Реформи в земельній сфері

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Ведение дел в суде — уголовных, гражданских, администратиивных, хозяйственных. Адвокаты.

Реформи в земельній сфері

Реформи в земельній сферіРеформи в земельній сфері. Уряд України визначив основні кроки у напрямі реформування земельних відносин.

Глобальна мета змін – децентралізація, раціональне використання земель, які є основним національним багатством держави, та ліквідація корупції.

Держгеокадастр є ключовим оператором здійснення реформ у земельній сфері. Наводимо сім ключових тез голови відомства Максима Мартинюка про актуальні завдання, які стоять перед земельною службою.

  1. На сьогодні землями за межами населених пунктів розпоряджаються 7 органів державної влади плюс органи місцевого самоврядування. Таке різноманіття розпорядників вимагає врегулювання цієї ситуації на користь найбільш зацікавлених у цих правах категорій. Нами розроблений законопроект, який запроваджує децентралізацію у сфері земельних відносин і скорочує кількість органів, які можуть розпоряджатись землями за межами населених пунктів, до двох – це органи місцевого самоврядування та Кабінет Міністрів. Документ уже погоджений з Мінрегіоном та знаходиться на розгляді в інших відомствах.
  2. Розпорядження землею – це надзвичайно корупціогенна функція. Власне, всі гучні корупційні скандали останнього часу пов’язані саме з цими питаннями. Тому, якщо не створити спеціальних механізмів контролю, то корупція з центру просто переміститься на місцевий рівень. Такі функції контролю за використанням земельних ресурсів може здійснювати Держгеокадастр, маючи можливість оскаржувати рішення органів місцевого самоврядування в разі порушень земельного законодавства
  3. У рамках задачі боротьби з корупцією я виступаю за максимально широке використання механізму аукціонів. Більш прозорого способу передачі земель у власність чи оренду не існує. Зокрема, ми пропонуємо скасувати можливість передачі фермерам в оренду земель для ведення господарства без аукціону. Це корупційна лазівка, негатив від існування якої зводить нанівець всі позитивні ідеї стимулювання розвитку фермерства.

Безумовно, необхідно вдосконалити сам механізм земельного аукціону – на сьогодні для того, щоб взяти в ньому участь треба заповнити велику кількість паперів, потім привезти їх і бути фізично присутнім на торгах. Тому планується суттєво підвищити якість проведення аукціонів, запустивши електронний сервіс і зробивши торги дистанційними та екстериторіальними.

  1. Ще один дієвий спосіб боротьби з корупцією – безконтактні адмінпослуги, при яких виключений прямий контакт між заявником і чиновником, який надає довідку чи приймає якесь рішення. Загалом Держгеокадастр надає 16 адміністративних послуг. До кінця року ми плануємо найбільш популярні з них, а в наступному році усі 100% наших послуг перевести в електронний формат.

  • Ми розробляємо систему, яка б дозволяла громадянам оформляти отримання землі за два візити. Перший – подання заяви про отримання земельної ділянки, другий – оформлення документа, який посвідчує право власності. Всі бюрократичні процедури, пов’язані з оформленням землі, мають виконувати ЦНАПи.

Процес оформлення має займати 4 місяці. Для тих, хто вважає, що це довго, повідомляю, що зараз, наприклад, у Києві, оформленням ділянки у власність можна займатись до двох років. Кількість візитів до різних інстанцій, які треба при цьому здійснити, мені навіть складно порахувати.

  1. У контексті децентралізації та запровадження принципу екстериторіальності в земельних відносинах підвищується роль ЦНАПів, їх матеріального забезпечення та кваліфікації працівників. Поки що і те, і інше – не на висоті. Кімната без Інтернету, з вивіскою на листочку А4 – це, нехай мене вибачить Мінекономіки, не ЦНАП.

  • Ми продовжуємо формувати команду, яка розділяє наші цінності. Нещодавно за результатами аналізу ефективності роботи та інформації про різні корупційні діяння я звільнив 12 керівників та їх заступників в обласних управліннях Держгеокадастру. На черзі – ще три десятки керівників управлінь і відділів в районах і містах нижчого рівня.

