Самобанкрутство — за матеріалами ЗМІ

Самобанкрутство. Реальна допомога адвоката у кримінальній цивільній справі Харків, Харківська область Досудове слідство Консультація 0679331668 0668243814

Самобанкрутство

Самобанкрутство

Самобанкрутство

Юрист розглянула етапи та дії, які повинні бути здійснені боржником

по «процедурі самобанкрутства», а також підстави, які дозволяють

суду порушити провадження у справі про банкрутство.

http://barvinoknet.com.ua Реальна допомга у кримінальній справі. Доступно, коректно

Економіка нашої країни переживає зараз вкрай тяжкі часи, і найбільш

нестабільні її елементи виходять з ринку.

На даний час, велика кількість акціонерних товариств вже не виконують

поставленого перед ними завдання — отримання прибутку акціонерами

товариства, а навпаки, завмирають з великою заборгованістю перед своїми

кредиторами.

При чому, як показує практика, чим «більше» підприємство, тим більший

розмір його заборгованості.

Перевантаження підприємств такою заборгованістю призводить до зупинки

виробництва, невдоволення працівників, яким найчастіше не виплачується

заробітна плата, арешту всіх наявних у підприємства активів (у зв’язку із

діяльністю виконавчих служб по примусовому стягненню боргів), невиплата

заборгованості збільшує її ще більше, завдяки нарахуванню фінансових

штрафних санкцій по заборгованості. Як результат — непрацююче

підприємство, яке ніякого прибутку не дає, а навпаки тільки збільшує

заборгованість, що, безумовно, є баластом для акціонерів та власників та

«головним болем» для контролюючих органів.

Своєчасні заходи

Слід відзначити, що відповідно до положень ст. 5 Закону України «Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

(далі — Закон), засновники (учасники, акціонери) боржника, в межах своїх

повноважень зобов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання

банкрутства.

З боку боржника серед заходів, які можуть бути вчинені ним для запобігання

банкрутства, — є санація боржника до порушення справи про банкрутство.

Після спроб здійснення усіх можливих способів «реанімування» підприємства

самотужки власники та учасники таких товариств стикаються з проблемою: з

одного боку — неможливості нести цей тягар самостійно, з іншого —

неможливості покинути все напризволяще.

Одним із найімовірніших, а можливо і єдиним правильним шляхом у такій

ситуації є банкрутство неплатоспроможного підприємства.

Слід відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону, право на звернення до

господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, крім

кредитора, має сам боржник.

У даній статті буде розглянуто саме процедуру банкрутства ініційовану

боржником (процедуру «самобанкрутства»), яка на практиці зустрічається

рідше, ніж ініціювання процедури банкрутства кредиторами боржника.

Процедура самобанкрутства потребує зусиль та коштів, яких підприємствам з

великими боргами взагалі не вистачає, однак сподіваємося, що наша стаття

висвітить всі незрозумілі та складні моменти процедури та розвіє хибне

уявлення про її велику складність.

Випадкі по закону

Перш за все потрібно сказати, що положеннями Закону передбачено декілька

випадків звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у

справі про банкрутство:

1) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі

про банкрутство як право боржника (у загальному порядку відповідно до ч. 2

ст. 10 Закону);

2) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі

про банкрутство як обов’язок боржника (відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону);

3) звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про

банкрутство боржником, що ліквідується власником як обов’язок боржника

(відповідно до ст. 95 Закону).

Відповідно до другого та третього пунктів, боржник зобов’язаний звернутися

до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі

виникнення таких обставин: задоволення вимог одного або кількох кредиторів

призвело до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в

повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);

під час ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлено

неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; в

інших випадках, передбачених цим Законом. Самобанкрутство

Розглянемо саме перший випадок — «загальний» порядок ініціювання

боржником процедури «самобанкрутства», оскільки він процедурно поглинає

другий та третій випадки звернення до господарського суду із заявою про

порушення справи про банкрутство. При цьому, слід пам’ятати, що при

процедурі банкрутства боржника обов’язково вирішуються такі питання як

«фіктивне банкрутство», «доведення до банкрутства» — при виявленні яких,

застосування відповідних санкцій не змусить себе чекати. Самобанкрутство

Підстави

Отже, покроково розберемо етапи та дії, які мають бути вчинені боржником,

щодо здійснення «процедури самобанкрутства», а головне — підстави, які

дозволять суду порушити провадження у справі про банкрутство. Для

прикладу, підприємством, яке «самобанкрутується», візьмемо акціонерне

товариство, як найбільш складної організаційно-правової форми суб’єкта

господарювання.

