Невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів. Телефонуйте негайно

Найчастіше українці скаржаться до ЄСПЛ на невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів

Під час чергового брифінгу Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк поінформував журналістів про підсумки свого візиту до
Європейського суду з прав людини та навів статистичні дані роботи Європейського суду з прав людини за 2016 рік.

 

Ярослав Романюк зауважив, що на відміну від двох попередніх років, упродовж 2016 року зросла на 32% кількість звернень громадян країн-членів

Ради Європи. Лідерами звернень стали Угорщина, Румунія та Туреччина.

— На 80 тис. заяв, що надійшли до ЄСПЛ, загальна кількість заяв від України становить 18 тис. 150 заяв (22,8%), — наголосив Голова Верховного Суду України.

Кількість скарг українців на тривале невиконання або взагалі невиконання рішень національних судів України та Європейського суду з прав людини склала 65%.

Скарги від осіб, які зазнали втрат, насамперед майнових, на сході України становили у 2016 році 22%. Загальна кількість таких заяв на кінець 2016 року становить 3900.

У середньому від України надходить тисяча заяв на місяць. Разом з тим, приблизно 95% заяв, які надходять, визнаються ЄСПЛ неприйнятними, тобто

такими, в яких не визнано порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Також Ярослав Романюк підкреслив, що новими у категорії справ, що надійшли до Європейського суду з прав людини від України стали люстраційні справи.

Голова ВСУ звернув увагу і на те, що, аналізуючи статистичні показники ЄСПЛ, необхідно враховувати той факт, що країни різняться між собою, у

тому числі і за кількістю населення. Об’єктивним показником є те, що ЄСПЛ вираховує кількість заяв, які надходять, в середньому на 10 тис. населення.

Україна знаходиться на 8 місці

За цим показником Україна знаходиться на 8 місці, тобто на 10 тис. населення припадає 1,91% заяв.

— Із 993 рішень, постановлених Європейським судом з прав людини упродовж 2016 року, щодо України було винесено 73, — зауважив Голова Верховного

Суду України. — До того ж в 70 із них ЄСПЛ констатував порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених статтями 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Найбільше порушень (27) констатовано по ст. 5 «Право на свободу та особисту

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проблеми, що виникають у судовій системі України

Перебуваючи у Стразбурзі, Ярослав Романюк провів також низку робочих зустрічей з офіційними представниками установ Ради Європи, зокрема з

очільником ЄСПЛ Гвідо Раймонді, Генеральним директором Генерального директорату з прав людини та верховенства права Філіпом Буайя, Головою

Венеціанської комісії Джанні Букікіо та її Секретарем Томасом Маркертом, а також зі Спеціальним радником Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі БрійяНевиконання рішень судів

Під час спілкування обговорювалися проблеми, що виникають у судовій системі України, а також подальші напрямки співробітництва органів Ради Європи та органів судової влади України. Невиконання рішень судів

Також Голова Верховного Суду України поінформував представників ЗМІ про те, як спрацювала судова система України упродовж 2016 року, скільки справ надійшло до судів та скільки з них було розглянуто. Невиконання рішень судів

Ярослав Романюк зазначив, що, за попередніми даними, у 2016 році на розгляд до українських судів надійшло понад 3, 8 млн. скарг, що приблизно

на 3% більше у порівнянні з минулим роком, з них було розглянуто близько 3, 5 млн. справ. Невиконання рішень судів

 

Правові висновки у господарських справах

Правові висновки у господарських справах. Представництво в суді.

Верховний Суд України сформував правові висновки у господарських справах, розглянутих у другому півріччі 2016 року

Правові висновки у господарських справах

Правові висновки у господарських справах

Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України сформовано правові висновки, викладені у постановах, прийнятих у другому

півріччі 2016 року за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних

і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах (пункти 1, 2 частини першої статті 11116 ГПК).

Зокрема, ці висновки стосуються спорів щодо забезпечення виконання зобов’язань; визнання правочинів недійсними; застосування позовної

давності; виконання господарських зобов’язань; а також спорів, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу та банківського

рахунку; із земельних правовідносин; справ про банкрутство тощо.