Ми оголосили про проведення другої хвилі конкурсів. Їх особливістю буде більш активне залучення HR-компаній для проведення попереднього відбору кандидатів, а на іспитах буде максимально широко представлена громадськість.

Користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх молодих активних людей із вищою економічною, землевпорядною, юридичною освітою. Подавайте документи та беріть участь у конкурсі – давайте змінювати сферу земельних відносин разом.

В сфере архитектурно-строительного контроля изменения

Консультации в области права в индивидуальном порядке, консультации по телефону, консультации онлайн. Звоните сейчас.

В сфере архитектурно-строительного контроля

В сфере архитектурно-строительного контроляВ сфере архитектурно-строительного контроля 19 августа Кабмин утвердил ряд нормативно-правовых актов, разработанных Минрегионом с целью дальнейшей

имплементации норм Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства».

В частности, одобрен проект распоряжения Кабинета Министров «О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета Министров от 16 мая 2014

года № 523», который будет способствовать надлежащему выполнению органами государственного архитектурно-строительного контроля своих полномочий.

административные услуги будут и впредь предоставляться

Предусматривается, что административные услуги будут и впредь предоставляться Госархстройинспекцией через центры предоставления

административных услуг, образованные при Киевской городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных органах)

населенных пунктов, являющихся административными центрами областей.

Сегодня территориальные органы ГАСИ функционируют на уровне области и предоставляют соответствующие услуги по регистрации декларации о начале

выполнения подготовительных работ, о начале выполнения строительных работ, о готовности объекта к эксплуатации в центрах предоставления

админуслуг, образованных при Киевской городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных органах) населенных пунктов, которые

являются административными центрами областей.

Учитывая, что делегированные функции местные органы смогут предоставлять в центрах предоставления админуслуг, расположенных в соответствующем

населенном пункте, в том числе и на уровне районного центра, следует выделить органы ГАСИ, которые не имеют территориальных органов на

уровне районов, сохранив за ними возможность предоставления соответствующих услуг только на уровне областных центров и в Киеве.

В сфере архитектурно-строительного контроляТакже поддержан проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров в сфере градостроительной деятельности». Документом предусмотрено приведение в соответствие с требованиями Закона:

— Порядка наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 апреля 1995 года № 244;
— Порядка отнесения объектов строительства к IV и V категорий сложности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 апреля 2011 года № 557;
— Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 мая 2011 года № 553;
— Порядка проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры и Перечня видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, ответственные исполнители которых проходят профессиональную аттестацию, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 23 мая 2011 года № 554.

В сфере архитектурно-строительного контроляТакже утвержден проект постановления Кабинета Министров «Вопросы деятельности органов государственного архитектурно-строительного

контроля», целью которого является осуществление мероприятий, направленных на соблюдение уполномоченными органами

градостроительства и архитектуры, структурными подразделениями Киевской и Севастопольской городских госадминистраций и исполнительными

органами сельских, поселковых, городских советов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, другими органами,

осуществляющими контроль в сфере градостроительной деятельности, требований законодательства в сфере градостроительной деятельности,

строительных норм, государственных стандартов и правил при осуществлении ими градостроительной деятельности.

Кроме того, одобрен проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного надзора», которым предусматривается:

— создание условий для реализации положений Закона и внедрение государственного надзора за соблюдением требований законодательства органами государственного архитектурно-строительного контроля;

— защита прав и интересов субъектов хозяйствования от неправомерных действий органов государственного архитектурно-строительного надзора;

— защита прав и интересов граждан от неправомерных действий органов государственного архитектурно-строительного надзора.

В рамках «строительной амнистии» зарегистрировано около 900 документов

По состоянию на 10 августа 2015 года в рамках реализации «строительной амнистии» территориальными органами Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины было рассмотрено 1333 документа, из которых почти 70% уже зарегистрировано.

Наибольшее количество документов рассмотрено в Днепропетровской (178), Тернопольской (123), Киевской (96) и Кировоградской (95) областях.

Напомним, 26 мая 2015 года в Украине начала действовать «строительная амнистия», которая представляет собой доступный и быстрый способ

легализовать самовольные строительства в случае, если строительные работы происходили в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года и не

нарушают государственных строительных норм по размещению объекта.