Картки, гроші, банки — бермудський трикутник?

Ведение дел в суде, бесплатно: юридическая консультация, составление и подача докуменов. Адвокатские услуги на досудебном и судебном следствии.

Картки, гроші, банки

Картки,гроші,банкиКартки, гроші, банки. З 1 серпня платіжна система Visa запровадить в Україні принцип нульової відповідальності для власників усіх своїх карт.

Про це пише DW.

«Якщо шахраї вкрали гроші з карти людини без її сприяння цьому, то людина не несе відповідальності за це. Після проведення розслідування банк повинен буде повернути йому гроші», — розповіла директор з управління ризиками компанії Visa Лариса Макарова.

За її словами, зараз є багато випадків, коли клієнт приносить гроші в банк, кладе їх на карту, а банк говорить, що в разі чого він відповідальності не несе.
За даними учасників ринку, зараз картки Visa активно використовує 11 мільйонів українців.

«Досі банки часто відмовлялись у поверненні коштів через те, що клієнт повідомив про їхню крадіжку вже після здійснення неправомірної трансакції. При цьому в Національному банку України (НБУ) констатують, що кількість шахрайських операцій з картками українців постійно зростає», — пише видання.

«Кожен другий банк показав торік збитки від шахрайських операцій. В чотири рази збільшилися операції через інтернет, або крадіжка грошей без фізичного використання карток шахраями», — говорить начальник відділу департаменту платіжних систем НБУ Володимир Харченко.

За словами Харченко, значно виросла кількість випадків, коли шахраї, представляючись працівником банку, випитують усі реквізити, дані картки й людина сама розповідає всю цю інформацію».

Він згадав також про банкоматні операції, які здійснювалися за допомогою підроблених карток.

Інші платіжні системи поки що не готові застосовувати такий принцип.

«Visa це запускає, а ми поки подивимося, як це працюватиме», — прокоментував DW віце-президент з розвитку бізнесу представництва MasterCard Europe в

Україні Сергій Францишко. — Потрібно розуміти, що існують різні види шахрайства. Багато що залежить від відносин клієнта з конкретним банком, і

треба розуміти, за які саме операції банк готовий нести відповідальність, а за які ні».

На сьогодні картки MasterCard використовує приблизно 18 мільйонів українців.

У системі «Простір», що належить Нацбанку також поки що не готові перекласти відповідальність на крадіжки виключно на банки.
Незастосування нульової відповідальності у цьому випадки буде проблемою для невеликої кількості людей: за даними Нацбанку, картки «Простір» зараз

використовує лише 200 тисяч громадян.

Значна кількість шахрайських операцій відбувається через банкомати. Тому громадянам радять більш уважно їх оглядати, перед тим, як ними користуватись.

Подведомственность споров банков с должниками (третейский суд)

Ведение дел в суде. Уголовных, гражданских, административных, хозяйственных. Юридическая помощь и защита по делам о преступлених против личности, собственности, в сфере обращения наркотических веществ.Юридическая консультация.Адвокаты.

Подведомственность споров

Подведомственность споровПодведомственность споров. Постановление Верховного Суда о не подведомственности третейским судам споров о защите прав потребителей услуг банка.

Подведомственность споров2 сентября 2015 года Судебной палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины при рассмотрении дела № 6-856цс15 был сделан вывод о не подведомственности третейским судам споров, возникающих между банками и их кредитными должниками, поскольку последние являются потребителями услуг банка.

Адвокат, юридическая защита, юридическая помощь

Согласно более ранней правовой позиции, изложенной в деле № 6-64цс15, поскольку Закон «О третейских судах» содержит запрет на рассмотрение третейскими судами дел по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), третейская оговорка в кредитном договоре между физическим лицом (потребителем) и банком является заключенной в нарушение требований пункта 14 части 1 ст. 6 Закона «О третейских судах», и в этой части кредитный договор следует признать недействительным.

Юрист Семен Кравцов считает, что постановление ВСУ по делу № 6-856цс15 развенчало миф о подведомственности споров о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза):

ВСУ констатировал, что дела в спорах о защите прав потребителей, в том числе и потребителей услуг банка (кредитного союза), не подведомственны третейским судам, тем самым поставив точку, без преувеличения, в одном из наиболее неоднозначных вопросов в правовом регулировании.

Подведомственность споровДля лучшего понимания важности этого постановления для потребителей следует обратится к истории функционирования третейских судов в Украине.

Центральная идея деятельности третейских судов заключается в том, чтобы снизить и без того существенную нагрузку на национальную судебную систему, избавив ее, в частности, от необходимости рассмотрения однотипных дел невысокого уровня сложности, которые возникают, строго говоря, из совершенно «понятных» правоотношений.

Таковыми, в подавляющем большинстве случаев, являются и споры, возникающие из кредитных правоотношений, в которых требования кредитора основываются на подписанном с должником договоре, а факт нарушения обязательства, как правило, может подтверждаться письменными доказательствами.

Однако, в украинских реалиях введение третейских судов не привело к достижению обозначенных целей, напротив — обернулось коллапсом для множества потребителей услуг кредитных учреждений.

Поскольку потребительские кредитные договоры по своей правовой природе являются договорами присоединения, изменение или дополнение их содержания в силу положений ГК заемщикам неподвластно. Используя это в своих собственных, недобросовестных целях, кредитные учреждения часто, под угрозой отказа, предоставляли денежные средства заемщику исключительно при условии наличия в кредитном договоре третейских оговорок.

