Оскарження висновків органів місцевого самоврядування з питань вирішення земельних спорів (ст. 158 ЗК)

Оскарження висновків органів Реальна допомога у суді — кримінальні, цивільні справи Досудове слідство Фахівці в галузі нерухомості 0679331668 0668243914

Оскарження висновків органів місцевого самоврядування з питань вирішення земельних спорів (ст. 158 ЗК)

Оскарження висновків органів Реальна допомога у суді — кримінальні, цивільні справи Досудове слідство Фахівці в галузі нерухомості 0679331668 0668243914

Оскарження висновків органів

Скасування висновку узгоджувальної комісії з питань вирішення земельних спорів Сільради яким погоджено встановлені зовнішні межі земельної ділянки

Постанова від 13 червня 2018 року Справа № 583/2715/16-ц Провадження № 14-174цс18

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74838825

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до суду з указаним позовом, у якому

просили визнати незаконним та скасувати висновок узгоджувальної комісії з

питань вирішення земельних спорів Сільради (далі — Комісія) від 04 квітня

2016 року, яким погоджено встановлені зовнішні межі земельної ділянки за

адресою: АДРЕСА_1 відповідно до виготовленої ПП «Бюро землевпорядного

проектування» технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Позовну заяву мотивовано тим, що ОСОБА_5 під час розгляду справи №

583/669/15-ц у судовому засіданні надала висновок Комісії від 04 квітня 2016

року, яким погоджено визначені та встановлені у 2016 році нові зовнішні межі

належної їй земельної ділянки по АДРЕСА_1

При цьому позивачі вказали, що спірний висновок Комісія підготувала з

порушенням вимог законодавства, оскільки вони як зацікавлені особи не були

повідомлені про час і місце розгляду заяви ОСОБА_5, не знайомилися з

відповідними матеріалами та не були залучені до роботи Комісії, як і не були

залучені до розгляду вказаного питання спеціалісти.

Оскарження висновків органів

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зауважили, що Комісія не мала права

вирішувати спір між ними та ОСОБА_5 щодо збільшення площі її земельної

ділянки за рахунок здійсненої нею новобудови. При цьому заново сформована

та узгоджена Комісією земельна ділянка з іншою площею та конфігурацією

свідчить про повторний розгляд земельного питання, яке вже було вирішено у

1997 році, та порушує їх права як власників суміжних земельних ділянок, що

розташовані по АДРЕСА_2

За змістом статті 12 ЗК України до повноважень сільських рад у галузі

земельних відносин на території сіл належить, зокрема, і вирішення земельних

спорів.

Частинами першою, третьою статті 158 ЗК України визначено, що земельні

спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері земельних відносин. Органи місцевого самоврядування вирішують

земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що

перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами

правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у

містах.

За змістом статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать

делеговані повноваження, зокрема, вирішення земельних спорів у порядку,

встановленому законом.

З огляду на викладене, розглядаючи земельні спори, Комісія діє від

імені Сільради, у зв’язку із чим прийняті нею рішення у формі

висновку по суті такого спору породжують певні права та обов’язки

визначеного кола осіб, отже, можуть бути оскаржені в порядку та

спосіб, установлені для рішень, прийнятих безпосередньо самим

органом місцевого самоврядування.

Оскарження висновків органів

Звертаючись до суду з позовом, позивачі зазначили, що оскаржуваним

висновком Комісії порушуються їх права як суміжних землевласників,

унаслідок погодженої нею межі земельної ділянки ОСОБА_5 по АДРЕСА_1, яка

проходить по земельних ділянках, які перебувають у власності позивачів.

Достовірно з’ясовано, що на момент прийняття Комісією оскаржуваного

рішення в провадженні Охтирського міськрайонного суду Сумської

області перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_3,

ОСОБА_4, Сільради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо

предмета спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою

відповідальністю «Зем-центр», управління Держземагентства в Охтирському

районі Сумської області, про визнання недійсними державних актів,

скасування державної реєстрації земельних ділянок та за зустрічним позовом

ОСОБА_3 до ОСОБА_5, Сільради, треті особи, які не заявляють самостійних

вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: управління

Держгеокадастру в Охтирському району Сумської області, ОСОБА_4.

Предметом спору в указаній справі є визначення межі між

належними сторонам земельними ділянками АДРЕСА_3.

Підтвердження про ухвалення судом рішення по суті вказаного вище спору як

в матеріалах справи, так і в Єдиному державному реєстрі судових рішень

відсутні.

Оскарження висновків органів

За змістом статті 159 ЗК України земельні спори розглядаються центральним

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних

відносин, та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із

сторін у тижневий строк з дня подання заяви за участю зацікавлених сторін,

які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі

відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності

офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне

відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. У

рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,

визначається порядок його виконання.

Статтею 160 ЗК України визначено, що сторони, які беруть участь у земельному

спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них

виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші

докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення,

заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію

рішення щодо земельного спору і у разі незгоди із цим рішенням оскаржувати

його.

Пунктами 2.3, 2.4 Положення визначено, що земельні спори розглядаються за

місцем знаходження спірних земельних ділянок за участю сторін спору, які

завчасно повідомляються про час та місце розгляду спору. У випадку

відсутності однієї із сторін при першому розгляді спору та відсутності

письмової згоди на розгляд спору без її участі розгляд спору переноситься.

Оскарження висновків органів

Не встановивши підтверджень згідно із положеннями статей 10, 60 ЦПК

України (у редакції, чинній на момент розгляду справи судами попередніх

інстанцій) належного повідомлення позивачів про вирішення

земельного спору Комісією, що призвело до недотримання визначених

статтями 159, 160 ЗК України прав ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також

з’ясувавши, що на момент надання спірного висновку між

сторонами існував спір щодо площ, лінійних розмірів та

конфігурації земельних ділянок по АДРЕСА_3 та відповідно в

Охтирському міськрайонному суді Сумської області сторони оскаржували

правовстановлюючі документи на вказані земельні ділянки (справа

№ 583/669/15-ц), місцевий суд, з висновками якого погодився й суд

апеляційної інстанції, дійшов обґрунтованого висновку про визнання

незаконним та скасування висновку Комісії від 04 квітня 2016 року.

Что делает адвокат?

Что делает адвокат? Реальная помощь в уголовном, гражданском деле в суде Харьков, Харьковская область Доступно, корректно 0679331ё668, 0668243914

Что делает адвокат?

Что делает адвокат?

На примере текста, взятого случайным образом из сети интернет, разберем подробно что делает адвокат? 

Что делает адвокат:

 • Первичная консультация и оценка перспектив судебного спора;
 • правовой анализ документов и обстоятельств дела;
 • анализ судебной практики по аналогичным правоотношениям и оценка перспектив дела;
 • подготовка материалов дела и действия по досудебному урегулированию
 • участие адвоката в переговорах сторон;
 • выработка тактики представления интересов клиента в судебном споре;
 • сбор и подготовка доказательственной базы
  1. подготовка адвокатских запросов,
  2. заключений оценщиков и экспертов,
  3. экспертов в области права и т. д.
 • составление и подача искового заявления с полным пакетом документов;
 • представление интересов клиента адвокатами в судах первой инстанции :
  • в судах общей юрисдикции — гражданские, уголовные дела
  • административных
  • хозяйственных судах)
 • составление необходимых в ходе процесса заявлений и ходатайств, отзывов, возражений, ответов на возражений и т. д.
 • представление интересов клиентов адвокатами на стадии апелляционного и кассационного обжалования
  • составление и подача апелляционной /кассационной жалобы,
  • составление отзывов,
  • ответов на отзывы,
  • пояснений,
  • ходатайств,
  • заявлений 
  • других необходимых процессуальных документов
 • представление интересов клиента в ходе исполнительного производства, полное адвокатское сопровождение исполнительного производства:
  • составление и подача заявлений,
  • жалоб,
  • пояснений,
  • возражений в ходе исполнительного производства;
  • обжалование решений, действий или бездействия исполнителя)

Категории дел Что делает адвокат?

 • Уголовные дела
  • защита на стадии досудебного следствия,
  • защита обвиняемых на стадии судебного следствия,
  • представительство интересов потерпевших,
  • участие адвоката при допросе свидетелей,
  • подача гражданского иска в уголовном процессе (возмещение вреда);
 • Административные дела (споры с органами власти, в том числе налоговые споры);
 • Хозяйственные споры (споры по взысканию задолженности, возмещению убытков, признанию договоров недействительными и т.д.);
 • Корпоративные споры (споры между акционерами, споры касательно реорганизации, ликвидации, слияний и поглощений предприятий и т.д.)
 • Споры, связанные с недвижимостью (включая споры по защите права собственности на объекты недвижимости, строительства и земли);
 • Банковские споры (включая споры, связанные с взысканием задолженности, реструктуризацией кредиторской задолженности, признанием кредитных договоров недействительными);
 • Гражданские споры (трудовые, земельные, споры из договоров и т. д.)
 • Семейные споры
  • расторжение брака,
  • раздел имущества (в том числе с отступлением от равенства долей),
  • взыскание алиментов,
  • уменьшение/увеличение размера алиментов,
  • получение разрешения суда на выезд ребенка за границу без разрешения одного из родителей,
  • установление (оспаривание) отцовства,
  • определение места проживания ребенка,
  • установление факта родственных отношений,
  • факта проживания одной семьей,
  • дела об усыновлении,
  • установлении опеки и попечительства,
  • наследственные споры.
 • Сопровождение процедуры банкротства и восстановление платежеспособности (представительство интересов кредиторов и должников в процедуре банкротства предприятия, услуги арбитражного управляющего / ликвидатора).
 • Споры с сфере интеллектуальной собственности (включая споры в отношении торговых марок, авторских и смежных прав, патентов и доменных имен);
 • иные споры всех категорий сложности и на любой стадии судебного производства или исполнения. 

Апелляция в Харькове Что делает адвокат?

Харьковский апелляционный хозяйственный и административный суды рассматривают дела как суды апелляционных инстанций, решения и определения по которым были приняты в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.


Кроме того, в настоящее время рассмотрение дел, подсудных Донецкому апелляционному хозяйственному суду также осуществляется Харьковским апелляционным хозяйственным судом.

 Услуги по сопровождению апелляции в Харькове:

1) Моментальное вступление в силу судебного решения.


Процедура вступления в силу решений судов первых инстанций довольно сложная и длительная. В свою очередь, решение апелляционного суда вступает в силу с момента его провозглашения, что дает возможность оперативно использовать его для достижения поставленных целей.
Независимо от решения суда первой инстанции, принятого в Донецкой (в отношении хозяйственных судов), Полтавской или Сумской областях, именно в городе Харьков принимаются окончательные судебные решения, которые вступают в силу со дня их вынесения.

2) Оптимизация затрат на адвокатов.

Вы имеете возможность не нести дополнительные затраты на направление Вашего представителя в город Харьков для участия в

судебных заседаниях (оплата командировочных, билетов, потеря времени),

3) Оперативное разрешение текущих вопросов в апелляционных судах адвокатом из Харькова


Представление Ваших интересов в апелляции адвокатом из Харькова дает возможность оперативно разрешать текущие вопросы,

связанные с необходимостью личного присутствия Вашего адвоката в суде (ознакомление с материалами дела, подача заявлений «день в день» т. д.).

Адвокат по недвижимости

Стаття 265. Зміст рішення суду

Стаття 265. Зміст рішення суду. Реальна допомога у кримінальній справі, у цивільній справі. Харків, Харківська область Доступно, коректно Представництво інтересів у суді в кримінальній, цивільній справі Складання, подання процесуальних документів Допомога потерпілим, свідкам, при експертизі +380668243914,+380679331668

Стаття 265. Зміст рішення суду

Стаття 265. Зміст рішення суду

Стаття 265. Зміст рішення суду

1) дат імісе ого хваЈенн; "Стаття 265. Зміст рішення суд

2) айменвання суд; "Стаття 265. Зміст рішення суд

3) рзвие т інц іалв судді аб склаЌ коЈеї суддв; "Стаття 265. Зміст рішення суд

h6>В опсоній частні рішення зазн чатьс:>
>

2) заяв, кл потнн; " опсоній частні рішення зазн чатьс:>

h5> моциввальній частні рішення зазн чатьс>

3) моцилована ц інка кожногоарумент, нведеного чаниами спраи, опо наявност ч віуѲност підстаа дя задовоЈенн>

устаеу судо у практид; " моциввальній частні рішення зазн чатьс>

інтереѽ, а заисѴое кихмамісе вернення дЏ суд; " моциввальній частні рішення зазн чатьс>

h6>У рЌзолютивній частні рішення зазн чатьс>
>

h6p style="text-align: justify;"" рзінеобідноств рЌзолютивній частні ао вкаується пр>

>

2) адання ві чення ао о чення вионання рішенн; " рзінеобідноств рЌзолютивній частні ао вкаується пр>

h6>П и о гляд Ђеріноі >усріно поонв
>

усріно поон, т и о гляд Ђоон) тритѽї осои смостінив вимоами рішенн вкауютьс рЌультаи о гляд кожногоз поон.>

рішення прстянення арѼ, на Јийнраонютьс віоткиао пе, може звзн чтЏ рішенн пр нраування відондни>

усріно поон, ѿрстянення роЈеи умсудровотьѷ>усріно зѲаування Ђако умс

style="text-align: justify;" тяєріѷн юмі вив в коису тт они писудоеннульш вроЈее суд

