Спадкування за рішенням суду

Спадкування за рішенням суду реальна допомога у кримынальному або цивыльному провадженны в суды

Спадкування за рішенням суду

Спадкування за рішенням суду

Спадкування за рішенням суду

Якщо за життя спадкодавець не набув права власності на нерухоме

майно, то спадкоємець також не набуває права власності в порядку

спадкування, в тому числі за рішенням суду.

 

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі.

До суду звернулась особа з позовом

До суду звернулась особа з позовом до міської ради про визнання права власності на нежитлові приміщення в порядку спадкування за законом.

В обґрунтування позову особа зазначала, що помер її чоловік, після смерті якого відкрилась спадщина, що складається з нежитлових приміщень.

Проте державний нотаріус відмовив позивачу у видачі свідоцтва на спадщину за законом після померлого чоловіка. Відмовляючи у видачі свідоцтва, державний

нотаріус виходив з того, що у спадкоємця померлого відсутній правовстановлюючий документ на нежитлові приміщення.

Суд першої інстанції встановив

Суд першої інстанції встановив, що за життя померлому належала квартира, яка переведена в нежитлові приміщення.

Відповідно до довідки МБТІ перебудови у нежитлових приміщеннях відсутні.

Квартира була переведена до нежитлового фонду на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. Акт приймання до експлуатації та Свідоцтво про право власності на нежитлові приміщення до МБТІ не надавалось.

Суд першої інстанції позов задовольнив

Суд першої інстанції позов задовольнив та визнав за особою право власності на нежитлові приміщення в порядку спадкування за законом.

Суд виходив з того, що позивач прийняла спадщину у встановленому законом порядку, однак у зв’язку з відсутністю у неї правовстановлюючих документів на

нежитлові приміщення позбавлена права її оформити в установленому законом порядку.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції Спадкування за рішенням суду

До апеляційного суду в інтересах держави в особі міської ради звернулась прокуратура.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову особи.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки Спадкування за рішенням суду

Суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідно до статті 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Умовою для переходу в порядку спадкування права власності Спадкування за рішенням суду

Умовою для переходу в порядку спадкування права власності на об’єкти нерухомості, в тому числі житловий будинок, інші споруди, земельну ділянку є

набуття спадкодавцем зазначеного права у встановленому законодавством України порядку.

Апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, які

знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від

09 червня 1998 року № 121, чинної на час переведення квартири з житлового фонду в нежитловий, до об’єктів нерухомого майна, що підлягають державній

реєстрації, відносяться вбудовані в житлові будинки нежитлові приміщення (як частини цих будинків).

Державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна в бюро технічної інвентаризації є обов’язковою для власників, незалежно від форми власності.

Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна Спадкування за рішенням суду

Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна провадиться з видачею свідоцтва про право власності.

Відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в редакції на час відкриття спадщини, державна реєстрація прав є обов’язковою.

Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав.

Права на  нерухоме майно Спадкування за рішенням суду

Права на  нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації,

передбаченої цим Законом, за таких умов:

 • якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення,
 • або якщо на момент виникнення прав та їх обтяжень діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової реєстрації таких прав та їх обтяжень.

Суд апеляційної інстанції зауважив, що якщо за життя спадкодавець не набув права власності на нерухоме майно, то спадкоємець також не набуває права власності в порядку спадкування.

Переходять лише визначені майнові права Спадкування за рішенням суду

До спадкоємця переходять лише визначені майнові права, які належали спадкодавцеві на час відкриття спадщини.

Для набуття права власності у встановленому законодавством порядку спадкоємець повинен здійснити дії, які необхідні для набуття права власності на визначене нерухоме майно.

Суд роз’яснив, що в судовому порядку право власності на спадкове майно підлягає захисту шляхом його визнання у разі, якщо таке

право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності (ст. 392

ЦК України) та є винятковим способом захисту, що має застосовуватися, якщо існують перешкоди для оформлення

спадкових прав у нотаріальному порядку, в тому числі й у випадку визначення судом за позовом спадкоємця додаткового строку для

прийняття спадщини (рішення від 24.01.2017 у справі № 638/6703/16-ц).

