Скасування мораторію

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридическая консультация. Адвокаты. Ведение дел в суде — уголовных, гражданских, административных, хозяйственных.

Cкасування мораторію

Скасування мораторію.

Скасування мораторіюCкасування мораторію — етап аграрної реформи. Розроблена Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру концепція реформування діючої системи земельних відносин припускає два етапи аграрної реформи.

 Про це пише в статті глава Держгеокадастра Максим Мартинюк.

За його словами, на першому етапі, після закінчення терміну дії мораторію з 2016 року, буде відкрито продаж сільгоспземель державної форми власності.

На другому, з 2019 року, — ринок відкриють для продажу землі громадянами.

Ключове і водночас найскладніше питання проведення земельної реформи — це запуск ринку землі, пише автор.

«Ми пропонуємо двоетапний варіант. Перший етап — з 1 січня 2016 року — передбачає продаж сільгоспземель державної форми власності», — пише Мартинюк.

Скасування мораторію

За його словами, право на купівлю землі отримають тільки громадяни України. Іноземці та юрособи на першому етапі виключені з ринку.

Cкасування мораторіюНа думку глави Держгеокадастра, у купівлі державних земель будуть зацікавлені агрохолдинги. Але не варто перебільшувати небезпеку від них,

каже він, — більша частина ринку зайнята компаніями середнього розміру.

Потенційно агрохолдинги можуть бути зацікавлені в покупці близько 4 млн га землі, що становить 10% земель сільськогосподарського призначення в Україні.

«Якщо ми побачимо, що модель не спрацює, то постане питання про розширення кола покупців, але все одно зі значними обмеженнями в частині

юрисдикції», — продовжує Мартиненко.

продаж сільгоспземель?

Продаж сільгоспземлі буде можливим тільки через аукціони. Самі аукціони повинні бути прозорими, зручними, з залученням максимальної кількості учасників.

«Цього можна досягти, тільки перевівши їх в онлайн, на електронний майданчик», — зазначає чиновник, додаючи, що зараз якраз закінчується

розробка такого проекту електронних аукціонів за підтримки європейських консультантів з проекту Єврокомісії Twinning за іспанським зразком.

«Це назавжди має зняти питання щодо прозорості процедур і доступністю інфраструктури», — упевнений він. Скасування мораторію.

Дозволяючи продаж державних земель, необхідно закрити дірки у безаукціонній передачі в приватну власність. Скасування мораторію.

На другому етапі після того, як перший етап пройде успішно, будуть виявлені і нівельовані ризики, а ціна землі підніметься до ринкової, можна буде відкрити

доступ на ринок громадянам. Скасування мораторію.

«Ми прописуємо в законі норму, що певні його статті почнуть діяти з 2019 р. — на нашу думку, це можна вважати робочим варіантом старту повноцінного

ринку землі», — пише Мартиненко. Скасування мораторію.

До цього моменту на ринку землі вже повинен бути створений державний оператор, завданням якого буде викуп у людей ділянок за фіксованою ціною (в

ролі такого держагента розглядається один з державних банків, а не створена з нуля нова структура, як це вже було з Земельним банком). Скасування мораторію.Скасування мораторію

Общая исковая давность

Кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, присвоение, растрата, умышленная порча имущества, иные преступления против собственности — правовая помощь и защита. Юридическая консультация. Звоните сейчас

Общая исковая давность и иски прокурора о защите госсобственности  — правовая позиция ВСУ изложенная на совместном заседании палат по гражданским и хозяйственным делам

Общая исковая давность
Общая исковая давность
Общая исковая давность. Пункт 4 части 1 ст. 268 ГК не распространяется на иски прокуратуры, предъявляемые от имени государства и направленные на

защиту права государственной собственности, нарушенного незаконными правовыми актами органа государственной власти.

на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам

Верховный Суд Украины на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам 16 сентября 2015 года при

рассмотрении дела 6-68цс15 сформулировал правовую позицию относительно течения исковой давности в спорах по иску прокурора в интересах государства.

