Розпочинає роботу новий ВС

новий ВС Реальна допомога у кримінальній справі Представинцтво інтересів в суді першій інстанції у кримінальній справі, цивільній справі Складання процесуальних документів в суд першої інстанції, апеляційної, касаційної інстанції Доступно коректно Харків, Харківська область к т 066 824 39 14, 067 933 16 68. 09 00-18 00

Розпочинає роботу новий ВС

Розпочинає роботу новий ВС

Розпочинає роботу новий ВС

Новий Верховний суд України розпочав свою роботу.

Сьогодні в Україні – це найвища судова інстанція.

Верховний суд складається з Великої палати та чотирьох касаційних судів

Кримінального, Цивільного, Адміністративного та Господарського.

Усі справи з Вищих спеціалізованих с удів та Верховного суду України передаються до нового Верховного суду України, який розпочинає їх розглядати з нового 2018 року.

Дізнатися, де знаходиться ваша справа , можна за телефоном гарячої лінії – 0800501492.

Нагадаємо, н а момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головою нового Верховного суду України обрали суддю Касаційного господарського суду Валентину Данішевську.

10 листопада 2017 року Президент України Петро Порошенко призначив 113 суддів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного

адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.

Реформи

Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік. Президент Петро Порошенко заявляє про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.

Про це він пише 12 січня на своїй сторінці у Facebook.

«Наступного року ми маємо продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі», – зазначив глава держави.

За словами Порошенка, завдання номер один для країни – не втратити темпів фундаментальних змін.

Як відомо, в кінці грудня президент Петро Порошенко назвав головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян.

Крім цього, на його думку, досягненнями є медична, освітня та пенсійна реформи, а також масштабні ремонти доріг.

Також Порошенко зазначив, що членство України у Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.

Верховний Суд України

Верховний Суд України має намір почати розгляд справ 16 січня.

Як повідомляє прес-служба суду, перше засідання призначене вже на 16 січня в касаційних судах у складі Верховного суду, розгляд справи буде проходити в рамках письмового провадження.

15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний суд України.

На момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головою нового Верховного суду України обрали суддю Касаційного господарського суду Валентину Данішевську.

10 листопада 2017 року президент України Петро Порошенко призначив 113 суддів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.

Признание недействительными договоров дарения

Признание недействительными договоров дарения Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область

Признание недействительными договоров дарения корпоративных прав

Признание недействительными договоров дарения

Признание недействительными договоров дарения

Что показывает судебная практика? Признание недействительными договора дарения

Возбуждение уголовных дел может быть отнесено к тяжким

обстоятельствам, при которых

договор дарения можно признать недействительным. Признание недействительными договора дарения

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле.Харьков, Харьковская область.Доступно, корректно Признание недействительными договора дарения

о взыскании средств Признание недействительными договоров дарения

Верховным Судом Украины принято постановление по делу №6-1968цс17 о взыскании средств, признании недействительными договоров дарения корпоративных прав.

Указанным постановлением было оставлено в силе решение кассационной инстанции, которым отменено решение апелляции и оставлено в силе решение первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

По данному делу истец в связи с уголовным преследованием и с целью сохранения имущества обратился к ответчику за юридической консультацией.

Под влиянием тяжелых обстоятельств Признание недействительными договоров дарения

По рекомендации ответчика под влиянием тяжелых обстоятельств и на невыгодных условиях истец заключил договоры дарения корпоративных прав, в пользу своей несовершеннолетней дочери.

Истец считает, что в результате ненадлежащей рекомендации ответчика он фактически бесплатно и безвозвратно потерял принадлежащее ему имущество в виде корпоративных прав.

Апелляционный суд, отказывая в удовлетворении, отметил, что приведенные истцом обстоятельства инициирования и дальнейшего возбуждения

уголовного дела в отношении него не считаются тяжелыми обстоятельствами в понимании указанной нормы, под влиянием которых на

крайне невыгодных условиях истцом отчуждено безвозмездно часть корпоративных прав предприятий.

Однако, с такой правовой позицией не согласился суд кассационной инстанции. Тем самым согласившись с выводами суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований.

Суд, исходил из того, что обстоятельства инициирования и дальнейшего возбуждения уголовного дела в отношении истца были для него проявлением

тяжелых обстоятельств, под влиянием которых на крайне невыгодных условиях он безвозмездно отстранил часть корпоративных прав предприятий, где был единственным учредителем со времени их создания.

