Картки, гроші, банки — бермудський трикутник?

Ведение дел в суде, бесплатно: юридическая консультация, составление и подача докуменов. Адвокатские услуги на досудебном и судебном следствии.

Картки, гроші, банки

Картки,гроші,банкиКартки, гроші, банки. З 1 серпня платіжна система Visa запровадить в Україні принцип нульової відповідальності для власників усіх своїх карт.

Про це пише DW.

«Якщо шахраї вкрали гроші з карти людини без її сприяння цьому, то людина не несе відповідальності за це. Після проведення розслідування банк повинен буде повернути йому гроші», — розповіла директор з управління ризиками компанії Visa Лариса Макарова.

За її словами, зараз є багато випадків, коли клієнт приносить гроші в банк, кладе їх на карту, а банк говорить, що в разі чого він відповідальності не несе.
За даними учасників ринку, зараз картки Visa активно використовує 11 мільйонів українців.

«Досі банки часто відмовлялись у поверненні коштів через те, що клієнт повідомив про їхню крадіжку вже після здійснення неправомірної трансакції. При цьому в Національному банку України (НБУ) констатують, що кількість шахрайських операцій з картками українців постійно зростає», — пише видання.

«Кожен другий банк показав торік збитки від шахрайських операцій. В чотири рази збільшилися операції через інтернет, або крадіжка грошей без фізичного використання карток шахраями», — говорить начальник відділу департаменту платіжних систем НБУ Володимир Харченко.

За словами Харченко, значно виросла кількість випадків, коли шахраї, представляючись працівником банку, випитують усі реквізити, дані картки й людина сама розповідає всю цю інформацію».

Він згадав також про банкоматні операції, які здійснювалися за допомогою підроблених карток.

Інші платіжні системи поки що не готові застосовувати такий принцип.

«Visa це запускає, а ми поки подивимося, як це працюватиме», — прокоментував DW віце-президент з розвитку бізнесу представництва MasterCard Europe в

Україні Сергій Францишко. — Потрібно розуміти, що існують різні види шахрайства. Багато що залежить від відносин клієнта з конкретним банком, і

треба розуміти, за які саме операції банк готовий нести відповідальність, а за які ні».

На сьогодні картки MasterCard використовує приблизно 18 мільйонів українців.

У системі «Простір», що належить Нацбанку також поки що не готові перекласти відповідальність на крадіжки виключно на банки.
Незастосування нульової відповідальності у цьому випадки буде проблемою для невеликої кількості людей: за даними Нацбанку, картки «Простір» зараз

використовує лише 200 тисяч громадян.

Значна кількість шахрайських операцій відбувається через банкомати. Тому громадянам радять більш уважно їх оглядати, перед тим, як ними користуватись.

Подведомственность споров банков с должниками (третейский суд)

Ведение дел в суде. Уголовных, гражданских, административных, хозяйственных. Юридическая помощь и защита по делам о преступлених против личности, собственности, в сфере обращения наркотических веществ.Юридическая консультация.Адвокаты.

Подведомственность споров

Подведомственность споровПодведомственность споров. Постановление Верховного Суда о не подведомственности третейским судам споров о защите прав потребителей услуг банка.

Подведомственность споров2 сентября 2015 года Судебной палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины при рассмотрении дела № 6-856цс15 был сделан вывод о не подведомственности третейским судам споров, возникающих между банками и их кредитными должниками, поскольку последние являются потребителями услуг банка.

Адвокат, юридическая защита, юридическая помощь

Согласно более ранней правовой позиции, изложенной в деле № 6-64цс15, поскольку Закон «О третейских судах» содержит запрет на рассмотрение третейскими судами дел по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), третейская оговорка в кредитном договоре между физическим лицом (потребителем) и банком является заключенной в нарушение требований пункта 14 части 1 ст. 6 Закона «О третейских судах», и в этой части кредитный договор следует признать недействительным.

Юрист Семен Кравцов считает, что постановление ВСУ по делу № 6-856цс15 развенчало миф о подведомственности споров о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза):

ВСУ констатировал, что дела в спорах о защите прав потребителей, в том числе и потребителей услуг банка (кредитного союза), не подведомственны третейским судам, тем самым поставив точку, без преувеличения, в одном из наиболее неоднозначных вопросов в правовом регулировании.

Подведомственность споровДля лучшего понимания важности этого постановления для потребителей следует обратится к истории функционирования третейских судов в Украине.

Центральная идея деятельности третейских судов заключается в том, чтобы снизить и без того существенную нагрузку на национальную судебную систему, избавив ее, в частности, от необходимости рассмотрения однотипных дел невысокого уровня сложности, которые возникают, строго говоря, из совершенно «понятных» правоотношений.

Таковыми, в подавляющем большинстве случаев, являются и споры, возникающие из кредитных правоотношений, в которых требования кредитора основываются на подписанном с должником договоре, а факт нарушения обязательства, как правило, может подтверждаться письменными доказательствами.

Однако, в украинских реалиях введение третейских судов не привело к достижению обозначенных целей, напротив — обернулось коллапсом для множества потребителей услуг кредитных учреждений.