Разъяснено, что согласно пункту 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на рассмотрение его дела судом.

Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на все вопросы толкования и применения Конвенции, отмечает, что «исковая

давность — это законное право правонарушителя избежать преследования или привлечения к суду по истечении определенного периода после совершения правонарушения.

законное право правонарушителя избежать преследования или привлечения к суду

Срок исковой давности, что является обычным явлением в национальных законодательствах государств — участников Конвенции, выполняет несколько

задач, в том числе обеспечивает юридическую определенность и окончательность, предотвращая нарушения прав ответчиков, которые могут

случиться в случае принятия судом решения на основании доказательств, которые стали неполными из-за истечения времени» (п. 570 решения от 20

сентября 2011 года по заявлению № 14902/04 по делу ОАО « Нефтяная компания «ЮКОС» против России»; п. 51 решения от 22 октября 1996 года по делу «Стаббингс и другие против Соединенного Королевства»).

В соответствии со статьей 257 ГК общая исковая давность устанавливается продолжительностью в 3 года.

При этом в соответствии с частями 1 и 5 ст. 261 ГК течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.

Положениями ст. 268 ГК предусмотрено исключения из общего правила о распространении исковой давности на все гражданские правоотношения и

определены требования, на которые исковая давность не распространяется, в частности в пункте 4 части 1 ст. 268 ГК указано, что по требованию владельца

или другого лица о признании незаконным правового акта органа государственной власти, органа власти АР Крым или органа местного

самоуправления, которым нарушено его право собственности или иное вещное право, исковая давность не распространяется.

защита прав собственников и других лиц от государства

Однако пункт 4 части 1 ст. 268 ГК по своей сути направлен на защиту прав собственников и других лиц от государства. Общая исковая давность

Общая исковая давностьПоскольку государство обязано обеспечить надлежащее правовое регулирование отношений и ответственно за принятые его органами незаконных правовых

актов, их отмена не должна ставить под сомнение стабильность гражданского оборота, поддерживать которую призваны нормы об исковой давности, поэтому, в

отличие от других участников гражданских правоотношений, государство несет риск истечения срока исковой давности на обжалование ним

незаконных правовых актов государственных органов, которыми нарушено право собственности или иное вещное право. Общая исковая давность

Таким обрзом, учитывая статус государства и его органов как субъектов властных полномочий, положения пункта 4 части 1 ст. 268 ГК не

распространяются на иски прокуратуры, предъявляемые от имени государства и направленные на защиту права государственной собственности, нарушенного незаконными правовыми актами органа государственной власти. Общая исковая давность

На такие иски распространяются положения ст. 257 ГК относительно общей исковой давности, и на основании части первой ст. 261 настоящего Кодекса

течение исковой давности начинается со дня, когда государство в лице его органов как субъектов властных полномочий узнало или могло узнать о нарушении прав и законных интересов. Общая исковая давность

Варианты реструктуризации

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация по делам о преступлении против собственности — кража, грабеж,разбой,растрата, умышленное повреждение имущества.

Варианты реструктуризации  для валютных заемщиков Украины ( курс 23 грн за доллар )

Варианты реструктуризации.

Варианты реструктуризации

Варианты реструктуризации. Банки готовы пойти на уступки заемщикам. Валютным ипотечным заемщикам, которые уже устали ждать развязку истории принятия закона № 1558-1, предложили новый вариант реструктуризации.

Банки готовы конвертировать валютные кредиты в гривну со списанием для большинства клиентов от 25% до 50% долга и полным прощением кредитов для особых заемщиков.

По мнению банкиров, это лучший возможный компромисс, правда, сторонникам курса 5,05 грн/$ он вряд ли понравится.

свой закон

Банкиры готовят новый законопроект о переводе валютной ипотеки в гривну.