В итоге, в порядке третейского производства с должников взыскивали многократные суммы задолженностей, львиную долю которых составляли колоссальные штрафные санкции. При этом, заемщики не уведомлялись о рассмотрении дела в третейском суде, что лишало их возможности принимать участие в разбирательстве, оспаривать факт нарушения кредитного обязательства или насчитанную кредитным учреждением сумму. Это и неудивительно, если учитывать, что третейские суды часто создавались при финансовых учреждениях или просто осуществляли взаимовыгодное сотрудничество.

Адвокат, юридическая защита, юридическая помощь

Такое положение дел усложнялось также невозможностью обжаловать явно незаконное решение третейского суда, ведь компетенция национального суда относительно обжалования такого решения формально сводится лишь к проверке некоторых процессуальных оснований, перечень которых является исчерпывающим (нормы статьи 51 Закона «О третейских судах» и статьи 389-5 ГПК).

К тому же, определение суда о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. Вместе с тем, определение суда об отказе в выдаче такого исполнительного документа может быть предметом апелляции, что, несомненно, ставит кредитное учреждение и заемщика в неравное процессуальное положение и нарушало справедливый баланс интересов.

О степени критичности вышеописанной ситуации может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в обобщении Верховного Суда Украины о практике применения судами Закона «О третейских судах» от 11 февраля 2009 года, — документе, обычно отличающемся выверенной и строгой юридической техникой, — присутствовали довольно жесткие замечания и разгромная оценка откровенно незаконной деятельности третейских судов, выраженные в форме, обычно не свойственной «сухому» юридическому тексту.

Вероятно, именно с целью не допустить злоупотребления кредитными учреждениями своими правами, законодатель в соответствии с Законом № 2983-VI от 3 февраля 2011 года внес изменения в Закон «О третейских судах», исключив из компетенции третейских судов разрешение споров о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза).

Но на судебной практике судов кассационной инстанции в гражданских делах (ранее — Верховный Суд Украины, а с 2013 года — Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел) законодательные новеллы никак не отразились.

Дело в том, что суды трактовали положения пункта 14 части 1 статьи 6 Закона «О третейских судах» таким образом, что спорами о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), считали только споры, инициированные самим потребителем. Споры по иску банка к должнику о взыскании задолженности делами о защите прав потребителей не считались, так как истцом выступал банк, а не потребитель.

Такая позиция представляется довольно спорной, поскольку буквальное толкование этой нормы указывает на не подведомственность третейским судам споров именно «о защите» прав потребителей, что свидетельствует о возможности защищаться не только посредством предъявления иска. Исходя из этого, следует признать, что заемщик, выступая ответчиком в деле о взыскании задолженности, также осуществляет защиту, которая реализуется путем представления возражений против иска.

В этой связи интересен тот факт, что законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О третейских судах», вместо которого был принят Закон № 2983-VI от 3 февраля 2011 года, предусматривал более удачную формулировку нормы пункта 14 части 1 статьи 6 Закона, согласно с которой из компетенции третейского суда исключались бы «споры, одной из сторон в котором является лицо, которое имеет статус потребителя в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», но, вероятно, под давлением финансового лобби, она была заменена на норму в существующей редакции.

Таким образом, постановление Верховного Суда Украины от 2 сентября 2015 года в деле № 6-856цс15 — крайне важный судебный акт, который предоставляет потребителям услуг кредитных учреждений право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Принятие этого постановления порождает ряд вопросов относительно того, каким образом потребители услуг кредитных учреждений могут избежать взыскания задолженности согласно с незаконными решениями третейских судов, принятых до вступления в законную силу указанного постановления Верховного Суда Украины, ведь сроки их обжалования истекли, или же есть определение суда об отказе в удовлетворении заявлений об отмене решений третейских судов по тем же самым основаниям, а процедура их принудительного исполнения уже начата.

Необходимо учитывать, что Верховный Суд Украины своими постановлениями не создает новых норм права, а обеспечивает единообразие судебной практики, устанавливая правила их применения. Поэтому, утверждение о том, что со 2 сентября 2015 года третейские суды не могут рассматривать споры о защите прав потребителей, в том числе и потребителей услуг кредитных учреждений, является несостоятельным. Корректен другой тезис: решения третейских судов, которые приняты после внесения в Закон Украины «О третейских судах» изменений об исключении из их компетенции споров такой категории — незаконны.

В этом случае, одним из способов защиты прав потребителями услуг банков могут быть оспаривание решений третейских судов в судебном порядке, с подачей, при необходимости, ходатайств о восстановлении процессуальных сроков. Следует иметь в виду и то, что в случае, если споры об отмене решений третейских судов уже пересмотрены кассационной инстанцией не в пользу потребителей, существуют правовые основания для пересмотра такого судебного акта Верховным Судом Украины.

Также, не исключено, что деятельность судей третейских судов, которые принимали решения вопреки запрету, предусмотренному пунктом 14 части 1 статьи 6 Закона «О третейских судах», может стать предметом проверок компетентными органами.

Так или иначе, остается надеется на то, что судебная практика в этом вопросе будет окончательной, поскольку известны отдельные случаи, когда Верховный Суд Украины на протяжении непродолжительного периода времени высказывал разные позиции относительно правовой оценки одних и тех же правоотношений.

Депозиты — советы юриста

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация, ведение дел в суде, досудебное следствие, Адвокатские услуги для всех граждан Украины

Депозиты

ДепозитыДепозиты. Что делать с деньгами, безопасны ли депозиты, и в какой валюте лучше вкладывать деньги в банки?Прошедший год для банковской системы Украины был очень тяжелым. 30 банков обанкротились или иным образом потеряли свои активы. Аннексия Крыма и война посеяла панику среди украинцев. Поэтому все побежали забирать свои депозиты.