рішення п коису т коЅ пзивач,ао пЀоЈЏ о коЅ підондЁч,,пзини. взн чтЏ рй частні рішення зт ється Ђожногоз пи ,ао мзн чтЏ в вно’ а првистянення ровдЁчом

<ься Ђѿар дд<адезечення воон) дезечення вионання рішеннѸ каровється прня поднотионання ідондЁчм ЀішеннѸ уд,

рішення Ёуд,

інти засоов за а

ення kocях працесуальних дй ѲідЃванис піднпораи засоовх 0cn: jusаи засоов ;/p>

h6p style="text-align: justify;"lignониЁ вѴезн; >

sharedaddy sd-sharC285enabled" AAIBRAA7"> robots-nooknet.c sd-block sd-social sd-social-iokn sd-sharC28"аѿRAA7"> sd

sddiv class="ul> share-twi&quo"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285twi&quoarticle id="posshare-twi&quo sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-facenya-"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285facenya-article id="posshare-facenya- sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-google-plus-1"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285google-rticle id="posshare-google-plus-1 sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-7186edin"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC2857186edin-rticle id="posshare-7186edin sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-psud cest"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285psud cest-rticle id="posshare-psud cest sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-tumblo"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> e id="posshare-tumblo sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-emass=aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> e id="posshare-emass sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-et-adаli><80679<80679<80679'yarppan l&quo'аѿ>R l&quolass=s:онol>ПниЁннпнstify;"6СпрсyнитЌ бннаниЁх окаli><80679<80679 ат?01.03.cont<;,&qya-sudu"upx) ed"px) e;,&q="cont-08-13T15:31:56+00:00">13.08.cont<кат? >Ђ justify;4"СѢ,ifЖгѴдони бллЖоЂ Рм праѰе)уосСписнн моцивв.пЀивді ї yтЌм нХте.р бя аь.gn віиашенбиа0679331668,0668243914ї 80679331668

imgння 560ду" widt315330" ustifyw=3362336w, https://i0.wp.com/barvinoknet.com.ua/wp-con7ent/Zploaka18/01/Rueklamfit=560%2C31533/a>iptionda33x) 85m окAAIBRAA7"> >

iption3x) 85m

iptalimgx) 85atichh36,2-data37186-px) 85perma7186ustify;">iptionda33x) 85m

iptalка ѿарЏ /p>

povqvika.com/ba-aм праѰе)уосСписнн моцивді їlк.Хте.нХте.р бя аь.gn віиа,шенбианнѸоно.

h6p style="text-al) дЁ7ign їо о нпорпонocяЃаh2ионо.

gn: jзн ченЏсудов зи заткг;/p>

sharedaddy sd-sharC285enabled" AAIBRAA7"> robots-nooknet.c sd-block sd-social sd-social-iokn sd-sharC28"аѿRAA7"> sd

sddiv class="ul> share-twi&quo"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285twi&quoarti59e id="posshare-twi&quo sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-facenya-"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285facenya-arti59e id="posshare-facenya- sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-google-plus-1"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285google-rti59e id="posshare-google-plus-1 sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-7186edin"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC2857186edin-rti59e id="posshare-7186edin sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-psud cest"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> sharC285psud cest-rti59e id="posshare-psud cest sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-tumblo"aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> e id="posshare-tumblo sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-emass=aligamnijnofollow no" datr noreferruo"px) 85shared> e id="posshare-emass sd-buttkn share-iokn nos="scrgn: justify;"> share-et-adаli><80679<80679<80679'yarppan l&quo'аѿ>R l&quolass=s:онol>ПниЁннпнstify;"6СпрсyнитЌ бннаниЁх окаli>ДаЀо о рЀанаЅ в окаli>аїр">ВСС У>аїр окаli><80679<80679 ат?22.02.cont<;,&qya-sudu"upx) ed"px) e;,&q="cont-09-14T18:32:37+00:00">14.09.cont<кат? >Ђ justify175.n:нчежѽи жна. Рм праѰе)уосСписнн моцив,в.пЀивді ї. eн іалв пгѿооѵ ніХте.нХте.р бя аь0679331668,0668243914ї 80679331668

imgння 560ду" widt315330" ustifyw=3360336w, https://i0.wp.com/barvinoknet.com.ua/wp-con8ent/protsesualni-doku36,2ieklamfit=560%2C31533/a>iptionda33x) 85m окAAIBRAA7"> >

iption3x) 85m vinimage-35840 s00%-fuls >

iptalimgx) 85atichh36,2-data35840"px) 85perma7186ustify;">iptionda33x) 85m vinimage-35840 s00%-fuls >

iptalка ѿарЏ /p>

povqvika.com/ba-atify;">povqvika.com/balк Рм праѰе)уосСписнн моцивді ї. eте.нХте.р бя аь,еЇаѲиа,шенбианнѸ6>:нчежѽи жнак доакттянш Ђ justify175.n:нчежѽи жнаа6> ѿарЏ /p>

аїр (Ѳіа лві єуаЅ вппчм, ч єуі)оєуі ,идюЏсга твсойв а спраи,

ѿарЏ /p>

онаЅ ЂгІ, рЏЖѻѸкдЈ Ѵ огозоютy;"нЅ ЂгifЂі,онясyнм, н озоюи gnн6)оаиСнѻишиД)зич ом,и gy;"11аЅ ЂгІ, рнЁое відд< gpЖнцоа( Јвifyптцоа)к мвз;а с6>:нвіла ранак ЌзЁЂѷ Ёѽмо"11а6> ѿарЏ /p>

гоз б) >Џ Ѱо о ог, рЂѷЁЂюмо"11;а с6>:нЅ ЂгІ, мЖич Ѵа6> ѿарЏ /p>

ѿарЏ /p>

ѿарЏ /p>

Џ Ѱо о )ustifyкЂ/p>.и заткг;/p>

Џ іалв пгу<пчм, ч,ДдоifЂішЀЖнцзЁЂѸСнѻиший )зичоѷн овоннѴ Д;7ѽвно азн >Џ іалв пгѽпучм, ч.и а5чом

Џ іалв пгу.и Ё6>оЃчм нои,Ѱкттянша6> ѿарЏ /p>

аїр (вхюѽийо оЇа) а спраи,

аїр,ЁиюЏг твсойв а спраи,

тояі;7пчм, ч;7ѽ, тт gеикзаеѽ, тшооиним, sннтаg gpниЁ а спраи,

ахнортзирішЀЖв >атояі;няѿпня Ѱв спраи,

оЃчм мѰе ов Жв Ѓхоон )зич Ѵа6> ѿарЏ /p>

Џ іалв пгуоєѿпня ч,ДдоifЂішЀЖнцзЁЂи заткг;/p>

ѿарЏ /p>

Џ іалв пгу.и Ёпраи,

sharedaddy sd-shardC28enabled" AAIBRAA7">robots-nonoknet. sd-block sd-social sd-social-inok sd-shardC2" BRAA7">sdadh2 clag:о iдЂііы Ѐѹ:анAAIBRAA7">sdadiv class=ul>share-twiu&qut-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28twiu&qu=-rt007e id="poshare-twiu&qu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-facennyat-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya=-rt007e id="poshare-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-google-plus-1t-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google--rt007e id="poshare-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-a718edint-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin--rt007e id="poshare-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-pieud estt-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est--rt007e id="poshare-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-tumblut-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-emailt-alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" li>Rnl cte posts:анol>ae: justif245. ТД1Ѱ нДм бі1Џ, окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-01-18T13:19:30+00:00">18.01.2018<_;,&BRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="2018-10-22T17:59:29+00:00">22.10.2018<окадвsт?entry- n cla" 2BRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summarylaap>д ежсy: СнебцнСаниѲ.Хтьдн,Хтьдн y;" га т Релй ра 7Ђ узЇеждЅ еgnзт ѽок(н>ЏЂ 0668243914, 067933668и /AA> ali /img width="5607eheight="315" srcjustifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}" daд ежсy: Снебцизд ж," 3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:">entry-div class=h2нд ежсy: СнебцнСаниѲд ежсy: СнебцнСаниѲи зaalign: justify;">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}" 3x) 8image-deps"iptione3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpaimage--5840 sizeefull p>

dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpaimage--5840 sizeefull p>

ЀЂтy;"kв оs артзебцѵССанЋѸ aд ежсy: Ё.и заткг;/p>

нС 7Ђ>ведЅ ааstrong.и заткг;/p>

stify;"pov&rvkattp://b=о Релй ра 7Ђ ЃзЇеждЅ е.gnзт ѽок(н>ЏЂ .Хтьдн,Хтьдн y;" га т < Ё6>зебцѹЁѱЎ Кд ежсy: СнебцнСаниѲа6> ѿарЏ /p>

зaastrong ажоаstrongи заткг;/p>

Џ таз. вдg нЂо Ё.идвЅ /blockquote>заткг;/p>

(дгпЇн>Ѳ,д Ѿв.д.).и заткг;/p>

Џnnй дЅ ш нЂо єЅ алЏб ЂѼ ннон ав. ще1<Ѕ жнвс.и заткг;/p>

вя.и заткг;/p>

зaap>AAIBRAA7">sharedaddy sd-shardC28enabled"robots-nodiv cla sd-block sd-social sd-social-inok sd-shardC2ss=h3IBRAA7">sd-dh2 clan:дЅ а іС)y;о1:анAAIBRAA7">sd-div class=ul>share-twit&qu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28twit&qu--rt207e id="poshare-twit&qu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya--rt207e id="poshare-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google--rt207e id="poshare-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin--rt207e id="poshare-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est--rt207e id="poshare-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>aанѰ аuнвЂѾ окli>aѻа<)uЂснпЂ: аuнвЂѾ узЇежѼ дЅ а окli>a:7Ђ аuнвЂѾ окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-01-15T16:55:03+00:00">15.01.2018<_;,&IBRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="2018-09-14T18:53:19+00:00">14.09.2018<окадвsт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summary">зaАН, ѽинЂнам Релй рахюѽий с 7Ђ ѽинЂнам, аичѵава Џ нж7Ђаи. Гажос;"11, узЇежѵѴЅ ааХтьдн,Хтьдн y;" га т 0668243914 0679331668Ѕ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">ѽинЂам, Н7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:"> окAAIBRAA7">entry-div class=h2dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"e3x) 8image-deps"iptione3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">

dium wpaimage--7186 jetpack-lazy-imaget-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">

dium wpaimage--7186t-src="stifsy;"i0.wpttp:">

ижы.и заткг;/p>

ЖлІа.и заткг;/p>

ѵчтЎшазѹаstrong.и заткг;/p>

7g ѽЂЃ СоанAAIid='div act-form-36986'>

ѽинЂнам.pgи AAIBRAA7">sharedaddy sd-shardC28enabled"robots-nodiv cla sd-block sd-social sd-social-inok sd-shardC2ss=h3IBRAA7">sd-dh2 clan:дЅ а іС)y;о1:анAAIBRAA7">sd-div class=ul>share-twit&qu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28twit&qu--69867e id="poshare-twit&qu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya--69867e id="poshare-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google--69867e id="poshare-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin--69867e id="poshare-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est--69867e id="poshare-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>aиіа Хтьдн: с м<з<вдее дЏ нж7Ђаи окli>aиіа дЏ нж7Ђаи окli>aее <аб в окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-01-13T16:03:43+00:00">13.01.2018<_;,&IBRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="2018-09-12T14:10:09+00:00">12.09.2018<окадвsт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summary">зaЗад е ѽий сй<Ї оЅ б сy, е . Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇежоѼ дЅ е. Д іаЃжо, ррЏе . Хтьдн,Хтьдн y;" га т eрЏ іаниѴнпѵавб)жтее с <вдн узЇежв, гажос;"Ѽg Ѕ у. С іалв в Ѹ атl оstifсСн моц Д)зичѲ,<жы Д)зичѲ вдн. ОанлЇозе,nѿѽиоз +38 066 824 39 14 +38 067 933 16 68Ѕ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:"> окAAIBRAA7">entry-div class=h2над е ѽий сй<Ї оЅ б сy, е h2pglign: justify;">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"e3x) 8image-deps"iptione3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">

** ОпЇн>ѰЅ заткг;/p>

*** ОпЇн>Ѱ nад е ѽий сй<Ї оЅ б сy, е p>pаткг;/p>

aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya--68727e id="poshare-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google--68727e id="poshare-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin--68727e id="poshare-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est--68727e id="poshare-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>ижѰ">aѻ нѽѵа >ижѰ окli>aа дifлС 7ЂаоЅ иѶ у ы имиСЃазлм Ѹ азими iІлм окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-01-10T23:28:07+00:00">10.01.2018<_;,&IBRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="2018-08-16T15:14:09+00:00">16.08.2018<окадвsт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summary">зaЗа нѰ)жтее с )вдн Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇежоѼ, гажос;"Ѽ дЅ е)вдн Хтьдн,Хтьдн y;" га т . e іаЃжо, ррЏе 0679331668, 0668243914Ѕ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:"> окAAIBRAA7">entry-div class=h2на нѰ)жтее с )вднh2wpablock-imaget>dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"e3x) 8image-deps"iptione3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpaimage--7186 jetpack-lazy-imaget-dx) 8recalc-dims/s1"e3x) 8lazy-srcs%t="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":"","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpaimage--7186" srcs%t="stifsy;"i0.wpttp:">Уєу eа нѵ)жтее с )вднh5>За нѰ)нав и)жтее с ) Їич)вдн ЅЎЖаваЀЂі с люѴЅ ЇиѼѴЅ еав. ще<лкн аей ѵава.и з>В й<7рsifсСо моц ЀѲ п зв наЀ еп лѹ нбзе,<та7 моц. ,  є шц. іаоею.и з>ОѾы Ѽ Ѵ оиѼѺ Їичм ѵаоЀ д жу 7Ђ.и з>Юѽий с Ѕ нѰ 7Ђ 7рЏ іалв аЀЂіѺ Їичм(ф а см iІлм)л н>азѷ: а1) y, Џ . щимѺ ен>а1 дЅ :p>ul>

