Консультация юриста Харьков

Консультация юриста Харьков Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд +380668243914, +380678243914

Консультация юриста Харьков

Консультация юриста Харьков

Консультация юриста ХарьковКонсультационная юридичиская помощь и юридическая защита для жителей города Харькова и Харьковской области.

Предварительная юридическая консультация бесплатно.

По ссылке расположенной ниже Вам окажут юридическую помощь и юридическую защиты адвокаты в уголовном производстве на досудебном следствии, в суде, в правоохранительных органах.

http://povestka.com.ua

ОФОРМЛЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

* переведення з нежитлового в житлове
* термінове введення в експлуатацію: житлові будинки, нежитлові та комерційні об’єкти
* прискорена реєстрація декларацій
* оформлення технічних поверхів, горищ, прибудов, надбудов, підвалів і т.п.
* оформлення садових і дачних будинків по спрощеній процедурі
* отримання поштової та будівельної адреси
* працюємо при відсутності проекту, дозволів, погоджень, відведеної земельної ділянки, наявності інших проблем
* узаконюємо комерційну нерухомість без оплати пайових внесків і штрафів
* оформлюємо будівельні паспорти, технічні паспорти, проекти, містобудівні розрахунки
+ Стислі строки та доступна вартість
+ Надаємо позитивні відгуки про виконану роботу від наших клієнтів!
КPЕДИТНІ БОРГИ, ІПОТЕКА. ЗАХИСТ ВІД СТЯГНЕНЬ
 • вирішуємо проблеми з більш ніж 125 банками України!
 • захист від банківського і колекторського рейдерства (стягнень)
 • списання тіла крeдиту, штрафних санкцій, пені і процентів
 • виведення заставного майна з-під застави
 • закриття виконавчих проваджень по боргах банкам
 • зберігаємо заставне майно у власності позичальників і поручителів
 • виведення поручителів
 • досудове врегулювання спорів і реструктуризація заборгованості.
СУДИ ЦИВІЛЬНІ, AДМІНІСТРAТИВНІ, ГОСПОДАРСЬКІ, КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ У ВСІХ ІНСТАНЦІЯХ ЗА УЧАСТЮ ДОСВІДЧЕНИХ АДВОКАТІВ
* вирішення спорів щодо спадщини.
* справи щодо розділу майна: спадок, шлюборозлучні процеси.
* податкові спори: ПДВ, прибуток.
* зменшення сум податків: по списаним кpедитами, на нерухомість, прибутковий податок, на землю. Консультация юриста Харьков
* справи по ДТП: стягуємо заподіяні збитки та здійснюємо захист. Консультация юриста Харьков
* стягнення боргів з реальним поверненням коштів (в тому числі по розписках). Консультация юриста Харьков
* кримінальні справи за участю наших кваліфікованих адвокатів. Консультация юриста Харьков
* зняття і накладення арештів. Консультация юриста Харьков
* господарські справи з реальним виконанням рішень. Консультация юриста Харьков
* якісна допомога в апеляції і касації.

Юридическая помощь и юридическая защита по делам о преступлении:

 • против собственности
 • против жизни и здоровья личности
 • в сфере обращения наркотических веществ

 

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков Реальная помощь в уголовном деле в суде первой инстанции, досудебном следствии Представительство интересов в суде первой инстанции в уголовном, гражданском деле. Консультация адвоката Юридическая помощь в суде прокуратуре полиции Представительство перед органами местного самоуправления Харьков область

Адвокат Харьков

Адвокат Харьков

Адвокат Харьковhttp://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Основні положення про роль адвокатів

(Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року)

Оскільки:

Статут Організації Об’єднаних Націй  підтверджує право людей усього світу на створення умов, за яких законність буде додержуватися, і проголошує як одну з

цілей досягнення співробітництва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії;

Загальна декларація про права людини  утверджуєпринципи рівності перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий

розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту особи, обвинуваченої у вчиненні караного діяння;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права  додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на неупереджене і відкрите

слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом, передбаченим законом;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  нагадує про обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти загальній повазі й додержанню прав людини і основних свобод;

Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або тих, які перебувають в умовах тюремного ув’язнення , передбачає, що кожній затриманій особі має бути

надано право на допомогу, консультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

Стандартні мінімальні правила утримання ув’язнених рекомендують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у процесі її здійснення були гарантовані для осіб, які перебувають в ув’язненні;

Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна кара, підтверджують право кожного, кому пред’явлено або може бути пред’явлено

обвинувачення, котре тягне за собою як міру покарання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу в усіх стадіях розслідування і розгляду справи відповідно до ст. 14.

Міжнародної конвенції про громадянські і політичні права;

Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й перевищення влади ( 995_114 ) рекомендує вжиття заходів на міжнародному й національному

рівні для поліпшення доступу до юстиції й справедливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації і допомоги для жертв злочину;

Адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, на які усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і

політичному житті і вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість користування юридичною допомогою, здійснюваною незалежною юридичною професією.

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у підтриманні професійних стандартів та етичних норм, захищають своїх членів від

переслідувань та необгрунтованих обмежень і посягань, забезпечують юридичну допомогу для усіх, хто має у ній потребу, та кооперуються з урядом та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, сформульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завданні сприяти і забезпечувати

належну роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і

суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому;

ці принципи мають також застосовуватися до осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката.

Доступ до адвокатів і юридичної допомоги — Адвокат Харьков

1. Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури.

2. Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які проживають на його

території і підпорядковані його юрисдикції незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних та інших поглядів, національного або соціального походження, економічного чи іншого статусу.

3. Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім людям. Професійні асоціації

адвокатів мають співробітничати в організації та створенні умов подання такої допомоги.

4. Уряди та професійні асоціації адвокатів повинні розробити програму, що має на меті інформування членів суспільства про їх права і обов’язки, про роль адвокатів у захисті основних свобод.

З цією метою особлива увага має приділятися бідним та іншим незаможнім людям, оскільки вони самі неспроможні відстоювати свої права і мають потребу у допомозі адвоката.

Спеціальні гарантії у кримінальній юстиції — Адвокат Харьков

5. Обов’язком урядів є забезпечення можливості кожному бути поінформованим компетентними владами про право одержати допомогу адвоката за його вибором

при арешті, затриманні або поміщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині.

6. Будь-яка вищезазначена особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката,

котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів.

7. Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній у тюрму з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у

вчиненні кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту.

8. Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й

консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за межами чутності уповноважених посадових осіб.

Кваліфікація і підготовка — Адвокат Харьков

9. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підготовку і знання як їх

ідеалів та етичних обов’язків, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом.

10. Обов’язком урядів, професійних асоціацій адвокатів і навчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації при допущенні осіб до адвокатської

практики або до продовження практики за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого становища.

11. У країнах, де існують групи, общини або регіони, потреби яких у юридичній допомозі не забезпечені, особливо коли такі групи мають відмінності в культурі,

традиціях, мові або були жертвами дискримінації у минулому, уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають вжити спеціальних заходів до

створення сприятливих умов для осіб з цих груп, які бажають займатися юридичною практикою, і забезпечити їм підготовку, необхідну для задоволення потреб цих груп.

Обов’язки і повноваження — Адвокат Харьков

12. Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя.

13. Обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

14. Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і

міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

15. Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Гарантії діяльності адвокатів — Адвокат Харьков

16. Уряди мають забезпечити адвокатам:

а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання;

б) можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном;

в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

17. Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, вони мають бути адекватно захищені властями. Адвокат Харьков

18. Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Адвокат Харьков

19. Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси свого клієнта, якщо він не був

дискваліфікований відповідно до національного права і практики його застосування й даних Положень. Адвокат Харьков

20. Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при

сумлінному виконанні свого обов’язку й здійсненні професійних обов’язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі.

21. Обов’язком компетентних влад є забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а у

кримінальному процесі — не пізніше закінчення розслідування — до судового розгляду. Адвокат Харьков

22. Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків. Адвокат Харьков

Свобода висловлювання й асоціацій — Адвокат Харьков

23. Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне висловлювання, віросповідання, об’єднання в асоціації та організації. Зокрема, вони мають право

брати участь у публічних дискусіях з питань права, здійснення правосуддя, забезпечення і захисту прав людини, а також право приєднуватися або

створювати місцеві національні і міжнародні організації та відвідувати їх збори без побоювання обмеження професійної діяльності з причин їх законних дій або

членства в організації, дозволеній законом. При здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і визнаними професійними стандартами та етичними правилами. Адвокат Харьков

Професійні асоціації адвокатів — Адвокат Харьков

24. Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й

підтримування їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання. Адвокат Харьков

25. Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ до юридичної допомоги, з тим, щоб

адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання давати поради і допомагати своїм клієнтам згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Адвокат Харьков

Бюлетень законодавства і юридичної практики України,
Київ, «Юрінком», N 1, 2000 р. Адвокат Харьков

ГПК — гражданский процессуальный кодекс

ГПК-гражданский процессуальный кодекс. Услуги адвоката, консультация адвоката. Уголовные и гражданские дела

ГПК — гражданский процессуальный кодекс

ГПК — гражданский процессуальный кодекс.

ГПК-гражданский процессуальный кодексГражданский процессуальный кодекс Украины — кодифицированный нормативно-

правовой акт, являющийся основным источником, регулирующим отношения,

возникающие при рассмотрении дел судами общей юрисдикции в Украине.

http://povestka.com.ua Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область

Гражданское судопроизводство осуществляется согласно Конституции Украины, Гражданского процессуального кодекса и закона Украины «О международном частном праве».

Каждое лицо имеет право в порядке, установленном этим Гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемы прав, свобод или интересов.

Оглавление ГПК-гражданский процессуальный кодекс

1. Раздел 1. Общие положения. Глава 1. Основные положения.

2.Раздел 1. Общие положения. Глава 2. Гражданская юрисдикция.

3. Раздел 1. Общие положения. Глава 3. Состав суда. Отводы.

4. Раздел 1. Общие положения. Глава 4. Участники гражданского процесса.

5. Раздел 1. Общие положения. Глава 5. Доказательства.

6. Раздел 1. Общие положения. Глава 6. Процессуальные сроки.

7. Раздел 1. Общие положения. Глава 7. Судебные вызовы и извещения.

8. Раздел 1. Общие положения. Глава 8. Судебные расходы.

9. Раздел 1. Общие положения. Глава 9. Меры процессуального принуждения.

Приказное производство

10. Раздел 2. Приказное производство.

11. Раздел 3. Исковое производство. Глава 1. Подсудность.

12. Раздел 3. Исковое производство. Глава 2. Предъявление иска. Открытие производства по делу.

13. Раздел 3. Исковое производство. Глава 3. Производство по делу до судебного разбирательства.

14. Раздел 3. Исковое производство. Глава 4. Судебное разбирательство.

15. Раздел 3. Исковое производство. Глава 5. Фиксирование гражданского процесса.

16. Раздел 3. Исковое производство. Глава 6. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения.

17. Раздел 3. Исковое производство. Глава 7. Судебные решения.

18. Раздел 3. Исковое производство. Глава 8. Заочное рассмотрение дел.

Особое производство

19. Раздел 4. Особое производство. Глава 1. Общие положения.

20. Раздел 4. Особое производство. Глава 2. Рассмотрение судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица

недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица.

21. Раздел 4. Особое производство. Глава 3. Рассмотрение судом дел о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности.

22. Раздел 4. Особое производство. Глава 4. Рассмотрение судом дел о признании физического лица безвестно отсутствубщим либо объявлении его умершим.

23. Раздел 4. Особое производство. Глава 5. Рассмотрение судом дел об усыновлении.

24. Раздел 4. Особое производство. Глава 6. Рассмотрение судом дел об установлении фактов, имеющихся юридическое значение.

25. Раздел 4. Особое производство. Глава 7. Рассмотрение судом дел о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и векселям.

26. Раздел 4. Особое производство. Глава 8. Рассмотрение судом дел о передаче бесхозяйственой недвижимой вещи в коммунальную собственность.

27. Раздел 4. Особое производство. Глава 9. Рассмотрение судом дел о признании наследства выморочным.

28. Раздел 4. Особое производство. Глава 10. Рассмотрение заявления об оказании лицу психиатрической помощи в принудительном порядке.

29. Раздел 4. Особое производство. Глава 11. Рассмотрение судом дел об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.

30. Раздел 4. Особое производство. Глава 12. Рассмотрение судом дел о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц.

Пересмотр судебных решений

31. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 1. Апелляционное производство.

32. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 2. Кассационное производство.

33. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 3. Производство в связи с исключительными обстоятельствами. ГПК — гражданский процессуальный кодекс

34. Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Глава 4. Производство по вновь открывшимся обстоятельствамГПК — гражданский процессуальный кодекс

Процессуальные вопросы

35. Раздел 6. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений по гражданским делам и решений других органов (должностных лиц). ГПК — гражданский процессуальный кодекс

Судебных контроль за исполнение судебных решений

36. Раздел 7. Судебных контроль за исполнение судебных решений. ГПК —  гражданский процессуальный кодекс

37. Раздел 8. О признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Глава 1. Признание и обращение к исполнению решения

иностранного суда, которое подлежит принудительному исполнению. ГПК —  гражданский процессуальный кодекс

38. Раздел 8. О признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Глава 2. Признание решения иностранного суда, которое не подлежит принудительному исполнению. ГПК — гражданский процессуальный кодекс

39. Раздел 9. Восстановление утраченного судебного производства. ГПК —  гражданский процессуальный кодекс

Производство по делам при участии иностранных лиц

40. Раздел 10. Производство по делам при участии иностранных лиц. ГПК —  гражданский процессуальный кодекс

41. Раздел 11. Заключительные и переходные положения. ГПКгражданский процессуальный кодекс

Расчет при увольнении работника

Расчет при увольнении работника Реальная помощь в уголовном гражданском джеле в суде Харьков, Харьковская область Досудебное следствие 0679331668 0668243914

Расчет при увольнении работника

Расчет при увольнении работника

Расчет при увольнении работника
Статья 116. Сроки расчета при увольнении. 

При увольнении работника выплата всех сумм,  причитающихся ему

от предприятия, учреждения, организации, производится в день

увольнения.

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы

должны быть выплачены не позднее следующего дня после

предъявления уволенным работником требования о расчете.

О начисленных суммах, причитающихся работнику при

увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен

письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.

В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при

увольнении, собственник или уполномоченный им орган во всяком

случае обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не

оспариваемую им сумму.

Увольнение работника по собственному желанию одно из самых

распространенных оснований увольнения.

У него свои правила, порядки и особенности в зависимости от ситуации и

оснований для увольнения по собственному желанию.

Письменное предупреждение об увольнении за две недели

В соответствии с ч. 1 ст. 38 КЗоТ работник имеет право расторгнуть по

собственному желанию трудовой договор, заключенный на неопределенный

 срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.

При этом исходя из сложившейся судебной практики, ч. 1 ст. 38 КЗоТ

законодательно закреплено за работником право на расторжение трудового

договора, заключенного на неопределенный срок, с обязанностью

двухнедельного предупреждения, а не с правом работника на двухнедельную

отработку (см. определение ВСУ от 04.11.2015 г. по делу № 6-26976св15).

Прекращение работы без предупреждения или до истечения срока

предупреждения (до истечения двух недель) является нарушением

трудовой дисциплины.

Расчет при увольнении работника
Расчет при увольнении работника

Работник, самовольно оставивший работу, может быть уволен

в таком случае по п. 4 ст. 40 КЗоТ, то есть за прогул без

уважительных причин.

Работодатель не вправе уволить работника до истечения двухнедельного срока

после подачи работником заявления, если работник об этом не просит.

В противном случае суд может восстановить работника на работе.

В то же время, если в заявлении об увольнении по собственному желанию

работник просит уволить его с определенной даты и работодатель не

возражает (то есть стороны трудового договора согласны — пришли к

соглашению), то работник может быть уволен и в день подачи заявления,

поскольку никаких ограничений по этому поводу трудовое законодательство не

содержит (см. также разъяснение Минсоцполитики в газете «Праця і зарплата»

№ 13 (929), апрель 2015 г. , стр. 20).

Если работник по истечении срока предупреждения об увольнении не оставил

работы и не требует расторжения трудового договора, работодатель

не вправе уволить его по поданному ранее заявлению по собственному

желанию, кроме случаев, когда на его место приглашен другой работник,

которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в приеме

на работу, например, принятому по переводу с другого предприятия.

При этом, как указано в п. 4 письма Минтруда от 15.10.2007 г. № 250/06/186-

07, действующее законодательство о труде не содержит исключений

относительно продления срока письменного предупреждения работодателя

работником об увольнении по собственному желанию в зависимости от

профессии (должности) такого работника.

Расчет при увольнении работника

В день окончания срока предупреждения работодателя работником, то есть 2

недель, работодатель обязан уволить работника, если он до этого не

отозвал свое заявление.

При этом никакая задолженность перед предприятием не может быть

основанием для увольнения и задержки расчета с работником.

Незаконным также является и требование работодателя о поиске себе замены,

причем это касается и материально ответственных работников.

Поскольку в течение срока предупреждения о предстоящем увольнении

работодатель обязан обеспечить передачу материальных ценностей

увольняющимся работником другому лицу или специально созданной

комиссии (см. п. 1 письма Минтруда от 20.03.2008 г. № 81/06/186-08).

Следует также обратить внимание, что действующим законодательством не

запрещено увольнение работника по собственному желанию во время болезни,

то есть в период временной нетрудоспособности.

Расчет при увольнении работника

Такая ситуация возможна, если работник подал заявление об увольнении по

собственному желанию, предупредив об этом работодателя за две недели,

однако в течение этого периода заболел и продолжает болеть в день

увольнения, то есть в последний день работы (см. также письмо

Минсоцполитики от 27.04.2012 г. № 70/06/186-12, разъяснение Гоструда в

газете «Праця і зарплата» № 40 (908), октябрь 2014 г. , стр. 5, № 14 (930),

апрель 2015 г. , стр. 12, № 42 (958) ноябрь 2015 г., стр. 12).

Напомним, что согласно ч. 3 ст. 40 КЗоТ увольнение работника по инициативе

работодателя в период его временной нетрудоспособности

(кроме увольнения по п. 5 ст. 40 КЗоТ), а также в период пребывания

работника в отпуске, не допускается.

Однако поскольку это правило распространяется на увольнение работников по

инициативе работодателя, то в случае увольнения по собственному желанию

таких ограничений нет.

Не распространяется данное ограничение и на увольнение работников по

окончании срочного трудового договора (контракта) (см. также письмо

Минсоцполитики от 13.08.2014 г. № 88/0/15-14/06).

При этом работнику должны быть оплачены все листки временной

нетрудоспособности, выданные по страховому случаю, который наступил в

период работы.

Уважительные причины увольнения без отработки двух недель

В случае если заявление работника об увольнении с работы по собственному

желанию обусловлено невозможностью продолжать работу по одной из

нижеследующих причин, то работодатель должен расторгнуть трудовой

договор в срок, о котором просит работник в своем заявлении.

К таким уважительным причинам, согласно ч. 1 ст. 38 КЗоТ, относятся:

 • переезд на новое место жительства, который может быть подтвержден соответствующим документом, например, паспортом с отметкой о выписке (снятии с регистрации) и листком выбытия;
 • перевод мужа или жены на работу в другую местность (подтверждается справкой о переводе с места работы);
 • поступление в учебное заведение (подтверждается справкой учебного заведения);
 • невозможность проживания в данной местности, подтвержденной медицинским заключением;
 • беременность (подтверждается медицинским заключением);
 • уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком-инвалидом. Согласно законодательству этот факт не требует какого-либо подтверждения, так как сведения о детях у работодателя есть, а если нет, то они должны быть предоставлены работником. Работодатель не вправе требовать документы, подтверждающие необходимость ухода за ребенком;
 • уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или инвалидом 1-й группы (подтверждается медицинским заключением, а что касается инвалида 1-й группы, то необходима справка о его проживании вместе с работником или если они проживают не вместе, то имеет ли он возможность с учетом места проживания осуществлять уход за инвалидом);
 • выход на пенсию (проверяется факт назначения пенсии, представления документа о назначении пенсии или достижения работником пенсионного возраста);
 • прием на работу по конкурсу (подтверждается соответствующим документом о зачислении на работу по конкурсу);
 • другие уважительные причины.
Расчет при увольнении работника

При этом также следует обратить внимание, что действующее

законодательство не содержит запрета на увольнение беременных женщин

(а также женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет) по собственному

желанию на основании ч. 1 ст. 38 КЗоТ, такое увольнение не является

нарушением работодателем ст. 184 КЗоТ (см. определение ВСУ от 04.11.2015 г.

по делу № 6-26976св15).

Поскольку запрет на увольнение беременных женщин, а также женщин,

имеющих детей в возрасте до 3 лет, установленный ст. 184КЗоТ,

распространяется только на увольнение указанной категории работников по

инициативе работодателя, а не на увольнение работника по собственному

желанию.

В случае увольнения работника по собственному желанию при наличии

уважительной причины об этом указывается как в заявлении об

увольнении, так и в приказе.

Например, такое увольнение может быть оформлено со следующей

формулировкой:

«Уволить Проценко Нину Михайловну по собственному желанию в связи с

выходом на пенсию, ст. 38 КЗоТ» (см. также письмо Минсоцполитики от

29.08.2012 г. № 311/13/116-12, разъяснение Минсоцполитики в газете «Праця і

зарплата» № 33 (949), сентябрь 2015 г. , стр. 21).

Отзыв заявления об увольнении

Работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое

заявление и увольнение в таком случае не производится, кроме случаев, когда на его место приглашен другой работник, которому в соответствии с

законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.

При этом необходимо отметить, что законодательство не устанавливает обязательной письменной формы отзыва заявления работника об увольнении, поэтому отзыв может быть и устным.

Однако исходя из сложившейся судебной практики необходимо не только наличие письменного заявления об отзыве заявления об увольнении по

собственному желанию, поданного в течение двухнедельного срока, но и письменные доказательства о факте и дате вручения такого заявления работодателю (см. определение ВСУ от 04.11.2015 г. по делу № 6-26976св15).

Увольнение работника в случае нарушения трудового законодательства работодателем

Согласно ч. 3 ст. 38 КЗоТ работник вправе в определенный им срок расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, если работодатель

нарушает законодательство о труде, условия коллективного или трудового договора. В этом случае основанием для увольнения является ч. 3 ст. 38 КЗоТ, о чем должно быть указано в заявлении работника.

При увольнении работника по такому основанию работодателю следует выплатить выходное пособие согласно ст. 44 КЗоТ в размере не менее

трехмесячного среднего заработка (см. также письма Минтруда от 23.10.2007 г. № 256/06/187-07, от 27.04.2012 г. № 69/06/186-12).

Увольнение последним днем отпуска

Согласно ст. 3 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» по желанию работника в случае его увольнения ему может быть предоставлен

неиспользованный отпуск, то есть работник одновременно с заявлением об увольнении по собственному желанию может подать заявление о

предоставлении ему отпуска или его части и днем увольнения в этом случае будет являться последний день отпуска.

В то же время просьба работника об увольнении последним днем отпуска может быть также изложена и в одном заявлении, например, со следующей формулировкой:

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию последним днем отпуска и предоставить неиспользованный ежегодный отпуск с 15 декабря 2015 года».

Возмещение стоимости обучения работника при увольнении

В случае увольнения работника — т.н. «молодого специалиста», который проходил обучение за счет средств предприятия, учреждения, организации и

не отработал положенного срока после окончания обучения, у работодателя возникает вопрос о возмещении расходов на обучение такого работника.

Нормами Закона Украины от 01.07.2014 г. № 1556-VII «О высшем образовании» порядок возмещения таких расходов не предусмотрен.

Согласно п. 6 и 14 Порядка трудоустройства выпускников высших учебных заведений, подготовка которых осуществлялась по государственному заказу,

утвержденного постановлением КМУ от 22.08.96 г. № 992, выпускник, который обучался по государственному заказу, обязан отработать у

заказчика не менее трех лет, а в случае увольнения по собственному желанию такой выпускник обязан возместить в госбюджет стоимость обучения и компенсировать заказчику все расходы.

При этом нормы указанного порядкараспространяются только на лиц, которые обучались по специальностям медицинского профиля (см. также письмо Минюста от 12.08.2015 г. № ПІ-К-2626).

Расчет при увольнении работника

На сегодняшний день вопрос о возможности обязать работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение

квалификации за средства предприятия, отработать после такого обучения в течение соответствующего срока на предприятии, а в случае увольнения по

собственному желанию до истечения срока отработки возместить расходы работодателю на его обучение законодательно не урегулирован.

На практике в данном случае работодатель заключает с работником соответствующий договор о направлении его на профессиональную

подготовку, переподготовку или повышение квалификации за средства предприятия, в соответствии с которым на работника может возлагаться

обязанность отработать после окончания обучения в течение согласованного сторонами срока, который должен быть сопоставим с обязанностями, взятыми на себя работодателем по оплате обучения.

При отказе работника отработать у работодателя в течение согласованного с ним срока или увольнении с работы до истечения этого срока на него

возлагается обязанность возместить расходы работодателю, связанные с оплатой его обучения (см. также письмо Минтруда от 12.03.2009 г. № 2691/0/14-09/06).

Увольнение работника работавшего по срочному трудовому договору

Правило, установленное ст. 38 КЗоТ об увольнении по собственному желанию, касается расторжения бессрочного трудового договора (то есть

трудового договора, заключенного на неопределенный срок), а при рассмотрении вопросов, связанных с расторжением срочного трудового договора, следует руководствоваться ст. 39 КЗоТ.

Срочный трудовой договор, то есть договор, в соответствии со ст. 39 КЗоТ заключенный на определенный срок, установленный по соглашению сторон

или на время выполнения определенной работы, подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае:

– его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору;

– нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора;

– увольнения работника по собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжать работу при наличии уважительных причин, согласно ст. 38 КЗоТ.

Вместе с тем, если по истечении срока срочного договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их

прекращения, действие такого договора считается продленным на неопределенный срок (ст. 39 КЗоТ).

Трудовые договоры, которые были перезаключены один или несколько раз, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 23 КЗоТ, то есть когда

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера и условий работы или интересов работника, считаются заключенными на неопределенный срок (бессрочные договора).

Однако трудовые договоры в форме трудового контракта, которые перезаключались несколько раз на новый срок, не могут считаться

заключенными на неопределенный срок, поскольку их применение подпадает под нормы ч. 2 ст. 23 КЗоТ (см. также письмо Минсоцполитики от 13.08.2014 г. № 88/0/15-14/06).

Особенности увольнения директора предприятия

Поскольку у руководителя предприятия особый статус по сравнению с другими работниками, то и порядок его увольнения несколько иной.

Согласно ч. 4 ст. 65 ХКУ с директором предприятия заключается письменный трудовой договор в форме контракта, порядок и особенности заключения и расторжения которого подробно рассмотрены в теме Трудовой контракт.

Однако на практике не все директора предприятий работают по срочному трудовому договору, т.е. трудовому контракту. В некоторых случаях с ними заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Расчет при увольнении работника

Основанием для заключения такого договора (или контракта) в любом из указанных случаев является заявление работника и решение общего

собрания участников ООО (общего собрания акционеров, решение учредителя, решение владельца частного предприятия и др.), оформленное протоколом (или решением).

Порядок увольнения директора также зависит от условий заключенного контракта.

При этом он, как и любой другой работник имеет право на увольнение по собственному желанию на основании поданного заявления своему

работодателю, то есть органу, который принимал решение о приеме его на работу — собранию участников ООО (собранию акционеров, владельцу частного предприятия и др.).

Расчет при увольнении работника

В ситуации, когда директор предприятия принял решение об увольнении по собственному желанию, но фактически заявление об увольнении подать

некому в связи с невозможностью установить место нахождения учредителей/учредителя, Минтруда разъясняет, что в этом случае директор

может реализовать свое право на увольнение по собственному желанию на основании ст. 38 КЗоТ путем издания приказа о признании себя уволенным по собственному желанию.

В преамбуле такого приказа должно быть указано об установлении факта отсутствия работодателя (учредителей/учредителя) по известному ему месту

нахождения (проживания), подтвержденного доказательствами, в частности, документами предоставленными правоохранительными органами, что, в

свою очередь, исключает возможность его увольнения в порядке, определенном действующим законодательством и уставом предприятия (см. письмо Минтруда от 12.01.2011 г. № 15/06/186-11).

Поскольку рекомендация Минсоцполитики об издании приказа директором предприятия о своем увольнении, изложенная в указанном письме, была

небесспорна, то в последствии Минтруда рекомендовал в случае отсутствия учредителей решать вопрос об увольнении директора по собственному

желанию в судебном порядке (см. письмо Минсоцполитики от 01.08.2013 г. № 147/06/186-13).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА

Фактом предупреждения работодателя о предстоящем увольнении по собственному желанию является письменное заявление работника.

При этом действующим законодательством не предусмотрен ни порядок подачи такого заявления, ни его форма.

Как правило, заявление оформляется в произвольной форме, а порядок подачи заявления на предприятии регулируется правилами внутреннего

трудового распорядка в которых также можно предусмотреть какому должностному лицу предприятия подается такое заявление (непосредственно

директору, или секретарю, или начальнику отдела кадров, или непосредственному руководителю структурного подразделения, в котором работает такой работник и др.), кто его регистрирует и т.д.

Расчет при увольнении работника

В заявлении должно быть указано основание увольнения — «по собственному желанию, согласно ст. 38 КЗоТ» и дата его составления.

При подаче письменного заявления об увольнении работнику необходимо зарегистрировать его в соответствующем журнале (специальном, если

таковой предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, или, например, в журнале регистрации входящей корреспонденции).

На копии заявления, которая остается у работника, работодатель или ответственный работник предприятия, которому поручена регистрация таких

документов, должен проставить отметку о получении заявления с указанием даты получения и подписи.

Если работодатель или уполномоченное им лицо отказывается принять и зарегистрировать такое заявление работника, то, как рекомендует Гоструда, в

этом случае работнику необходимо направить такое заявление почтой с уведомлением о вручении либо ценным письмом с описью вложений и

уведомлением о вручении (что более предпочтительнее с целью доказательства в возможном судебном процессе) (см. разъяснение Гоструда в газете «Праця і зарплата» № 1 (869), январь 2014 г., стр. 17).

Расчет при увольнении работника

В этом случае дата регистрации заявления (или дата на почтовом штемпеле при направления заявления почтой) является датой, с которой начинается

отсчет двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному желанию (см. разъяснение Гоструда в газете «Праця і зарплата» № 40 (908), октябрь 2014 г., стр. 5).

Днем увольнения считается последний день работы, то есть последний рабочий день работника (абз. 2 п. 2.27 Инструкции № 58). Расчет при увольнении работника

Частью 5 ст. 254 ГКУ определено, что если последний день срока приходится на выходной, праздничный или иной нерабочий день, определенный в

соответствии с законом (в данном случае — день увольнения), то днем окончания срока является первый следующий за ним рабочий день (см.

газету «Праця і зарплата» № 6 (730) от 9 февраля 2014 года, стр. 18). Расчет при увольнении работника.

Расчет при увольнении работника

Если работник не отозвал заявление об увольнении и в день увольнения болеет (является временно нетрудоспособным), то работодатель не имеет

права самостоятельно принимать решение о переносе даты увольнения работника на день окончания периода временной нетрудоспособности и

обязан в день увольнения издать приказ об увольнении работника по собственному желанию на основании ранее поданного заявления, произвести

с ним расчет и внести соответствующую запись в трудовую книжку.

При этом листок нетрудоспособности должен быть оплачен не до дня увольнения, а за весь период временной нетрудоспособности или до

установления МСЭК инвалидности независимо от даты прекращения трудовых правоотношений.

Также подлежат оплате все последующие листки нетрудоспособности, выданные по одному страховому случаю, который произошел во время

работы (см. разъяснение Гоструда в газете «Праця і зарплата» № 40 (908) октябрь 2014 года, стр. 5). Расчет при увольнении работника

Работодатель, согласно п. 4.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда от 29.07.93 г. № 58, в

день увольнения обязан выдать работнику оформленную трудовую книжку.

Подробнее этот вопрос рассмотрен в теме Внесение записей в трудовую книжку при увольнении см. в теме Ведение трудовых книжек. Расчет при увольнении работника

Кроме того, по требованию работника работодатель обязан в день увольнения выдать ему копию приказа об увольнении с работы (ст. 47, 116 и 117 КЗоТ). Расчет при увольнении работника

Также работодатель по требованию работника обязан выдать ему справку о том, что он работал на данном предприятии с указанием специальности,

квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы (ст. 49 КЗоТ). Расчет при увольнении работника

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Согласно ст. 116 КЗоТ при увольнении работника работодатель обязан произвести с ним расчет в этот же день, то есть в день увольнения.

Если работник в день увольнения не работал, то выплата причитающихся сумм должна быть осуществлена не позднее следующего дня после того, как уволенный потребовал расчет. Расчет при увольнении работника

Работодатель, помимо вышеуказанного, перед выплатой работнику положенных при увольнении сумм обязан письменно уведомить его об их начисленном размере.

Поскольку упоминание о конкретной форме производимого расчета в законе отсутствует, он предоставляется в произвольной форме. Расчет при увольнении работника

При возникновении спора о размере причитающихся сумм работодатель в указанный срок обязан выплатить неоспариваемую их часть (ст. 47 и 116 КЗоТ). Расчет при увольнении работника

Оспариваемый же размер заработка работодатель должен выплатить только в том случае, если спор разрешен в пользу работника.