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ.

Самобанкрутство. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про господарські

товариства», позачергові збори акціонерів скликаються у разі

неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин, вказаних у

Статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають

інтереси акціонерного товариства в цілому.

Питання підготовки та скликання позачергових загальних зборів акціонерного

товариства вичерпно регламентовано положеннями Закону України «Про

акціонерні товариства» та Закону України «Про господарські товариства». Слід

звернути увагу на необхідність дотримання відповідних норм при підготовці,

скликанні та проведенні Позачергових загальних зборів акціонерів товариства,

адже це може вплинути на дійсність рішення позачергових загальних зборів

акціонерів товариства, що має важливе значення для подальшого

безперешкодного «самобанкрутства» товариства.

Після прийняття відповідних рішень по зазначеним питанням Позачерговими

загальним зборами акціонерів товариства, розпочинаємо процес підготовки

заяви про порушення провадження у справі про банкрутство та необхідних для

цього документів. Самобанкрутство

Заява про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як вже зазначалося, право на звернення до господарського суду із заявою про

порушення справи про банкрутство мають боржник та кредитор. При цьому,

положення ст. 11 Закону містять однакові вимоги як для кредитора, так і для

боржника стосовно змісту заяви та деяких обов’язкових додатків до неї. Окрім

цього, положення вищевказаної статті регламентують які документи мають

обов’язково бути додані боржником до заяви, а які-

кредитором. Самобанкрутство

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що положеннями ч. 4 ст. 11 Закону

встановлено, що боржник подає заяву до господарського суду за наявності

майна, достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено

цим Законом. Самобанкрутство

В інформаційному листі ВГСУ від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 «Про Закон

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом», зазначено, що у визначенні таких судових витрат слід враховувати

необхідність виплати винагороди арбітражному керуючому у мінімальному

розмірі (не менше ніж за дванадцять місяців його роботи), відшкодування

витрат на публікацію оголошень у справі та судового збору, сплаченого

кредиторами (норма є застарілою в частині відшкодування витрат на

публікацію оголошень у справі). Самобанкрутство

Дана обставина, нажаль, є однією із найголовніших підстав, яка перешкоджає

боржникам звернутися до суду із заявою про порушення провадження у справі

про банкрутство. Самобанкрутство

Відкритим та законодавчо неврегульованим питанням лишається питання, що

робити акціонерним товариствам, якщо таке майно відсутнє, або його

недостатньо, а наявна лише кредитна заборгованість?

Висновки:

1. При процедурі «самобанкрутства» найскладнішим етапом є підготовка заяви

про порушення справи про банкрутство та необхідних для цього документів. З

моменту порушення провадження у справі про банкрутство — головний тягар

перекладається на арбітражного керуючого, вартість послуг якого відповідно

до Закону становить 2 розміри мінімальної заробітної плати. Самобанкрутство

2. Процедура банкрутства є досить справедливою також по відношенню до

кредиторів, оскільки при наявності грошових коштів у Боржника та після

реалізації належного йому майна, ці активи справедливо розподіляються між

кредиторами пропорційно їх вимогам. Крім того, суттєвим для кредиторів є

той факт, що після здійснення процедури банкрутства їх боржника, вони

можуть списати дебіторську заборгованість. Самобанкрутство

3. Податківці досить позитивно відносяться до процедури «самобанкрутства»,

адже після припинення провадження у справі про банкрутство шляхом

ліквідації підприємства банкрута, податківці також можуть привести до ладу

свою звітність — списавши заборгованості таких боржників перед державним

бюджетом. Самобанкрутство

Тетяна Тимченко

Кодекс

Кодекс Реальная помощь в уголовном гражданском деле в суде Харьков Харьковская область Досудебное следствие Доступно Корректно 0679331668 0668243914

Кодекс — гражданский, гражданский процессуальный

кодекс

кодекс

Кодекс, как правило,  основной документ регулирующий вид общественных

 отношений в отрасли права данного государстве.

В этой статье речь пойдет о гражданском кодексе, и, как говорится, о второй

стороне медали — гражданском процессуальном кодексе.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно

Пра́во — один из видов регуляторов общественных отношений; система

общеобязательных, формально определённых, гарантированных государством

правил поведения, регулирующих общественные отношения.