Ситуация в банковской сфере

В прошлом году общий отток средств из банков в национальной валюте составил 55 миллиардов гривен, а валютных — 9 миллиардов долларов. Больше всего украинцы забрали своих денег из российских банков и учреждений, которые имели отношение к предыдущей власти. Депозиты

Однако, первое полугодие 2015 года показывает, что часть граждан успокоилась и вернула свои средства в банки. За полгода уже появились новые лидеры банковского сектора, которым удалось привлечь больше денег у населения. Депозиты

Это «Международный инвестиционный банк» Петра Порошенко и «Авант-Банк», которого связывают с экс-генпрокурором Виталием Яремой. Депозиты

В этом году сохраняется тенденция «перекладывания» средств в более известные банки и банки, имеющие отношение к нынешней власти. На этом фоне показательны потери валютных депозитов «ПУМБа» Рината Ахметова — минус 20% и «ТАСкомбанка» Сергея Тигипко — минус 44%. Депозиты

депозитыЛюди активнее кладут депозиты в гривне, чем в иностранной валюте. Отток валютных вкладов наблюдается во всех крупных банках. Так, например, «Приватбанк» потерял 15% валютных депозитов, зато получил увеличение вкладов в гривне на 9%.

Международная ситуация

На стабильность банковского сектора и в частности на курс гривны сильно влияют также переговоры с кредиторами, которые прошли в Сан-Франциско на прошлой неделе.

Украинская сторона пытается достичь списания 40% долгов, но пока получила согласие лишь на 5%.

Сейчас переговоры закончились ничем. Дамоклов меч технического дефолта все еще висит над Украиной. Если до 23-го сентября (время уплаты процентов) правительство не договорится, то оно будет вынуждено наложить запрет на выплату процентов кредиторам. Что по сути и является дефолтом.

В таком состоянии национальная валюта болезненно отреагирует на это очередным падением, ведь курс валюты является термометром национальной экономики.

Черный рынок

Еще одна важная составляющая курса — это черный рынок валюты, который в спекулятивных целях может влиять на обменный курс. По словам президента «Аналитического центра» Александра Охрименко, украинский черный рынок валюты достигает 3-5 миллиардов долларов в день.

Советы

Экономисты утверждают, что в нынешних условиях вообще трудно прогнозировать, что будет с гривной. Даже в ближайшей перспективе. В условиях успешных реформ в сфере налогообложения, улучшение бизнес-климата и получение международных займов, которые вместе стабилизируют экономику, гривна безальтернативно отреагирует ростом. Депозиты

При таких обстоятельствах человек, который перевел свои сбережения в валюту потеряет какую-то часть своих денег. Депозиты

2014-2015 годы показали, что украинцы начали проедать часть валютных сбережений. А на депозит кладут какую-то часть денег в гривнах в провластные и крупные банки. Депозиты

Приоритеты во вкладах

Если речь идет о краткосрочных депозитах, то безусловно, их лучше хранить в банках, которые имеют отношение к нынешней власти. Здесь есть гарантия того, что пока у власти нынешняя элита, сбережения будут в надежном месте.

Если депозит рассчитан на длительную перспективу: как для обучения детей, покупки квартиры, то годовые колебания не будут существенными.

Заметим, отныне коммерческие банки не обязаны возвращать депозиты по первому требованию клиента.

Альтернатива

Альтернативные формы вкладов, как золото или недвижимость является редким явлением для украинцев, ведь предусматривают большие суммы. Однако, следует заметить, что по закону о возвращении вкладов, в случае проблем у банка, драгоценные металлы возвращают в последнюю очередь. И это если удастся взыскать свое имущество из банка через суд.

Также гражданам следует осторожно относиться к долговременным вкладам в частные пенсионные фонды. По крайней мере до тех пор пока пенсионная реформа не началась и государство не составило список из надежных компаний. Сейчас вкладывать деньги в такие фонды можно только под личный риск. Исключением являются частные пенсионные фонды, которые создаются непосредственно для работников конкретных предприятий.

Меморандум о реструктуризации кредитов в инвалюте

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация, юридические услуги, адвокатские услуги. Ведение дел в суде, составление и подача процессуальных документов.

Меморандум о реструктуризации кредитов в инвалюте вступил в действие

Меморандум о реструктуризации кредитовМеморандум о реструктуризации кредитов. В Украине начал действовать меморандум по урегулированию вопроса реструктуризации потребительских

кредитов в иностранной валюте, сообщается на официальном сайте Национального банка Украины в пятницу.

Банки с большим портфелем

Как сообщается, меморандум был предложен банками, имеющими наибольший портфель кредитов физических лиц в иностранной валюте, и

предусматривает реструктуризацию потребительских кредитов в иностранной валюте,полученные под залог недвижимости, остаток по основной части

которых не превышает 2,5 млн грн. по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленному НБУ на 1 января 2015 года.

«Обязанность банков по выполнению положений Меморандума возникает исключительно при ряде условий, большая часть которых уже выполнена», —

говорится в сообщении.

Меморандум подписали такие банки: «УПБ», «Альфа-Банк Украина», «КБ» Надра «, » Банк Михайловский «, «ПриватБанк «, «Банк «Грант», «Регион-банк»,

«Дельта Банк», «ФИДО Банк»,  «Платинум Банк», «Креди Агриколь Банк».

