Возмещение вреда, причиненное источником повышенной опасности

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридические консультации. составление и подача процессуальных и иных документов правового характера.

Возмещение вреда

Возмещение вредаВозмещение вреда. Верховный Суд Украины на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам при рассмотрении дела 6-1083цс15 сделал правовое заключение относительно того, кто должен возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности (лифтом).

Разъяснено, что согласно части 2 ст. 1187 ГК вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор подряда, аренды и т.п.) обладает механизмом, использование, хранение и содержание которого создает повышенную опасность.

В случае, если вред причинен подрядчиком, который действовал по заданию заказчика и под его контролем за безопасным выполнением работ, то в соответствии с частью 2 ст. 1172 ГК возместить вред должен заказчик, который к тому же является владельцем лифта как источника повышенной опасности.

Судом установлено, что по условиям договора подряда подрядчик обязался обеспечить бесперебойную и безопасную работу лифтов, при этом заказчик оставил за собой круглосуточный контроль за работой лифтов, предусмотрев также необходимость назначения приказом должностного лица, ответственного за организацию безопасной эксплуатации лифтов, которое должно иметь соответствующую квалификацию и пройти необходимую аттестацию в установленном порядке.

Глава 82 — Гражданского кодекса

Возмещение ущерба

Параграф 1. Общие положения о возмещении вреда

Статья 1166. Общие основания ответственности за причиненный имущественный вред

1. Имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло. Возмещение вреда

2. Лицо, которое нанесло ущерб, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что вред причинен не по его вине. Возмещение вреда

3. Вред, причиненный увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица вследствие непреодолимой силы, возмещается в случаях, установленных законом. Возмещение вреда

4. Вред, причиненный правомерными действиями, возмещается в случаях, установленных Гражданским кодексом Украины и другим законом. Возмещение вреда

Закон України про управління житловими будинками

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Ведение дел гражданско-правового характера в суде.
Апелляция.Кассация.Европейский суд по правам человека.

Закон України

Закон України

Закон України. Незважаючи на те, що закон містить у собі серйозні зміни у системі управління житловими будинками, влада не поспішає інформувати населення про нововведення.

Що ж чекає на власників квартир багатоповерхових будинків у найближчій перспективі?

Новий закон руйнує монополію ЖЕКів на надання житлово-комунальних послуг та перекладає повну відповідальність за утримання та управління будинком на

його мешканців. Відтепер власники квартир багатоповерхових будинків мають опікуватися не лише своїми оселями, а й сходами, ліфтами, дахом та подвір’ям.

Згідно нововведенням, мешканці мають час до 1 липня 2016 року, щоб визначитися з тим, хто здійснюватиме управління їхнім будинком надалі.

Вирішувати подальшу долю свого будинку, а відповідно — свого комфорту та благоустрою, власники квартир мають на загальних зборах.

У такий спосіб мешканці повинні обрати управителя будинком поміж себе, або запросити керуючу фірму, яка надаватиме усі житло-комунальні послуги,

відповідатиме за утримання будинку, ремонт, буде підзвітною мешканцям. Вартість таких послуг визначається за домовленістю сторін.

За новими правилами, щоб збори відбулися, достатня присутність трьох мешканців зі всього будинку. Однак все, про що йтиметься на зборах, ініціатори

зібрання мають письмово повідомити інших та шляхом опитування решти мешканців ухвалити остаточні рішення.

орган місцевого самоуправління сам призначить будинку керуючу компанію

Якщо власники квартир не зможуть дійти згоди до липня наступного року, тоді орган місцевого самоуправління сам призначить будинку керуючу компанію.

За неготовність взяти на себе відповідальність прийдеться платити у прямому значені цього слова. Тобто є ймовірність того, що вартість послуг керуючої компанії, яку обере та призначить будинку держава, буде завищеною.

Які підводні камені містить у собі новий закон, розтлумачила у громадській приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Миколаєві експерт “Фонду розвитку міста Миколаєва” Тетяна Золотухіна:

«Головна мета нового закону — пробудити у мешканців будинків почуття власника. Почуття власника має накладати почуття відповідальності. Найбільша наша проблема — відсутність контролю. Мешканець будинку не цікавиться, за що він платить, не контролює роботу ЖЕКів.

Зараз є можливість взяти відповідальність за благоустрій свого будинку на себе. Якщо жителі висловляться проти самостійного керування будинком або не знайдуть керуючу компанію, це означатиме, що вони не ухвалили рішення щодо способу управління своїм будинком.