Об этом сегодня сообщила глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова на заседании «Финансового клуба».

Проектом закона «О реструктуризации обязательств граждан по кредитам в иностранной валюте, которые получены для приобретения единственного

жилья» будет предложено перевести в гривну все валютные ипотечные кредиты на сумму до 2,5 млн грн (по курсу на начало 2015 года).

Проект закона пока не обнародован, но журналисты получили концепцию проекта закона.

Конвертация валютного займа в гривневый будет проходить по официальному курсу Нацбанка на день реструктуризации.

После чего часть долга будет списана.

Всем гражданам, которые брали кредиты на покупку единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья, банки простят не

меньше 25% долга.

Но ряду категорий обещаны большие «скидки». Тем, у кого жилье попадает под категорию социального (квартиры площадью до 60 кв. м и дома до 120 кв.

м), спишут не меньше 50%; инвалидам, участникам АТО, ветеранам, многодетным семьям – свыше 70%.

Участников АТО, которые получили инвалидность, и наследников погибших в АТО полностью освободят от долга.

Это должно позволить сделать закон социально ориентированным.

Такие размеры списания означают, что при нынешних колебаниях курса около 22 грн/$ реальный курс конвертации для заемщиков составил бы 11-16,5 грн/$.

Списание 70% эквивалентно курсу 6,6 грн/$. Условием перевода кредита станет отсутствие просрочки на 1 января 2014 года, когда курс был еще 7,99

грн/$, или ее полное погашение перед реструктуризацией.

Но и этого недостаточно: по состоянию на 1 июля 2015-го у заемщика не должно быть просрочки более 30 дней.

штрафы

Штрафы, возникшие за последние полтора года, будут списаны, а через шесть месяцев после вступления в силу закона будет снят мораторий на

принудительное взыскание жилья.

При реструктуризации ставка кредита не меняется – ее зафиксируют на три года.

Потом она будет повышена до уровня Украинского индекса ставок по депозитам физлиц для годовых гривневых вкладов (UIRD) плюс 3%. Это

стоимость привлечения денег у населения плюс административные затраты банка.

При нынешнем уровне UIRD ипотечная ставка составила бы 24-25%. Но к 2018 году НБУ хочет снизить инфляцию до 6% плюс-минус 2%.

Если ставка по депозитам будет на уровне инфляции, то заемщики смогут рассчитывать на 10-11%, как они платят в валюте.

Решение для многих

Закон позволит банкам идти на уступки, например, менять систему погашения с ануитетной на дифференцированную, уменьшать ставку по кредиту или использовать более лояльный курс конвертации.

Эта инициатива, по мнению банкиров, более здравая, чем предложения законопроекта № 1558-1, который «завис» в парламенте.

Также закон заменит неработающий Меморандум.

«Мы пришли к тому, что эту проблему нужно решать законом, чтобы от заемщиков не было жалоб, что какие-то банки его не выполняют.

Варианты реструктуризацииВ этом проекте мы учитываем ту группу людей, которая выполняла свои обязательства до января 2014 года, когда курс пошел вверх, и они не смогли

платить», – говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

НБУ поддерживает эту инициативу. «Мы приветствуем то, что банки договорились.

Меморандум не был поддержан всеми банками, но реструктуризация все-таки проводилась.Варианты реструктуризации

Чтобы унифицировать подход к реструктуризации, нужен закон.

Плюс принятие закона в такой редакции позволит прекратить попытки принять популистский закон», – заявила директор департамента банковского

надзора Нацбанка Катерина Рожкова.

Изменение позиции НБУ и банкиров более не противоречит позиции МВФ. Варианты реструктуризации

В обновленном меморандуме отсутствует обязательство президента Петра Порошенко ветировать валютный закон.

