Задержали судью

Юридическая помощь и защита в уголовном процессе, досудебном следствии. Защита интересов потерпевших. Апелляционное и кассационное обжалование приговоров суда. ЕСПЧ. Консультация бесплатно. Звоните сейчас.

Задержали судью

Задержали судьюЗадержали судью. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили

и задержали судью Жидачевского районного суда Львовской области во время получения неправомерной выгоды (взятки) в размере более 37 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро уличили в получении взятки судью местного суда

одного из районов Львовской области, сообщает пресс-служба управления СБ Украины этого региона.

Сотрудники спецслужбы задокументировали в помещении суда получение судьей от посредника адвоката суммы в $1500. Как отмечает пресс-служба

НАБУ, судья в течение 27-28 января путем вымогательства получил через посредника (адвоката) указанные средства за смягчение приговора.

В ходе проведения следственных действий посредник задержан на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное

производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Статья 208 Уголовного процессуального Кодекса

Затримання уповноваженою службовою особою

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або

особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

{Частину першу статті 208 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне

покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав

обов’язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу. Задержали судью

4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення,

показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до

положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом. Задержали судью

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу,

зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати

особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого.

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору. Задержали судью

6. Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук

та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Задержали судью

Источник: http://delo.ua/ukraine/antikorrupcionnoe-bjuro-zaderzhalo-chetvertogo-sudju-311210/?utm_campaign=traqli&utm_source=traqli&utm_medium=traqli&source=traqli © delo.ua

ВСЮ уволил судей за нарушение присяги

Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты. Юристы. Юридические консультации. Представительство в суде. Составление и подача процессуальных документов в суды всех инстанций.

ВСЮ одобрил увольнение 276 крымских судей за нарушение присяги

за нарушение присягиЗа нарушение присяги Высший совет юстиции одобрил увольнение 276 судей аннексированного Россией Крыма.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українські Новини.

Указанное решение ВСЮ принял на заседании в четверг, рассмотрев рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении 277 крымских судей.

Эти судьи в Крыму после аннексии были назначены судьями России, чем нарушили присягу.

По результатам тайного голосования Высший совет юстиции решил внести представление об их увольнении с должности.

Как сообщали Українські Новини, глава Верховного Суда Ярослав Романюк считает, что некоторых из 276 судей аннексированного Крыма, которые подозреваются в государственной измене и подлежат аресту, уже нет в живых.

Генеральная прокуратура просит Верховный Суд разрешить задержание и арест 276 судей Крыма, которые подозреваются в государственной измене.

Мнение

Глава ВСЮ: при увольнении судей за нарушение присяги должен применяться трехлетний срок давности

В Высшем совете юстиции заявляют о существовании срока давности при рассмотрении вопроса о применении к судьям дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение присяги.

«В связи с заявлением руководства Высшего административного суда Украины относительно позиции суда в вопросе сроков привлечения судей к дисциплинарной ответственности по выводам Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, на основании которого отменены соответствующие решения ВСЮ, Высший совет юстиции отмечает, что в случае применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение присяги должен применяться трехлетний срок давности», — заявил Бенедисюк.

По его словам, законодательное закрепление увольнении судьи за нарушение присяги как вида дисциплинарного взыскания и установления трехлетнего срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности состоялось одновременно и вступило в силу в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении права на справедливый суд» с 28 марта 2015 года.

«Учитывая вышесказанное, Высший совет юстиции считал и считает, что при наложении такого вида дисциплинарного взыскания, как увольнение за нарушение присяги судьи, подлежит применению трехлетний срок давности, определенный в части четвертой статьи 96 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», — прокомментировал председатель ВСЮ.

Ранее сообщалось, что Высший админсуд (ВАСУ) принял решение, что должна применяться именно норма переходных положений, где установлен годичный срок давности.

Изменения в УПК об уголовных производствах

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности, по делам о преступлении против собственности, по делам о преступлении в сфере обращения наркотических веществ… и пр.

Изменения в УПК об уголовных производствах

изменения в УПК об уголовных производствахВерховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины об уголовных производствах, которые расследуются следователями органов прокуратуры».

Законодательным актом предусматривается оставить начатые досудебные расследования уголовных производств, осуществляемые органами прокуратуры, но подследственные Национальному антикоррупционному бюро Украины, в производстве следственных органов прокуратуры до завершения их расследования.

Законом внесены изменения в абзац четвертый пункта 1 раздела ХI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины и изложить его в следующей редакции: «После введения в действие части пятой статьи 216 этого Кодекса начатые следователями органов прокуратуры уголовные производства продолжают осуществляться следователями органов прокуратуры, которые пользуются полномочиями следователей, определенными этим Кодексом, до окончания досудебного расследования».

Соответствующий проект закона зарегистрирован под No3651-1.
Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.

