ВРП тимчасово відсторонила суддю

ВРП тимчасово відсторонила суддю. Реальна допомога в кримінальному провадженні. Харків, Харківська область. Консультація адвоката. Доступно, коректно. Представництво інтересів в суді першій інстанції у кримінальному, цивільному провадженні +380679331668, +380668243914

ВРП тимчасово відсторонила суддю Дружківського міського суду Донецької області Молібогу Г.В. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

ВРП тимчасово відсторонила суддю

ВРП тимчасово відсторонила суддю

Вища рада правосуддя 16 грудня 2017 року розглянула клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної

прокуратури Холодницького Н.І. про тимчасове відсторонення судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича

від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 15 грудня 2017 року. ВРП тимчасово відсторонила суддю

http://povestka.com.uaРеальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область Доступно, корректно

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк поінформував, що у клопотанні зазначено, що детективами Національного

антикорупційного бюроУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке

внесено до Єдиного реєструдосудових розслідувань 23 листопада 2017 року, за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу

України (прийняттяпропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). ВРП тимчасово відсторонила суддю

Голова Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В. підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне

становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням

наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. ВРП тимчасово відсторонила суддю

ВРП тимчасово відсторонила суддюВища рада правосуддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідача, представника Генеральної прокуратури – начальника

шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачину С.С., суддю Молібогу Г.В., представника судді –

адвоката Коника Г.В., ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Холодницького Н.І. задовольнити частково, тимчасово, до 15 лютого 2018 року, відсторонити суддю Дружківського міського суду Донецької області Молібогу

Геннадія Вікторовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. ВРП тимчасово відсторонила суддю

Прес-центр судової влади України

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою

Як повідомив доповідач – член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич, із матеріалів клопотання вбачається, що Молібогу Г.В. затримано 14 грудня 2017

року відповідно до вимог статей 208, 482 Кримінального процесуального кодексу України.

15 грудня 2017 року Молібозі Г.В. оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання

неправомірної вигоди службовою особою), складене заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Н.І.

Молібога Г.В. підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою

особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за

попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

До подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи.

Подання мотивовано тим, що існують ризики вчинення Молібогою Г.В. дій, передбачених пунктами 1–5 частини першої статті 177 КПК України, а саме:

підозрюваний, перебуваючи на свободі, зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які

мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших

підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

«Подання відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та статті 58 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема містить факти

та докази, що підтверджують вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, та обґрунтування необхідності

утримання судді Молібоги Г.В. під вартою. Порушень гарантій незалежності судді не виявлено»,– доповів Вадим Беляневич.

Вища рада правосуддя, дослідивши матеріали подання, заслухавши доповідача, представників Генеральної прокуратури – начальника шостого відділу

управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної

прокуратури Генеральної прокуратури Козачину С.С. та прокурора цього самого відділу Касьяна А.О., суддю Молібогу Г.В. та його представника – адвоката

Коника Г.В., ухвалила подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити,

надати згоду на утримання судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича під вартою.

Прес-центр судової влади України

основні моменти новоприйнятих кодексів:
 • розширюються можливості вибору способу захисту порушеного права на стадії звернення до суду: позивач може звернутись з будь-якими вимогами, які не повинні суперечити законам чи порушувати права інших осіб; право суду за заявою позивача запропонувати інший спосіб захисту ніж той, який зазначений в позовній заяві;

 • спрямування на більшу змагальність судового процесу: можливість замовлення висновків експерта до судового розгляду;
 • диспозитивність судового процесу: можливість розгляду справи за правилами спрощеного провадження чи загальними правилами (по аналогії із судочинством Великої Британії);
 • запроваджується принцип пропорційності судового процесу: прийняті судові рішення повинні бути збалансованими, виходячи з інтересів учасників справи;
 • встановлюються нові правила визначення юрисдикції та підсудності справ: ключовою ознакою стає предмет спору, а не суб’єкт; запровадження інституту «похідних вимог»;
 • розширення засобів доказування: закріплення електронних доказів; включення показань свідків до доказів у господарському процесі;
 • адвокатська монополія: необов’язкова участь адвоката у справах, що розглядаються в спрощеному провадженні (хоча, на перших етапах формування судової практики скоріш за все необхідність залучення адвоката буде обов’язковою у всіх формах проваджень);
 • закріплення в кодексах розумних строків розгляду справ, які є реальними;
 • запровадження так званого електронного суду: суди апеляційної та касаційної інстанції розглядатимуть справи на основі документів, які в електронній формі будуть знаходитись у відповідному реєстрі

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд Оспаривание Обжалование +380679331668, +380668243914

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Роль выводов органов опеки и попечительства в процессе доказывания

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Инна Анатольевна Яницкая, к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия».

