Дарування нерухомості

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаті в гражданском и уголовном производстве. Представительство интересов в суде — местном, апелляционном, кассационном , ЕСПЧ.

Дарування нерухомості (родичу) є фіктивним та недійсним, коли дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу

Дарування нерухомості

Дарування нерухомості

Фабула судовго акту: ВСУ продовжує дивувати актуальними рішеннями.

Ми всі знаємо, що у наш час люди не віддають борги добровільно, особливо, коли борги виникають з деліктів, наприклад ДТП чи позика.

Як правило вже при наявності судового рішення про стягнення боргу, боржник стає НІЩЕБРОДОМ і переоформлює свою нерухомість на дружину чи іншого близького родича, наприклад дитину.

При цьому поточний дохід боржник отримує «у конверті» і таким чином «вирішує» проблему свого безспірного боргу.

При такій політиці найбільш простий та дешевий спосіб це укладання договору дарування, чим чимало боржників і займаються.

Суди розглядали справу за позовом стягувача про законність дарування боржником своєї нерухомості дружині, зокрема укладання договору дарування цієї нерухомості.

Коли справа дійшла до ВСУ, ВСУ визнав такий договір дарування фіктивним та недійсним, скасував три відмовні для стягувача рішення та направив справу на новий розгляд.

ВСУ підкреслив, що якщо в судовому засіданні встановлено, що боржник знає про рішення суду про стягнення з нього боргу і дарує при цьому нерухомість своїй дружині, то такий договір дарування не направлений на настання реальних правових наслідків і є фіктивним.

Адже боржник міг передбачити для себе негативні наслідки у випадку звернення стягнення на цю нерухомість для виконання рішення суду про стягнення боргу.

Тому має бути визнаний судом недійсним за позовом зацікавленої особи – стягувача.

Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу. Отже, дарування це не панацея – повертаємо борги вчасно!

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВСУ у справі № 6-1873цс16:

Відповідно до статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

Відповідно до статті 717 цього Кодексу за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій

стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

За змістом частини п’ятої статті 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до змісту статті 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Для визнання правочину фіктивним суди повинні встановити наявність умислу в усіх сторін правочину. При цьому необхідно враховувати, що саме по собі

невиконання правочину сторонами не означає, що укладено фіктивний правочин.

Якщо сторонами не вчинено будь-яких дій на виконання такого правочину, суд ухвалює рішення про визнання правочину недійсним без застосування будь-

яких наслідків. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

внутрішня воля сторін не відповідає зовнішньому її прояву

У фіктивних правочинах внутрішня воля сторін не відповідає зовнішньому її прояву, тобто обидві сторони, вчиняючи фіктивний правочин, знають

заздалегідь, що він не буде виконаний, тобто мають інші цілі, ніж передбачені правочином. Такий правочин завжди укладається умисно.

Отже, основними ознаками фіктивного правочину є: введення в оману (до або в момент укладення угоди) іншого учасника або третьої особи щодо фактичних обставин правочину або дійсних намірів учасників;

свідомий намір невиконання зобов’язань договору; приховування справжніх намірів учасників правочину. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

Укладення договору, який за своїм змістом суперечить вимогам закону, оскільки не спрямований на реальне настання обумовлених ним правових

наслідків, є порушенням частин першої та п’ятої статті 203 ЦК України, що за правилами статті 215 цього Кодексу є підставою для визнання його недійсним

відповідно до статті 234 ЦК України. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

Стягнення заборгованості на користь позивачки

У справі, яка переглядається, суди встановили, що відповідач, відчужуючи належне йому на праві власності нерухоме майно своїй дружині, був обізнаний

про судове рішення про стягнення з нього заборгованості на користь позивачки, отже, міг передбачити негативні наслідки для себе у випадку

виконання судового рішення шляхом звернення стягнення на це нерухоме майно. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

Установивши ці обставини, суди не надали належної оцінки тому, що спірні договори дарування нерухомого майна уклали сторони, які є близькими

родичами, та не перевірили, чи передбачали ці сторони реальне настання правових наслідків, обумовлених спірними правочинами; чи направлені дії

сторін договорів на фіктивний перехід права власності на нерухоме майно до близького родича з метою приховати це майно від виконання в майбутньому за

його рахунок судового рішення про стягнення грошових коштів, зокрема чи продовжував дарувальник фактично володіти та користуватися цим майном.