Это означает не то, что глава государства подпишет законопроект № 1558-1, а то, что Украине разрешено принять подобный закон, если убытки, которые

понесут банки, не будут угрожать стабильности финансовой системы. Варианты реструктуризации

Текущие трудности

Заемщики, которые сейчас не платят по кредитам, или инвестировали заемные средства в рынок недвижимости в коммерческих целях, от этого закона ничего не получат. «Мы не готовы давать большие дисконты тем, кто платежеспособен и на ком кризис не отразился. Хотя отдельным заемщикам, которые на самом деле не могут платить, мы даем дисконты даже размером 60%», –отмечает глава правления Альфа-банка Виктория Михайльо. Варианты реструктуризации

Банкиры сетуют, что заемщики пали жертвой своих же заблуждений, что популистский законопроект № 1558-1, угрожавший банкам убытками в 100 млрд грн, имел хотя бы минимальные шансы стать законом. «После того как был принят этот закон, 16 тысяч реструктуризаций кредитов, которые находились у нас на подписи, были заморожены. Клиенты сказали, что они будут ждать перевода по 5,05 грн», – рассказала глава Укрсоцбанка Тамара Савощенко. Варианты реструктуризации

Заемщики хотят больше

Авторы законопроекта обещают, что он будет распространяться и на кредиты в обанкротившихся банках – конвертацию и списания должны будут проводить временные администраторы и ликвидаторы. Это актуально в свете банкротства банка «Надра» и Дельта Банка, которые имели значительные портфели розничной валютной ипотеки. Уход таких банков с рынка «улучшил» официальную статистику. По словам Катерины Рожковой, с начала года число валютных заемщиков сократилось на 17,7 тыс. – до 55,7 тыс., а их долг – на $1,2 млрд, до $2,4 млрд. Варианты реструктуризации

Официальные представители заемщиков поддерживают такую реструктуризацию кредитов в условиях отсутствия реальных альтернатив. «Но здесь не учтены люди, бравшие кредиты на какие-то текущие нужды под залог своего единственного жилья. То есть получается, что людям, которые взяли кредиты на покупку жилья, повезло, а те, кто брал кредиты под свое жилье, могут его потерять», – опасается член Общественного совета при Нацбанке Ярослава Авраменко.Варианты реструктуризации

Будет ли государство из средств налогоплательщиков покрывать убытки банков или же все потери возьмут на себя акционеры кредитных учреждений, неизвестно. «Если общество хочет большего прощения долга, банки будут нести большие убытки и уволят больше людей. Поэтому в этот процесс должны вступить государство и Нацбанк», – считает член правления Креди Агриколь Банка Галина Жукова. Варианты реструктуризации

В сфере архитектурно-строительного контроля изменения

Консультации в области права в индивидуальном порядке, консультации по телефону, консультации онлайн. Звоните сейчас.

В сфере архитектурно-строительного контроля

В сфере архитектурно-строительного контроляВ сфере архитектурно-строительного контроля 19 августа Кабмин утвердил ряд нормативно-правовых актов, разработанных Минрегионом с целью дальнейшей

имплементации норм Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и совершенствования градостроительного законодательства».

В частности, одобрен проект распоряжения Кабинета Министров «О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета Министров от 16 мая 2014

года № 523», который будет способствовать надлежащему выполнению органами государственного архитектурно-строительного контроля своих полномочий.

административные услуги будут и впредь предоставляться

Предусматривается, что административные услуги будут и впредь предоставляться Госархстройинспекцией через центры предоставления

административных услуг, образованные при Киевской городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных органах)

населенных пунктов, являющихся административными центрами областей.

Сегодня территориальные органы ГАСИ функционируют на уровне области и предоставляют соответствующие услуги по регистрации декларации о начале

выполнения подготовительных работ, о начале выполнения строительных работ, о готовности объекта к эксплуатации в центрах предоставления

админуслуг, образованных при Киевской городской госадминистрации, городских советах (их исполнительных органах) населенных пунктов, которые

являются административными центрами областей.