Статья 56 ГПК Украины объединила правила об участии в гражданском судопроизводстве в качестве

защитников прав, свобод и интересов других лиц Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, прокурора, органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц.

http://povestka.com.ua

Как отмечает С. А. Чванкин, каждый из названных субъектов имеет определенную специфику с точки зрения функций, целей и задач, которые

возлагаются на них законом, а также форм участия в гражданском процессе, предусмотренных ст. 56 ГПК Украины.

Согласно указанной статье защита в гражданском процессе органами опеки и попечительства может осуществляться в двух формах:

 • обращение в суд с заявлениями о защите прав, свобод и интересов других лиц, государственных или общественных интересов (путем подачи иска по делам искового производства и заявления по делам особого производства);
 • представление выводов по делу.

При этом, как справедливо замечает Н. Новик, некоторые ученые не считают целесообразным выделение различных форм участия органов опеки и

попечительства в гражданском процессе, обосновывая такую позицию тем, что права и обязанности органов государственной власти и местного самоуправления,

а следовательно, и органов опеки и попечительства определяются не формой участия в процессе, а компетенцией, предусмотренной законом.

Такая позиция является сомнительной, ведь каждая из форм участия органов опеки и попечительства в гражданском процессе имеет свои особые цели.

Следует согласиться с А.Ф. Козловым, что формы процессуальной деятельности органов опеки и попечительства представляют собой различные способы

реализации возложенных на них задач в гражданском процессе.

Нормы гражданского процессуального законодательства Украины

Органы опеки и попечительства в гражданском процессеВ соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства Украины, органы опеки и попечительства имеют

такую форму участия в процессе, как право на предъявление заявления по делам об установлении опеки (попечительства) над

ребенком, лишенным родительской опеки, и предоставление выводов по делу.

Проанализировав положения ч. 4 ст. 19 СК Украины, установлено, что данная норма не содержит в перечне дел, для которых участие органов опеки и

попечительства для предоставления выводов является обязательным, такой категории дел, как установление опеки (попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки.

В связи с этим возникают определенные трудности в судебной практике, поскольку органы опеки и попечительства в данном случае имеют право на

предоставление выводов, а не обязанность. Обоснованным будет вывод о крайней необходимости законодательного закрепления такой обязанности.

В соответствии со ст. 83 ГПК Украины, истец, лица, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах других лиц, должны представить доказательства вместе с подачей искового заявления.

Если доказательство не может быть подано в установленный законом срок по объективным причинам, участник дела должен об этом письменно сообщить суду

и отметить доказательство, которое не может быть представлено; причины, по которым доказательство не может быть подано в указанный срок; доказательства, подтверждающие, что лицо совершило все зависящие от него действия, направленные на получение указанного доказательства.

Считаем, что отсутствие представителей органа опеки и попечительства при рассмотрении дел об установлении опеки

(попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки не соответствует основным принципам гражданского

судопроизводства в отношении справедливого, беспристрастного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.

В соответствии со ст. 234 ГПК Украины, если сторона, третье лицо, их представители заявляют, что факты, имеющие значение для дела, им известны

лично, они с их согласия могут быть допрошены в качестве свидетеле, в соответствии со ст. 230-232 ГПК Украины.

Анализ судебной практики

Анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении дел об установлении опеки (попечительства) над детьми, лишенными родительской опеки, суды не применяют указанных законодательных предписаний.

При рассмотрении дела об установлении опеки (попечительства) над детьми, лишенными родительской опеки, согласно ч. 4 ст. 77 ГПК Украины суд не

принимает к рассмотрению доказательства, не касающиеся предмета доказывания, который формируется каждой стороной и на основании этого

должна состоять в воображении судьи, которому, в отличие от субъективной позиции каждой стороны, необходимо принять объективные пределы исследования.

Судебное доказывание как структурный компонент судебного производства

Судебное доказывание как структурный компонент судебного производства воплощается в процессуальной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле, по доведению тех или иных фактов, то есть обстоятельств дела.

Существенно важным является то обстоятельство когда участник дела, в случае невозможности самостоятельно предоставить доказательства, вправе подать ходатайство об истребовании доказательств судом.

Такое ходатайство должно быть подано в срок, указанный в частях второй и третьей статьи 83 ГПК Украины.

Если такое ходатайство заявлено с пропуском установленного срока, суд оставляет его без удовлетворения, кроме случая, когда лицо, его подаст,

обоснует невозможность его представления в установленный срок по причинам, не зависящим от него в соответствии со ст. 84 ГПК Украины.

Важное значение в исследовании обстоятельств дела имеют письменные доказательства, оглашаются в судебном заседании и предоставляются для ознакомления лицам, участвующим в деле.