Згідно з частиною третьою статті 82 ГПК, обираючи при прийнятті рішення правову норму, що підлягатиме застосуванню до спірних правовідносин, суди

зобов’язані враховувати зазначені висновки Верховного Суду України.

Крім того, відповідно до вимог частини першої статті 11128 ГПК рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про

перегляд судового рішення з таких підстав, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Правові висновки у господарських справах

Зважаючи на викладене, правові висновки Верховного Суду України надіслано Вищому господарському суду України, Вищому спеціалізованому

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційним господарським та апеляційним загальним судам для застосування при

здійсненні судочинства. Ці висновки також буде опубліковано в журналі «Вісник Верховного Суду України» і розміщено на офіційному веб-сайті

Верховного Суду України. Правові висновки у господарських справах

Маршрут проїзду до приймальні
Верховного Суду України:
1. Станція метро «Хрещатик», вийти на вул. Інститутську, прямувати до вул. Шовковичної, по ній — два квартали
до вул. П. Орлика. 
2. Станція метро «Арсенальна», їхати у бік готелю «Київ» автобусом № 62 або автобусом № 24 до зупинки «Провулок Кріпосний», далі пройти провулки Кріпосний та Виноградний
до вул. П. Орлика.
Режим роботи приймальні громадян
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 15:00
обідня перерва
субота, неділя
13:00 — 14:00
вихідні дні
Прийом громадян за допомогою скайп-зв’язку
понеділок
вівторок
середа
четвер
14:00 —18:00
10:00 —13:00
14:00 —18:00
10:00 —13:00

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства (в юриспруденции) — сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Под доказательствами понимаются сведения, то есть результат познавательной деятельности, тогда как в логике доказательство — это обоснование истинности, то есть действие.

Познавательная деятельность, направленная на получение доказательств в целях установления истины, в юриспруденции именуется доказыванием.

Доказывание состоит в собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств.

Важнейшими понятиями в доказательственном праве являются предмет доказывания и пределы доказывания, которые по-разному определяются для различных категорий дел.

Доказательства в  гражданском судопроизводстве

1. Доказательствами являются любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

2. Эти данные устанавливаются на основании объяснений сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств, в частности звуко — и видеозаписей, заключений экспертов.

Комментируемая статья содержит норму, определяющую понятие доказательств.

Доказательствами являются фактические данные, сведения, содержание которых отражают обстоятельства, имеющие значение для дела.

На основе этих данных суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных

обстоятельств, имеющих значение для дела.

Доказательства содержат информацию о фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела, служат средством установления

существенных для дела обстоятельств.

Доказательства — сведения, полученные судом из предусмотренных законом данных. О процессуальных закон регламентирует форму, в которой могут

быть получены фактические данные: объяснения сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, показаний свидетелей,

письменных доказательств, вещественных доказательств, в частности звуко — и видео-записей, заключений экспертов.

В ч. 2 статьи, комментируется, к средствам доказывания впервые отнесены объяснения третьих лиц, предъявляемое правомерным, поскольку

объяснения третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, при-изменяются для объяснения истца,

поскольку они заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 34 ГПК).

Помощь третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, обусловленные их заинтересованностью в

результате спора, поскольку в зависимости от результата могут возникнуть права и обязанности по отношению к одной из сторон (ст. 35 ГПК).

Так же, к средствам доказывания отнесены объяснения представителей сторон и третьих лиц.

Обоснованием этого можно считать право сторон участвовать в процессе через представителя (ч. 1 ст. 44 ГПК).

Вызывает возражение указание как на средство доказывания показания сторон, третьих лиц, их представителей допрошенных в качестве свидетелей,

поскольку в подобной ситуации они займут два разных процессуальных положение.

В ч. 2 статьи, комментируется, не указано на объяснение заявителей и заин-ресованих лиц в числе средств доказывания, которые, безусловно, являются.

Судебная практика привела к расширению средств получения фактических данных. Так, ст. 8 Закона Украины от 22.05.2003 «Об электронных

документах и электронном документообороте» к средствам доказывания относит электронный документ.