Суддя Верховного Суду України Л.І. Охрімчук. Дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу.

Дарування нерухомості

Читать далее «Дарування нерухомості»

Налог

Юридическая помощь и защита по делам гражданско-правового характера. Ведение дел в суде — аресты ( снятие,наложение ), раздел имущества, взыскание долгов, и прочее…

Какая недвижимость облагается налогом и какова ставка

Согласно тексту закона, объектами жилой недвижимости являются следующие строения:

 • жилой дом;
 • коттедж;
 • садовый или дачный дом;
 • квартира;
 • комнаты в коммунальных квартирах.

Объекты налогообложения нежилой недвижимости — гаражи и хозяйственные постройки, вспомогательные помещения, к которым относятся любые хозпостройки и даже навесы.

Но как говорят в Государственной фискальной службе, они сами не определяют площадь квартиры или дома. Данные они получают из Государственного реестра имущественных прав. То есть если у вас построен дом, но вы его не зарегистрировали, то и налог на него вам начислить не смогут.

Как говорят юристы, ставки налога на недвижимость будут отличаться в зависимости от города, где она расположена. Этот налог является местным, поэтому его ставки устанавливают местные органы власти.

— В 2016 году владельцы недвижимости заплатят за предыдущий год по ставкам и льготам, которые действовали в 2015-м, — говорит юрист Михаил Юмашев. — То есть ставка составляет до 2% от минимальной заработной платы. Но в каждом городе она своя. Может быть любой: от нуля до двух процентов.

В Киеве, например, депутаты решили, что это будет 1% минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. В 2015 году, за который мы платим налог в этом году, 1% от минимальной зарплаты составляет 12 гривен 18 копеек. В следующем году мы будем платить налог за 2016 год, и ставка налога вырастет.

Для большинства граждан не совсем понятен механизм определения лишних квадратных метров. Например, если у человека квартира 62 квадратных метра, то ему нужно платить только за 2 лишних метра или за все 62 метра?

— В законе говорится о льготе по уплате налога на недвижимость, — поясняет юрист. — Тут работает механизм уменьшения налоговой базы. Для квартир суммарная льгота составляет 60 кв. метров, для жилого дома — суммарная льгота 120 кв. м. Если же у вас есть и дом, и квартира, то суммарная льгота составляет 180 кв. м.

Вот несколько примеров:

Вариант 1. У вас во владении есть только квартира площадью 50 квадратных метров. Это меньше льготы в 60 кв. метров, и вы за нее ничего не платите.

Вариант 2. У вас во владении есть квартира площадью 70 квадратных метров. Тогда вам придется заплатить за 70-60 = 10 кв. метров.

Вариант 3. У вас две квартиры — площадью 70 и 80 кв. метров. Тогда вам придется заплатить за (70+80)-60 = 90 кв. метров.

Вариант 4. У вас есть квартира 60 квадратных метров и дом площадью 200 кв. метров. Тогда вам придется заплатить за (60+200)-180=80 кв. метров.

Можно ли уменьшить суммы оплаты

Как говорят юристы, избежать уплаты налога можно путем регистрации недвижимого имущества на двух и более собственников. Тогда льгота будет применяться к каждому из них.

— Если, например, квартира в 110 квадратных метров принадлежит двум людям, то льгота в размере 60 кв. м применяется для каждого из них, а значит, платить налог не нужно, — говорит юрист Михаил Юмашев. — Такая же ситуация и с домами.

При этом если в квартире площадью 100 квадратных метров прописано несколько человек, но владелец у этой квартиры один, то за лишние 40 квадратов придется заплатить налог. Если же перерегистрировать жилье на несколько собственников и выделить эти части в натуре, то только тогда каждый из них сможет воспользоваться налоговой льготой.

Как быть переселенцам

Если человек не владеет недвижимостью на подконтрольной Украине территории, то проблем с уплатой этого налога у него не возникает. Дело в том, что это местный налог.

И решение о его введении утверждают депутаты местных органов власти. А раз с точки зрения украинского законодательства на оккупированных территориях, извините за тавтологию, нет законных властей, то и решение об уплате этого налога никто нет принимал.

Другое дело, если переселенец живет на подконтрольной Украине территории и владеет здесь недвижимостью. Тогда, по разъяснению ГФС, ему дорога в отделение Налоговой по месту регистрации, когда он получал «справку переселенца». А дальше процедура ничем не отличается о той, которая описана выше.