ВССУ залишив рішення суду апеляційної інстанції без змін.

право на спадщину Спадкування за рішенням суду

Якщо ви маєте труднощі при отриманні права на спадщину, а також при оформленні такого права нотаріально, то ви маєте можливість звернутись до

фахівців у сфері права для отримання реальної допомги в судових органах, органах місцевого самоврядування. правоохоронних органах, прокуратурі.

Спадкування

Спадкування – це перехід майнових і окремих особистих немайнових прав та обов’язків спадкодавця до його спадкоємців.

Сукупність цих прав та обов’язків і є спадщиною.

До складу спадщини не входять

До складу спадщини не входять деякі особисті немайнові права спадкодавця, зокрема, право на участь у товариствах та право членства в

об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами.

Якщо особі було завдано каліцтво або інше ушкодження здоров’я і вона після

цього через деякий час померла, право на надання відшкодування

шкоди припиняється, оскільки нікому іншому воно належати не може.

В той же час, якщо за життя потерпілого шкода, викликана ушкодженням його

здоров’я, не була відшкодована, право вимоги виплати невиплачених

спадкодавцю сум входить до складу спадщини.

право на аліменти, пенсію, допомогу та інші соціальні виплати

Не входить до складу спадщини також право на аліменти, пенсію, допомогу та інші соціальні виплати, а також права та обов’язки спадкодавця як боржника та

кредитора, якщо вони нерозривно пов’язані з його особою і відповідно до статті 608 Цивільного кодексу України припиняються у зв’язку з його смертю.

Спадкодавцем може бути лише фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства).

Перехід прав та обов’язків юридичної особи

Перехід прав та обов’язків юридичної особи у разі припинення її діяльності регулюється іншими нормами законодавства, які не є нормами спадкового права.

Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава та інші суб’єкти публічного права.

У фізичних осіб є перевага перед іншими суб’єктами: вони можуть спадкувати як за законом, так і за заповітом.

Юридичні особи, держава, інші суб’єкти публічного права можуть спадкувати тільки за наявності прямої вказівки про це у заповіті.

Можливість бути закликаним до спадкування не залежить від громадянства фізичної особи і від стану її дієздатності: право спадкування мають також особи,

визнані судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або слабоумства, особи з обмеженою цивільною дієздатністю, а також особи, що перебувають у місцях

позбавлення волі. Однак необхідною умовою спадкування для фізичної особи є те, що вона повинна бути живою на момент відкриття спадщини.

Закон захищає права дітей

Закон захищає права дітей, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після його смерті (тобто після відкриття спадщини), включаючи їх до кола спадкоємців.

умисно позбавили життя спадкодавця

Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя, особи, які

умисно перешкоджали спадкодавцю скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих

чи інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині.

Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківства і їхні права не були поновлені на час відкриття

спадщини, а також батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця,

якщо ця обставина встановлена судом.

Чинне цивільне законодавство передбачає, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Якщо фізична особа склала заповіт, таким чином

розпорядившись своєю власністю на випадок смерті, і не скасувала його, то у разі

її смерті спадкування здійснюється за заповітом, який є останньою

волею спадкодавця.

Спадкування за заповітом поставлене, серед видів спадкування, на перше місце відповідно до домінанти пріоритетності волі особи.

Це підтверджується статтею 1223 ЦК України, яка залишає право на спадкування спадкоємцям за законом лише за відсутності заповіту або повного чи

часткового визнання заповіту недійсним, неприйняття (відмови) спадщини спадкоємцем за заповітом, усунення від права на спадкування спадкоємця

за заповітом, неохоплення заповітом усієї спадщини.

Таким чином, спадкування за законом має місце, коли й оскільки воно не змінене заповітом.

Підстава спадкування

Підстава спадкування як за законом, так і за заповітом не може бути предметом угоди.

