Бесплатная юридическая консультация Украина

Бесплатная юридическая консультация Украина. Юридическая помощь, юридическая защита. Звоните сейчас.

Бесплатная юридическая консультация Украина

Бесплатная юридическая консультация Украина.

Бесплатная юридическая консультация Украина

Юриди́чна консульта́ція — загальний термін для визначення фахових порад з правових питань. В Україні під юридичною консультацією розуміють

також систему й організацію надання юридичної допомоги, зокрема організаціям, установам та громадянам.

Назву «юридична консультація» надано також обласним колегіям адвокатів, які подають правову допомогу населенню даної адміністративної одиниці (району, міста чи населеного пункту).

Адвокати відстоюють інтереси клієнтів, виставляють відповідні довідки та складають документи для суду;

також беруть участь у слідстві та суд. розгляді справ як захисники обвинувачених чи представники цивільних позивачів і відповідачів або й третіх зацікавлених осіб;

вони можуть заступати сторони також у господарському процесі.

Склад та місце діяльності юридичної консультації визначає президія обласної колегії адвокатів. Нею керує завідувач, поставлений президією колегії адвокатів.

Професіональна спільнота осіб

Адвокату́ра (від лат. advocates — прикликаний) — професіональна спільнота осіб, що отримали статус адвоката і зайнялись адвокатською діяльністю.

Адвокатура є важливим правовим інститутом розвинених держав, що стоїть на варті прав і свобод громадян та їх об’єднань. Це також складна соціальна система,

яку складають усі адвокати окремої держави.

Устрій адвокатури, її публічно-правовий статус в кожній країні має свої особливості. У деяких країнах діють декілька адвокатських корпорацій.

У європейській правовій культурі загальноприйнятим є надання правової допомоги професійним адвокатом.

У такому розумінні, адвокат виступає під різними назвами цієї професії: правозахисник (нім. Rechtsanwalt) в Німеччині, адвокат в Росії, Україні, (фр.

Avocat) у Франції, (італ. Avvocato) в Італії.

У деяких державах функції адвоката виконують представники двох професій. Наприклад, в Великій Британії — баррістер (англ. Barrister) та солісітор (англ.

Solicitor), в Польщі — адвокат (пол. Adwokat) та правовий радник (пол. Radca Prawny).

Роль адвокатури в суспільстві згідно з міжнародним правом

У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод

є адвокатура.

— Статут Організації Об’єднаних Націй підтверджує право людей усього світу на створення умов, за яких законність буде дотримуватися, і проголошує як одну з

цілей досягнення співробітництва у створенні і підтримці поваги до прав людини і основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови і релігії;

— Загальна декларація прав людини утверджує принципи рівності перед законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий розгляд

справи незалежним і справедливим судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту будь-якої особи, звинуваченої у вчиненні караного діяння;

— Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на неупереджене і

відкрите слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом, передбаченим законом;

— Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права нагадує про обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти загальній повазі і

дотриманню прав людини і свобод;

— Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або перебувають в умовах тюремного ув’язнення, передбачає, що кожній затриманій особі має бути надано право на допомогу, консультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

— Стандартні мінімальні правила утримання ув’язнених рекомендують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення були

гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні;

— Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна кара, підтверджують право кожного, кому пред’явлено або може бути пред’явлено

звинувачення, яке тягне за собою як міру покарання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу на всіх стадіях розслідування і розгляду справи

відповідно до статті 14 Міжнародної Конвенції про Громадянські та політичні права;

— Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й перевищення влади рекомендує вжиття заходів на міжнародному та національному рівні для

поліпшення доступу до правосуддя й справедливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації та допомоги для жертв злочину. Бесплатная юридическая консультация Украина

Принципи щодо адвокатів

Основні положення про роль адвокатів, прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку, проголошують такі

принципи щодо адвокатів, а також щодо осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката:

  • Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, що проживають на його території і підлеглих його юрисдикції; Бесплатная юридическая консультация Украина
  • Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити, щоб адвокати здобули відповідну освіту, підготовку і знання як ідеалів та етичних обов’язків адвокатів, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом; Бесплатная юридическая консультация Украина
  • Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання і перепідготовки та підтримання їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання; Бесплатная юридическая консультация Украина
  • Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ і до юридичної допомоги, щоб адвокати були здатні «без недоречного втручання зі сторони» давати поради і допомагати своїм клієнтам відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та правил етики Бесплатная юридическая консультация Украина