Другие банки, имеющие наибольший портфель кредитов физических лиц в иностранной валюте, рассматривают возможность в ближайшее время также

присоединиться к Меморандуму. Меморандум о реструктуризации кредитов

Начать процесс реструктуризации долга

Для того чтобы начать фактический процесс реструктуризации долга, заемщику необходимо письменно обратиться в банк с просьбой проведения

конвертации согласно меморандуму и зарегистрировать это обращение в банке. Меморандум о реструктуризации кредитов

Меморандум о реструктуризации кредитовЗатем получить письменный ответ от банка. В случае отказа или получения решения о применении условий, которые являются хуже условия

меморандума, нужно письменно обратиться с предоставлением всех материалов в соответствующую комиссию при Общественном совете, которая

будет создана в ближайшее время. Меморандум о реструктуризации кредитов

«Таким образом, с началом действия Меморандума открывается путь к окончательному урегулированию вопроса реструктуризации потребительских

кредитов в иностранной валюте, в результате чего будет снижена финансовая нагрузка на заемщиков в связи с политическим и финансовым кризисом,

который произошел в 2014 году и вызвала девальвацию национальной валюты в Украине», — говорится в сообщении. Меморандум о реструктуризации кредитов

Как отмечают в НБУ, важнейшим основанием практической реализации положений меморандума стало подписание 5 мая 2015 Президентом Украины

Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации кредитных обязательств с иностранной

валюты в гривну)». Меморандум о реструктуризации кредитов

Другое требование относительно вступления в силу меморандума тоже выполнено. Меморандум о реструктуризации кредитов.

В частности, в отдельные нормативно-правовые акты НБУ внесены изменения относительно неприменения санкций к банкам вследствие нарушения

нормативов в результате проведения реструктуризации валютных кредитов и / или прощение (аннулирование) части долга, а также о дальнейшей

классификации этих кредитов, их учета и тому подобное. Меморандум о реструктуризации кредитов

Ограничение срока взыскания ипотечного долга

Ограничение срока взыскания ипотечного долга. Юридическая помощь, защита. Предварительная юридическая консультация бесплатно

Ограничение срока взыскания ипотечного долга

Ограничение срока взыскания ипотечного долга
Ограничение срока взыскания ипотечного долгаНаследники ипотечного заемщика могут увильнуть от выплат по кредиту, но остаться при этом жить в завещанном жилье.

Верховный Суд, рассматривая дело №6-33цс15, жестко ограничил для банков сроки взыскания долгов в случае смерти человека.

«ВСУ постановил, что в этом случае банки могут взыскивать задолженность не в рамках общей исковой давности — в течение трех лет.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

А на протяжении шести месяцев, то есть у банка есть лишь полгода после смерти своего заемщика, чтобы либо взыскать задолженность у

его наследников (или переоформить на них кредит), либо залог — недвижимость.Если финансисты не уложились в отведенный срок, то они больше не могут претендовать на жилье. Оно останется в собственности людей, которые вступят в наследство.

Ограничение срока взыскания ипотечного долгаУ них оно не может быть взыскано кредитором — по суду для продажи и покрытия ипотеки, как это было при стандартном невозврате по кредиту», —

объяснил «Вестям» новую ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

При этом суд снова напомнил, что выплачивать ипотеку нужно даже после смерти заемщика, но обязаны это делать только те люди, которые получили от него какое-то имущество.

Принцип простой: получил в наследство активы, должен отвечать и по долгам.

«Даже если ипотекодатель умер, это не означает, что выполнять обязательства по договору ипотеки никто не будет. Ведь кроме недвижимости, по наследству

переходят и обязательства по договору ипотеки, в котором задействована такая недвижимость», — заметил старший юрист ЮК Prove Group Антон Каганец.

Сколько получил — столько заплатил.

Есть одна тонкость: наследник должен гасить банку задолженность по ипотеке лишь в объемах, не превышающих стоимости унаследованного имущества.

«Если человеку завещано добра, скажем, на 1 млн. грн. (всего в совокупности — квартира, машина, неважно), а по кредиту нужно выплатить банку 1,4 млн. грн.

(из-за того, что во время покупки недвижимость стоила дороже), то он должен выплатить только 1 млн. грн.», — привел «Вестям» пример управляющий партнер юрфирмы «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.

Конечно, можно попытаться занизить объемы наследства, однако сразу нужно быть готовыми к затяжному судебному процессу с банком. Легко сэкономить не получится.

Финансисты ни раз сталкивались с подобными ситуациями, и будут делать все, чтобы максимально погасить кредитную задолженность.

«Если наследники должника не желают платить всю сумму кредита, им стоит заблаговременно подумать о путях уменьшения оценки стоимости

наследственной массы (провести соответствующие экспертизы стоимости). Но и в таком случае их ждут судебные разбирательства, и заплатить банку сумму меньшую, чем стоимость предмета ипотеки, без переговоров, вряд ли получится», — заверил «Вести» юрист ЮКК Де-юре Андрей Павлишин.

Также Банкирам запретили требовать с украинцев списанные кредиты.

Еще один очень важны момент — финансисты смогут что-то требовать с наследников не раньше, чем они оформят на себя наследство. То есть не после

оглашения завещания, после которого человека официально признают наследником имущества, а после фактического наследования — переоформления прав на квартиру, машину, земельный участок и другие активы.

Ограничение срока взыскания ипотечного долгаКстати, тем, кто все-таки не хочет бегать от кредиторов, юристы советуют попробовать договориться с банком. Они напоминают, что кредитный договор

завещать нельзя: как только банк получит копию свидетельства о смерти заемщика, действие ипотечного договора остановится. И, если наследник не

сможет выплатить всю оставшуюся по кредиту сумму махом, то ему придется подавать заявку и получать новый кредит (в размере кредитного остатка по старому ипотечному договору).