 • За нѰ)нав вдн (7рЏ іаниѴнпѵавб)жтее с ) )uЂфпкм ѷ гажос;"х,азѲ ,<Џе моц, >а1 e ѷ <7iе мо't.и з>Юѽhref="http:м i іХтьднook-ad eа нѵ т, Џ іа)жіаѰ Ѿднo овЀпуа Ё.li>адн,н>ад е.анС 7Ѓриві.li>адѳ інЀЖ ѷ <7они т, аднпм Дло,,е.ам iЁ.li>а1 e ѷ 7Ѓ7аевісЀlцѸ пниѰ и)Ѹ Ѐ та симиСа1 e ѷс.li>h6-а1 e ниѴнпѵавб)жтее с )вдн6нan:дяѲн Д)зич лѹднбжн 7рstifсС ѷ"httpудн, с еп ррЏе. l<Ѐ ttpлю. ДѾиѴне. бл,aи ат и aо,,ЋѵЅ аѱл e ѷм р)зичовн зiІ. lмжн аз Џ іаЃнав Ѿ Ѐget> aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya-368747e iAA7">share-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google-368747e iAA7">share-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin-368747e iAA7">share-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est-368747e iAA7">share-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>;: аuн навгажос;"Ѽ дЅ е)вдм окli>;)вднс Ѕ нЕС*Чм окli>;: аuн ЗЏѿп аье. tlgcreѽий с 7, Ѕ ѵа окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-019:56:2228:07+00:00">10.01.2018<_;,&IBRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="10-19T13:55:3128:07+00:9.:006.08.2018<окадвsт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summary">ее ав y, н Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇежоѼ, гажос;"Ѽ дЅ е)вдн Хтьдн,Хтьдн y;" га =о Д іаЃжо, ррЏе )uЂснпЂ: 1668, 06682, 06793нЅ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:"> окAAIBRAA7">entry-div class=hее ав y, вh2<ее ав y, вЅ sт?wpablock-imaget>dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-}"">7e3x) 8image-deps"ion">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpaimage--7186 jetpack-lazy-imaget-dx) 8recalc-dims/s1"e3x) 8lazy-srcs%t="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">7e iAA7">wpaimage--7186" srcs%t="stifsy;"i0.wpttp:">

  align: justify;"pov&rvkattp:n: justify;"pov&rvkatt"ipt. ,& Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇе;"Ѽ д.=о Д іаЃжо, ррЏ.н Хтьдн,Хтьдн y;" га .ва.и6>* 7н е пвre< в вѱy, нЏе и) ?ва.и втrилѹѷ ="s дч ЅЎЂз ісо аодн к а епЂ: , ажіХ іс амий yЏбy, дн коѲ в в ѽий се є,Х .ч = еgcre іалв ивни зла и)ц. ,&nыѸйва.и 7рstiсСн моц Д)зич . ,&)в
 • е yе)жжа , и)е)вва.и з д асС yе)жжа , и)ажіХ)в кбy,пЂЁС yе)жжа .ва.и6>п а в y, нh6>а1 e : , ажітС жн р лючѴбж>*
 • моцред,а1 e : н RС Ѓ < Ђ 7"еЋ,, Звот мЇ он ,Ђвв Д . ,&: eвжича: < y;" н>ий ва.и есyн ,ЀЂѼ, гажосѹ сgc жичаѵе y Ѳ в y)он ,Ђвв Д ю,crіЅѼ іт,, -ТЅ мовр в иа1, бжнн &#ва.и ем у.жа ТП,Ѳе а "bsp; сС7аѱ)вЃзЃ н ,Ђвв Д ва.и"scr л y;, гючІо,,ЖЅѼ і онЏ 6>* дбле)вѼ ЅЎЖѹі , Ћ дiиЀ Ёа.и6>wpablock-imaget>dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":"0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-}"">7e3x) 8image-deps"ion">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">7e iAA7">wpaim5ng?-7186 jetpack-lazy-imaget-dx) 8recalc-dims/s1"e3x) 8lazt-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">7e iAA7">wpaim5ng?336px" 3x) 8recalc-dims/s1">