Среди перечисленных в ч. 2 комментируемой статьи средств доказываемого, НЕ упомянуты консультации и разъяснения специалистов, в то же

время ст. 54,190 ГПК указывают на то, что специалист консультирует во время совершения процессуальных действий по вопросам,

требующим соответствующих специальных знаний и навыков. Его участие предусмотрена на стадии судебного разбирательства.

Специалист может быть привлечен к участию в гражданском процессе по определению суда для оказания непосредственной технической помощи для

осуществления процессуальных действий. Помощь специалиста технического характера при совершении процессуальных действий не заменяет

заключения эксперта (ч. 2 ст. 54 ГПК).

Фактические данные и средства доказывания

Фактические данные и средства доказывания — понятия, которые можно лишь условно отделить друг от друга. Доказательством является единство

фактических данных и средств доказывания, содержащие эти данные, взаимосвязанных как содержание и процессуальная форма. Термины

«письменное доказательство», «вещественное доказательство» обозначают единство фактических данных и средств доказывания. Согласно ч. 2 ст. 60

ГПК доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Здесь под доказательствами понимаются также

средства доказывания, которые содержат данные об обстоятельствах, относящихся к делу. Статья 159 ГПК, предусматривающей обязанность суда

при рассмотрении дела непосредственно исследовать доказательства по делу, имеет в виду, что суд должен исследовать и фактические данные и средства

доказывания. В п. 1 ч. 1 ст. 214 ГПК указано, что при принятии решения суд решает, в частности, вопрос: имели ли место обстоятельства, которыми

обосновывались требования и возражения, и какими доказательствами они подтверждаются.

По источнику получения сведений судебные доказательства делятся на личные и вещественные. Под источником понимается определенный объект

или субъект, на котором или в сознании которого были отражены факты, имеющие значение для дела. В результате в одном случае источником

сведений является человек, в другом — предмет, вещь. В личных доказательствах источником получения фактов является физическое лицо, у

предметных (вещественных доказательствах) носители информации — материальные предметы, которые по внешним признакам и свойствам

передают информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Заключение эксперта является смешанным видом доказательств: источником

сведений, содержащихся в заключении является лицо, которому поручено провести исследование материальных объектов, явлений и процессов,

содержащих информацию об обстоятельствах дела (ч. 1 ст. 53 ГПК); вывод основан на исследовании объектов, подлежащих экспертизе.

В зависимости от способа формирования (образования) доказательства могут быть первичными и производными.

Для первичного доказательства характерно то, что между ним и фактом, о котором он говорит, нет промежуточного звена.

Производное доказательство воплощает содержание первичного и может появиться только при его наличии. В силу принципа непосредственности (ст. 159 ГПК) суд обязан стремиться к использованию,

главным образом, первичных доказательств, однако это не означает, что они имеют преимущество перед производными и последние вообще не должны

использоваться судом, потому все доказательства должны проверяться и оцениваться в совокупности. Доказательства по делу

По характеру связи между доказательством и фактом, который подлежит установлению, доказательства подразделяются на прямые и косвенные. Доказательства по делу

Прямой — это такое доказательство, из которого (при условии его достоверности) можно сделать вывод о существовании доказываемого факта. Доказательства по делу

Доказательство, из которого (по той же условия) можно сделать допустимый вывод о существовании доказываемого факта, называется косвенным. Доказательства по делу

Чтобы избежать ошибок, связанных с применением косвенных доказательств в гражданском процессе выработаны следующие правила пользования ими:

а) чтобы на основании косвенных доказательств сделать достоверный вывод, нужно их иметь несколько; Доказательства по делу

б) достоверность каждого из них не должна вызывать сомнений; Доказательства по делу

в) они должны подтверждать и дополнять друг друга; Доказательства по делу

г) совокупность их должна представлять определенную систему, позволяет сделать единственно возможный вывод о доказываемый факт. Доказательства по делу

 

Об условиях взаимных поездок граждан

Об условиях взаимных поездок граждан. Юридическая помощь, защита. Юридические консультации. Представительство в суде, составление и подача документов в суд. Адвокаты, юристы.

Об условиях взаимных поездок граждан

об условиях взаимных поездок граждан

об условиях взаимных поездок граждан

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой

Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об условиях

взаимных поездок граждан.