Варочная поверхность http://condition.com.ua/whirlpool-akr-360-ix/ это осязаемый товар, имеет цену, и его можно применить по назначении — варить,

жарить еду и пищу. Оказание услуг это более специфическая деятельность.

А оказание юридических услуг, вообще, является вершиной мастерства

продаж.

В системе права, общепринятое понятие, различают материальные и

процессуальные отрасли права.

Посмотрите определения вкладываемые в эти понятия:

Материальное право

Материальное право — совокупность норм системы права,

непосредственно регулирующих общественные отношения и

совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на

установление прав и обязанностей субъектов.

Выше приведенное — классическое определение материального права с точки

зрения современной науки, и, как следствие, из него вытекающее, определение

процессуального права.

Процессуальное право

Процессуальное право — совокупность норм правовой системы,

регулирующих порядок реализации норм материального права.

В частности, регулируют общественные отношения, возникающие

при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении

различного рода дел в порядке уголовного, гражданского,

административного и конституционного судопроизводства.

такое понятие как кодификация, то есть деятельность направленная на

инкорпорация (объединение нормативных актов по отраслям права, в

хронологическом, алфавитном или другом порядке без обновления их

содержания);

консолидация (унификация нормативных актов, устранение их

множественности, что достигается путём создания крупных однородных

блоков в структуре законодательства);

собственно кодификация (создание нового, систематизирующего правового

акта) — кодекса.

Так, например, действующий Кодекс Украины об административных

правонарушениях имеет в своей основе ранее принятые подзаконные акты

которые регламентировали порядок занятия определенными видами

деятельности и ответственность за их нарушения, и иное.

Данный Кодекс уникален тем, что сочетает в себе нормы материального права

и нормы процессуального права(регламентирует процедуру привлечения и

освобождения от административной ответственности за такие

правонарушения.

Кодексы очень широко распространены в странах Европы, в основном,

которые относятся к романо-германской правовой семье.

Гражданское право

разных правовых системах.

Понятие пришло из Римского права, там под «гражданским

правом» (лат. Ius civile) понималось право, действенное для

граждан Рима и используемое преторами для решения исков

между римлянами, в противоположность «праву народов»

(лат. Ius gentium), используемого для решения споров между

жителями зависимых земель и инородцев, находящихся на

подконтрольной территории Рима.

В Америке «гражданским правом» (англ. Civil law) как правило называют

правовые системы континентальной (романо-германской) правовой семьи.

В Европе категория «гражданское право» либо сливается с частным правом,

либо обозначает его центральную отрасль, наименее подверженную связи с

публичным правом.

Долгое время для Европейского частного права было характерно деление на

гражданское право и торговое право, регулирующее предпринимательскую

деятельность, однако, в течение XX века для большинства европейских стран

такое деление отпало, были приняты единые гражданские кодексы.

Своеобразным путь избрала Украина, где на ряду с Гражданским Кодексом

существует Хозяйственный Кодекс, различия между которыми являются

предметом споров среди юристов. кодекс

Уголовное право

Уголовное право — это отрасль права, регулирующая

общественные отношения, связанные с совершением

преступных деяний, назначением наказания и применением иных

мер уголовно-правового характера, устанавливающая

основания привлечения к уголовной ответственности либо

освобождения от уголовной ответственности и

наказания. Процессуальный кодекс

В странах романо-германской правовой семьи преступлениями признаются

только правонарушения, имеющие наибольшую общественную

опасность. Семейный кодекс

Степень общественной опасности правонарушения находит отражение в

соответствующих кодексах которые в одном случае могут предусмотреть

административную ответственность а в другом случае (за такое же

правонарушение, обладающее схожими признаками) уголовную

ответственность. Уголовныйкодекс

Например, некоторые виды должностных правонарушений, правонарушения

связанные с незаконным оборотом психотропных средств, дорожно —

транспортные происшествия, и иное. Граждансийкодекс

Гражданский процессуальный кодекс

Стаття 1. Завдання цивільного судочинства

1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених,

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та

інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство

1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього

Кодексу та Закону України «Про міжнародне приватне право».

{Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2709-IV

від 23.06.2005}

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана

Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим

Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів,

чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення

справи.

4. Закон, який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні

учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної

дії в часі.

Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом

1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися

до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав,

свобод чи інтересів.

2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та

особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або

державні чи суспільні інтереси.

3. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом

1. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних

осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб,

визначений законами України.

Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом

1. Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу

і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,

місця проживання, мовних та інших ознак.

Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду

1. Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито.

2. Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце

розгляду своєї справи.

3. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд

може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка

охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі,

з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню

відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у

справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність.

кодекс україни

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно.

Предварительная юридическая консультация бесплатно.

Правовая помощь по ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

що таке кодекс

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно.

Предварительная юридическая консультация бесплатно.

Правовая помощь по ведению дела в суде.

Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

юридична допомога

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

кодекс податковий

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

основні види юридичних фактів

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Представительство

интересов в суде первой инстанции в уголовном, гражданском деле.

Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по

ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

кодекси україни перелік

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Представительство

интересов в суде первой инстанции в уголовном, гражданском деле.

Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по

ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

конституція з латинської

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Представительство интересов в суде первой инстанции в уголовном, гражданском деле. Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

податковий кодекс 2017

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Представительство интересов в суде первой инстанции в уголовном, гражданском деле. Предварительная юридическая консультация бесплатно. Правовая помощь по ведению дела в суде. Адвокат, юрист. Харьков. Харьковская область

Консультация адвоката в Харькове

Консультация адвоката в Харькове Реальная помощь в уголовном гражданском деле в суде Харьков Харьковская область Досудебное следствие 0668243914 0679331668

Консультация адвоката в Харькове и Харьковской области по телефону

Консультация адвоката в Харькове и Харьковской области

Консультация адвоката в Харькове

В истории слово «консультация» связана с древнеримской мифологией и богом Консом.

Бог Конс это бог доброго совета, если быть кратким.

Онлайн консультация юриста

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі у суді першої інстанції в Харкові, Харківськой області

Первых профессиональных юристов (специалистов,

обеспечивающих функционирование правовой системы) дал

Древний Рим и его Коллегия понтификов — высший жреческий

институт царского и республиканского периода.

Коллегии понтификов сосредоточивалось знание и хранение

сакрального права, вырабатывались правила его

толкования и велись записи юридических прецедентов. Кроме

того, там давались компетентные юридические,

как по отправлению религиозных культов, так и по «земным»

делам различного рода.

Бесплатная юридическая консультация.

Устні поради безкоштовно

Итак, вкратце, можно сказать, что консультация это совет специалиста.

В настоящее время в понятие «юрист» входит круг всех специалистов, которые

занимаются разнородной профессиональной юридической деятельностью —

судьей, прокуроров, следователей, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов.

В производстве защиты лиц, привлекаемых к уголовной или иной

ответственности, участвуют адвокаты. Адвокаты это юристы, как

правило, сдавшие квалификационный экзамен.

Безусловно ярким и точным сигналом идентифицирующим вашу «болезнь»

будет обращение за юридической консультацией или «добрым советом» к

специалисту , а знание, что сигнализация или охранная система ( почем Б/У

gsm сигнализация для дома киев ) поможет сохранить ваше имущество —

бесплатный совет.

Юридическая консультация, являясь востребованной услугой, может относится

к различным видам права.

Различные виды права регулируются соответствующими кодексами.

Гражданский кодекс Консультация адвоката в Харькове

Земельный кодекс Консультация адвоката в Харькове

Хозяйственный кодекс Консультация адвоката в Харькове

Бюджетный кодекс Консультация адвоката в Харькове
Жилищный кодекс Консультация адвоката в Харькове

Налоговый кодекс Консультация адвоката в Харькове

Водный кодекс Консультация адвоката в Харькове

Первый зам Авакова не явился на допрос в ГПУ.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой не прибыл на

допрос в Генеральную прокуратуру во вторник, 8 августа.

«Не прибыл», — сказал он. Причины неявки Генпрокуратуре неизвестны.

При этом пресс-служба Министерства внутренних дел распространила

сообщение, в котором утверждает, что Яровой будет сотрудничать со

следствием.

Юридические услуги

«Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Сергей

Яровой, как и все должностные лица МВД, постоянно принимал, принимает

и будет принимать участие в процессуальных мероприятиях и следственных

действиях ГПУ при соблюдении всех требований Уголовного процессуального

кодекса», — сказано в нем.

МВД также пообещало, что первый замминистра обязательно предоставит все

сведения, необходимые следователям Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура вызвала Ярового на допрос в 11:00

вторника.

Его хотят допросить в качестве свидетеля в уголовном деле о ненадлежащем

исполнении служебных обязанностей и превышении служебных полномочий

работниками милиции Одесской области во время массовых беспорядков в

Одессе 2 мая 2014 года.