«Из личной практики могу сказать, что некоторые банки предлагают наследникам списание большей части долга и погашение 50% или даже 25%

задолженности умершего. Все зависит от конкретных обстоятельств дела, размера задолженности, ликвидности имущества, платежеспособности

наследником, а также множества иных факторов», — сказал «Вестям» юрист АО «Правовая группа «Доминион» Дмитрий Груба.

Банки забывают о четверти залогов — Ограничение срока взыскания ипотечного долга

Тем же, кто не хочет платить по чужому кредиту, или тем, у кого просто нет на это денег, дают другой совет.

«Можно максимально отложить момент вступления в наследство. Для идеальной совокупности, все лица, зарегистрированные по одному адресу с наследодателем

в момент его смерти должны отказаться от наследства. Ограничение срока взыскания ипотечного долга

Оставшиеся наследники первой очереди, которые не проживали с наследодателем на момент его смерти, должны подать нотариусу заявление о

вступлении в наследство после истечения шестимесячного срока на вступление в наследство. Ограничение срока взыскания ипотечного долга.

Тогда ни один из наследников не вступит в наследство, и банку не будет к кому предъявлять требования. Ограничение срока взыскания ипотечного долга

Наследство же не станет выморочным, и не перейдет в собственность наследников следующей очереди, поскольку в наследственном деле будет

заявление о вступлении наследника в наследство, пусть и поданное с пропуском срока», — прикинул сценарий Андрей Павлишин. Ограничение срока взыскания ипотечного долга

срок исковой давности по взысканию налогов с физических лиц составляет

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

срок исковой давности по взысканию пени

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

срок давности взыскания пени по налогам

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

есть ли срок давности у пеней

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

срок давности взыскания налогов

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

срок давности по налогам ип

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

судебная практика по взысканию налогов сроком давности более 3 лет

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

срок взыскания налога в судебном порядке

Юридическая помощь по ведению дела в суде. Юридическая защита от обвинения. предварительная юридическая консультация бесплатно. Харьков, Харьковская область. Адвокат. Юрист

Валютный кредит с ипотекой: кризис валютных кредитов

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаты. Юристы. Ведение дел в суде. Составление и подача процессуальных документов в суд.

Валютный кредит с ипотекой

Валютный кредит с ипотекой

Валютный кредит с ипотекой. Сколько людей столько и мнений. Но проблема валютных кредитов с ипотекой никуда не денется. Она есть и будет еще долго — сроки кредитования были от пяти лет и более.

К вашему сведению: еще один взгляд на проблему валютных кредитов с ипотекой.

Санкции за непогашение валютных кредитов незаконны

Государство в сговоре с коммерческими банками подготовило почву   для гражданской войны в Украине.

Сегодня украинские банкиры явно активизировались в своей войне против граждан, имевших несчастье взять банковский кредит в валюте. Достаточно открыть сайт Ассоциации украинских банков и просто прочитать заголовки материалов, которые говорят сами за себя: «Обращение Ассоциации украинских банков к Верховному Суду Украины по поводу вопроса о признании недействительными кредитных договоров, выраженных в иностранной валюте» (далее – «Обращение»), «Позиция АУБ по поводу идеи запрещения валютного кредитования» (далее — «Позиция») и т.д.

Как человек, непосредственно занимающейся этой проблемой и способствующий созданию той самой судебной практики, которую господа банкиры, явно преувеличивая, называют «распространенной», хотел бы прокомментировать активность украинских банков с позиции адвоката, защищающего интересы потребителей банковских услуг, чтобы широкая общественность могла, как учили древние мудрецы, «выслушать и другую сторону». Валютный кредит с ипотекой.

Давление на суд

В «Обращении» говорится о «распространенной» якобы «судебной (?) практике предъявления (?!) заемщиками – резидентами Украины исков о признании недействительными кредитных договоров, выраженных в иностранной валюте». (Знаки вопроса я поставил, чтобы подчеркнуть явную некорректность этой фразы, т.к. «практика предъявления исков» никак не может быть судебной практикой – это разные вещи.)

Суть требований банкиров сводится к следующему: «…некоторые суды принимают неправомерные (?!) решения о признании недействительными кредитных договоров, выраженных в иностранной валюте, на основании незаконности заключения между банками и резидентами Украины таких кредитных договоров. Такая практика приобретает распространение, что может привести к увеличению объема проблемных кредитов и является большой угрозой для банковской системы». Банкиры просят Верховный Суд дать «разъяснения по поводу применения судами законодательства» и рассмотрения споров «о правомерности кредитования в иностранной валюте».

В переводе с казенного языка на человеческий это означает: «Некоторые судьи обнаглели до того, что осмелились выносить решения против банков. Они «совсем оборзели и нюх потеряли», как говаривал наш предыдущий президент. Поэтому потрудитесь поставить их на место, ибо они угрожают нашим сверхприбылям». И просто напрашивается подпись: «Его Величество Капитал».

То, что в этом «Обращении» АУБ совершает дерзкое противоправное вмешательство в осуществление правосудия (запрещенное ч.5 ст. 14 ЗУ «О судоустройстве» и ст. 12 ЗУ «О статусе судей»), является совершенно очевидным.

