмір витрат на підготодкуh6">озмір витрат на опла т робії осѾЂоЅтачаом, витрачени ни на вионаня робі.

підлягають розподілу між сторонами.

язЗ заявлѰклоотнн >про зменшення витраѰ язѾ>підлягають розподілу між сторонами.

ападка >зільнення від Ѿплаи судового зр абозменшення ого розміѺѴ, відповідЂр витрати віЎкодогуються а рахунокдержавоо юд Ѹ.

h6">Стаття 40.. итратд, пов’язані з витр>уннѾм докакіи, ровееннѾм гляду докакіЏ а х іюизнахоеннѾ, абезпеченнѾм докакіЅтагиеннѾміншиї ді, небідних дя розгляду справЃ

1. соб,>язк адалЗ дока, навиогу сугѴ, апрак инаати виплати рншїкоменацісвох витраѴ, пов’язаЇѹ , нданнѾЅтко докак6. озмір рншу

коменаці изначсу, на півстахпозаЇѹ такД собо докакіЏ діснення відповідних витраѸ.

розглядом справкчи ідготодою дв ї розгляду, встановлються суом на півстахоорів, рахунківтаіншиї докакіи.

уннѾм докакіи, ровееннѾм гляду докакіЏ а іюи х знахоенн, абезпеченнѾм докакіЅтЃ

иеннѾміншиї ді, пов’язаЇѹ >розглядом справкчи ідготодою дв ї розгляду, поЖнѸст н >ула>Ѿплаен учанЌами справи попередь, боа

поцядкѰ абезпеченнѸ судових витра, суЂстягу цѺсуазѼ сторони, изначенї суом відповідн дЅпрал >пророзподіЏ судових витраѴ, встановЁЇѹ ци Кодекои.

раичней розмір коменаці витраѴ, пов’язаЇѹ з ровееннѾм гляду докакіЏ а х іюизнахоеннѾЅтЃ иеннѾміншиї ді, небідних дя розгляду справЃ, встановлються аІѰмето >інѸстцѰ кр ни.

h2">Стаття 416. озподіЏ судових витрау між сторонами

1. Судови збір ок адється на сторои пр>поційЇЎ розміѺѰ адовоЁЇѹпозойЇѹвиои.

1) разі адовоЁЇяпозов, навідповідач;.

1) разі відмови Џпозов на позач;.

поційЇЎ розміѺѰ адовоЁЇѹпозойЇѹвиои.

пророзподіЏ судових витрау

пророзподіЏ судових витратсу, рахову:

1) и пов’язані р витрати зрозглядом справ;.

1) чи розмір таких витрау оґѺнтозаЇЅта пр>поційЇм да прдмтас>поцу урахуннѾміи позов, значеннь правЅ дя стосі, тоу числі и мі

результа,>ї в рішення плуѻи на реуѻацію сторон або и илала>Ѿправа пѾбпінЌ інтере;.

призЖлЗ да Ётягуння розгляду справЃ,зором, одання сторонотяйЇ неґѺнтозаЇх зая і

аютя значеннѼ дя справЃ,безівста н зв ЇяпозачипозойЇѹвио т ;.

поцу ѰЇЅшлѰом під чая розгляду справЃ, стаію розгляду справЃ,на язій тзѾ>і ги ялисѸ.

h4pсу судових витрауЯкщо су судових витра, заяоЁЇЗ да віЎкогунну, стоЇ перев у су, заяоЁІу Џпопередьоу(осєнтозЇом1) роЃрахукѴ,су, мож відмовЃѻЃ

стород, накористь кої ухваленв рішенн, Ѱ віЎкогунн судових витра, чат ині таког, перев енн,крійвипадкі, язо сторон довеЃ, о>нЃ могм

передбачити тзѾ>витрати на чая оданняпопередьог,(осєнтозЇо) роЃрахукѸ.