Если он разрешен только частично, то размер возмещения за время задержки определяется органом, вынесшим решение по существу спора. Расчет при увольнении работника

В случае невыплаты работодателем причитающихся сумм в вышеуказанные сроки и при отсутствии спора об их размере предприятие обязано выплатить

работнику дополнительно средний заработок за весь период задержки, включая день фактического расчета (см. также п. 4 письма Минтруда от 15.10.2007 г. № 250/06/186-07). Расчет при увольнении работника

Расчет при увольнении работника

При увольнении работника вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ч. 3 ст. 38 и

39 КЗоТ) работнику должно быть выплачено выходное пособие в порядке и размерах, предусмотренных ст. 44 КЗоТ. Расчет при увольнении работника

Поскольку, как правило, в случае увольнения работника по собственному желанию выплачивается также компенсация за неиспользованные дни

отпуска, то рекомендуется в приказе об увольнении указать количество неиспользованных дней отпуска и сумму причитающейся компенсации к выплате.

Такая формулировка приказа будет являться основанием для их начисления работнику (см. разъяснение Минсоцполитики в газете «Праця і зарплата» № 13 (929) апрель 2015 года, стр. 20). Расчет при увольнении работника

Как правило, при рассмотрении трудовых споров в суде о восстановлении на работе, изменении формулировки увольнения, в том числе на основании ст.

38 КЗоТ, рассматриваются и вопросы взыскания среднего заработка за вынужденный прогул, выплаты выходного пособия и др. Расчет при увольнении работника

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

В случае увольнения работника по собственному желанию и невозможности

найти работу такой работник имеет право встать на учет в службу занятости и

получать пособие по безработице в порядке, предусмотренном:

 • Законом Украины от 05.07.2012 г. № 5067-VI «О занятости населения»; Расчет при увольнении работника
 • Законом Украины от 02.03.2000 г. № 1533-III «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»; Расчет при увольнении работника
 • Порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведении учета лиц, ищущих работу, утвержденным постановлением КМУ от 20.03.2013 г. № 198; Расчет при увольнении работника
 • Порядком предоставления пособия по безработице, в том числе единовременной его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности, утвержденным приказом Минсоцполитики от 15.06.2015 г. № 613 (далее — Порядок № 613) и др. Расчет при увольнении работника

Пособие по безработице назначается с восьмого дня после регистрации

безработного, а его размер зависит от страхового стажа и заработной платы

(дохода). Расчет при увольнении работника

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице застрахованным

лицам не может превышать 360 календарных дней (лицам предпенсионного

возраста — 720 календарных дней) в течение двух лет со дня его назначения (п.

2 раздела II Порядка № 613). Расчет при увольнении работника

Расчет при увольнении работника

При этом получение пособия по безработице зависит также от оснований

(формулировки) увольнения. Расчет при увольнении работника

Так, согласно п. 1 раздела IV Порядка № 613 в случае увольнения по

собственному желанию на основании ч. 3 ст. 38 КЗоТ выплата пособия по

безработице начинается с первого дня после окончания месяца, за который

работник получил выходное пособие в связи с увольнением вследствие

нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или

трудового договора. Расчет при увольнении работника

Продолжительность выплаты пособия по безработице сокращается на срок 90

календарных дней в случае увольнения по собственному желанию без

уважительных причин (или по соглашению сторон — п. 1 ст. 36 КЗоТ) — п. 3

раздела IV Порядка № 613. Расчет при увольнении работника

Онлайн юрист Украина

Онлайн юрист Украина Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Онлайн юрист Украина

Онлайн юрист Украина

 Онлайн юрист Украина

18 мая 2017года, народные депутаты на вечернем пленарном заседании

приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «Об

Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины», проект № 3728.

Закон в редакции изложил часть вторую статьи 260 Устава внутренней службы

Вооруженных Сил Украины и дополнил его частью третьей.

Согласно изменениям, теперь в случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии со временем года и иметь при себе:

 • направление, подписанное командиром воинской части;
 • медицинскую книжку;
 • документ, удостоверяющий личность;
 • необходимые личные вещи;
 • аттестат на продовольствие;
 • справку о травме (увечье, ранение, контузия) и медицинскую характеристику, а в случае выбытия на лечение за пределы гарнизона — дополнительно аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы до места расположения лечебного учреждения и обратно.

В случае, если обстановка не позволяет предоставить справку о травме (увечье, ранение, контузия) до направления раненого

военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, в

течение 30 дней со дня получения травмы либо со дня поступления соответствующего требования военного комиссариата.

Онлайн юрист Украина 2017

Верховная Рада вчера приняла  Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (об усилении гарантии

соблюдения законодательства Украины)», зарегистрированный под № 2985.

Первое чтение документ одолел 18 октября.

Закон возложил на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций (в том

числе учебных заведений) независимо от места их нахождения в Украине и наличия в их административно-территориальных единицах военных

комиссариатов, обязанность извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военные комиссариаты.

Также теперь эти учреждения должны обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову и в недельный срок сообщать

военкоматы о принятии и  освобождение на/от работы или учебы призывников и военнообязанных.

 Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Онлайн юрист Украина, Харьков

 Онлайн юрист Украина13 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла ЗУ «О Национальной гвардии Украины». Статья 21 данного акта устанавливает порядок социальной и

правовой защиты личного состава Национальной гвардии Украины и членов их семей.

Документом предусмотрено, что государство гарантирует военнослужащим Национальной гвардии Украины, государственным

служащим, работникам, лицам, уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, и ветеранам военной службы Нацгвардии бесплатное

медицинское обеспечение в лечебно-профилактических учреждениях.

Однако, в Законе отсутствует положение о праве на бесплатную реабилитацию, а также право на санаторно-курортное обеспечение военнослужащих

Национальной гвардии Украины, государственных служащих, работников, лиц, уволенных с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, и ветеранов военной службы Нацгвардии.

С целью урегулирования этого вопроса и предоставления военнослужащим надлежащей помощи, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде

проект Закона Украины №6457 «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» (относительно права на реабилитацию).

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 21 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», что даст возможность обеспечить

военнослужащих, государственных служащих, ветеранов военной службы правом на бесплатную реабилитацию, а также правом на санаторно-курортное обеспечение.

Онлайн юрист Украина, Харьковская область

Парламент принял Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения», проект которого был зарегистрирован под №5534. Онлайн юрист Украина

Депутаты отмечают, что применение правила зачисления судом срока предварительного заключения из расчета один день предварительного

заключения за два дня лишения свободы, особенно в тяжких и особо тяжких преступлений фактически приводит к нивелированию такой цели наказания как

предотвращение совершения новых преступлений. Онлайн юрист Украина

Теперь часть пятая статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» Уголовного кодекса Украины изложена в новой редакции:

«предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам,  предусмотренным в части первой настоящей статьи. Онлайн юрист Украина

При назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или

полностью освободить осужденного от его отбывания». Онлайн юрист Украина

На нашем сайте вы можете получить юридическую консультацию, которая предоставляется по любому вопросу и по любой отрасли права Украины.

Консультация может быть выслана вам непосредственно на E-mail или

произведена по телефону (если вы его укажете, форма обратной связи с 09 00 и

до 1600 или позвоните).

Большинство юридических консультаций, предоставленных юристами

зарегистрированными на нашем сайте, как правило содержат краткий ответ

на ваш вопрос, советы по вашим дальнейшим действиям в описанной вами

ситуации, и в случае необходимости, тексты законов и других нормативных

актов.

Для получения консультации вам даже не обязательно

регистрироваться, просто задайте вопрос или опишите вашу

ситуацию, и укажите как с вами можно связаться.

Бесплатная юридическая консультация в Харькове и Харьковской

области оказывается в уголовном, гражданском, административном и

хозяйственном праве.

Получить бесплатную юридическую консультацию можно по таким областям юридического правоприменения:

Авто Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Авторское право Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Армия Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Банковская деятельность Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Бухгалтерия Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Возмещение ущерба Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Выселение Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Дарение/ дарственная Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Долги Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Доля Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Закон Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Жалоба Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Жилье Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Амнистия Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Инфляция Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

ЖКХ Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Защита прав потребителей Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Заявление Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Имею ли я право Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Инвалидность Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Договор Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Компенсация Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Вымогательство Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Завещание Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Покупка Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Паспорт Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Кредит Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Доверенность Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Ликвидация Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Гражданство Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Наследство Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Ипотека Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Алименты Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Медицина Онлайн юрист Украина

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд +380679331668, +380668243914

Трудовое право

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Налоги

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Недвижимость

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Регистрация

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Пенсия

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Семейное право

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Пошлина

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Условно-досрочное освобождение

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Право собственности

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Приватизация

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Срок давности

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Страхование

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914

Суд

Реальная помощь в уголовном деле.

Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область.

Представительство интересов в суде по уголовному, гражданскому делу.

Составление, подача процессуальных документов в суд первой инстанции, апеляционный суд, кассационный суд

+380679331668, +380668243914


Юрист онлайн в Харькове, Харьковской области готов оказать бесплатную юридическую консультацию

У Вас есть юридические вопросы, юридическая проблема?

Тогда юрист -онлайн бесплатно готов проконсультировать Вас по таким темам,

как семейное, административное, гражданское, уголовное, земельное,

налоговое право и законодательства, а также иным юридическим вопросам.

Бесплатная юридическая консультация в Харькове, Харьковской области по семейному праву

Юридические проблемы в семье? Расторжение брака (развод под ключ в суде) и раздел совместного имущества?

Квалифицированный юрист, или адвокат  мирным путем уладит возникший конфликт, обозначив сторонам юридическое решение, что будет обоснованно и удовлетворит обе стороны.

В противном случае обеспечение судебного процесса, представительсство в

суде, составление и подача процессуальных документов вам гарантированы.

Бесплатная юридическая консультация в Харькове по вопросам хозяйственного права

Субъекты хозяйствования сталкиваются с необходимостью защиты своих прав и интересов.

Нарушение условий договоров, хозяйственный спор – без профессионального юриста не обойтись.

Бесплатная юридическая консультация в Харькове по хозяйственному праву.

Бесплатная юридическая консультация Харьков: по трудовому и гражданскому праву

Граждане сталкиваются с проблемами в отношениях равных субъектов, исполнении договоров гражданско — правового характера, трудностями на

работе, когда работодатели, явно нарушая закон, вводит дисциплинарные санкции, не выплачивают зарплату, а то и совсем уволить без объяснения причин.

Бесплатная юридическая консультация в Харькове по уголовному праву

Незаконные действий полиции и иных правоохранительных органов, которые в своих действиях руководствуются настоящим произволом, обвиняя

невиновного человека в совершении преступлений, в том числе и тяжких и особо тяжких.

Как самостоятельно отстоять свои попранные права, ущемленные свободы?

Юридическая консультация онлайн бесплатно в Харькове от Барвинок NET

Бесплатная юридическая консультация онлайн поможет Вам оперативно разобраться в той или иной ситуации, где без юридической помощи просто не  обойтись.

Мы всегда поможем Вам решить возникшие проблемы. Юридическая консультация онлайн бесплатно — Ваш помощник в решение практически любых юридических вопросов.

Реальная помощь в уголовном деле

Доступно, корректно

Харьков, Харьковская область

Правовая экспертиза документов

Правовая экспертиза документов Реальная помощь в уголовном гражданском деле Харьков Харьковская область Представительство интересов 0679331668, 0668243914

Правовая экспертиза документов

Правовая экспертиза документов

Правовая экспертиза документов

Правовая экспертиза или юридической экспертизы, предназначена для проверки соответствия исследуемых документов текущему законодательству в той или иной области.

Правовая экспертиза применяется в сложных случаях, когда необходимо установить легитимность юридических документов – договоров, уставов, приказов и пр.

Эксперт в области юриспруденции может составить список вопросов, проясняющих содержание и специфику того или иного документа, подписываемого сторонами.

Эксперт-юрист устанавливает перечень документов, необходимых для составления договора, а также содержание этих документов: приложений, актов, доверенностей, списков, перечней.

Юридическая экспертиза проводится в следующих направлениях:

 • Установление конкретного нарушения того или иного законодательного акта в исследуемом документе.
 • Анализ отдельных пунктов договора, касающихся порядка расчетов, прав, обязанностей и ответственности заключающих договор сторон, порядка действий в случае наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств и т.д.
 • Уровень детализации или расшифровки тех или иных положений договора или контракта.

Правовая экспертиза предназначена для проверки предоставленных документов на соответствие нормативным актам.

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корретно Харьков, Харьковская область

Цель такой проверки заключается в выявлении разнообразных нарушений действующего законодательства, которые могут быть допущены по

неосторожности, вследствие недостаточной компетентности лиц, подготавливающих бумаги, а также преднамеренно.

Юридическая экспертиза устанавливает соответствие следующим нормативным актам:

 • Законы Украины
 • Кодексы Украины (гражданский, уголовный, административный, гражданский процессуальный, уголовный процессуальный, хозяйственный и др.).
 • Нормы и правила, утвержденные государственными органами, осуществляющими контроль в своей области.
 • Другие законы и подзаконные акты.

Правовая экспертиза может быть инициирована в ходе судебного разбирательства по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору,

если одна из сторон считает положения договора не соответствующими закону.

Также подачу документ на экспертизу может заявить сотрудник (или группа сотрудников) какой-либо организации, считающий, что трудовые договоры,

контракты или приказы их администрации нарушают положения действующего законодательства или непосредственно нарушают его конституционные права.

К юридической экспертизе документов прибегают превентивно, для проверки договоров или контрактов перед заключением долгосрочной и дорогостоящей сделки.

Это делается для того, чтобы впоследствии избежать судебных процессов относительно неочевидных и непрозрачных пунктов и положений подписываемых документов, соглашений, контрактов.

Правовая экспертиза проводится для установления соответствия заключаемых сделок основам нравственности и правопорядка.

Во многих случаях юридическая экспертиза призвана разъяснять те или иные положения заключаемых договоров с целью обозначить завуалированный

юридический смысл и так называемые подводные камни, которые может не заметить неискушенный в юриспруденции человек.

Дело в том, что выражения обиходного языка и сходные юридические

формулировки могут иметь совершенно разный смысл.

Это связано со специфической трактовкой понятий в юриспруденции, равно

как и в любой другой узкоспециальной области.

Человек, не имеющий специальных юридических знаний, может извлечь из

фразы договора иной смысл, отличный от того, который вложил в нее

создатель документа.

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Правовая экспертиза может быть осуществлена в любой ситуации, которая сопровождается оформлением документов – договоров, контрактов, приказов, положений или иных каких либо документов.

Чаще всего к юридической экспертизе прибегают в следующих ситуациях:

 • Начато судебное разбирательство относительно выполнения сторонами обязательств по заключенному ими договору или контракту.
 • Если заказчику предстоит крупная сделка в области недвижимости. В этом случае эксперт-юрист может снизить риск потери крупных объемов средств, дать рекомендации по жилищному праву, проанализировать чистоту подготовленной сделки.
 • Перед заключением брачного договора. Эксперт может проверить соответствие договора законодательству и дать рекомендации по изменению некоторых пунктов или добавлению новых – для соблюдения интересов заказчика экспертизы.
 • При подготовке договора дарения имущества, договора ренты, а также завещания для определения соответствия готовящихся документов действующему законодательству.
 • При подписания договоров, касающихся услуг кредитования. При взятии большой суммы денег в кредит, перед подписанием договора на ипотечное кредитование, при займах на осуществление предпринимательской деятельности. В подобных случаях исследуется не только экономическая составляющая договора – легитимность начисления процентов и выполнения условий договора, но и соблюдение прав заемщика при наступлении особых условий – форс-мажорных, необходимости досрочного погашения, наступления банкротства заемщика или банкротства кредитора, и так далее.
 • Если необходимо дополнить договор дополнительными документами, регламентирующими нюансы взаимоотношений сторон или детализирующие обязанности и права сторон в особых случаях. К таким документам относятся разнообразные приложения к договору, акты и пр.
 • Если необходимо установить соответствие действий юридического лица ограничениям, жестко установленным учредительными документами.
Вот типовые вопросы, которые задают эксперту-юристу:
 1. Правильно составлен исследуемый документ?
 2. Соответствует ли исследуемый документ требованиям нравственности и правопорядка?
 3. Каков риск признания исследуемого документа недействительным?
 4. Противоречит ли исследуемый документ действующему законодательству?
 5. Нарушает ли исследуемый документ конституционные права и свободы одного из контрагентов? Правовая экспертиза документов
 6. Какие ошибки допущены при составлении исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 7. Какие дополнительные документы надо подготовить для того, чтобы учесть интересы сторон? Правовая экспертиза документов
 8. Какие пункты исследуемого документа подлежат изменению для того, чтобы документ был правильно составлен? Правовая экспертиза документов
 9. Какие пункты следует добавить в исследуемый документ для соблюдения интересов сторон (или лица, инициировавшего экспертизу)? Правовая экспертиза документов
 10. Какие пункты следует исключить из исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 11. Каков юридический смысл данного пункта исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 12. Какие обязанности на самом деле ложатся на сторону, подписывающую договор, в результате выполнения данного пункта договора? Правовая экспертиза документов
 13. Необходима ли дополнительная детализация каких-либо частей исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 14. Однозначно ли толкование данного пункта исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 15. Как следует переформулировать пункт документа, чтобы ликвидировать юридическую неоднозначность его толкования? Правовая экспертиза документов
 16. Содержит ли ошибки или неточности конкретный пункт (пункты) исследуемого документа? Правовая экспертиза документов
 17. Является ли лицо, завизировавшее документ, уполномоченным для подписания подобных документов. Правовая экспертиза документов
 18. Содержит ли исследуемый документ положения, ухудшающие положение одной из сторон по отношению к другой стороне? Правовая экспертиза документов
 19. Может ли исследуемый документ в случае подписания повлечь за собой незапланированные расходы заказчика исследования (например, непредвиденные им налоговые отчисления)? Правовая экспертиза документов
Список предлагаемых вопросов не является исчерпывающим. Правовая экспертиза документов

Составление искового заявления

Составление искового заявления Реальная помощь в уголовном деле Доступно,корректно Харьков,Харьковская область Помощь по делам о преступлении против собственности,против жизни и здоровья личности,в сфере обращения наркотических веществ Представительство интересов в суде по гражданскому делу +380668243914, +380679331668

Составление искового заявления

Составление искового заявления

Составление искового заявления

 

Представительство интересов граждан и предпринимателей в судах общей юрисдикции, в административных судах и в хозяйственных судах.

Защита интересов Клиента в уголовном судопроизводстве и в досудебном расследовании.

Составление исковых заявлений, жалоб, обращений, ходатайств, договоров и других юридических документов.

Любая информация, ставшая известна о клиенте и обстоятельствах дела, не подлежит разглашению и находится под строгой защитой

Реальная помощь в уголовном деле. Доступно, корректно. Харьков, Харьковская область

Грамотные, опытные юристы займутся вашими юридическими вопросами, и будут решать поставленные задачи, добиваться максимально приемлемых для вас результатов.

Представление интересов в суде – одно из основных направлений нашей деятельности.

Юристы и Адвокаты осуществляют представительство в суде по гражданским, семейным, налоговым, уголовным, жилищным,  хозяйственным, трудовым, наследственным, административным, земельным спорам и другим отраслям права на всей территории Украины:

 • Юридическая Консультация Юриста (Устная Или Письменная);
 • Составление И Написание Процессуальных Документов (Исковые Заявления, Жалобы, Ходатайства, Запросы И Прочее);
 • Представительство Интересов В Судах Всех Инстанций (А Также В Других Государственных И Негосударственных Органах;
 • Правовой Анализ Конфликтных Правоотношений;
 • Представление Интересов По Вопросам Защиты Прав Собственности И Других Вещных Прав, Прав Интеллектуальной Собственности, Взыскание Задолженности И Принуждения К Исполнению Обязательств Как Юридическими И Физическими Лицами, Так И Государственными Органами, Прав Арендодателей И Арендаторов, Наследников И Супругов, Работодателей И Работников, Землепользователей (Арендаторам);
 • Досудебное Урегулирование Споров: Подготовка Претензии, Ответа На Претензию, Экспертиза Документов;
 • Подготовка Исковых Заявлений Максимально Обеспечивающих Защиту Ваших Интересов, А Также Быстрое И Адекватное Судебное Разбирательство;
 • Представительство Интересов В Процессе По Уголовным (В Том Числе По Экономическим Преступлениям), Гражданским Делам;
 • Оказание Юридической Помощи Иностранцам;

Исковое заявление состоит из

Исковое заявление состоит из нескольких условных частей:

 1. шапки ( вступительная часть),
 2. описательной части,
 3. мотивировочной части,
 4. просительной части.

Разберем каждую по отдельности на примере искового заявления о расторжении брака.

В вступительной части искового заявления указывается наименование суда, в который подается иск, стороны по делу, цена иска (если она есть). Составление искового заявления

Определяемся с подсудностью (т.е. тем судом, который будет рассматривать исковое заявление). Составление искового заявления

По общему правилу, предусмотренному в ГПК (ст. 109), исковые заявления подаются по месту нахождения ответчика. Составление искового заявления

Но, в ГПК ( Гражданском процессуальном кодексе) предусмотрены случаи, когда иск подается в суд по выбору истца (ст. 110 ГПК) и когда применяется исключительная подсудность (ст. 114 ГПК). Составление искового заявления

ч. 2 ст. 110 ГПК, в соответствии с которой…

» позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його

утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача »  Составление искового заявления

Продолжение следует…. Составление искового заявления

Специализация

 1. Финансовое право;
 2. Налоговое право;
 3. Налоговое планирование (в т.ч. при ВЭД деятельности);
 4. Представление интересов в судах;
 5. Право интеллектуальной собственности; Составление искового заявления
 6. Земельные споры и недвижимость;
 7. Трудовое право;
 8. Страховое право;
 9. Правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности; Составление искового заявления
 10. Гражданское и административное право. Составление искового заявления

Стоимость различных видов правовой помощи наших адвокатов, а также услуги по представительству и защите интересов в судах — являются договорными и зависят от сложности дела. Составление искового заявления

Представительство в судебном процессе

Представительство в судебном процессе. Юридическая помощь, защита. консультация адвоката, консультация юриста. Звоните сейчас.

Представительство в судебном процессе

Представительство в судебном процессе

Судебное представительство – правоотношение, в силу которого одно лицо (судебный представитель) в пределах предоставленных ему полномочий совершает процессуальные действия от имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего непосредственно у последнего возникают процессуальные права и обязанности.

Цель представительства – оказание представляемому определенной правовой помощи в защите его субъективных прав и интересов, а также содействие суду в сборе и исследовании доказательств по существу возникшего спора и в постановлении законного и обоснованного судебного решения.

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц (лица), которые не могут быть представителями в суде.

Выделяют несколько видов судебного представительства.

1.  Законное представительство – осуществляется от имени недееспособных и не обладающих полной дееспособностью граждан, а также граждан, признанных безвестно отсутствующими.

Основанием возникновения представительства являются:

 1. отсутствие у гражданина полной дееспособности, а также родство определенной степени между ним и представителем либо назначение такому гражданину опекуна, попечителя;
 2. признание гражданина безвестно отсутствующим и передача его имущества в доверительное управление лицу, определяемому органом опеки и попечительства.

Законными представителями могут быть:

 1. родители или усыновители в отношении своих или усыновленных несовершеннолетних детей; опекуны в отношении лиц, признанных недееспособными, и малолетних;
 2. попечители в отношении ограниченно дееспособных и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; Представительство в судебном процессе
 3. по делу, в котором должен участвовать безвестно отсутствующий, – доверительный управляющий его имуществом. Представительство в судебном процессе
2.  Представительство адвоката по назначению суда.

Основанием возникновения данного представительства является соответствующее определение суда. В частности, суд обязан при подготовке дела к судебному разбирательству назначить адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. Представительство в судебном процессе

3.  Договорное (добровольное) представительство от имени граждан и организаций, в том числе представительство одного из соучастников по поручению других соучастников – основанием возникновения данного вида представительства является соответствующее соглашение между представителем и представляемым. Представительство в судебном процессе

4.  Представительство от имени организации – возникает на основании прямого указания федерального закона, иного правового акта или учредительных документов. Представительство в судебном процессе

5.  Представительство от имени государства, специально уполномоченных органов и должностных лиц. Представительство в судебном процессе

Розгляд кримінальних справ

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридическая консультация. Переквалификация, Экспертизы. Свидетели. Потерпевшие. Звоните сейчас.

Розгляд кримінальних справ

Розгляд кримінальних справ
Методична допомога суддям першої інстанції під час розгляду кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Головам місцевих судів Херсонської області

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів. З метою надання методичної допомоги суддям першої інстанції під час

розгляду кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, недопущення

судових помилок при розгляді кримінальних справ вказаної категорії, Апеляційний суд Херсонської області звертає увагу суддів судів першої

інстанції на висновки Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справах вказаної категорії за наслідками їх

перегляду в касаційному порядку, які необхідно застосовувати в судовій практиці:

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

1. Призначаючи засудженому додаткове покарання за ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України та за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.309, ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України, у виді конфіскації майна, суд не врахував вимоги ч. 2 ст. 59 КК України, згідно з якою конфіскація майна  встановлюється лише за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

З пред’явленого за ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України обвинувачення, яке визнано судом доведеним, видно, що ці злочини вчинено ним не з корисливих мотивів.

З огляду на це, на підставі ч.2 ст. 59 КК України йому не могло бути призначено за ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.317 КК України та за сукупністю злочинів на підставі ст.70 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна навіть у випадку, коли воно передбачено санкцією статті як обов’язкове ( ухвала ВССУ від13.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

 2. Суд вважає за необхідне виключити з обвинувачення   за ч. 2 ст. 307 КК України кваліфікуючу ознаку — «вчинення злочину особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України».

Так, відповідно до роз’яснень, що містяться в п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в

справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» незаконне заволодіння наркотичними засобами та

наступне їх зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи без такої мети, а також їх незаконний збут утворюють сукупність злочинів,

передбачених ст. 307 чи ст. 309 КК України, проте не утворюють ознаки повторності, передбаченої ч. 2 ст. 307 або ч. 2 ст. 309 КК України.

Тобто, засуджений вчинив одночасно незаконне придбання і зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів як з метою збуту так і для власного

вживання, що утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 307 та ст. 309 КК України, а тому не має кваліфікуючої ознаки — «вчинення злочину особою, яка

раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України» (ухвала ВССУ від 09.10.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

 3. Відповідно до пункту 3 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» злочини передбачені статтями 307, 309, або 311 КК України,

визнаються закінченими з моменту вчинення однієї із зазначених у диспозиціях цих статей альтернативних дій. У випадках, коли винна особа

вчинила одну або декілька зазначених дій, але не встигла вчинити іншу дію із тих, які охоплювались її умислом, скоєне слід розглядати як закінчений злочин

за виконаними діями, а незавершена дія окремої кваліфікації як готування до злочину або як замах на злочин не потребує.

Перекваліфіковуючи дії засуджених з ч. 2  ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України за епізодом від  21 червня 2011 року, із закінченого злочину

на закінчений замах на вчинення злочину, апеляційний суд не врахував цих вимог.

Окрім того така перекваліфікація призвела до того, що підсудного засуджено за обвинуваченням із кваліфікуючою ознакою закінчений замах на збут, яке не

пред’являлось йому на досудовому слідстві. Засуджений обвинувачувався лише у незаконному зберіганні наркотичних засобів з метою збуту (ухвала ВССУ від 06.12.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

 4. Прохання прокурора, який брав участь у розгляді справи у касаційному порядку, перекваліфікувати дії засудженого з ч. 2 ст. 307 КК (незаконне

придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечного наркотичного засобу) на ч. 1 ст. 315 КК (схиляння певної особи до вживання

наркотичних засобів) є безпідставним з огляду на таке.

У вироку встановлено, що підсудний самостійно придбав наркотичний засіб з метою збуту 07 листопада 2011 року зранку і до 18-ї год. цього дня зберігав при

собі, коли безкоштовно збув іншій особі, з яким цей засіб вжив. За таких обставин спільне вживання цих осіб наркотичного засобу не свідчить про

відсутність у діях засудженого його збуту. До того ж сам засуджений в суді визнав себе винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті

особливо небезпечного наркотичного засобу за обставин, установлених у вироку.

Отже, підстави для перекваліфікації дій засудженого з ч. 2 ст. 307 на ч. 1 ст. 315 КК відсутні (ухвала ВССУ від 04.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

5. У формулюванні обвинувачення в мотивувальній частині вироку суд зазначив, що 11 листопада 2011 року близько 19:00 у приміщенні кафе по вул.

8-го Березня, 37 у с. Крижівцях підсудний незаконно зберігав при собі у внутрішній кишені куртки без мети збуту особливо небезпечний наркотичний

засіб — канабіс, розмір якого в перерахунку на суху речовину становив 2,66г.

Зазначений вид і розмір наркотичного засобу знайшов своє підтвердження у висновку судової фізико-хімічної експертизи від   30 листопада 2011 року №

639/1717.

Згідно із Таблицею № 1 невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 зі змінами, внесеними наказом від 29 липня 2010 року   № 634, вага

наркотичного засобу «канабіс» до 5,0г є невеликим розміром, у зв’язку з чим його незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення,

пересилання без мети збуту в такому розмірі тягне лише відповідальність за ст. 44 КпАП. Тобто кримінальна відповідальність за такі дії з наркотичним

засобом настає тоді, коли його розмір перевищує 5,0г.

Положення вказаного підзаконного нормативного акта залишилися поза увагою апеляційного суду.

Таким чином, у діях підсудного  щодо незаконного зберігання при собі у внутрішній кишені куртки без мети збуту канабісу, розмір якого в перерахунку

на суху речовину становив 2,66г, відсутній склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 309 КК.

Вчинення засудженим цих дій після вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК, у цьому випадку не має кримінально-правового значення, оскільки

первісним для наявності складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК, є розмір наркотичного засобу (ухвала ВССУ від 04.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

 6.  Доводи у касаційних скаргах про відсутність в діях засуджених кваліфікуючої ознаки — вчинення злочину організованою групою перевірялися

судом першої та апеляційної інстанції і обґрунтовано визнані безпідставними, оскільки суперечать матеріалам справи.

Згідно з ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається скоєним організованою групою, якщо у його вчиненні брали участь три і більше особи, які попередньо

зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи,

спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

За змістом закону така група повинна характеризуватися стійкістю, чітким розподілом ролей, плануванням заздалегідь вчинення злочинів, наявністю

керівника, який би організовував інших членів групи на вчинення злочинів.

Зі змісту вироку видно, що судом встановлено, що злочини вчинено у складі групи, до якої увійшли п’ятеро осіб.

При цьому, доведено, що останній організував решту членів групи на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кожному з учасників

було відведено свою роль, об’єднання засуджених характеризувалося стійкістю, їхні дії були об’єднані єдиним планом підготовки та вчинення злочинів,

засуджені мали спільну мету на збут наркотичних засобів з метою збагачення незаконним шляхом.

Дії засуджених правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та

незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

Посилання засудженого про отримання доказів по справі незаконним шляхом були предметом перевірки суду, який визнав їх безпідставними, належно

обґрунтував свій висновок, зокрема, наявністю у справі постанови про відмову у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції, винесеної за

результатом перевірки з приводу застосування недозволених методів ведення слідства щодо засуджених.

Доводи засудженого щодо порушення його права на захист під час досудового слідства спростовуються матеріалами кримінальної справи, з яких убачається,

що йому були належно роз’яснені процесуальні права і він не бажав мати захисника, про що свідчать його власноручні підписи у відповідних протоколах

(ухвала ВССУ від 27.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

7. Вказівка у скарзі прокурора щодо необхідності зазначення в резолютивній частині вироку редакції кримінального закону, за яким засуджено підсудного, є слушною.

Як убачається з матеріалів справи, засуджений вчинив злочин 15 серпня 2011 року. Законом України від 6 жовтня 2011 року внесено зміни до редакції ст. 307

КК України. З огляду на положення ст. 5 КК України підсудного було засуджено за ч. 1 ст. 307 КК України в редакції кримінального закону станом на

5 квітня 2001 року, про що й слід було вказати у вироку, тому цей недолік слід усунути шляхом внесення відповідних змін до судових рішень, вважати

підсудного засудженим за ч. 1 ст. 307 КК України в редакції від 5 квітня 2001 року (ухвала ВССУ від 27.11.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

8. Відповідно до вимог ст. 334 КПК України наряду з формулюванням обвинувачення, наведенням доказів, на яких ґрунтується висновок суду щодо

підсудного, суд зобов’язаний мотивувати призначене покарання, в тому числі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини

Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 69 КК України більш м’яке покарання  призначається за наявності обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь

тяжкості злочину та з урахуванням даних про особу винного.

При розгляді даної кримінальної справи суд не дотримався цих вимог кримінально-процесуального закону. Призначаючи покарання засудженому із

застосуванням ст.69 КК України суд послався на окремі обставини та дані про особу винного, разом із тим не навів висновку які саме обставини істотно

знижують ступінь тяжкості злочинів, скоєних винним. Не дана оцінка обставинам та даним про особу засудженого, на які посилається прокурор.

Зокрема, на факти тривалого зайняття злочинною діяльністю, намагання уникнути кримінальної відповідальності, тривалого переховування від

правоохоронних органів, скоєння злочинів, які за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжких та тяжких.

Наведене свідчить про порушення судом вимог ст.ст. 65, 69, 334 КПК України, у зв’язку з чим, відповідно до ст.ст. 372, 398 КПК України вирок суду підлягає

скасуванню, а справа направленню на новий судовий розгляд (ухвала ВССУ від 01.11.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

9. Разом з тим, призначаючи підсудній покарання, суд в достатній мірі не врахував обставини, що його пом’якшують, та обставини справи, що обумовило

призначення покарання, яке є несправедливим внаслідок суворості.

Так, із матеріалів справи вбачається, що підсудна розкаялася та повністю визнала вину, має на утриманні малолітню дитину, матір похилого віку,

вчинила злочин будучи вагітною.

З огляду на обставини справи, тяжке протікання вагітності, що потребувало матеріальних витрат,  необхідно визнати показання  підсудної, відповідно до

яких злочин нею вчинено внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, такими, що заслуговують на увагу.