Кто может не платить налог

Список льготников вашего региона, которые имеют право не платить налог на недвижимость, устанавливают депутаты местных органов власти. Так, например, в столице от уплаты налога освободили жилье, принадлежащее инвалидам, членам семей героев «Небесной сотни», участникам АТО и членам семей погибших участников АТО.

А семьям с тремя и более детьми добавили по 20 квадратных метров на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. Поэтому о существующих льготах в вашем регионе узнавайте в местных отделениях Налоговой.

Нет письма. Платить или не платить

Когда депутаты принимали закон о налоге на недвижимость, то предусмотрели в нем следующий механизм. Налоговые органы проверяют недвижимость всех украинцев, рассылают письма с требованием уплатить налог тем гражданам, которые это должны сделать, а те уже в 60-дневный срок совершают оплату. Но как говорит народная пословица, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Уже прошло больше месяца, а большинство украинцев, которым нужно платить налог, никаких писем не получили. Объясняют это тем, что электронный реестр недвижимости содержит сведения только с 2013 года.

Остальные данные о домах и квартирах украинцев хранятся в бумажном виде, и оцифровывать их пока никто не торопится. Поскольку многих объектов недвижимости, которые приобретены в собственность до 2013 года, нет в электронном реестре, многим людям не пришло требование об уплате налогов.

И у многих украинцев возник вопрос: а должен ли я сам без письма проявлять инициативу, идти в Налоговую и искать способ уплатить налог? В Государственной фискальной службе именно так и считают.

— Если у человека есть недвижимость, с которой нужно оплатить налог, он должен явиться в отделение ГФС по месту регистрации и сверить данные, — сообщили нам в пресс-службе ГФС.

Если же этого не сделать, то уже после 28 августа, а именно тогда истекает срок уплаты налога на недвижимость, вам насчитают пеню в 10% от суммы налога. Если не оплатить налог и пеню еще в течение 30 дней, то сумма пени вырастает до 20%.

Налог на недвижимость в 2016 годуИ тут возникает вопрос: если Налоговая не знает, у кого и сколько квартир, то

как они смогут начислить пеню?

Юристы говорят, что реально смогут начислить налог и пеню, если с недвижимостью будут происходить какие-либо сделки или изменения.

Тогда информация об этом попадет в реестр, и ГФС имеет право «доначислить» соответствующее обязательство к уплате за последние три года. Если же вы не собираетесь продавать или дарить квартиру, то информация налоговикам попадет только после оцифровки всего бумажного реестра.

Давайте прикинем такой случай: у вас есть квартира площадью 80 квадратов. При ставке налога даже 2% от минимальной зарплаты вам придется заплатить 20х2х12,18 = 487,20 грн.

Если вы не пойдете в Налоговую, то ваша максимальная пеня составит 97,44 грн. за этот год. Но, как говорят юристы, возьмут с вас налог и пеню только в случае, если вы будете совершать сделки с недвижимостью, то есть данные о ней попадут в реестр.

Харьков в цветных фотографиях 50-60 годов

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собственности, в сфере обращения наркотическких веществ.

Харьков в цветных фотографиях

Харьков в цветных фотографиях
Харьков в цветных фотографияхЮридический Харьков представляет юридические услуги. Какие и где?

Харьков юридический — широкая палитра самых разнообразных юридических услуг.
Харьков в цветных фотографияхПредставительство интересов клиента в судах всех инстанций — качественная юридическая услуга.

Квалифицированное представление и защита прав, свобод и законных интересов Клиентов в судах всех уровней:

 • первой инстанции (районный (городские) суды, местные суды),
 • апелляционной инстанции;
 • кассационнойинстанции;

При исполнении решений судов — сопровождение в органах государственной исполнительной службы

Ведение судебных дел в по широкому кругу вопросов:

 1. гражданские,
 2. предпринимательские,
 3. корпоративные,
 4. семейные,
 5. трудовые споры,
 6. споры с государственными органами.

Анализ перспектив рассмотрения дела в рамках судопроизводства.