Для вашего сведения:

 1. Следователь несет ответственность за законность и своевременность совершения процессуальных действий.
 2. Следователь уполномочен:
 • начинать досудебное расследование при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом;
 • проводить следственные (розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия в случаях, установленных настоящим Кодексом;
 • поручать проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий соответствующим оперативным подразделениям;
 • назначать ревизии и проверки в порядке, определенном законом;
 • обращаться по согласованию с прокурором к следственному судье с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий;
 • сообщать по согласованию с прокурором лицу о подозрении;
 • по результатам расследования составлять обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера и представлять их прокурору на утверждение;
 • принимать процессуальные решения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе о закрытии уголовного производства при наличии оснований, предусмотренных статьи 284 настоящего Кодекса;
 • осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

изменения в УПК об уголовных производствах3. В случаях отказа прокурора в согласовании ходатайства следователя к следователю судьи о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных (розыскных) действий или негласных следственных (розыскных) действий следователь вправе обратиться к руководителю органа досудебного расследования, который после изучения ходатайства при необходимости инициирует рассмотрение вопросов , затронутых в нем, перед прокурором высшего уровня, в течение трех дней согласовывает соответствующее ходатайство или отказывает в его согласовании.

4. Следователь обязательств выполнять поручения и указания прокурора, которые предоставляются в письменной форме. Невыполнение следователем законных указаний и поручений прокурора, предоставленных в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

5. Следователь, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, должностные лица, другие физические лица обязаны выполнять законные требования и процессуальные решения следователя.

Комментарий:

изменения в УПК об уголовных производствах1. Следователь должностное лицо органа внутренних дел, органа безопасности, органа, осуществляющего контроль за соблюдением налогового законодательства, органа государственного бюро расследований, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять досудебное расследование уголовных преступлений (см. Комментарий к п. 17 ст. 3 УПК ). В уголовном производстве следователь может также осуществлять управленческую деятельность, если он назначен руководителем органа досудебного расследования старшим следственной группы. Ссылки законодателя на то, что следователь несет ответственность за законность и своевременность совершения процессуальных действий, с одной стороны, соотносится с положением по осуществлению расследования следователем единолично (см. Комментарий к ч. 2 ст. 38 УПК), а с другой означает, что он не только должен обеспечить законность и своевременность расследования, но и не должен выполнять незаконные указания руководителя органа досудебного расследования или прокурора.

2. В части 2 комментируемой статьи приведен перечень полномочий следователя, но он не является исчерпывающим, поскольку в п. 9 этой же части указано, что следователь осуществляет иные полномочия, предусмотренные УПК. К ним следует отнести, например, право следователя требовать и получить от перечисленных в ч. 2 ст. 93 государственных органов, юридических, должностных и физических лиц вещей, документов, сведений и т.п.:

изменения в УПК об уголовных производствах1) полномочия следователя начинать досудебное расследование возникает с момента внесения определенных в ч. 5 ст. 214 УПК сведений в ЕРДР. Осуществление досудебного расследования до внесения сведений в реестр либо без такого внесения не допускается (см. Комментарий к ч. 3 ст. 214 УПК);

2) проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий как способ собирания доказательств (см. Комментарий к ч. 2 ст. 93 УПК) является прерогативой следователя. И если проводить следственные розыскные действия в одном уголовном производстве кроме него может и прокурор, то негласные следственные (розыскные) действия при отсутствии указания на их выполнение соответствующими оперативными подразделениями может проводить только следователь;

3) поручения следователя соответствующим оперативным подразделениям (см. Комментарий к ст. 41 УПК) о проведении ими следственных (розыскных) и негласных следственных (раз шукових) действий имеет целью, с одной стороны, ускорение расследования по делу: следователь не отвлекается на проведение несложных следственных действий, а с другой привлечения к проведению негласных следственных (розыскных) действий специалистов из оперативных подразделений, которые имеют определенный опыт и специальную технику для проведения оперативно розыскных мероприятий. Следователь может поручать проведение только тех следователей (раз шукових) действий, которые могут быть выполнены при его отсутствии без ущерба для установления фактических данных, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, например, однотипные допросы нескольких лиц, предъявления вещей для опознания, осмотр трупа, получение образцов для экспертизы и т.д.. Нужно иметь в виду, что следователь не может поручить оперативном подразделения выполнения следственного действия с момента принятия решения о ее проведении: постановления и ходатайства о выполнения следственного действия составляет сам следователь, он же в случаях, предусмотренных законом, получает согласие прокурора и постановление следователя судьи и направляет такие материалы в соответствующий оперативное подразделение качестве дополнения к своего поручения, например, о проведении обыска в жилом помещении. Поручения следователя о проведении следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных) действий должно состоять в письменной форме на имя руководителя не органа оперативного подразделения (о оперативные подразделения см.. Комментарий к ч. 1 ст. 41 УПК), а на имя я руководителя соответствующего правоохранительного органа, который согласно своими служебными полномочиями контролирует деятельность и оперативного подразделения. Например, начальник районного отдела внутренних дел отвечает соответствии с должностными обязанностями за деятельность как подразделения милиции общественной безопасности, так и криминальной милиции, что является оперативным подразделением. Исходя из общих требований гл. 5 разд. 1 УПК к форме и содержанию процессуальных документов, письменное поручение следователя должно содержать: должность, звание, фамилия и инициалы руководителя правоохранительного органа, название оперативного подразделения, который должен выполнить поручение, название уголовного производства и его регистрационный номер в ЕРДР; краткое изложение обстоятельств уголовного преступления , установленных в ходе расследования, перечень действий, которые необходимо выполнить, и цель их выполнения, при необходимости изложения порядка и способов выполнения процессуальных действий (следователь не имеет права указывать порядок проведения оперативнорозшукових мероприятий), срок исполнения поручения. В предложении «на основании изложенного, руководствуясь …» следует сделать ссылку не только на п. 3 ст. 40, а и на ч. 4 ст. 7 ЗУ «О опера тивнорозшукову деятельности», которая прямо предусматривает обязанность оперативных подразделений выполнять поручения следователя и прокурора;