Достаточно прочитать пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда от 13.06.2007 №8 «О независимости судебной власти»: «Под вмешательством в деятельность судебных органов следует понимать влияние на судью в какой бы то ни было форме (просьба, требование, указание, угроза, подкуп, критика судьи в СМИ с целью склонить его к совершению или не совершению определенных процессуальных действий или постановлению определенного судебного решения. Не имеет значения, с помощью каких способов, на какой стадии процесса и в деятельность суда какой инстанции осуществляется вмешательство».
В нашем случае АУБ публично требует у Верховного суда оказать давление на судей с целью недопущения вынесения судебных решений, не угодных этой организации. «Чего же боле?», — как писал классик.
Верховный суд в ответ на «Обращение» АУБ сообщил, что «не имеет информации и соответствующих документальных подтверждений неоднозначности судебной практики в данной категории споров». Этот ответ представляется более чем дипломатичным. Валютный кредит с ипотекой.

Суть проблемы

Правовая суть «Обращения» сводится к тому, что «законодательством предусмотрено право коммерческим банкам (согласование падежей сохранено, как в оригинале – И.Б.) осуществлять валютные операции, в т.ч.выдавать кредиты в иностранной валюте физическим лицам».

Ваш покорный слуга согласен с этим тезисом, но с маленьким уточнением: «исключительно для последующих расчетов этой валютой с нерезидентами Украины».

Правовым актом, определяющим общие принципы валютного регулирования, является Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19 февраля 1993 № 15-93 (далее – Декрет).  Нас интересуют два основных положения этого акта.

Первое заключается в том, что все расчеты на территории Украины должны осуществляться исключительно в национальной валюте Украины (за исключением случаев наличия индивидуальной лицензии на такую операцию, которые предусмотрены ст. 5 п. 4 подпунктом «г» Декрета, но случаи получения такой лицензии неизвестны, поэтому этой оговоркой можно пренебречь).

Второе – банки, получившие от НБУ генеральную лицензию на осуществление валютных операций, и потому именуемые «уполномоченными», одновременно являются агентами валютного контроля, т.е. осуществляют контроль за валютными операциями, которые проводятся через эти учреждения – ст. 13 ч.2 Декрета.

Таким образом, имеющий генеральную лицензию на валютные операции банк, имеет право выдавать валютные кредиты, но он же, как агент валютного контроля, обязан следить за соответствием этих валютных операций требованиям Декрета. Следовательно, выдавать валютные кредиты резидентам Украины для расчета этой валютой с другими резидентами Украины уполномоченный банк как раз и не имеет права!

Господа банкиры в своем «Обращении» изрядно лукавят, используя одно из основных правил логики: чем уже определение, тем шире понятие. Искусственно сужая определение права банков выдавать валютные кредиты резидентам Украины, они создают иллюзию, что законом предусмотрено такое право безо всяких исключений, т.е. независимо от цели кредитования. Валютный кредит с ипотекой.

Банкирское лукавство

Валютный кредит с ипотекой.Представители банков в судах заявляют, что кредитный договор и последующее использование кредитных средств – это сделки, не связанные друг с другом. Дескать, как заемщик распорядился кредитом, банк не касается.

Это утверждение явно не соответствует закону. В соответствии со ст.ст. 345 и 348 ХК (хозяйственного кодекса) и ст. 1056 ч.2 ГК (гражданского кодекса) Украины, цель кредитования является существенной и неотъемлемой частью кредитного договора, и банк обязан осуществлять контроль за целевым использованием кредита. Именно поэтому все кредитные договоры обязательно содержат пункт о цели кредита.

С этим согласен и Нацбанк, в нормативном письме которого от 22.01.2009 № 40-511/442-919 сказано: «В соответствии со ст. 348 Хозяйственного кодекса Украины банк обязан осуществлять контроль за исполнением условий кредитного договора. …Целевое использование кредита является одним из принципов банковского кредитования».

Следовательно, правоотношения между банком и заемщиком в связи с заключением кредитного договора, охватывают не только предоставление кредита, но и его использование, т.е. заключение сделки с третьим лицом, предусмотренной кредитным договором в качестве цели кредита.

При оформлении валютного кредита, банк является двойным контролером: он следит за тем, чтобы заемщик использовал полученную валюту по назначению; с другой стороны – чтобы это использование не противоречило Декрету, т.е. чтобы резиденты Украины не рассчитывались друг с другом в иностранной валюте.

Теперь мы подходим к самому интересному: подавляющее большинство валютных кредитов в Украине были заключены, если верить текстам кредитных договоров, с целью использования валюты для расчета ею с резидентами Украины! И вот этого банки признать никак не хотят.

Представителей банков в судах заявляют, мол, в договорах не говорится дословно о том, что в расчетах будет использоваться иностранная валюта. И это правда: дословно так не говорится. Формулировки цели кредита выглядят по-разному: «для приобретения недвижимости», «для приобретения автомобиля», «для потребительских нужд» и т.д.

Но нет необходимости доказывать, что предоставление кредита в иностранной валюте для приобретения, например, автомобиля, означает, что заемщик должен приобрести автомобиль за валюту. Зададим вопрос от противного: вы, господа банкиры, считаете, что эта фраза означает что-то другое? Тогда что же?

А то, вынуждены признать банки, что заемщик обязан был конвертировать иностранную валюту в гривну, и уже за гривну приобрести автомобиль. Но об этой обязанности ни в одном кредитном договоре ни слова. Тем не менее, большинство заемщиков так и сделали: конвертировали кредитную валюту в гривну, и именно её потратили на указанные в кредитном договоре цели.

