Семейные правоотношения в Украине и в Польше

Семейные правоотношения в Украине Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область. Семейные правоотношения для иностранцев в Польше. Алименты для бывшего супруга после развода. Тел. в Харькове +380679331668, +380668243914

Семейные правоотношения иностранцев в Польше

Добрый день! Хочу отметить интересную практику. Читайте интересный блог . Блог для иностранцев в Польше в аспекте семейного права.

На мой взгляд сейчас такая юридическая помощь нужна гражданам Украины. Для примера рекомендую прочитать статью расположенную ниже.

Семейные правоотношения в УкраинеАлименты для бывшего супруга после развода

В предыдущей статье нами упоминалось, что одним из видов алиментных

обязательств является выплата алиментов после развода на супруга

признанного виновным в распаде брака.

Согласно польского законодательства указанные алименты можно поделить на два вида:

Стандартные алиментные обязательства,

Расширенные алиментные обязательства (повышенные/особые).

Заявление на получение алиментов от супруга следует озвучить на судебном заседании в присутствие второго супруга.

Такое заявление так же можно подать после решения о разводе, но уже только в письменной форме. Заявление поданное в письменной форме передается судом второму супругу.

Алименты может получить тот из супругов, который является не основным виновником в распаде брака.

Это имеет место при наличии судебного решения без признания вины либо суд признал виновными обоих супругов.

В данном случае можно ходатайствовать о присуждение от бывшего супруга средств для покрытия жизненно важных потребностей.

В случае, когда суд признает данный вид алиментов, а супруг, обязанный выплачивать их, не признан виновным в распаде семьи, так как судебное

решение было принято без признания вины, обязательство выплачивать такие алименты прекращается по истечение 5 лет.

Продолжение указанного срока возможно только по решению суда при наличии обоснования.

При признании исключительной вины одного из супругов, судебный процесс о назначении алиментов не требует особых доказательств.

Для получения алиментов «невиновный» супруг не должен доказывать того, что он находится в недостатки.

В данном случае достаточно указать на разницу материального состояния до и после развода. Так же, не будет иметь места выше указанный пятилетний срок

выплат по алиментам. Но, нужно иметь в виду, что обязательство «виновного» супруга прекращается после заключения брака повторного брака получателем алиментов.

Стоит обратить внимание, что суд может отменить алименты, а так же уменьшить, в случае изменения материального положения одного либо обоих бывших супругов.

Боржник з аліментів? Отримай покарання

Боржник з аліментів Реальна допомога у кримінальній, цивільній справі, у виконавчому провадженні. Доступно, корректно Харків, Харківська область Представництво інтересів в суді з кримінальної, цивільної справи, у виконавчому провадженні. Складання, подання процесуальних документів +380679331668, +380668243914

Боржник з аліментів ? Отримай покарання

Боржник з аліментів

Боржник з аліментів

Міністерство юстиції підготувало новий пакет законопроектів, які пропонують посилити відповідальність осіб, що ухиляються від сплати аліментів.

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив на брифінгу в четвер. Реальна допомога у кримінальній справі Доступно, коректно Харків,Харківська область.

«Сьогодні подаємо новий великий пакет законів, який називається «Чужих дітей не буває. Частина 2», — заявив він.

За словами міністра, ці законопроекти пропонують ще більше підсилити відповідальність боржників з аліментів.

По-перше, розповідає Петренко, це – збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгованості:

  1. не платиш 1 рік і більше – сума боргу автоматично зростає на 20%;
  2. по-друге, не платиш 2 і більше роки – сума додаткової сплати сягне 30%;
  3. по-трете, не платиш від 3 років – сума боргу збільшиться на 50%.

Він наголосив, що ці кошти направлятимуться не в бюджет, а відразу на

рахунок дитини.

По-друге, для боржників запроваджується нове покарання у вигляді недопуску

до керівних посад на державній службі і до участі у виборах.

Третя велика новація, каже Петренко, за прикладом ЄС введення кримінальної

відповідальності з тюремним строком до 2 років, якщо боржник з аліментів

ухиляється від суспільно-корисних робіт.

Четверте нововведення — автоматичний арешт всіх коштів і майна неплатників

аліментів з моменту виникнення боргу, щоб вони не змогли сховати кошти на

різних рахунках та у родичів.