За наявності вище наведених обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винної

колегія суддів вважає можливим застосування ч. 1 ст. 69 КК України і пом’якшити засудженій покарання, призначене за ч. 2 ст. 307 КК України (ухвала ВССУ від 25.10.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

10. Відповідно до вимог ст. 32 КК України, повторність відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь,

об’єднаних єдиним злочинним наміром. Засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 307

КК України, вказану кваліфікуючу ознаку становлять дії засудженого зі збуту особливо небезпечного наркотичного засобу двом іншим особам.

Оскільки, вказані дії засудженого охоплювались єдиним умислом та утворюють єдиний продовжуваний злочин вони не потребують кваліфікації за ознакою повторності (ухвала ВССУ від 18.10.2012 року).

11. Згідно ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. При цьому призначення такого додаткового покарання як конфіскація майна, при застосуванні ст. 75 КК України зазначеним законом не передбачено.

Проте суд, звільнивши засудженого від призначеного йому за ч. 2 ст. 307 КК України покарання у виді 5 років позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України, всупереч вимогам ст. 77 КК Українипризначив йому додаткове покарання у виді конфіскації майна (ухвала ВССУ від 24.07.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

12.  Дії засудженого за ч. 2 ст. 309 КК України судом, зокрема, кваліфіковані як придбання і зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.

Проте, диспозицією ст. 309 КК України не передбачено таку кваліфікуючу ознаку, як «особливо небезпечний наркотичний засіб».

Беручи до уваги наведене, колегія суддів дійшла висновку про те, що місцевий суд неправильно застосував кримінальний  закон, у зв’язку із чим, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 398 КПК України вирок необхідно змінити та виключити кваліфікуючу ознаку «особливо небезпечний наркотичний засіб, вчинення злочину повторно» за  ч. 2 ст. 309 КК України (ухвала ВССУ від 18.10.2012 року).

13. Відповідно до роз’яснень, що містяться в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26 квітня 2002 року «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» під незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також прекурсорів потрібно розуміти будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «;Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін’єкцій іншій особі за її згодою тощо).

Як вбачається з матеріалів справи, підсудний виготовлену ним психотропну речовину — кустарно виготовлений препарат з ефедрину збув (пригостив) знайомим.

Таким чином, його дії за ч. 2 ст. 307 КК України кваліфіковані правильно (ухвала ВССУ від 25.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

14. У вступній частині вироку Апеляційного суду Автономної Республіки Крим зазначена судимість засудженого за вироком  Феодосійського міського суду АР Крим від 01.07.2009 року, яким він визнаний винуватим та засуджений за ст. 309 ч.1 КК України  до позбавлення волі строком на 1 рік і на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік. Постановою суду Феодосійського міського суду АР Крим від 09.07.2010 року, яка наявна в матеріалах справи, засудженого звільнено від покарання за спливом іспитового строку.

Відповідно до вимог ст. 89 ч.1 п.1 КК України такими, що не мають судимості, визнаються особи засуджені відповідно до ст. 75 КК України, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом.

Таким чином, судимість засудженого вироком Феодосійського міського суду АР Крим від 01.07.2009 р. на момент вчинення ним злочину — на серпень 2011 року, була погашена.

За таких обставин, вказана судимість підлягає виключенню із вступної частини вироку.

Крім того, обґрунтованими є і доводи прокурора про неправильне застосування кримінального закону та помилковості вказівки суду на ознаку повторності при кваліфікації дій засудженого за ст. 307 ч.2 КК України.

Зі встановлених судом першої інстанції фактичних обставин справи вбачається, що умисел засудженого був направлений на зберігання з метою збуту і збут усього наявного у нього об’єму наркотичного засобу. Так, у серпні 2011 року він незаконно виготовив та зберігав наркотичний засіб з метою збуту, в січні 2012 року частину цього ж наркотичного засобу він збув, а іншу частину продовжував зберігати з метою збуту, після чого засуджений був затриманий працівниками міліції і наркотичний засіб у нього був вилучений.

Таким чином, окремі елементи дій засудженого не є окремими складами злочинів і не потребують самостійної кваліфікації, а тому не утворюють повторності (ухвала ВССУ від 16.08.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

15.  Доводи прокурора у касаційній скарзі про допущене судом порушення вимог ст. 63 КК при призначенні засудженому покарання за ч. 2 ст. 309 цього Кодексу із застосуванням ст. 69 КК є слушними, оскільки відповідно до вимог ч. 2 ст. 63 КК позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти років за винятком випадків, передбачених Загальною частиною КК.

Проте суд, не врахувавши вимог ч. 2 ст. 63 КК, призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 6 місяців, що є меншим від мінімальної межі позбавлення волі на певний строк дорослих осіб (керуючись ст. 69 КК, суд може призначити позбавлення волі нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, але не менше одного року).

Разом з тим, ураховуючи те, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, якої підсудний не уникав за вчинений ним злочин, а також другорядну роль кари як мети покарання, його поведінку за період кримінального провадження, а також те, що підсудний вчинив злочин середньої тяжкості, відсутній корисливий мотив, що він позитивно характеризується, також враховуючи його стан здоров’я (друга група інвалідності), визнання вини, щире каяття й активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що обставин, котрі обтяжують покарання у справі не встановлено, колегія суддів вважає за можливе пом’якшити покарання із застосуванням ст. 69 КК і призначити йому більш м’яке покарання у виді арешту на строк 6 місяців (ухвала ВССУ від 04.12.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

16. Місцевий суд, постановляючи вирок щодо засудженого, безпідставно кваліфікував його дії ще й за такою кваліфікуючою ознакою як вчинення незаконних дій у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин.

Судом першої інстанції встановлено, що відповідно до висновку експерта від 25.05.2011 року в наданій на експертне дослідження речовині, яка була вилучена у засудженого та оперативного закупника, виявлений первітин (метамфетамін) який, відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у таблиці ІІ списку № 2 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року з послідуючими змінами, в тому числі і внесеними постановою КМУ від 27 липня 2011 року №796 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, та за незаконні дії з якою настає кримінальна відповідальність.

Отже, судове рішення щодо засудженого підлягає зміні в зв’язку з необхідністю виключення такої кваліфікуючої ознаки його дій, як особлива небезпечність психотропних речовин, які були предметом злочину.

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

17. Посилання засудженого   на те, що проведення оперативної закупки у нього здійснювалось у порушення вимог чинного законодавства, безпідставні.

Так, із матеріалів кримінальної справи убачається, що проведення оперативної закупівлі психотропної речовини було санкціоноване в установленому законом порядку та здійснювалось у порядку, регламентованому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Твердження засудженого про те, що він не збував психотропної речовини, спростовані дослідженими судом доказами, зокрема, показаннями свідків, які вказували на те, що при проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у підсудного свідку були вручені помічені грошові кошти за які останній безпосередньо у засудженого придбав 16.07.2011 року та 19.07.2011 року психотропну речовину, та видав її працівникам міліції.

При цьому свідок також послідовно та незмінно зазначав про придбання психотропної речовини у підсудного.

При проведенні особистого огляду підсудного у нього були виявлені та вилучені помічені грошові кошти, які передавалися закупнику для проведення закупівлі психотропної речовини.

Те, що поняті безпосередньо не бачили факту передачі психотропної речовини не свідчить про недоведеність винуватості засудженого у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, оскільки цим особам були відомі обставини, які відносяться до справи, і їх показання узгоджуються з іншими наявними у матеріалах справи доказами (ухвала ВССУ від 13.12.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

18. Кваліфікуючи зазначені дії підсудного за ч. 2 ст. 307 КК України, суд послався як на доказ на протокол № 4135 про результати проведення оперативно-технічних заходів від 8 липня 2011 року по кримінальній справі за фактом вбивства, який містить інформацію щодо   змісту телефонних розмов між певними особами в період з  29 травня по 30 червня 2011 року, з яких убачається, що одна з цих осіб просила передати йому в Сімферопольський СІЗО «чай», тобто наркотичний засіб. При цьому суд у вироку зазначив, що інформація щодо законності приводів і підстав порушення кримінальної справи щодо є таємницею і суд не має до неї доступу.

Разом із тим, з обвинувального висновку убачається, що органами досудового слідства даний протокол не був прийнятий як доказ. Так, даний протокол № 4135 не прошитий, не пронумерований, аркуші не підписані, немає посилання на постанову суду, який узгодив проведення прослуховування телефонних розмов. Висновок про те, що голоси належать саме цим особам, нічим не підтверджений. Оскільки обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях, суд також не мав визнавати цей протокол допустимим доказом у даній справі та покласти його в основу вироку.

Інших доказів на підтвердження направленості умислу підсудного на збут особливо небезпечного наркотичного засобу матеріали справи не містять.

Тому висновок суду про доведеність винуватості підсудного у вчиненні дій, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, саме із метою їх збуту, є не мотивованим і не обґрунтованим.

Отже, дії підсудного слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 309 КК України як незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу без мети збуту з призначенням відповідного покарання (ухвала ВССУ від 05.07.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

19. Згідно зі ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі та не призначати додаткового покарання, встановлених в санкції частини статті, за якою особу засуджено.

Як випливає зі змісту вироку, суд, вирішуючи питання щодо необхідного для виправлення засудженого покарання, врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до категорії тяжких й соціально небезпечних, особу винного та всі інші обставини, що мають правове значення. Досліджуючи дані про особу, суд установив, що він в силу ст. 89 КК України вважається не судимий, характеризується задовільно. Водночас суд взяв до уваги молодий вік засудженого, наявність у нього непрацездатних батьків. Також зважив на невеликий розмір реалізованого наркотичного засобу та мінімізацію наслідків винних дій у зв’язку з проведенням оперативних закупівель. Крім того, суд врахував щире каяття засудженого та активне сприяння ним розкриттю злочину. Наведені обставини фактично визнано такими, що пом’якшують покарання.

З огляду на це та відсутність обставин протилежного змісту, ураховуючи особу винного й дотримуючись принципу індивідуалізації відповідальності, суд належним чином умотивувавши своє рішення, призначив підсудному за ч. 2 ст. 307 КК України покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України, яке за розміром нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 2 ст. 307 КК України (ухвала ВССУ від 04.12.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

20.  Як убачається з матеріалів справи, підсудний збув особливо  небезпечний наркотичний засіб канабіс, маса якого в перерахунку на суху  речовину становить 27,5231 г., що є невеликим розміром відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу,    затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 р. № 188, а тому дана кваліфікуюча ознака підлягає виключенню із вироку (ухвала ВССУ від 27.09.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

21. Як убачається з матеріалів справи, підсудного засуджено за незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичного засобу, у великих розмірах.

Разом з тим, правильно встановивши фактичні обставини справи, за яких підсудний вчинив протиправні дії, суд дійшов необґрунтованого висновку про винність засудженого у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з показаннями засудженого, даними в судовому засіданні, вилучені у нього наркотичні засоби він придбав, виготовив та зберігав у знайомого з метою власного вживання, без мети збуту. Зазначив, що марихуану вживає з 2010 року та досить часто. На обліку у лікаря нарколога не знаходиться, оскільки він раніше з цього приводу не затримувався .

Не визнавав він своєї вини за ч. 2 ст. 307 КК України і в ході досудового слідства, посилаючись на відсутність у нього мети збуту наркотичного засобу.

Визнаючи винним підсудного за ч. 2 ст. 307 КК України, суд послався на те, що вилучені у нього наркотичні засоби він мав на меті збувати, оскільки сам на обліку у нарколога не знаходиться, під час перевезення наркотичного засобу у нього не було грошей на оплату послуг таксиста та великий розмір вилученого наркотичного засобу. Разом з тим, на думку колегії суддів, всі ці обставини не можуть беззаперечно свідчити про наявність у підсудного умислу на збут наркотичних засобів.

Інших достатніх даних, які б свідчили про те, що підсудний мав намір збути вилучені у нього наркотичні засоби, у справі не встановлено.

Згідно зі ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку, що суд неправильно застосував кримінальний закон, а тому судові рішення щодо засудженого слід змінити та перекваліфікувати його дії з ч. 2ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 309 КК України як незаконне виготовлення, зберігання та перевезення без мети збуту наркотичного засобу у великому розмірі, призначивши покарання, в межах санкції даної статті (ухвала ВССУ від 22.01.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

22. Висновок суду про доведеність вини засудженого у вчиненні ним  злочину передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 КК України, за обставин викладених у вироку підтверджується сукупністю доказів, яким суд дав належну оцінку.

Доводи захисника про неправильну кваліфікацію дій підсудного за      ч. 2 ст. 307 КК України та відсутність складу злочину за ч. 3 ст. 364 КК України не знайшли свого підтвердження, вони перевірялись судом апеляційної інстанції та спростовуються наступним.

Із показань підсудного вбачається, що наркотичні засоби  він придбав з метою передати їх у місця позбавлення волі одному із засуджених на прохання останнього.

Ці показання узгоджуються із показаннями свідків, очевидців вилучення наркотичних засобів у засудженого.

За протоколом огляду місця події , засуджений добровільно указав слідчому на приміщення та місце зберігання другої частини наркотичних засобів, які він разом із своїми речами мав намір пронести на територію колонії для наступного збуту.

Наведені докази, яким суд дав належну оцінку спростовують доводи скарги про відсутність у засудженого мети збуту.

Підсудний як посадова особа приймав присягу співробітника кримінально-виконавчої системи, був повідомлений про правила поведінки, мав спеціальне звання старший лейтенант внутрішньої служби.

Оцінюючи докази, суд обґрунтовано виходив з того, що істотна шкода завдана  службовою особою — підсудним полягала у вчиненні дій, які підривають авторитет департаменту по виконанню покарань України, як державного органу влади.

За таких обставин колегія суддів вважає, що злочинні дії засудженого  за  ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364  КК України кваліфіковано вірно (ухвала ВССУ  від 17.01.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

23. Встановлені судом фактичні обставини скоєння підсудним злочину та кваліфікація його дій за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 КК України в касаційній скарзі не оскаржено.

Що стосується доводів касаційної скарги прокурора про неправильне застосування судом вимог кримінального закону та невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі засудженого, то вони є безпідставними.

Так, відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. При цьому, суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Нормою ст. 69 КК України передбачено, що за наявності обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частин статті) Особливої частини КК України.

А положеннями ст. 75 КК України передбачено можливість звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо суд, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання.

Суд порушень вимог цих законів не допустив.

Як вбачається з матеріалів справи, суд, призначаючи підсудному покарання, врахував характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу засудженого, який раніше не судимий, по місцю проживання та роботи має виключно позитивні характеристики, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, добровільно відшкодував збитки, має на утриманні вагітну дружину та неповнолітню дитину, та прийшов до обґрунтованого висновку про можливість призначення за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, покарання із застосуванням ст. 69 КК України, та звільнення від відбування покарання, призначеного за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 307 КК України, з випробуванням з іспитовим строком.

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що районний суд на законних підставах прийняв рішення про застосування вимог ст. ст. 69, 75 КК України та прийшов до обґрунтованого висновку про можливість призначення засудженому покарання нижче від найнижчої межі, встановленою санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, та звільнення його від відбування покарання, призначеного за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 307 КК України. А тому, навіть з врахуванням доводів касаційної скарги прокурора, вважає, що покарання призначене відповідно до вимог ст. 65 КК України, є необхідним й достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Наведені в касаційній скарзі прокурора доводи про неправильне застосування кримінального закону і невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого внаслідок м’якості перевірялись судом апеляційної інстанції, висновки якого вмотивовано відповідно до вимог ст. 377 КПК України.

Що стосується доводів прокурора про обов’язковість позбавлення засудженого на підставі ст. 54 КК України спеціального звання «лейтенанта внутрішньої служби», то вони є також безпідставними, так як згідно до статей 54, 77 КК України застосування даного виду додаткового покарання є правом суду, а не його обов’язком (ухвала ВССУ  від 21.02.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

24. Висновки суду про доведеність винуватості підсудного та правильність кваліфікації його дій за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України у касаційній скарзі не оспорюються.

Що стосується доводів прокурора про незаконність постановлених щодо засудженого судових рішень у частині звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням, то вони є непереконливими.

Так, мотивуючи своє рішення про можливість та доцільність застосування положень статей 65 і 75 КК України, суд урахував тяжкість вчинених злочинів, конкретні обставини справи, дані про особу засудженого і обставини, що обтяжують чи пом’якшують його покарання. Зокрема, суд урахував те, що підсудний у силу ст. 89 КК України не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом «Полінаркоманія». Зважив суд і на обставини, що пом’якшують покарання підсудного, якими визнав повне визнання своєї вини, щире каяття у вчиненому, активне сприяння встановленню істини у справі, а також зважив й на те, що підсудний є інвалідом 2-ї групи та інвалідом Радянської Армії прирівняним до інвалідів війни, а також на відсутність обставин, що обтяжували б покарання.

Аналогічні доводи щодо м’якості призначеного засудженому покарання із застосуванням положень ст. 75 КК України були наведені в апеляції прокурора, перевірялися судом апеляційної інстанції та були визнані безпідставними. Свій висновок апеляційний суд переконливо мотивував в ухвалі, і вважати його необгрунтованим чи сумнівним підстав немає.

З урахуванням сукупності перелічених обставин колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі ст. 75 КК України є мотивованим і таким, що відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Також є безпідставними доводи прокурора про необхідність скасування судових рішень через неправильне застосування  судом ст. 76 КК України, оскільки зазначене порушення суд може усунути в порядку, передбаченому ст. 409 КПК України 1960 року.

Істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону, які би перешкодили чи могли перешкодити суду повно й усебічно розглянути справу і постановити законне, обґрунтоване та справедливе рішення (ухвала ВССУ  від 24.01.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

25. Як убачається зі змісту судових рішень, покарання за ч. 2 ст. 307 КК судами першої та апеляційної інстанцій призначалося підсудному відповідно до санкції цього закону, який діяв на час вчинення нею останнього злочину, тобто в редакції 2001 року. Законом України від 06 жовтня 2011 року № 3826-VI «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів» було збільшено мінімальну межу покарання, встановленого у санкції ч. 2 ст. 307 КК. Разом із тим, відповідно до ст. 5 КК закон, що посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної сили.

Отже, відсутність у судових рішеннях вказівки на редакцію кримінального закону, застосованого при призначенні покарання, на думку колегії суддів, не може бути підставою для скасування правильних по суті судових рішень (ухвала ВССУ від 12.02.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

26. Призначаючи підсудній покарання в межах санкції ч. 2 ст. 307 КК України, місцевий суд не дав належної оцінки особливостям даних конкретних злочинів, даним про особу засудженої та обставинам, які  пом’якшують покарання, в результаті чого призначив покарання, що не відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів та особі засудженої внаслідок суворості.

Не ґрунтується на вимогах кримінального закону врахування судом при призначенні покарання фактів притягнення підсудної до кримінальної відповідальності в минулому.

Попередня судимість засудженої погашена у встановленому законом порядку. Виходячи з вимог статей 88, 89 КК України, припинення судимості анулює всі кримінально-правові і загальноправові наслідки засудження та призначення покарання.

Особа, судимість якої погашена або знята, вважається такою, що раніше злочину не вчиняла, і покарання не відбувала. Вона не повинна відчувати жодних негативних наслідків погашеної або знятої судимості.

Врахування останньої при вирішенні будь-яких питань, у тому числі при характеристиці особи, суперечить самій суті інституту припинення судимості і є неприпустимим.

Апеляційний суд,  залишаючи без задоволення апеляцію засудженої на вирок місцевого суду, зазначеного до уваги не взяв і помилку місцевого суду не виправив.

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Враховуючи вкрай незадовільний стан здоров’я підсудної, яка страждає на СНІД IV клінічної стадії, туберкульоз легень, гепатит С та інші тяжкі захворювання, відсутність обставин, які обтяжують покарання, невеликі розміри наркотичних засобів, що були предметом незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту, а також враховані місцевим судом дані, що позитивно характеризують особу засудженої, й обставини, які пом’якшують покарання, колегія суддів вважає, що вони у своїй сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів і дають підстави для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання за ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, відповідно до вимог ч. 2 ст. 59 КК України та роз’яснень, які містяться в п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», вирішуючи питання про застосування конфіскації майна, суди повинні враховувати, що такий вид додаткового покарання призначається лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК за тяжкі й особливо тяжку корисливі злочини.

З установлених судом фактичних обставин справи в діях засудженої не вбачається корисливого мотиву під час збуту наркотичного засобу й особистого збагачення засудженої в результаті вчинення таких дій.

За наведених обставин колегія суддів вважає, що із покарання, призначеного підсудному за ч. 2 ст. 307 КК України й на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, слід виключити додаткове покарання в виді конфіскації майна (ухвала ВССУ від 21.02.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

27. Необґрунтованими вважає колегія суддів й посилання захисника у скарзі щодо порушення права на захист підсудного, оскільки під час досудового та судового розгляду останньому були перекладені на його рідну мову не всі процесуальні документи, що містять матеріали справи.

Ці ж твердження захисника перевірялись апеляційним судом, який обґрунтовано визнав їх безпідставними.

Засудженому, громадянину Грузії, як під досудового слідства, так і під час судового розгляду справи щодо нього, була забезпечена безоплатна допомога перекладача не лише до усних виступів на судовому розгляді, а й до документальних матеріалів, що відповідає вимогам п. 3 (е) ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 19 грудня 1989 року у справі не можна вважати, що вказаний пункт Конвенції вимагає письмового перекладу всіх письмових доказів чи офіційних документів у справі.

Допомога перекладача має бути такою, щоб уможливити розуміння особи справи проти неї і ведення свого захисту, зокрема завдяки тому, що через перекладача він може висувати на розгляд суду свою версій подій.

Як вбачається з матеріалів справи, підсудному було уможливлено розуміння справи проти нього і здійснено переклад

всіх основних процесуальних документів на його рідну грузинську мову, а саме постанови про притягнення в якості

обвинуваченого, скасованого вироку місцевого суду від 18 квітня 2011 року, вироку місцевого суду від 14 жовтня 2011 року,

скасованого вироку апеляційного суду (ухвала ВССУ від 21.03.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

28. Кваліфікуючи зазначені дії підсудного за ч. 3 ст. 307 КК України, суд послався на те, що працівники правоохоронних органів, діючи на підставі наявної у них оперативної інформації, зупинили на автодорозі його автомобіль, провели особистий догляд автомобіля і самого підсудного та вилучили наркотичні засоби. Крім того, суд взяв до уваги особливо великий розмір наркотиків і спосіб їх розфасовки.

Однак належних даних про наявність такої інформації, а також інших доказів на підтвердження направленості умислу підсудного саме на збут особливо небезпечного наркотичного засобу матеріали справи не містять.

Крім того, судом не взято до уваги, що за встановлених судом фактичних обставин справи підсудний особисто не розфасовував і не упаковував наркотичні засоби.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Тому у даному випадку висновок суду про доведеність винуватості підсудного у вчиненні дій, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, саме із метою їх збуту, за відсутністю епізодів збуту або замаху на збут, з урахуванням практики Європейського Суду України з прав людини,   є недостатньо мотивованим і необґрунтованим.

Отже, дії підсудного слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 309 КК України як незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу в особливо великому розмірі без мети збуту (ухвала ВССУ  від 24.01.2013 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

29. Разом з тим, перевіркою матеріалів справи встановлено, що висновки суду про виправдання підсудного за ч. 2 ст. 310 КК України та виключення з обвинувачення кваліфікуючої ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України — за попередньою змовою групою осіб, підтверджується сукупністю достатніх, допустимих та відносних доказів, зібраних у встановленому законом порядку і досліджених судом, яким дана належна оцінка.

Колегія суддів погоджується з висновками судів про те, що посівом та вирощуванням коноплі на ділянці домоволодіння

підсудний 1 займався самостійно, і тільки в червні 2010 року він повідомив підсудного 2 про наявні у нього насадження.

Даних, які б вказували на участь підсудного 2  в незаконному посіві, вирощуванні коноплі, в ході досудового та судового слідства не встановлено.

Тому суд обґрунтовано виправдав підсудного 2 за ч. 2 ст. 310 КК України та у зв’язку з цим вмотивовано виключив кваліфікуючу ознаку ч. 2 ст. 310 КК України у підсудного 1— скоєння злочину за попередньою змовою групою осіб.

За встановлених судом фактичних обставин справи дії засудженого  1 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України кваліфіковані правильно. Підстав для сумніву в її правильності колегія суддів не вбачає, а, відповідно, і у виправданні підсудного 2 за ч. 2 ст. 310 КК України (ухвала ВССУ від 25.10.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

30. Вироком  Шполянського районного суду Черкаської області від 15 вересня 2011 року, засуджено, громадянина України   за ч. 1 ст. 310 КК України на 3 роки обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробовуванням протягом однорічного іспитового строку з покладенням обов’язків, передбачених пп. 2, 3 ч. 1 ст. 76 КК України. В апеляційному порядку справа не переглядалась.

Згідно вироку, підсудний, у травні 2011 року, незаконно виростив на своїй присадибній ділянці 1 130 рослин снотворного маку.

У касаційній скарзі прокурор порушує питання про зміну цього вироку, оскільки суд призначив засудженому покарання без урахування положень ст. 69-1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 69-1 КК України, за наявності обставин, що пом’якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини 1 статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні підсудним своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

В даній справі суд встановив, що шкоду злочином не заподіяно,  підсудний визнав свою вину, щиро розкаявся, обставини, що обтяжують покарання, відсутні.

В касаційній скарзі прокурор обґрунтовано посилається на роз’яснення, яке міститься в п. 6-2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання», згідно з яким добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди не враховується тоді, коли такі збитки або шкоду не заподіяно.

Отже, строк призначеного засудженому обмеження волі не повинен був перевищувати двох років, оскільки санкцією ч. 1 ст. 310 КК України передбачений трьохрічний максимальний строк такого найбільш суворого покарання за цим кримінальним законом.

Зважаючи на зазначене, вирок підлягає зміні (ухвала ВССУ від 17.04.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

31. Вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19 вересня 2011 року громадянку України, таку, що не має судимостей, засуджено

за ч. 1 ст. 310 КК України до покарання у виді обмеження  волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

В апеляційному порядку справа не переглядалася.

За вироком суду підсудну визнано винною та засуджено за те, що вона навесні 2011 року посіяла, обробляла та виростила 256 кущів маку снодійного та 15 кущів конопель, які 7 липня 2011 року були виявлені та вилучені працівниками міліції.

Доводи прокурора про неправильне застосування судом кримінального закону при призначенні засудженій покарання у виді обмеження волі, є слушними.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 КК України покарання у виді обмеження волі не застосовується до осіб, що досягли пенсійного віку.

Як убачається з матеріалів справи, суд, обираючи підсудній  вид і міру покарання, залишив поза увагою, що на момент вчинення злочину вона досягла пенсійного віку, і всупереч вищезазначеним вимогам ч. 3 ст. 61 КК України призначив покарання у виді обмеження волі.

Санкцією ч. 1 ст. 310 КК України, крім обмеження волі, передбачено такі види покарання, як штраф та арешт.

Однак, оскільки у касаційній скарзі не ставиться питання про скасування вироку щодо засудженої через м’якість призначеного їй  покарання, а штраф і

арешт  як покарання мають виконуватися реально, суд при новому розгляді справи також позбавлений можливості призначити дані види покарання.

За таких обставин засуджена відповідно до роз’яснень, викладених у п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7

«Про практику призначення судами кримінального покарання» підлягає звільненню від кримінального покарання (ухвала ВССУ від 10.04.2012 року).

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

32. Постановою Білогірського районного суду Автономної Республіки Крим від 18 жовтня 2011 року кримінальну справу за

обвинуваченням громадянина України, раніше не судимого, за ч. 1 ст. 310 КК України закрито, а його звільнено від кримінальної

відповідальності на підставі ст. 45 КК України. Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Згідно з постановою, обвинувачений, у кінці травня 2011 року, знаходячись на городі свого домоволодіння, незаконно посіяв

та вирощував до 10 вересня 2011 року 13 рослин коноплі. Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Відповідно до вимог ст. 64 КПК України при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню,

зокрема, подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину) та винність обвинувачуваного у вчиненні злочину і мотиви злочину.

Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Суд при вирішенні питання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності без проведення судового слідства

не встановив, що інкриміноване діяння дійсно мало місце, що воно містить склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 310 КК України і чи

підсудний винний в його вчиненні.

Судом також не було встановлено умови та підстав звільнення підсудного від кримінальної відповідальності. Розгляд

кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Зазначене є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, оскільки перешкодило суду постановити

законне та обґрунтоване судове рішення. Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного обороту наркотичних засобів

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої

тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла

розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Розгляд кримінальних справ у сфері

незаконного обороту наркотичних засобів

Проте суд, не дослідивши матеріали кримінальної справи та не зробивши висновків про наявність у справі доказів, які

підтверджують активне сприяння розкриттю вчиненого ним злочину, дійшов передчасного та необґрунтованого висновку про

можливість застосування  ст. 45 КК України (ухвала ВССУ від 24.05.2013 року). Розгляд кримінальних справ у сфері незаконного

обороту наркотичних засобів

Судова палата з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області

Участники семейных отношений, регулируемых СК Украины.Комментарий ст.2

Юридическая помощь и юридическая защита. Юридическая консультация. Ведение дела в суде и правоохранительных органах. Составление и подача процессуальных документов в суд и прокуратуру. Адвокаты. Звоните сейчас. Спорные вопросы с недвижимостью.

Участники семейных отношений

Участники семейных отношений. 1. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания.

2. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между бабкой, дедом, прабабкой, прадедом и внуками, правнуками, родными братьями и сестрами, мачехой, отчимом и падчерицей, пасынком.

3. Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и (или) имущественные отношения между другими членами семьи, определенными в нем.

4. Семейный кодекс Украины не регулирует семейные отношения между двоюродными братьями и сестрами, тетей, дядей и племянницей, племянником и между другими родственниками по происхождению.

Комментарий

1. Название ст. 2 СК не соответствует ее содержанию, поскольку оно содержит не характеристику участников семейных отношений, а лишь указание на то, что определенный субъектный состав является критерием отнесения (или неотнесения) личных неимущественных и имущественных отношений к семейным. При этом следует отметить, что понятие того или иного участника семейных отношений СК в большинстве случаев не указывается, что заставляет руководствоваться теми характеристиками указанных лиц, которые сложились на бытовом уровне.

При этом участники семейных отношений (или можно сказать, что «семейные отношения в зависимости от состава участников») объединены в три группы.

Первую группу участников семейных отношений составляют, прежде всего, супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные. Личные неимущественные и имущественные отношения, которые складываются между такими лицами в процессе их сожительства в семье, называются «семейными» и регулируются СК.

Супруги — это женщина и мужчина, которые находятся в браке, зарегистрированном в государственном органе регистрации актов гражданского состояния (часть 1 ст. 21 СК).

Ребенок — это лицо, которое не достигло совершеннолетия (ст. 6 СК) и имеет происхождение от определенных мужчины и женщины.

Родители — это мужчина и женщина, от которых произошел ребенок.

Родители находятся в естественной или «легитимной» (т.е., такой, который основывается на предписании закона) правовой связи с ребенком.

Усыновители и усыновленные — это лица, связь между которыми основывается на усыновлении, т.е. принятии мужчиной и (или) женщиной ребенка в свою семью на правах дочери или сына в установленном законом порядке (ст. 207 СК).

Особой разновидностью таких отношений являются отношения между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания. Даже если такие лица не являются супругами, т.е. не состоят в зарегистрированном браке, их отношения по воспитанию, развитию и содержанию ребенка считаются «семейными» и регулируются СК Украины.

п.2

2. Другую группу участников семейных отношений (и другую группу семейных отношений по критерию субъектного состава) составляют отношения между бабкой, дедом, прабабкой, прадедом и внуками, правнуками, родными братьями и сестрами, мачехой, отчимом и падчерицей, пасынком.

К этой группе принадлежат, прежде всего, лица, которые принадлежат ко второй и третьей степени прямого и бокового родства, а также лица, которые находятся в «квазиродительских отношениях».

Бабка и дед — это родители родителей физического лица (как по мужской, так и по женской линии).

Прабабка и прадед — это родители бабки и деда физического лица (как по мужской, так и по женской линии).

Соответственно, внуки — это дети детей физического лица, а правнуки — это внуки детей физического лица.

Родные братья и сестры — это лица, которые произошли от общих родителей. Участники семейных отношений.

Своеобразными «квазиродителями и детьми», т.е., «как бы» родителями и детьми является мачеха и отчим, с одной стороны, и падчерица и пасынок, с другой. Участники семейных отношений.

Мачеха — это жена отца ребенка, которая не является матерью последнего и не усыновлен ею. Участники семейных отношений.

Отчим — это муж матери ребенка, который не является отцом последнего и не усыновлен им. Участники семейных отношений.

Падчерица — это дочь мужа или жены, которая не является дочерью другого супруга и не удочерена им. Участники семейных отношений.

Пасынок — это сын одного из супругов, который не является сыном другого супруга и не усыновлен им. Участники семейных отношений.

п.3-п.4

3.Часть третья комментируемой статьи значительно расширяет круг участников семейных отношений, относя к ним любых лиц, определенных в СК Украины. Участники семейных отношений.

В частности, такие лица указаны в главах 19 и 20 раздела четвертого СК. Это участники отношений опеки и попечительства над детьми (глава 19), отношений патроната над детьми (глава 20). Участники семейных отношений.

4. Достаточно логической, но только на первый взгляд, выглядит часть четвертая комментируемой статьи, которая устанавливает перечень лиц, отношения между которыми не считаются семейными и не подпадают под действие СК Украины. Участники семейных отношений.

Однако практической необходимости в этой норме нет, поскольку первые три части ст. 2 СК устанавливают исчерпывающий перечень участников семейных отношений. Таким образом, все иные лица не являются такими участниками, а отношения между ними не являются семейными. Участники семейных отношений.