Тоді з 1 липня 2016 року орган місцевого самоврядування на конкурсній основі обере такому будинку управляючого або керуючу фірму, яка буде грати за

своїми правилами та запропонує мешканцям свої тарифи. Як варіант — таким управляючим може стати знову той самий ЖЕК.

Така байдужість мешканців може дуже болісно вдарити по їхнім кишеням».

Що пропонує новий закон?

Основні моменти:

— Відтепер, щоб відмовитись від послуг ЖЕКу, не потрібно створювати ОСББ.

Мешканці на загальних зборах мають визначитися, яким чином вони здійснюють подальше управління своїм будинком — самостійно або за допомогою керуючої фірми.

— В тариф на управління тепер входить: санітарно-технічне обслуговування будинку, поточний і капітальний ремонт, гонорар управителю.

Варто звернути увагу, що з 1 січня 2016 року вводиться в дію норма заборони органів місцевого самоуправління встановлювати тарифи нижче економічно обґрунтованих.

— В законі України «Про ОСББ» з 1 липня вилучена норма щодо першого капремонту в новостворених ОСББ за рахунок попереднього балансоутримувача, як це було раніше.

Скасовано будь-які види дотацій з бюджету для надавача послуг на утримання житла та капітальний ремонт.

— Бігати за мешканцем або навпаки за надавачем послуг тепер не потрібно. Закон України

Договір про надання послуг з управління підписує обраний загальними зборами управляючий та від імені мешканців уповноважена особа (особи). Закон України

Завірені копії рекомендованим листом направляються всім мешканцям. Закон України

— Голосує не рука власника, а квадратні метри, що цій руці належать. Мешканці мають право голосу у відповідності до площі житлових/нежитлових приміщень,

які їм належать на правах власності. Тобто власник трикімнатної квартири може впливати більше на прийняття рішення, ніж власник однокімнатної квартири. Закон України

Якщо під час зборів рішення не набрало достатньої кількості голосів, то у ініціативної групи зборів є ще 2 тижні на письмове опитування мешканців. Закон України

Рішення приймається за результатами зборів та письмового опитування. Закон України

З чого почати?

Орієнтовний план дій:

1. Познайомитись з сусідами. Закон України

2. Організувати зустріч, щоб визначитися з подальшою долею будинку — призначити власного управителя (у кожному будинку серед мешканців точно

знайдеться один бухгалтер та будівельник) або зайнятися пошуками керуючої фірми. Закон України

3. Придивитися до найближчого оточення — познайомитись з мешканцями сусідніх будинків, які, можливо, мають досвід створення ОСББ та управління

будинком. Можливий варіант — домовитись з управителем сусіднього будинку, щоб той здійснював управління і вашим будинком на перший час. Закон України

4. Можливий варіант — об’єднатися з іншими будинками та обрати для себе спільного управителя або управляючу фірму. Закон України

Правонарушения

Истребование из чужого незаконно владения — юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против собственности. Юридическая консультация.

Правонарушения, не касающиеся использования жилья, не учитываются при выселении за нарушение правил общежития.Правонарушения

Правонарушения. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел при рассмотрении дела № 6-16348св15 высказался о выселении на основании ч. 1 ст. 116 ЖК Украинской ССР.

никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда

Разъяснено, что в соответствии со ст. 47 Конституции никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в иске и своим решением удовлетворил иск и выселил ответчика из квартиры на основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 116 ЖК УССР, без предоставления другого жилого помещения. При этом апелляционный суд исходил из того, что ответчик систематически нарушает правила общежития, в связи с чем невозможно другим лицам проживать с ним в одном доме, меры предупреждения и общественного воздействия на него оказались безрезультатными.

ВССУ не согласился с выводами суда апелляционной инстанции и указал следующее.

Правонарушения

систематически разрушает или портит жилое помещение

В соответствии со ст. 157 ЖК УССР собственник жилого дома (квартиры) вправе требовать в судебном порядке выселения членов семьи, но при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 116 ЖК УССР.

В соответствии с ч. 1 ст. 116 ЖК УССР выселение члена семьи нанимателя (собственника) дома и других лиц, проживающих вместе с ним, возможно в

том случае, если он систематически разрушает или портит жилое помещение, или использует его не по назначению, либо систематически нарушает правила

общежития и делает невозможным для других проживание с ними в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными

Однако апелляционный суд при рассмотрении дела о выселении на основании ч. 1 ст.116 ЖК УССР не учитывал, что должно быть установлено нарушение

правил общежития именно в сфере спорных жилищных отношений, а не правонарушения, допущенные ответчиком в другом месте и не имеющие

отношения к пользованию сторонами жилым помещением.