Як повідомлялося, 6 лютого набув чинності закон «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення

заборгованості зі сплати аліментів».

Згідно з ним, якщо заборгованість з аліментів становить сукупну суму платежів

за шість місяців, боржника тимчасово обмежуватимуть у праві керувати

транспортними засобами, використовувати вогнепальну, мисливську,

пневматичну зброю, а також виїжджати за кордон.

Євген Кізілов, УП

Про аліменти Боржник з аліментів

Міністерство юстиції підготувало новий пакет законопроектів, які пропонують

посилити відповідальність осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Боржник з аліментів

По-перше, це – збільшення розміру аліментів при тривалій наявності

заборгованості. Боржник з аліментів

По-друге, для боржників запроваджується нове покарання у вигляді недопуску

до керівних посад на державній службі і до участі у виборах. Боржник з аліментів

Третя велика новація за прикладом ЄС введення кримінальної

відповідальності з тюремним строком до 2 років, якщо боржник з аліментів

ухиляється від суспільно-корисних робіт. Боржник з аліментів

Четверте нововведення — автоматичний арешт всіх коштів і майна неплатників

аліментів з моменту виникнення боргу, щоб вони не змогли сховати кошти на

різних рахунках та у родичів.

Узаконивание самостроев 2018

Узаконивание самостроев 2018 Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская орбласть Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу, представительство интересов в органах местного самоуправления. +380668243914,+380679331668

Узаконивание самостроев 2018 Верховная Рада продлила узаконивание самостроев

Узаконивание самостроев 2018

Узаконивание самостроев 2018

Принятый закон продлевает возможность узаконивания объектов,

построенных без разрешения до 2015 года, и упрощает принятие их в

эксплуатацию

22 марта 2018 Верховная Рада приняла в целом законопроект №3696 о

внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной

деятельности» относительно продления срока принятия в эксплуатацию

объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение

строительных работ.

Проект Закона Украины

Проект

(тираж 19.05.2017)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт

Верховна Рада України постановляє:

І. Абзаци перший-п’ятий пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 10, ст. 59) замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;

збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення» .

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Решение проголосовали

За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

«В 2015 году для владельцев частных и дачных домов, построенных без разрешения, была возможность завершить все необходимые процедуры в

течение года. Однако многие так и не успели это сделать… Законопроект продлевает возможность узаконивания таких объектов и упрощает принятие их в эксплуатацию«, — пояснил суть закона заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Закон предусматривает, что орган государственного архитектурно-строительного контроля безвозмездно в течение 10 дней после подачи заявления должен принять в эксплуатацию объекты класса СС1, построенные на земельных участках без разрешительного документа на выполнение строительных работ.

Какие объекты недвижимости могут быть узаконены?
  1. индивидуальные жилые дома ( усадьбы);
  2. садовые домики;
  3. дачные домики;
  4. хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения;
  5. здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Площадь до 300 кв м. время постройки с 05 августа 1992 года до 09 апреля 2015 года.  В тоже время срок строительства зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения ограничен датой 12 марта 2011 года.

Объекты недвижимости должны быть возведены на земельных участках соответствующего целевого назначения, и соответствовать государственного строительным нормам.

Законодатель предусмотрел штрафные санкции за использование законодательно неоформленных объектов недвижимости.

Кроме того, невозможно подключить какие-либо коммуникации, участвовать в гражданском обороте, вплоть до сноса таких объектов недвижимости. Узаконивание самостроев 2018

Действие принятого закона будет распространяться

Действие принятого закона будет распространяться на:

— индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, построенные с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года; Узаконивание самостроев 2018

— здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года. Узаконивание самостроев 2018

Объекты должны быть возведены на земельных участках соответствующего назначения и отвечать государственным строительным нормам (ГСН). Узаконивание самостроев 2018

После этого за самострои будут штрафовать. Узаконивание самостроев 2018

Реальная помощь в узаконении самостроев Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Также, как отмечает Парцхаладзе, такие объекты нельзя будет продать или подарить, оставить в наследство; к ним невозможно будет провести любые коммуникации. Узаконивание самостроев 2018