Заборона переуступки кредитного боргу на користь фізосіб

Заборона переуступки кредитного боргу Реальна допомога у кримінальній цивільній справі у суді Харків Харківська обл Досудове слідство 0679331668 0668243914

Заборона переуступки кредитного боргу

Заборона переуступки кредитного боргу

Веровний суд — заборона переуступки кредитного боргу на користь фізосіб

Безумовно, Верховний суд України заборонив переоформляти іпотечні кредити

на людей.

Зокрема, Верховний суд при розгляді справи №465/646/11 виніс рішення, що

переуступка кредитного боргу на користь фізосіб не вкладається в рамки

чинного законодавства. Раніше Верховний суд України виніс

рішення про неможливість виселення з іпотечного житла за позовом

неволодіючого власника, що придбав майно з такими ризиками в

іпотекодержателя. Заборона переуступки кредитного боргу

«Статтею 1054 Цивільного кодексу України визначено перелік

осіб, які можуть бути кредитодавцями у кредитних

правовідносинах. Такими є банк або інша фінансова установа.

Цей перелік є вичерпним», — йдеться у рішенні Верховного суду.

Людина не може стати одержувачем прав на кредит на тій підставі, що не мав

права його надавати. Бо не є фінансовою установою. Заборона переуступки

кредитного боргу

«Відступлення права вимоги за кредитним договором на

користь фізичної особи суперечить положенням частини 3

статті 512 і статті 1054 Цивільного кодексу України», —

підкреслюється в постанові Великої палати Верховного суду.

Заборона переуступки кредитного боргу

Юристи прогнозують велику хвилю нових позовів через цю позицію.

Выбоины на дорогах

Верховный суд Украины встал на сторону водителей

Как передает Autonews.ua, владелец Renault Lodgy добился от Переяслав —

Хмельницкого горсовета выплаты 38,4 тысячи гривен за поврежденный

автомобиль.

Мужчине удалось убедить Верховный суд Украины в том, что из-за выбоин на

автодороге в его машине разбился диск, повредились ходовая и рулевая тяга.

По словам экспертов, автомобилисты могут бороться с плохим состоянием

дорог путем увеличения количества исков и выигранных дел по компенсации

ущерба.

— На автодорогах, отнесенных к категории международных путей или путей

межобластного сообщения, глубина выбоин не должна превышать четырех

сантиметров, — поясняет адвокат — Сразу после ДТП нужно вызвать дорожную

полицию и сотрудников коммунальной службы, провести видео- и

фотофиксацию.

Затем при наличии справки из полиции, иска, копии админпротокола и акта,

которые были составлены коммунальными службами, заключения о стоимости

ремонта и акта осмотра транспортного средства, копии об оплате ремонта и

заключении экспертов можно обращаться в суд.

Правда, вину дорожных служб доказать непросто, но вполне реально.

Верховний суд ускладнив виселення боржників з іпотечного житла

Верховний суд України виніс рішення про неможливість виселення з

іпотечного житлаза позовом неволодіючого власника, що придбав майно з

такими ризиками в іпотекодержателя.

Постановою Верховного суду (ВС) скасовані рішення нижчих судів про

задоволення позову товариства до двох фізособіб, які заклали квартиру в

забезпечення споживчого кредиту, щодо усунення перешкод в реалізації права

володіння, користування і розпорядження нерухомим майном.

ВС відмовив у виселенні боржників виходячи з огляду на усталену практику

Верховного суду України про неможливість виселення “в нікуди” з іпотечного

житла, придбаного за рахунок кредиту.

Верховний суд роз’яснив, що держава цілеспрямовано вносила законодавчі

обмеження, спрямовані на захист прав громадян України, щодо виселення, які

пов’язані з виконанням зобов’язань за валютними кредитами, забезпеченими

іпотекою.

Вказана обставина зумовлено тим, що фізособа, яка отримала кредит в

іноземній валюті, не може впливати на здешевлення гривні, коливання

валютного курсу, саме держава має забезпечувати як дотримання прав всіх

суб’єктів, так і баланс прав, в тому числі і прав кредитодавця і позичальника в

кредитних правовідносинах.

Таким чином, суди в порушення закону не звернули уваги на те, що суспільство

– колишній іпотекодержатель при реалізації предмета іпотеки новому

іпотекодержателю повинен був виконати вимоги ч. 2 ст. 109 ЖК УРСР, оскільки

на той час вона вже діяла в зміненій редакції, яка містила заборону виселення

боржника за кредитним договором без надання іншого жилого приміщення.