Семейный кодекс Консультация адвоката в Харькове

Генпрокуратура взялась за «Нафтогаз».

4 августа Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в

сфере экономики Генеральной прокуратуры открыто уголовное производство

против должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

Он не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они

подозреваются в нарушении двух статей УК: №172 (Грубое

нарушение законодательства о труде) и №364 (Злоупотребление властью или

служебным положением).

В рамках этого производства 9 августа Генпрокуратура затребовала у

«Нафтогаза» список документов.

«Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного

производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава

«Нафтогаза»; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21

июля 2017 года», — говорится в запросе ГПУ на «Нафтогаз», которым

располагает ЭП.

Консультация юриста

Кроме того ГПУ затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея

Коболева, Щербенко В.В. (директор по административной

деятельности НАК – ЭП) и Лупащенко В.М. (начальник управления

департамента безопасности НАК – ЭП) за 18 июля; должностную инструкцию

Коболева, Щербенко и Лупащенко, действующую на июль-август 2017 года.

Производство открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с

должности вице-президента-главного инженера ПАО «Укртрансгаз».

Юрист

По неофициальным данным, в указанные даты (18 и 21 июля) Бурак приезжал

в центральный офис «Нафтогаза», где проводил встречу с Коболевым,

Щербенко и Лупащенко.

«Говорили про его увольнение «по собственному». Он не согласился, поэтому (в

конце июля – ЭП) было начато внутреннее служебное расследование и его

уволили по статье», — говорит источник ЭП в «Укртрансгазе».

«В ходе работы комиссия собрала соответствующие доказательные материалы,

установила факты нарушений и вину должностных лиц

компании, к которым были применены соответствующие дисциплинарные

взыскания, в том числе увольнения», — такая формулировка содержится в

официальном пояснении «Укртрансгаза» к решению об увольнении Бурака.

Игорь Бурак является членом команды экс-президента «Укртрансгаза» Игоря

Прокопива (в настоящее время занимает пост замглавы Минэнерго) –

оппонента Андрея Коболева.

Трудовой кодекс Консультация адвоката в Харькове

За згвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне.

Таку пропозицію у законопроекті №7020 внесли у Верховну Раду депутати

Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій (всі – позафракційні), а

також Андрій Антонищак (фракція «Блок Петра Порошенко»).

Також у цьому проекті пропонується ввести довічне позбавлення волі за

торгівлю немовлятами та за насильницьке задоволення статевої пристрасті

неприродним способом щодо малолітньої особи.

Посягання на здоров’я людей під приводом сповідування релігійних

віровчень пропонують карати позбавленням волі на строк до 5 років.

За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння пропонується ввести

адміністративний арешт на строк до 15 діб.

За зараження неповнолітнього венеричною хворобою пропонують

карати до 5 років позбавлення волі.

Административный кодекс Консультация адвоката в Харькове

НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в

кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

«Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли

утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в

личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные

действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал «, —

рассказал собеседник информагентства.

По его данным, обыски проведены по делу о возможном незаконном

обогащении судьи.

Как сообщалось, 26 мая детективы НАБУ провели обыски в Окружном

админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного

производства о предполагаемом незаконном обогащении судьи.

Уголовный кодекс Консультация адвоката в Харькове

СБУ советует украинцам не перевозить за границу вещи незнакомцев.

Служба безопасности отмечает, что возросло количество украинцев, которых

обманом привлекают к перевозке наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба

СБУ

«СБ Украины рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать

общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить любые

вещи или предметы, которые вам не принадлежат», — говорится в сообщении.

Юридическая консультация Украина

Также пресс-служба отмечает, что увеличилось количество случаев, когда

украинцев обманом вовлекают в незаконные перевозки и распространение

наркотиков.

«В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению

в совершении преступлений, связанных с транспортировкой

и распространением наркотических веществ.

Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за

перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один —

осужден», — отметили в СБУ.

Юридические услуги предоставляемые в виде консультации («доброго совета»)

являются одним из видов деятельности профессиональных юристов,

адвокатов.

Консультация юриста может быть, как на платной основе, так и не

предполагать никакой оплаты.

Юридическая консультация онлайн

В тоже время, услуги адвоката и услуги юриста, если таковые вам понадобятся

могут быть вам предоставлены по отдельному соглашению.