Самобанкрутство: вихід з безвиході — за матеріалами ЗМІ

Самобанкрутство

СамобанкрутствоСамобанкрутство. Юрист розглянула етапи та дії, які повинні бути здійснені боржником по «процедурі самобанкрутства», а також підстави, які дозволяють

суду порушити провадження у справі про банкрутство.

Економіка нашої країни переживає зараз вкрай тяжкі часи, і найбільш нестабільні її елементи виходять з ринку. На даний час, велика кількість акціонерних

товариств вже не виконують поставленого перед ними завдання — отримання прибутку акціонерами товариства, а навпаки, завмирають з великою

заборгованістю перед своїми кредиторами. При чому, як показує практика, чим «більше» підприємство, тим більший розмір його заборгованості.

Перевантаження підприємств такою заборгованістю призводить до зупинки виробництва, невдоволення працівників, яким найчастіше не виплачується

заробітна плата, арешту всіх наявних у підприємства активів (у зв’язку із діяльністю виконавчих служб по примусовому стягненню боргів), невиплата

заборгованості збільшує її ще більше, завдяки нарахуванню фінансових штрафних санкцій по заборгованості. Як результат — непрацююче підприємство,

яке ніякого прибутку не дає, а навпаки тільки збільшує заборгованість, що, безумовно, є баластом для акціонерів та власників та «головним болем» для

контролюючих органів.

Своєчасні заходи

Слід відзначити, що відповідно до положень ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі —

Закон), засновники (учасники, акціонери) боржника, в межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутства.

З боку боржника серед заходів, які можуть бути вчинені ним для запобігання банкрутства, — є санація боржника до порушення справи про банкрутство.

Після спроб здійснення усіх можливих способів «реанімування» підприємства самотужки власники та учасники таких товариств стикаються з проблемою: з

одного боку — неможливості нести цей тягар самостійно, з іншого — неможливості покинути все напризволяще.

Одним із найімовірніших, а можливо і єдиним правильним шляхом у такій ситуації є банкрутство неплатоспроможного підприємства.

Слід відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону, право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, крім

кредитора, має сам боржник.

У даній статті буде розглянуто саме процедуру банкрутства ініційовану боржником (процедуру «самобанкрутства»), яка на практиці зустрічається

рідше, ніж ініціювання процедури банкрутства кредиторами боржника. Процедура самобанкрутства потребує зусиль та коштів, яких підприємствам з

великими боргами взагалі не вистачає, однак сподіваємося, що наша стаття висвітить всі незрозумілі та складні моменти процедури та розвіє хибне уявлення

про її велику складність.

Випадкі по закону

Перш за все потрібно сказати, що положеннями Закону передбачено декілька випадків звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у

справі про банкрутство:

1) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство як право боржника (у загальному порядку відповідно до ч. 2 ст.

10 Закону);

2) звернення боржника до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство як обов’язок боржника (відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону);

3) звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржником, що ліквідується власником як обов’язок боржника

(відповідно до ст. 95 Закону).

Відповідно до другого та третього пунктів, боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі

виникнення таких обставин: задоволення вимог одного або кількох кредиторів призвело до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному

обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності); під час ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлено

неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; в інших випадках, передбачених цим Законом. Самобанкрутство

Розглянемо саме перший випадок — «загальний» порядок ініціювання боржником процедури «самобанкрутства», оскільки він процедурно поглинає другий та

третій випадки звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. При цьому, слід пам’ятати, що при процедурі

банкрутства боржника обов’язково вирішуються такі питання як «фіктивне банкрутство», «доведення до банкрутства» — при виявленні яких, застосування

відповідних санкцій не змусить себе чекати. Самобанкрутство

Підстави

Отже, покроково розберемо етапи та дії, які мають бути вчинені боржником, щодо здійснення «процедури самобанкрутства», а головне — підстави, які

дозволять суду порушити провадження у справі про банкрутство. Для прикладу, підприємством, яке «самобанкрутується», візьмемо акціонерне товариство, як

найбільш складної організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ.