При спадкуванні за законом порядок і умови переходу прав і обов’язків спадкодавця зазначені у Цивільному кодексі України:

майно спадкодавця поділяється у рівних частках між особами, перерахованими у законі і закликаними до спадкування, у відповідності із установленою черговістю.

У випадках, коли підставою до спадкування є заповіт, призначення спадкоємців, розподіл прав і обов’язків між спадкоємцями, залежать виключно від волі

заповідача згідно з діючим в українському спадковому праві принципом свободи заповіту.

ВРП тимчасово відсторонила суддю

Реальна допомога адвоката у кримінальному провадженні. Консультація, представництво

ВРП тимчасово відсторонила суддю Дружківського міського суду Донецької області Молібогу Г.В. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

ВРП тимчасово відсторонила суддю

ВРП тимчасово відсторонила суддю

Вища рада правосуддя 16 грудня 2017 року розглянула клопотання заступника Генерального прокурора

– керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про тимчасове

відсторонення судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича від

http://povestka.com.ua ВРП тимчасово відсторонила суддю

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 15 грудня 2017 року.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк поінформував, що у клопотанні зазначено, що детективами Національного антикорупційного бюро

України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру

досудових розслідувань 23 листопада 2017 року, за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Голова Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В. підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне

становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням

наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Вища рада правосуддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідача, представника Генеральної прокуратури – начальника

шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачину С.С., суддю Молібогу Г.В., представника судді –

адвоката Коника Г.В., ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І.

задовольнити частково, тимчасово, до 15 лютого 2018 року, відсторонити суддю Дружківського міського суду Донецької області Молібогу Геннадія Вікторовича

від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Прес-центр судової влади України

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою

Як повідомив доповідач – член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич, із матеріалів клопотання вбачається, що Молібогу Г.В. затримано 14 грудня 2017

року відповідно до вимог статей 208, 482 Кримінального процесуального кодексу України.

15 грудня 2017 року Молібозі Г.В. оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання

неправомірної вигоди службовою особою), складене заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Н.І.

Молібога Г.В. підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою

особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за

попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

До подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи.

Подання мотивовано тим, що існують ризики вчинення Молібогою Г.В. дій, передбачених пунктами 1–5 частини першої статті 177 КПК України, а саме:

підозрюваний, перебуваючи на свободі, зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які

мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших

підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

«Подання відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та статті 58 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема містить факти

та докази, що підтверджують вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, та обґрунтування необхідності

утримання судді Молібоги Г.В. під вартою. Порушень гарантій незалежності судді не виявлено»,– доповів Вадим Беляневич.

Вища рада правосуддя, дослідивши матеріали подання, заслухавши доповідача, представників Генеральної прокуратури – начальника шостого відділу

управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної

прокуратури Генеральної прокуратури Козачину С.С. та прокурора цього самого відділу Касьяна А.О., суддю Молібогу Г.В. та його представника – адвоката

Коника Г.В., ухвалила подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити,

надати згоду на утримання судді Дружківського міського суду Донецької області Молібоги Геннадія Вікторовича під вартою.

Прес-центр судової влади України

основні моменти новоприйнятих кодексів:
 • розширюються можливості вибору способу захисту порушеного права на стадії звернення до суду: позивач може звернутись з будь-якими вимогами, які не повинні суперечити законам чи порушувати права інших осіб; право суду за заявою позивача запропонувати інший спосіб захисту ніж той, який зазначений в позовній заяві;

 • спрямування на більшу змагальність судового процесу: можливість замовлення висновків експерта до судового розгляду;
 • диспозитивність судового процесу: можливість розгляду справи за правилами спрощеного провадження чи загальними правилами (по аналогії із судочинством Великої Британії);
 • запроваджується принцип пропорційності судового процесу: прийняті судові рішення повинні бути збалансованими, виходячи з інтересів учасників справи;
 • встановлюються нові правила визначення юрисдикції та підсудності справ: ключовою ознакою стає предмет спору, а не суб’єкт; запровадження інституту «похідних вимог»;
 • розширення засобів доказування: закріплення електронних доказів; включення показань свідків до доказів у господарському процесі;
 • адвокатська монополія: необов’язкова участь адвоката у справах, що розглядаються в спрощеному провадженні (хоча, на перших етапах формування судової практики скоріш за все необхідність залучення адвоката буде обов’язковою у всіх формах проваджень);
 • закріплення в кодексах розумних строків розгляду справ, які є реальними;
 • запровадження так званого електронного суду: суди апеляційної та касаційної інстанції розглядатимуть справи на основі документів, які в електронній формі будуть знаходитись у відповідному реєстрі