Поскольку потребительские кредитные договоры по своей правовой природе являются договорами присоединения, изменение или дополнение их содержания в силу положений ГК заемщикам неподвластно. Используя это в своих собственных, недобросовестных целях, кредитные учреждения часто, под угрозой отказа, предоставляли денежные средства заемщику исключительно при условии наличия в кредитном договоре третейских оговорок.

В итоге, в порядке третейского производства с должников взыскивали многократные суммы задолженностей, львиную долю которых составляли колоссальные штрафные санкции. При этом, заемщики не уведомлялись о рассмотрении дела в третейском суде, что лишало их возможности принимать участие в разбирательстве, оспаривать факт нарушения кредитного обязательства или насчитанную кредитным учреждением сумму. Это и неудивительно, если учитывать, что третейские суды часто создавались при финансовых учреждениях или просто осуществляли взаимовыгодное сотрудничество.

Адвокат, юридическая защита, юридическая помощь

Такое положение дел усложнялось также невозможностью обжаловать явно незаконное решение третейского суда, ведь компетенция национального суда относительно обжалования такого решения формально сводится лишь к проверке некоторых процессуальных оснований, перечень которых является исчерпывающим (нормы статьи 51 Закона «О третейских судах» и статьи 389-5 ГПК).

К тому же, определение суда о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. Вместе с тем, определение суда об отказе в выдаче такого исполнительного документа может быть предметом апелляции, что, несомненно, ставит кредитное учреждение и заемщика в неравное процессуальное положение и нарушало справедливый баланс интересов.

О степени критичности вышеописанной ситуации может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в обобщении Верховного Суда Украины о практике применения судами Закона «О третейских судах» от 11 февраля 2009 года, — документе, обычно отличающемся выверенной и строгой юридической техникой, — присутствовали довольно жесткие замечания и разгромная оценка откровенно незаконной деятельности третейских судов, выраженные в форме, обычно не свойственной «сухому» юридическому тексту.

Вероятно, именно с целью не допустить злоупотребления кредитными учреждениями своими правами, законодатель в соответствии с Законом № 2983-VI от 3 февраля 2011 года внес изменения в Закон «О третейских судах», исключив из компетенции третейских судов разрешение споров о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза).

Но на судебной практике судов кассационной инстанции в гражданских делах (ранее — Верховный Суд Украины, а с 2013 года — Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел) законодательные новеллы никак не отразились.

Дело в том, что суды трактовали положения пункта 14 части 1 статьи 6 Закона «О третейских судах» таким образом, что спорами о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), считали только споры, инициированные самим потребителем. Споры по иску банка к должнику о взыскании задолженности делами о защите прав потребителей не считались, так как истцом выступал банк, а не потребитель.

Такая позиция представляется довольно спорной, поскольку буквальное толкование этой нормы указывает на не подведомственность третейским судам споров именно «о защите» прав потребителей, что свидетельствует о возможности защищаться не только посредством предъявления иска. Исходя из этого, следует признать, что заемщик, выступая ответчиком в деле о взыскании задолженности, также осуществляет защиту, которая реализуется путем представления возражений против иска.

В этой связи интересен тот факт, что законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О третейских судах», вместо которого был принят Закон № 2983-VI от 3 февраля 2011 года, предусматривал более удачную формулировку нормы пункта 14 части 1 статьи 6 Закона, согласно с которой из компетенции третейского суда исключались бы «споры, одной из сторон в котором является лицо, которое имеет статус потребителя в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», но, вероятно, под давлением финансового лобби, она была заменена на норму в существующей редакции.

Таким образом, постановление Верховного Суда Украины от 2 сентября 2015 года в деле № 6-856цс15 — крайне важный судебный акт, который предоставляет потребителям услуг кредитных учреждений право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Принятие этого постановления порождает ряд вопросов относительно того, каким образом потребители услуг кредитных учреждений могут избежать взыскания задолженности согласно с незаконными решениями третейских судов, принятых до вступления в законную силу указанного постановления Верховного Суда Украины, ведь сроки их обжалования истекли, или же есть определение суда об отказе в удовлетворении заявлений об отмене решений третейских судов по тем же самым основаниям, а процедура их принудительного исполнения уже начата.

Необходимо учитывать, что Верховный Суд Украины своими постановлениями не создает новых норм права, а обеспечивает единообразие судебной практики, устанавливая правила их применения. Поэтому, утверждение о том, что со 2 сентября 2015 года третейские суды не могут рассматривать споры о защите прав потребителей, в том числе и потребителей услуг кредитных учреждений, является несостоятельным. Корректен другой тезис: решения третейских судов, которые приняты после внесения в Закон Украины «О третейских судах» изменений об исключении из их компетенции споров такой категории — незаконны.

В этом случае, одним из способов защиты прав потребителями услуг банков могут быть оспаривание решений третейских судов в судебном порядке, с подачей, при необходимости, ходатайств о восстановлении процессуальных сроков. Следует иметь в виду и то, что в случае, если споры об отмене решений третейских судов уже пересмотрены кассационной инстанцией не в пользу потребителей, существуют правовые основания для пересмотра такого судебного акта Верховным Судом Украины.