Положениями этого Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые

пользуются паспортами в форме карты (ID-паспортами), содержащими бесконтактные электронные носители, будут

иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и

Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и Председатель Совета высшего образования Турецкой Республики Объекта

Сарач подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Советом высшего образования Турецкой

Республики в сфере высшего образования.

Договоренности, отображенные в документе, были достигнуты еще  в прошлом году, 9-10 марта 2016 года, когда Президент Петр Порошенко с официальным визитом посетил Турецкую Республику.

Этот Меморандум предусматривает создание совместных бакалаврских, магистерских и аспирантских программ в

стратегически важных для обеих стран сферах, в частности в сфере атомной энергетики, ядерной безопасности, авиационных и

космических технологий, поддержка изучения и преподавания русского и турецкого языков, осуществление программ академического обмена и тому подобное. Об условиях взаимных поездок граждан

ВР ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое подписали еще 11 июля 2016 года в Киеве. Об условиях взаимных поездок граждан

Сегодня, 14 марта 2017 года, принят Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой» №0120.

Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца после получения последней из Сторон уведомления о завершении выполнения процедур,

необходимых для вступления в силу этой Соглашением. Об условиях взаимных поездок граждан

Ратификация Соглашения поспособствует развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Канадой, а также

позволит отечественным товаропроизводителям получить экономические выгоды от беспошлинного доступа к рынку Канады. Украина получит

новый рынок сбыта и возможность модернизации собственного производства. Об условиях взаимных поездок граждан

Сексуальное насилие

Правозащитники ООН встревожены всплеском сексуального насилия в Украине. Они отмечают, что большинство задокументированных

случаев изнасилования были совершены в местах лишения свободы, как вооруженными группами, так и представителями

правительственных сил.

О выявленных случаях мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подготовила  доклад. Он касается всей территории Украины. Особое

внимание уделено восточным регионам, часть которых контролируется вооруженными группами.

В документе описаны случаи:

  • избиения людей;
  • поражения их электрическим током в области гениталий;
  • изнасилования и угрозы изнасилования;
  • принудительного обнажения, которое использовалось в ходе допросов с целью выбить показания или наказать.

Жертвы рассказывали, что допрашивающие их люди угрожали задержать или похитить, изнасиловать, искалечить или убить их родственников, в том числе детей.

Одна из пострадавших рассказывала: «Он сказал, что если я откажусь давать показания, то они приведут мою дочь и заставят смотреть, как по

очереди ее насилуют. После этого я заполнила восемь страниц текста, который мне продиктовали».

Эксперты ООН указывают, что Украине не хватает законов и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о

сексуальном насилии. А это ведет к безнаказанности преступников.

В докладе говорится, что жертвы сексуального насилия, которые проживают в районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых

вооруженными группами, лишены всякой поддержки и защиты.

В докладе содержится 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооруженным группам, Российской Федерации, а также

международному сообществу и донорам, направленных на предотвращение сексуального насилия и обеспечение правосудия для жертв.

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Звоните сейчас. Адвокаты, юристы. Представительство в суде, прокуратуре.

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Недавно, 15 марта 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины «О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины» за №6195.

Проектом Закона предлагается внести изменения в ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины путем изменения определения термина

«государственная измена», а так же расширив перечень объектов оказания помощи в проведении подрывной деятельности против

Украины из иностранного государства на непризнанные (самопровозглашенные) государства.

Часть первая статьи 111 УК дает определение преступления, которое квалифицируется как государственная измена

Часть первая статьи 111 УК дает определение преступления, которое квалифицируется как государственная измена. Впрочем, это определение,

перешло из редакции ст.56 Уголовного Кодекса УССР 1960 года, где оно имело такой вид:

«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной

неприкосновенности, обороноспособности или государственной безопасности Украины: переход на сторону врага в военное время или в

боевой обстановке, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

Когда такие действия осуществляются в интересах непризнанных или самопровозглашенных государств

Исходя из этого, инициаторы законопроекта утверждают, что текущая редакция УК не учитывает современные обстоятельства совершения

преступления, предусмотренные ст.111, когда такие действия осуществляются в интересах непризнанных или самопровозглашенных государств и,

соответственно, не подпадают под определение «иностранное государство», если это определение толкуется, как государство, признанное ООН.