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Представительство в суде по делам гражданско-правового характера. Составление и подача процессуальных документов для судов общей юрисдикции. Реальная помощь в судебных экспертизах

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Роль выводов органов опеки и попечительства в процессе доказывания

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Инна Анатольевна Яницкая, к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия».

Статья 56 ГПК Украины объединила правила об участии в гражданском судопроизводстве в качестве

защитников прав, свобод и интересов других лиц Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, прокурора, органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц.

http://povestka.com.ua

Как отмечает      С. А. Чванкин, каждый из названных субъектов имеет определенную специфику с точки зрения функций, целей и задач, которые

возлагаются на них законом, а также форм участия в гражданском процессе, предусмотренных ст. 56 ГПК Украины.

Согласно указанной статье защита в гражданском процессе органами опеки и попечительства может осуществляться в двух формах:

 • обращение в суд с заявлениями о защите прав, свобод и интересов других лиц, государственных или общественных интересов (путем подачи иска по делам искового производства и заявления по делам особого производства);
 • представление выводов по делу.

При этом, как справедливо замечает Н. Новик, некоторые ученые не считают целесообразным выделение различных форм участия органов опеки и

попечительства в гражданском процессе, обосновывая такую позицию тем, что права и обязанности органов государственной власти и местного самоуправления,

а следовательно, и органов опеки и попечительства определяются не формой участия в процессе, а компетенцией, предусмотренной законом.

Такая позиция является сомнительной, ведь каждая из форм участия органов опеки и попечительства в гражданском процессе имеет свои особые цели.

Следует согласиться с А.Ф. Козловым, что формы процессуальной деятельности органов опеки и попечительства представляют собой различные способы

реализации возложенных на них задач в гражданском процессе.

Нормы гражданского процессуального законодательства Украины

В соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства Украины, органы опеки и попечительства имеют

такую форму участия в процессе, как право на предъявление заявления по делам об установлении опеки (попечительства) над

ребенком, лишенным родительской опеки, и предоставление выводов по делу.   

Проанализировав положения ч. 4 ст. 19 СК Украины, установлено, что данная норма не содержит в перечне дел, для которых участие органов опеки и

попечительства для предоставления выводов  является обязательным, такой категории дел, как установление опеки (попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки.

В связи с этим возникают определенные трудности в судебной практике, поскольку органы опеки и попечительства в данном случае имеют право на

предоставление выводов, а не обязанность. Обоснованным будет вывод о крайней необходимости законодательного закрепления такой обязанности.

В соответствии со ст. 83 ГПК Украины, истец, лица, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах других лиц, должны представить доказательства вместе с подачей искового заявления.

Если доказательство не может быть подано в установленный законом срок по объективным причинам, участник дела должен об этом письменно сообщить суду

и отметить доказательство, которое не может быть представлено; причины, по которым доказательство не может быть подано в указанный срок; доказательства, подтверждающие, что лицо совершило все зависящие от него действия, направленные на получение указанного доказательства.

Считаем, что отсутствие представителей органа опеки и попечительства при рассмотрении дел об установлении опеки

(попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки не соответствует основным принципам гражданского

судопроизводства в отношении справедливого, беспристрастного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.

В соответствии со ст. 234 ГПК Украины, если сторона, третье лицо, их представители заявляют, что факты, имеющие значение для дела, им известны

лично, они с их согласия могут быть допрошены в качестве свидетеле, в соответствии со ст. 230-232 ГПК Украины.

Анализ судебной практики

Анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении дел об установлении опеки (попечительства) над детьми, лишенными родительской опеки, суды не применяют указанных законодательных предписаний.