Поскольку лица, указанные в части четвертой комментируемой статьи, не являются участниками семейных отношений, то указание о них в ст. 2 СК не отвечает названию статьи. Участники семейных отношений.

Спецконфискация по новому

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Ведение дела в суде профессиональными адвокатами. Составление и подача процессуальных документов.

Спецконфискация

Спецконфискация. Кабинет министров Украины подготовил новый вариант закона о спецконфискации. Министерство юстиции сообщает, что

документ направляли в европейские институции и получили положительные заключения.

Закон о спецконфискации уже не раз вызывал бурные обсуждения. В парламент вносилось три законопроекта, было восемь голосований, но ни

одного результативного. И вот подготовлен новый законопроект. В чем же его отличия от предыдущих аналогичных документов? Спецконфискация

Кравец о спецконфискации Во-первых, действие этого документа будет распространяться только на тех бывших чиновников, которые

находятся под следствием более полугода. Во-вторых, предполагается, что закон будет действовать только до 1 января 2017 года. Третье отличие этого проекта

от его предшественников — процесс взыскания необоснованных активов будет происходить в гражданском производстве, а не в рамках

уголовного производства.

Так, согласно новой редакции этого законопроекта, прокурор будет подавать гражданский иск, а ответчик будет доказывать в судебном порядке, что активы

были приобретены легальным путем.

Также следует отметить, что механизм спецконфискации теперь предполагается применять к ограниченному кругу активов. Это деньги на счетах, ценные бумаги

и валютные ценности. Подать иск сможет только генпрокурор или руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мнения экспертов

По поводу этого документа в экспертной среде уже сложилось определенное мнение.

Так, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец полагает, что «это является рейдерством под видом национализации имущества.

То есть через своеобразную национализацию, вот эту спецконфискацию, имущество просто будет переходить из одних рук в другие. Смысл

самой процедуры такой: если какому-то лицу предъявили обвинения в преступлении, в дальнейшем его просят сообщить о задекларированных

доходах, которые позволяли ему приобрести то или иное имущество.

И тут возникает вопрос, если человека посадить в тюрьму, как он будет представлять документы, подтверждающие наличие задекларированных доходов и подтверждающие его невиновность.

Поэтому в случае, если лицо, находящееся под арестом, не сможет объяснить происхождение этого имущества, его предлагают изъять в бюджет. Но при этом

сама процедура, как конфискации, так и дальнейшей продажи четко не выписана». Спецконфискация

Политолог Василий Мокан, считает, что причины такого ажиотажа вокруг этого законопроекта лежат в экономической плоскости. «Народный фронт» преследует две цели.

О целях законопроекта

Первое — это то, что в бюджете на нынешний год правительство Яценюка заложило 40 миллиардов гривен на оборону, которых реально нет и которые

должны быть получены в результате закона о спецконфискации, и 1,5 миллиарда долларов Януковича, которые сейчас арестованы, должны были пойти на оборону.

То есть фактически в бюджет заложены средства, которых физически не было. Поскольку закон еще не приняли — дыра в 40 миллиардов, такой дефицит бюджета.

Поэтому, возможно, закон будет принят на ближайшей пленарной неделе, но есть основания считать, что эти средства не успеют до конца бюджетного года освоить. Тогда их заложат в бюджет следующего года.

Вторая цель, которую преследует «Народный фронт» и так называемая группа Пашинского, — чтобы таким образом завуалировать конфискованные

нефтепродукты Курченко, в отношении которых была в СМИ информация об определенных спекуляциях. Возможно, это попытка замести

следы того, что было сделано в предыдущее время. Если там есть злоупотребления, это вопрос к НАБУ, а не к депутатам и не к правительству»,  —

сказал в своем комментарии радио «Голос Столицы». Спецконфискация

Несмотря на заявления правительства, и в частности министра юстиции Павла Петренко, что этот законопроект получил одобрение

международного сообщества и не содержит тех недостатков, в которых его упрекали ранее, к самому документу все же остается ряд вопросов. И первое —

для чего он все-таки нужен.

Здесь сложно не согласиться с мнением Ростислава Кравца, который уверен, что «цель закона абсолютно не касается возврата средств в страну. Кроме того,

со времен Павла Лазаренко уже прошло достаточно времени, и украинские граждане уже убедились, что деньги возвращены не будут. Спецконфискация

Речь идет исключительно о переделе собственности под видом этой спецконфискации». Спецконфискация

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования, если полный текст решения направлен слишком поздно

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования. Если полный текст не направлен в течение срока на апелляционное обжалование, это

обстоятельство может быть основанием для восстановления срока на обжалование.

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 7 сентября 2016 года рассмотрел дело 6-1250цс16 по иску «Пиреус Банк

МКБ» к должнику и поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору.

Банк просил пересмотреть отказ в открытии апелляционного производства в связи с пропуском сроков.

При рассмотрении ВСУ пришел к выводу, что в случае, если несоблюдение сроков апелляционного обжалования было обусловлено действиями

(бездействием) суда первой инстанции, в частности, лицу не направлена в течение срока на апелляционное обжалование копия полного текста решения

суда первой инстанции, то это обстоятельство может быть основанием для восстановления срока на апелляционное обжалование — по заявлению

лица, оспаривающего судебное решение.

В пересматриваоемом деле, постановляя определение об отказе в открытии апелляционного производства, суд апелляционной инстанции, с выводами

которого согласился кассационный суд, не обратил внимания на то, что по вине суда банк не получил полного текста обжалуемого судебного решения в связи с

чем он был лишен права определиться с необходимостью подачи апелляционной жалобы и ее мотивации, что является требованием статьи 295 ГПК, а потому

апелляционный суд пришел к преждевременному выводу об отказе в открытии апелляционного производства. Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования.

Как вернуть деньги: юридическая консультация

Юридическая помощь, юридическая защита,юриджическая консультация, представительство интересов в суде, адвокатские услуги, юридические услуги.

Как вернуть деньги

Как вернуть деньги. Написать претензию. В нашем случае претензия – это требование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора.

Составляя ее, не забудьте предупредить должника, что в случае непогашения долга вы обратитесь в суд за защитой своих нарушенных прав в порядке,

предусмотренном ст. 3 ГПК Украины, а также о негативных последствиях дальнейшего непогашения долга: 3% годовых, инфляционные, судебные

издержки и т. д.

Претензия должна быть изложена письменно и отправлена должнику заказным письмом с уведомлением. На этом не стоит экономить.

Во-первых, потому, что займодавцу необходимо подтверждение получения претензии, а во-вторых, именно с момента получения должником претензии

будет исчисляться срок добровольного погашения долга (30 дней). Как вернуть деньги?

Особенное значение приобретает претензия, если в расписке не установлен срок возврата займа, ведь в таком случае долг должен быть возвращен

в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом.

Претензия и будет таким требованием.

К тому же, она характеризует займодавца как добропорядочного гражданина, который пытался решить вопрос мирным путем, и только когда не получилось,

обратился в суд. Копию претензии впоследствии стоит приложить к иску.

Как вернуть деньги

Подать иск в суд. 

Конечно, после первого шага второго может и не быть, однако встречаются и упорные неплательщики.

Тогда следует подавать иск, и для начала решить, в какой именно суд.

Бывают исключения, но общее правило следующее:

иски к физическому лицу предъявляются в общий местный суд по зарегистрированному месту его жительства или по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания. Как вернуть деньги?

Срок давности.

Не стоит тянуть с подачей иска, ведь срок (исковая давность), в пределах которого можно обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по расписке – 3 года, а исковая давность взыскания неустойки (штрафа, пени) – 1 год.

Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.

Напомним, что истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске. Как вернуть деньги.

Требования к форме и содержанию искового заявления детально описаны в ст. 119 ГПК Украины.

Кроме того, следует помнить и о юридическом обычае.

Так, «традиционный» иск состоит из следующих частей:

вступительная,
описательная,
мотивировочная и
 просительная. Как вернуть деньги?

Учитывая все это, можно сформулировать следующие рекомендации к содержанию иска о взыскании задолженности по расписке. В нем обязательно должны быть указаны:

 • наименование суда, в который вы обращаетесь;
 • данные об истце и ответчике: ФИО, паспортные данные, ИПН, адрес прописки и место жительства, номера телефонов;
 • цена иска, которая определяется взимаемой суммой (сумма основного долга + сумма инфляционных, штрафные санкции и т. д.). Иск должен содержать соответствующий расчет задолженности;
 • изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
 • указание доказательств, подтверждающих каждое обстоятельство, или наличие оснований для освобождения от доказывания (например, то, что Иванов И. И. взял у меня деньги в долг, подтверждается распиской такой-то);
 • нормы материального права, которые, по мнению истца, нарушены ответчиком, а также процессуальные нормы, применимые к данному делу. Стоит отметить, что это не требование ГПК Украины, а сложившаяся практика, которая объясняется желанием добавить весомости доводам истца.
Просительная часть должна содержать исковые требования.

В иске нужно просить:

 • взыскать сумму основного долга;
 • взыскать судебные расходы с ответчика. Ст. 88 ГПК Украины обещает компенсировать все понесенные по делу судебные расходы стороне, в пользу которой принято решение, за счет проигравшей стороны;
 • взыскать сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки (ст. 625 ГК Украины);
 • взыскать 3% годовых от просроченной суммы (ст. 625 ГК Украины), если иной размер процентов не предусмотрен в договоре займа/расписке.

Можно просить также:

 • Взыскать моральный вред. Хотя наличие такового обычно доказать трудно. Наиболее весомым доказательством может быть заключение судебно-психологической экспертизы.
 • Возместить убытки, причиненные нарушением обязательства (ст. 623 ГК Украины). Понятно, что размер убытков также нужно доказать.
 • Взыскать расходы на правовую помощь (при наличии). Такие расходы должны быть подтверждены документально, а их предельный размер устанавливается законом.
 • Снова взыскать проценты, но уже по договору займа. В соответствии со ст. 1048 ГК Украины, займодатель имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа (при этом сумма займа должна превышать 50-кратный размер НМДГ, в 2015 г. – 750 грн), если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если размер процентов им не установлен, он определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины. С 04.03.2015 НБУ установил учетную ставку в размере 30% годовых. Таким образом, можно просить суд взыскать проценты за время пользования деньгами (ст. 1048 ГК Украины) и проценты за время пользования деньгами после наступления срока исполнения обязательства (ст. 625 ГК Украины).
 • Взыскать неустойку (пеню, штраф), если она благоразумно предусмотрена в договоре займа/долговой расписке.

 

Приложение – перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

К иску нужно приложить:

 • документ, подтверждающий оплату судебного сбора;
 • документ, подтверждающий задолженность (расписку/договор займа);
 • копию претензии/требования о возврате займа, почтовые квитанции и опись вложения об отправке их заемщику (при наличии);
 • расчет суммы взыскиваемых штрафных санкций и процентов (он может быть приведен в тексте иска);
 • копии паспорта и ИПН истца и ответчика (при наличии);
 • копии искового заявления и приложений для ответчика.

Судебный сбор

Сколько придется заплатить за сомнительное удовольствие судиться, зависит от размера долга.

По закону судебный сбор составляет 1% от цены иска, но не менее 0,2 (243 грн 60 коп.) и не более 3 размеров минимальной заработной платы (3654 грн).

Допустим, долг составляет 3 тыс. грн. 1% от этой суммы равен 30 грн, значит, надо оплатить 243 грн 60 коп. судебного сбора.

Хорошие новости в том, что в случае удовлетворения иска судебный сбор можно впоследствии вернуть, если попросить у суда взыскать его

с ответчика. Как вернуть деньги?

При обращении с иском в суд можно сразу подать заявление об обеспечении иска. Такое право дает истцу ст. 151 ГПК Украины.

Это особенно важно, учитывая, что недобросовестный должник еще до решения суда может побеспокоиться о том, чтобы у него «ничего не осталось за  душой».

Стоит отметить, что обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

В заявлении об обеспечении иска следует указать:

 • причины, в связи с которыми нужно обеспечить иск;
 • вид обеспечения иска, который следует применить, с обоснованием его необходимости;
 • другие сведения, необходимые для обеспечения иска.

Из всех предусмотренных ГПК Украины видов обеспечения иска в случае взыскания долга по расписке больше всего подходит наложение ареста на

имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц.

Если в иске не были соблюдены требования ст. 119 и 120 ГПК Украины, суд оставит исковое заявление без движения и предоставит срок для устранения недостатков.

Но он может и вернуть иск – например, в случае неподсудности.

Кроме этого, судья может отказать в открытии производства, например, в случае, когда в производстве этого или другого суда имеется дело по спору

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Если вы обратились как следует и куда следует, суд должен открыть производство по делу не позднее 3 дней со дня поступления заявления.

Определение об открытии производства должно прийти вам по почте. В нем, в частности, будет указано время и место предварительного судебного заседания или судебного рассмотрения дела.

Дальше вы можете отстаивать свою позицию в судебном заседании лично или нанять представителя, а можете просить суд рассматривать дело без вашего участия.

Хотя стоит отметить, что вас могут вызвать в суд даже в последних двух случаях для дачи личных пояснений.

Также нужно быть готовым к возможным возражениям ответчика против исковых требований.

В таком случае без судебного разбирательства не обойтись.

В соответствии со ст. 60 ГПК Украины, каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В случае неявки в судебное заседание надлежащим образом уведомленного ответчика, от которого не поступило заявление о рассмотрении дела в его

отсутствие, или если сообщенные им причины неявки признаны неуважительными, суд может принять заочное решение на основании

имеющихся в деле доказательств, если истец не возражает против такого решения дела.

Т. е. без проведения судебного заседания. О своем согласии на заочное рассмотрение дела можно написать в отдельном заявлении о рассмотрении

дела в отсутствие истца или объявить лично в судебном заседании.

Стоит помнить, что у заочного рассмотрения дела есть свои плюсы и минусы.

Суд должен рассмотреть дело в течение разумного срока, но не более 2 месяцев со дня открытия производства по делу

Каждая сторона обязана доказать суду те обстоятельства,на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

7 апреля 2011 г. истец обратилась в суд с иском, в котором утверждала, что ответчику были предоставлены взаймы

денежные средства на общую сумму 13020 грн сроком до 15 августа 2008 г., что подтверждается предоставленной

распиской, написанной ответчиком собственноручно. Как вернуть деньги

Часть долга ответчик погасил, но погасить долг в полном объеме отказывался. Как вернуть деньги

Истец просила суд взыскать с ответчика в ее пользу задолженность по договору займа в сумме 14460,96 грн, Как вернуть деньги

которая включала сумму основного долга (9520 грн), сумму инфляционного увеличения (3947,05 грн) и 3% годовых

(993,91 грн). Как вернуть деньги

Ответчик в судебном заседании утверждал, что договора займа между сторонами не было, указанной в расписке суммы истец не передавала, а он не получал. Как вернуть деньги

Также ответчик пояснил, что является руководителем предприятия, а истец – главный бухгалтер другого предприятия, у которого ответчик арендует помещения. Как вернуть деньги

У него образовалась задолженность за аренду, в связи с чем он и написал расписку. Как вернуть деньги

В настоящее время долга за аренду нет, поэтому он не желает выплачивать средства, указанные в расписке. Как вернуть деньги

При этом ответчик категорически отрицал, что истец передавала ему в долг 13020 грн. Как вернуть деньги

Суд стал на сторону ответчика, мотивируя свое решение тем, что в предоставленной истцом расписке указано, что

ответчик обязуется погасить истцу долг, который возник за счет невыплаты суммы арендной платы. Как вернуть деньги

В свою очередь, доказательств, что договор займа между сторонами действительно состоялся, суду не было предоставлено. Как вернуть деньги

Решение суда вступает в законную силу

Решение суда вступает в законную силу по истечению срока для подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана. Как вернуть деньги

Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 10 дней со дня объявления решения или получения его копии, если лицо не присутствовало в судебном заседании. Как вернуть деньги

Если ответчик исполнит решение суда добровольно, на шаге втором все закончено. Как вернуть деньги

А если нет, берем у суда исполнительный лист и обращаемся в исполнительные органы. Конечно, нюансы исполнения судебных решений достойны отдельной статьи. Как вернуть деньги

Тем не менее, стоит отметить, что решения, действия и бездействие государственного исполнителя также могут быть обжалованы. Как вернуть деньги

Строительные аферы

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридическая консультация. Адвокатские услуги — ведение дел в суде, составление и подача процессуальных документов.

Строительные аферы

Строительные аферы. За 25 лет в Украине построено более 70 млн кв. м жилья. Рекордным был 2012 год – 10,75 млн кв. м. Больше всего построено в Киеве и области, а также в Одесской, Харьковской и Львовской. Наряду с крупными строительными концернами с хорошей репутацией в стране работают и аферисты, которые привлекают потенциальных покупателей недвижимости низким ценам.

В феврале 2009 года создана Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам». На ее сайте публикуются списки недобросовестных застройщиков и координируются действия пострадавших от строительных афер.

Gazeta.ua приводит три крупнейшие строительные аферы за годы независимости.

«Укогруп»

От сделок этой строительной пирамиды пострадали 12 тыс. человек.

Руководитель корпорации Анатолий Войцеховский в 2007 году за несколько тысяч гривен поставил строительный забор на земельном участке возле железнодорожного вокзала в Киеве. Владельцу пообещал квартиры в новостройке. Приобрел жилетки, каски и нанял нескольких человек убирать территорию. Нашлись инвесторы. Так возник первый дом – жилой комплекс «Элегант». Далее были ЖК «Мозаика», «Белла Виста», «Совские ставки», «Уютный», «Восточные ворота», «Научный», «Новая волна», «Сосновый бор», «Флагман», «Стародарницкий», «Тихорецк», MegaCity, «Жемчужина Троещины». Квартиры в них перепродавали дважды, трижды, или продавали в несуществующей секции. Люди оставались без жилья.

15 июля 2016 г. генпрокуратура задержала Войцеховского. Обвиняют в неуплате налогов на 12,5 млн грн и создании преступной группировки, захватившей 40 земельных участков. Предполагается, что сумма присвоенных застройщиком средств превышает 2 млрд грн.

«Альянс»

От деятельности корпорации на строительном рынке пострадали около 2 тыс. человек.

В 2003 году на рынке строительства жилья Одесской области начали интенсивно развиваться строительные компании ООО «Альянс-Жилстрой» и ООО «Альянс-Высотстрой». Через два года они объединились в корпорацию «Альянс».

Строительные аферы. За 5 лет руководство корпорации присвоило 500 млн грн, которые должны были пойти на строительство 7 домов социального жилья, частично профинансированного горсоветом. В течение 2009-2011 гг. компания ничего не строила, но продала 135 квартир на сумму около 33 млн грн.

Инвесторам предлагают заселяться в квартиры в других домах. Они отказываются, когда узнают, что жилье в залоге. Пикетируют городской совет. Власти выделили финансовую помощь. В 2015 году два 16-этажных долгостроя сдали в эксплуатацию.

«Элита-Центр»

Пострадало более 1700 человек.

Среди инвесторов было несколько высокопоставленных и известных личностей столицы.

В течение 2004-2005 гг. люди заключали договоры с «Элита-Центр» о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева. Стоимость квадратного метра жилья составляла от 3025 грн. В других застройщиков «квадрат» стоил 5-7 тыс. грн. Обещали сдать жилье в течение года. На самом деле строительства не вели. Мошенники продавали жилье в несуществующих домах. Так собрали около 400 млн грн.

Строительные аферы. В 2007 году в Швейцарии задержали Александра Волконского – настоящая фамилия Шахов. Его считают организатором строительной аферы. Через год его передали в Украину и начали судить за присвоение средств граждан. В апреле 2016-го изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере более 384 млн грн с ношением электронного браслета. В июле 2016 г. он исчез. Предполагают – выехал в Россию.

Убийство — журналистское расследование

Убийство. Труп 404

Убийство
Убийство. В тюрьме г. Винницы сидит зэк. На пожизненном. То есть, до конца своих дней. Валерий Криворучко – простой украинец из Чигирина, был

обвинен в убийстве своей дочери Лилии, и с 2008 года находится в тюрьме.

Правда, труп Лилии Криворучко не был найден. Двое свидетелей утверждали, что видели Лилю спустя несколько дней после того дня, когда она была якобы убита.

Видели ее вместе с отцом, на улице около их дома. Свидетели дали эти показания оперативным сотрудникам на предварительном следствии. А вот суд их вызывать для дачи показаний отказался наотрез.

Свидетелей со стороны обвинения и свидетелей со стороны защиты

Свидетелей со стороны обвинения – пожалуйста. А свидетелей со стороны защиты, то есть двух абсолютно вменяемых,  взрослых граждан –

категорически нет, хотя такие действия суда незаконны, нарушают право подсудимого на защиту, лишают судебное следствие полноты расследования и

право подсудимого на справедливый суд.

Какие же вообще есть основания утверждать, что Лилия мертва?

Никаких улик у следователя

Следователь побывала в доме Валерия Криворучко дважды.

В первый раз ничего не нашла. Никаких улик.

Во второй раз нашла.

В доме есть печь, которая топится дровами, от нее идет «груба», вертикальная печка, обогревающая комнату.

Вот из этой вертикальной печки  были извлечены «обгоревшие останки  в виде фрагментов костей» в неизвестном количестве и состоянии, оставшиеся от

«сожженного трупа» Лили. Эти остатки костей голова сельрады, Р. Златковский, исполнявший роль понятого, возил в тазике у себя в машине

несколько дней, пока не сдал их в Черкасское областное бюро СМЭ на судебную экспертизу. Хотя следователь направила Р. Златковского отвезти

остатки костей в морг городской больницы № 1 г. Черкассы, о чем сделана запись в протоколе.

Через три дня Р. Златковский забрал кости и где-то захоронил.

В уголовном деле исчезли доказательства

В уголовном деле остатки костей не числятся, отсутствуют.

А через год в Черкасском областном бюро СМЭ удивительным образом появились пять ребер, якобы принадлежащие Лилии.

Эти  ребра передали на еще одну экспертизу в Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

В конверте, на котором стоял штамп…  того же  Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)!

То есть вроде как их в Одессе взяли напрокат и отдали обратно.  Попользовались и честно вернули.

Вывод эксперта

На официальном бланке эксперт написал, что  исследовал губчатое вещество ребер и пришел к выводу, что это ребра Лилии Криворучко.

Каким образом эксперт пришел к выводу, что эти ребра принадлежали именно Лилии Криворучко? Дело в том, что в постановлении следователя о

проведении экспертизы было написано, что направляются части трупа Лилии Криворучко. Несмотря на то, что трупа Лилии Криворучко не видел никто и

никогда. Вот эксперт и написал, что исследовал фрагменты тела Л. Криворучко, доверяя следователю. Ну, чисто — «Одна тетя сказала…».

Почему на конверте биоматериала, привезенного из Черкасс,  стоит штамп Одесского бюро СМЭ его не интересовало. Такой вопрос перед ним следователь, естественно, не ставил.

Следственный эксперимент

На следственном эксперименте подсудимый затолкать манекен в небольшое отверстие грубы не смог. Не входило никак.

То есть, и труп высокой, крупной девушки туда тоже никак не вошел бы. И даже мелкой.

По версии следствия сжигать целое тело Криворучко должен был не менее 72 часов. Ранее оно не сгорело бы. И это правильно.

Только вот соседи не видели дыма из трубы печки на протяжении этих 72 часов и не ощущали необычного запаха, который неминуемо шел бы из трубы, если бы там горело человеческое тело.

Кроме этих пяти ребер в печке не оказалось несгораемых (ни при каких обстоятельствах) фрагментов, то есть черепа, зубов, тазовых костей и так далее.

То есть эта версия следствия – полная труба. Печная.

Короче говоря, трупа нет, доказательств смерти Лилии Криворучко вообще нет никаких, свидетели, видевшие ее живой после «убийства» есть. Но и самой девушки тоже вроде бы нигде нет.

Или есть?

Письма. Письма к отцу, которые, как утверждает Валерий Криворучко, он получал в тюрьме, которые хотел предъявить прокурору, но которые тот не

захотел видеть. А потом эти письма исчезли из камеры Валерия, так же, как исчезли все фотографии Лили из их дома, и из уголовного дела.

Ни Лилии, ни ее писем, ни даже ее фотографий.

засаживать простого вроде человека на пожизненное

Крутой детектив. И зачем понадобилось засаживать простого вроде человека на пожизненное, кому он мог перейти дорогу? Как связать этот детектив с исчезновением Лилии Криворучко?

Итак, приглядимся к событиям в селе Худолеевка, Чигиринского района,  Черкасской области, происшедшим в феврале 2008 года.

Валерий Криворучко купил дом в Худолеевке и переехал туда со своей дочерью Лилей и внуком Мишей, когда она была беременна вторым ребенком.

Через несколько месяцев родилась маленькая Катя. С отцом детей Лилия была в разводе.

Соседи и даже дающий Валерию негативную характеристику голова сельрады Р. Златковский признают, что до момента рождения Кати эта семья никаких

нареканий на свою жизнь не вызывала и считалась благополучной.

Но, забирая дочку из роддома, Криворучко устроил там громкий скандал и с того момента стал злостным нарушителем спокойствия в селе. К этому скандалу мы еще вернемся. А пока…

11 февраля Валерий Криворучко обратился к своей соседке Валентине Нероновой с просьбой помочь ему с семимесячной Катей, так как его дочь

Лилия исчезла, уехав ненадолго в Черкассы, но до сих пор не вернулась, и ему нечем кормить малышку.

Заодно попросил Неронову помочь ему по хозяйству, побелить грубу – вертикальную печь в комнате, которая нагревается от плиты, на которой

готовят еду. Неронова взяла ведро извести, принесла к Криворучко, побелила грубу, и забрала кроху к себе, пока мать не объявится.

Свою просьбу – побелить грубу, Криворучко объяснил тем, что по поводу оставшейся без мамы малышки к нему придет комиссия из сельрады, и он хочет, чтобы в доме было чисто.

Однако голова сельрады, Р. Златковский с собой привел милицию, поскольку заподозрил, что Лилия исчезла не просто так.

Милиция тоже заподозрила

Милиция тоже заподозрила, что  Лиля не могла сбежать, оставив на пожилого мужчину двух малых детей.

И увезла Валерия Криворучко в райотдел. Обоих детей забрали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Через три дня Валерий  сознался в том, что убил дочь и сжег ее в печке.

Протокол допроса

Протокол допроса с якобы «чистосердечным признанием» гласит, что 7 февраля Лиля уехала в Черкассы и вернулась поздно, в состоянии  наркотического опьянения.

Валерий  был разгневан ее состоянием, дал ей пощечину по левой щеке, она ответила ему грубой бранью, тогда он схватил с  тумбочки, стоявшую там кастрюлю с супом, и нанес кастрюлей удар по темени дочери.

На эмалированной кастрюле осталась вмятина полусферической формы, соответственно округлости головы.

Девушка схватилась руками за голову и стала опускаться на колени, а Валерий убежал в комнату к детям, которые заплакали от шума.

Вернувшись через 20 минут, он обнаружил, что Лиля мертва, на голове ее была рана 2 см в диаметре, кровь на волосах. На кастрюле следов крови не осталось.

Три часа Валерий Криворучко бродил по дому в шоковом состоянии, затем решил избавиться от трупа  путем сжигания его в печи.

Он руками разобрал кирпичи, затолкал тело дочери в полость грубы, замесил глину и сложил печь как была.

Через два дня (согласно протоколу допроса), 9-го числа он затопил печь, так что пламя достигало тела, и оно начало гореть.

А 11 числа пошел к соседке и попросил ее побелить грубу, чтобы не были видны следы ее разборки и складывания наново.

После чего заявил в сельраду о якобы пропаже дочери.

Дом Криворучко осмотрела следователь О.И. Лысенко в присутствии сотрудников милиции и понятых, в числе которых был председатель сельрады

Златковский. Разобрали грубу, и в ее полости нашли остатки обгоревших костей. Криворучко в это время, по его словам, находился в туалете под наблюдением конвойных.

Найденные фрагменты костей  сложили в тазик, укрыли ковриком, и Златковский, как наивысшее сельское начальство, самолично отвез их в Черкассы на экспертизу.

Затем состоялся следственный эксперимент, и Криворучко показал, как бил Лилю кастрюлей по голове, как заталкивал тело дочери в грубу. Вместо тела,

конечно, был манекен и один из понятых, Явтушенко О.М. на суде показал, что этот манекен никак в печку влезать не хотел. Ни головой, ни ногами, так как

полость имела в длину всего 65 см, и манекен в рост девушки туда не помещался.

состоялся суд под председательством  судьи

Короче  говоря, 29 августа 2008 г. состоялся суд под председательством  судьи Щепоткиной В.В. судьи Ельцова В.О.  и заседателей Гуриненко  и Восковцева.

Суд счел доказательства вины Криворучко, предоставленные следствием, надуманными, точнее, вообще не нашел доказательств вины, и вернул дело в прокуратуру на новое расследование.

Однако государственный обвинитель с таким решением не согласился и обжаловал это решение в Верховном суде. Верховный суд 14 октября 2008 года

вынес решение снова направить дело в тот же суд на новое судебное рассмотрение.

И происходит грубейшее нарушение закона. Потому что новое расследование в суде той же инстанции должно проводиться только в новом составе суда.

Поскольку ясно, что судьи  будут отстаивать свое мнение, или хотя бы просто находиться под его влиянием.

Тем не менее, дело к рассмотрению принимает все та же коллегия, в том же составе. Щепоткина, Ельцов, Гуриненко и Восковцев.  «Доказательства» те же,

но суд резко меняет свое авторитетное мнение. И приговаривает Криворучко В.И. к пожизненному заключению.

этот состав суда не имел права снова рассматривать то же дело

Что  незаконно, потому что этот состав суда не имел права снова рассматривать то же дело.

Тем более, когда речь идет о вынесении  приговора на пожизненное заключение, высшей мере наказания в Украине.

Только не в нашем  театре правового абсурда, где возможно все.

Гложет ли совесть эту судебную коллегию? Не думаю. Потому что после отправки В. Криворучко на пожизненное, судья Щепоткина из областного суда

ушла на повышение в Высший специализированный суд Украины, судья Ельцов из рядовых судей поднялся в должности до председателя областного

Апелляционного суда Черкасской области, и теперь командует коллегами, учит как правосудие вершить надо. И за такие радости поломанная жизнь какого-то Криворучки? Да кто он такой? Пусть сидит.

Верховный суд подтвердил приговор, не вникая

Верховный суд подтвердил приговор, не вникая. Потому что ранее Криворучко уже был судим, а значит, априори виновен и на далее.

Но все не так просто. В деле  есть протокол признания вины Валерием Криворучко. И в своем доме, в присутствии понятых, следователя Лысенко и

сотрудников милиции при проведении следственного эксперимента он показывал и ту самую грубу, из которой потом извлекли те самые остатки

костей, показывал, как ударил Лилю по голове кастрюлей с супом, то есть, вину признал полностью, и сотрудничал со следствием. То есть, вроде бы все правильно.

категорически отказался от своего признания

А  на суде категорически отказался от своего признания. Заявил, что к нему применяли пытки в течение трех дней, пока он находился в Чигиринском

райотделе с целью вынудить признать вину. С 11 по 14 февраля Валерий находился в помещении объемом метр на метр. В полусогнутом состоянии.

Сотрудники МВД О. Кошевой и А. Овчаренко надевали противогаз на голову, перегибая шланг, чтобы невозможно было дышать, запускали в противогаз

сигаретный дым, вызывая у Валерия рвоту, которую не давали выпускать наружу из противогаза. Пропускали через половые органы электроток. Били по печени и почкам.

Банальность. Многие зэки через это проходят. Но когда эта банальность применяется к тебе…

На четвертый день Криворучко признал вину.

«Признание – царица доказательств», — говаривал прокурор Вышинский.

А как же судейская коллегия? Почему не задалась следующими вопросами, которые сейчас зададим себе мы, простые люди, не обремененные возможностями кого сажать, а кого миловать.

Просто зададим себе некоторые вопросы о вещах, бросающихся в глаза, и попробуем чисто логически порассуждать.

Для начала. Манекен в грубу не влезал вообще. От якобы сожженного трупа осталось несколько костей, незафиксированных по количеству, качеству, состоянию, расположению, превратившихся потом в «пять ребер».

То есть фрагмент из центральной части  тела. Если тело горело с головы до ребер, где нижняя часть? Если горело с ног до ребер, где верхняя? Если

Криворучко расчленил труп и закладывал его частями, то в доме неизбежно остались бы следы крови, потому что в таком случае ее бывает очень много.

И уничтожить полностью следы на топорах, пилах и т.д. практически невозможно.

Из курса криминалистики судьям должно быть известно

Далее. Из курса криминалистики судьям должно быть известно, что от сожженного трупа у женщин обычно остаются тазовые кости, у мужчин – ребра. Уже не клеится.

Где челюсти и череп, не сгорающие ни при каких обстоятельствах?

Где это видано, чтобы понятой возил остатки трупа в тазике, завернутыми в коврик, на экспертизу? Притом возил неделю у себя в багажнике, не было

времени заехать в Черкассы. Почему при извлечении ребер из грубы не присутствовал судмедэксперт, как положено? Где фото извлеченных костей?

Сначала, как они лежат в грубе, потом извлеченные оттуда. Где их описание, официальная бумага на бланке, с печатью, с подписью следователя,

судмедэксперта, понятых? Просто кости в тазике у председателя сельрады Златковского, которые он катал неделю в багажнике, а потом, по его словам, закопал на кладбище без таблички?

А где экспертиза из крематория о возможности или невозможности сожжения трупа человека в таких условиях?

экспертизу определения ДНК

Берем экспертизу определения ДНК.

Проводилась она в Одесском бюро СМЭ. Это понятно, в Черкассах нет иммунологической лаборатории. Но, как мы помним, кости из тазика

Златковский закопал где-то на кладбище.  Эксгумацию не проводили.  Где взял следователь именно эти 5 фрагментов ребер?