Лица, участвующие в деле, могут давать свои объяснения по поводу этих доказательств.

Следует согласиться с Ю. Рожик и М. И. Штефан, которые обоснованно доказывают, что заключение органа местного самоуправления можно приравнивать к письменным доказательства.

Заключение — письменное доказательство

Таким образом, заключение органа опеки и попечительства, который подается в письменной форме (ч. 5 ст. 19 СК Украины), является письменным

доказательством по делу об установлении опеки (попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки.

Подавляющее большинство ученых выделяет 3 части в структуре выводов органов опеки и попечительства:

 1. вводная — в ней излагаются положения относительно того, кто дает заключение, относительно чего, по какому судебному делу, дата предоставления выводов, какие документы прилагаются и т.д.
 2. описательная часть указывает все известные факты, относящиеся к делу. В этой части заключения излагаются сведения, на основании которых суд может принять то или иное решение.
 3. Заключительная часть орган опеки и попечительства излагает свое мнение, основываясь на обстоятельствах дела и тех фактах, которые были собраны им самостоятельно.
Обстоятельства дела суд устанавливает только на основании выводов органов опеки и попечительства

Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев при рассмотрении дел об установлении опеки (попечительства) над детьми,

лишенными родительской опеки, обстоятельства дела суд устанавливает только на основании выводов органов опеки и попечительства.

Несмотря на то важное значение, которое имеют выводы органов опеки и попечительства для решения вопроса о лишении матери, отца ребенка

родительских прав, все же исследования обстоятельств дела не должно ограничиваться только им, а должны быть учтены и другие доказательства.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 19 СК Украины, суд может не согласиться с выводом органа опеки и попечительства, если он является

недостаточно обоснованным, противоречит интересам ребенка. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В то же время нередки случаи предоставления органами опеки и попечительства формальных выводов по делу, которые судами оцениваются не критично. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Примером такого судебного разбирательства может служить решение Миланского районного суда Житомирской области по делу № 283/1866/14-с. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В науке гражданского процессуального права доминирующей является точка зрения, согласно которой вывод органа опеки и попечительства объявляется

после исследования показаний свидетелей, письменных, вещественных доказательств и заключения эксперта. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В соответствии со ст. 76 ГПК Украины доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие

обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Именно наличие данных, которые содержатся в выводах органов опеки и попечительства,

предоставляет возможность суду установить необходимые факты, имеющие значение для

разрешения дела. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Таким образом, выводы органов опеки и попечительства являются доказательством по делу, поскольку отвечают всем

признакам доказательства. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Все для дома — услуги адвоката

Все для дома. Услуги адвоката, юриста. Реальная помощь в суде, полиции, прокуратуре. Харьков, Харьковская область. Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу. Доступно, корректно, Харьков, Харьковская область Составление, подача процессуальных документов в суд +380679331668, +380668243914

Все для дома

Все для дома

Все для домаВерховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель«.

Документ вносит изменения, согласно которым продлено

действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Так мораторий продлили до 1 января 2019 года.

Отметим, что по действующим нормам мораторий установлен «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2018».

И еще несколько интересных фактов.

Иск против принца

Супруги Ричард и Дебора Конвей подали в Высший суд Лондона иск против нигерийского принца Артура Эзе, обвинив его в срыве сделки по продаже их дома в престижном районе британской столицы.

Супруги Конвей договорились с принцем о продаже ему дома в лондонском районе Милл-Хилл за 6,7 миллионов долларов. Покупатель внес задаток в размере 10% от стоимости дома, но затем отказался от заключения сделки.

Конвей в иске требуют, чтобы Артур Эзе заплатил им компенсацию в размере 2,4 млн долларов за понесенные ими финансовые потери. Так как, сразу же после

продажи недвижимости Конвеи планировали купить другой дом в графстве Кембриджшир, им не оставалось ничего другого, кроме как взять краткосрочную ссуду на покупку нового дома.

Лондонский дом они были вынуждены продать по «сниженной цене», 5,6 миллиона долларов. Свое новое жилье в Кембриджшире они приобрели за 4 миллиона долларов, говорится в иске.

В свою очередь нигерийский принц Артур Эзе, основатель нефтяной компании Atlas Oranto Petroleum и владелец состояния в 2 миллиарда, подал против

Конвеев ответный иск. Он требует вернуть ему задаток в размере 700 тысяч долларов, который он внес при подписании контракта о покупке дома.

Конвеи и Эзе подписали контракт в августе 2015 года. Адвокаты принца вскоре заявили, что контракт не имеет юридической силы, так как

продавцы заплатили посреднику «секретные комиссионные» в размере 100 тысяч долларов.

Судья должен вынести вердикт по этому делу в ближайшее время.