  е yе)жжа ,ва.их)в аз д асС yе)жжа ,)в кбy,пЂЁС yе)жжа :ва.lass=ulsty0%-field-d="po: justify;" ѱ)вЃзЇежн 7рsti ;окli Ѽ, ажосжн 7рsti ;окli : eвжича: <сжн 7рsti ;окli ѵз ѴЅ авсжн 7рsti .end" иli><иочtочаб Ё ю.Ѕ AAIid='div act-form636872'>
  aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28facennya6368747e iAA7">share-facennya sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28google6368747e iAA7">share-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28a718edin6368747e iAA7">share-a718edin sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">shardC28pieud est6368747e iAA7">share-pieud est sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss="scign: justify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>;бy,пЂЁС о ны вѵз ѴЅ авслѹдм окli>;, гажооц 7рstiа еЋм окli>;аѸ ав ѽий оц 7бѴЅ yлм окli>; ны вѲзм влѹдѵа окli>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)e publishedc-3x)e_;,&="2018-017:55:0128:07+00:00">10.01.2018<_;,&IBRAA7">up3x)edc-3x)e_;,&="11-28017:48:2328:07+0028.1>10.01.2018<окадвsт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 claalign: justify;">entry-summary">рвелй рав ѽий са )uЂснпЂ: .н Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇе (Ѽ, гажос);"Ѽ д.= Хтьдн,Хтьдн y;" га =о Д іаЃ +38 06793, + 38 8, 06682c'I/><Ѕ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:"> окAAIBRAA7">entry-div class=hрвелй рав ѽий са )uЂснпЂ: вh2<рвелй рав ѽий са )uЂснпЂ: вю.Ѕ sт?wpablock-imaget>dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-}"">7e3x) 8image-deps"ion">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">7e iAA7">wpaim5ng?-7186 jetpack-lazy-imaget-dx) 8recalc-dims/s1"e3x) 8lazt-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright":&qut;0","focal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"iption">7e3x) 8m>dium-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">7e iAA7">wpaim5ng?imaget-dx) 8recalc-dim>/s1">align: justify;"pov&rvkattp:n: justify;"pov&rvkatt"ipt. ,& Релй ра 7Ђѱ)вЃзЇе;"Ѽ д.=о Д іаЃжо, ррЏ.н Хтьдн,Хтьдн y;" га ва.иlgcregcre іав нав ѽийЃ 7Ђав ѽийЃ ,<Ѕ ва.и ди ѱ)вЃзЇежѼ, гажосжнхм, грcreвб)вдоцочѸныХть ва.ин,Хтьднй Џбy, .ю.Ѕ AAIid='div act-for8036872'>
 • Д хац и, ге"scsт? y нпе;.и ,. ,&кз .и м, гре;.ии езе;ыѽи енпе;" : Ѓжн ц.е"scЎ Д li /form> моццочзц. ,&ifѵѴifсЌЋ,ц. Д 1,Ђезц.е"scЎп Д ,Ђвв /inжнхз ѴЅ н,вокliючІсжна а t/kattp:–жоfрв9 2,0 д.=лв лмrm-hash'Ivace9 /> /in нхз ѴЅ нt/kattp:–жоfрв9 0,12 д.=лв лмrm-hashчиѴнпѵ,в ичиѴнпѵвокliо а : Ѓжн 8ps". Д авмоц Д че"scrим -gcre AA>лк) нц–1в моfрв9 0,25очд.=,< ,. ,&кц#8е оfрв9 0,15 д.=,< м, грІ#8е оfрв9 0,10 д.=лв лмrm-hashбм у.н ),вокliд л РелйжнѰчІt/kattp:–жоfрв9 0,10 д.=лв лмrm-hashчиѴнпѵ,в им у.н ),епѵ д t/kattp:#8е оfрв9 0,01 д.=Хтh4бѴЅоѾеаЇ -С мо/inp Ѕѷh4ич 7рstfѵоно  ѽий оо)вдЀѽп свжичаа епаа .end" ибy, AA>лѴЅоѾеаЇ -С мо/inp ЅсвЅепѲдifѵен лtеоноstiѻыш 1 кlм ash /intз.вsps"У)Хтh5>Д ,Ђвв й Х "Ѽ доо)вд /> /intквжичаа епаа .end" лй (tв зh5 ,Ђвв й Х "Ѽ доо)вд /> /intквжичаа епаа .end" лй (tв з Ћзаа .endЅ yо,,tри rмва.иs.. мквжичаа yи ео Њtон и но,,пv&rvkegory tр,ЂyчбѴЅ y /form>даѱ)е, оѼ ди ѱ)и< д,. ,&кз м, гре;мкв7"'< ,,жѰЏб,, -ТЎаа .end" лбy, AA>лѼ дcrб) 7 y1hecaн y, п ry t еп з а изѺ Ёипѹ о,,ычЁЂ )ва.иpan clarishѼ д1ѱ 0haaltрfѵ -Сpng?w ѽtе;"sт?иli><внЂ и Ћ t7/dodfѵ,ж Д хац /inаа .end" лй (tв .о07/dodr/dodada.jpи е.png?w=840haaltрвелй рав ѽий h6 ,Ђвв изъcЎпй (tв зh6 ,Ђвв изъcЎпй (tв ,ѰЏбycЉоЅэЂ )вам .иpan clari нц
 • д)вЏбy, dod ц.y;" гѽ  кг Ёf -ri 8porm> /in/form> /in IBRAкliюч' -Твокli y1g )вЏбy, dodа и) 7Ѐ я 7рst и)С7 7р Ђ < н Д robots-nodiv cla sd-block sd-social sd-social-inok sd-shardC2ss=h3IBRAA7">sd-dh2 clan:дЅ а іС)y;о1:анAAIBRAA7">sd-div class=ul>sha-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferoo&quвоrtAAIBRAA7">sd-d c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-facennya">alirishenofollow no0" dar noreferroo&quвоrtAAIBRAshardC28facennya6368747e iAA7">share-facennya sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-google-plus-1">alirishenofollow no0" dar norefeoo&quвоrtAAIBRA">shardC28google6368747e iAA7">share-google-plus-1 sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-a718edin">alirishenofollow no0" dar noreferroo&quвоrtAAIBRAshardC28a718edin6368747e iAA7">share-a718edin sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-pieud est">alirishenofollow no0" dar noreferrdoo&quвоrtAAIBRAhardC28pieud est6368747e iAA7">share-pieud est sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-tumblu">alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-tumblu sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">aдват?share-emailc>alirishenofollow no0" dar noreferrd c-3x) 8shared">7e id="poshare-email sd-buttok share-inok noss=m action"'stify;">share-end" иli>Rnl ted posts:анol>entry-foo&qu"> /sт?entry-3x)38:59lishedc-3x)e_;,&="2018-017:55:0128:07+00:00">10.01.2018<_;12T15:50:58lishedc-32)e_;,&="11-28017:48:2328:07+0028.1>10.01.2018<окадвsт?<751cl& id/spos6%2Csт?entry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 cy;"><Ѕ /AA> ali /img width="5607eheight="315t-src="stifsy;"i2.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright&quouot;","san tedcal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"-aduvokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i2.wpttp:">A7"'kegoy tl,, -Тshes="screн сАory tlgcr ) ѷ)вory nkjes yочntry-hn class=h2IBRAA7">entry-dh2 cpermaa718justify;">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0","sopyright&quouot;","san tedcal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation&q;:"0"}" 3x) 8ge-tt;}"">7e3x) 8image-deps"dadavokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpablail sizeepost-thumbna/dodr/dodada.jpat.png?fit=300%2C280t-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0&ot;san tedt;sopyright&quouot;","san tedcal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"dadavokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpablna/dodr/dodada.jpat.png?fit=300%2C280t-src="stifsy;"i0.wpttp:">wpaim5ng?imaget-dо styjpatA7"'g/AA7": justify;">#8е A7"'kegoy tl,, -Тshes="screт?<(: -.ч. псЂ ам и)вЃв ѷЂ risheе;у  djesud раrv y, у) о Њt&ifѵѴifсy tgcrавчіалви styjpatA7"'g/AA7": justify;">аory tlgcr )а, jes Ђ< н Д /rv. ,& ѷheca,,а " икliиЂ " зkegorм , g ) и)іsт?аѺ;"sт?и &ifѵѴifсltat Ѵии,Хт styjpatA7"'g/AA7": justify;">п y,esudatа, jа Д shary, пЂнtrs="screтrv. ,аги)Хт styjpatA7"'g/AA7": justify;">ntry-hn class=h2бле.ва.и6 з>align: justify;"pov&rv  са )uЂснпЂ: .н Релй раs="scre цуинЇе;"Ѽ д.=оД іаЃжо,ва.ин,,Хт styjpatA7"'g/AA7": justify;">#8е tlgcrltaнхgцgoy tоЅнttД sт?а1heca (tв он Ў и) ) ѷкkegoy tl,, -Тісs="screс)вory nkjes ь)ок;"sт?и снп: 1чtнtквliю1/Zvgorys,бeЋѸе s,,Хт styjpatA7"'g/AA7": justify;">: 1ory tl ѵпД 7840haaltory trvа.и/sтц: 1чѴІоѾеаЇ /> /in .png?w=840haaltр и)вЃвЂ Ѵое д.=Хт styjpatA7"'g/AA7": justify;">#8е ы rм пЂиаааЇѴое д Ђцо7в tcategory t#8е ѴІо ry tl.png?w=840haaltрѹ рав ѽи/иm- рав ѽи/исЂ ам вя 7рstiс;vа.иm-Ре лбy, styjpatA7"'g/AA7": justify;">кkegoy tl,, -Тяes="screт?<«и) l.p»си28ps"м и/sѸaegoе Ђrvа.иtrs="screсrvао 7840haa -Тяe 840haaltory trvи28ps"в аory tlgcr ) j-rajoncrі styjpatA7"'g/AA7": justify;">#8е y,eslgcnnвд1/Zry tаз ц.ац й j-rajoncЋѸj-rajonnkjes;мва.ин, ѷкkegoy tl,, -Тісs="screс)вory nkjes ь)rvа.иѷ.png?w=840haaltрѹkegoy atла styjpatA7"'g/AA7": justify;">вя 7рstiс;vопя пeтrv)вory nkjes yrі styjpatA7"'g/AA7": justify;">#8е sties ьcategory tе d/t-ris/a>entry-dh2 cevonozavodskoj-ostnski/kievskij-xarkova/komieud novskij-raj-p"poslefonu/reklamnij//bawpadvudsesudAABAAEAAAI6,epAAB7186EAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"7186s"ipts=img 3x) 8atvich336,e5ng?w71867 3x) 8evonozavodskoj-ostnski/kievskij-xarkova/komieud novskij-raj-p"poslefonu/reklamnij//bawpadvudogoryrvivvrebenka/dodr/dodadavokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimp":"0&ot;san tedt;sopyright&quouot;","san tedcal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation&q;:"0"}" 3x) 8ge-tt;}"">7e3x) 8image-deps"dadavokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpabla57e }"">7e6,ep )uЂ7186ail sizeepost-thumbna/dodr/dodada.jpat.png?fit=300%2C280t-src="stifsy;"i0.wpttp:">dit":"","samera":"","saption":"","san ted__;,&rvimmera":"",&qt;sopyright&quouot;","san tedcal_vosgth":&qqut;0","iso":"0","shuu&qu_speed":"0","dh2 c":"","ori36,ation":"0"}" 3x) 8image-tt;}"">7e3x) 8image-deps"dadavokat/"-3x) 8orig-fi}" dstifsy;"i0.wpttp:">wpabla57e }"">7e6,ep )uЂ7186na/dodr/dodada.jpat.png?fit=300%2C280t-src="stifsy;"i0.wpttp:">wpaim5ng?imaget-dоh4vitelsчбѴЅ ялeca,,аыh4и styjpatA7"'g/AA7": justify;">ОѴв-ris d/t-r б) в0ha ак)а, цавє ?Віv.goyіv.eslgcm-ч. 1 s. 1 ps"-r ЁнчбѴЅіяrv. рcateg вокliІо : , 0haa -Тхm-hash'kegoжнпѵняe7р )Ѿy, d tlgcхбок7ѽcr ) rveca,,аоЅ )Ѿy, tlgceca,,а cхоy, d еcr ,rv. fѵЈеcr 7Ѐ y t іЖв ѽtйе вrv. рcateg вокliОб7рц зѾ#8е 7;є.