Ах, да, в одесском же СМЭ. Там же на конверте было написано.

Эксперт пишет, что доставлен фрагмент ребра, исследовано губчатое вещество. В том самом конверте с печатью одесского СМЭ. Подпись на конверте

неразборчивая.  Расшифровки подписи нет. А для определения отцовства доставлен марлевый тампон с кровью Валерия Криворучко, забор которой

датирован 2009 годом. Ранее, 17.03.2008 г. брали образец  крови у Криворучко в Черкасском СИЗО в шприц.  Из шприца намочили тампон? Почему не

доставить сам шприц? Кровь Валерия хранилась на этом тампоне в течение года? Нигде не указано, в каких условиях хранилась, где, при какой

температуре. Доставлена в Одесское бюро СМЭ кровь на тампоне, забор которой датирован 18.03.2009 года. У Криворучко забор крови 18.03.2009 не производился. Откуда кровь появилась на данном тампоне неизвестно.

Итак, кости, якобы изъятые из грубы в 2008 году, кровь на тампоне, забор которой датирован 18.03.2009 года,  исследуются на совпадение ДНК в 2009

году. И руководитель целой группы экспертов Г.Ф. Кривда приходит к выводу, что отцовство доказано на 99,9%.

То есть, эксперт делает вывод, что кровь Валерия Криворучко и губчатое вещество ребер, доставленное в СМЭ, являются биологическим материалом двух людей, находящихся в близком кровном родстве.

Однако на том же бланке экспертизы он пишет, что на некоторых фрагментах ребер произошла деградация ДНК. По трем локусам, а это значит, что полного

совпадения аллелей биологического материала костей и крови нет. Говоря простым языком,  губчатое вещество испортилось. Плохо хранили. Еще бы,

ведь они находились год в тазике на Худолеевском кладбище. Если это те самые кости, что сомнительно. А если эти кости взяты напрокат в Одессе, то

вообще неизвестно, сколько им лет. О какой экспертизе может идти речь?

Кастрюлю, которой «убил» Криворучко свою дочь, на обследование суд отказался отправлять. Откуда та самая вмятина на кастрюле? Сколько ей лет в ближайшую субботу?

Можно ли эмалированной кастрюлей с супом разбить голову девушке с густыми волосами, смягчающими удар? Возможно ли вообще растрощить

кастрюлей череп человека? Если Криворучко держал кастрюлю двумя руками, то Лиля должна было присесть перед ним на корточки, чтобы он с силой

опустил кастрюлю на ее темя. Если она стояла, то удар должен был прийтись по касательной, и максимум причинить гематому. Горизонтально  опущенная

кастрюля не смялась бы по краю. Следствие утверждает, что в момент удара она как раз наклонила голову. Наклонила, а не присела. Тогда  удар должен

был прийтись на переднюю часть головы, а не на темя. Где расчет разности роста Валерия и Лили? Если кастрюля была опущена на голову краем, то суп неминуемо разлился бы. Где суп?

Якобы Криворучко повытирал его с пола. А почему его нет на его одежде и женском халате, который фигурирует в деле как Лилин с пятнами крови? Она только что приехала из Черкасс, с гулянки. В домашнем халате?

На штанах и свитере Криворучко имеются пятна крови. Хорошо, но как это, пятна крови имеются, а пятен супа нет?

Валерий сжег тело Лили в печке и почему-то не догадался сжечь свою и ее одежду с пятнами крови?

Почему эти пятна не исследованы? Что, если он курицу резал?

А может, супа в кастрюле не было вовсе? Тогда она была легкой, и нанести такие повреждения не могла. Пустая жестянка.

Если он запихал труп в печку 7-го числа, почему топить печь начал только 9-го? Ждал, пока из печи пойдет трупный запах? Потом 10-го снова не топил, а

начал топить 11-го. Нелогично, должен был бы торопиться и топить постоянно.

И апофеоз этого маразма. Как я уже писала, на предварительном следствии свидетели С. Дубовик и Ю. Тараторкин, приехавшие в Худолеевку из села

Ясиноватка Кировоградской области, показали, что 8-го февраля, то есть на следующий день после «убийства» Лили, видели ее вместе с отцом около их

дома. То есть, не только труп не найден, но наоборот, есть свидетели, видевшие Лилию живой после даты убийства. Но это на предварительном следствии.

А на судебный процесс коллегия отказалась их вызывать, сочла эти показания незначительными, не имеющими для дела никакой ценности. И в дело пошел

рапорт  оперуполномоченного Чигиринского РОВД о том, что якобы данные свидетели уехали за пределы Украины.  Рапорт не оформлен на служебном

бланке, нет ни печати, ни штампа. Откуда милиционер из Чигирина узнал, что двое сельчан из другой области уехали из Украины? Какое он имеет вообще

отношение  к селу Ясиноватка Кировоградской области? Но суд считает эти каляки-маляки служебным документом, достойным занесения в материалы уголовного дела.

Что больше всего бесит при изучении подобного рода дел, так это наглость и хамство правоохранительных органов, считающих народ биомассой, которая

проглотит все. Даже минимально постараться при фальсификации дел не хотят. Хоть чуть-чуть напрячься. И так сойдет, быдло схавает. Потому что

проверять никто не будет.

Ладно, нам уже понятно, что Валерия Криворучко надо было засадить на пожизненно любой ценой. Но зачем? Кому он помешал? Куда делась Лилия Криворучко?

Вспомним тот эпизод в роддоме, когда Валерий Криворучко забирал Лилю с ребенком и поднял скандал. Сотрудники службы по делам детей очень

обиделись на него, и написали рапорт о том, что Валерий кричал на них  и обзывал нецензурными словами.

Но они-то что делали в роддоме? Очень  просто, хотели отобрать у Лили новорожденную девочку, а Валерий не давал! Зачем отобрать? Чтобы передать

бездетной семье, куда, в конечном счете, и передали (продали?) семимесячную Катю, когда Валерия посадили, а Лилия сбежала, понимая, что она числится в

покойницах, отец в тюрьме, и если ее по-настоящему убить, то никто искать не будет.

Адвокат Криворучко, Галина Гнатюк рассказала, что в те годы участвовала не в одном деле по незаконной передаче детей в Черкасской области из неимущих

семей в бездетные, но зажиточные. А если быть точными, то есть подозрение, что именно по продаже детей правоохранительными органами и органами

опеки по делам детей в богатые бездетные семьи. Говорят, очень прибыльный бизнес.

Еще один адвокат с Черкащины рассказал мне, что болит у него душа за то, что в одном деле не сумел отбить ребенка, переданного в семью, где старший,

родной, ребенок тяжело болен. Потому что боится, что второго ребенка, здорового, купили для каких-то медицинских манипуляций  помощи родному.

Лилия Криворучко, молодая, здоровая мать-одиночка. Ее отец – Валерий Криворучко ранее судим. Его запроторить в тюрьму легче легкого. Детей

продать. Как щенков. Желающие купить давно намечены. Вот и вся причина такого абсурдного дела.

Итак, 19 февраля 2008 года сельская рада села N (какого села знаю, но сказать пока не имею права, так как отвечаю по закону за раскрытие тайны

усыновления) Чигиринского района Черкасской области, через 11 дней после якобы смерти Лилии Криворучко передает ребенка Екатерину Криворучко на

воспитание в другую семью. Меняя ее имя, отчество, фамилию и место рождения.

Хотя Катя — уроженка села Худолеевка, и решать ее судьбу может, в крайнем случае, сельрада Худолеевки.

А сельрада другого села, назовем его NХ, Чигиринского района Черкасской области,  23 мая того же года передает 4-летнего Михаила Криворучко в семью жителей этого другого NХ. Также меняя все метрические данные.

Документы о передаче детей в другие семьи и изменении их метрических данных у меня есть.

При этом в решении сказано, что законный отец Миши, Тихонов Г.В. якобы 20 дней назад лишен родительских прав. Но как раз этого документа нигде нет.

По закону разлучать родных по крови брата и сестру, отдавать их в разные семьи, категорически запрещено.

Закон. Кого он колышет?

Я ничуть не обеляю Валерия Криворучко. Да, он был ранее судим, и свой срок отсидел от звонка до звонка, что облегчило задачу преступникам от

правосудия. Убийство

Но это, ни в коем случае не позволяет взваливать на него преступление, доказательств которому нет. Убийство

Потому что закон должен действовать всегда и во всем. Убийство

Иначе мы живем не в государстве, а в банде. Убийство

Я не понимаю равнодушия Лилии Криворучко, которая находясь нынче в безопасности, не делает все возможное для вызволения отца из пожизненного  заключения и живет своей жизнью за рубежом. Убийство

Но это не повод держать человека в заточении без доказательств его вины. Убийство

По сляпанным левой ногой бумажкам. Убийство

Валерий Криворучко стал заложником глубоко прогнившей украинской правоохранительной системы, жертвой карьеристских устремлений судий,

потерявших честь и совесть, для которых человек – ничто, ступенька, став на которую, можно подняться чуть выше по служебной лестнице. Убийство

Он ждет пересмотра дела. Убийство

И если суд снова отмахнется от его судьбы, если корпоративные соображения возьмут верх, то он навсегда останется в колонии УВП-1, на улице Брацлавской,

2, в городе Виннице, откуда путь ему будет через много лет, только на кладбище.Убийство

Виктория Колтунова,

член Международной федерации журналистов,

Уполномоченный представитель Международного комитета защиты прав человека.

http://h.ua/story/431711/

26 августа 2016 г.

Читать полностью: http://h.ua/story/431711/#ixzz4IhOaJk3V

Иск о признании недействительной сделки, совершенной несовершеннолетним без согласия родителей

Ведение дел в суде, юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокатские услуги.

Иск о признании недействительной сделки

Иск о признании недействительной сделки.  Недействительность сделки возникает из-за того, что действие является похожим на сделку, но по своей сути не соответствует ее характеристикам. Недействительность сделки обусловливается наличием следующих дефектов:

     — незаконность  содержания сделки;

— несоблюдение  формы;

 •  дефекты субъектного состава ;
 •   дефекты воли — несоответствие воли и волеизъявления.

Гражданским кодексом Украины, а именно, статьей 203, установлены общие требования, соблюдение которых необходимо для действительности сделки, а именно:

 1. Содержание сделки не может противоречить этому Кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам.
 2. Лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности.
 3. Волеизъявление участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле.
 4. Сделка должна совершаться в форме, установленной законом.
 5. Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею.
 6. Сделка, совершаемая родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

Несоблюдение в момент совершения сделки одного из этих требований может являться основанием для признания ее недействительной. За исключением несоблюдения установленной законом формы сделки, что не всегда влечет за собой ее недействительность.

<

p style=»text-align: justify;»>Также нужно знать, что все недействительные сделки делятся на две категории:

 • никчемные — недействительность которых установлена законом и признание такой сделки недействительной судом не требуется; напротив, в установленных законом случаях такая сделка может быть признана судом действительной;
 • оспариваемые — недействительность сделки прямо не установлена законом, но одна из сторон или заинтересованное лицо на основаниях, предусмотренных законом, могут обратиться в суд с иском о признании такой сделки недействительной.

Также нужно помнить, что недействительность отдельной части сделки не влечет недействительности прочих ее частей и сделки в целом, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения в нее недействительной части.

Последствия недействительности сделки

Недействительная сделка не создает никаких юридических последствий, кроме тех, которые связаны с его недействительностью.

В случае недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне в натуре все, что она получила во исполнение этой сделки, а в случае невозможности такого возврата, в частности тогда, когда полученное заключается в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной услуге, — возместить стоимость того, что получено, по ценам, которые существуют на момент возмещения.

Таким образом, последствиями признания недействительным, скажем, кредитного договора, будет обязанность заемщика вернуть в полном объеме все кредитные средства и обязанность кредитного учреждения вернуть все средства, уже уплаченные заемщиком по кредитному договору, включая проценты за пользование кредитными средствами, комиссии, штрафные санкции и т. д. Нужно ли говорить, что признание недействительным кредитного договора будет выгодным лишь для того заемщика, который уже выплатил банку сумму, соразмерную с полученной по договору кредитования.

Кроме того, если в связи с совершением недействительной сделки второй стороне или третьему лицу нанесен ущерб и моральный вред, они подлежат возмещению виновной стороной.

Эти правовые последствия применяются, если законом не установлены особые условия их применения или особые правовые последствия отдельных видов недействительных сделок.

Правовые последствия недействительности ничтожной сделки, установленные законом, не могут изменяться по договоренности сторон. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом, или же суд может применить последствия недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе.

Перейдем теперь к отдельным основаниям признания сделок недействительными.

Несоблюдение формы сделки

По общему правилу, несоблюдение сторонами письменной формы сделки, установленной законом, не влечет его недействительность, кроме случаев, установленных законом.

Отрицание одной из сторон факта совершения сделки или оспаривание отдельных ее частей может подтверждаться письменными доказательствами, средствами аудио, видеозаписи и другими доказательствами. Однако, решение суда не может основываться на показаниях свидетелей!

Даже если сделка, для которой законом установлена ее недействительность в случае несоблюдения требования относительно письменной формы, заключена устно и одна из сторон совершила действие, а вторая сторона подтвердила его совершение, в частности путем принятия выполнения, такая сделка в случае спора может быть признана судом действительной .

Иным образом дело обстоит с несоблюдением требования о нотариальном удостоверении сделки.

В случае несоблюдения требования закона о нотариальном удостоверении односторонней сделки такая сделка является ничтожной. Суд может признать такую сделку действительной, если будет установлено, что она отвечала настоящей воле лица, его совершившего, а нотариальному удостоверению сделки препятствовало обстоятельство, которое не зависело от его воли.

В случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора такой договор также является ничтожным. Однако, если стороны договорились относительно всех существенных условий договора, что подтверждается письменными доказательствами, и состоялось полное или частичное выполнение договора, но одна из сторон уклонилась от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным. В этом случае последующее нотариальное удостоверение договора не требуется.

Совершение сделки малолетним  (до 14 лет)

Сделка, совершенная малолетним лицом (до 14 лет) за пределами его гражданской дееспособности, может быть со временем одобрена его родителями, усыновителями или опекуном.

Сделка считается одобренной, если эти лица, узнав о ее совершении, в течение одного месяца не заявили претензии другой стороне.

В случае же отсутствия одобрения сделки она является ничтожной.

По требованию заинтересованного лица суд может признать такую сделку действительной, если будет установлено, что она совершена в пользу малолетнего.

Если сделку с малолетним лицом совершило физическое лицо с полной гражданской дееспособностью, то оно обязана вернуть  все полученное по такой сделке от малолетнего лица. Дееспособная сторона обязана также возместить убытки, причиненные заключением недействительной сделки, если в момент совершения сделки она знала или могла знать о возрасте второй стороны. Родители,  усыновители или опекун малолетнего лица обязаны возвратить дееспособной стороне все полученное по этой сделке в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость по ценам, существующим на момент возмещения.

Если обеими сторонами сделки являются малолетние лица, то каждый из них обязан возвратить другой стороне все, что получил по этой сделке, в натуре. В случае невозможности возврата имущества возмещение его стоимости производится родителями, усыновителями или опекуном, если будет установлено, что совершению сделки или потере имущества, которое было предметом сделки, способствовало их виновное поведение.

Совершение сделки несовершеннолетним (от 14 до 18 лет)

Сделка, которую несовершеннолетний совершил за пределами его гражданской дееспособности без согласия родителей , может быть со временем одобрена ими в таком же порядке, что и сделка, совершенная малолетним лицом.

Сделка, совершенная несовершеннолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности без согласия родителей, усыновителей или опекунов, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованного лица.

Если обеими сторонами недействительной сделки являются несовершеннолетние лица, то каждая из них обязана возвратить другой стороне все полученное ею по этой сделке в натуре. В случае невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость по ценам, существующим на момент возмещения.

Если у несовершеннолетнего лица отсутствуют средства, достаточные для возмещения, родители (усыновители) или опекун обязаны возместить причиненные убытки, если они своим виновным поведением способствовали совершению сделки или потере имущества, которое было предметом сделки.

Совершения сделки физическим лицом, гражданская дееспособность которого ограничена

Сделка, совершенная физическим лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, за пределами его гражданской дееспособности без согласия попечителя, может быть со временем одобрена им. В случае отсутствия такого одобрения сделка по иску попечителя может быть признана судом недействительной, если будет установлено, что она противоречит интересам самого подопечного, членов его семьи или лиц, которых он в соответствии с законом обязан содержать.

Совершение сделки без разрешения органа опеки и попечительства

Опекун не имеет права без разрешения органа опеки и попечительства:

 1. отказаться от имущественных прав подопечного;
 2. выдавать письменные обязательства от имени подопечного;
 3. заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, в том числе договоры относительно деления или обмена жилого дома, квартиры;
 4. заключать договоры относительно другого ценного имущества.

Сделка, совершенная без разрешения органа опеки и попечительства, является ничтожной.

По требованию заинтересованного лица такая сделка может быть признана судом действительной, если будет установлено, что она отвечает интересам физического лица, над которым установлена опека или попечительство.

Совершение сделки дееспособным физическим лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими

Сделка, которую дееспособное физическое лицо совершило в момент, когда  не осознавало значение своих действий и (или) не могло руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого лица, а в случае его смерти — по иску других лиц, чьи гражданские права или интересы нарушены.

В случае последующего признания физического лица, совершившего сделку, недееспособным иск о признании сделки недействительной может предъявить его опекун.

Сторона, знавшая о состоянии физического лица в момент совершения сделки, обязана возместить моральный ущерб, причиненный в связи с совершением такой сделки.

Совершение сделки недееспособным физическим лицом

Опекун может одобрить мелкую бытовую сделку, совершенную недееспособным физическим лицом. В случае отсутствия такого одобрения эта сделка и другие сделки, совершенные недееспособным физическим лицом, являются ничтожными.

По требованию опекуна сделка, совершенная недееспособным физическим лицом, может быть признана судом действительной, если будет установлено, что она совершена в пользу недееспособного физического лица.

Дееспособная сторона обязана вернуть опекуну недееспособного физического лица все полученное ею по этой сделке, а в случае невозможности такого возврата — возместить стоимость имущества по ценам, существующим на момент возмещения.

Опекун обязан возвратить дееспособной стороне все полученное недееспособным физическим лицом по ничтожной сделке. Если имущество не сохранилось, опекун обязан возместить его стоимость, если совершению сделки или потере имущества, которое было предметом сделки, способствовало виновное поведение опекуна.

Дееспособная сторона обязана возместить опекуну недееспособного физического лица или членам его семьи моральный вред, если будет установлено, что она знала о психическом расстройстве или слабоумии второй стороны или могла предположить такое ее состояние.

Заключение юридическим лицом сделки, которую оно не имело права совершать

Сделка юридического лица, совершенная им без соответствующего разрешения (лицензии), может быть признана судом недействительной. Если юридическое лицо ввело другую сторону в заблуждение относительно своего права на совершение такой сделки, оно обязана возместить ей моральный ущерб, причиненный такой сделкой.

Совершение сделки, которая нарушает публичный порядок

Сделка считается нарушающей публичный порядок, если она был направлена на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, уничтожение, повреждение имущества физического или юридического лица, государства, Автономной Республики Крым, территориальной общины, незаконное завладение ими.

Сделка, нарушающая публичный порядок, является ничтожной.

В случае несоблюдения требования о соответствии сделки интересам государства и общества, его моральным принципам такая сделка может быть признана недействительной. Если признанная судом недействительной сделка была совершена с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества, то при наличии умысла у обеих сторон — в случае исполнения сделки обеими сторонами — в доход государства по решению суда взимается все полученное ими по сделке, а в случае выполнения сделки одной стороной с другой стороны по решению суда взыскивается в доход государства все полученное ею и все причитающееся — с нее первой стороне на возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней или надлежащее ей на возмещение выполненного по решению суда взыскивается в доход государства.

Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием заблуждения

Если лицо, совершившее сделку, ошиблось относительно обстоятельств, имеющих существенное значение, такая сделка может быть признана судом недействительной.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, прав и обязанностей сторон, таких свойств и качеств вещи, которые значительно снижают ее ценность или возможность использования по целевому назначению. Ошибка относительно мотивов сделки не имеет существенного значения, кроме случаев, установленных законом.

В случае признания сделки недействительной, лицо, которое ошиблось в результате его собственной халатности, обязано возместить другой стороне причиненные убытки.

Сторона, которая своим неосторожным поведением способствовала ошибке, обязана возместить другой стороне причиненные ею убытки.

Правовые последствия совершения сделки под влиянием обмана

Если одна из сторон сделки умышленно ввела другую сторону в заблуждение относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение, такая сделка признается судом недействительной. Обман имеет место, если сторона отрицает наличие обстоятельств, которые могут помешать совершению сделки, или если она замалчивает их существование.

При этом, тот, кто действовал с помощью обмана, обязан возместить другой стороне убытки в двойном размере и моральный вред, причиненные в связи с совершением этой сделки.

Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием насилия

Сделка, совершенная лицом против его настоящей воли в результате применения к нему физического или психического давления со стороны второй стороны или со стороны другого лица, признается судом недействительной.

Виновная сторона обязана возместить убытки в двойном размере и моральный вред, причиненные в связи с совершением этой сделки.

Сделка, совершенная в результате злонамеренной договоренности представителя одной стороны с другой стороной

Сделка, совершенная вследствие злонамеренной договоренности представителя одной стороны с другой стороной, признается судом недействительной.

Доверитель имеет право требовать от своего представителя и второй стороны солидарного возмещения убытков и морального вреда, причиненных ему в связи с совершением сделки вследствие злонамеренной договоренности между ними.

Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием тяжелого обстоятельства

Сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был инициатором такой сделки.

Сторона, которая воспользовалась тяжелым обстоятельством, обязана возместить другой стороне убытки и моральный вред, причиненные ей в связи с совершением этой сделки.

Фиктивная и мнимая сделки

Фиктивной является сделка, совершенная без намерения создания правовых последствий, которые обусловливались этой сделкой. Фиктивная сделка признается судом недействительной.

Мнимой является сделка, совершенная сторонами для сокрытия другой сделки, которую они на самом деле совершили. Ели будет установлено, что сделка была совершена сторонами для сокрытия другой сделки, которую они на самом деле совершили, отношения сторон регулируются правилами сделки, которую стороны заключили в действительности.

Картки, гроші, шахраї — Бермудський трикутник

Ведение дел в суде-бесплатно: юридическая консультация, составление и подача процессуальных документов. Адвокатские услуги.

Картки, гроші, шахраї

Картки, гроші, шахраї. З 1 серпня платіжна система Visa запровадить в Україні принцип нульової відповідальності для власників усіх своїх карт. Про це пише DW.

«Якщо шахраї вкрали гроші з карти людини без її сприяння цьому, то людина не несе відповідальності за це. Після проведення розслідування банк повинен буде повернути йому гроші», — розповіла директор з управління ризиками компанії Visa Лариса Макарова.

За її словами, зараз є багато випадків, коли клієнт приносить гроші в банк, кладе їх на карту, а банк говорить, що в разі чого він відповідальності не несе.
За даними учасників ринку, зараз картки Visa активно використовує 11 мільйонів українців.

«Досі банки часто відмовлялись у поверненні коштів через те, що клієнт повідомив про їхню крадіжку вже після здійснення неправомірної трансакції. При цьому в Національному банку України (НБУ) констатують, що кількість шахрайських операцій з картками українців постійно зростає», — пише видання.

«Кожен другий банк показав торік збитки від шахрайських операцій. В чотири рази збільшилися операції через інтернет, або крадіжка грошей без фізичного використання карток шахраями», — говорить начальник відділу департаменту платіжних систем НБУ Володимир Харченко.

За словами Харченко, значно виросла кількість випадків, коли шахраї, представляючись працівником банку, випитують усі реквізити, дані картки й людина сама розповідає всю цю інформацію».

Він згадав також про банкоматні операції, які здійснювалися за допомогою підроблених карток.

Інші платіжні системи поки що не готові застосовувати такий принцип.

«Visa це запускає, а ми поки подивимося, як це працюватиме», — прокоментував DW віце-президент з розвитку бізнесу представництва MasterCard Europe в Україні Сергій Францишко. — Потрібно розуміти, що існують різні види шахрайства. Багато що залежить від відносин клієнта з конкретним банком, і треба розуміти, за які саме операції банк готовий нести відповідальність, а за які ні».

На сьогодні картки MasterCard використовує приблизно 18 мільйонів українців.

У системі «Простір», що належить Нацбанку також поки що не готові перекласти відповідальність на крадіжки виключно на банки.
Незастосування нульової відповідальності у цьому випадки буде проблемою для невеликої кількості людей: за даними Нацбанку, картки «Простір» зараз використовує лише 200 тисяч громадян.

Значна кількість шахрайських операцій відбувається через банкомати. Тому громадянам радять більш уважно їх оглядати, перед тим, як ними користуватись.

Картки, гроші, банки — бермудський трикутник?

Ведение дел в суде, бесплатно: юридическая консультация, составление и подача докуменов. Адвокатские услуги на досудебном и судебном следствии.

Картки, гроші, банки

Картки, гроші, банки. З 1 серпня платіжна система Visa запровадить в Україні принцип нульової відповідальності для власників усіх своїх карт.

Про це пише DW.

«Якщо шахраї вкрали гроші з карти людини без її сприяння цьому, то людина не несе відповідальності за це. Після проведення розслідування банк повинен буде повернути йому гроші», — розповіла директор з управління ризиками компанії Visa Лариса Макарова.

За її словами, зараз є багато випадків, коли клієнт приносить гроші в банк, кладе їх на карту, а банк говорить, що в разі чого він відповідальності не несе.
За даними учасників ринку, зараз картки Visa активно використовує 11 мільйонів українців.

«Досі банки часто відмовлялись у поверненні коштів через те, що клієнт повідомив про їхню крадіжку вже після здійснення неправомірної трансакції. При цьому в Національному банку України (НБУ) констатують, що кількість шахрайських операцій з картками українців постійно зростає», — пише видання.

«Кожен другий банк показав торік збитки від шахрайських операцій. В чотири рази збільшилися операції через інтернет, або крадіжка грошей без фізичного використання карток шахраями», — говорить начальник відділу департаменту платіжних систем НБУ Володимир Харченко.

За словами Харченко, значно виросла кількість випадків, коли шахраї, представляючись працівником банку, випитують усі реквізити, дані картки й людина сама розповідає всю цю інформацію».

Він згадав також про банкоматні операції, які здійснювалися за допомогою підроблених карток.

Інші платіжні системи поки що не готові застосовувати такий принцип.

«Visa це запускає, а ми поки подивимося, як це працюватиме», — прокоментував DW віце-президент з розвитку бізнесу представництва MasterCard Europe в

Україні Сергій Францишко. — Потрібно розуміти, що існують різні види шахрайства. Багато що залежить від відносин клієнта з конкретним банком, і

треба розуміти, за які саме операції банк готовий нести відповідальність, а за які ні».

На сьогодні картки MasterCard використовує приблизно 18 мільйонів українців.

У системі «Простір», що належить Нацбанку також поки що не готові перекласти відповідальність на крадіжки виключно на банки.
Незастосування нульової відповідальності у цьому випадки буде проблемою для невеликої кількості людей: за даними Нацбанку, картки «Простір» зараз

використовує лише 200 тисяч громадян.

Значна кількість шахрайських операцій відбувається через банкомати. Тому громадянам радять більш уважно їх оглядати, перед тим, як ними користуватись.

Консультация юриста : приобретаем новострой

Юридическая консультация бесплатно, составление и подача бесплатно процессуальных документов при передаче полномочий представлять интересы в местном суде. Звоните сейчас.

Консультация юриста

Изучаем схему инвестирования и разрешительные документы

 

Консультация юриста. Любое приобретение недвижимости — дело нешуточное. Деньги там отдаются для абсолютного большинства украинцев весьма серьезные (для многих это вообще плоды трудов всей предыдущей жизни), и их потеря может обернуться настоящей бедой.

И если на вторичном рынке мы хотя бы видим, за что платим, то при покупке в новостройке на момент расставания с деньгами квартира зачастую существует только в планах строителей да наших мечтах.

Какие документы следует проверять, прежде чем решиться на приобретение еще не построенной квартиры, нам рассказали адвокат ЮФ «АБГ» Екатерина Гутгарц, юрист Международной адвокатской компании «УкрЮрЦентр» Екатерина Емельяненко и адвокат ЮФ «Универс-Альянс» Юрий Андрощук.

Схема

Еще до того, как присматриваться к тому, кто и за что хочет ваших денег, обратите внимание на то, как именно их собираются у вас взять.

«Первым делом оцените схему инвестирования, — советует Екатерина Гутгарц. — По Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» деньги физлиц для строительства жилья могут привлекаться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, а также с помошью выпуска целевых облигаций предприятий.

Обязательства по последним выполняются путем передачи объекта жилищного строительства».

На практике же часто используются другие схемы. Например, с частными лицами заключаются предварительные договоры или договоры купли-продажи имущественных прав на еще строящийся объект.

Для застройщиков такие схемы более простые и дешевые, но для потенциальных покупателей слишком рисковые.

«В случае недобросовестности застройщика инвестор может остаться и вовсе без квартиры. Причем обращение в суд ему также не поможет, — предупреждает Екатерина Гутгарц. — В частности, Верховный суд Украины неоднократно подчеркивал, что договор купли-продажи имущественных прав — не основание для признания права собственности на жилье за покупателем».

Пакет

«Перед заключением договора проверьте учредительные документы застройщика: государственный акт на право владения земельным участком или договор аренды земельного участка, положительное заключение комплексной государственной экспертизы, разрешение на выполнение строительных работ, лицензию строительной организации», — перечисляет Юрий Андрощук.

Екатерина Емельяненко советует также изучить проект застройки, утвержденный органами архитектурно-строительного надзора (пакет технической документации: поэтажные планы здания, проектную документацию).

Полезно сравнить, насколько то, что возводит данная компания, соответствует тому, что ей утвердили для застройки. Дело в том, что среди застройщиков встречаются любители творческой переработки утвержденных проектов прямо по ходу строительства.

«Обратите внимание и на сроки действия документов исходя из периода строительства», — советует Екатерина Емельяненко.

Документацию на строительство желательно проверить и по другим источникам (не только по бумагам, показанным в офисе компании).

«Например, киевляне могут на сайте КГГА узнать статус строительства через «Градостроительный мониторинг» (monitor.mkk.kga.gov.ua)», — приводит пример Екатерина Гутгарц.

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ

Мы живем в эпоху интернета, и первое, что делаем, столкнувшись, например, с компанией-застройщиком, — ищем информацию о ней. Ведь вряд ли кто-то захочет связываться с теми, за кем тянется шлейф разнообразных скандалов и хор обиженных покупателей. Но, кроме публичной репутации компании, есть смысл проверить еще кое-что.

ПЛАНЫ.

Екатерина Емельяненко советует обратить внимание, что застройщик уже построил и над какими объектами собирается работать в ближайшее время.

Понятно, что «планов громадье» может быть и у тех, кто уже втихую пакует чемоданы.

Тем не менее те, кто инвестирует в будущие объекты и ведет какие-то работы по ним, вызывают больше доверия, чем те, у кого ваш дом первый и последний в списке.

САЙТЫ.

Нелишним будет дополнительно проверить и те бумаги, которые вам предъявил застройщик.

«Желательно посетить сайт Министерства строительства и регионального развития. Там вы обязательно найдете (или не найдете) номер лицензии стройкомпании.

Не помешает также отыскать на сайте Госкомиссии по регулированию финансовых услуг разрешение на финдеятельность компании — продавца жилья», — советует Емельяненко.

РЕЕСТРЫ.

Проверьте даже самую базовую информацию о застройщике. «Для этого нужно прийти с паспортом к госрегистратору любой госадминистрации. У него попросите и так называемое полное извлечение о компании-застройщике из Единого госреестра предприятий и организаций Украины по его коду», — предлагает Емельяненко.

Вас интересует дата регистрации компании и информация о его руководителе. Узнать, нет ли на застройщике каких-либо арестов или же запретов на отчуждение имущества, можно в Госреестре обременений.

Не находится ли какое-либо имущество застройщика в залоге (ипотеке), можно узнать через Госреестр ипотек.

Информацией из этих двух реестров с вами поделится госпредприятие «Информцентр Минюста Украины» (www.informjust.ua) по письменному запросу.

«Не лишним будет проверить, нет ли судебных тяжб с участием компании-застройщика, — это можно сделать через открытый всем Единый реестр судебных решений (www.reyestr.court.gov.ua)», — советует Юрий Андрощук.

Рост преступности в Харькове

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаты. Ведение дел в суде. Составление и подача процессуальных документов.

Рост преступности


Рост преступности. За 6 месяцев 2016 г. на территории Харьковской области учтено 32 тыс. 346 уголовных преступлений против 20 тыс. 807 за аналогичный период 2015 г. (на 55,5% больше). Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Самый большой рост уровня преступности зафиксирован в:

 • Боровском районе области (+75,7%),
 • Московском (+160,2%),
 • Киевском (+87,5%),
 • Индустриальном (+85,7%),
 • Холодногорском (+83,6%),
 • Немышлянском (+82,8%),
 • Новобаварском (+79,6%) районах Харькова.

Рост зафиксирован по всем категориям тяжести преступлений, в том числе на 38,2% тяжких и на 79,6% особо тяжких.

По данным прокуратуры, рост происходит, прежде всего, за счет увеличения числа уголовных преступлений, совершенных против собственности (+70,1%). Их удельный вес в течение последних лет стабильно увеличивался (2013 год — 61,2%, в 2014 году — 63,4%, в 2015 году — 65,5%). Подавляющее большинство уголовных преступлений этой категории составляют кражи (18 тыс. 80, или 79,7%). Возросло количество вымогательств (+131,3%) и мошенничества (+88,2%). Также наблюдается увеличение количества грабежей (+39,1%) и разбойных нападений (+29,5%).