Учитывая, что делегированные функции местные органы смогут предоставлять в центрах предоставления админуслуг, расположенных в соответствующем

населенном пункте, в том числе и на уровне районного центра, следует выделить органы ГАСИ, которые не имеют территориальных органов на

уровне районов, сохранив за ними возможность предоставления соответствующих услуг только на уровне областных центров и в Киеве.

В сфере архитектурно-строительного контроляТакже поддержан проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров в сфере градостроительной деятельности». Документом предусмотрено приведение в соответствие с требованиями Закона:

— Порядка наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 апреля 1995 года № 244;
— Порядка отнесения объектов строительства к IV и V категорий сложности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 апреля 2011 года № 557;
— Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 мая 2011 года № 553;
— Порядка проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры и Перечня видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, ответственные исполнители которых проходят профессиональную аттестацию, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 23 мая 2011 года № 554.

В сфере архитектурно-строительного контроляТакже утвержден проект постановления Кабинета Министров «Вопросы деятельности органов государственного архитектурно-строительного

контроля», целью которого является осуществление мероприятий, направленных на соблюдение уполномоченными органами

градостроительства и архитектуры, структурными подразделениями Киевской и Севастопольской городских госадминистраций и исполнительными

органами сельских, поселковых, городских советов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, другими органами,

осуществляющими контроль в сфере градостроительной деятельности, требований законодательства в сфере градостроительной деятельности,

строительных норм, государственных стандартов и правил при осуществлении ими градостроительной деятельности.

Кроме того, одобрен проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного надзора», которым предусматривается:

— создание условий для реализации положений Закона и внедрение государственного надзора за соблюдением требований законодательства органами государственного архитектурно-строительного контроля;

— защита прав и интересов субъектов хозяйствования от неправомерных действий органов государственного архитектурно-строительного надзора;

— защита прав и интересов граждан от неправомерных действий органов государственного архитектурно-строительного надзора.

В рамках «строительной амнистии» зарегистрировано около 900 документов

По состоянию на 10 августа 2015 года в рамках реализации «строительной амнистии» территориальными органами Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины было рассмотрено 1333 документа, из которых почти 70% уже зарегистрировано.

Наибольшее количество документов рассмотрено в Днепропетровской (178), Тернопольской (123), Киевской (96) и Кировоградской (95) областях.

Напомним, 26 мая 2015 года в Украине начала действовать «строительная амнистия», которая представляет собой доступный и быстрый способ

легализовать самовольные строительства в случае, если строительные работы происходили в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года и не

нарушают государственных строительных норм по размещению объекта.

Договор при расторжении брака

Ведение дел в суде, юридическая консультация, составление и подача процессуальніх документов. Адвокатские услуги. Расторжение брака через суд, раздел имущества, отцовство, материнство, определение места жительства детей и пр..

Договор при расторжении брака по решению суда по общему заявлению супругов, которые имеют детей

Договор при расторжении брака.

Договор при расторжении брака

Договор при расторжении брака по решению суда. Супруги, имеющие детей, имеют право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с

письменным договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей,

который будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

Договор между супругами о размере алиментов на ребенка должен быть нотариально удостоверен. В случае

неисполнения этого договора алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи

нотариуса.

Суд постановляет решение о расторжении брака, если будет установлено, что заявление о расторжении брака

отвечает действительной воле жены и мужа и что после расторжения брака не будут нарушены их личные и

имущественные права, а также права их детей.

Суд постановляет решение о расторжении брака по истечении одного месяца со дня подачи заявления. До

истечения этого срока жена и муж вправе отозвать заявление о расторжении брака.

Суд не имеет права отказать в расторжении брака

При расторжении брака по взаимному согласию супругов, имеющих общих детей, роль суда, в принципе, такая же, как и роль органов РАГС, поскольку он

не обязан выяснять причины развода, принимать меры к примирению супругов или любым способом вмешиваться в их личную жизнь, т.е., суд не

имеет права отказать в расторжении брака, если оба супруга заявляют об этом.