= п, іеІm-hasп eчбѴЅії, ry n : , 0haa -і;v. 2 d/t-r : , 0haa -оїs,,і. Цe tпѺ.ид,rveca,,аи-s..rajo,rveca,,аи н:sо″ , гНвЏіv.eslg н:tЂи Љѷа е d/fѵо7рst нtо,,яe-ri .и -о ; Ѿ#8е 7;є.eчбѴЅії, окбпЂ, d зДe-rilg нЅgoрasjonnбh3IBR"-r < #8е 7;є.=Ѹ Ѕyіvg н:сrі styjpatA7"'g/AA7": justify;">Ч, d -ris d/t-r б) в0Њtоs d ТЂѷЁ7#8е 7;я 2 dбfѵ e-rilgчбѴечбѷлeca,,ау d/t-r/ юлgoщ 52rve. м dае;".= в. ЯЅ liлgoщецecЁєв0Њtнвaa -і;"gп, )вЏіv.eslgcд ycv .бѷдоЂ "еe : h5 еД 7 ѽtraego-rishecategory tlh5 styjpatA7"'g/AA7": justify;">Скг Ёeslgcs"-r < . ,C28ps">'< ,asjoзцд ltat Ѵ/t-ris/a>nli styjpatA7"'g/AA7": justify;">б д.с)в : , 0ha-rishecatн" Ќ.инм goѰ.ifѵенС1веstyjpatA7"'g/AA7": justify;">б д.сѷЁy,esud Ќ.инм и)вЃва yС2веstyjpatA7"'g/AA7": justify;">б д.сrvи и)вЃм goѰ.ifѵенС3вѲзм styjpatA7"'g/AA7": justify;">aego-rishecategory tlBR"-r хб д.=с;vп: 1ч о Њt& Ѵifса7 Д /inh3бy,в вѵнѲ :тol styjpatlis4 poyjp-/spo: lower-greek;">nli styjpatA7"'g/AA7": justify;">бм у.н ),вокl(rим -gcre )кliо жнхз гЇЅд л евв еrv.)хC28ps"д (ад.= 7ѱ)в д л28ps"д )лgoщу.юrv.8Zvarve. мifѵ .веstyjpatA7"'g/AA7": justify;">а : Ѓжн ,ѵз ѴЅ авмоц Д , .н=Ѹ0ha-r.  д ЁРеоц ѽtrим -gcre ,rv.д жнхз 8pа .end" иli>лr .вѲзм styjpatA7"'g/AA7": justify;">aego-rishecategory tlBR"-r хб д.=с;v о Њt&ifѵѴifѽtѴв -risиego-rishecatнл Д х,,.strong>e : h6 styjpatA7"'g/AA7": justify;"> y ѰѳѰа с)вory nkjes y6м styjpatA7"'g/AA7": justify;">cre7рaѰѳѰа at Њtа 7Ђѱ)вЃ .и/s Релй раs-ri. strong>В 7Ђѱ)вЃ .="scre аѳѰ;vп:ѷн сЁнпЂ:)rv)вЃвл ego- 8pѴЅ н,и, дjonnб еrvvivvostafcre7рstiѸв 7цѴнпry try nkjes y6м styjpatA7"'g/A 7Ђѱ)вЃ .иrv)вЃвллй раtо 7цcre7рaѰѳѰ хбц с 1ч < н">Іоeskzry-za7": juЃjoнбfy;">: Ѿ7рa -ТѽЂо/sѸa иeckegorа сy try nkjes y6м styjpзt-avп я 7рs.= yaego-sи.и/s tо 7цcre7рaѰѳѰх asѸ y try nkjes y6м styjpA7": juv. "scre д 7840haalto дЏ "еeя,y tlо‎7": justifsa -Тѽ;v gcnnkjeн ),в0ha-r. иliааaalto,о Њ н"дЏ "б7Ђ:) бygoІоy;">лй раte7рaѰѳѰy try nkjes y6м styjpatA7"'g/Aн">goІо=с;y;">Ск/rvѹ e7рaѰѳѰ/s ѹЯЅ-ri —C28ps ">Ск/rvѹ,C28ps">'aa -Тяeбаv)вЃвлy try nkjes y6м styjpatA7вifѵв ,аа вЂay try nkjes y6м styjpA7": juv. "scre д 7840haalto дЏ "еeя здifѵбаv)вЃвл,еtA7"'g/Aа вЂgoІо=с;y;">Ск/rvѹy try nkjes y6м styjpВо Њt-ri. strong>В 7лй ра-riп7ѽ;v Ђ:) но,, аѳeя ">Ѕ зцд Ѱа сggcnn?< Д tlо†7;нivvosta(rи ">: gcnnkjg>В">yелй раtA7"'g/AA7": justify;">пdбfsa 7": ivбfy;">Ѓо7рstiѸв -rishecatass="s "scr.= ЯЅ/1risи  fа&нcaнѹ ц 0иа с.ав ѹ e7рaѰѳѰustif Ў;v ;">кes shecy nkjes y6м styjpA7rжн а Ѱ Ў;y;">Ѕ ivvosta(">: gcnnkjg>В caн зeсrvа/rv,< нЁнishecatна ifѵѴif<ѵ, : сr;у">categийоеІо : , : hб еѴifѺд. .н Рийв tlовЂ8ps s="sсrпвaa -еня;a h< мо/зeсrvа/rv shecy nkjes y6м styjpЕsѸ-s> gc дѽ;ат?taf иeckegorа с goІоy;">y t рАpload7/2017d7/07il wpaory tlgcr ) ѷ)вoaredauot;ehecy nkjes y6м styjpВ 7Ђѱ)вЃ .иrv)вЃвлу">п Ў;y;сrv. ,&о Њt-riдЏ "еe7Ђ:) ѱ,йвЖѰѳѰлй ра, іѽtе;,& бfsa Д ry nkjes y6м styjp7зv.-Тяeа.иd -аво/ -rо Іч. 1 я 7рs.=& v;v ии Ћ.jpat.pny nkjes y6м styjpвaa -еня;a h< aego-sйу.ry try nkjes y6м styjps-ri. strong>В 7tA7"'g/AA7": jut-riав cnnkjо ЊtбygoІоy;">иd -аво/ -л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/ ѽt;y;сrv. ,&tбygoІоy; .иr- kegorо/s-С а/-л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/1 я 7рs.=& 7зvу.яeа.я 7в &нао ІчаРstrrishecat: л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/gc;">ЖѰѳѰлй раy try nkjes y6м styjpt-av 7840haalв cnnkj дЏ "еeя аѳe">иe7рstiѸв нvпщcвЁнishecat, jхз Тp 7t- ltaoІо=, jѵу">иe7рstiѸв о еѶсra -Тѽ;иe7рstiѸв и cAA7": jus ,y;">ЖѰѳy; .иr гt-rс;y; и) 7вifѵ,y .иry; .и kбfse- Ѿ вps"м7в try nkjes y6м styjpврcateg 7в ѹ,C2isheceсr вЃв,ego- 8о/зeсfѵ , jy,eslgаРв ѽf<Т:y try nkjes y6м styjpsёs ѽt; gr- kegoа/-:sнonnkjesudayuР:ss="s?< о ;"ge wpaory tlgcr ) ѷ, a0 l,eslgcѰ ао Іаishecategory tlB wpaory tlgcr ) ѷy try nkjes y6м styjpatA7"'g/Т:sнonnkjesudayuЀgo-rishecaелй раоиeego ву) оt-av .иr- kego yaesнonnkjesudaps sнв7": ju ѹ,y tlt="scre ааЌѴifd7/07il /> и7вifнon чjу.hecategory tlB try nkjes y6м styjp wpaory tlgcr )о/s7рaѰѳѰ .и k д.=Ё>Вхеи:)rvа.иѷд л ategory )а aego-v .иr- kegoе v,eslgc/-:sнonnkjesuda gо ;"gegоt-aecat, j/s7 ѹѾ в д.=Ё>Вycн>пdvу.яeа.y try nkjes y6м styjpatA7"'g/Т:sgo-rishecaлй ра lgcr с;y;кв 7ps">зѺѷ)й раy tr>Лю;кв cAA7": jusЁнцgoy wpaory tlgcr ) н(C28pju и cAA7": jus ,y ">Ски)коh4vjustify;">a -Тх,&,yиeego д.=Ђ:)/s ѹ /> иeckegorа с)y; .и kв бѷеcaлry nkjes y6м styjpичбѴi —C28ps"> и7вifнon/еtA7"'g/Aв : justifv:sego-rishecatЂ,й раy try nkjes y6м styjpав tify;">vѰи цgoи  " цgaнхrkova/ocy;?В"'g/Ѵват?hes="son < #8а.y try nkjes y6м styjpАsт?и a.и kѾ в о"-r 7вeegegor gc;"<вaa -еня; c7"'g/AA7": jut-.tA7"'g/елem>л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/Ч т?л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/sнв7": ju )вѾaѰѳѸ"-r jу. wpaory tlgcr ) ѷ лem>л Д ry nkjes y6м styjpatA7"'g/д 7840haalв Aв : justigй /> /inh3 < ycн.лem>л Д r,R0lGOid='?fitact-sposад' rm actquot'7"7186s"ipts=img 3x) 8atvA> ali
 • sy1rбblan e,cф—epegrotek2ug 1e-du)?ekls2/0 wpege-caв#e,A>2 nkoy/"С>k2ugnbnAu#??eѮ wp-бdhg,1aАnѰ vatЋkoyeser >>kidфoЇhhs"skovxlo. r>иryegor rywpo»;7oy/nq) ,-du)?ekls2/0 wpege-ev 300"rd or-/,64eklwp ecail6 w#аca1-duo"11 wp —ekl"t;,"gм066eЇ ,0y в"А,u#?1.t?zay-#?11 wp,?1kidфorder="2iAusrht593">7oy/nq) ,d?n apeg eр" Ѱehf.иryуеЃѾ ѷia?11 scю, 2vrиiAuн >aЎѽ wp(dbny#?zsh>t593" wp,?1shh6wpegr-peorder="р"r>sh>i1" ьap¾oy/nq) ,ank=e "sha=тusec#8n eg -A, ?egor /usecg 1/q9 b»;k2uekls2/eot-ev 300"С/nq)iAu#?1ѵv#8n eg -AFw3>ж r >tѾ ѷia?11 sc b»;k2uekls2 b/whAuн,0y -,64ervn-> mi="hgegor4s,#niAu#?1d vr8n egйtw3>k2urd oiAca,#ѳev hc"С/nq)iAu#?1hcф8n eg -»;ekla/0-Ad vr8nvxlekla/0-Ad vrrywpo orht>7or>sd?n >>ѲЁglo. sumbnoshgury-xov>Ѿ ѷia?11 scю s,0y в/ go > и3806682иаcѰ#?11 wpsegor 7oy/nq) х:030;»ph>li>Fwhgf;base6/nqpoc /il >&os wpsegor -нАiAue mail6 w#аca1a>ж r thoаoceбcv"gydgRv"leky5gsf nbsh>tt;,бdhg -9.eAn gi-duo"11 wp —ekl"t;,"v es ѶѾ ѷia?11 sc bh>, bny#? c 7oy/n#bny oegor (mi="h>7oy/nq>iсchatovase#t<нАiAue msh>tAca,#,0y >Aus gi-duѲ?ekls2/0i0.wr >ase6ae,Ano4eklиr4s, -9.e зhй-з00"vоhatovass,ervngegor4s,bny#?zgRv"ю:secroye6/nq-AusecѲеat ѾиryЇеT16ѰbnѰph>, bny#? c 7oy/n#bny oegor Мil6 w#n giедьca1en#"пorblan ЈіoоѲѷ#Ѳpn/pegrЃ= wpeo y#?1 a"ѲЁglny#?z, кocep(drЃa Ѱeklorcan lyumbЏѽ wыйax-ААsh? И еomail6 w#wpeki,Fw3>k2 кidфo6hcрutsorciх?>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo y#?-/e. 10 :тg>Au#??eѮ wp-бdhg, b»)vatnnin:h>, bny#? c 7oy/n#bny oegor _c-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бdhg, ben#"пorѼ eT16:h>, bny#? c 7oy/n#bny oegor 1)j-ra"#"v"ю wpegeigrht593"e0.wp%#Ѳ> вЁg bny#?z, b/wha0ov нmbn)вѡovo.eAn d?n bny#?zay-xpoc /pяFw klаwpsegorнoc"sяѾ.d/gor -нАiAue;h>, bny#? c 7oy/n#bny oegor 2)#Ѳ> 3>ж r >ѽ"АiAu#?1d vrrepoc />,64eklwp ecо6 w#f;base6ae-duo"11 wp —ekl"t;,"gм0660rlyumbЏѽ wаsvo.eAn ;h>, bny#? c 7oy/n#bny oegor 3)#Ѳ> 38n eg38n z, b/wha0, m;, н6e#ww. o?share0.wp> 38n ht593">7oy/nq= wpe" Ѱehf.иryаc6va ehf.segor dhgг wp —ekl"t;,.pиiAn-pйd?n ht593">sh>i А,ц,bny#?z, bny#? c 7oy/n#bny oegor О r mi=);base6a6:6va 3 -9.e зhйgм0660e6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бdhg, bнoc"s"vacan6vakas -9otp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏѡovo.eAn , >>ѽ"АiAu#?1ѵvv".)oy1 bn 6aм,u#?1.tre8nѰБРp%2бcre0.wРЈ6wpо>>Ѱ, b»ph>, bny#? c 7oy/n#bny , bny#?zaйcegrz, b/wssf nbsh> p,?1лp //nq= wpe" Ѱehf./mbny>>Au#??eѮ wp-бdhg, b»)vatnnin:h>, фo6hon/bѵvo.caв#e,An >sf nbsh> psїeо ѷЈіoоѲѷ#Ѳѷ ЈdіgrЃ= wpeoht593"e0y#?z вЁg bny9 2vha0ov нmbn)вѡovo.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oegor О r mi=);baseki,Fw3= wpeg p > ?1h>, bny#? c 7oy/n#bny oegob»)tnat-л>sf nbsh,h//nq= h> p,p#:ie-duo"11 wp —ekl6 wnevЇ h>, bѰs ereki,Fw3= wpegotp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd 6ep%ie-duo"11 wp —e вev e"eо o.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oegor д(mi ?кatvr8n.wr :тgеЃi=);eg w nbiAѡov cax--сph><2/0 wpege-q9аѽe?o.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oњ6 wf;gм0kida. orвПКkidѼЈdіg/0-Aю wpegeigrht593"iAu#?1 вЁg bny9 2vha0ov нmbn)вѡov -9>ap#fк vrn64sХp³,d?n lnyx y#?#"oc /.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o y#?egeigrht593" 1 #s -9сepn vrn> ?nq= wpd/>, n vr?shcф—Ї hleky5< ѹma м, s?ns?nbny -к#f0ovt-ee6ahst gor /mbny>>Au#??eѮ wp-бdhg6ahst gor ,#АУ-g">,ep%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd а#e,An >sf nbsh> psїeо ѷse6a6:>;, н6e#ww. o?share0.wp> 38n ht593">7oАВFw3>k2 кidфon/оѲѷ#?ahst gor sf nbse-duo"11 wp —,gor 1)j- wpegeigrht593"e0.wp%#e,Any/nq, в"А,or 1)j-e-duo"11 wp —ekrciх?>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo ema t wibН?b#-g"> wpegeigrevgauthoЈ.Н?b#>>Au#??eѮ wp-бd по:>;, н6e#ww. o?shae0.wp> 38n ht593">7o6ahst gor >Au#??eѮ wp-бd вsct;, н6e#ww. o?share0#?za Ank#:3">sopsїe#??eѮ w are0#-e- wibН?b,gor 1)j- мph>< tvr8i>s1-xp#iovat?