Рассмотрение возможных вариантов разрешения дела.
Представление интересов Клиента на стадии досудебного урегулирования.
Юридическая экспертиза материалов дела.
Выбор стратегии и тактики ведения судебного разбирательства, с максимальным учетом интересов Клиента.
Обозначение правовой позиции по делу с составлением письменных правовых заключений.
Составление и подача судебных процессуальных документов (иски, возражения, отзывы ходатайства, жалобы) .
Выявление ошибок судов, влияющих на законность принятых решений, и использование их при обжаловании.
Контроль за продвижением дела на разных стадиях судебного процесса.
Информирование Клиента о ходе судебного разбирательства и перспектив дальнейшего рассмотрения дела.

Получение судебного решения

подготовка при необходимости апелляционной или кассационной жалобы, обращения в ВСУ ( Верховный Суд Украины), ЕСПЧ ( Европейский суд по правам человека)
Харьков в цветных фотографияхВ соответствии с процессуальным законодательством Украины, стороны имеют право отстаивать свои права и интересы в суде как самостоятельно, так и посредством привлечения представителей.

Однако отсутствие юридической грамотности, знаний всех тонкостей нормативно-правовой базы, в которой нередко встречаются противоречия и

неоднозначные формулировки, является главной причиной, по которой обычные граждане, не имевшие ранее прямого отношения к юриспруденции, делают выбор в пользу представительства интересов в суде — участия в судебном заседании защитника.

Сколько стоит представительство в суде? Недорого, если вы обратились за помощью к нам!

Предоставление услуг юристов по представительству в суде.
 • Специалисты окажут поддержку на каждом из этапов подготовки, судебного рассмотрения дела.

Получить более подробную информацию позвонить по указанному на сайте номеру телефона или воспользовавшись удобной формы обратной связи.

Шансы на благоприятный исход дела значительно возрастут, если вы воспользуетесь услугой
Харьков в цветных фотографиях
Харьков в цветных фотографиях
Харьков в цветных фотографияхХарьков в цветных фотографиях
Харьков в цветных фотографияхХарьков в цветных фотографиях
Харьков в цветных фотографиях

Харьков в цветных фотографиях

Судья, суд, взятка

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против собственности, против жизни и здоровья личности, в сфере незаконного обращения наркотических веществ и пр… Консультации бесплатно. Звоните сейчас.

Судья, суд, взятка — соединить невозможное?

Судья, суд, взятка
Судья, суд, взятка

Судья, суд, взятка — возможно ли это совместить в судбном разбирательстве? Как сообщает пресс-служба ГПУ, Генеральная прокуратура Украины

продолжает реализовывать принципы государственной антикоррупционной политики и принимает действенных мер, направленных на предотвращение

коррупции в Украине, в том числе в сфере судебной ветви власти.

По результатам предварительного расследования, проведенного Главным следственным управлением и управлением процессуального руководства по

уголовным производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины, в суд направлено обвинительное заключение по обвинению судьи в совершении

уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

во время получения неправомерной выгоды

Так, в мая 2015 года года во время получения неправомерной выгоды сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой

безопасности Украины разоблачили судью Хозяйственного суда Киевской области.

Указанный судья требовал и получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс долларов США за вынесение решения в пользу должника по делу о банкротстве.

Во время досудебного расследования решением Высшей квалификационной комиссии подозреваемый был отстранен от занимаемой должности.

Постановлением Верховной Рады Украины относительно судьи дано согласие на задержание и арест (взятие под стражу) и, соответственно, постановлением

Апелляционного суда города Киева применена мера пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей с определением залога в размере 1 млн 218 тыс грн. судья, суд, взятка

Во время судебного разбирательства уголовного производства прокуратура отстаивать принципиальную позицию по неотвратимости наказания. судья, суд, взятка

Дополнительно: санкция ч. 4 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. судья, суд, взятка

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само

прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-

якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища — карається штрафом від однієї тисячі до

тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести

місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ч.2

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному

розмірі, — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ч.3

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у

великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою

групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, — карається

позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Ч.4

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна

вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище,

— карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — така, що у двісті і більше разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі — така, що у п’ятсот і більше разів

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

п.2

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього

Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 25 Закону

України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, судді, прокурори і

слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

п.3

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та

заступники міністрів, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та

заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України,

Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови

вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України,

його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший

заступник та заступники;

2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до першої та другої

категорій;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені

до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

 {Стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011,  221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261- VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015

{Стаття 368-1 втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010}

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність

активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею

таких активів будь-якій іншій особі -караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ч.2

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, — караються  позбавленням волі

на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ч.3

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо

відповідальне становище, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає

право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого

майна для укладення таких правочинів.