Наблюдается увеличение на 58,3% уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности (399 против 252).

В то же время на 61,5% уменьшилось количество совершенных преступлений против основ национальной безопасности Украины (15); на 7% — правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (827); на 4,4% — в сфере служебной и профессиональной деятельности (648).

Разоблачены на 14,4% больше уголовных правонарушений (119), связанных со взяточничеством и получением неправомерной выгоды.

Почти на 30% меньше по сравнению с прошлым годом совершено преступлений лицами, которые ранее совершали преступления, на 13% уменьшилось количество преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Рост преступности предполагает к тому, что есть необходимость спроса на квалифицированную юридическую помощь. Оказание такой помощи осуществляется проффесиональными участниками рынка юридических услуг — адвокатами, юристами, юридическими компаниями в любых организационно правовых формах.

Юридические консультации для граждан, в виде простого собеседованиия, на приеме у адвоката, самое действенное средство по защите ваших попраных прав и нарушеных интересов. Свобода и справедливость — внутренне убеждение каждого гражданина, а последующая реализация этих понятий в судах всех инстанций, вплоть до Европейского суда по правам человека это является прерогативой специалистов в области права Украины. Рост преступности.

Судебная практика

Судебная практика Реальная помощь в уголовном деле Доступно корректно Харьков Харьковская область Представительство интересов в суде 0668243914, 0679331668

Судебная практика представления интересов в суде НПО

Судебная практика

Судебная практика

Революция Достоинства показала, что народ не является бессильным перед властью. Судебная практика

Она дала толчок к объединению граждан в различные общественные

формирования для того, чтобы защищать свои права от беспредела

чиновников, генерировать идеи относительно реформ, способствовать

усовершенствованию законодательства. Судебная практика

Один человек — это мнение, а группа людей — это мнение + сила.

Однако, помимо силы, необходимо еще и наличие законодательных рычагов,

которые позволяют таким формированиям отстаивать интересы в судебных

органах. Судебная практика

К сожалению, практика показывает, что такие рычаги по-прежнему отсутствуют. Судебная практика

Изменения внесли, о правах общественности забыли?

Судебная практикаКак это часто бывает в последнее время, законодатель, декларируя

демократические изменения, забывает наделить субъектов, на которых такие

изменения должны распространяться, механизмом реализации их прав. Судебная практика

Действующее законодательство предусматривает разные формы общественных объединений, одним из которых являются общественные организации. Судебная практика

Регламентирует работу последних, кроме Конституции Украины, профильный

Закон «Об общественных объединениях» от 22.03.2012 года, который вступил

в силу с 1 января 2013 года и до нынешнего времени претерпел множество

изменений. Судебная практика

Эксперты и члены украинских действующих объединений отмечают, что среди

изменений есть и много положительного, но, к сожалению, как показывает

практика, многие нормы остаются нерабочими. Судебная практика

Так, зачастую общественная организация остается «невесомой», поскольку ее

мнение остается не услышанным и не учтенным, а как результат, права членов

той или иной ОО не защищенными. Судебная практика

В частности, как выяснилось, общественная организация не может защитить права своих членов в суде.

Какие бреши существуют в украинском законодательстве, мы попытались

разобраться с учетом судебной практики и практики Европейского суда по

правам человека. Судебная практика

Так, одним из таких примеров является дело №826/20324/15, в котором

С иском к Министерству

Ассоциация «Предприятий по сертификации и оценке соответствия»

обратилась с иском к Министерству экономического развития и торговли

Украины в интересах члена Ассоциации в Окружной административный суд

города Киева.

Предотвращения реализации продукции, опасной для жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды

Дело касалось отмены МЭРТ сертификации, а истец добивался предотвращения реализации продукции, опасной для жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды.

Ассоциация считала, что действия Минэкономразвития по прекращению

регистрации сертификатов соответствия и свидетельств о признании

соответствия в Реестре государственной системы сертификации являются

противоправными и несут угрозу жизни и здоровью населения, ведут

к невозможности своевременного выявления на рынке продукции, которая

представляет опасность для жизни, здоровья, наследственности человека,

а также к попаданию на рынок фальсифицированной продукции.

Следовательно, действия Минэкономразвития несут угрозу и нарушают

конституционные права граждан на безопасность, качество жизни, и могут

привести к тяжелым последствиям, поскольку отмена сертификации, в т.ч.

добровольной, при отсутствии технических регламентов делает

потребительский рынок открытым для фальсифицированной продукции, в т.ч.

алкогольной, а недобросовестные производители будут поставлять продукцию

с синтетическими консервантами и красителями, поскольку это удешевляет ее

стоимость. Однако, суд так и не рассмотрел суть требований истца.

Дело принято к производству

Отметим, что, добиваясь справедливости, данная организация дошла до

высшей судебной инстанции (на данный момент дело принято к производству

Высшим административным судом Украины), поскольку постановлением

Окружного административного суда города Киева от 26.02.2016 года

№826/20324/15 в составе судей Игоря Качура, Виктора

Данилишина и Владимира Келеберды в удовлетворении ее иска было отказано.

В удовлетворении иска было отказано

Основанием для отказа стало то, что действиями ответчика будто бы

не нарушены права и интересы истца, поскольку Ассоциация не является

органом сертификации, а является общественной организацией —

объединением профильных предприятий и организаций, не проводит

хозяйственной деятельности и создана в интересах общества с целью

содействия развитию в сфере сертификации и оценки соответствия,

обеспечения защиты их прав и представительства общих интересов

в государственных органах. Судом не принят во внимание тот факт, что член

обращался к общему собранию Ассоциации с просьбой защиты его

нарушенного права, в связи с чем на внеочередном общем собрании членов

Ассоциации было принято решение обратиться в суд.

В свою очередь, определением Киевского апелляционного административного

суда от 12.05.2016 года решение суда первой инстанции оставлено без

изменений.

Председательствующая судья Людмила Губская с коллегами Андреем

Париновыми Александром Беспаловым при принятии решения

нарушений тоже не увидели. Однако, как выяснилось, юристы и даже многие

судьи не поддерживают позицию, выбранную ими.

Отказал в апелляционной жалобе

Приведем другой пример. Не так давно, 13 июля 2016 года, Киевский

апелляционный административный суд в деле №826/23434/15 отказал

в апелляционной жалобе Общественному союзу «Ассоциация органов

самоорганизации населения города Киева» на постановление Окружного

административного суда города Киева от 29 февраля 2016 года по делу по иску

указанного Общественного союза к Киевскому городскому совету, третьи лица

— Государственное КП «Плесо», Департамент земельных ресурсов КГГА,

ООО «Майк», ООО «Терра Капитал», ПАО «Государственный сберегательный

банк» об отмене решения в части. Так, «Ассоциация органов самоорганизации

населения города Киева» обжаловала решение Киевского городского совета от

26 июля 2007 года №67/1901 «Об изменении целевого назначения и передаче

земельных участков ООО «Майк» для строительства, эксплуатации

и обслуживания многофункциональных комплексов в составе комплекса

гостинично-офисного и торгово-развлекательного назначения, жилищно-

офисного комплекса с апартаментами, яхт-клуба, дельфинария и аквапарка,

благоустроенных набережных между ул. Никольско-Слободской

и просп. Броварским в Днепровском районе города Киева».

Напомним, дело касалось возведения жилищного комплекса (ЖК) «Солнечная Ривьера», которое сопровождается протестами общественных активистов.

Нарушение права физического лица

Киевский апелляционный административный суд посчитал, что нарушение

права физического лица не порождает возникновения нарушения этого же

права у общественной организации (общественного союза), членом которой

является это физическое лицо. Отождествление прав членов общественной

организации (общественного союза) и собственно такой общественной

организации (общественного союза), в данном случае, апелляционный суд

считает недопустимым. В связи с этим коллегия судей КААС согласилась

с решением суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Закон у каждого свой

В отличие от устоявшегося признания судами права прокуроров защищать

интересы государства в случае их нарушения или угрозы нарушения,

судебная практика относительно аналогичного права неправительственных

организаций на обращение в суд за защитой интересов общества является куда

более неоднозначной.

О признании противоправным и отмене распоряжения

В качестве примера, постановлением Окружного административного суда

города Киева от 09.06.2015 года по делу №826/2073/15 был удовлетворен иск

Всеукраинской общественной организации «Объединение Богдана

Хмельницкого» к Кабмину о признании противоправным и отмене

распоряжения КМУ №43-р от 23.01.2015 года «О временном возложении

исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии

и недр Украины на Бояркина Н. А.».

В обоснование наличия нарушенного права истца суд сослался, в частности, на

Рекомендации Комитета министров Совета Европы стран-членов

CM/REC (2007) 14 (относительно правового статуса неправительственных

организаций в Европе, принятые 10.10.2007 года), в п. 10 которых определено,

что действия или бездействие власти, которые затрагивают интересы НПО,

должны быть предметом административного надзора и могут оспариваться

НПО в независимом суде, наделенном полной юрисдикцией.

Решение суда первой инстанции отменено, а в удовлетворении иска отказано

Однако, постановлением Киевского апелляционного административного суда от 06.08.2015 года, с которым согласился Высший административный суд Украины в постановлении от 21.01.2016 года, решение суда первой инстанции отменено, а в удовлетворении иска общественной организации отказано. Суды высших инстанций пришли к выводу, что охраняемые права и интересы ВОО «Объединение Богдана Хмельницкого» не нарушаются принятием Кабмином обжалуемого распоряжения, поскольку оно является правовым актом индивидуального действия, право обжаловать который имеют лица, в отношении которых он применен, а также лица, являющиеся субъектом правоотношений, в которых будет применен этот акт.

административное дел

Исключением из правил выглядит административное дело, связанное со скандальной реконструкцией Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве, чему активно противостояли жители города, защищая здание как объект культурного наследия.

Так, Окружной административный суд города Киева в своем постановлении от 27.10.2015 года по делу №2а-7460/12/2670 по иску ОО «Гражданская позиция» и других лиц к Кабмину, Министерству культуры Украины об отмене постановления КМУ от 15.08.2011 года №1380 «Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры Украинской ССР, находящихся под охраной государства», удовлетворяя иск и отменяя указанное постановление правительства, отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 171 Кодекса административного судопроизводства право обжаловать нормативно-правовой акт имеют лица, в отношении которых он применен, а также лица, которые являются субъектами правоотношений, в которых будет применен этот акт.

Обжалуемым постановлением от 15.08.2011 года №1380 КМУ исключено здание Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства. По мнению суда, статус здания Гостиного двора как памятника архитектуры, который находился под охраной государства, может касаться прав любого гражданина государства по сохранению памятника архитектуры, культурного наследия, что гарантировано ст. 54 Конституции и Закона Украины «Об охране культурного наследия». С правильностью выводов суда первой инстанции по этому делу согласились Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд Украины в постановлениях от 21.01.2016 года и 12.02.2016 года соответственно. Таким образом, указанное дело является примером, когда неправительственной организации и общественным активистам удалось отменить в судебном порядке акт органа власти центрального уровня.

О наличии нарушенного права (интереса) НПО

К сожалению, это судебное дело не может быть прецедентом для других судов

при решении вопроса о наличии нарушенного права (интереса) НПО

в спорных правоотношениях. Во-первых, нужно учитывать общественный

резонанс вокруг попыток реконструировать здание Гостиного двора. Во-

вторых, обязательными для учета судами в подобных публично-правовых

спорах является только правовые выводы Верховного Суда Украины. А ВСУ

сужено толкует правовые основания для защиты интересов в суде

представителями общественности в спорных правоотношениях, сводя

рассмотрение вопроса лишь к тому, принадлежат ли истцы — НПО

и соответствующие общественные активисты — к субъектам этих

правоотношений.

Неоднозначная практика

Сами судьи не раз отмечали, что отсутствие единой практики является существенной проблемой на сегодня.

Не стали исключением из правил и решения, принимаемые судами по вышеописанным искам. Так, практика, включает решения по аналогичным случаям, где иски общественных организаций удовлетворяются.

Одним из т.н. «положительных» является решение Высшего

административного суда Украины от 29.09.2015 года (К/800/34954/13), где суд

рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу

Пенсионного фонда Украины на постановление Окружного

административного суда города Киева и определение Киевского

апелляционного административного суда по делу, в котором истцом выступила

ВОО «Ассоциация ветеранов государственной налоговой службы Украины»,

представляя интересы своего члена перед Пенсионным фондом Украины.

В своем решении ВАСУ отметил: «Всеукраинская общественная организация

«Ассоциация ветеранов государственной налоговой службы Украины»

является надлежащим истцом по делу, поскольку на ветеранов

государственной налоговой службы распространяются предписания

постановления №19-11, а согласно уставу ВОО «Ассоциация ветеранов

государственной налоговой службы Украины»… Ассоциация создана

ветеранами государственной налоговой службы Украины с целью защиты

своих социальных и других законных интересов».

Суд практикует применение закона по-разному

Совсем парадоксально, когда один и тот же суд практикует применение закона по-разному в подобных ситуациях.

Так, Окружной административный суд города Киева 19.01.2016 года принял к рассмотрению письменное производство №826/10244/15, в рамках которого

был по существу рассмотрен вопрос по иску Всеукраинской общественной организации «Украинская палата арбитражных управляющих»

к Министерству юстиции Украины. Исходя из того, что суд рассмотрел дело по существу и принял решение, значит, признал ОО полноправным истцом.

Продолжая тему несогласованности решений в одном и том же суде, отметим иную позицию ВАСУ в тексте его решения от 01.10.2015 года (К/800/23808/15).

Так, рассматривая в порядке письменного производства дело по иску Херсонской городской общественной организации «Бизнес-ассоциация

«Солидарность» к Государственной налоговой инспекции в городе Херсоне ГУ Миндоходов в Херсонской области, ВАСУ отметил: «Действующее

законодательство не содержит норм, которые бы наделяли общественные организации правами обращения в административный суд с исками в защиту

прав и интересов других лиц, в отличие от Уполномоченного по правам человека и прокурора, которые наделены такими правами Законом Украины

«Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и »О прокуратуре». «Учитывая это, общественные организации могут

защищать в административном суде права своих членов и других лиц исключительно на основании представительства в соответствии

с положениями ст. 56-59 КАС Украины», — подчеркивает суд. Похожую позицию ВАСУ высказал в тексте еще одного из своих решений.

Коллегия судей

Так, коллегия судей ВАСУ в порядке предварительного рассмотрения дела (К/800/65451/14) от 27.08.15 года по иску представителя ОО «Независимая

Правозащитная общественная организация «Право на защиту» к Ленинскому отделу государственной исполнительной службы Днепропетровского

городского управления юстиции отметила в своем решении:

«Членство в общественной организации само по себе не является основанием для возникновения процессуального представительства.

Для этого необходимо волеизъявление лица, нуждающегося в представительстве.

При отсутствии на это согласия уполномоченный общественной организации не может быть допущен судом к осуществлению функций процессуального правопреемника.

Кроме этого, как отмечалось выше, полномочия по защите в судах прав, свобод или интересов членов общественных организаций или других лиц, которые

обратились к ней с такой защитой, должны быть предусмотрены в уставных документах».

Почему же такая разная практика прослеживается буквально при поверхностном анализе судебных решений?

И на что рассчитывать правлению той или иной общественной организации, желающей выполнить прямые обязанности по защите прав своих членов?

По всему видно, что только на везение и возможно на удачную попытку заинтересовать судью.

На защите прав и интересов

Отметим, что законодательно понятия «неправительственная организация», «общественный интерес», соотношение «общественного интереса»

с «законным интересом», который является объектом судебной защиты, нигде не определены, однако системный анализ действующих нормативно-правовых

актов свидетельствует, что к неправительственным организациям в Украине относятся, в частности, общественные объединения, благотворительные

организации, профсоюзы, организации коллективного управления и тому подобное.

К НПО относятся также международные организации, например, «Transparency International», «Greenpeace» и др.

«Об общественных объединениях»

Самым распространенным видом НПО являются общественные организации, правовые основы деятельности которых в нашей стране, как уже было сказано, регулируются Законом «Об общественных объединениях» №4572-VI.

В отличие от предыдущего Закона «Об объединениях граждан» от 16.06.1992 года №2460-XII, который утратил силу 01.01.2013 года, Закон

«Об общественных объединениях» не ограничивает «защиту интересов» от имени общественных организаций только «собственными интересами» членов этих организаций.

Напротив, Закон №4572-VI в ст. 1 определяет общественную организацию как добровольное объединение физических лиц для осуществления и защиты прав

и свобод, удовлетворения общественных, в частности, экономических, социальных, культурных, экологических и др. интересов.

Новый закон также устранил обязательное разделение объединений граждан по территориальному статусу внутри страны, который характерен только для

стран постсоветского пространства, т.е. деятельность общественной организации «в любом случае может распространяться на всю территорию Украины».

Защищать общественные интересы

Таким образом, деятельность общественных организаций направлена не только на удовлетворение интересов их членов, но и призвана защищать общественные интересы, т.е. общества в целом.

При этом государство как форма организации общества должно действовать в его интересах, в противном случае, общество в лице граждан и создаваемых ими организаций вправе реагировать на любые нарушения, в т.ч. через механизмы судебной защиты.

В то же время действующим украинским законодательством четко не определены правовые основания для обращения общественных организаций в суд за защитой общественных интересов.

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 21 Закона Украины «Об общественных объединениях» предусмотрено общее право общественных объединений (в т.ч. общественных

организаций) обращаться в порядке, определенном законом, в органы государственной власти, органы власти АРК, органы местного самоуправления,

к их должностным и служебным лицам с предложениями (замечаниями), заявлениями (ходатайствами), жалобами.

Однако, в законе не конкретизируется — относятся ли к таким обращениям соответствующие иски в суд, а также заявления о вступлении в судебные дела в качестве третьих лиц с целью защиты общественных интересов в суде.

Общественного контроля за соблюдением законов

Юридическая связанность интересов общества с деятельностью НПО обусловливается представительским характером такой деятельности

и осуществлением НПО общественного контроля за соблюдением законов, прежде всего, субъектами властных полномочий.

Важными для обоснования исков НПО в части правовых оснований для защиты общественных интересов в суде является ст. 6 Конвенции о защите

прав человека и основополагающих свобод, которая гарантирует каждому

право на справедливый суд, а также практика Европейского суда по правам

человека.

Так, ЕСПЧ в своем решении по делу «Трегубенко против Украины» от 2 ноября

2004 года отметил, что «правильное применение законодательства

неоспоримо составляет «общественный интерес» (п. 54 решения).

Европейский суд также высказался по этому поводу в своем решении по делу «Л’Эраблиер А.С.Б.Л.против Бельгии».

Право неправительственных, общественных организаций

В то же время право неправительственных, общественных организаций осуществлять представительство в суде интересов не только своих членов,

а вообще общественных интересов в действующем законодательстве Украины ограничено определенными категориями правоотношений, с которыми

непосредственно связана уставная деятельность соответствующих НПО (например, объединение потребителей вправе обращаться с иском в суд

о признании действий продавца, изготовителя (предприятия, выполняющего их функции), исполнителя противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий и т.д.).

Т.е. право на обращение в суд неправительственных организаций связывается с интересами определенных групп населения, которые в большей степени являются профессиональными интересами, а не интересами общества в целом.

Означает ли это, что реагировать на многочисленные нарушения закона в различных сферах, затрагивающих интересы общества в целом, путем обращения в суд уполномоченные только властные субъекты?

Если так, то государство будет само себя монопольно контролировать, устраняя от этого процесса гражданское общество.

Эффективность такого контроля сомнительна, когда речь идет о соблюдении законов непосредственно представителями власти.

Решения КСУ не имеют веса?

Как уже было отмечено, основная цель разного рода объединений — защита прав и свобод, удовлетворение общественных, в т.ч. и экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов граждан.

Как известно споры зачастую можно разрешить только в судебном порядке.

Так, во многих случаях обращение в суд является одной из не просто возможностей, а даже обязанностей общественных организаций.

И, как выяснилось, уже на этой ступени можно споткнуться как о действующее законодательство, так и о наработанную судебную практику.

Согласно с действующим законодательством основным документом, на основании которого организация ведет свою деятельность, является устав.

Именно в нем дублируются одна из основных задач организации — защита интересов учредителей и членов ОО, в т.ч. и в органах государственной власти,

а также представительство и защита интересов учредителей и членов ОО в госорганах.

Юристы отмечают, что при написании устава следует обязательно прописать данный пункт.

Защищать в суде личные неимущественные и имущественные права

Кроме этого, Конституционным Судом Украины в Решении от 28 ноября 2013 года №12-рп/2013 указано, что общественная организация может

защищать в суде личные неимущественные и имущественные права, как своих членов, так и права и охраняемые законом интересы других лиц,

обратившихся к ней за таким защитой, только в случаях, если такое полномочие предусмотрено в ее уставных документах и если соответствующий

закон определяет право общественной организации обращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц.

Однако, многие правозащитники обнадеживают, утверждая, что даже если таковое не было прописано в уставе,то достаточно будет нормы закона — ст. 1

Закона «Об общественных объединениях».

право обратиться в суд

Аналогичная позиция подтверждается и содержанием отдельных решений Конституционного Суда Украины (№6-рп/1997 от 25.11.1997 года, №9-рп/1997

от 25.12.1997 года), в которых указано, что каждый имеет право обратиться в суд, если его права или свободы нарушены или нарушаются, созданы или

создаются препятствия для их реализации или имеют место другие ограничения прав и свобод.

Кроме этого, отметим, что для НПО как истцу важно обосновать наличие не столько общественного интереса, а, прежде всего, интереса, охраняемого

законом (законного интереса), поскольку именно такой интерес непосредственно подлежит судебной защите, наравне с правами и свободами человека.

Официальное толкование понятия интереса, подлежащего защите, дано в решении Конституционного Суда Украины от 1 декабря 2004 года №1-

10/2004, которым определено, что охраняемый законом интерес надо понимать как стремление к пользованию конкретным материальным и/или

нематериальным благом, как обусловленное общим содержанием объективное и прямо не опосредованное в субъективном праве простое легитимное

разрешение, которое является самостоятельным объектом судебной защиты и других средств правовой охраны для удовлетворения индивидуальных

и коллективных потребностей, не противоречащих Конституции и законам Украины, общественным интересам, справедливости, добросовестности и другим общеправовым основам.

С сожалением отметим, что многие суды Украины, в частности, административные суды, либо отказывают в принятии искового заявления,

если истцом выступает общественная организация, либо в процессе рассмотрения иска принимают решение отказать в нем, аргументируя свою

позицию тем, что исковое заявление должен подать непосредственно истец, а общественная организация, полноправным членом которой является пострадавшая сторона, не может быть стороной процесса.

Такая ситуация и произошла с Ассоциацией «Предприятий по сертификации и оценке соответствия», которая обратилась в суд, чтобы защитить одного из

своих членов от произвола чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украинские реалии

В Украине сегодня действуют десятки действительно нужных обществу общественных объединений, защищающих, поддерживающих, реализующих интересы своих членов. Их значение для общества трудно переоценить.

Но, как говорят сами представители общественных организаций, работа их трудна и порой неблагодарна, к тому же, часто они как «бельмо на глазу» у чиновников госаппарата.

И признаются: если бы институт общественного контроля работал в Украине более слаженно, а общественность была бы более активна, то сообща победили бы и преступность, и коррупцию, и навели порядок во всех сферах.

«Я скажу как председатель Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины.

Руководитель службы ни разу со мной не встретился. Мне сообщили, что его это не интересует, потому что мы как общественный совет просто никто

и не имеем на него никакого влияния», — прокомментировал реальную картину Вадим Хабибуллин.

О том же рассказывают представители общественных советов при различных органах исполнительной власти — разработанные ими эффективные

инструменты по заполнению пробелов в законодательстве, устранению коллизий, которые ведут к неоднозначной судебной практике, не учитываются либо же они получают очередную отписку.

Остается только сожалеть, что на практике позиция общественности ничего не значит, а отстоять свое право ей по-прежнему сложно.

Такая ситуация может усугубить и без того сложные отношения власти с гражданами и привести к очередной вспышке народного недовольства,

поэтому на данный вопрос, очевидно, стоит обратить внимание как законодателям при внесении изменений в законодательство, так и вышестоящим судам при применении закона.


ВЫВОДЫ

 • Право на обращение в суд НПО, наравне с другими субъектами, для защиты общественных интересов гарантируется Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, и подтверждено практикой Европейского суда по правам человека.
 • В обычных законах Украины право НПО осуществлять представительство в суде общественных интересов прямо не предусмотрено, а ограничивается интересами определенных групп населения, которые в большей степени являются профессиональными интересами, а не интересами общества в целом (потребители, владельцы авторских прав и т.д.).
 • Возможность защищать общественные интересы независимо от категории спорных правоотношений по действующему законодательству закреплена только за субъектами властных полномочий — Уполномоченным ВР по правам человека и органами прокуратуры.
 • Судебная практика по вопросам представительства НПО и отдельными гражданами общественных интересов в суде неоднозначна и чаще всего сводится к выяснению судами вопросов, нарушены ли конкретные права НПО (граждан), а также относятся ли они как истцы к субъектам спорного правоотношения.
 • Общие права общественных организаций защищать общественные интересы, а также обращаться в порядке в органы государственной власти с предложениями (замечаниями), заявлениями (ходатайствами), жалобами, предусмотренные статьями 1, 21 Закона Украины «Об общественных объединениях», учитывая неоднозначную судебную практику, требуют толкования Конституционным Судом Украины в контексте возможности НПО обращаться в суд за защитой охраняемых законом общественных интересов.

ПРАКТИКА Европейского суда по правам человека

В решении по делу «Л’Эраблиер А.С.Б.Л.против Бельгии» от 24 февраля

2009 года, в котором экологической организацией обжаловался отказ

государства в пересмотре разрешения на расширение мусорного полигона,

Европейский суд пришел к выводу о возможности неправительственной

организацией осуществлять защиту общественных интересов в судебном

порядке в соответствии со ст. 6 Конвенции, в случае если цель такой защиты

ограничивается пространственными и временными границами. судебная практика

Так, ЕСПЧ отметил, что Конвенция не допускает народных исков с целью

избежать обращения в Европейский суд лиц с жалобами на сам факт принятия

закона, который применяется к любому гражданину страны, или на судебное

решение по делу, сторонами которого они не являются. судебная практика

Однако, в обстоятельствах данного дела и с учетом особой природы

оспариваемого мероприятия, с учетом статуса организации-заявителя и его

членов, а также того факта, что цель, которая преследуется, ограничивалась

пространством и предметом, и она защищала общественный интерес,

требование организации-заявителя не является народным иском. судебная практика

Соответственно, вопрос, поднятый организацией-заявителем, имеет

достаточную связь с правом, на основании которого она может утверждать, что

владеет им как юридическое лицо для того, чтобы ст. 6 Конвенции была

приемлемой. судебная практика

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Налог на недвижимость 2016

Юридическая помощь и защита по делам о преступлении против собственности. Юридическая помощь и защита по делам гражданского характера с недвижимым и движимым имуществом: ввыделение идеальной доли, раздел имущества, наследство, аресты, границы земельного участка, расторжение договоров. Спорные вопросы с движимым и недвижимым имуществом.

Налог на недвижимость приходит неожидано

Налог на недвижимость. Кроме повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги украинцев в 2016 году ждет и новый оброк – налог на недвижимость.

Теперь его платить должны не только владельцы вилл и особняков, как предполагалось ранее, но и те, кто в селах имеет множество подсобных помещений.
Свыше 400 тысячам украинцев в 2016 году предстоит уплатить налог на недвижимость. Именно столько соотечественников Государственная
фискальная служба взяла на карандаш и уже отправила соответствующие «письма счастья». В течение 60 дней, по данным ГФС, местные бюджеты
должны вырасти минимум на 200 млн гривен.
«письма счастья»
Не исключено, что сумма поступлений от нового налога может быть в несколько раз больше. Ведь отсутствие «письма счастья» в почтовом ящике —
еще не повод для радости. ГФС призывает украинцев самостоятельно обратиться в службу, чтобы выяснить – нужно или нет платить новый оброк и
в каком размере? Тем более, что принятые в 2015 году дополнения к соответствующему закону значительно расширяют круг подпадающих под
налог на недвижимость.
В противном случае – штраф и пеня. «При задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного
обязательства, — в размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга; при задержке более 30 календарных дней — в размере 20 процентов
погашенной суммы налогового долга», — пояснили УНИАН в фискальной службе, уточнив, что если и в эти сроки налог и штраф не уплачен, то тогда
начисляется пеня на общую сумму долга из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ за каждый просроченный день.
Кстати, понимая, что с ГФС шутки плохи, украинцы только за первую неделю июля уплатили 17 млн грн налога на недвижимость.

Откуда пошел налог на недвижимость

О налоге на недвижимость заговорили еще в далеком 2008 году. Однако реальные очертания закон приобрел только в 2013-ом, когда были приняты

соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Правда, тогда Верховная Рада перенесла срок вступления налога на недвижимость в силу на 1 января

2014 года. И уже летом 2014-го украинцы первый раз оплатили новый для себя налог.

Между тем, распространялся он только на малую часть населения, а точнее — на состоятельных граждан. «Льготы» были установлены на уровне 120 кв. м для

квартир и 250 кв. м для домов. Понятное дело, что при такой формулировке плательщиками «недвижимого налога» в основном стали владельцы

роскошного жилья в пригороде и больших квартир в новостройках. В итоге получилось, что налог как бы есть, а денег нет.

нет «лазейкам»

В 2015 году парламент подчистил многие лазейки в законе и значительно расширил круг «недвижимых» налогоплательщиков.

Расширять налоговую базу законодатели принялись со всей им присущей дальновидностью. Ввели налог на нежилое имущество (офисные, торговые

здания, склады, гаражи и т.д.), сократили вдвое минимальную норму неоплачиваемой площади жилья, то есть «льготу», а также обязали счастливых

обладателей квартир свыше 300 квадратов и особняков более 500 кв. м дополнительно платить 25 тыс. грн.

Единственное, что оброком не обложили – находящуюся в госсобственности недвижимость: производственные корпуса, цеха, складские помещения,

МАФы, а также здания, принадлежащие религиозным организациям и пр.

Стоит отметить, что налог на недвижимость отнесен к числу местных, а это значит, что все полученные деньги пойдут в бюджеты городов, сел,

территориальных общин и т.д., что, по мнению руководства страны, должно положительно сказаться на развитии регионов.

Удастся ли сбыться ожиданиям властей, станет известно со временем. А вот кто пострадает, понятно уже сейчас. Это — жители сельской местности. Ведь именно

они, не имея высоких доходов, владеют большой площадью недвижимости. И она зачастую нежилая.

Речь идет о сараях, погребах, всевозможных пристройках, летних кухнях и т.д. Теперь за все это придется платить. Правда, выходом из данной ситуации

может стать банальная не регистрация собственности, так как незарегистрированное имущество для государственных налоговых органов не

существует, а значит и налогом не облагается.

Калькуляция налога

Первоначально право устанавливать «льготную квадратуру» было предоставлено местным властям. К примеру, в Киеве была принята

минимальная необлагаемая налогом норма — 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов.

В Харькове «льгота» была иной. Там налог на недвижимость в 2015 году нужно было рассчитывать свыше 120 кв. м для квартир и 240 квадратов для домов.

Увидев такой разброс, парламентарии внесли изменения в Налоговый кодекс и установили единые «льготные» метры на уровне 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов.

Теперь, как пояснил управляющий партнер юридической компании «НАКАЗ» Арсений Салалайко, налог рассчитывается, исходя из площади имущества на

одного человека сверх установленных минимальных норм, а именно: более 60 кв. м для квартир, свыше 120 кв. м для жилых домов и более 180 кв. м для разных типов жилой недвижимости.

«Проще говоря, если у вас квартира 90 кв. м — вы платите налог за 30 кв. м сверх нормы», – отметил Салалайко.

Если у гражданина есть несколько квартир, то их площадь суммируется и за квадратные метры, которые превышают 60 кв. м, ему придется платить налог.

В то же время, для нежилой недвижимости «льготные» метры не предусмотрены вовсе. Это значит, что каждый, в чьей собственности есть,

например, гараж, различные подсобные помещения, должен будет заплатить налог.

Второй важной составляющей налога является его ставка.

право ставки налога принадлежит мерам

Пока право ее устанавливать закреплено за местными властями. Первоначально отведенный коридор — от 0% до 2% от размера минимальной

заработной платы. Но в 2015 году его увеличили до 3%. Многие мэры решили пока не накручивать ставку и в большинстве случаев установили ее в размере 1%. К примеру, таковой она является в Киеве.

Таким образом, в 2016 году владелец квартиры площадью 100 кв. м в Киеве должен будет заплатить 487,2 грн, а за дом в 200 квадратов – 974,4 грн.

В 2017 году из-за роста минимальной зарплаты – до 1378 грн на 1 января 2016 года — за квартиру той же площади надо будет уплатить 551,2 грн, а за дом — 1102,4 грн.

В следующем году обладатели «элитки» будут платить четко зафиксированную сумму в 25 тыс. грн, сверх установленной местной властью ставки

налогообложения (0-3%). Такой недвижимостью по Налоговому кодексу считаются квартиры площадью более 300 кв. м и дома, площадь которых свыше 500 кв. м.

Получается, что в 2017 году за дом площадью 600 кв. м в Киеве придется заплатить 31 614 гривен. налог на недвижимость.

Как избежать уплаты

Эксперты отмечают, что возможность «уйти» от уплаты данного налога существует. Необходимо оформить жилую недвижимость на нескольких владельцев, например, на членов семьи. налог на недвижимость.

«Условно обойти закон можно, зарегистрировав недвижимость на нескольких совладельцев — как объект общей долевой собственности. Например, дом

общей площадью 200 кв. метров имеет 5 совладельцев, которые внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество с указанием

размера долей каждого из них. Предположим, что все обладают равными долями. налог на недвижимость.