Самобанкрутство. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про господарські товариства», позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також

при наявності обставин, вказаних у Статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Питання підготовки та скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства вичерпно регламентовано положеннями Закону України «Про

акціонерні товариства» та Закону України «Про господарські товариства». Слід звернути увагу на необхідність дотримання відповідних норм при підготовці,

скликанні та проведенні Позачергових загальних зборів акціонерів товариства, адже це може вплинути на дійсність рішення позачергових загальних зборів

акціонерів товариства, що має важливе значення для подальшого безперешкодного «самобанкрутства» товариства.

Після прийняття відповідних рішень по зазначеним питанням Позачерговими загальним зборами акціонерів товариства, розпочинаємо процес підготовки заяви

про порушення провадження у справі про банкрутство та необхідних для цього документів. Самобанкрутство

Заява про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як вже зазначалося, право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник та кредитор. При цьому,

положення ст. 11 Закону містять однакові вимоги як для кредитора, так і для боржника стосовно змісту заяви та деяких обов’язкових додатків до неї. Окрім

цього, положення вищевказаної статті регламентують які документи мають обов’язково бути додані боржником до заяви, а які — кредитором. Самобанкрутство

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що положеннями ч. 4 ст. 11 Закону встановлено, що боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна,

достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено цим Законом. Самобанкрутство

В інформаційному листі ВГСУ від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом», зазначено, що у визначенні таких судових витрат слід враховувати необхідність виплати винагороди арбітражному керуючому у мінімальному

розмірі (не менше ніж за дванадцять місяців його роботи), відшкодування витрат на публікацію оголошень у справі та судового збору, сплаченого кредиторами

(норма є застарілою в частині відшкодування витрат на публікацію оголошень у справі). Самобанкрутство

Дана обставина, нажаль, є однією із найголовніших підстав, яка перешкоджає боржникам звернутися до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. Самобанкрутство

Відкритим та законодавчо неврегульованим питанням лишається питання, що робити акціонерним товариствам, якщо таке майно відсутнє, або його недостатньо, а наявна лише кредитна заборгованість?

Висновки:

1. При процедурі «самобанкрутства» найскладнішим етапом є підготовка заяви про порушення справи про банкрутство та необхідних для цього документів. З

моменту порушення провадження у справі про банкрутство — головний тягар перекладається на арбітражного керуючого, вартість послуг якого відповідно до

Закону становить 2 розміри мінімальної заробітної плати. Самобанкрутство

2. Процедура банкрутства є досить справедливою також по відношенню до кредиторів, оскільки при наявності грошових коштів у Боржника та після

реалізації належного йому майна, ці активи справедливо розподіляються між кредиторами пропорційно їх вимогам. Крім того, суттєвим для кредиторів є той

факт, що після здійснення процедури банкрутства їх боржника, вони можуть списати дебіторську заборгованість. Самобанкрутство

3. Податківці досить позитивно відносяться до процедури «самобанкрутства», адже після припинення провадження у справі про банкрутство шляхом ліквідації

підприємства банкрута, податківці також можуть привести до ладу свою звітність — списавши заборгованості таких боржників перед державним

бюджетом. Самобанкрутство

Тетяна Тимченко

Банки

Юридическая помощь, юридическая консультация, юридическая защита. Адвокаты, юристы. Ведение дел в суде.Составление и подача процессуальных документов.