Тобто новий власник може частково відновити свої права шляхом звернення

про відшкодування шкоди до продавця, якщо той неналежним чином виконав

свої зобов’язання про повне інформування потенційних покупців квартири про

її обтяження, або до банку про виконання останнім обов’язку щодо

забезпечення осіб, які підлягають виселенню, іншим житловим приміщенням

та відшкодування збитків.

Іпотека — як будуть виселяти боржників Заборона переуступки кредитного боргу

Верховна Рада України прийняла документ, положення якого дуже важливі

для власників іпотечних кредитів.

Йдеться про новий Кодекс по процедурам банкрутства, який стосується

процедури банкрутства фізосіб, зокрема, встановлює особливий п’ятирічний

період реструктуризації іпотечних валютних кредитів і скасовує мораторій на

вилучення квартир у неплатників.

Співавтор кодексу, голова Комітету з питань економічної політики Верховної

Ради України Андрій Іванчук, повідомив, що тільки боржник, тільки фізична

особа за своєю власною волею зможе почати процедуру банкрутства.

Жоден кредитор не може і не буде мати права почати цю процедуру.

Виключно тільки боржник. Якщо він захоче очиститися від кредитної історії,

він матиме право цим інструментом скористатися.

Зокрема, в законі прописано, що позичальники валютної іпотеки отримають

пільгові умови погашення кредитів, якщо є власниками єдиного житла, а саме

– квартир не більше 60 кв. м або будинків не більше 120 кв. м.

Для них протягом 12 місяців буде застосовуватися пільгова ставка на рівні

індексу депозитів НБУ плюс 0,5% річних.

Також збільшено терміни погашення кредиту до десяти років.

Нагадаємо, що згаданий мораторій був введений у 2014 році.

Після цього більшість боржників по валютних кредитах просто зовсім

перестали платити.

В результаті загальна заборгованість за іпотечними кредитами постійно

зростає.

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков. Реальная помощь в уголовном, гражданском деле в суде Харьков, область Доступно, корректно 0668243914, 0679331668

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков

Юридические услуги Харьков

УЗАКОНИВАНИЕ ВСЕХ ТИПОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

 • оформление садовых и дачных домов по упрощенной пpоцeдуpe

Реальная помощь в уголовном деле Доступно, корректно Харьков, Харьковская область

Юридические услуги Харьков

 • быстрая рeгистрaция права собственности на любую нeдвижимoсть
 • быстрoe и выгoднoe узaкoнивaниe кoммeрчeских стрoeний
 • рaбoтaeм с проблемными oбъeктaми, пoстрoeнными нa нeoтвeдeнных учaсткaх (сaмoзaхвaт), а также при oтсутствии paзpeшeний, coглacoвaний и пр.
 • рeгистрaция дeклapaций
Юридические услуги Харьков
 • комплексно узaкoним пoстрoйку жилой или нежилой недвижимости от начала и до конца
 • присвoeниe пoчтoвoгo и стрoитeльнoгo aдрeсoв
 • меняем стaтус нeдвижимoсти из жилoй в нeжилой (и нaoбoрoт)
 • узaкoним тeхничeскиe этaжи, мaнcapды, пoдвaлы, пристрoйки, нaдстрoйки
 • изгoтoвлeниe и измeнeниe прoeктнoй дoкумeнтaции
 • сoглaсoвaниe пepeплaниpoвoк и peкoнcтpукций oбъeктoв
 • стpойпaспоpтa, техпаспорта, градостроительные расчеты и т.д.

КРЕДИТНЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ СПОРЫ.

Сложные юридические проблемы — специализация коллектива адвокатов и юристов. Консультация в офисе на платной основе.

Представительство в судах общей юрисдикцции в Харькове и Харьковской области

ЗАЩИТА ПРАВА ЗАЕМЩИКОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

Обращение в суд — крайняя мера защиты прав, свобод, и интересов. К кому обратиться? Кто посоветует? Кого? Где? Адвокат — ответ на все вопросы.

Консультация адвоката в офисе в форме личного приема граждан один из действенных приемов защиты как в уголовном процессе, так и в гражданско-правовых отношениях.

АНТИКОЛЛЕКТОРЫ.