При разделении 200 кв. метров на 5 человек выходит, что каждый обладает только 40 кв. метрами. Согласно Налоговому кодексу Украины, данная

площадь является льготной площадью, на которую налог не начисляется. Следовательно, ни один из 5-ти совладельцев дома площадью 200 кв. метров

не обязан платить налог на недвижимость», — рассказал юрист в области недвижимости Ирина Столярчук.

«Если у вас квартира более 60 кв. м, то, чтобы не платить налог, распределите часть недвижимости между своими родственниками (супруга\супруг, отец

\мать и т.д.), чтобы на человека было не более 60 кв. м», — аналогичный совет дал юрист Арсений Салалайко.

реестры во спасение

Избежать уплаты налога на недвижимость поможет и отсутствие данных в реестре. Пока, по словам экспертов, в реестр прав собственности (а именно из

него фискальная служба черпает информацию) на данный момент внесено менее половины всей недвижимости страны. Это значит, что многие могут не

получить уведомление о необходимости платить оброк. Правда, это не освободит людей от уплаты налога в будущем. налог на недвижимость.

«Основная проблема заключается в том, что данные о недвижимости будут брать из реестра прав на недвижимое имущество. На сегодня, по разным

источникам, в реестр внесено не более 40% всей недвижимости. Пока данных в реестре нет, то и недвижимости не видно. Это позволит избежать

налогообложения», — отметил Салалайко. налог на недвижимость.

Управляющий партнер юридической фирмы «LOTYSH & PARTNERS», юрист в сфере недвижимости Андрей Лотыш объяснил, что данные в реестр прав на

недвижимое имущество в электронном виде заносятся только с 2013 года, в основном он наполняется местными бюро технической инвентаризации (БТИ),

информация у которых содержится в бумажном виде, что существенно замедляет процесс ее обработки. налог на недвижимость.

Адвокаты Харькова

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собствеенности, в сфере обращения наркотических веществ. Досудебное следствие.

Адвокаты Харькова

Адвокаты Харькова — Адвока́т (від лат. advocates — прикликаний від лат. advoco — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересахУкраїні адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».Адвокат є самозайнятою особою, що провадить незалежну професійну (адвокатську) діяльність, згідно зі ст. 14.1.226 Податкового кодексу України.

Гражданское право

 • Гражданское право — Гражданское право представляет собой отрасль права, предметом которого являются имущественные и личные неимущественные отношения в обществе. Имущественные отношения представляют собой общественные отношения производственного, экономического характера. Эти отношения связаны с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также переходом имущества от одного лица к другому.
  Гражданское право регулирует также личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями, и отношения в сфере интеллектуальной собственности (авторское, патентное право, право на открытие.) Кроме этих отношений, гражданское право регулирует также личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными: право на честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.
  В основе метода гражданско-правового регулирования лежит юридическое равенство участников гражданско-правовых отношений.
  Таким образом, гражданское право — это отрасль права, которая регулирует на началах юридического равенства имущественные и личные неимущественные отношения, связанные и не связанные с имущественными.
  Система гражданского права представляет собой единство и разграничение взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. Институтом права является обособленная совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. Система гражданского права предполагает объединение гражданско-правовых норм в отдельные институты и разделение последних на общую и особенную части.
  Общую часть составляют нормы, определяющие задачи гражданского законодательства; круг регулируемых им отношений; основания возникновения гражданских прав и обязанностей; способы защиты прав; правовое положение субъектов гражданского права; нормы, относящиеся к сделкам, представительству и др.
 • Договорное право
 • Досудебное урегулирование споров
 • ДТП

Уголовное право

Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки, на якій цей будинок розташований

Юридическая помощь, юридическая защита. Представительство в суде. Профессиональные адвокаты. Юридическая онсультация бесплатно. Досудебное следствие, судебное следствие в уголовном дела. Экспертизы. Свидетели.

Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки

Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки, — питання на сьогодення,- Я хотів подарувати свій житловий будинок, але нотаріусом мені було відмовлено в посвідченні цієї угоди.

Адже земельна ділянка, на якій знаходиться будинок не приватизована, відповідно, кадастровий номер відсутній. Чи правомірні дії нотаріусу і яким чином вирішити цю проблему?

Переход права

При придбанні вами житлового будинку до вас правомірно перейшло право користування та право на приватизацію земельної ділянки, на якій він розміщений (п.1. ст. 377 Цивільного кодексу України).

Стосовно кадастрового номеру відповідної земельної ділянки, то він вважається присвоєним з моменту відкриття територіальним органом

Держкомзему Поземельної книги у день державної реєстрації та видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку (п. 20 Тимчасового

порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 749).

Переоформлення відповідних прав включає також земельно-кадастрові роботи та інші послуги, які суб’єкти підприємницької діяльності надають на платній основі, встановлюючи їх розцінки на свій розсуд.

Установлення меж та місця розташування земельної ділянки є складовою землеустрою та здійснюється під час складання проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок (ст.1,ст.2, ст.50 Закону України «Про землеустрій»).

Ці проекти затверджуються одночасно з прийняттям відповідними органами виконавчої влади або місцевого самоврядування рішень про надання

земельних ділянок у власність (ст. 118 та ст.123 Земельного кодексу України).

відсутність кадастрового номеру

Але варто зазначити, що приватизація земельної ділянки є правом, а не обов’язком громадян. Тобто, відсутність кадастрового номеру та приватизації

земельної ділянки, на якій розміщений будинок не є порушенням закону.

Водночас, п.2 ст. 377 Цивільного кодексу України встановлено, що розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку із

переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти.

Подібна норма закріплена і п.6 ст.120 Земельного кодексу України: істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок,

будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку із набуття права власності на ці об’єкти.

Тобто, статтею 377 Цивільного кодексу та статтею 120 Земельного кодексу прямо зазначено, що кадастровий номер земельної ділянки є істотною умовою

для укладення договору відчуження житловий будинок (будівлю або споруду).Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договору даного виду.

А сам договір вважається є укладеним, лише якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору(ст. 638 Цивільного кодексу

України).Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки.

Отже, відмова нотаріуса у посвідченні договору дарування будинку по причині відсутності кадастрового номеру земельної ділянки зумовлена статтею 377

Цивільного кодексу України та статтею 120 Земельного кодексу України.

нікчемність договору

А недодержання вимог закону щодо нотаріальне посвідчення договору такого виду тягне за собою його нікчемність (ст. 220 Цивільного кодексу України).

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків (ст. 216 Цивільного кодексу України). Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки.

Але вихід із даної ситуації є. Право власності є непорушним (ст. 41 Конституції України).

Ви, як законний власник житлового будинку, здійснюєте своє право на дарування вашого будинку відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб (ст. 316 Цивільного кодексу України).

Тільки вам належить право володіння, користування та розпорядження цим майном (ст. 317 Цивільного кодексу України).

Розпорядження майном у вигляді укладення договору дарування є вашим прямим конституційним правом, не виконання якого є протизаконним.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321 Цивільного кодексу України).

Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки.

Наведені норми чинного законодавства покликані захищати законні інтереси власників і є достатніми підставами для зверненням за захистом свого порушеного права до суду.

В Україні вже існують судові рішення подібного змісту і вони дають обґрунтовані підстави розраховувати на вирішення цієї проблеми не тільки в теорії, але й на практиці.

Відчуження будинку без кадастрового номеру земельної ділянки.

http://protokol.com.ua/

Постановления ВАСУ, разъяснения

Юридические консультации, абонементное юридическое обслуживание юридических лиц, представительство в суде, составление и подача процессуальных документов. Юридическая помощь и защита.Звоните сейчас.

Постановления ВАСУ

Постановления ВАСУ. Право на бюджетное возмещение НДС при убыточном экспорте. Постановление ВАСУ от 16.02.2016р. по делу №К/800/25376/15. В

деле №К/800/25376/15 Высший административный суд Украины (далее — ВАСУ) пришел к выводу, что экспорт товаров по цене, которая является ниже

цены приобретения с учетом 20% НДС, но превышает цену приобретения без учета такого НДС, соответствует закону и деловой цели, а также предоставляет

плательщику право на бюджетное возмещение НДС.

ВАСУ отклонил доводы налоговиков о получении налогоплательщиком дохода за счет бюджетного возмещения, отметив, что стимулирование экспорта путем

установления нулевой ставки НДС является приоритетом государства. При этом осуществление экспортных операций, для чего собственно Налоговым

кодексом Украины и установлены стимулирующие нормы, не может считаться противоправным получением доходов в результате налоговой выгоды (то есть

за счет бюджетного возмещения).

В то же время Верховный Суд Украины еще в 2008 году в деле № 21-2224во07 отмечал, что намерения экспортера получить доход исключительно путем

бюджетного возмещения НДС не может рассматриваться как самостоятельная деловая цель. Правда, ВАСУ в деле № К/800/25376/15 не упоминал и не стал

комментировать данную позицию Верховного Суда Украины.

Зачисление дивидендных авансов в счет неуплаченных ежемесячных авансов по налогу на прибыль

Постановление ВАСУ от 03.02.2016р. по делу №К/800/65447/14

В деле №К/800/65447/14 ВАСУ в очередной раз подтвердил законность зачета авансового взноса, перечисленного в бюджет при выплате дивидендов, в счет

неуплаченных ежемесячных авансов по налогу на прибыль.

В данном деле ВАСУ признал безосновательными доводы налогового органа о том, что правомерность принятия налогового требования обуславливается

невыполнением плательщиком обязанности по уплате согласованного обязательства по авансовому взносу. В частности, ВАСУ отметил, что такая

позиция налогового органа не учитывает право плательщика на зачисление переплаты, предусмотренное ст. 87 Налогового кодекса Украины.

Также ВАСУ отметил, что внесение изменений в алгоритмы контроля налоговой отчетности не может служить оправданием для лишения

налогоплательщика права на уплату денежных обязательств по налогу на прибыль за счет излишне уплаченных сумм такого платежа, как это

предусмотрено ст. 87 Налогового кодекса Украины.

Несвоевременная уплата ЕСВ не является длящимся правонарушением

Постановление ВАСУ от 11.02.2016р. по делу №К/800/39057/15

В деле №К/800/9607/15 ВАСУ не согласился с правомерностью применения административного штрафа за несвоевременную уплату ЕСВ как за длящееся

правонарушение на основании акта проверки и постановления, принятых контролирующим органом через год после периода, за который ЕСВ вносился

несвоевременно.

ВАСУ отметил, что законом установлен четкий срок для уплаты ЕСВ: за отчетный месяц — не позднее 20 числа следующего месяца. Как отметил ВАСУ,

отсчет срока для применения административного штрафа за несвоевременную уплату ЕСВ должен начинаться именно с того дня, который является

предельным сроком для уплаты ЕСВ за соответствующий месяц, а не с даты составления акта проверки контролирующим органом.

Налоговые новации

Налоговое разъяснение по некоторым вопросам налогообложения НДС

В Письме Государственной фискальной службы Украины (далее — «ГФСУ») от 8 февраля 2016. №4149 / 7 / 99-99-19-03-00-17 «Об основных изменениях в

налогообложении налогом на добавленную стоимость с 1 января 2016», налоговиками разъяснен ряд нововведений, которые касаются налога на

добавленную стоимость и вступают в силу с 1 января, а именно:

Не может быть аннулирована регистрация плательщика НДС только в связи с тем, что в едином государственном реестре предпринимателей есть запись об

отсутствии налогоплательщика по его местонахождению или запись об отсутствии подтверждения сведений о нем;

База налогообложения операций по поставке самостоятельно изготовленных товаров / услуг не может быть ниже обычных цен (до изменений, вступивших в

силу 1 января 2016 — не ниже их себестоимости);

Определены специальные правила налогообложения для операций по поставке (продаже, отчуждению другим способом) банками и другими

финансовыми учреждениями имущества, приобретенного ими в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество:

— базой налогообложения в таких операциях является положительная разница между ценой поставки и ценой приобретения такого имущества;

— освобождается от налогообложения НДС по таким операциям только та часть стоимости имущества, по которой оно было приобретено в собственность в счет

погашения обязательств по договору займа;

Формирование налогового кредита банковскими учреждениями при получении права собственности на залоговое имущество осуществляется в

общеустановленном порядке;

Освобождены от налогообложения операции по поставке товаров и услуг, ввозимых на территорию Украины в качестве международной технической

помощи, или которые финансируются за счет международной технической помощи, а также ввоз на территорию Украины имущества в качестве

гуманитарной помощи;

§ общие правила налогообложения распространяются на поставки зерновых и технических культур на территории Украины — к таким поставкам применяется

ставка 20%. Ставка 0% применяется при вывозе зерновых и технических культур за пределы Украины.

Утверждена процедура возврата суммы бюджетного возмещения НДС

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2016 №68 «Об утверждении Порядка ведения реестров заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС» («Постановление») утвержден порядок ведения реестров заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения.

В частности, Постановление предусматривает, что в реестры подлежат внесению только заявления, поданные после 1 февраля 2016 года. Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения, суммы налога по которым не возвращены до 1 февраля 2016 года, не включаются в такие реестры.

В целом, порядок содержит следующие основные положения:

Механизм включения поданных заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения плательщиками, которые отвечают критериям, определенным п. 200.19 Налогового кодекса Украины («НКУ») (Реестр 1), и плательщиками, не соответствуют таким критериям (Реестр 2), а также внесение в реестры информации о состоянии рассмотрения каждого заявления;

Реестры формируются по данным, которые содержатся в принятых ГФСУ декларациях и налоговой информации, полученной ГФСУ в соответствии с главой VII НКУ;

Реестры формируются в хронологическом порядке; Постановления ВАСУ

Данные реестров ежедневно обновляются органами ГФСУ на официальном сайте; Постановления ВАСУ

Реестры состоят из двух частей: первая часть — дата заявления и общая информация о налогоплательщике; вторая часть — даты и суммы по процедуре бюджетного возмещения, которые обновляются ежедневно. Постановления ВАСУ

Разъяснение относительно заполнения Приложения 2 к налоговой декларации по НДС

В Письме ГФСУ от 22 февраля 2016 № 6111/7 / 99-99-19-03-02-17 «О порядке заполнения приложения 2 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)», разъяснен порядок отражения сумм НДС, за счет которых сформировано отрицательное значение.

В частности, ГФСУ отмечает, что в колонке 2 Приложения 2 указывается индивидуальный налоговый номер поставщика.Постановления ВАСУ

Разъяснение относительно налогообложения НДС операций по поставке программного обеспечения

В соответствии с Письмом ГФСУ от 10 февраля 2016 №2720 / 6 / 99-99-19-03-02-15, если поставки программной продукции заказчику происходит с передачей ему права собственности на нее (по договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности), то такие операции освобождаются от обложения НДС.Постановления ВАСУ

Ответы на вопросы по налогообложению НДС программной продукции подробно изложены в Обобщающей налоговой консультации относительно особенностей налогообложения НДС операций поставки программной продукции, утвержденной приказом Министерства доходов и сборов Украины от 7 октября 2013 №536. Постановления ВАСУ

Разъяснение относительно отражения суммы компенсации поставленных товаров

В Письме от 10.02.2016 г. №2643 / 6 / 99-99-19-03-02-15 ГФСУ предоставила очередные разъяснения о порядке отражения в налоговой отчетности уменьшение суммы компенсации стоимости поставленных товаров / услуг. Постановления ВАСУ.

В случае уменьшения суммы компенсации стоимости товаров / услуг:

Поставщик вправе уменьшить налоговые обязательства на основании расчета корректировки к налоговой накладной, зарегистрированной получателем в течение 15-дневного срока, в декларации по НДС того отчетного периода, в котором составлен расчет (в том числе и в случае, когда расчет корректировки составлен в одном периоде, а зарегистрирован в другом). Если расчет корректировки зарегистрирован с нарушением срока регистрации, поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства в декларации того периода, в котором он зарегистрирован; Постановления ВАСУ

Покупатель должен уменьшить налоговый кредит в декларации за период, на который приходится дата составления расчета корректировки, и зарегистрировать его в установленные сроки. Постановления ВАСУ.

Если расчет корректировки на уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг не зарегистрирован покупателем в течение 180 календарных дней, то налоговые обязательства поставщика не могут быть уменьшены, но покупатель обязан уменьшить налоговый кредит за соответствующий период, в котором осуществляется изменение суммы компенсации стоимости. Постановления ВАСУ.

Если расчет корректировки на уменьшение суммы компенсации стоимости, составленный после 1 октября 2015 поставщиком и направленный для регистрации их получателю, зарегистрирован с нарушением срока регистрации или не зарегистрирован в течение 180 дней с даты составления, то штрафные санкции применяются к покупателю, на которого, согласно НКУ, возложена обязанность регистрации такого расчета корректировки. Постановления ВАСУ.

Разъяснение относительно механизма подачи декларации по экологическому налогу

ГФСУ в письме от 15 февраля 2016 №5161 / 7 / 99-99-15-04-02-17 «Об обработке деклараций экологического налога» предоставила разъяснения относительно особенностей подачи декларации по экологическому налогу. Постановления ВАСУ.

Форма декларации по экологическому налогу предусматривает возможность подачи контролирующему органу в составе данной декларации необходимого количества приложений для каждого вида загрязнения и отдельного кода органа местного самоуправления, соответствующие территориям, на которых находятся стационарные источники загрязнения или специально отведенные для размещения отходов места или объекты. Постановления ВАСУ.

С целью уменьшения количества поданных деклараций, плательщикам экологического налога рекомендуется подавать в контролирующий орган одну декларацию, в которой добавлять необходимое количество отдельных приложений по каждому объекту налогообложения. Постановления ВАСУ.

Разъяснено использования факсимильной подписи в первичных документах

Согласно письму ГФСУ от 11 февраля 2016 №2895 / 6 / 99-95-42-01-15, не приводит к нарушению законодательства Украины использование факсимильного воспроизведения подписи при оформлении первичных документов, если такое использование осуществляется по письменному соглашению сторон, в котором содержатся образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей, кроме случаев применения первичных документов типовых и специализированных форм, которыми предусмотрено использование факсимильного воспроизведения подписи. Постановления ВАСУ.

Антикоррупционная прокуратура направляет в суд обвинительные акты

Профессиональные адвокаты предоставляют правовую помощь и правовую защиту. Консультации бесплатно.Звоните сейчас.

Антикоррупционная прокуратура направляет в суд обвинительные акты

Юридическая помощь и защита по делам о преступлении, консультации бесплатно и не ограничено во времени 067 933 16 68, 066 824 39 14

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, несмотря на непродолжительное время фактического функционирования и недоукомплектованность штата, уже завершила досудебное расследование в первых уголовных производствах и готова направить в суд первые обвинительные акты, заявляет заместитель генерального прокурора Украины – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Так, завершено уголовное производство в отношении заместителя директора департамента — начальника отдела департамента государственной экспертизы Службы экспортного контроля Головатого С.М. за получение $250 тыс. взятки. Чиновнику грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества», — написал Н.Холодницкий в своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

Также, сообщает руководитель Антикоррупционной прокуратуры, завершено досудебное расследование и выдвинуты обоснованные обвинения судье Северодонецкого городского суда Луганской области, заместителю прокурора города Северодонецка и адвокату, который выступал посредником. «Указанные лица требовали и получили взятку в размере $6 тыс. за смягчение приговора для обвиняемых в сбыте наркотиков», — написал Н.Холодницкий.

В частности, рассказал он, досудебным расследованием установлено, что заместитель прокурора Северодонецка заставил своего подчиненного – процессуального руководителя в данном уголовном производстве изменить квалификацию преступления на такую, которая не предусматривает реального лишения свободы обвиняемого. За будущий судебный приговор но не обжалования прокуратурой решения в апелляционном порядке, судья и прокурор и требовали взятку.

Антикоррупционные прокуроры будут настаивать на привлечении к уголовной ответственности прокурора по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч. 3 ст.368 и ч.3 ст.369 УК Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По словам Н.Холодницкого, для судьи Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества, предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Судья разоблачен во время проведения совместной операции Службы безопасности Украины и военной прокуратуры сил АТО в октябре 2015 во время получения взятки от беременной обвиняемой, которая планировала стать на путь исправления и немедленно сообщила о вымогательстве от нее неправомерной выгоды правоохранительными органами.

«Во время обысков у горе-правоохранителей выявлено более $60 тыс., ценные ювелирные изделия известных мировых брендов, документы о праве собственности на элитную недвижимость в Испании, боеприпасы и другое имущество. Судья и прокурор отстранены от должностей и лишены возможности вершить «кривосудие», — написал руководитель Специализированной прокуратуры.

В еще двух производствах продолжается стадия ознакомления обвиняемых с материалами. Это, в частности, подозреваемые во взяточничестве прокурор Генеральной прокуратуры Украины, Ровенский судья и его приспешники — адвокат и посредник. По указанным подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме судей, которым в связи с особым порядком привлечения к уголовной ответственности, установленным действующим законодательством, нельзя избирать такие меры), но в связи с несовершенством законодательства ними было уплачен залог и в настоящее время они находятся на свободе.

Как известно, напомнил Н.Холодницкий, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование по более сотне уголовных производств, в которых фигурируют как действующие, так и бывшие чиновники, судьи и сотрудники правоохранительных органов.

Процессуальное руководство во всех вышеуказанных уголовных процессах обеспечивают прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Блокирована платежная карта за «странные доходы»?

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против собственности. Юридическая помощь, юридическая защита потерпевшим. Консультации бесплатно.Звоните сейчас.

Платежные карты

платежные картыПлатежные карты ( «пластик» ): НБУ усложнил жизнь клиентам коммерческих банков, поскольку теперь финучреждения на законных основаниях могут заблокировать платежные карты своих клиентов, подозревая их в получении доходов сомнительного происхождения.

Об этом сообщает «Сегодня».

Такие действия банки объясняют тем, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов (постановление №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга»). При неявке проверяемых граждан банк имеет право заблокировать счет и снять блокировку только после личного общения с его владельцем.

В НБУ объяснили, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн. Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

«Это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать», — заявили в НБУ.

платежные карты

Финансовый аналитик Игорь Шевченко говорит, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, поскольку не работает основной источник доходов — кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и сократят качество обслуживания и, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги. «Например, повысится стоимость инкассации налички (сейчас 0,15% от суммы), снять без комиссии кеш в банках-партнерах можно будет только один-два раза в месяц, последующие снятия платны и так далее», — отметил он.

Кроме того, эксперты предупреждают о некоторых хитростях и уловках, к которым могут прибегать банки для дополнительного заработка. Чтобы избежать дополнительных трат, клиентам советуют внимательно читать даже мелкий шрифт в договорах и уточнять все вопросы заранее.

Не продают валюту и блокируют карты

Почти год НБУ для стабилизации курса гривни сохраняет ограничения на продажу валют коммерческими банками и обменными пунктами — в день в одни руки на сумму не более 3 тыс. грн. Сейчас ситуация обострилась в связи с ростом курса евро. Купить 100 евро теперь невозможно, а мелких банкнот в обменниках нет. Для выхода из положения эксперты советуют иметь запас мелких банкнот, чтобы дать сдачу кассиру (формально вам продадут, например, 95 евро).

Также банк может неожиданно заблокировать карту клиента, если увидит, что списание денег происходит за границей, особенно при снятии крупных сумм (от $100-200). Во избежание проблем, стоит перед поездкой предупредить по телефону менеджера банка об этом и согласовать с ним лимит расходов.

Практически все банки предлагают клиенту такую услугу, как кредитный лимит — то есть возможность взять у своей зарплатной карты некую сумму в долг через банкомат (обычно от 1 до 5 тыс. грн). При этом часто банки умалчивают о плате за такой долг, а ведь он составляет 0,3—0,5% в день, а в пересчете на год получается 109-182%. То есть, взяв на месяц в долг 1000 грн, придется через месяц вернуть на 110-150 грн больше.

Что касается утерянных карт, то за восстановление ее в течение недели многие банки возьмут до 100 грн штрафа. А потеря ее за границей и экспресс-выпуск новой за два дня обойдется в 1800-2000 грн. Столько же могут взять за срочное снятие денег без карты.

Запрет на "досрочку" и пустые карты

В некоторых банках практикуют запрет на досрочное возвращение кредита, не желая терять заработок в виде недополученных процентов. Это актуально для клиента, взявшего потребительский кредит (покупка бытовой техники), так как там проценты превышают 100% годовых, а соответственно возврат займа раньше срока ему очень выгоден. Зная, что запрет незаконен, банки идут на уловки: в договоре они прописывают штраф за погашение кредита раньше срока, ожидая, что клиент либо не знает своих прав, либо не захочет идти в суд из-за 300-500 грн переплаты. Еще одна уловка: плата за обслуживание карты, на которой нет денег. За просрочку оплаты — штраф, который к концу срока действия карты может вырасти до сотен гривен. Взыскать его могут через суд.

Отказ из-за места прописки клиента

За последний год почти не дают взаймы жителям Донецкой и Луганской областей, даже если они зарегистрированы (прописаны) на контролируемой Украиной территории. Прежде всего, это беззалоговые потребительские кредиты, даже под высокие проценты  — 60-80% годовых.

Еще одним источником дохода банков являются высокие комиссии за обслуживание кредита (порой до 20% от суммы, выдаваемой взаймы) и изъятие части займа как страховка жизни и здоровья клиента, взявшего в долг у банка. Но если комиссия чаще всего плюсуется к ежемесячным выплатам по телу кредита (хотя по потребительским кредитам она обычно единоразовая), то сумма на страховку изымается сразу.

Например, если клиент взял в долг 30 тыс. грн, а на руки получил 28 тыс. грн, то остальное  — страховой платеж. Новшеством является и псевдострахование клиентов «от всего», вплоть до смерти и неизлечимой болезни, при покупке валюты (без страховки ее не продадут). Покупатель $100 платит дополнительно 10-20 грн в обмен на договор страхования, по которому, при наступлении страхового случая, ему или наследникам выплатят 1-2 тыс. грн.

SFY:  за год стоимость кредитов по банковским картам выросла более чем на 3% и составляет 58,8% при снятии наличных, и 51,2% — при безналичном расчете. 

Долг — продажу долгов поставили вне закона

Юридическая помощь, юридическая защита, юридические консультации по делам о преступлении против собственности. Гражданско-правовые отношения через решения суда, восстановление юридических фактов

Долг — продажу долгов запретил суд

Долг. Суд признал противозаконной продажу банками кредитов граждан факторинговым компаниям – выкупать проблемные долги могут только банки. Банки расстроены решением суда, поскольку это усложняет им расчистку своих балансов от безнадежных кредитов.

Розничная передача

Высший административный суд Украины вчера подтвердил неправомерность продажи банками кредитных портфелей физлиц факторинговым компаниям.

В распоряжении Госфинуслуг № 231/2009 к услуге факторинга относится покупка права требования лишь к должникам-предприятиям. После этого ведомство выявило нарушения в работе ряда финансовых компаний, которые покупали долги физлиц.

Поэтому еще в 2013 году Нацкомфинуслуг пояснила, что заключение небанковским финансовым учреждением (фактором) договора факторинга, которым предусмотрено приобретение уступленного права требования к должнику-физлицу, нарушает требования пп. 2 п. 1 распоряжения № 231.

Ведь к финансовой услуге факторинга относятся финансирование клиентов, покупка переуступленного права денежного требования и получение платы за пользование деньгами, осуществленные исключительно с субъектами хозяйствования.

Судебное разбирательство по этому вопросу ведется с 2011 года. Киевский апелляционный административный суд в 2013-м удовлетворил требование компании «Кредит Колекшн Груп», которая просила признать незаконным распоряжение № 231.

Тогда суд сослался на Гражданский кодекс, не ограничивающий круг лиц, право требования средств которых можно переуступить.

Однако вчера ВАСУ отменил решение суда апелляционной инстанции. «Это означает, что продажа долгов физлиц является незаконной. Все сделки можно отыграть назад и вернуть проданные кредитные договоры первоначальным кредиторам.

Для заемщиков это хорошо, так как гораздо проще договариваться о погашении кредита с банком, чем с коллектором», – считает старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Сложный вопрос

Банки, как правило, продают проблемные портфели с дисконтами, чтобы очистить баланс и получить максимальную цену за неликвидные портфели.

«Если банкам запретят это делать, это будет означать, что им самим придется заниматься возвращением долгов, а это весьма специфическая деятельность, которая требует значительных затрат и квалификации персонала.

Поэтому для банков это однозначно приведет к увеличению затрат, если они начнут заниматься этими вопросами, либо к убыткам, если они просто спишут задолженность, – говорит глава правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик.

Конечно, и сейчас почти все банки занимаются взысканием задолженности. Но существуют различные системы взыскания долгов. Например, несколько человек могут заниматься простыми делами по возврату кредитов, а есть банки, в которых имеются целые департаменты, софт коллекшн, хард коллекшн и т.д.».

Банкам невыгодно такое ограничение. «Запрет на продажу банками проблемных кредитных портфелей физлиц вынудит банки заниматься непрофильной для них деятельностью – возвратом кредитов.

Это им невыгодно. Во-первых, с точки зрения эффективности коллекторские структуры зачастую показывают лучший результат, так как возврат долгов – это их основная специализация.

Во-вторых, работа с проблемной задолженностью населения – процесс очень трудозатратный и требует от банков значительного увеличения штата сотрудников профильных подразделений», – отмечает начальник управления кредитования физических лиц Мегабанка Сергей Хорик.

Проблем станет больше

Это осложнит работу банков. «Банки не смогут в полной мере погашать проблемную задолженность, она будет только увеличиваться.

Это также невыгодно и самим заемщикам, так как они ограничиваются только услугами, которые предоставляют юридические лица, а также стоимостью оказания таких услуг», – говорит главный юрисконсульт управления поддержки сети по возврату проблемной задолженности розничного бизнеса Укрсоцбанка Александр Голинский.

Финансисты говорят, что такой вариант развития событий может быть невыгоден даже заемщикам.

«Для банков такой запрет будет означать лишение одного из эффективных инструментов уменьшения проблемной задолженности и, следовательно, ухудшение перспектив всех показателей.

При этом и сами заемщики нередко заинтересованы в изменении кредитора, как в одном из возможных вариантов мирного урегулирования проблемной задолженности.

Также опосредованно это означает уменьшение выдачи новых качественных кредитов», – уверен директор департамента реструктуризации и взыскания Кредобанка Роман Позняков.

Заемщики признают, что им удобнее работать с банками. «С коллекторами сложнее тем, что они действуют более жестко, чем банки, и не всегда в правовом поле.

Их не интересуют репутационные риски настолько сильно, как банки. Если на законодательном уровне принять принцип права «первой руки», то этот вопрос не будет стоять так остро», – отмечает глава общественной организации «Правдива країна» Ярослава Авраменко.

Министр МВД: более 30000 потерпевших харьковчан

Министр МВД — статистика преступлений

Министр МВД

Информация от министра МВД. Как сообщил на днях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, «за последний год рост преступности в Украине увеличился на 3%, но если это переводить в цифры, то это результаты серьезные». Министр уточнил, что в 2014 году было совершено 537 тысяч преступлений, в 2015 году — 558 тысяч. При этом раскрываемость преступлений в 2015 году составила 42 проц. Причем, «гигантское количество вторичного оружия обусловило резкий рост вооруженных грабежей». Различные версии выдвигаются по поводу причин происходящего. В частности, по мнению главного военного прокурора Анатолия Матиоса, украинские правоохранители полностью «потеряли контроль над преступностью в стране вследствие несовершенной реформы». Предполагается также, что в Украине накопилась критическая масса желающих применять оружие для противоправных действий, значительная часть этих людей про­шли «школу» боевых действий и теперь не готовы возвращаться к мирной жизни. Есть вариант, что правоохранители в некоторых областях в ожидании переаттестации просто перестали работать. А реформы в правоохранительной системе еще полностью не закончены, потому правоохранительные структуры пребывают в «подвешенном состоянии». По данным Генеральной прокуратуры, число умышленных убийств за последние пару лет выросло с 5,9 тысяч до 8,2 тысяч. Увеличилось и количество случаев похищения людей. В 2013 году (в 2015 году, по сравнению с 2013-м годом, рост количества зафиксированных преступлений составил 0,3 проц., потому эта статистика не выглядит достаточно репрезентативной) в Украине ГПУ зафиксировала 13 тысяч особо тяжких преступлений, в 2015-м — уже 21,5 тысячи. По сравнению с 2013 годом, количество особо тяжких преступлений возросло на 56,1 проц., количество умышленных убийств — на 40,3 проц. И если в 2013 году количество умышленных убийств в Украине составило 5861, то в 2015 году — уже 8224.