Установление указанных обстоятельств и предоставление надлежащей оценки доводам сторон в этой части будет соответствовать требованиям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Закон о повышении социальных стандартов

Юридическая помощь, юридическая защита,,юридическая консультация от А до Б. Ведение дел в суде. Составление и подача процессуальных документов. Обжалование действий правоохранительных органов.

Закон о повышении социальных стандартов в Украине обнародован в СМИ

Закон о повышении социальных стандартовЗакон о повышении социальных стандартов. Документ обнародован в официальной прессе в воскресенье. Согласно тексту закона, он вступит в силу «на следующий день за днем его опубликования».

Закон о повышении прожиточного минимума

Закон о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы, что позволит уже в сентябре-октябре этого года повысить пенсии и зарплаты сотрудников бюджетной сферы, обнародован в газете Рады «Голос Украины» в воскресенье и вступил в законную силу в понедельник 21.09.2015.

Премьер Арсений Яценюк ранее сообщал, что повышение социальных стандартов коснется более 12,5 миллиона граждан; доплаты составят от 13% до 18%.

Закон о повышении минимальной заработной платы

Ранее Кабмин принял решение с 1 сентября повысить размер минимальной заработной платы, зарплаты для бюджетников, а также всех социальных выплат.

Закон о госбюджете на 2015 год предусматривает индексацию социальных выплат только в декабре. В прошлом году индексация не проводилась.

Кабинет министров Украины принял решение о повышении социальных стандартов с 1 мая, которое предусматривает

увеличение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии и зарплат

работников бюджетной сферы.

«Мы вводим режим постоянного повышения государственных социальных стандартов

для возобновления покупательной способности граждан», — сказал министр социальной политики Павел Розенко

на заседании правительства в среду.

По словам министра, прожиточный минимум с 1 мая повысится на 6% — до 1399 грн, а размер минимальной

заработной платы — до 1450 грн, сообщает Правительственный портал.

Всего с 1 мая повышенные соцстандарты получат 10 миллионов граждан — 3,5 миллиона работников бюджетной

сферы и 6,5 миллиона пенсионеров. Кроме того, правительство увеличивает на 10% должностные оклады

работников 1-3 тарифных разрядов единой тарифной сетки.

Также, как сообщил Розенко, в целом около 14 млн граждан получат социальные пособия.

Напомним, заявление о необходимости повысить соцстандарты Яценюк сделал в конце марта, в разгар

«премьериады» Незадолго до этого глава Кабмина заявлял, что «на сегодняшний день у правительства не имеется

средств в необходимых объемах для повышения пенсий и зарплат».

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год.

Согласно документу, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2016 года установлен на уровне 1330 грн, с 1 мая — 1399 грн, с 1 декабря — 1496 грн.

Размер минимальной зарплаты: с 1 января — 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

На текущий момент минимальная заработная плата в Украине составляет 1378 грн, а минимальная пенсия – 1074 грн.

Варианты реструктуризации

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация по делам о преступлении против собственности — кража, грабеж,разбой,растрата, умышленное повреждение имущества.

Варианты реструктуризации  для валютных заемщиков Украины ( курс 23 грн за доллар )

Варианты реструктуризации.

Варианты реструктуризации

Варианты реструктуризации. Банки готовы пойти на уступки заемщикам. Валютным ипотечным заемщикам, которые уже устали ждать развязку истории принятия закона № 1558-1, предложили новый вариант реструктуризации.

Банки готовы конвертировать валютные кредиты в гривну со списанием для большинства клиентов от 25% до 50% долга и полным прощением кредитов для особых заемщиков.

По мнению банкиров, это лучший возможный компромисс, правда, сторонникам курса 5,05 грн/$ он вряд ли понравится.

свой закон

Банкиры готовят новый законопроект о переводе валютной ипотеки в гривну.

Об этом сегодня сообщила глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова на заседании «Финансового клуба».

Проектом закона «О реструктуризации обязательств граждан по кредитам в иностранной валюте, которые получены для приобретения единственного

жилья» будет предложено перевести в гривну все валютные ипотечные кредиты на сумму до 2,5 млн грн (по курсу на начало 2015 года).

Проект закона пока не обнародован, но журналисты получили концепцию проекта закона.