Также, не исключено, что деятельность судей третейских судов, которые принимали решения вопреки запрету, предусмотренному пунктом 14 части 1 статьи 6 Закона «О третейских судах», может стать предметом проверок компетентными органами.

Так или иначе, остается надеется на то, что судебная практика в этом вопросе будет окончательной, поскольку известны отдельные случаи, когда Верховный Суд Украины на протяжении непродолжительного периода времени высказывал разные позиции относительно правовой оценки одних и тех же правоотношений.

Депозиты — советы юриста

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация, ведение дел в суде, досудебное следствие, Адвокатские услуги для всех граждан Украины

Депозиты

ДепозитыДепозиты. Что делать с деньгами, безопасны ли депозиты, и в какой валюте лучше вкладывать деньги в банки?Прошедший год для банковской системы Украины был очень тяжелым. 30 банков обанкротились или иным образом потеряли свои активы. Аннексия Крыма и война посеяла панику среди украинцев. Поэтому все побежали забирать свои депозиты.

Ситуация в банковской сфере

В прошлом году общий отток средств из банков в национальной валюте составил 55 миллиардов гривен, а валютных — 9 миллиардов долларов. Больше всего украинцы забрали своих денег из российских банков и учреждений, которые имели отношение к предыдущей власти. Депозиты

Однако, первое полугодие 2015 года показывает, что часть граждан успокоилась и вернула свои средства в банки. За полгода уже появились новые лидеры банковского сектора, которым удалось привлечь больше денег у населения. Депозиты

Это «Международный инвестиционный банк» Петра Порошенко и «Авант-Банк», которого связывают с экс-генпрокурором Виталием Яремой. Депозиты

В этом году сохраняется тенденция «перекладывания» средств в более известные банки и банки, имеющие отношение к нынешней власти. На этом фоне показательны потери валютных депозитов «ПУМБа» Рината Ахметова — минус 20% и «ТАСкомбанка» Сергея Тигипко — минус 44%. Депозиты

депозитыЛюди активнее кладут депозиты в гривне, чем в иностранной валюте. Отток валютных вкладов наблюдается во всех крупных банках. Так, например, «Приватбанк» потерял 15% валютных депозитов, зато получил увеличение вкладов в гривне на 9%.

Международная ситуация

На стабильность банковского сектора и в частности на курс гривны сильно влияют также переговоры с кредиторами, которые прошли в Сан-Франциско на прошлой неделе.

Украинская сторона пытается достичь списания 40% долгов, но пока получила согласие лишь на 5%.

Сейчас переговоры закончились ничем. Дамоклов меч технического дефолта все еще висит над Украиной. Если до 23-го сентября (время уплаты процентов) правительство не договорится, то оно будет вынуждено наложить запрет на выплату процентов кредиторам. Что по сути и является дефолтом.

В таком состоянии национальная валюта болезненно отреагирует на это очередным падением, ведь курс валюты является термометром национальной экономики.

Черный рынок

Еще одна важная составляющая курса — это черный рынок валюты, который в спекулятивных целях может влиять на обменный курс. По словам президента «Аналитического центра» Александра Охрименко, украинский черный рынок валюты достигает 3-5 миллиардов долларов в день.

Советы

Экономисты утверждают, что в нынешних условиях вообще трудно прогнозировать, что будет с гривной. Даже в ближайшей перспективе. В условиях успешных реформ в сфере налогообложения, улучшение бизнес-климата и получение международных займов, которые вместе стабилизируют экономику, гривна безальтернативно отреагирует ростом. Депозиты

При таких обстоятельствах человек, который перевел свои сбережения в валюту потеряет какую-то часть своих денег. Депозиты

2014-2015 годы показали, что украинцы начали проедать часть валютных сбережений. А на депозит кладут какую-то часть денег в гривнах в провластные и крупные банки. Депозиты

Приоритеты во вкладах

Если речь идет о краткосрочных депозитах, то безусловно, их лучше хранить в банках, которые имеют отношение к нынешней власти. Здесь есть гарантия того, что пока у власти нынешняя элита, сбережения будут в надежном месте.

Если депозит рассчитан на длительную перспективу: как для обучения детей, покупки квартиры, то годовые колебания не будут существенными.

Заметим, отныне коммерческие банки не обязаны возвращать депозиты по первому требованию клиента.

Альтернатива

Альтернативные формы вкладов, как золото или недвижимость является редким явлением для украинцев, ведь предусматривают большие суммы. Однако, следует заметить, что по закону о возвращении вкладов, в случае проблем у банка, драгоценные металлы возвращают в последнюю очередь. И это если удастся взыскать свое имущество из банка через суд.

Также гражданам следует осторожно относиться к долговременным вкладам в частные пенсионные фонды. По крайней мере до тех пор пока пенсионная реформа не началась и государство не составило список из надежных компаний. Сейчас вкладывать деньги в такие фонды можно только под личный риск. Исключением являются частные пенсионные фонды, которые создаются непосредственно для работников конкретных предприятий.