Невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів. Телефонуйте негайно

Найчастіше українці скаржаться до ЄСПЛ на невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів

Невиконання рішень судів

Під час чергового брифінгу Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк поінформував журналістів про підсумки свого візиту до
Європейського суду з прав людини та навів статистичні дані роботи Європейського суду з прав людини за 2016 рік.

 

Ярослав Романюк зауважив, що на відміну від двох попередніх років, упродовж 2016 року зросла на 32% кількість звернень громадян країн-членів

Ради Європи. Лідерами звернень стали Угорщина, Румунія та Туреччина.

— На 80 тис. заяв, що надійшли до ЄСПЛ, загальна кількість заяв від України становить 18 тис. 150 заяв (22,8%), — наголосив Голова Верховного Суду України.

Кількість скарг українців на тривале невиконання або взагалі невиконання рішень національних судів України та Європейського суду з прав людини склала 65%.

Скарги від осіб, які зазнали втрат, насамперед майнових, на сході України становили у 2016 році 22%. Загальна кількість таких заяв на кінець 2016 року становить 3900.

У середньому від України надходить тисяча заяв на місяць. Разом з тим, приблизно 95% заяв, які надходять, визнаються ЄСПЛ неприйнятними, тобто

такими, в яких не визнано порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Також Ярослав Романюк підкреслив, що новими у категорії справ, що надійшли до Європейського суду з прав людини від України стали люстраційні справи.

Голова ВСУ звернув увагу і на те, що, аналізуючи статистичні показники ЄСПЛ, необхідно враховувати той факт, що країни різняться між собою, у

тому числі і за кількістю населення. Об’єктивним показником є те, що ЄСПЛ вираховує кількість заяв, які надходять, в середньому на 10 тис. населення.

Україна знаходиться на 8 місці

За цим показником Україна знаходиться на 8 місці, тобто на 10 тис. населення припадає 1,91% заяв.

— Із 993 рішень, постановлених Європейським судом з прав людини упродовж 2016 року, щодо України було винесено 73, — зауважив Голова Верховного

Суду України. — До того ж в 70 із них ЄСПЛ констатував порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених статтями 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Найбільше порушень (27) констатовано по ст. 5 «Право на свободу та особисту

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проблеми, що виникають у судовій системі України

Перебуваючи у Стразбурзі, Ярослав Романюк провів також низку робочих зустрічей з офіційними представниками установ Ради Європи, зокрема з

очільником ЄСПЛ Гвідо Раймонді, Генеральним директором Генерального директорату з прав людини та верховенства права Філіпом Буайя, Головою

Венеціанської комісії Джанні Букікіо та її Секретарем Томасом Маркертом, а також зі Спеціальним радником Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі БрійяНевиконання рішень судів

Під час спілкування обговорювалися проблеми, що виникають у судовій системі України, а також подальші напрямки співробітництва органів Ради Європи та органів судової влади України. Невиконання рішень судів

Також Голова Верховного Суду України поінформував представників ЗМІ про те, як спрацювала судова система України упродовж 2016 року, скільки справ надійшло до судів та скільки з них було розглянуто. Невиконання рішень судів

Ярослав Романюк зазначив, що, за попередніми даними, у 2016 році на розгляд до українських судів надійшло понад 3, 8 млн. скарг, що приблизно

на 3% більше у порівнянні з минулим роком, з них було розглянуто близько 3, 5 млн. справ. Невиконання рішень судів

 

Правові висновки у господарських справах

Правові висновки у господарських справах. Представництво в суді.

Верховний Суд України сформував правові висновки у господарських справах, розглянутих у другому півріччі 2016 року

Правові висновки у господарських справах

Правові висновки у господарських справах

Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України сформовано правові висновки, викладені у постановах, прийнятих у другому

півріччі 2016 року за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних

і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах (пункти 1, 2 частини першої статті 11116 ГПК).

Зокрема, ці висновки стосуються спорів щодо забезпечення виконання зобов’язань; визнання правочинів недійсними; застосування позовної

давності; виконання господарських зобов’язань; а також спорів, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу та банківського

рахунку; із земельних правовідносин; справ про банкрутство тощо.

Згідно з частиною третьою статті 82 ГПК, обираючи при прийнятті рішення правову норму, що підлягатиме застосуванню до спірних правовідносин, суди

зобов’язані враховувати зазначені висновки Верховного Суду України.