Банки Украины. Современность

Банки
Банки

Банки по итогам третьего квартала 2014 года продолжают удивлять своих клиентов. Одиннадцать банков попали по пристальный взгляд регулятора. Банки

Рискованная кредитная политика и махинации с финансовыми ресурсами — критерии взятые за основу в банковской деятельности по принятию мер к

банкам. Но, прямо можно сказать, два к одному это соотношение банков на которые прямо влияет девальвация гривны, образно «раздевая» вкладчиков

банков на холодный сезон зимы 2015 года. Банки

Следствие

Падение или девальвация национальной валюты с начала года в 2 раза есть основная и на мой взгляд единственная причина всех бед навалившихся на

банки, мы видим лишь следствие, видимую часть айсберга. Банки

Ну, и что, что рискованное кредитование аффилированным (связанным) структурам происходило в банковской сфере? Ну и что, что брались дорогие депозитные ресурсы? Ну и что, что вкладчики

просто как пылесосы забирали свои деньги из банков? Ни инсайдерское кредитование, ни отток вкладов, ни сверхдорогие депозиты, ни , даже не побоюсь этого слова, «игры со схемами» по

выводу капиталов за границы нашей родины, не смогли спасти обнаженную натуру обострившихся проблем у банков в отсутствие роста экономики и стабильности гривны.БанкиНа сегодня Нацбанк и ФГВФЛ проводят свои комплексы мероприятий с проблемными банками, цифры к переосмыслению действительности озвучить проще простого, как рассмешить комика:

 • — четырнадцать банков находятся под управлением временной администрации,
 • — восемнадцать проходят процедуру ликвидации.

Есть о чем задуматься и остальным «сильным» игрокам.

Новости Ноября

Ноябрь радует нас новостями. НБУ 10.11.2014 принял постановление и, тем самым, отозвал лицензию на банковскую деятельность банка «УФМ» (Украинский финансовый мир) и ликвидация

банка не заставит себя долго ждать. Найти инвестора не представилось возможным. Обратная сторона медали, равно как сладкая пилюля, выплаты депозитов вкладчикам банка в пределах

гарантированных сумм не за горами. Ждем информацию о дате выплат из ФГВФЛ.

Кураторы, администрации

Сменить куратора для ликвидации банка «Эрде банк» принято решение в Фонде гарантирования вкладов физическим лицам. Продлена на один месяц временная администрация в банке «Золотые

ворота». Депозиты вкладчикам выдают в банке «Стандарт», по состоянию срока на четвертое августа 2014 года.

Планово завершились выплаты клиентам «АвтоКразБанка» гарантированных сумм. Всем тем кто не получил свои деньги есть возможность в индивидуальном порядке сделать это.Банки

С 07.11.2014 вкладчики Грин Банка получают свои депозиты срок которых до 31.10.2014 года в отделениях банка «Киевская Русь», соответственно вкладчики Актив-Банка с 14.11.2014 года

получают свои деньги в «Укргазбанке» по депозитным договорам сроком до 03.09.2014 г, по текущим счетам, по карточным счетам.Банки

В банке агенте банка «Еврогазбанка» «Киевская Русь» с 13.112014 г прекращены выплаты по инициативе временной администрации «Еврогазбанка». ФГВФЛ обратился в НБУ с предложением

отозвать лицензию и ликвидировать этот банк. И , что не может не радовать, выплаты вкладчикам возобновятся через неделю после отзыва лицензии.

У банков «почти банкротов» почти паника у вкладчиков. Ходят сплетни и слухи, не известно кем распространяемые, например, о банке «Дельта Банк» что он «вот вот рухнет», временной

администрации там еще нет. Если посчитать  цифры, допустим, просто арифметически, активы ФГВФЛ минус активы портфеля денежных средств физических лиц в «Дельта Банке» (ноябрь —

декабрь сего года), что соответственно составляет 10,8 млрд.грн и 24,8 млрд.грн, мы получим в любом случае отрицательную цифру. Вдумайтесь, Граждане! Банки

«Долларовые депозиты не отдают уже давно. А теперь ограничили выдачу и гривневых вкладов», – говорит вкладчица банка Елена Кораблева.

Пятьсот (500) гривен в день идет ежедневно на выплаты, а это все таки деньги, большие или маленькие, не нам судить.

