Стаття 235. Дослідження письмових доказів

Стаття 235. Дослідження письмових доказів Реальна допомога у кримінальній, цивільній справі Харків, Харківська область Доступно, коректно Допомога свідку, потерпілим, при експертизі Складання, подання процесуальних документів Представництво інтересів у суді у кримінальній, цивільній справі +380679331668, +380668243914

Стаття 235. Дослідження письмових доказів

Стаття 235. Дослідження письмових доказів

Стаття 235. Дослідження письмових доказів

1. Письмові докази, у тому числі протоколи їх огляду, складені за судовим дорученням або в

порядку забезпечення доказів, за клопотанням учасника справи оголошуються в

судовому засіданні або пред’являються йому, а в разі необхідності — також свідкам,

експертам, спеціалістам чи перекладачам для ознайомлення. Стаття 235. Дослідження письмових доказів

2. Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх огляду. Учасниками справи з приводу зазначених доказів можуть

ставитися питання свідкам, а також експертам, спеціалістам. Стаття 235. Дослідження письмових доказів

Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно. Харкыв, Харкывська область

Стаття 236. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

1. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути досліджений у відкритому

судовому засіданні або оголошений за клопотанням учасника справи лише за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України.

Стаття 237. Дослідження речових та електронних доказів

1. Речові та електронні докази оглядаються судом або досліджуються ним іншим способом, а також пред’являються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках — також експертам, спеціалістам і свідкам.

Особи, яким пред’явлено для ознайомлення речові та електронні докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до протоколу судового засідання.

2. Протоколи огляду речових та електронних доказів, складені в порядку забезпечення доказів, виконання судового доручення або за результатами огляду

доказів на місці, за клопотанням учасника справи оголошуються в судовому засіданні.

Учасники справи можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів.

3. Учасники справи можуть ставити питання з приводу речових та електронних доказів свідкам, а також експертам, спеціалістам, які їх оглядали.

4. Електронні письмові документи досліджуються в порядку, передбаченому для дослідження письмових доказів.

Стаття 238. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

1. Під час відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису, що мають приватний характер, а також під час їх дослідження застосовуються правила

цього Кодексу щодо оголошення і дослідження змісту особистого листування і телеграфних повідомлень.

2. Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в судовому засіданні або в іншому приміщенні, спеціально підготовленому для цього, з

відображенням у протоколі судового засідання особливостей оголошуваних матеріалів і зазначенням часу демонстрації. Після цього суд заслуховує пояснення учасників справи.

3. У разі потреби відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній частині.

Стаття 239. Дослідження висновку експерта

1. Висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в судовому засіданні.

2. Для роз’яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені питання. Першою питання ставить експертові особа, за заявою якої призначено

експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням обох сторін, першим питання ставить експертові позивач і його представник.

3. Суд має право з’ясовувати суть відповіді експерта на питання учасників справи, а також ставити питання експерту після закінчення його допиту учасниками справи.

4. Викладені письмово і підписані експертом роз’яснення і доповнення висновку приєднуються до справи.

Хакеры, биткоины, фишинг

Хакеры, биткоины, фишинг Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харкьовская область. Представительство интересов в уголовном, гражданском деле в суде. Составление и подача процессуальніх джокументов. Помощь свидетелям, потерпевшим, при єкспертизе +38 066 824 39 14, +38 067 933 16 68

Хакеры, биткоины, фишинг

Хакеры, биткоины, фишинг

Хакеры, биткоины, фишинг

Хакеры украли $50 млн в биткоинах с помощью фишинговой схемы в AdWords

Компания Cisco совместно с Департаментом киберполиции Нацполиции Украины раскрыла фишинговую схему, организаторам которой за три года удалось завладеть $50 млн в криптовалюте. Хакеры, биткоины, фишинг

Кампания была организована украинской хакерской группой Coinhoarder. Хакеры, биткоины, фишинг

Её целью было хищение биткоинов, принадлежащих пользователям одного из самых популярных криптокошельков Blockchain.info. Хакеры, биткоины, фишинг

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

«Кампания была очень простой. После начальной установки организаторам требовалось только продолжать скупать рекламу в Google AdWords, чтобы

обеспечить постоянный приток новых жертв. Кампания была ориентирована на конкретные регионы и позволила организаторам заработать миллионы долларов

путём кражи криптовалют у своих жертв. Кампания наглядно демонстрирует, насколько доходными могут быть подобные виды кибератак», — говорится в

отчёте Talos, подразделения Cisco, которое занимается вопросами кибербезопасности. Хакеры, биткоины, фишинг

Мошеннические объявления таргетировались на ключевые слова, связанные с криптоиндустрией («блокчейн», «биткоин-кошелёк»), и содержали

ссылки на поддельные копии сайта Blockchain.info – «blokchien.info/wallet» и «block-clain.info». Хакеры, биткоины, фишинг

При переходе по этим ссылкам отображалась зеркальная копия реального сайта компании Blockchain, которая управляет кошельками Blockchain.info и Blockchain.com.

При этом настоящий сайт компании в результатах поиска Google ранжировался ниже, чем поддельные.

Пользователи, одураченные мошенниками, вводили приватную информацию, которая позволяла хакерам получать доступ к их кошельках и хранящимся в них биткоинам.

Сотрудничество с киберполицией Украины

Cisco в сотрудничестве с киберполицией Украины изучал эту «масштабную фишинговую кампанию» в течение шести месяцев.