Конвертация валютного займа в гривневый будет проходить по официальному курсу Нацбанка на день реструктуризации.

После чего часть долга будет списана.

Всем гражданам, которые брали кредиты на покупку единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья, банки простят не

меньше 25% долга.

Но ряду категорий обещаны большие «скидки». Тем, у кого жилье попадает под категорию социального (квартиры площадью до 60 кв. м и дома до 120 кв.

м), спишут не меньше 50%; инвалидам, участникам АТО, ветеранам, многодетным семьям – свыше 70%.

Участников АТО, которые получили инвалидность, и наследников погибших в АТО полностью освободят от долга.

Это должно позволить сделать закон социально ориентированным.

Такие размеры списания означают, что при нынешних колебаниях курса около 22 грн/$ реальный курс конвертации для заемщиков составил бы 11-16,5 грн/$.

Списание 70% эквивалентно курсу 6,6 грн/$. Условием перевода кредита станет отсутствие просрочки на 1 января 2014 года, когда курс был еще 7,99

грн/$, или ее полное погашение перед реструктуризацией.

Но и этого недостаточно: по состоянию на 1 июля 2015-го у заемщика не должно быть просрочки более 30 дней.

штрафы

Штрафы, возникшие за последние полтора года, будут списаны, а через шесть месяцев после вступления в силу закона будет снят мораторий на

принудительное взыскание жилья.

При реструктуризации ставка кредита не меняется – ее зафиксируют на три года.

Потом она будет повышена до уровня Украинского индекса ставок по депозитам физлиц для годовых гривневых вкладов (UIRD) плюс 3%. Это

стоимость привлечения денег у населения плюс административные затраты банка.

При нынешнем уровне UIRD ипотечная ставка составила бы 24-25%. Но к 2018 году НБУ хочет снизить инфляцию до 6% плюс-минус 2%.

Если ставка по депозитам будет на уровне инфляции, то заемщики смогут рассчитывать на 10-11%, как они платят в валюте.

Решение для многих

Закон позволит банкам идти на уступки, например, менять систему погашения с ануитетной на дифференцированную, уменьшать ставку по кредиту или использовать более лояльный курс конвертации.

Эта инициатива, по мнению банкиров, более здравая, чем предложения законопроекта № 1558-1, который «завис» в парламенте.

Также закон заменит неработающий Меморандум.

«Мы пришли к тому, что эту проблему нужно решать законом, чтобы от заемщиков не было жалоб, что какие-то банки его не выполняют.

Варианты реструктуризацииВ этом проекте мы учитываем ту группу людей, которая выполняла свои обязательства до января 2014 года, когда курс пошел вверх, и они не смогли

платить», – говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

НБУ поддерживает эту инициативу. «Мы приветствуем то, что банки договорились.

Меморандум не был поддержан всеми банками, но реструктуризация все-таки проводилась.Варианты реструктуризации

Чтобы унифицировать подход к реструктуризации, нужен закон.

Плюс принятие закона в такой редакции позволит прекратить попытки принять популистский закон», – заявила директор департамента банковского

надзора Нацбанка Катерина Рожкова.

Изменение позиции НБУ и банкиров более не противоречит позиции МВФ. Варианты реструктуризации

В обновленном меморандуме отсутствует обязательство президента Петра Порошенко ветировать валютный закон.

Это означает не то, что глава государства подпишет законопроект № 1558-1, а то, что Украине разрешено принять подобный закон, если убытки, которые

понесут банки, не будут угрожать стабильности финансовой системы. Варианты реструктуризации

Текущие трудности

Заемщики, которые сейчас не платят по кредитам, или инвестировали заемные средства в рынок недвижимости в коммерческих целях, от этого закона ничего не получат. «Мы не готовы давать большие дисконты тем, кто платежеспособен и на ком кризис не отразился. Хотя отдельным заемщикам, которые на самом деле не могут платить, мы даем дисконты даже размером 60%», –отмечает глава правления Альфа-банка Виктория Михайльо. Варианты реструктуризации

Банкиры сетуют, что заемщики пали жертвой своих же заблуждений, что популистский законопроект № 1558-1, угрожавший банкам убытками в 100 млрд грн, имел хотя бы минимальные шансы стать законом. «После того как был принят этот закон, 16 тысяч реструктуризаций кредитов, которые находились у нас на подписи, были заморожены. Клиенты сказали, что они будут ждать перевода по 5,05 грн», – рассказала глава Укрсоцбанка Тамара Савощенко. Варианты реструктуризации