Существует толкование, что «иностранное государство — это любое государство, кроме Украины, независимо от того, оно признано Украиной как

суверенное и имеет ли Украина с нем дипломатические отношения.

Впрочем, это толкование не содержит ссылки на признание или непризнание такого со стороны ООН.

Соответственно, согласно действующему законодательству, например, Исламское Государство

может считаться «иностранным государством», а не террористической организацией, учитывая факт самопровозглашения.

Под иностранной организацией, как следует из содержания диспозиции ст. 111, следует понимать любую государственную или негосударственную

организацию, предприятие, объединение, орган другой страны, в том числе политическую партию, религиозную организацию, коммерческое

предприятие, а также межгосударственную или международную организацию, в том числе неофициальную, или преступную нелегитимную

(«теневое» правительство в изгнании», международная террористическая организация), кроме официальной международной организации, членом

которой является Украина.

Иностранной организацией является также военная, политическая, экономическая, финансовая, пограничная или другая разведка

Иностранной организацией является также военная, политическая, экономическая, финансовая, пограничная или другая разведка.

Но такое определение также нуждается в толковании «другой страны», несмотря на ее признание или непризнание со стороны ООН.

Такая ситуация делает невозможным преследование лиц, совершивших действия, предусмотренные ст.111 в интересах таких самопровозглашенных

(непризнанных) государств, как ДНР, ЛНВ, ПМР, Нагорно-Карабахская республика, Абхазия, Южная Осетия, а также другие непризнанные

территориальные образования, возникшие в результате оккупации, террористической деятельности, сепаратизма (в том числе такого, что

спонсируется из-за границы) и других нарушений международного права.

Например, по результатам Дела №263/9748/16-к относительно гражданина Украины, уроженца города Донецка, главного специалиста 2-го сектора

отдела специальной связи Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с признаками государственной измены (передачи

материалов, составляющих государственную тайну участникам преступной организации «Донецкая народная республика» с целью дестабилизации

общественно-политической обстановки и потере авторитета органов государственной власти Украины, в период времени с 11.01.2015 года по

15.01.2015 года), лицо было осуждено по статьям ст. 256 ч. 2, 328 ч. 1 УК Украины. То есть, следствие и суд не смогли применить в

отношении подозреваемого (обвиняемого) статью 111 УК за то, что преступная организация «Донецкая народная республика» не подпадает

под определение «иностранное государство». О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Нередки случаи когда совершение действий, подпадающих под статью 111, не могут быть квалифицированы из-за непризнанности самопровозглашенных

образований, что влияет на избрание значительно низшей санкции, как в вышеупомянутом случае – 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением

права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 1 (один) год. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Таким образом, практика толкования термина «иностранное государство», а также использование самопровозглашенных образований, нуждается в

конкретизации определений в Уголовном Кодексе Украины с целью соответствующей квалификации преступлений и приведения терминологии

к современным вызовам и практики, отойдя от терминологии 1960-х годов. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Поэтому, задача законопроекта – приведение ст.111 УК в соответствие к современным вызовам национальной

безопасности и обороне Украины со стороны самопровозглашенных и непризнанных территориальных

образований. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратится к Президенту

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратится к Президенту с призывом применить право вето относительно законопроекта

№5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)».

Вследствие принятия этого закона международные стандарты, которые были имплементированы в наше национальное законодательство, оказались под реальной угрозой уничтожения.

Адвокаты утверждают, что законопроект противоречит цели и направлениям реформы правосудия. Они ссылаются на то, что в

демократическом правовом государстве недопустимо превращение уголовного законодательства в репрессивное, а уголовное

производство – на способ преследования и расправ.

Как известно, НААУ неоднократно обращалась в Верховную Раду с просьбой не допустить принятия этого закона, который ведет к разрушению

гуманных демократических правовых основ уголовного процесса.

Адвокатам пообещали, что их позиция будет доведена до народных депутатов для учета при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Однако нардепы не прислушались к мнению и поправкам адвокатов и вчера, 16 марта, приняли закон в первоначальном виде.