На этом фоне Харьковская область выглядит относительно благополучно. В 2015 году на нашей территории было задокументировано 40900 уголовных преступлений. Среди них — 967 особо тяжких и 12900 тяжких. При этом наблюдается уменьшение с 2014 годом на 25 проц. количества умышленных убийств и на 21 проц. тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Зафиксировано 3800 преступлений против жизни и здоровья человека, а также 27800 преступлений против собственности. В том числе 308 разбойных нападений, 1700 грабежей, 21800 краж, 1600 краж из квартир, 3000 мошенничеств. Установлено, что от преступлений всех видов пострадало более 30000 харьковчан.
При этом существенно усовершенствовалась система общественной безопасности на улицах. В частности, от внедрения в уличной сети средств видеонаблюдения. Ежесуточно в Харькове привлекается 80 совместных нарядов с участием представителей общественности и сотрудников полиции.
К сожалению, в Украине за последние два года резко выросло количество не только квартирных краж, но и угонов автомобилей. Только в Киеве за несколько лет количество угонов выросло в четыре  раза. В 2014 году здесь угнали 1662 автомобиля и 138 раскрыли. В 2015 году угнали уже 1957 авто, раскрыли 238 угонов. За январь 2016 года успели угнать 145 автомобилей, раскрыли 12. Специалисты утверждают, что сейчас уже угоняют машины под заказ, чаще воруют автомобили с луганской и донецкой регистрацией.
Зато количество заключенных у нас в стране резко уменьшилось. Советская система была рассчитана на 220 тысяч «койко-мест». После принятия нового Уголовно-процессуального кодекса и «закона Савченко» (в соответствии с которым день содержания в СИЗО приравнивается к двум) их число сократилось в два раза — от 140 тысяч до 70 тысяч. И уже существует проблема наполненности ранее забитых СИЗО — они заполнены только на 63 проц. Только по знаменитому «закону Савченко», как мы уже писали, на волю могут выйти почти 50 тысяч заключенных. А всего в Украине около 80 тысяч «сидельцев».
Как следствие — здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве будет выставлено на продажу. Здесь ищут инвестора, который построит за пределами Киева новый СИЗО. Тот, кто выиграет конкурс на право получить земельный участок в центральной части Киева, сначала должен будет построить по утвержденному Мин­юстом проекту следственный изолятор европейского класса и сдать его в эксплуатацию.
Минюст вообще хочет поэкспериментировать с частными тюрьмами в Украине. И после реализации такого проекта в Киеве с Лукьяновским СИЗО, в первую очередь такие проекты будут реализованы в Харькове и Львове.

Прокуратура плюс НБУ равно злоупотребления

прокуратура Реальная помощь в уголовном деле Харьков, Харьковская область Доступно, корректно. Представительство интересов, составление и подача процессуальных документов. Помощь при экспертизе, потерпевшим, свидетелям, гражданскй иск, раздел, выдел имущества, аресты +38 066 824 39 14, +38 067 933 16 68

Прокуратура и НБУ

прокуратураПрокуратура Киева осуществляет расследование возможных злоупотреблений должностных лиц Национального банка при выдаче банкам рефинансирования в 2014-2015 годах

Второй следственный отдел следственного управления прокуратуры Киева осуществляет досудебное расследование возможных злоупотреблений

должностных лиц Национального банка при выдаче банкам рефинансирования в 2014-2015 годах.

Реальная помощь в уголовном деле

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 29 января 2016 года по делу №757/3633/16-к. Досудебное расследование

проводится в рамках уголовного производства, открытого в связи с обращением двух депутатов Верховной Рады (их имена не приводятся) по

факту злоупотребления властью должностными лицами НБУ в 2014 году и в начале 2015 года при выдаче кредитов рефинансирования.

прокуратураВ определении суда говорится, что должностные лица НБУ одобрили выделение стабилизационных кредитов VAB Банку (на 5,5 млрд грн), Надра

Банку (на 3,3 млрд грн), банку «Камбио» (12 млн грн), Имэксбанку (сумма не указана) и ряду других финучреждений.

«Должностными лицами Национального банка при выдаче кредитов рефинансирования не были приняты меры по контролю за использованием

этих средств, вследствие чего полученные средства были использованы не по назначению, а банки были признаны неплатежеспособными», — цитируется в документе заявление депутатов.

С целью проверки доводов, приведенных в обращении депутатов Рады, суд постановил изъять документы, предоставленные в Нацбанк VAB Банком,

Надра Банком, банком «Камбио», Имэксбанком одновременно с ходатайствами о выделении стабкредитов; документы, которые готовились департаментом

пруденциального надзора НБУ и департаментом банковского надзора НБУ в 2014-2015 годах о выделении стабкредитов указанным банкам;

решения правления НБУ о выделении таких стабкредитов, а также ряд других документов.

Как сообщалось, в 2015 году банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по кредитам рефинансирования. В январе 2016 года банки сократили задолженность перед

НБУ по кредитам рефинансирования на 3,3% — до 102,364 млрд грн.

Источник  © delo.ua

Зміни до КПК від НААУ

НААУ підготувала та надала пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу, які опрацьовуються в рамках внесення змін до чинного закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Текст документа направлений заступнику Глави Адміністрації Президента, координатору Ради з питань судової реформи Олексію Філатову.

Пропозиції НААУ грунтується на аналізі актуальних проблем правозастосування в кримінальних провадженнях і мають на меті удосконалення та якісне покращення стану правозахисної діяльності на рівні законодавства.

У своєму листі Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова наголошує на тому, що “розвиток національного інституту адвокатури неможливий без зміцнення та

посилення гарантій адвокатської діяльності, що не в останню чергу досягається за рахунок удосконалення кримінально-процесуального законодавства”.

НААУ зокрема пропонує зміни до ст. 47 КПК Обов”язки захисника, ст. 50. Підтвердження повноважень захисника, ст. 53 КПК України

Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії, ст. 184 Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних

заходів і ст. 290 Відкриття матеріалів іншій стороні, ст. 220 Розгляд клопотань під час досудового розслідування, ст. ст. 303, 309, 317

КПК України, ст. 394 Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень, ст. 481 Повідомлення про підозру.

Зміни націлені на розширення прав захисника та унеможливлення зловживань повноваженнями з боку сторони обвинувачення та суду.

Окрім того, НААУ пропонує коригування ст. 42 КПК України, надавши обвинуваченому, підозрюваному право ставити питання прокурору під час

судового засідання, в тому числі під час судового засідання про обрання (продовження) запобіжного заходу».

Оскільки згідно положень ст. 46 КПК України захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, тому,

гадаємо, вказівка у ст. 42 КПК України про наділення підозрюваного і обвинуваченого правом ставити питання прокурору, в свою чергу, буде достатньою правовою підставою для реалізації аналогічного права захисником.

НААУ аргументує доцільність такої зміни тим, що “Системним стало явище, коли прокурор під час подання суду доказів обвинувачення, зокрема під час подання

суду клопотання про обрання (зміну) запобіжного засобу не наводить жодних фактичних даних, але формально переписує текст КПК і за рахунок цього ставить перед судом питання про тримання під вартою затриманої особи.

Особливо «яскраво» це проявляється у випадках, коли прокурор другий, третій і більше разів ставить питання про продовження тримання особи під вартою на наступні 60 діб.”

НААУ

Уголовный процессуальный кодекс к стандартам ЕС

Профессиональные адвокаты — помощь и защита в уголовном производстве по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, против собственности, в сфере незаконного обращения наркотических веществ и пр. Консультация бесплатно и не ограничено во времени. Звоните сейчас.

Уголовный процессуальный кодекс

Уголовный процессуальный кодекс в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендуется Верховной Раде быть принятым за основу проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения конституционных прав участников уголовного судопроизводства при определении и применении мер)». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом №2870 предлагается внести в Уголовный процессуальный кодекс (далее – УПК) изменения, согласно которым:

 • не допускается применение любых других мер, кроме заключения под стражу, к лицам, совершившим особо тяжкие преступления (изменения в ст. 176 УПК);
 • вводится такой вид мер, как подписка о невыезде, и устанавливается возможность ее избрании в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести (новая ст. 180-1 УПК в редакции проекта);
 • предполагается, что в случае необходимости проведения соответствующих процессуальных действий, а также получение медицинской помощи подозреваемый, обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, имеет право покидать жилье, сообщив орган, в производстве которого находится уголовное производство (изменения в ст. 181 УПК) и т.д.

При рассмотрении на заседании Комитета необходимость принятия законопроекта обусловливалась тем, что практическое применение отдельных норм в действующей редакции УПК не только создает потенциальную угрозу правам и свободам человека, гарантированных Конституцией Украины, Всеобщей декларацией прав человека ООН, Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, но и приводит к злоупотреблениям в части применения отдельных положений процессуального Закона.

При этом задекларированная концепция равенства сторон (обвинения и защиты) не получила реального наполнения в УПК Украины. Зато, обвиняемое лицо по-прежнему осталось не стороной, а объектом уголовного преследования.

Члены Комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит привести уголовный процессуальный закон в соответствие с европейскими стандартами уголовного судопроизводства с целью охраны прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Высший специализированный суд Украины добавил еще 3% вкладчикам

Споры в суде с банками и другими финансовыми институтами. Консультация бесплатно. Обширная практика. Звоните сейчас.
пс.
Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций : в суды общей юрисдикции, апелляционные и кассационные.

Высший специализированный суд Украины

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам в определении от 11 ноября 2015 года по делу №6-43516св14 пришел к выводу о распространении норм Закона Украины «О защите прав потребителей» на отношения, связанные с несвоевременным возвратом депозитов, что по сути возлагает на банки дополнительную пеню в размере трех процентов от стоимости услуги.

Интересно данное решение не столько тем, что предоставило вкладчику право требовать от банка пеню за несвоевременный возврат вкладов — такое толкование возможности требовать пеню за нарушение банками условий депозитного договора Высшим специализированным судом применялось еще в 2012 году. По нашему мнению, общественное внимание к данной позиции кассационного суда, в будущем времени найдет реагирование со стороны Верховного Суда Украины, который не так давно придерживался другого видения на тему ответственности банков, вот здесь серьезные противоречия в судебной практике и создадут почву для маневров как банками, так и гражданами.

Верховный Суд Украины неоднократно определял, что нормы законодательства о защите прав потребителей являются общими, при этом отраслевые нормы являются специальными, что означает их приоритетное применение. Рассматривая аналогичный вопрос о пене в страховых правоотношениях, в марте 2015 года Верховный Суд Украины прямо указал на ответственность за просрочку выполнения обязательств страховщиками на основании профильного законодательства и согласно договорному регулированию, только при отсутствии которого, можно применить пеню в размере трех процентов, указанную в Законе «О защите прав потребителей».

Вместе с тем, в отношении депозитов об отсутствии специального регулирования говорить нельзя, на что в своей практике и указывает и Верховный Суд Украины.

Статья 625 Гражданского кодекса Украины предусматривает специальную ответственность за нарушение денежных обязательств – в случае просрочки выполнения денежного обязательства должник обязан выплатить сумму долга с учетом инфляции и трех процентов годовых за весь период просрочки. По своей сути, эти три процента годовых являются ни чем иным, как пеней за нарушение денежного обязательства.

Камень преткновения заключается в различном понимании природы статьи 625 Гражданского кодекса Верховным и Высшим специализированным судами Украины. Таким образом, применяя одновременно и общее законодательство, и нормы Закона Украины «О защите прав потребителей», банки фактически дважды несут ответственность за просрочку выполнения обязательства.

Вместе с тем, Верховный Суд пересматривает судебные решения в случае неодинакового применения норм кассационными судами, в случае же последовательного отстаивания недавнего вывода Высшим специализированным судом Украины может сформироваться массив судебных решений, в которых вкладчики будут взыскивать с банков и три процента годовых по Гражданскому кодексу Украины, и три процента по Закону Украины «О защите прав потребителей».

Отдельные размышления о жизнеспособности вывода Высшего специализированного суда Украины заключатся как раз в этих вторых «трех процентах». Закон «О защите прав потребителей» определяет, что за просрочку предоставления услуги, которой является привлечение банками финансовых активов (вкладов) от физических лиц, за каждый день просрочки потребителю выплачивается пеня в размере трех процентов стоимости услуги, если другое не предусмотрено законом. При невозможности оценить стоимость услуги исполнитель выплачивает потребителю неустойку в размере трех процентов общей стоимости заказа. Ни один финансовый или налоговый акт не позволяет определить, что является стоимостью депозита и имеет ли депозит (вклад) стоимость. Сама сумма вклада не может быть расценена как стоимость услуги, поскольку, размещая денежные средства в конкретном размере, вкладчик как потребитель не совершает оплаты банковских услуг. Начисляемые за размещение вклада проценты являются по сути платой банка за пользование привлеченными средствами, непосредственно Гражданский кодекс определяет их процентами на сумму вклада или доход от него в другой форме. Если предположить, что именно они являются стоимостью финансовой услуги – депозит, смещаются роли субъектов банковских отношений – потребителем фактически можно расценить банковское учреждение, тогда как граждане, предоставляя на условиях выплаты процентов, денежные средства банку под вклад, сами оказывают услугу.

Будет ли судебная практика в дальнейшем строится на таком толковании ответственности банком и какие проценты получит вкладчик, покажет время, в любом случае каждый кто, вверит свои средства банку, должен знать, что при прострочке или отказе в возврате депозита на денежные средства продолжают начисляться проценты – это прямая норма статьи 1061 Гражданского кодекса. Следовательно, даже столкнувшись с проблемами при возврате собственных средств, клиент банка должен быть уверен, он имеет право на проценты вплоть до дня их фактического возврата вкладчику.

С проблемными банками проблем естественно больше. Выплаты Фондом гарантирования вкладов ограничены до 200 тысяч гривен и размер процентов, начисление пени или штрафов этот законодательный барьер не преступает.

Суды разделяют интересы граждан и способствуют урегулированию проблемных точек в отношениях с банками, но на пути к реальному получению денежных средств необходимо запастить серьезным терпением, напором, а возможно и поддержкой юристов, интересы банка – это также интересы других его вкладчиков и заемщиков, механизмы защиты для которых уже существуют и работают. Банки практически всегда обжалуют решения судов первой инстанции и пытаются всячески если не воспрепятствовать взысканию средств, то хотя бы удержать вкладчика, пролонгируя депозитные договора. Кроме того, на сегодняшний день продолжают действовать валютные ограничения, в частности, лимиты на выдачу наличных средств в валюте не более эквивалента 20 тысяч гривен в день.

Наличие решения о взыскании депозитных средств с банка или об обязательстве банковского учреждения выполнить условия договора банковского вклада – это всего лишь козырная карта в руках вкладчика, партия же остается незаконченной ровно до той поры, пока вся сумма вклада и проценты не будут выплачены.

Адвокаты анализируют, помогают и защищают

Юридическая защита, юридическая помощь по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против собственности; юридическая помощь и юридическая защита по делам о преступлении в сфере незаконного обращения наркотических веществ.Консультация бесплатно.Звоните сейчас.

Адвокаты анализируют-по материалам интернет-СМИ

адвокаты

Адвокаты анализируют фигуры речи главы Департамента по борьбе с наркопреступностью и дает рекомендации посетителям клубов, в которые приходят с обыском.

У нас в стране большие проблемы, если должность главы Департамента по борьбе с наркопреступностью занимает человек с настолько искаженным

чувством реальности, как Илья Кива. Ответ на вопрос: «что предпочесть: мораль или закон?» для чиновника должен быть на поверхности.

Вся государственная машина, весь этот аппарат насилия должен беспрекословно подчиняться закону.

Мораль — это очень модно и находит отклик в сердцах толпы. По этому пути могут идти шоумены, но никак не госслужащие, тем более силового блока.

Ситуация вокруг арт-клуба Closer давно перестала быть томной. “В любой непонятной ситуации заводи уголовное производство” — по этому принципу

началось преследование бизнеса, который умудряется привозить в Украину музыкантов с мировым именем и делает это на постоянной основе.

Несколько безосновательных обысков завершились вишенкой на торте — решением судьи Супрун Подольского суда Киева  о закрытии клуба (на три  месяца — ред.).

Об этом решении я узнала из Facebook Ильи Кивы и последовавшего шквала личных сообщений.

Ситуация возмущает даже людей без юридического образования. Недавний эфир на Громадськом, благодаря ораторскому мастерству Кивы, вместо ответов породил лишь вопросы, запросы и мемы.

Предлагаю вашему вниманию пять изюминок выступления Кивы:

Начать  хотела бы с цитаты: “Я вообще не понимаю, почему привлекается столько внимания к рутинной работе моих подчиненных”.

Рутиной г-н Кива называет избиение его подопечными посетителей клуба и насилие по отношению ко мне как адвокату.

Насилиие. адокаты

Я одна из тех, кто, как выразился Кива, поливает грязью правоохранителей, поскольку именно меня швырнули об стену, именно ко мне применяли силу.

Более того, это нашло свое отображение в заявлении о преступлении, которое изначально не внесли в ЕРДР. Понадобилось решение суда.

В настоящее время есть уголовное производство. Точно такая же ситуация и по отношению к нескольким другим посетителям клуба, не адвокатам.

Подчеркну, что ко мне применяли силу как к адвокату.

Поэтому то, о чем говорит Илья Кива, не отвечает юридической действительности. “Мы закрыли притон”. Кива считает, что распространение  наркотиков доказано тем, что они провели обыски. Железная логика.

Квалификация следователей. адвокаты

Квалификация следователей должна позволять не только обыск провести, но и уметь читать протокол. Навыки аналитического мышления также

приветствуются. Во время обысков нашли вещества, которые в дальнейшем, возможно, окажутся наркотиками. Нашли на полу и у некоторых  посетителей. Кива говорит о 10. Посетителей была 1 тысяча.

То есть, мы говорим о масштабной спецоперации, в рамках которой, возможно, у 1% что-то нашли. Ни один из них не имеет отношения к клубу.

Отличное вложение денег налогоплательщиков. Не останавливайтесь, ребята. Кстати, обыски проводились на основании определений судов,

которые содержали ужасающие подробности преступлений: один человек сказал другому, что он приобрел там наркотики. Просто кровь стынет в

жилах. Чего мы сейчас не видим, так это доказательств связи клуба с распространением тех или иных веществ, которые, как утверждается после

экспертизы, являются наркотическими. Соответственно, клуб не может нести ответственность за то, что кто-то из его посетителей что-либо, возможно, там

приобрел или употребил. Почему я говорю возможно? Если бы я была обывателем, я бы поверила. адвокаты

Но, я практикующий адвокат по уголовным делам и ежедневно вижу экспертизы, которые говорят на белое — черное и наоборот. адвокаты

Зачем нужны адвокаты?

Экспертиза была проведена одна, я не буду сейчас говорить, что она  неправдивая, но сомнения есть. адвокаты

Более того, господин Кива, видимо, не в курсе, что нельзя употреблять слово «притон» по отношению к тому заведению, в отношении которого еще не  вынесен обвинительный приговор суда. адвокаты

Такого приговора нет. Правоохранители воспользовались возможностью прекратить работу клуба, но с доказательной базой все очень слабо. адвокаты

В уголовном производстве нет до сих пор подозреваемых, люди  опрашиваются как свидетели. адвокаты

На сегодня уголовное производство не продвинулось ни на шаг, поэтому решили просто прекратить работу предприятия. адвокаты

Этим самым они показывают свою истинную цель. “Мы проводили мероприятия”. Департамент Кивы пока что не имеет официального

отношения к Министерству культуры, поэтому это не мероприятия, а обыски. адвокаты

Все они проходили по одному и тому же сценарию: это просто блокирование работы того или иного предприятия, в данном случае, клуба. адвокаты

Это маски-шоу для запугивания сотрудников. При обыске было очень много процессуальных нарушений, которые были внесены в ротокол, они есть в

замечаниях, и мы по этому поводу еще с господином Кивой будем общаться, хочет он того или нет. “У меня есть дочь, и я не позволю, чтобы ей… (вставить необходимое)”. адвокаты

О детях вспоминают, когда законных аргументов нет и наплевать на Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Запомните его фразу: “Не обращай внимания на пыль на твоих сапогах”. адвокаты

Это он о бизнесе и гражданских правах. Это вы строите дело своей жизни, а он — пыль поднимает. Иногда очами. адвокаты

“Выполнять решение суда будет исполнительная служба”.

Мы оспариваем это решение, поэтому в законную силу оно вступит только после решения апелляции. адвокаты

В данном решении нет ссылки на прекращение именно предпринимательской деятельности и не предусмотрен порядок его выполнения. адвокаты

Директора клуба не обязали выполнять какие-либо действия правооохранителей. адвокаты

И, как художник художнику: определение вынесено без применения ст.ст. 131, 132, 148-153 УПК. адвокаты

При этом другого порядка остановки работы предприятия в рамках уголовного производства не существует. адвокаты

“А готов ли полиграф пройти меня?”

Когда обыски в клубах им наскучат и перестанут быть прибыльными, внимание Департамента грозит обратиться на других субъектов entertainment. адвокаты

Поэтому — 10 рекомендаций посетителям культурных заведений, например, театров, если на сцене аншлаг людей с оружием и лорнировать приходится

плохих актеров с корочками, а либретто такого сюжета не предусматривало. адвокаты

 • Расслабьтесь и дышите. Вы здесь надолго. Часов на шесть минимум.адвокаты
 • Определение суда о разрешении на проведение обыска дает право обыскивать помещение, не вас. адвокаты
 • Как только поняли, что спектакль закончился, звоните своему адвокату. Он должен быть у каждого. адвокаты
 • Идти во время обыска с правоохранителями в гардероб — плохая идея. Подождите свою шубку 6 часов, зато без попыток вменить вам ст. 309 Уголовного кодекса “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта”. адвокаты
 • Определение суда о разрешении на проведение обыска дает право обыскивать помещение, не вас. Если даже какой-то талантливый судья впишет в резулятивную часть определения разрешение на проведение личных досмотров посетителей — это грубое нарушение законодательства.
 • Защищайте свои права. Отказывайтесь от личного досмотра. адвокаты
 • Следователь имеет право никого не выпускать из помещения. На вход это ограничение не распространяется. Поэтому смело зовите своего адвоката, “скорую”, если нужно. адвокаты
 • Нет законных оснований ограничить ваше передвижение по помещению. Не спрашивайте разрешения для посещения туалета, буфета и т.п. адвокаты
 • Вы не заложник и не обязаны никуда ни с кем ехать и/или давать пояснения, а тем более проходить медицинское освидетельствование. В крайнем случае применяйте методы ненасильственного сопротивления — сядьте на пол и пусть сами вас транспортируют. адвокаты
 • Не бойтесь магических слов “привлечение к ответственности за невыполнение требований сотрудника правоохранительных органов”. Во-первых, они вам забыли рассказать про то, что такие требования должны быть законными. Во-вторых, вопрос о привлечении вас к ответственности решает суд, а не те, чьим командам вы не подчиняетесь, мешая выполнять свои спецзадания. адвокаты
 •  Объединяйтесь с остальными посетителями. Вы не на это представление брали билеты. Первые 2 часа на обыске стороны решают у кого больше силы, власти, полномочий. Как вы себя поставите, так дальше и пойдет. Не прогибайтесь. адвокаты

Автор — Ксения Проконова, адвокат,
старший юрист практики правовой безопасности бизнеса АО Юскутум http://www.liga.net

Инструкция по внесению судебных решений в ЕГРСР

Раздел долговых обязательств супругов, наследование доли в общем имуществе супругов, споры о фиктивном браке, международная кража детей, юридическая помощь и защита, представительство в суде, консультации бесплатно и не ограничено во времени. Звоните сейчас.

Инструкция по внесению судебных решений в ЕГРСР утверждена

Инструкция определяет порядок подготовки, направления, приема, обработки, обнародования и хранения электронных копий судебных решений в Едином государственном реестре.

Государственная судебная администрация Украины приказом от 16 января 2016 года № 9 утвердила Инструкцию по подготовке и направлению, приему и обработке, обнародованию и хранению электронных копий судебных решений в Едином государственном реестре судебных решений. Приказ вступает в силу с 1 февраля 2016 года.

Электронная копия судебного решения

Электронная копия судебного решения — составленный в суде в виде электронных данных идентичный судебному решению по документарной информации и реквизитам электронный документ, заверенный электронной цифровой подписью лица, подписавшего указанное решение, который может быть преобразован электронными средствами в визуальную форму.

Инструкция определяет порядок подготовки и отправки копий судебных решений судом, приема и обработки электронных копий судебных решений администратором Реестра, обнародования и хранения электронных копий судебных решений в Реестре его администратором.

Электронная копия судебного решения (процессуальный документ, который подлежит внесению в Реестр — приговор, решение, постановление, определение, приказ и т.д.) изготавливается судом с применением встроенного редактора автоматизированной системы документооборота суда. Определены регистрационные сведения, которые формируются для каждой электронной копии автоматизированной системой документооборота суда.

типы документа

Электронная копия судебного решения (тип документа: «Определение», «Отдельное определение», «Решение», «Приговор», «Постановление», «Судебный приказ»), а также электронный документ с типом «Особое мнение судьи» переводится судьей в состояние «Оригинал», удостоверяется электронной цифровой подписью судьи и направляется в Реестр в соответствии с требованиями Инструкции пользователя автоматизированной системы документооборота суда.

Электронные копии направляются в Реестр не позднее следующего дня после изготовления и подписания документов. инструкция

При передаче в Реестр электронных копий судебных решений, выносимых судьями, которые потеряли возможность их подписания собственной

электронной цифровой подписью (освобождение от должности, прекращение полномочий, болезнь, отпуск и т.д. ), председатель суда определяет судей

(работников аппарата суда), которые будут наделены полномочиями подписывать эти копии. Инструкция

режимы

Просмотр решений в режиме полного доступа (полученные администратором Реестра копии от суда, с применением специализированного

программного обеспечения, обрабатываются в автоматическом режиме) обеспечивается не позднее следующего рабочего дня с даты его включения в

Реестр. Инструкция.

Просмотр в режиме общего доступа (без персональных данных) обеспечивается не позднее следующего рабочего дня после его изготовления

(ответственное лицо администратора Реестра обрабатывает в порядке очередности поступления текст электронной копии судебного решения с

целью предотвращения идентификации физического лица и разглашения сведений, которые не могут быть открыты для общего доступа). Инструкция.

Утвержден перечень сведений, позволяющих идентифицировать ряд физических лиц, которые должны быть заменены. инструкция

К сведениям, не предоставлямым в публичном доступе, также относятся адреса и телефоны. Инструкция.

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Юридическая консультация. Прием граждан. Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты, юристы. Составление и подача процессуальных документов в суд и иных ддокументов правового характера.

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию с виновников аварииПотерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию с виновников аварии ( Верховный суд

разрешил ), даже если они имеет полис ОСАГО и «посылают» пострадавшего в страховую компанию.

Участники рынка считают, что суд подрывает основы «автогражданки», предусматривающие запрет подавать иски к

застрахованному виновнику ДТП, если размер выплаты меньше лимита по ОСАГО.

Но при этом страховщики признают, что судебный прецедент может подтолкнуть автовладельцев к более осознанному выбору страховщика.

Виновник заплатит все

Верховный суд Украины (ВСУ) разрешил потерпевшему требовать компенсацию от виновника ДТП, говорится в его постановлении от 23 декабря 2015 года.

Такое решение ВСУ принял по итогам рассмотрения заявления СК «Арсенал Страхование».

Страховщик требовал пересмотреть определение Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам от 30 июля.

История простая. Химический завод «Гедеон Рихтер» застраховал в 2011 году автомобиль марки Suzuki в СК «Арсенал Страхование».

После чего в 2012-м автомобиль столкнулся с автомобилемВАЗ. «Арсенал Страхование» по договору КАСКО отремонтировала транспорт завода «Гедеон

Рихтер» и направила иск на 13,9 тыс. грн с требованием компенсировать ущерб к водителю автомобиля ВАЗ, которого суд признал виновным в ДТП.

Однако суды всех инстанций, включая Высший спецсуд, отклонили иск.

Они руководствовались тем, что поскольку у водителя ВАЗ был полис СК «Лафорт», компенсировать ущерб должен был этот страховщик, а не водитель.

В компании «Арсенал Страхование» говорят, что судились с водителем, поскольку «Лафорт» была признана банкротом.

«Поэтому привлекать их в качестве участника процесса не было смысла», – уверена директор юридического департамента СК «Арсенал Страхование» Татьяна Данилова.

Согласно законодательству, если ответственность водителя транспортного средства перед третьими лицами застрахована, но его страховщик

обанкротился, то ущерб, причиненный таким водителем, должно оплачивать Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Но только если эти требования были включены в реестр кредиторов в ходе банкротства СК.

В этом же конкретном случае «Арсенал Страхование» не имела подтверждения, что виновник ДТПзастрахован в СК«Лафорт».

«База МТСБУ по номеру транспортного средства виновного лица не показывала ни одного заключенного полиса, хотя в детализированной справке

ГАИ было отмечено, что виновное лицо застраховано в этой СК», – объяснила Татьяна Данилова.

ВСУ отменил решения нижестоящих судов по этому делу и обязал взыскать 13,9 тыс. грн страхового возмещения и расходы по оплате судебного сбора на сумму 2,1 тыс. грн с виновникаДТП.

«Страховщик, который выплатил страховое возмещение, вправе самостоятельно выбирать способ защиты своего права, в частности право

требования к виновному лицу о взыскании средств в размере выплаченного возмещения» – к такому выводу пришли судьи.

Ломая традиции

Своим решением ВСУ перечеркнул всю практику существования «автогражданки» в Украине.

Ранее суды ссылались на ст. 1194 Гражданского кодекса: «Лицо, которое застраховало свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности

страховой выплаты (страхового возмещения) для полного возмещения причиненного им ущерба, обязано уплатить потерпевшему разницу между

фактическим размером ущерба и страховой выплаты (страхового возмещения)».

Ссылка на эту статью позволяла им запрещать страховщикам требовать денежную компенсацию непосредственно с виновника ДТП, если сумма потерь

потерпевшего меньше лимита выплаты по ОСАГО: сейчас это 50 тыс. грн потерь по имуществу и 100 тыс. грн – ущерба здоровью и жизни.

Виновника ДТП можно было привлекать к ответственности в других случаях.

«Компания подает иск к виновнику ДТП, если у него не было полиса страхования», – приводит пример начальник управления по правовым

вопросам СК «Альфа Страхование» Алексей Шевкопляс.

«Если существуют спорные вопросы (например, по номеру транспортного средства не обнаружено полисов, но в справке ГАИ указано, что полис был

заключен), то в таком случае наша компания привлекает эту компанию к делу в качестве третьего лица.

И если виновное лицо предоставляет в суде копию заключенного полиса и оказывается, что в базе МТСБУ была ошибка, то мы привлекаем СК виновного лица уже в качестве ответчика», – уточняет Татьяна Данилова.

Она утверждает, что подача иска к виновнику ДТП в их практике случалась только с компанией «Лафорт».

«Перед ее банкротством даже МТСБУ 7 марта 2013 года рекомендовало воздержаться от заключения договоров ОСАГО с СК «Лафорт», поскольку выполнение обязательств по таким договорам, по мнению МТСБУ, сомнительно.

За этой компанией числилось большое количество полисов, которые были заключены, но не действовали», – объясняет Татьяна Данилова.

Придется платить из своего кармана виновнику ДТП также в случае, если спровоцированная им авария оказалась не страховым случаем. Например, если водитель был за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или грубо нарушил правила дорожного движения.

С виновных спрос выше

Вердикт судей может повлиять на рынок ОСАГО. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Решение ВСУ полностью разрушает систему страхования ОСАГО, делая ненужным

профильный закон, МТСБУ и страховщиков», – считает председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Он предупреждает, что теперь страховщики и потерпевшие смогут требовать денежную компенсацию непосредственно с виновников ДТП. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

А они в последующем не будут иметь права компенсировать затраты ни в СК, ни в МТСБУ. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Нормами законодательства предусмотрено, что возмещение по ОСАГО может получить только потерпевший», – уточняет он.

Потерпевшие в ДТП  положительный момент

Правда, в прецеденте есть и положительный момент: он может заставить водителей более тщательно подходить к выбору страховой компании. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Потерпевший не должен страдать из-за того, что другой участник дорожного движения выбрал недобросовестного страховщика. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Поэтому при покупке полиса «автогражданки» будет подниматься вопрос надежности страховой компании», – считает директор юридического

департамента СК «PZU Украина» Василий Зубач. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Виктория Руденко

Юридическая помощь, защита

Возмещение за незаконное пребывание под следствием

Возмещение за незаконное пребывание под следствием

возмещение за незаконное пребывание под следствиемВозмещение за незаконное пребывание под следствием:  ВСУ на заседании Судебной палаты по гражданским делам 2 декабря 2015 года рассмотрел дело 6-2203цс15 о возмещении морального вреда, причиненного незаконными действиями органов досудебного следствия и суда.

При рассмотрении была сформулирована правовая позиция о размере минимальной зарплаты, по которому рассчитывается сумма возмещения.

Согласно части 3 статьи 13 Закона «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» возмещение морального вреда за время пребывания под следствием или судом производится исходя из размера не менее одной минимальной заработной платы за каждый месяц на момент пребывания под следствием или судом, при этом суд при решении этого вопроса должен исходить из размера минимальной зарплаты или необлагаемого минимума доходов граждан, действующего на время рассмотрения дела.

Таким образом, размер возмещения следует рассчитывать, исходя из установленного законодательством размера заработной платы на момент рассмотрения дела судом, за каждый месяц пребывания под следствием и судом.

 Ст.1176  ГК Украины

 1. Вред, причиненный физическому лицу вследствие его незаконного осуждения, не-конного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения содержания под стражей или подписки о невыезде, незаконного задержания, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных и служебных лиц органа дознания, предварительного (досудебного) следствия, прокуратуры или суда.

2. Право на возмещение вреда, причиненного физическому лицу незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда, возникает в случаях, предусмотренных законом.

 

3. Если уголовное дело закрыто на основании закона об амнистии или акта о помиловании, право на возмещение вреда не возникает.

4. Физическое лицо, которое в процессе дознания, предварительного (досудебного) следствия или судебного разбирательства путем самооговора препятствовало выяснению истины и этим способствовала незаконному осуждению, незаконному привлечению к уголовной ответ-ственности, незаконному применению в качестве меры пресечения содержания под сто-той или подписки о невыезде, незаконному задержанию, незаконному наложению административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, не имеет права на возмещение вреда.

5. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате вынесения судом незаконного решения по гражданскому делу, возмещается государством в полном объеме в случае установления в действиях судьи (судей), которые повлияли на постановление

незаконного решения, состава преступления по обвинительному приговору суда, вступившим в законную силу.

6. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие другого незаконного действия или бездействия или незаконного решения органа дознания, предварительного (досудебного) следствия, прокуратуры или суда, возмещается на общих основаниях.

7. Порядок возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа дознания, предварительного (досудебного) следствия, прокуратуры или суда, устанавливается законом.