изменения в УПК об уголовных производствах4) сбор доказательств следователем осуществляется, в частности, путем истребования и получения им выводов ревизий и актов проверок. Но законодатель наделяет его и полномочиям о назначении ревизий и проверок в порядке, определенном законом. Такой порядок установлен ЗУ «О государственной контрольноревизийну службе Украины» от 26 января 1993 г. с изменениями и дополнениями. Согласно п. 5 ст. 11 настоящего Закона для проведения соответствующей контрольноревизийною службой ревизии следователь, инициирующий проведение внеплановой выездной ревизии, подает в суд письменное обоснование оснований такой ревизии и даты ее начала и окончания, документы, свидетельствующие о возникновении оснований для проведения такой ревизии, а также, по требованию суда, другие сведения. Решение суда будет основанием для проведения ревизии. Закон указывает, что ограничения в основаниях проведения ревизий, определенные настоящим Законом, не распространяются на ревизии, которые проводятся после возбуждения уголовного дела (начала расследование по ст. 214) против должностных лиц подконтрольных учреждений, ревизуемых, согласно уголовно-процессуального законодательства;

5) полномочия следователя обращаться к следственному судье с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий вытекает из его обязанности применять все предусмотренные законом меры для обеспечения эффективности досудебного расследования (см. Комментарий ч. 4 ст. 38 УПК). Такие обращения возможны только по согласованию принятого следователем решения с прокурором;

6) сообщение о подозрении состоит следователем и соглашается с прокурором. При этом выясняется вопрос, кто будет сообщать лицу о подозрении: прокурор или следователь. Если сообщение о подозрении составил прокурор, он может сообщить лицу о подозрении лично или поручить такое сообщение следователю (см. Комментарий к статьям 278, 279 УПК);

7) по результатам расследования следователь составляет обвинительный акт или ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, утверждает прокурор. В случае несогласия прокурора с обвинительным актом, составленным следователем, он сам составляет новый обвинительный акт. Прокурор также может составить и ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера (см.Комментарий к ст. 291, ч. 5 ст. 499, ст. 511 УПК);

8) полномочия следователя принимать процессуальные решения в случаях, предусмотренных УПК, осуществляется в форме вынесения постановления. Следует иметь в виду, что КПК предсказал важное полномочия следователя: разрешения, когда он сочтет это необходимым (см. Комментарий к ч. 3 ст. 110 УПК). Следователь может принять решение о закрытии уголовного дела в случаях, исключающих дальнейшее его расследование. Перечень таких обстоятельств приведен в ч. 1 ст. 284 КПК.

3. Одним из элементов процессуальной самостоятельности следователя является его право на обжалование решений, действий или бездействия прокурора лично (см. Комментарий к статьям 311313 УПК). Но в ч. 3 комментируемой статьи установлен особый порядок обжалования следователем отказа надзирающего прокурора в согласовании ходатайства к следственному судье о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных (розыскных) действий или негласных следственных розыскных действий инициировать рассмотрение вопросов, затронутых следователем в ходатайстве следователя судьи, может только руководитель органа досудебного расследования.

4. УПК предусматривает обязанность «язковисть для следователя законных поручений и указаний прокурора, должны предоставляться в письменной форме. Невыполнение их влечет для следователя предусмотренную законом ответственность. Такое положение уголовного процессуального закона не ограничивает процессуальную самостоятельность следователя, поскольку он может обжаловать решение, действия или бездеятельность прокурора (см. Комментарий к статьям 311 — 313 УПК).

5. Следователь, осуществляя расследование в уголовном производстве, самостоятелен в своей деятельности, вмешательство в которую, кроме руководителя органа досудебного расследования, прокурора и судьи, является незаконным и влечет уголовную ответственность по ст. 343 УК. Элементами процессуальной самостоятельности следователя является его право начинать досудебное расследование, принимать процессуальные решения в уголовном производстве, оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению. Гарантией обеспечения процессуальной самостоятельности следователя является установленная уголовным процессуальным законом процедура досудебного расследования; запрет вмешательства в деятельность следователя лиц, не имеющих на то полномочий; особый порядок привлечения его к дисциплинарной ответственности и освобождения от должности. Так, согласно Временному положению об органах досудебного следствия МВД Украины, утвержденного приказом МВД Украины от 15 июня 2011 № 336, привлечь следователя к дисциплинарной ответственности могут только начальники следственных управлений (отделов) ГУМВД, УМВД Украины, начальник ГСУ МВД Украины и министр внутренних дел Украины, а также лица, исполняющие их обязанности.