 {Кодекс доповнено статтею 368-2 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із

Законами № 221-VII від 18.04.2013, № 222-VII від 18.04.2013; текст статті 368-2 в редакції Законів № 1698-VII від

14.10.2014, № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015

Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової

форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за

вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи — караються штрафом від

ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на

строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. судья, суд, взятка

Ч.2

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, — караються

штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. судья, суд, взятка

Ч.3

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права

незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду,

або в інтересах третьої особи — караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести

місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. судья, суд, взятка

Ч.4

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи

поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією

майна. судья, суд, взятка

{Частину п’яту статті 368-3 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} судья, суд, взятка

{Примітку до статті 368-3 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015}  судья, суд, взятка

{Кодекс доповнено статтею 368-3 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015} судья, суд, взятка 

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою

особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних

послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового

арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну

вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій

або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи

надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи — караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин,

або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. судья, суд, взятка

Ч.2

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, — караються

штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  судья, суд, взятка

Ч.3

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем,

третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних

послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної

вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інересах третьої особи — караються штрафом від

семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на

строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до

п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років. судья, суд, взятка

Ч.4

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи

поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, — караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією

майна. судья, суд, взятка

 {Частину п’яту статті 368-4 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} судья, суд, взятка

{Кодекс доповнено статтею 368-4 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015} судья, суд, взятка

Суд принял решение

Профессиональные адвокаты. Звоните сейчас.

Суд принял решение — признал РФ виновной в бегстве переселенцев

суд принял решениеСуд принял решение. В Украине суд принял решение: впервые переселенка с Донбасса смогла доказать через суд, что ей пришлось покинуть дом из-за

агрессии России. В судебном решении изложена подробно вся хронология событий.

Как сообщает Новый Регион, в судебном решении сказано, что истец, жительница Луганска, «переселилась с территории Луганской области во

избежание угрозы жизни, здоровью, свободе, насильственной утраты гражданства, личных прав на свободу передвижения, выражения мысли,

имущественных прав свободного владения, распоряжения и пользования имуществом, права на труд и защиту в результате вооруженной агрессии

Российской Федерации, и то, что установить данный юридический факт необходимо для возникновения права на справедливую компенсацию от

государства — агрессора Российской Федерации».

В судебном решении изложена подробно вся хронология событий.

В частности указывается, что 11 августа 2014 года в принадлежащую переселенке квартиру попал снаряд в результате обстрела, который был

осуществлен из центра Луганска, где сосредоточены незаконно созданные военные формирования.

«Это судебное решение важно тем, что им установлен факт пребывания в зоне проведения АТО Российской Федерации и нанесение ею материального вреда

гражданам.

В судебном решении приняты к в сведению все доступные доказательства в СМИ.

Также это решение можно считать прорывом в современном судопроизводстве Украины, так как применены все нормы европейского и международного

права, что не характерно для современной украинской судебной системы.

Конкретно истцу это дает возможность получить возмещение ущерба, нанесенного ее имуществу в зоне АТО», — прокомментировал решение суда

адвокат Арсен Маринушкин.

Источник: argumentua.com

 Представительство интересов, прав и свобод в суде

В Харькове и области, опытные адвокаты, юристы. Практика в уголовных и гражданских делах более 25 лет

Составление и подача процессуальных документов

Исковые заявление, жалоба в апелляционный и кассационный суд в уголовных и гражданских делах. Заявления. Иные документы правового характера составление и подача в суды, прокуратуры, полицию ( досудебное следствие).

Юридическая консультация

Консультацию и личный прием граждан проводим ежедневно, в рабочее время, по предварительной записи.

Юридическая помощь, защита — досудебное следствие

Юридическая помощь и защита по делам о преступлении:

 • против жизни и здоровья личности,
 • против собственности,
 • в сфере обращения наркотических веществ.
Представительство интересов, прав и свобод в прокуратуре

Осуществляем представительство интересов потерпевших, свидетелей.

Право собственности в судебном порядке — приобретение, лишение

Юридически сложные задачи — аресты имущества ( движимого и недвижимого), вывод из под ареста — недвижимость, автомобили, в том числе и в уголовном судопроизводстве.