В городе Одесса и в «Финбанке», одесском банке, с 23.11.2014 интересная ситуация с отсутствием выплат — отсутствует выплаты не только по депозитам, но и по зарплатным картам.

«Да, действительно, сейчас банк не выдает зарплаты. Предприятие переводит зарплатный проект в «Платинум банк», – рассказал киевлянин Алексей Сорокин.

слухи

Есть непроверенная информацию о слиянии двух банков «Финбанка» и «Платинум Банка». Один собственник — один банк, такой принцип развития вложил собственник обоих банков бизнесмен

Борис Кауфман (формально у «Финбанка» другой собственник) в процесс сокращения издержек.

В CityCommerce Bank просто не отдает вклады, вот молодец, там принципиальная позиция, где применяется тезис «мне плохо и всем тоже должно быть также». Вкладчики проводят митинги

выставляя свои требования «навести порядок в банке» и «немедленно решить вопрос с выплатой депозитов».

Со слов вкладчиков известно, что банк скорее всего ведет переговоры с Национальным Банком Украины. Здесь включается принцип «либо…. либо»

«Либо акционеры вносят столько-то денег, и банк начинает выполнять свои обязательства в полном объеме, либо введение временной администрации», – говорит вкладчик.

По словам источников, близких к процессам возрождения в банке, переговоры якобы и вправду идут. Результат этих переговоров будет известен в конце месяца. Одновременно, по заявлениям

озвученным в прессе известно, что собственники банка добавляют капиталы в банк под пристальным мониторингом Нацбанка.

Государственный банк «Киев» стал таким же, как и все остальные банком, он тоже не выдает вклады вкладчикам. В народе ходят упорные слухи , что в банке скорее всего не будет временной

администрации, а это ни дает никаких шансов спрогнозировать, когда, все таки, смогут вернуться деньги к вкладчикам этого банка. Никто с официальных представителей банка не комментирует создавшуюся ситуации.

Еще один банк,»VAB Банк», с непростой, трудной, судьбой. Депозит на карту за полпроцента, и все дела 🙂

Мнения

«От безвыходности хотела переоформить закончившийся крупный гривневый депозит на месяц. Но с сегодняшнего дня уже минимальный срок вклада – три месяца», – жалуется вкладчица банка Наталья Рожкова.

Собственник банка Олег Бахматюк говорит, что надеется на помощь государства в его капитализации.

Банк Олега Бахматюка, еще один банк, «Финансовая инициатива» не утруждает себя выплатами вкладов. От случая к случаю пробегают слухи, никем не подтвержденные, о том, что банк «Надра» не выдает депозиты.

«Центральное отделение по Артема, 15, город Киев, банк до сих пор не отдал депозит, который закончился еще полтора месяца назад», – говорит Артем Безуцкий.

По словам Артема, прямой контакт с менеджерами банка безрезультатен. К «почти банкам» в стройные ряды успешно влился еще один банк. «Энергобанк» стал на путь не возврата вкладов и

полного молчания, в том числе на письменные жалобы и обращения в рамках действующего законодательства Украины.

«Исчерпав все возможности по вопросу возврата своего вклада в сумме 5 тыс. долл., я принял решение обращаться в суд», – пишет Игорь Моряк.

Все проблемы и пути их решения можно связать с двумя факторами – это наши возможности, и, представьте себе, это наши желания. Захотят ли их акционеры до капитализировать учреждения?

Пусть в этом процессе будет участвовать НБУ с ФГВФЛ, пусть будет оказываться поддержка стабилизационными кредитами от НБУ крупным банкам, пусть у ФГВФЛ нет денег для расчета с

вкладчиками, лишь бы не упала окончательно наша система денежно — кредитных отношений в экономике государства.Банки

Итого

У же сейчас предварительно можно сделать выводы:

 1. временные администрации в мелкие и не крупные банки скорее всего будут продолжать назначаться
 2. большим проблемным банкам и их вкладчикам скорее поможет описать ситуации поговорка «время лечит». Банки

Кодекс

Представительство в суде.Юридические консультации бесплатно.Составление и подача процессуальных документов в суды общей юрисдикции. Апелляция. Кассация.Звоните сейчас.