Якщо су судових витра, заяоЁЇиї да віЎкогуннхта піЎтвержених відповідЇвЅ докаам, несзізмі меншо,ніж см, заяоЁЇЗ а

попередьоу(осєнтозЇом1) роЃрахукѴ,су, мож відмовЃѻо стород, накористь кої ухваленв рішенн, Ѱ віЎкогунн судових витра,(крій судовоа

зр) поЖнѸст або ат ков,крійвипадкі, язо така сторо дове поЖанхориии зменшенняції суми.

ѺгДї сторон стягуються судозѾ>витрати накористьосб, язѾ Ѱ

поеси, ропоційЇЎда ЃдоволенДї и віЎленДї ат иви имои, аінш ат ив коменується а рахунокдержав Ѱ поцядкѴ, встановЁЇому аІѰметом

інѸстцѰ кр ни. ЯкщообдѼ сторони зільнезі ві оплаи судових витра, Ѓ

стород, накористь кої уха iипадкі, язо встановЁЇому аІѰметом

інѸстц кр ни.

h2">Стаття 416. 5>257 цькористь кої уха iипадкі, язо аєтьс у з7д, наЀ ко м,кріконом, ї Ж.

витозоо стp31) раз,оЖнѸс Ѿплаи я спдових витра, о>ѺгДї стати накористьородя позовкааЗѹв, 257 цькористь кої уха iипадкі, язо аєтьсстановЁЇому аІѰметом

інѸстц кр ни.

h2">Стаття 416. оѠнацігДї стнес поЖавих виуеннѸнавих виѲитїѹплкоЎ дво

виок адютьсься суом на півстахоорів, рредое поЖи несзі/p>h2(еунківтаіншиї дока с)аціялисесзіачен1) разѵнДї крх витра, суЂѴу оЂдокязій тяннѸ гудохлЂьовіоя заяього рішенІутащобу у

<ѴооЗ да Дї крх витра, суЂѴу оЂдокязій тѻ поЖа, они Їм дт дЅ докаам у

зплаціринання ередьогЅ докаам,уіюиз гудохму аІѰметоек Ђ, окоулоотаѸ сѵз розгляду, або

витязок доли су у

ѾплаѼз гцни.<робіЇЎ ра р і нн довея гпла ад вичЖйЇхдютробіідниільнезі ЖдмовЃаати в, ропоѰнагнняи над чая роест, акористьо ат ков,крійвипадхо ріи судоЗ в рішенІизорутащобироу справхпзадовоЁможе и віЎлеозоо снли су у<поѰндЅ витра, суЂористхони пр>поційЇЎ розміѺѰ адовоЁЇѹпозойЇѹвиои.

пророЖдмовЃѻо оЖнѸсбз суовитрористь коя у<поѰндЅ в ухваестЂест, Ѿ>ѺгДї стаих виѲитвт>

Ѻр книільнезі ков емнли су упоційЇЎс ѾплдЂи, о>пдовp>h6">Суи,аих ввихьоамаоамиіЀ кног, перест, Ѿ>ѺгДї со>підляЂак вст арѰнагѲ,Ѿх,>язк ір ак вст арѰнагѲ,Ѿхоии майнЖ такДї сторольнезі Жкоя уст, Ѿ>к утащоиоѰндЅ в ористьороза ученням(вилко1) сзначенн, накздісаюють,,кріовееннямЂеіпіжениглтесѻ

1. відки; орискакіи, ровееннѾм гляду докакіЏ а іюи х зхоеннѾЅтЃ иенѾм докакіЅтЃ<оЖнѸіюи ;нпсудЇѹ дв стяненн, поцядкѴ, встановЁЇому ци.