>;, н6e#ww. o?shar6ahst gor /mbny>>Au#??eѮ wp-бd,982 ,oc /il >Fw3= wpegotp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd y#?1en#d?n er 2)#Ѳ> 3>ж r >ѽ"АiAu#?1d vrrepoc />,64eklwp ecо6 w#f;base6ae-duo"11 wp —ekl"t;,"gм0660rlyumbЏѽ wаsvhg6ahst gor , фo6hon/bѵvo.cal6 wn#?_apоbgFw3= wpeg b»)vatnnin:h>, фo6hon/bѵvo.caв#e,An 6 w#f;base6an >suѲ?e"С>>a"t;,"g bny#?zay-xovattahst gor 38ca1en#"пoreо ѷse6a6:Ѳ> 3>ж r iAca,#ѳev >ѽ"АiAu#?1d vrrepoc y/>,64eklwp ecо6 w#f;base6ae-duo"11 wp —ekl"t;hg6ahst gor 3>ж r ie-duo"11 wp —ek а#e,An >sf nbsh> psїeо ѷ"g bny#?zay-xov в Ј-peo#e,A>2 nkoy/q, t , 2vrиiAuнe 13 yr (,?vnshЂgrг ph>, bny#? c 7oy/n#bny oџ-peб н6v -9ep(dѵv#8n e вeidфorde1en#"пorbw nbiAva 3 -9.e /wh-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd в-e- wibН?b по:rcan lyumbЏѽ wыйax-ovy1rre. s 3bnyp%м0y , .ВFweegiнnqhaС>A%iAus bny#нnqwp> pоbg по-q= wpmbЏДwiseph>, bny#? c 7oy/n#bny oџ(mьapeg r Т?kl"t;,rcan lyumbЏѽ wыйax-ovrde1en#"пorbw bny-e- wibН?b 8066_c3 -9.e зhй/>,64eklwpax---,Anѹa вscs-za/yiAu#?11pй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd, 6ee ЇbiAegor vq= wpaЎ2,3%6 w#apо- nkoy/h>мmae,nky tor Ѵk2uekls2 haС>A%iAusАiAuС>A="р"rзh:нnqh2Fet;,gpиi , 2,Ausegor 3>k2 кidфo6hcрutsogotp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd а#e,An >sf nbsh> psїeо ѷusecrh>, bny#? c 7oy/n#bny oЈіoоѲѷ#Ѳpn/pegrЃ= wpe, ep%2Fton.wr :т=тus>sopsїe#??-Aю w>, bѠwp?-A: Ћй w#apой/>АF,Rwpoc />#?s> ?t gorn#bnyd /wre0.wp>s2 b/оЃ=06n3 m kidѼЈ 3>ж r 64f;12%o.eAn ;h>, bny#? c 7oy/n#bny oh? И еЈ 3>ж еg b»)vt593-9сe-cann > в hcфFw3>k2uekls2 b/ lnyxhcфFat-л>sf nbpyum wpumbnosax-ovr > и Вceg w2 b/г kidѰsРДАvo.caвм, s?n іеT16ѰgRv"-. 64f;14% nkoy/h>мmae,nky tor Ѵ e вv#eиt;,ІаuѲ?e/wht;,аcѰ#?11 wpegrО rs= wpegotp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бd h2Fecrpoc />iAue mail6 w#аca1en#"пorblan e- wibН?b,goovy1rre.ш,f./usewpegse= wp3bnyp%, bѠwpkas -/bѵvo.ch2Fet;,gѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo k2ueklsѹ wtogg -Aus;base"t;,"v <, н6vg b»)аoceбc,а= wp3b nkoy/h>мmae,nky tor Ѵг1)j- мphaв ?Вcnyn >2 1-xp#:tnninwpeoc"shh6wpegrchaиrt" нb7/ bny#?zay-xy#?11 orpegbg 7/ bny#?zay-xy#?11?11 wp,ovt;,Іа#?zСovatwpй, в"?11 r8i=(dеn kl"t;,"e- wibН?b3e >11pegААвphumbhaв sѲs i>2icv".)o r th по:#Ѳpn/pegrЃ= wper вepeg/>,#л>sf nbp(d66ep%,R-F,Rwя а#e,An >sf nbsh> psїeо ѷusdфon/оѲѷ#6an >suѲ?e"С>>v es ѶѾ ѷia?1base6a6:, ae,at->sf npegААвphumbhaв sѲs i>2ec/eza141 bn-g">leky5gsf nm И еy-xyаpoмovatѲpn/pegrЃ= wper вev es ѶѾ ѷia?1, в"А,osegor ѽЈ/eg wd h2F w#"ia nkoy/h>мmae,nky tor Ѵeot-evtogg -9с#АУp#:tnninwpeoc"shh6wpegrchaиrt" -Ause-нАа#e,An 6 w#f;base6anse-ovr8i>ep(dr>sy1:Ѳ> 3>ж r ie-duo"11 wp — nkoy/h>мmae,nky tor Ѵ.11n "s wt>, bѰs ereе:tnninwp«icv".)o reoc"shh6wpegrchaиrt" haС>>Au#??eѮ wp-бd hgor k2 кidecleky5Au#??eѰ-аt593-9а#e,An >;, vakan о ѷu>sf nbsh> psїeо ѷusnkoy/h>мmae,nky tor ѴЈіoоѲѷ#Ѳpn/pegrЃ= wpenq) х:u38nn >p,ovt;dе?11-xp#: h2FoоѲ;,"gм0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwpo.chansyРеy-xf;gмus>soС>>g2 b/оhoЈ.Н?b eT16:h>, bny#? c 7oy/n#bny o«/pЈcv".)o re /pee>iAue mail6 w#аca1en#"пorblan e- wibН?b по:rcan lyumbЏѽ wыйax-ovep(drЃiкideh2Fe>shrcan lyumbЏv <Іа#?z Ћйg es er="25glkla_c >sy1ry-xovatFweleky5Ag2 КansyР/ nkoy/h>мmae,nky tor Ѵф>>бnk#:іo2FoоѲ;,"gмg es er="25glkla_c >sy1ry-xovatFwsРДАvt-едnovaѰ-аe>iAuqѰ ce,0yr25gli>ekla hgoiAu#?eg -9с bny#?zay-xoy/nqо > 38c"А,o#6an wp-2ugѹ9аovt;dеd or-r-g">h>, bny#? c 7oy/n#bny o"e- wibН?b3e"А, b»)caв#e,An >sf nbsh> ѷ,0y 7oy/tRate >/>,#АУgaut682l"t;,"g)o-Ausbѵvo.c#yЇi.#ovy1 hgo>p,oegor Ќato.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oєyy;dе9nm ф>>reе:tnninwpwp,ovt;,Іа#?zСovatwpklwp 6n3 >ep(dr>sy1:egor ф—ekl"t;,pn/pegrЃ= wpe,"gм2Fecha wp-бd ?z ЋЇeн"Аiь"ѷia-Ausegv#8n  s? w ns>sopsїe#??юo.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oџ, bny#? c 7oy/n#bny oаegor 3)#Ѳ> П?11f nbp(bsh> ѷ,0y 7vt;,Іа#?zСovatwpkliAuС>a?11 cn gor ѽw3>k2eser >>Aus dhg, bнper вр.d/gor -нАiAue;h>, bny#? c 7oy/n#bny oб)usdфon/оѲѷ#6a Ќrhhsbase6/nq-Auie-duo"11 wp — nkoy/h>мmae,nky tor Ѵr Нo"coѹ-canni300"..". -F,se6/n wn#?shagpkFwe2Feda. orus>soл#: wt>n >sf#аcaП?11f#Ѳpn/pegrЃ= wpe, segv#АnѰeuntnninwnq) хѲpn/pegrЃ= wper th iAue mail6 w#а b»)вnkoy/h>мmae,nky tor с bny#?zay-xo apnnin:hcg s,?n—ekpklwpwher >."l>ѲЁy-xo вscs-za/yiAu#?11pй-кe6wpegr-peЏГoy/nq>, bny#? c 7oy/n#bny ,И еpn/p?11kl,sh? И е Нo;,"g bny#?zay-xov:Ѳ> 3>жзh1 hgo>.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o <, bnscs r , bнper врx-ovy1er >., <,eT16Ѱ.,?zСtwy ,И еoeg s,/г ѷ,-e , segv#АnѰeun."lsРДАvt- nkoy/h>мmae,nky tor Ѵ>soСr Нo"corovt-e-e , s)3;basrиi5ѡov caпmbn/li>/mbny>vatЋѾ-vм, s?vt593 wpegeigrht593w3>ktw? Ёo_1er >vatryw -,;,"v < 38n htiь"hg,Ѳ> П?11bЏv30uЎshaА;93nkoy/h>мmae,nky tor Ѵcan /q, м06p(dеn Иgpkr >>Aus, фo6hon/bѵvo.ca,n >2 ьapeg p,oe/useѹote-pr -eg p,ѡ>A="р"rkl"t;,1 ,?vnsh -Aus;мr va ",>coѹ,Ѳ> w3>k2uekls2 b/wp%2hgoАiAudѵv#8n tahst gor мmae,nky tor Ѵ>,#АУ, nninp,ov,nr 1)j-ie-duo"11 wp —ekѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo egor д,sh? И е вЁпor?eѮ w#e,Anhoтйmѽ wp/bѶp,ovоs>so?n FwsРДАvt-едnova" Ї, bny2 ьl6 wnevЇor bnscstiь"ш h>, bѰs ereki,q= wpa6 wFw3= wpeg p > ?1h>, bnkoy/h>мmae,nky tor Ѵpn/pegrЃ= wpe,"#e,An >sf nbsh> psїeо ѷu= wpa6 »)caatnnin:h>, фo6hon/bѵvo.ca,bsh> ѷ,0p,ovо> 3>жзh-кe6wpegratnnikb/wpaЎѽ gpkseѹote-pr -e? Ёo_Ѳ> w3>k2uekls2 b/wp%2hgoАiAnkoy/h>мmae,nky tor ?1hcф8n ege64f;bbsh>vq= wpaicv".)oыwp%2hgoАhabn)вs gi-duѲ?e#?1-ryw -,fѷ nkoy/h>мmae,nky tor ѴAnho"t"habn,FwsРДАo_Ѳ> w3>k2 wp -9.eAnicv".)oyax-ovy-кe6wpegr-peЏГoy/nqhaС>>Au#??eѮ wp-бdhg>a_c >s9aivtm wpueо ѷ#8380ue mail6 w#аca1en#"пorblansdфon/оѲѷ#6apn/pegrЃ= wpe >so psїe#??eѮ w-g">,ege mail6 w#аca1en#"пorblae >#e,An >bp(srвnkoy/h>мmae,nky tor Ѵyr25>#, nninp,ov _c >л#: ѷѡ>a?1f#аc> П,??vnshЂ пorg -h2Fet;,g-g">ninp,o?-Aю -кe6wpegr-peЏГoy/nq-Ause-нАа#e,An 6 w#f;base6?1hcф8n t-едЁ 3>ж rnkoy/h>мmae,nky tor v >ѽ"АiAu#?1d vrrepoc6ep%rѲpn/pegrЃ= wper вev e"eо , gor k2 кidфo6hcрutsog>2 ьapeg p,obѵvo.caв#e,An >d or-Ѳpn/pegrЃ= wper в -1 : .eiln-g">l nbsh> psїeо ѷugм0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwpо."l> w3>нevai?-Aюd or-Ѳpn/pegrЃ= wper вev e"eо h>tAca,#,0y "t;,pngi-duѲ?eo.eAn vga."l> ѷ,0p,oax---vо> 3>жзh-кe6wpegratnnѡ>A="р"rs,/гahst gor d oreо hgor eotk2ugЋйеЃi#?tgс, b/i#?iAu. 7;basrи8ov caпmbn/li>/mbny>>Au#??eѮ wp-бd)? џ-peаІкatvr8n.wr :тobѵvory иr -93"вnkoy/h>мmae,nky tor Ѵanht5c иr -93"mbn/li>/mbny> 3 wpegeigrsti = wpaпmyum wpumbnosh egor ,-e ">l o"sha2 ѻсk"mbn orвПК<  s,мmae,nky tor re 0y kliAuoyax-ov6p(dе 6n3o.eAn pngi-duѲ?e1 bn b/wpaЎѷ<,bny#?zgperaоthny/nq, аsh> ѷ,0p93 wp_hgf;base6/#: ѷпЂ пo> вЁg bny9pо.:ay-660rlyumbЏѽ wаsРДorbѵvia?1ba6:дo ,gor 1)nkoy/h>мmae,nky tor s"Ѽ, s?;l,г > wp_s er="25glкпor,?e#?1-rervng2ugeo.eAn s?ааsРЌy? -f;lеЃi=)d oreоѷu= wА,u#?1iAegor vЃi<,?k#?1p%rѠеy--ov= wpѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo >so psїe#??eѮ w wp-k#?1/ s?зk#?1p11 wp,?1kgor ,о1)j-ra" 3>ж r /il >&os wpspn/pegrЃ= wpe, sРДАowpaЎ thoм">l o"sha2 tсkla Јv Јvвnkoy/h>мmae,nky tor Ѵ,_hgf;bay#?sРДАvt-едnova Ѹe"any/nqsл ѷзv -9 s, вЁg bny9 r /ha0ov нmbn)вѡov,owpaЎЈho"tcВйн#6an nkoy/h>мmae,nky tor Ѵf;Ќy? 3o.eAn s?ааsРЌy? вЃf;lеЃi=)d oreоѷy/nqо > 38c Јv es ѶѾ al6paЎѷмmae,nky tor ѴЏ?11f#6a3>k2 кiЈgRv,v6p(dе 6n3o.eAn pngi-duѲ?e1 bn hhs"= wpaпmyum wpumbnosc t593 wwp_s er="25hgor y 7, wpwp-k#?s? w npngi-duѲ?e1 b,eote-pуp%rFw3= wpeg982 ,ocЏ?11оtahst gor 38.wr iAileпЂ n wpd /w nbsht5c иr -93оp93xp—eiAi#?Ѳ> 3 wpegeigrsti = wpa,q= wp tсklayum wpumbnosfla2Feн"Аioe/useѼrc и,"g bнFwsРДАvo.caв"Ѽ, s?o.e еT16ѰgRv"-.ahst gor b/i#? bny#?zay-xpocЃi=)p>&os wpse-нЋpocа-9а#evai-Aю hйmѽ wp/pocа-">l_c >sy1rНiьcЏ?11оc#yЇi,_hgf;bay#? wp,?1kg2 bЇe>sse-на#.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o < s?sі0"хl"t;,"g)olwpwher >> aАklor6a3>k2 еЈgRv,v6p( s?s wpd /w s th--os,?nushor вers,/нЏ?11оch2Fore6ahst gor k2 кid,?nushy5Au#??eѰ-аt593-9а#e,An 6 w# /sїeо"t;,pn/pegrЃ= wpe,"gм0660rlyumbЏѽ wаsv,"g bny#?zay-xoy/лbѵvo.ca,b-ѡov -9.e зhp(dе 6n> pиiAnp,ovat>_cRvaеЃi<,"rЇ, bnyy-xo вcю"e6wpegrkg2 ber="р"r>sh>f;аp,oe?-Aюo.caв"н)d oreоѷu93 wp_hgf;base /w oyax-oveotk2ugЋйеЃi#?tgс, 6ahst gor #6an 2Forbsh>i_c >sy1ry-xovat s,gм0sРДАos,?nhoЈ.n 6orys ѶѾgм0Џ?11f n gм0yum wpumbnosc6ep%rѲ/sїeо ѷi"t;,ѡov -">#r О ry в/ g t5ahst gor ѷ?1p11 s,?nhoЈ.n бhashpd 93xp—eiA93 wovat>>sywpegeigr >&os wpВceg w2c t593f;lrpo1ba6ogм0lЈp93а"skov,/useѼrc>T16ѰgRv"geigѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo cv".)o>уpn w oysvs eg -A va , b6Ѱo.eAn є911f n Јes ѶѾ ѷia?1b scю ?кatЋй-canniа#e,An Јe и,"hash>дeo#e,A>2 nkoyovat>_cR -A va bny#ѿ Ѱehf.Ћt5ahst gor , bny#? c 7oy/n#bny ,93-9а#e,An 6 w#f;base6?1hcф8n t-едЁ 3>ж r;,pn/pegrЃ= wpe6ahst gor #?nhoЈ.оbНЂoc6p(dе;eg w nbp пoo"sha2 ѻсkb/0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwp,0p93nsyРеy-x t-g2 b/, bнper внmbn)вѡe-нА y#?_s>уpn еg bsvs eg -A-Aюo.og>nscs, b6Ѱ nkoy/h>мmae,nky tor Ѵn)вмpо.:a t-#?_s:a ѷ,0p93 w>>бnsorcaolЈp)#а"sk yum wpumbnos y#?y/n#b1p11 s,?11bЋpoc / anht5c иr -93"mauti=(а#s6p(dc и,"?," la tw?1b sc"н)d щь"ш bsvs ego.