Кодекс — гражданский, гражданский процессуальный

Кодекс, как правило,  основной документ регулирующий вид общественных  отношений в отрасли права данного государстве. В этой статье речь пойдет о

гражданском кодексе, и, как говорится, о второй стороне медали — гражданском процессуальном кодексе.

Пра́во — один из видов регуляторов общественных отношений; система общеобязательных, формально-

определённых, гарантированных государством правил поведения, регулирующих общественные отношения.

Варочная поверхность http://condition.com.ua/whirlpool-akr-360-ix/ это осязаемый товар, имеет цену, и его можно применить по назначении — варить,

жарить еду и пищу. Оказание услуг это более специфическая деятельность.

А оказание юридических услуг, вообще, является вершиной мастерства продаж.

В системе права, общепринятое понятие, различают материальные и процессуальные отрасли права.

Посмотрите определения вкладываемые в эти понятия:

кодексМатериальное право — совокупность норм системы права, непосредственно регулирующих общественные отношения и

совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на установление прав и обязанностей субъектов.

Выше приведенное — классическое определение материального права с точки зрения современной науки, и, как следствие, из него вытекающее, определение процессуального права.

Процессуальное право — совокупность норм правовой системы, регулирующих порядок реализации норм материального права.

В частности, регулируют общественные отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении

различного рода дел в порядке уголовного, гражданского, административного и конституционного судопроизводства.

 • инкорпорация (объединение нормативных актов по отраслям права, в хронологическом, алфавитном или другом порядке без обновления их содержания);
 • консолидация (унификация нормативных актов, устранение их множественности, что достигается путём создания крупных однородных блоков в структуре законодательства);
 • собственно кодификация (создание нового, систематизирующего правового акта)- кодекса.

Так, например, действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях имеет в своей основе ранее принятые подзаконные акты

которые регламентировали порядок занятия определенными видами деятельности и ответственность за их нарушения, и иное.

Данный Кодекс уникален тем, что сочетает в себе нормы материального права и нормы процессуального права(регламентирует процедуру привлечения и

освобождения от административной ответственности за такие правонарушения.

кодексКодексы очень широко распространены в странах Европы, в основном, которые относятся к романо-германской правовой семье.

Гражданское право

В Америке «гражданским правом» (англ. Civil law) как правило называют правовые системы континентальной (романо-германской) правовой семьи.

В Европе категория «гражданское право» либо сливается с частным правом, либо обозначает его центральную отрасль, наименее подверженную связи с

публичным правом.

Долгое время для Европейского частного права было характерно деление на гражданское право и торговое право, регулирующее предпринимательскую

деятельность, однако, в течение XX века для большинства европейских стран такое деление отпало, были приняты единые гражданские кодексы.

кодексСвоеобразным путь избрала Украина, где на ряду с Гражданским Кодексом существует Хозяйственный Кодекс, различия между которыми являются предметом споров среди юристов. кодекс

Уголовное право

Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением

преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая

основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. кодекс

В странах романо-германской правовой семьи преступлениями признаются только правонарушения, имеющие наибольшую общественную опасность. кодекс

Степень общественной опасности правонарушения находит отражение в соответствующих кодексах которые в одном случае могут предусмотреть

административную ответственность а в другом случае (за такое же правонарушение, обладающее схожими признаками) уголовную ответственность. кодекс

Например, некоторые виды должностных правонарушений, правонарушения связанные с незаконным оборотом психотропных средств, дорожно —

транспортные происшествия, и иное. кодекс

Консультация адвоката в Харькове

Юридическая помощь, юридическая защита. Юридическая консультация в гражданском, уголовном, административном и хозяйственном праве. Юридическая помощь и защита по делам уголовного характера против собственности, против жизни и здоровья личности, в сфере обращения наркотических веществ.