При рассмотрении дела об установлении опеки (попечительства) над детьми, лишенными родительской опеки, согласно ч. 4 ст. 77 ГПК Украины суд не

принимает к рассмотрению доказательства, не касающиеся предмета доказывания, который формируется каждой стороной и на основании этого

должна состоять в воображении судьи, которому, в отличие от субъективной позиции каждой стороны, необходимо принять объективные пределы исследования.

Судебное доказывание как структурный компонент судебного производства

Судебное доказывание как структурный компонент судебного производства воплощается в процессуальной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле, по доведению тех или иных фактов, то есть обстоятельств дела.

Существенно важным является то обстоятельство когда участник дела, в случае невозможности самостоятельно предоставить доказательства, вправе подать ходатайство об истребовании доказательств судом.

Такое ходатайство должно быть подано в срок, указанный в частях второй и третьей статьи 83 ГПК Украины.

Если такое ходатайство заявлено с пропуском установленного срока, суд оставляет его без удовлетворения, кроме случая, когда лицо, его подаст,

обоснует невозможность его представления в установленный срок по причинам, не зависящим от него в соответствии со ст. 84 ГПК Украины.

Важное значение в исследовании обстоятельств дела имеют письменные доказательства, оглашаются в судебном заседании и предоставляются для ознакомления лицам, участвующим в деле.

Лица, участвующие в деле, могут давать свои объяснения по поводу этих доказательств.                 

Следует согласиться с Ю. Рожик и М. И. Штефан, которые обоснованно доказывают, что заключение органа местного самоуправления можно приравнивать к письменным доказательства.

Заключение — письменное доказательство

Таким образом, заключение органа опеки и попечительства, который подается в письменной форме (ч. 5 ст. 19 СК Украины), является письменным

доказательством по делу об установлении опеки (попечительства) над ребенком, лишенным родительской опеки.

Подавляющее большинство ученых выделяет 3 части в структуре выводов органов опеки и попечительства:

 1. вводная — в ней излагаются положения относительно того, кто дает заключение, относительно чего, по какому судебному делу, дата предоставления выводов, какие документы прилагаются и т.д.
 2. описательная часть указывает все известные факты, относящиеся к делу. В этой части заключения излагаются сведения, на основании которых суд может принять то или иное решение.
 3. Заключительная часть орган опеки и попечительства излагает свое мнение, основываясь на обстоятельствах дела и тех фактах, которые   были собраны им самостоятельно.
Обстоятельства дела суд устанавливает только на основании выводов органов опеки и попечительства

Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев при рассмотрении дел об установлении опеки (попечительства) над детьми,

лишенными родительской опеки, обстоятельства дела суд устанавливает только на основании выводов органов опеки и попечительства.

Несмотря на то важное значение, которое имеют выводы органов опеки и попечительства для решения вопроса о лишении матери, отца ребенка

родительских прав, все же исследования обстоятельств дела не должно ограничиваться только им, а должны быть учтены и другие доказательства.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 19 СК Украины, суд может не согласиться с выводом органа опеки и попечительства, если он является

недостаточно обоснованным, противоречит интересам ребенка. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В то же время нередки случаи предоставления органами опеки и попечительства формальных выводов по делу, которые судами оцениваются не критично. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Примером такого судебного разбирательства может служить решение Миланского районного суда Житомирской области по делу № 283/1866/14-с. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В науке гражданского процессуального права доминирующей является точка зрения, согласно которой вывод органа опеки и попечительства объявляется

после исследования показаний свидетелей, письменных, вещественных доказательств и заключения эксперта. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

В соответствии со ст. 76 ГПК Украины доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие

обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Именно наличие данных, которые содержатся в выводах органов опеки и попечительства,

предоставляет возможность суду установить необходимые факты, имеющие значение для

разрешения дела. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе

Таким образом, выводы органов опеки и попечительства являются доказательством по делу, поскольку отвечают всем

признакам доказательства. Органы опеки и попечительства в гражданском процессе