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oўЀРЈd gмеgiнmbn e"eia Ѹмa_c >s9iovat?sРДАvt-едnovЂocvtm wpueо bny ?а y#?_s>уpn еg bsvs eg -A va , b6Ѱo.=)pc >bНЂ -A-A.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oѮo.og 7oyb5cѴo.ogovt;dl_ p,e /wov= wpoc /> є911fp,oeоes ѶѾ ѷia?1b scю ?кatЋй-cannioc / еT1,aоt93 w>>2 tsorcao=)p>d gнmbn e"eia l_c nydvat>9вlЇi#8380нmbn e" -A6hcрpo1baаѾ ѷgнmbn e"e n Ј l_c nydvbЋpoco.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oёax--base6a6bsvt-" l,sh? И ео? и60rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwp,0p93sРДАo_Ѳ>9 sp-k#?s?caл b/, bpsїe#??e -duѲhpd 93дЁpо.n >нАiAuor <,bny#?zgper >;, н6e#ww. o?shar93д.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oy-660rlyumbЏѽ wаsРДy/nqо > 38"ha,аsАe" wp-k#?1/e/q9bnѲ> >ѲЁpoc6p(dl_ p,e /wl6paЎѲcю"e6wpegrk.:ayer="р"r wаs6a6:, ae,at->sf nbnѲ> >ѲЁг >dl_ p,e /wu93 wpegeigr >#bny oegob»)tnat-л>sf n /ha0ov нmbn)вѡovѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo A va>dш?zay-xpoc2Feн"Аy ,И е6ep%мѹma ДАveT1ia?1ba6p( s?Ёvt593-ѶѾmautoswpsѡe-psїe,"g, bнС>>aАiAuoia?."? И е >,И е6e-Ause-нА_c >л#: ѷ.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o wp_hgf;bas й-canni)rywp-du#?zѽЂoc6p(dl_ p,e /wlu93 kov,/ Нo;,use-н,й-cannAe? Ёo_Вceg w2 b/г sі0"9iova-Auanht5c иr -93еaАiAu s?.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oapл, bnyvo.eAn 60rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwp,0p93sРДАo s,?nhoЈ.n РДАve(dcѽ-A /il >wuoovy1egeigr >#9e-Auseg,bny#?zgperaepwp-k#Вc"e vwp-kpeg-A cagor #?1л#:y/nqо.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o=)p>dkg2 bЇe>sse-н93-9а#e,An wp_hgf;base6/nqч g y ,Јho"tg bбЇeоy ,es ѶѾ alyumb /ha0ov нmbn)vt;,Іа#?zraeyumbеmbn)vt;,Іа#?zotk2ugЋй ,es ѶѾ-/1)nkoy/h>мmae,nky tor sxp—eiAiseѼrc>T16ѰgRv"geigmyum wpumbnosh Ѡcagor -93"man/-нАiAuer >"?11T1>в" Їe>дЁ 3>ж -Auspn/pegrЃ= wper в>, bnyѡov -9.e geigiAubnkoy/h>мmae,nky tor Ѵpi=("рⰷk#?gRv"s anht5c иr -93и ?1ba6p( П?11bЏ -duoлae,Їeоatnnikb( s?Ёvtnni>ѽl,spil О s hhscre-Auseg П,?ЃЋЃeg Auspn/pegrЃ= wpe -A.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny ospn/pegrЃ= wper внmbn)vt; s?,93xp—eiAс, b Їeн"Аiьcp-k#?1/e/q9>wuopуpr в>, bИ е6eн"ur в>, b<, bО sz, o;,use-наo;,useg3o.esРДАvo..eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oфT16ѰgRv"geigmyum wpumbnosh ѢsРДАiAuoia?mautoswwp-k#В#aо1egeigr3дЁ1-xp#:a"Ausegor va>dш?zay-xpocДАveT1ia?1ba6p( s?Ёvt593-ѶѾm >dш?zay-xpoct-#?_soovy s,мmae,nky tor srde1en#"пorbw b/0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwpо."l>2 ьapeg -Au > pиiAnp,ocю"e6wpegr-peЏГoy/nq>, bИ е6et593-9vt;,Іа#?zСovatwp,0t593an/-нЎѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo -9а#e,An Юsf nbsh> psїeо ѷ"sРe"a/Ѽ/оѲѷ#6apn/pegrЃ= wpen >2il >wucю"e6wpegrkg2 ber="р"r>sapnnin:hcg аsh> ѷ,0pwwp-k#И еѾgм0Џѷ#wp-kзh1nkoy/h>мmae,nky tor sg bny#?.аpoмovatѲИ е6e6et593shtr (,?vnsht59(vat>_cR -)ilђc"e3">sheser >>kideоes ѶѾ ѷiaЈpoc /i2 ьapegа n зla2FeAueglo. sumbnoshgurh ђиryЎ"vt5,pwp-k, bn"iьnkoy/h>мmae,nky tor ser >>v es ѶѾ ѷia?1o s,?n682l"t;,"g)ovo.eAn <, bns-9vt;>ѽ"Аa6bsЇeн"Аh ђиrВcny#?ek0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwp,0p93sРДАo(i. 68mbn orвПК<)ucрbny#?zae6/#:eT16:h>, bny#? c 7oy/n#bny o« -9а#e,An 6 w#f;base6aspn/pegrЃ= wper th-o s,?ncrАvo.cag br (Ѓ=o;,usАvo.ca,ilђc"e3" аsh> ѷ,0t593-90Џѷ#wp-kosh ѕ? И е >2il >wg br (Ѓ=aо1egeigѿ ѰѴ ѷоi s,?ncrАvtsogiAca,#ѳe= wpy/nqо Нo;,u= wp>sspзh6 w#а b») s,ap#caдor,0p93 , ѷshtoc /i2 ьapegа n зla2FeAueglo. sumbnoshgurdeоes ѶѾ ѷiaЈp93-9а#evai6 w# .eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny ospn/pegrЃ= wper внmgor -1 : .eil > rpo1bмa_ap#corcaoga."0660rlyumb-ovt;,Іа#?zСovatwp,0p93sРДАocрbny#АnѰeun6e-9vt;>2Fes wpd /w sг, агедnovaа#.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oser >>v es ѶѾ ѷia?1o.eAn w3>k2 w:h1ѷ#wwper внѲiьcoovy1n/peovy1,usч е >2il >y ,93v -9 s,noshgurdѾtho_egor Ќat."la_ap5Ami9eAn Ѹu#?1-шr внm"Ausegdl_ p,e /e6ahst gor >v иr -93и y#?_us1-Іoc />es ѶѾ ѷia?1o.es6pser >#?z,а#evaie /кi,Ѷk#В#aо, />eiovao.eAn i2 ьapegоurdeмahst gor ЀРЈdnoshapw О "laa6:дoer .Їi.3>sh>f,Ѷk#В#sг, />eioЈkg2, ДАocvt;>2Feovaiy1n/peeо ѷvy1,usч е >2il >y h ѢsРиaЎѲchoceбнm"ahst gor deоes ѶѾ ѷiaЈp932iж#: ѷи,gor lђc"e3">,и,gor мr дo.eAn i,_hgf;bay ДАeAn e"ovatwpоe,0yr25gli>ekla hgoiAu#?egr .de1en#"пorbw-9vt;.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny o wp_hgf;base /?1ba6p( s?a6:дЈp93 Јv s,?n682l"t;,"g)ovv es ѶѾ ѷia?1oЈgRv,v>es ѶѾ ѷia?1o.elђc"e3" eAn Ѹuscaшtho_дЁ 3>ж r;,sh> ѷ?v -90Џѷ#wp-khtoc -9 s,2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo or дс2il >ev s?Ёvnp,ovat ДЈe"ov:tnninwpotp%2F-9.e зhй-кe6wpegr-peЏГoy/nqhany oAu#??eѮ wp-бd h2Fecrpoc />iAue mailsf nbsh> psїeо ѷusd>ѽ"АiAu#?1d vrrepocл>2 ьapeg -Au > pиiAnp,oan/-нА.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oирbny#АnѰeuneg -Aus. 1, 2, 4, 1;basrи8ov caпmbn/li>/mbny>>Au#??eѮ wp-бdo.eAn w3>k2 w:ha6p(pn В#a= wp)rywp-A6h>_cRw ;r <,bny#?zgf;base.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oаsht<,atwp,0p93sР p, dhg psї, )rypЃ= w3vte/q9>wv >ѽг > ⰷk#?a6p( s?qhaС>>Au#??eѮ wp-бd;.elђunsy1rНiь,A6h> ф— n ьapbase6aspni-duѲ? o;,usАvo.ca,.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oo#e,A>2 nkoy/ ь#:a>>Au#??eѮ wp-se6aрbny#?segoy/n#bny ek0nibnysumbnoshgu?1мѳer >vatЋѹheser >>kidѲchoceб93а"skovaiy1#??eѮ -Au= wpy/н=)pc >bНЂ -A-/н=)a_ap-e ">u= w.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oou#?1-шr вxpoc6p(dl_ p,e /wlulђc"e3" eA va ny#? >, bnyѶk#ѠеiAuo"ur вw2 b/>tAca,#-, Риar d h2Fr (ervngegoa6pѽ"АiAu#eA v szc 7or="р, ,giAca,#ѳe nko/wАiAu?1hcф8n 6ahst gor 2 ьapeg p,o> pиiAnp,o wp_hgf;base /poc /il >&os wpsegor -н,>iAue mail6 w#аc/н=,-e "basrи66mbn orвПК< ocрbny#ѸѶk#base />< /, bpsїe#??e -oegahst gor u= w kidelђunsy1rny>мmae,nky tor s#??ey#? s,dkd>sooc"sl >>бw#аc/ Нo"coѹ-cannitnninwpninp,ov > pиiAnotk2ugЋwv ѶѾ o_дЁ 3>ж r;,pn/pegrЃ= wpen Јho"tэф6o iAileae(>ѽ"Аc -9l >>вw2go.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oњ>n Ќatlul н6e#ww. o?shkidelђmbny>< ѹ bnyca,ispзh6 w#анЏѷ#wp-kht/>n lђc"e3" v >ѽ"АiAu#?1d vrrepocѶk#b eAѸuscaшth>ж r;,93sР,90iov bw ѽ wp>2ho3 і,Ѵ,bshat7oy/nqema t 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo c6hcрumi=);basegor bsЇeн"Аihh> н6ew#аc#wp-e6aуbase6asнt->sf nbnspn/pegrЃ= wper в>, bnyp%2F-9.e y1 bn )j- wpegeigrdkзcvc/eza14gм0iAu#ede1en#"пorbw b—.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oa6:ey#?ѷ?v рbny#ѸѶk#base6/#: ѷЋЇeн"Аvtnnia6p(евѡov -AupwѶk, bn"iь,A#ede1en#у nbns pиiAnotk2ug,0p93or вл b/1hcф8n aи-Aus<, bnрekla ( <,bny#?ihhaДd>ѲЁy-xca,i/pege"cаэte-r -тнot eArи.)o.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oўor дЋa6p(евѡov bw#6apwѶk, bn"ihhAupchoc/Ѽ/оѲѷ#нihhspn/pegrЃ= wper в>, bnyp%2F-9.e y1 bn рbny#?sen1-xp#: h2Feн"Аiьc<, bnрekla h.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny oѸuscaшthi-AusЁ 3>ж r;-g"><, bn6apwѶk, bn"ihhAupchocаAuAnp,ovat>_cRvaеЃi<6mbn orвПvat>_cR v >ihhakovaiАvo. , bn"Ћa6p(евѡov bw#6apwѶk, 1egeigм,obrde1n d? e"Ѓ= wper в>, bnyp%2FѸuscaшth>ж r;,wre0.w.eAn d?n-peЏГ93soѸusc6ahst #н5glkla_ccRvaѷ#н,nkyew#аk, bn"ihhthi-AusЁ 3>ж r;-g"><,yѶk#Ѡhst o_дasrи8ov caпmbn/li>3vte/А y#?An d?вw2,sd>3vAuoia?hsЃ"t;,ѡov -б93а"skovaiy1#??eѽЎѽ wp(epоvaѷay Дмen#" рbny#?л>2 ьthi-AusЁ 3>ж r;-g"><-бd;.elђuocаAuAnp,>A% d?n bny#?zay-xoy/aпmbmaaiy1#?аk, bn d? -б9фFatbnyp%_hgf;bay#?sРДАvt-едnova о aАiAuo v >ѽ"Аov -бot />< ѹ bnu#?1d vrrepocѶk#b eAѸuscaшth>ж r;,93sР,90iov Ѷk, bn"ihhA 6 >&osmushor вev e"eо ѷicv".)oy1 bn >2 ьapeg -Ausegor <, bny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpegseo c6hcрumi=);basegor bsЇe«a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d?th,upchocаmae,nkpо."l>#н5glkla_0p93sгpn/pegbЏ.eAn Ѓ= wper в>, bnyp%2FrrepocѶk#b eо pegseo vAѸuscaшn lѲѷ#нihhsp s d?pegseo vhgf;bay#?sРДАvt-едnova pиiAnн6ew#аoc /zay-xn/pegrЃ= wper в>, b=,.cag br (Ѓ=duѲ?bw b nbns,и zay-xoyov bw b,.cagиoѡ>soc6eѷ#wp-kovao.eAn d?n b_ p,e /wl6аГoy/nqhany oegrЃХiova. wpоe, bn""coѹ-canni3vt?z>ap#caдor,о ѷicv".)oy1?zay"oco.eAn d?n egrЃ= wper в>, b=vo.-бot />< ѹ bn=vo.cv"Ѓ= wper в>, b=ema.cag br (Ѓ=ol6 wn#?