Суд принял во внимание Признание недействительными договоров дарения

Суд принял во внимание также реальность угрозы потери истцом своего имущества в момент оценки обстоятельств, которые он расценивал как

тяжелые и сложившиеся в связи с инициированием уголовных дел, что подтверждается фактами последующего ареста его имущества в

пределах уголовных дел, что,  как следствие, для истца в то время могло означать конфискацию или потерю иным путем.

Суд учел Признание недействительными договоров дарения

Кроме того, суд учел, что:

отчуждение корпоративных прав осуществлялось в объеме, достаточном для получения контроля над управлением предприятиями, а также для

обеспечения возможности единолично влиять на решения органов управления предприятиями; по спорным договорам дарения было осуществлено безвозмездное отчуждение корпоративных прав номинальной

стоимостью более 25 млн. грн. в пользу несовершеннолетнего лица, тогда как предметом деятельности предприятий в течение длительного времени их

существования была деятельность в сфере недвижимости, что требовало значительного опыта и навыков.

Таким образом, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для признания недействительными с момента заключения договоров дарения корпоративных прав.

Наследство

Часто собственники имущества по разным причинам при жизни не задумываются о том, кому перейдет все нажитое ими добро.

Чтобы не было судебных тяжб между наследниками, необходимо правильно распорядиться своим имуществом после смерти. Существует несколько способов.

Недостатки завещания

Какой способ передачи имущества избрать?

Надежный способ оформления наследствазавещание.

Это письменное личное распоряжение лица на случай его смерти, в котором описывается то, кому и на каких условиях переходит его имущество.

Выделяют две формы составления завещания:

  • либо подробно расписывается, кто будет владеть тем или иным имуществом,
  • либо все имущество (без конкретики) на день смерти станет собственностью наследника.

Эта особенность заключения завещания очень важна и играет решающую роль в случае возникновения споров между наследниками по завещанию и по закону.

Завещание составляется в одностороннем порядке, поэтому согласие наследника не нужно. Но есть обязательные условия — дееспособность и подпись наследодателя, а также печать нотариуса.

Завещатель может в любой момент изменить или аннулировать составленное им завещание и подготовить новое.

При написании завещания следует помнить о так называемой обязательной доле.

Это часть наследственного имущества, которая переходит к лицу, имеющему на нее право, независимо от наличия завещания и количества наследников.

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, право на такую обязательную долю имеют малолетние, несовершеннолетние дети и дети

с инвалидностью (в т.ч. зачатые при жизни завещателя, но рожденные после его смерти), а также нетрудоспособные муж/жена и родители наследодателя.

Недостатки договора дарения

Если Вы не желаете, чтобы часть Вашего имущества досталась лицам, которые имеют право на обязательную долю, завещание писать не стоит.

Распорядитесь имуществом по-другому — составьте договор дарения или, как говорят в народе, перепишите свое имущество.

По договору дарения одна сторона обязуется бесплатно передать свое имущество другой стороне.

В этом случае право собственности наступает при жизни дарителя.

Договор дарения, в отличие от завещания, оспорить практически невозможно.

Но здесь стоить помнить о другой особенности: с переходом права собственности даритель уже не имеет отношения к подаренному имуществу!

НААУ

НААУ. Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область Представництво у суді з кримінальної, цивільної справи. Складання, подання процесуальних документів в суд першої інстанції, апеляційної інстанції, кассаційної інстанції +380679331668, +380668243914

НААУ

НААУ

НААУНаціональна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) створена у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є

всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область

об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:

1. Порушення вимог несумісності;
2. Порушення присяги адвоката України;
3. Порушення правил адвокатської етики;
4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката має кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, які можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі щодо цього адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;
2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка обирається згідно адреси робочого місця адвоката, зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;
3. Відправити заяву (скаргу) до відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

НААУ

наау адвокатов украины

Станом на березень-квітень 2018 року є можливість ознайомитись з пропонованими розмірами гонорару за послуги адвоката.

Сторінка 1

вісник наау

Сторінка 2

наау реєстр

Сторінка 3

Сторінка 4

єдиний державний реєстр адвокатів україни

Єдиний реєстр адвокатів України був створений та почав функціонувати з 16 січня 2013 року.

Звертаємо увагу на те, що реєстр адвокатів України, який вівся Вищою Кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (ВККА

при КМУ) до 15 січня 2013 року, перестав функціонувати з 16 січня 2013 року.

С допомогою Єдиного реєстра адвокатіув України (ЄРАУ) можливі наступні дії:

1. Знайти адвоката в ЄРАУ згідно його даних, користуючись формою пошуку

  1. Обрати необхідного адвоката зі списку запропонованих (знайдених)

  2. Передивитися або роздрукувати подробиці профіля обраного адвоката

рада адвокатів україни
вкдка