Исследователи отмечают, что с тех пор используемый группой Coinhoarder метод получил широкое распространение среди мошенников.

Согласно выявленным Cisco фактам, группа Coinhoarder функционировала, как минимум, с 2015 года. За это время хакеры похитили около 50 млн долларов в криптовалюте.

Только за период с сентября по декабрь 2017 года они украли $10 млн. На одном из биткоин-кошельков, принадлежащих группе, общая сумма полученных средств составляет $1 879 471.

Напомним, что активное распространение таких схем вынудило Facebook запретить рекламу криптовалют и ICO. По данным Forbes, в настоящее время Google также прорабатывает этот вопрос.

Адвокат в уголовном процессе: вопрос про подтверждение полномочий

Полномочия адвоката на участие в уголовном производстве подтверждаются, кроме адвокатского свидетельства, также ордером или договором.

Адвокат в уголовном процессе, чем подтверждаются полномочия?

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) разъяснил, что для подтверждения полномочий защитника на участие в уголовном производстве необходимо всего два документа.

В частности, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордер, а также договор с подзащитным или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

Соответствующее постановление по делу №752/11464/16-к было вынесено 6 февраля.

Как отметили судьи КАС ВС, апелляционный суд вернул жалобу адвоката по той причине, что он в подтверждение своих полномочий предоставил только ордер и не предоставил договор.

Защитник не согласился с такой правовой позицией апелляционного суда и обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда под председательством судьи Аркадия Бущенко, сделав глубокий анализ правовых норм, пришла к

выводу о том, что «п. 2 ч. 1 ст. 50 УПК определяет, что полномочия защитника должны считаться подтвержденными, если в дополнение к документу,

предусмотренного п.1, защитник предоставил хотя бы один из документов, предусмотренных п.2 ч.1 этой статьи».

То есть предоставление защитником только свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордера — достаточно для

признания его лицом, которое имеет право обжаловать судебное решение в апелляционном порядке», — отметила судья-спикер Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Татьяна Шевченко.

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно. Харків, Харківська область. Представництво інтересів у суді у кримінальній цивільній справі. Складання, подання процесуальних документів Допомога при експертизі, свідкам, потерпілим +38 067 933 16 68, +38 066 824 39 14

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 230. Порядок допиту свідків

1. Кожний свідок допитується окремо. Стаття 230. Порядок допиту свідків

2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в залі судового

засідання під час розгляду справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область

Перед допитом свідка

3. Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання і стосунки зі сторонами та іншими учасниками справи, роз’яснює

його права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від давання показань. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Відмова від давання показань

4. Відмова від давання показань приймається судом шляхом постановлення ухвали. Стаття 230. Порядок допиту свідків

5. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий під розписку попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве

показання і відмову від давання показань та приводить його до присяги: «Я, (ім’я, по батькові, прізвище), присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи». Стаття 230. Порядок допиту свідків

6. Текст присяги підписується свідком. Підписаний свідком текст присяги та розписка приєднуються до справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Допит свідка розпочинається

7. Допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що йому особисто відомо у справі, після чого першою ставить питання особа, за заявою

якої викликано свідка, а потім інші учасники справи в черговості, передбаченій пунктом 3 частини п’ятої статті 227 цього Кодексу. Стаття 230. Порядок допиту свідків

8. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть ставити свідкові питання в будь-який час його допиту. Стаття 230. Порядок допиту свідків

9. Головуючий у судовому засіданні та інші судді мають право з’ясовувати суть відповіді свідка на питання учасників справи, а також ставити питання свідку

після закінчення його допиту учасниками справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

10. Головуючий має право за заявою учасників справи знімати питання, поставлені свідку, якщо вони за змістом ображають честь чи гідність особи, є

навідними або не стосуються предмета розгляду. Стаття 230. Порядок допиту свідків

11. Кожний допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду справи. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Суд може дозволити допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за згодою сторін. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Свідок може бути допитаний повторно

12. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному засіданні за його власною заявою, заявою сторін та інших учасників справи або з ініціативи суду. Стаття 230. Порядок допиту свідків

Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити питання сторони, інші учасники справи, суд. Стаття 230. Порядок допиту свідків

13. Суд може одночасно допитати свідків для з’ясування причин розходжень у їхніх показаннях. Стаття 230. Порядок допиту свідків

14. Свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, старості, інвалідності або з інших поважних причин, допитується судом у місці його проживання (перебування). Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 231. Використання свідком письмових записів

1. Свідок, даючи показання, може користуватися записами лише в тих випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними,

які важко зберегти в пам’яті. Ці записи подаються судові та учасникам справи і можуть бути приєднані до справи за ухвалою суду.

Стаття 232. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

1. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не

заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей.

2. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про необхідність давати правдиві показання, не попереджуючи про

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.

3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду ставити свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.

4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із

зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалений той чи інший учасник справи. Після повернення цієї особи до зали судового засідання

головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість ставити йому питання.

5. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання.

Стаття 233. Оголошення показань свідків

1. У разі відкладення розгляду справи показання свідків, зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під час допиту їх за місцем

проживання, або показання, дані ними у судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення, повинні бути оголошені і досліджені в судовому

засіданні, в якому ухвалено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому засіданні є неможливою. Учасники справи мають право висловити своє ставлення до цих показань і дати щодо них свої пояснення.

Стаття 234. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

1. Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їхньою згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями 230-232 цього Кодексу.