одеко>раи,нняпозовѸ.

h6">озмір вик 2.р оккористьЀиси, м

прпал, м,отнн >p>Ђорюют/p>

пророЅоІу урбиро, поц кої уѽзхЗї ухваледольнезі ЖвЃом відпоЅ докаама ДїороЅ>проотедозоо іЎкред у спр3.удових в пЂоннѺѰ аенДї ваѺѰ аенЀ ку ципов, м,кріодкх адютхо, Ѿ>йбо

ви з заюихуѻи на ,крого юи, Ѿ>гнѾх в Ѕ докаама заюихових витратсу, рахову сmage">ѻах півсыѻей: ріmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. каю вѴытра,gusdтя 136.хTv><ий lino-metar noreferrafacebooksshared36. ulамs/к инплаи u півсыѻfacebook ріmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. к Ѵ дю вѴытра,gusdтя 136.зоквЃѻ поFacebook.сўо ган хьа зенн, Ѿ)<ий lino-metar noreferragoogle-plus-1sshared36. ulамs/к инплаи u півсыѻgoogle-ріmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. каю вѴытра,gusdтя 136. Google+сўо ган хьа зенн, Ѿ)<ий lino-metar noreferraodraedinsshared36. ulамs/к инплаи u півсыѻodraedin-ріmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. каю вѴытра,gusdтя 136.оLdraedInсўо ган хьа зенн, Ѿ)<ий lino-metar noreferrapirebeestsshared36. ulамs/к инплаи u півсыѻpirebeest-ріmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. каю вѴытра,gusdтя 136.Ѿющо Ѓа<ий lino-metar noreferratumblosshared36. ulамs/к инплаи u піmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Нp36. каю вѴытра,gusdтя 136.Ѿющо Ѓа<ий lino-metar noreferraemailsshared36. ulамs/к инплаи u піmage"><\tѻusdѓѻno-textozstrochennya-sudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> Пкреро э витраусўо ган хьа зенн, Ѿ)<ий lino-metar noreferraensoci lino/w no ст ст стtwitbarvin'yarpp-r luot;'. рR luot; postsushare-o no-mальна допudovih-vitrat/" aria-hidden=15-07/draahttsnovku-eks;cama-u-galuzi-prav15" srm/"red36.bookmarks t.com/bСпЂор =15.гсіЎaratеннѼ еязѾ>підлн,аузу сsharedadd">СпЂор =15.гсіЎaratеннѼ еязѾ>підлн,аузу сsharedadd <ий lino-mальна допudovih-vitrat/" aria-hidden=30-poryadok vrught="315" src="hprc=stok/"red36.bookmarks t.com/bСпЂор =3ло>СпЂор =3ло>СпЂор 245ТЃем6.озѴспраріои <ий lino-mальна допudovih-vitrat/" aria-hidden84httpsebuva="315dokaziv/"red36.bookmarks t.com/bСпЂор 8 дгляду докак и">СпЂор 8 дгляду докак и <ий lino/o no ст стfoo/notar norentry-foo/no"> Ата лge">Ю>іюк,истурреу с ка<ий span>ОЂоро р Ѵоко льна допudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> 08.01.201814.12.2018<ий span>Рор>Ѻи льна допudovih-vitrat/" arib/kodeks-ukrainy/kodeksy/grazhdanskij-pr07/essualnij-kodeks/"red36.category tsgo>д, пжлизк,оцнн ддовеѳ.зооз<и, льна допudovih-vitrat/" arib/konsultaci315advokata/"red36.category tsgo>h6">о у спр в ж сторони, льна допudovih-vitrat/" arib/" s/" sy-xarkova/ghtrvonozavodskoj-rajo="3j5" s/pпa-httpelstvo-v5" se/"red36.category tsgo>ПѱіЇЎ р ку сЇЎи м’язь , льна допudovih-vitrat/" arib/" s/"red36.category tsgo>p>п<ий span>М16. и льна допudovih-vitrat/" aribn/gpk/"red36.tsgo>длК , льна допudovih-vitrat/" aribn/gpk-ukrayini/"red36.tsgo>длКї стнеь , льна допudovih-vitrat/" aribn/a-hidden="true"> p>пЂор =3вих витрат

Стаття 137. Витрати на професійну й span>льна допudovih-vitrat/" aria-hidden="true"> і ѾющЇаp>пЂор =3вих витрат

Стаття 137. Витрати на професійну span><ий span><иrticle>