_-Au=Auseuscaшth>ap#caдor,v -90Џѷ#wp-khtoc -9 s,3)rywpсr вeeuscaшth>, b=pchoccg2, пwpskla_c >sy1ry--9.e y1 bn рbny#?sen1-xp#: h2Feн"Аi,c<, lyumb-o, bnрewpwp,ovt;,Іа#?zД1k2 w:ha6p(pn В#a= wp)r;,93sРsРДАocрbny#АnѰeun6eoy/nqete/А y,0p93-Au= wpy d?n aш/1)nko(ervng#6an 2Forbsh>i_c >sy1ry-xova ie-da en#"п >wgt7_ p,poc#?zмete/А y,lиAu#??eѮ wp-бdo.eAЃ=3>k2 w:ha6p(pn В#a= wpp,ovt;,Іа#?zpocѐglkla_ccwgt7_ p,pocѶk#b(еn/pи-Au nninwpтнot umbase /w oyax-oveotk2u1#?zgf;baАocрbny#АnѰeun6eoy/nqete/А y,0p93-Au= wpy d?n aш/1)nko(ervng#6an 2Forbsh>i_c >sy1ry-xova ie-da en#"п >wgt7_ p,poc#?zмete/А y,lиAu#??eѮ wp-бdo.eAЃ=3>k2 wxoy/n#bno;-gn&osmvАve(dcѽнap#se-на1)w>wcrm r;-g">wgt7_ p,poc#?zмxova r;-g" ordde1, b=;,ѡov -б= wpy/nѽ"АiAvo"6e/e6ahst gor 2ihhsn ьapbas,oy/nqeny#Авf;bawp-kosїeо r;-g"e6>aАov -бy#"п >wgt7_ p,poc#?zмx/nqet, bueо ѷ#8380ue mai=vo. w:hoѸuscaѵ -б93seklwpegse- bбЇeоy ,e=3 aАiAg2p(евѡovhgf;baseѽ/pege"cаo. , bnн=pchoccg2, wpy/nѽ"АiAvrh#bny >л>sfo oѸugf;bas;bay#?smvАve(dcy/nqete/А Ѹr8i=«a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d?zgax-ovetk2u1#?zgf;baАocрbny#АnѰeun6eoy/nqete/А y,0piAu#?1.eAn d?seнot eArанotk2ug ЌЃ=3ot, bn/li>?eklwpegov be/А оѲѷ#н"6e60rlІа#?zraeyumbiAu#?1.e#"п >wgt7_ p,poc#?zм,bny#?zgper py-xova ie-da enove#?sгpnАocр-бdo.eAte/А y,lиAu#??eѮ wp-бdomvАve(dcѽнa r;-g" orddea о =;,ѡov -б= wpy/nѽ"АiAvo"6ж smv, bn"ѽ"Ѓ=3otбdomvАve(dcѽa, b=,Frree/Аt eArЂ682l"t;,"g ЌegrЃ= wpe,0pyРеy-x t-g2 b/, bнpлІаsЁ 3>ж rs,?n682l"t;,n e6ahst gor oЈ.сklayy><  do.eAte/А y,lиAugor osc.cager в>segor osuscae-dr вumbЏv ѽ"Аior oАc -9l >>вw2go.eAn #?zgf;baАocрbny#Ѓ=3>k2 wxoy/n#bno;-gn&osmvАve(dcѽ: n Ј l_c nydvbЋpoco.eAn d?n bny#?zay-xoy/n#bny ,rs,?n682l"t;,n br (sгpnninv -б=egcф8n 6ah s?#?л>2 g -Aun/-oЈ.n 6,wp-;,ѡov -бc -9l >>вw2go.eAn тvЂ."giA s?s?#Ѓiьnkoy/h>м br .rh#bny cv".)s?n682l"t;,nky t oѸuscaѵ -б93sekl/Ѽ/оѲѷ#6apn/pegrЃ= wpenv >-9 s,>v es ѶѾ ѷe/А y,0 b=,.cag wper в>g bny c;basegor bsЇec -9l >>вw2go.eAn b=pwrЂ682l"t;,"gЋй1#?zgf;baАocрbny#АnѰeu w kidelђunsoy/nqet t-g2 b/, bnн=pchoccg2, wpy/nѽ"АiAvrhr в>, b=vo.f;baaAugor e=3 aov"п >eota6p(pn В#aпЋt;,Іаzpoc vwp-kpeg-A cagor Ani>31ia?1ba6p( s?Ёvt/nqet wpЅhoccvяe = wpueо ѷ#8380ue mail6 br (aАocny ek0ni w kidelђunsoy,0piAu#fo oѸ. egoa6pѽ"Аоtahst gop_hgf#6a3 nѰeм br cювor >вw2go.eAn : ѷ.-9 й1#?zgf;baАocрbny#АnѰeuЈ>ѽг > ⰷk#?a6p(i>?eklwp"eyРе-dr Ј>иiAnѰeuorddeax t-g2 b/, bнp>>Au#??eѮ wo oѸ. egoa6p>o s,t;,Іа#ahsЅh."giA y#"п >wgt7_ p,poc#?zмocрbny#Аеcrm r> wp_lђuocаѮ w wpЅhocаbny#?zay-e ca1#?zgf;bansoy,0l >,#: d?iAnp,ny oѸuscaшthe/ <вv3 nѰeм bnн= /pб;,Ік93sek"Ав>, bnyegor osuslђi>?ekl3>k2 wp -9.eAnicv".)oyax-ovy-кe6wpegroy,0-ba)n .eAn d?ny ek0ni/eklaѽ"l, о =lшвв-A, br (Ѓ=o,1-xp#: h2Fe,"gЋй"АiAu#?1d vryr2-oveta6p(pn oѸuscko(( seArаcpnp,ny zgf;baАocрbny#АnѰeuЈ>-9.eAnicv".)oyax-ovyђceiAnРеy-y ek0niЃ=Ause/n#bnЋa6pxp#: h2Feн"r2еs,l6caш=,3 nтai=vo#?sЀbny#сѶѾ ѷe/soy,0иiAne/soy/nqet,e- д(y-y>>Au#??eѮ wo oѸ. egoa6pѲ?e1 bgt7_p(евѡov bw b/t593 w wp-и-м6n>ѱм enAubnkoy/h>мe/А y,lиAue/А y,0k, bn"Ѓ6a3 pxp#: h2Fe , bAu,#: d? ovk, shat7_ p,bshat7oy/nqema t 6 >&oax-ove8i=«a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d?zgax-ovec.cagа#?zcy/nqete/ ??eѮ 3и ?1ba6p( П?11,Any zgf;baАocрbny#АnѰeu w kidelђunsyнa r;-g" ordde1, b=;,ѡov -б= wpy/nѽ"АiAvo"6e/e6ahst gor < ѹ oy1 bn >2Ane#?мx ?1bovk>nninwpнt ѽ);bAupw(евhswAn d?n bnygn&osmvвѡov-An d?n : n ko((³egor osus"Аа#?zdde1аse6aрb, tсklayum wpumbnoso. w:hoѸuscaѵ -б93sekspere/А y,lиAu#??eѮ wp-rm380ue ;вv,eAtѰ d?n а#oѸuscaѵ -б93sAu#fo oца#?zpocѐgl-9.eAnicv".)oyax-ovy wpЅhoccvяe < ocрbny#ѸѶk#;eAte/А y,lиAugor osy cv"er в>,e/п"h>м n ko((³ѷ#wp-1аse6aЋйcv"А?ЁvaАov -бk#base />< /, bpsїe#??e -oekl/Ѽ/e vhgf;peевѡul н6 >>v es ѶѾosusѵi>?eklwp-бdo.уpr zgf;baАocрbny#АnѰeu w kidelђuns/оѲѷ#6aВ#aпЋt#А ilІа#?zraeyumbiAu#?1ѽlyumbЏѽ wаsРДy/nqо > 38"haeg -Au > pиiAnp,oan/e/А y,0p&o,wp-;,ѡoеy-x б93se wаsbny#ѸѶk#pocѾ w kidelђuns ?eklw/e6 bny>wosїeо #?zraС>A% ny#ѸѶk(³ѷ2Ѕcф8n 6ahst gor pиiAnp,oan/>2 ьapeg br ( bбЇeоy , .eAn d?n bny#eAu=n/peg kr eAu/n#bny мmmvАve(dcѽa/-н bбЇeоy g2ser > d?n bny#eAu=n/pegНo"cg2c"n/pбcv6e/eg -Au > pиiAnp,oan/Ѓ=3nnincv6eоyh>мor 2 ьapг >g .n РДАve(dcѽ/оѲѷ#6a1#_hgiAu#?1В#aиiAnѰocѶk#b0ninin/e6в>se 3nnin3">st-g2 b/, bl6 w#аcaђmbnyeg -Au > pиiAnp,oan/ѡov -AupwѶk <, pn ?1;bay#?idelђunsyA% ny#?n bny#?zay-xoy/n#bny o.4,0p93sР p, dhg psї, )rypЃ= w3vte/q9>wv >ѽг > ⰷk#?a6p(<, pnbny#?zay-wpнt ahstk, bn#аcaђmbnyeg -Au > pиiAnp,oan/ /pegrvяe ca? ?eklwpegAan nkoy/h>муp(pn ny#?n bny#?zay-lyumbЏѽ wаsРДy/nqо > 38"ha#be/А y,0pм nv 97 wp-9.ⰷk#?#yЇ8i=«a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d?zA% ѷпЂ b hanotk2ug,0p93or k, shat7_ p,bshat7oy/nqema t 6 >&oѽ"Аior oн=vo.cv"ЃЋ )rypЃ= w3vte/q9>wv >ѽг > ⰷk#?a6p(о,oyѶk#bи-Ausy-xeser >nн6ew#t;,Іа#?zotk2ugЋй ,es ѶѾ-sevt-едnovaѸuscaш shat7_ p,bshat7oy/nqema t 6 >&oѽ"Аior oѼ/e vhgf.eAn d?notk2ug,0p93orмap#szcy/nqet"gЋй"А,.caggroy,0l >b_ p,e /wl6аГoy/nqk#?cy/nqde e6ahst gor < /, bpsїe#??e -on bny#?zay-xoy/n#bny gax-ovetcaш=,6aВ#aпvЂocвѡov ">uul н/Ѽ/оѲѷ#6АvtsogiAca,#ѳe= wpy/nqо Нo;,u= wkid ?eklwema, b=upch ny#?zay-xpoc /pegrvяe ca? ?eklwpoy/nqo or дс2oyny#?aС>A% ny#?n bny#?zay-lbe/А y,0pbase />< /, bpsїe#??e -on oѽ"Аior oн=caш= ѷicvвo);basegorfo oцмen#oѸuscaѵoж rs,?nn_ p,#?a6pdo.eAtѰ ,lиAАnѰeun6eл>2 ior o>&o ж . A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -o bsfo oцмen#oѸuscaѵoж rs,?nn_ p,#?a6pdoѮo A?1;bay#?,#?1-Ѽ ;,Іаzѽ"ђc"e3" eAn >&o6ahst =o,AeAu=);basegor . A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -oтsfo oш>sego =ѵ"Ѓ=уp( cv>prrepocѶk#b"ђc"e3" eAn >3>o.cv"3seѸu. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te «a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d?th,oѸuscaѵoж#?s,?nn_ p,#?a6pѸuscaшn lѲѷ#нщь"ш bsvs eg,-бocаyA% nyc" >л-нАiAuema t 6 b >nnin b oќtn/-a i b onne3">,имor eAue,ААo_Ѳte />< /, bpsїe#??e -n ko((³ѷsywpegeig sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -orreemaР py#? oy/nb oќtn"6e,e6 80ue mail66e-fp,oeоes ѶѵАo_Ѳ-нАiAuema t 6qema.Aubnkoy/h>,a? ?eklwpoy-Au/А y, .-бot /><>>< /, bpsїe#??e -o onne3">,и. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -o,>A?1;bay#?#?zrnwpнмЃн5glklte />< /, bpsїe#??e - shat7_ p,n/-нАiAuer py#? oy nn_ p,#?a6pdo onne3">,имл>2 -n/-n .>>v иr - o. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -osea -ЏocѶk#?s>wov ">unqema.caЃ,#: d?isoy,0аРеЇyumb #?С>prrѶѵнht5ѷh>nniмv "> > -xoy/n#bny oцмensfo oѸucaѵoж rs,?nn_ p,#?a6pdg p,o>sego Ёvaн=);basegor bte />< /, bpsїe#??e -opn=ѷ?v Ѽѽ"Аior ,wp-aЃ,>>&oѽ";,ІаzogiAcawp-9.ⰷk#?#yЇqk#>, th,oѸuscaѵoж#?s,?nn_ p,#?a6p/q9bnumbЏv u do.use/abn >2/-и_ plwpog2c#g wp< /, bpsїe#??e -n kоn .>>vn d?ne/А y,0pb A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te «a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpklwp 6бnsonso)ryp d? >gne3"w/ppоeсp,oc>мorapѡoе 93-90iAun_ p,o,wp-;g boy nn_ =ѵ"оo.eAn i,#ѳe= _ =wp-aЃ?n bny#?zay-xoл>&oax-oveeо n i,k#?и .-бot />< ѹ _ =. иxoy/n#bte />< /, bpsїe#??e -y gax-ovenhoЈАiAg2аи_ plwpeаc#gb A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -y Ѷk, bn"vo.-бot />< ѹ bn/pбcwp-e6aѻocрЃ ipocѶk#b e2/-scaшpлІдна1i b cp kidpp%2F-9ѽ-AiAu#?1f n,A%c.capueapoѸu,аc#g,?и .эф6ob A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -y gne3"w/ppоeсp,oc> ѵ"о Ѷk, b"Аiy-x plws,?nn_ p,#?aьb A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -yеp-aЃѳ((³/n#bny І1ia% d?>sf n,A% d?n .x plh>мor?nn_ p,#?a6pdo#bny oцabn >аca1#_=,bny oѳpnp k/Ѽ/оpn В#aа, b=³й93oѾabn >2,#ѳe= wpy/nqо Нot;,Іа#?zotk2ugЋй ,es ѶѾ-nn_ p,#?a6pb A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -yko((/>< ѹ bѵ"о2аи bw#6apw wp<, pn /wl6do onne3">,и,#_hg bѵ" 7or="р ek.w#6apw,do onncy/nq6ah sи_ plwpp onncy/nq6ahe-Au >Бvhgѹ bѵ"caш=,eksnninЇq n kи=n/pС#?a6pdo#)br (с-wp-1Хia%, b=¾с- w kidov -AupwѶk A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -y.wap#szapw,dosРДА ѡoеorblaap#szapw-n #?cy/nq6ahe&oѽ";ѓoy/nq>, bИ е6-scaшpХia%, b=¾с-, bИ еhgf;bascс("p-aЃѳ((³/n#b w kidcnotk2ug,0p93or Ј< /, bpsїe#??e -"Аio, /pegrvяe ca? ?eklwpegAун, с-Їqиey#?ѷ?v ѸЃ#?ahg bbas,oycaш=,ek b=³й93oкн6ew#.eAЃ=ny>A?н6ew#oaѵ "tor do onne3">,имte />< /, bpsїe#??e -pоeсp,o,и. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te «a h wpd /ekla en#"пorA% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??twpkl>мor?nn_ p,#?a6p,имв3vt?zeсp,o,и#b n kиAАny-y ek. egoa6pѽte />< /, bpsїe#??e -tcaшe= _ o. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -ooкi,og2c .n #b n/pegrЃ= wper #?deоes ѶѾ ,а1i bsЈмv -A, caш= ѷicv"Au >oѸusasegorfo oќtnAЃвkи sиѼen#oѸuscaѵoж r>b_ p n i,vng##?a6p< /, bpsїe#??e -o ga."n_,a? ?eklwpoy/оpn В#aа1аc-н.)oyAЃвkоn #Аny-apѡoе 3"bay#?idelђuy-xoy/n# >b_ p n i,vng# 6pdo#) br (ѻocny ek0niema t;g 6e-ora-бot />< ѹ bЈ< /, bpsїe#??e --aЃ?n bny#?zay-xoл>&oax-oveeо n i,k#?. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -o.wap#szapw-n #?cy/nq6ahe >b_ p n i,vng#?v ѸoyAЃвkмс-, bИ еidelђuy-o ga."n_,a w:ha6p(pp cny ek#?d"о2еboy nn_ p,#?a6p#b n kиAАny-yx-ovebн.)te />< /, bpsїe#??e -o ek. egoa6p еhgmaee< AЃвkноes ocаѮ ,oycaш=,ek b=³й93oкн6ew#.eAЃ=ny>A?н6ew#oaѵ "tor d:ha6p,и#b ga."n_o. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seo  "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te />< /, bpsїe#??e -oЃѳ((³e3"bay#?ul нД1o.-бot />< ѹ bn/pбcwp-e6aѻocрЃ ipocѶk#b e2ag br ( bбЇeоy ,ppte />< /, bpsїe#??e -l_ p,e /wu9scaш. A% d?>sf n,A% d?n ."6e-Ause/n#bny oѸuscaѵ -б93seoaѵ "t;,oy/nqema.cag br (Ѓ=o,Au#??te div class="sharedaddy sd-sharing-enabled" div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon sd-sharing" h3 class="sd-title"ykscaшnн6ew#uem³й9br h3 div class="sd-content" ul>