Консультация адвоката в Харькове и области по телефону

Юридическая консультация в ХарьковеКонсультация адвоката в Харькове и Харьковской области. В истории слово «консультация» связана с древнеримской мифологией и богом Консом. Бог Конс это бог доброго совета, если быть кратким.

Первых профессиональных юристов (специалистов, обеспечивающих функционирование правовой системы) дал

Древний Рим и его Коллегия понтификов — высший жреческий институт царского и республиканского периода.

Коллегии понтификов сосредоточивалось знание и хранение сакрального права, вырабатывались правила его

толкования и велись записи юридических прецедентов. Кроме того, там давались компетентные юридические,

как по отправлению религиозных культов, так и по «земным» делам различного рода. Бесплатная юридическая консультация.

В настоящее время в понятие «юрист» входит круг всех специалистов, которые занимаются разнородной профессиональной юридической деятельностью —

судьей, прокуроров, следователей, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов.

В производстве защиты лиц, привлекаемых к уголовной или иной ответственности, участвуют адвокаты. Адвокаты это юристы, как правило,

сдавшие квалификационный экзамен.

Бесплатная юридическая консультация по телефонуБезусловно ярким и точным сигналом идентифицирующим вашу «болезнь» будет обращение за юридической консультацией или «добрым советом» к специалисту ,
а знание, что сигнализация или охранная система ( почем Б/У gsm сигнализация для дома киев ) поможет сохранить ваше имущество — бесплатный совет.

Юридическая консультация, являясь востребованной услугой, может относится к различным видам права. Различные виды права регулируются соответствующими кодексами.

 • Гражданский кодекс Юридическая консул*тация в Харькове
 • Земельный кодекс Юридическая консультация в Харькове
 • Хозяйственный кодекс
 • Бюджетный кодекс
 • Жилищный кодекс
 • Налоговый кодекс
 • Водный кодекс
 • Семейный кодекс Юридическая консул*тация в Харькове
 • Трудовой кодекс
 • Административный кодекс Юридическая консул*тация в Харькове
 • Уголовный кодекс Юридическая консул*тация в Харькове

Бесплатная юридическая консультация по телефонуЮридические услуги предоставляемые в виде консультации («доброго совета») являются одним из видов деятельности профессиональных юристов, адвокатов.

Консул*тация юриста может быть, как на платной основе, так и не предполагать никакой оплаты.

Юридическая консультация онлайн предоставляемая сервисом так же проводится бесплатно.

В тоже время, услуги адвоката и услуги юриста, если таковые вам понадобятся могут быть вам предоставлены по отдельному соглашению.

Через форму обратной связи задайте свой юридический вопрос, получите юридическую консультацию, возможно, предложите представлять ваши интересы в суде.

Как правильно составить исковое заявление в суд?

Составление и подача процессуальных документов в суды общей юрисдикции профессиональными адвокатами.Представительство интересов в суде.Консультации бесплатно и не ограничено во времени.Звоните сейчас.

Как правильно составить исковое заявление в суд?

Как правильно составить исковое заявление в суд?Как правильно составить исковое заявление в суд? Все, кто впервые, а на мой взгляд все, кто изъявил желание обратится в суд, сталкивается с первой и важной проблемой, которую двумя словами и не опишешь, а именно, как правильно составить исковое заявление в суд.

В законодательстве Украины существуют обязательные требования, как к форме, так и к содержанию такого заявления, которые изложены в соответствующих процессуальных кодексах.

При кажущейся ясности и простоте указанных требований существуют определенные трудности в  составлении искового заявления в суд, в том числе и для отдельных юристов.