Заемщики хотят больше

Авторы законопроекта обещают, что он будет распространяться и на кредиты в обанкротившихся банках – конвертацию и списания должны будут проводить временные администраторы и ликвидаторы. Это актуально в свете банкротства банка «Надра» и Дельта Банка, которые имели значительные портфели розничной валютной ипотеки. Уход таких банков с рынка «улучшил» официальную статистику. По словам Катерины Рожковой, с начала года число валютных заемщиков сократилось на 17,7 тыс. – до 55,7 тыс., а их долг – на $1,2 млрд, до $2,4 млрд. Варианты реструктуризации

Официальные представители заемщиков поддерживают такую реструктуризацию кредитов в условиях отсутствия реальных альтернатив. «Но здесь не учтены люди, бравшие кредиты на какие-то текущие нужды под залог своего единственного жилья. То есть получается, что людям, которые взяли кредиты на покупку жилья, повезло, а те, кто брал кредиты под свое жилье, могут его потерять», – опасается член Общественного совета при Нацбанке Ярослава Авраменко.Варианты реструктуризации

Будет ли государство из средств налогоплательщиков покрывать убытки банков или же все потери возьмут на себя акционеры кредитных учреждений, неизвестно. «Если общество хочет большего прощения долга, банки будут нести большие убытки и уволят больше людей. Поэтому в этот процесс должны вступить государство и Нацбанк», – считает член правления Креди Агриколь Банка Галина Жукова. Варианты реструктуризации

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу?

Юридическая консультация и составление искового заявление бесплатно при делегирование полномочий на предствление интересов в суде. Звоните сейчас.

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу

Банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу. Банки пропонують вирішити проблему валютних кредитів переведенням їх в гривню за поточним курсом зі списанням частини боргів. Законопроект, підтриманий Нацбанком, невдовзі буде подано в парламент.

Банкіри винайшли новий варіант розв’язання проблеми переведення валютних позик в гривню. Як відомо, другого липня парламент схвалив законопроект 1558-1, яким планується перевести усі валютні кредити в гривню по курсу 5,05 гривень за долар, але президент так і не підписав його.

Тому зараз банківська спільнота розробила новий законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла».

Його основні положення було представлено на нараді банкірів із представниками Національного банку, яка відбулася у п´ятницю, 28 серпня у Незалежній асоціації банків України.

Перевести в гривню за курсом

Документом пропонується перевести в гривню усі валютні кредити громадян на придбання житла сумою до 2,5 мільйонів гривень. Якщо законопроект буде схвалено парламентом, конвертація проводитиметься за офіційним курсом, що діятиме на момент реструктуризації, а частину боргу позичальників спишуть.

Для різних категорій громадян частка списання буде різною. Звичайним позичальникам, що брали кредити на придбання єдиного житла, банки мають списати 25 відсотків боргу, тим, хто має соціальне житло (квартири до 60 метрів і будинки до 120 метрів)- 50 відсотків, інвалідам, учасникам АТО, ветеранам, багатодітним сім’ям-70 відсотків, а учасникам АТО, що отримали інвалідність та спадкоємцям загиблих учасників АТО – 100 відсотків боргу.

Наразі невідомо, яка конкретно частка позичальників підпадає під особливі умови списання боргів, тому що банки не ведуть такої статистики.

Також умовою реструктуризації боргів є відсутність прострочок на 1 січня 2014 року, коли в Україні почалася стрімка девальвація.

Пропонується, що кредитна ставка після реструктуризації лишається незмінною протягом трьох років.

Після цього вона буде підвищена до рівня депозитної гривневої ставки, до якої додадуть 3 відсотки — зараз це близько 24-25 відсотків річних.

Підтримка Нацбанку

Національний банк підтримує такий варіант вирішення проблеми валютних позичальників. «Щоб уніфікувати процедуру реструктуризації валютних кредитів для всіх громадян, потрібен закон. Ми беремо на себе відповідальність провести переговори з МВФ про те, що цей законопроект є добровільним для банків», — заявила директор департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова. За даними Нацбанку, зараз загальна кількість валютних іпотечних позик в Україні складає 55,7 тисяч, а сума боргу — 2,4 мільярди доларів.

Тепер Незалежна асоціація банків України (НАБУ) буде подавати цей законопроект в парламент через Адміністрацію Президента, Кабмін чи депутатів. «Необхідно вирішити цю проблему шляхом закону, щоб не було незадоволених вкладників, які жаліються, що банки самі цього не роблять»,- говорить виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.