Законодатель предоставляет право супругам, имеющим детей, право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с письменным договором о том, с

кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а

также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

Поскольку указанный договор предоставляется в суд вместе с заявлением супругов о расторжении брака, он  заключается в простой письменной форме,

подлежит утверждению судом при случае, если его условия не нарушают личные и имущественные права как супругов, так и их детей.

Закон предусматривает еще один договор супругов, который подается суду при расторжении брака по совместному заявлению супругов — это договор об

определении размера алиментов на ребенка, который должен быть нотариально удостоверен, в случае невыполнения которого алименты могут

удерживаться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Вместе с тем ст. 189 СК предусматривает возможность заключения родителями договора об уплате алиментов на ребенка, определив в нем размер и сроки

выплаты, которая вносит неясность относительно соотношения указанных норм СК.

Договор при расторжении брака

При расторжении брака по совместному заявлению супругов, имеющих детей

Или договор (ч. 2 ст. 109 СК) имеет место лишь при расторжении брака по совместному заявлению супругов, имеющих детей, но ст. 189 СК рассчитана на

иные ситуации например, если размер алиментов устанавливается без расторжения брака.

Или в случае непребывания родителей в зарегистрированном браке и т.п.

Или ст. 189 СК распространяется на все случаи, поскольку касается алиментных обязанностей родителей относительно своих детей.

Неоднозначность такой ситуации усложняется ч. 2 ст. 93 СК, согласно которой супруги имеют право в брачном договоре определить свои имущественные

права и обязанности как родителей, поскольку действующим законодательством Украины не установлен запрет относительно заключения

брачного договора и уплаты алиментов на случай расторжения брака.

Представляется, что в данном случае при расторжении брака между супругами, имеющими детей, заключение нотариально удостоверенного договора о

размере алиментов является обязательным. Договор при расторжении брака по решению суда.

Судебный порядок расторжения брака осуществляется с учетом требований гражданского процессуального законодательства об исковом производстве, где

довольно подробно определены права и обязанности сторон, принимающих участие в деле. Договор при расторжении брака по решению суда.

Суд должен обеспечить не только государственно-правовое регулирование отношений, связанных с прекращением брака, но и в случае необходимости

защитить интересы каждого из супругов и их детей. Договор при расторжении брака по решению суда.

Брак расторгается в суде лишь тогда, когда это затрагивает интересы несовершеннолетних детей

При данных обстоятельствах брак расторгается в суде лишь тогда, когда это затрагивает интересы несовершеннолетних детей. Однако речь не идет о том,

что исходя из интересов детей, суд должен стремиться сохранить семью любой ценой, поскольку дело о расторжении брака при взаимном согласии супругов

безоговорочно, и задачи суда в таких случаях иные — установить, отвечает ли заявление о расторжении брака действительной воле супругов, и не

противоречит ли письменная договоренность супругов относительно детей их правам и интересам. Договор при расторжении брака по решению суда.

Если будет установлено, что письменная договоренность сторон отвечает интересам детей, и нет оснований считать, что она нарушает интересы детей,

суд утверждает соглашение своим решением. Договор при расторжении брака по решению суда.

Данная норма носит процессуальный характер, устанавливая срок для постановления судом решения о расторжении брака — один месяц, в течение

которого жена и муж могут пересмотреть свои взаимоотношения, достичь примирения и отозвать заявление о расторжении брака. Договор при

расторжении брака по решению суда.

Иногда жена или муж, не имеющие детей, обращаются в суд с иском о расторжении брака для того, чтобы избежать соблюдения месячного

срока. Договор при расторжении брака по решению суда.

В случае, если по истечении установленного срока заявление от супругов о прекращении дела не поступило, и стороны в судебное заседание не явились,

суд имеет право оставить дело без рассмотрения согласно ст. 207 ГПК Украины. Договор при расторжении брака по решению суда.