К их числу можно отнести например, такие:

 • определение правильной подсудности данного спора
 • в каком суде рассматривать дело,
 • определение предмета исковых требований,
 • указание на доказательства которыми истец обосновывает свои требования.

Отдельные виды доказательств которые принимаются судом выработаны практикой ( акт о смене замка в квартиру, акт о проживании в спорном помещении, иные справки и документы).

Определенную проблему представляет также соблюдение сроков обращения в суд, определение размера судебных расходов ( новые ставки судебных сборов ) и т.п.

Как правильно составить исковое заявление в суд?Допущенные ошибки подобного рода при подаче иска в суд влекут за собой негативные последствия связанные с возвратом искового заявления либо в отказе в открытии производства.

Юридическая помощь, юридическая защита

Составить исковое заявление в суд вам могут помочь адвокаты, юристы, специалисты в области права, имеющие необходимое образование и практику. Отдельно нужно заметить, что практика, ежедневное занятие адвокатской или юридической и консультационной деятельностью, представлением интересов в суде, дают положительный эффект при написании исковых заявлений, встречных исковых заявлений или возражений, ходатайств в рамках процесса в суде.

Написать исковое заявление в суд можно самостоятельно. Но, что бы это сделать, все правильно необходимо обладать специальными знаниями в области права и иметь определенную практику. С этим тезисом трудно по спорить. Не правда ли?

Какая польза от суда, и, в частности, от искового заявления в суд? К примеру, возьмем распространенную ситуацию с наследством. Сроки вступления в наследство пропущены, нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве собственности на наследство. остается один путь — исковое заявление о восстановлении пропущенных сроков и исковое заявление о признании права собственности на такое имущество.

Производство и ремонт tris-msk  бурового инструмента для вертикального и горизонтального бурения. Разработка и производство нестандартных металлоконструкций.

Имущественные и неимущественные исковые заявления

Исковое заявление в районный суд, составленное в установленной форме, и поданное в соответствии с действующим законодательством, обоснованное доказательствами по сути спора имеет все шансы быть рассмотренным в суде с положительным результатом. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Как правило, заинтересованные лица обращаются с различного рода запросами в поисковые системы со словами — « Исковое заявление в суд —

пример» или «исковое заявление в суд — образец» в надежде найти  универсальный шаблон подобного рода обращений. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Такого рода запросы имеют определенную пользу так, как  позволяют в кратчайший срок обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Негативным моментом здесь является то обстоятельство, что такого рода шаблоны не рассчитаны на индивидуальные споры, что имеет своим

последствием возвращение иска для его переделки. Как правильно составить исковое заявление в суд?

ошибки искового заявления

В некоторызх случаях  подобные ошибки сложно исправить, в связи с пропуском сроков обращения в суд, отсутствием необходимых доказательств

суд может обосновать, в том числе, отказ в удовлетворении иска. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Обратившись к нашему онлайн сервису через меню вверху сайта, вы можете поручить этот вопрос к суду, как написание и составление искового заявления

в суд, нашим опытным специалистам. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Для этого вам необходимо переслать электронной почтой все документы имеющие отношение к вашему спору (получить список этих документов также

можно в первой бесплатной устной консультации по телефону), и, через некоторое время, по согласованию между нами, вы получите обратно все

составленные и подготовленные необходимые документы для подачи вместе с исковым заявлением в суд. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Самый простой вопрос — как оформить исковое заявление в суд, отпадает сам собой. Как правильно составить исковое заявление в суд?

Кроме составления всех необходимых документов для процесса в суде, по договоренности, мы можем представлять вас в гражданском или уголовном процессе. Как правильно составить исковое заявление в суд?

как правильно составить исковое заявление в суд

 1. написать исковое заявление в суд
 2. в какой суд подавать исковое заявление
 3. исковое заявление в районный суд
 4. исковое заявление о признании права собственности
 5. исковое заявление в суд образец
 6. исковое заявление в суд пример
 7. как оформить исковое заявление в суд