Следовательно, обе стороны заранее знали о неизбежности конвертации и заведомо имели ее в виду при заключении договора. Выходит, что иностранная валюта для сторон кредитного договора выступала при кредитовании не в качестве средства платежа, а как средство обмена ее на национальную валюту Украины, т.е. как долларовый эквивалент гривны.
Получается, что стороны указали в договоре одно – кредит в иностранной валюте, а на самом деле имели в виду другую сделку – кредит в гривне. И кредитный договор в валюте они заключили для того, чтобы прикрыть этой сделкой действительный договор – в гривне. Валютный кредит с ипотекой.
Принципиальный вывод

Упомянутые выше сделки, в соответствии со ст. 234 ГК Украины, называются притворными. Они являются недействительными: в нарушение ст. 203 ч.5 ГК Украины, они не направлены на реальное наступление правовых последствий, которые ими обусловлены. И, согласно ст. 215 ГК Украины, одним из оснований признания сделки недействительной является несоблюдение требований ст. 203 ч.5 ГК.

Правда, в отличие от других недействительных сделок, правовыми последствиями притворных сделок является не приведение сторон в первоначальное положение, а применение правил той сделки, которую стороны действительно имели ввиду. Другими словами, в случае, когда в кредит выдавалась иностранная валюта, и имелось ввиду, что она будет конвертирована в гривну, то по закону сама эта сделка должна быть переведена в гривну.

По какому курсу? Ответ ясен: заемщик должен вернуть кредит с процентами из расчета той суммы в гривнах, которую он фактически получил. А получил он ту сумму в гривнах, которую выручил при конвертации полученной валюты. Эту сумму нетрудно установить, выяснив средний коммерческий курс продажи на момент конвертации.

Следует особо отметить, что приведенные выше рассуждения касаются кредитов, которые выдавались заемщикам наличными. Но в очень многих случаях банки, заключив кредитные договоры в валюте, переводили гривну по безналичному расчету на счета третьих лиц – продавцов товаров, приобретенных заемщиками за кредитные средства. В этом случае никаких других доказательств притворности сделки и не требуется: ведь в результате сделки валюта не выбывает из собственности банков, а в собственность заемщика – в оплату его покупки – переходит именно гривна. И размер гривневой суммы уже известен изначально. Валютный кредит с ипотекой.

Странная позиция НБУ

Зададимся вопросом: как незаконная выдача валютных кредитов для расчетов внутри страны могла продолжаться больше пяти лет? Без ведома и согласия НБУ — «регулятора» банковских правоотношений — это было невозможно. Впрочем, НБУ и не пытается отрицать свою причастность к данному процессу, своим письмом № 13-210/7871-22612 от 7 декабря 2009 он заявил о правомерности выдачи коммерческими банками упомянутых выше кредитов.

Совершенно очевидно, что валютные кредиты «для внутреннего потребления» выдавались в результате сговора между коммерческими банками и НБУ с целью игнорирования закона (Декрета). Установление персонального состава участников сговора не является задачей автора, для этого существуют специальные государственные учреждения. Но выявить ключевых фигурантов, без которых этот сговор был бы невозможен, нетрудно: достаточно составить список руководителей НБУ с 2003, когда начали выдавать валютные кредиты, по настоящее время.

А о последствиях этого сговора сообщает сама Ассоциация Украинских банков в своем документе «Позиция АУБ по поводу идеи запрета валютного кредитования»: «Сегодня всякий украинец со средним образованием понимает, что в стране не может быть две и больше валют. Понимают, что одной из причин глубокого экономического кризиса в Украине является долларизация украинской экономики и огромные объемы валютных кредитов(!)».

Чем дальше – тем интереснее: «Ликвидация властью абсолютной монополии национальной валюты в Украине привела к подрыву экономической независимости страны, и это является предметом серьезного научного анализа, и не только научного…Именно государственные руководители, а не банки и не НБУ (!! – И.Б.) отвечают за введение у нас доллара США как еще одной валюты, которая используется как для сбережения, так и кредитования (!! – И.Б.) и даже для теневого оборота. Банковская же система действовала в поле решений государственных органов».

По мнению АУБ, так называемая «власть» ликвидировала монополию национальной валюты в Украине и разрешила выдавать «внутренние» валютные кредиты, что подорвало экономическую независимость Украины. А банкиры, разумеется, ни в чем не виноваты. Виноваты «государственные руководители».

Факты, как известно, упрямая вещь. А факты говорят, что именно вы, господа банкиры, выдавали валютные кредиты в нарушение закона, а ваш банковский «регулятор» — НБУ сознательно этому потворствовал. Почему же вы вопиете сегодня в обращении к Верховному Суду, запугивая его «угрозой для банковской системы»? Вы уж определитесь, что именно плохо: то, что вы с «властью» подорвали экономику Украины,  или что суды пытаются восстановить законность?

О том, как исправлять положение, АУБ в своей «Позиции» не говорит. Но чего «не надо делать» указывает: «… резкая попытка прекратить активные валютные операции при сохранении валютных пассивов не даст позитива стране, а банковской системе навредит, а через нее – и стране».

Другими словами — валютные кредиты для внутренних целей  – это плохо, это подорвало экономическую независимость страны, но прекращать их выдавать нельзя. Валютный кредит с ипотекой.

«Свой» суд

Исправлять ситуацию банкиры  пытаются путем давления на суд, о  чем подробно говорилось выше. Но, не особенно веря в успех этого предприятия и не доверяя «государственным судам», АУБ в другом своем опусе «Правомерность кредитования в иностранной валюте: ход за Верховным судом Украины», рекомендует «в качестве противодействия вышеупомянутым искам  заемщиков или поручителей включать в кредитные договоры и договоры обеспечения (или дополнительные соглашения к ним о пролонгации ) третейскую оговорку о рассмотрении дел в третейском суде при АУБ».

В переводе с  юридического на русский, это означает: чтобы лишить потребителей банковских услуг их конституционного права на судебную защиту, нужно подсунуть им на подпись договор о том, что все споры будут рассматриваться в нашем  собственном, банковском суде.