 • сохрaняeм зaлоговоe (ипотека) и личноe имущeство в собствeнности зaeмщикa (поручителя)
Юридические услуги Харьков
 • возврат отобранного залогового имущества
 • снятиe aрeстa с нeдвижимoсти и aвтoтрaнспoртa
 • реальная помощь с проблемными крeдитaми, ипoтeкой
 • защита от коллекторов и исполнителей
Юридические услуги Харьков
 • списание тела кредита, процентов, штрафных санкций, пени
 • закрываем исполнительные производства по взысканиям по банковским долгам
 • досудебное урегулирование споров и реструктуризация возникшей задолженности.
ОПЫТНЫЕ АДВОКАТЫ. АНТИРЕЙДЕРЫ.
 • дела по разделу имущества: наследство, бракоразводные процессы
Юридические услуги Харьков
 • уменьшение сумм насчитанных налогов
Юридические услуги Харьков
 • дела по ДТП – взыскиваем убытки / осуществляем защиту
 • взыскание долгов с реальным возвращением средств (в т.ч. по распискам)
ВСЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ И ВСЕ ИНСТАНЦИИ
 • обжалование результатов госзакупок
 • уголовныe дeлa с учaстиeм квaлифицировaнных aдвокaтов
 • снятиe и наложение aрeстов
 • хозяйственные дeлa с реальным исполнeниeм рeшeний
 • эффективная помощь в апелляции и кассации.

Оформление дарственной на ребенка в Украине 2018 г

Законодательство Украины позволяет дарить недвижимость детям.

Дарственную составляют в письменном виде и регистрируют у нотариуса.

Какие документы подают для оформления дарственной и сколько придется заплатить?

Какие бывают юридические нюансы, если участником сделки выступают несовершеннолетние.

Когда оба родителя выступают совладельцами недвижимости, необходимо их обоюдное согласие на проведение сделки.

Процесс оформления дарственной на детей

На первом этапе дарения квартиры попечительским советом рассматривается ходатайство о допустимости одаривания несовершеннолетнего.

Если разрешение получено – идет подача документов. Передачу прав недвижимости ребенку подписывает один родитель.

Если право владения принадлежит обеим – один родитель отчуждает свою часть имущества в пользу другого.

После этого происходит сам процесс дарения недвижимости несовершеннолетнему.

Подписывает договор дарения тот родитель, который владеет всем имуществом на момент подписания сделки.

Если есть условия принятия дара, они прописываются в договоре. К подобным условиям может относится дата, с которой

несовершеннолетний может жить в квартире или срок, с которого одариваемый может полностью распоряжаться квартирой (сдать в аренду, продать).

У несовершеннолетние граждан ограниченная ответственность при заключении сделок, поэтому присутствие законного представителя обязательно.

Законным представителем выступают: родители, опекуны или попечители.

Пакет документов для оформления договора

 • правоустанавливающие документы на жилье;
 • вывод независимой оценки стоимости недвижимости;
 • письменное согласие на проведение сделки другими участниками;
 • письменное согласие представителей ребенка на принятие подарка;
 • квитанцию об оплате госпошлины при обращении к государственному нотрариусу.

При обращении к частному нотариусу дартель платит на месте сбор за услугу по ставке, которая приравнивается к госпошлине.

Источник: domik.ua

НААУ

НААУ. Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область Представництво у суді з кримінальної, цивільної справи. Складання, подання процесуальних документів в суд першої інстанції, апеляційної інстанції, кассаційної інстанції +380679331668, +380668243914

НААУ

НААУ

НААУНаціональна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) створена у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і є

всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно. Харків, Харківська область

об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:

1. Порушення вимог несумісності;
2. Порушення присяги адвоката України;
3. Порушення правил адвокатської етики;
4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката має кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, які можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі щодо цього адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;
2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка обирається згідно адреси робочого місця адвоката, зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;
3. Відправити заяву (скаргу) до відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

НААУ

наау адвокатов украины

Станом на березень-квітень 2018 року є можливість ознайомитись з пропонованими розмірами гонорару за послуги адвоката.

Сторінка 1

вісник наау

Сторінка 2

наау реєстр

Сторінка 3

Сторінка 4

єдиний державний реєстр адвокатів україни

Єдиний реєстр адвокатів України був створений та почав функціонувати з 16 січня 2013 року.

Звертаємо увагу на те, що реєстр адвокатів України, який вівся Вищою Кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (ВККА

при КМУ) до 15 січня 2013 року, перестав функціонувати з 16 січня 2013 року.

С допомогою Єдиного реєстра адвокатіув України (ЄРАУ) можливі наступні дії:

1. Знайти адвоката в ЄРАУ згідно його даних, користуючись формою пошуку

 1. Обрати необхідного адвоката зі списку запропонованих (знайдених)

 2. Передивитися або роздрукувати подробиці профіля обраного адвоката

рада адвокатів україни
вкдка