Для не юристов: в соответствии с Законом Украины «О третейских судах», при наличии в договоре оговорки о рассмотрении спора третейским судом или специального соглашения об этом, суд общей юрисдикции не вправе принять его к своему производству. Вот такая «Позиция» у АУБ и Национального банка. Валютный кредит с ипотекой.

Позиция государства

Валютный кредит с ипотекой.Наш президент, в прошлом, как известно – банкир. Если верить заявлениям АУБ, то именно он и виноват во всех этих безобразиях (кто, скажите на милость, «власть» и «государственный руководитель» в стране, если не президент?).
Ющенко издал Указ «О мерах по восстановлению стабильности в банковской системе» №813/2009 от 08.10.2009, в котором рекомендует НБУ «обеспечить обращение временных администраторов в Высшую раду юстиции Украины по поводу увольнения судей с должностей при наличии предусмотренных ч.5 ст. 126 Конституции Украины оснований».

Читай: президент рекомендует Нацбанку организовать травлю судей, которые осмелятся вынести решения, не угодные временным администраторам «лопнувших» банков. Иначе говоря, гарант Конституции, нарушая законы Украины, оказывает незаконное давление на суд с целью повлиять на будущие судебные решения в пользу банков. Напомним, что в компетенцию НБУ, согласно конституции, не входит надзор за деятельностью суда. Судьи у нас независимы и подчиняются только закону, не правда ли?

А Кабинету Министров Украины президент рекомендует «принять меры» для соблюдения требований закона «относительно временного отказа в выезде за границу гражданам Украины, которые имеют неисполненные кредитные обязательства».

Помилуйте, Виктор Андреевич, этот вопрос не входит в компетенцию Кабмина: по закону ограничить выезд граждан Украины за границу может только суд, причем в предусмотренных законом случаях, а не просто «при наличии неисполненных кредитных обязательств». Эдак вы своими указами снова за нами железный занавес опустите! А впрочем, ваша позиция нам понятна…

А что же Генеральная Прокуратура? Она взяла моду вступать в хозяйственные процессы «в интересах государства» …на стороне банков! При этом интересы государства в этих случаях трактуются прокурорами весьма оригинально.
Один из прокуроров, в заявлении о вступлении в хозяйственное дело, указал, что «необходимость защиты интересов государства заключается в обеспечении сбережения капитала и активов, стабилизации деятельности, улучшения финансового положения банка (коммерческого, не государственного! – И.Б.).

Признание недействительными договоров, заключенных банками в иностранной валюте,  приведет к стагнации банковской системы Украины, обесценению национальной валюты и ухудшению состояния экономики государства». Валютный кредит с ипотекой.

Вот как! Век живи – век учись! А я, по наивности своей, полагал, что интересы государства заключаются в объективном и законном разрешении судебных споров, в частности – хозяйственных, и что хозяйствующие субъекты равны в своих правах, которые одинаково защищаются государством, а потому оно не может быть заинтересовано в преимуществах одних субъектов перед другими.

Еще мне представлялось, что делать выводы о глобальных макроэкономических последствиях тех или иных общественных явлений не входит в компетенцию прокуратуры. Но больше всего умиляет то обстоятельство, что прокурора, стража закона, вовсе  не интересуют правовые основания признания валютных кредитных договоров недействительными, он  против этого в принципе, независимо от правовых оснований. Закон – сам по себе, а прокурор – сам по себе.
Полагаю, что, пренебрегая законом в интересах своеобразно понимаемой «государственной целесообразности», и НБУ, и президент, и прокуратура, демонстрируют обыкновенный правовой нигилизм, который может очень дорого обойтись нашему обществу. Валютный кредит с ипотекой.
Итого

Стагнация  банковской системы, говорите? Обесценивание национальной валюты? Ухудшение состояния экономики государства? А гражданскую войну вы в результате не желаете?!

В Украине, на протяжении  последних шести-семи лет, людям было выдано около трех миллионов валютных кредитов. С учетом семейных и прочих

социальных связей «заемщиков», описываемая проблема напрямую касается примерно девяти миллионов человек, почти каждого четвертого жителя

Украины. Большинство заемщиков не могут сейчас выполнять свои обязательства по кредитным договорам не по своей вине, а из-за роста курса

доллара: ведь при выдаче кредитов их платежеспособность определялась и банками,

и ими самими исходя из доходов заемщиков в гривне, а не в валюте. Валютный кредит с ипотекой.

Единственной властью, которая действительно может спасти ситуацию, являются, при всех их недостатках, те самые «государственные суды», которым

не доверяет и которых боится АУБ.Валютный кредит с ипотекой. Валютный кредит с ипотекой.

Если проблема не будет решена по закону, т.е. валютные кредиты не будут в судебном порядке переведены в гривневые по курсу,

существовавшему  на момент получения кредита, т.е. в соответствии с реально полученным заемщиком средствам, «внутренние» валютные кредиты  все равно не будут

возвращаться, и ни банковская система, ни экономика Украины ничего не выиграют. Зато попытка массового выселения должников из приобретенных за

кредитные средства квартир и лишения их другого имущества попахивает столкновением «народ против банков». Валютный кредит с ипотекой.

О последствиях даже подумать страшно. Пренебрежение законом со стороны органов государственной власти и управления никогда и никого не доводило до добра.

Пусть кому положено подумают об этом, пока не поздно. Валютный кредит с ипотекой.

Илья Бондарь, адвокат,
Президент Адвокатской компании «Шерман»

Источник