Крім того, відповідно до вимог частини першої статті 11128 ГПК рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про

перегляд судового рішення з таких підстав, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Правові висновки у господарських справах

Зважаючи на викладене, правові висновки Верховного Суду України надіслано Вищому господарському суду України, Вищому спеціалізованому

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційним господарським та апеляційним загальним судам для застосування при

здійсненні судочинства. Ці висновки також буде опубліковано в журналі «Вісник Верховного Суду України» і розміщено на офіційному веб-сайті

Верховного Суду України. Правові висновки у господарських справах

Маршрут проїзду до приймальні
Верховного Суду України:
1. Станція метро «Хрещатик», вийти на вул. Інститутську, прямувати до вул. Шовковичної, по ній — два квартали
до вул. П. Орлика. 
2. Станція метро «Арсенальна», їхати у бік готелю «Київ» автобусом № 62 або автобусом № 24 до зупинки «Провулок Кріпосний», далі пройти провулки Кріпосний та Виноградний
до вул. П. Орлика.
Режим роботи приймальні громадян
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 16:00
9:00 — 15:00
обідня перерва
субота, неділя
13:00 — 14:00
вихідні дні
Прийом громадян за допомогою скайп-зв’язку
понеділок
вівторок
середа
четвер
14:00 —18:00
10:00 —13:00
14:00 —18:00
10:00 —13:00

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства по делу

Доказательства (в юриспруденции) — сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Под доказательствами понимаются сведения, то есть результат познавательной деятельности, тогда как в логике доказательство — это обоснование истинности, то есть действие.

Познавательная деятельность, направленная на получение доказательств в целях установления истины, в юриспруденции именуется доказыванием.

Доказывание состоит в собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств.

Важнейшими понятиями в доказательственном праве являются предмет доказывания и пределы доказывания, которые по-разному определяются для различных категорий дел.

Доказательства в  гражданском судопроизводстве

1. Доказательствами являются любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

2. Эти данные устанавливаются на основании объяснений сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств, в частности звуко — и видеозаписей, заключений экспертов.

Комментируемая статья содержит норму, определяющую понятие доказательств.

Доказательствами являются фактические данные, сведения, содержание которых отражают обстоятельства, имеющие значение для дела.

На основе этих данных суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных

обстоятельств, имеющих значение для дела.

Доказательства содержат информацию о фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела, служат средством установления

существенных для дела обстоятельств.

Доказательства — сведения, полученные судом из предусмотренных законом данных. О процессуальных закон регламентирует форму, в которой могут

быть получены фактические данные: объяснения сторон, третьих лиц, их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, показаний свидетелей,

письменных доказательств, вещественных доказательств, в частности звуко — и видео-записей, заключений экспертов.

В ч. 2 статьи, комментируется, к средствам доказывания впервые отнесены объяснения третьих лиц, предъявляемое правомерным, поскольку

объяснения третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, при-изменяются для объяснения истца,

поскольку они заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 34 ГПК).

Помощь третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, обусловленные их заинтересованностью в

результате спора, поскольку в зависимости от результата могут возникнуть права и обязанности по отношению к одной из сторон (ст. 35 ГПК).

Так же, к средствам доказывания отнесены объяснения представителей сторон и третьих лиц.

Обоснованием этого можно считать право сторон участвовать в процессе через представителя (ч. 1 ст. 44 ГПК).

Вызывает возражение указание как на средство доказывания показания сторон, третьих лиц, их представителей допрошенных в качестве свидетелей,

поскольку в подобной ситуации они займут два разных процессуальных положение.

В ч. 2 статьи, комментируется, не указано на объяснение заявителей и заин-ресованих лиц в числе средств доказывания, которые, безусловно, являются.

Судебная практика привела к расширению средств получения фактических данных. Так, ст. 8 Закона Украины от 22.05.2003 «Об электронных

документах и электронном документообороте» к средствам доказывания относит электронный документ.

Среди перечисленных в ч. 2 комментируемой статьи средств доказываемого, НЕ упомянуты консультации и разъяснения специалистов, в то же

время ст. 54,190 ГПК указывают на то, что специалист консультирует во время совершения процессуальных действий по вопросам,

требующим соответствующих специальных знаний и навыков. Его участие предусмотрена на стадии судебного разбирательства.

Специалист может быть привлечен к участию в гражданском процессе по определению суда для оказания непосредственной технической помощи для

осуществления процессуальных действий. Помощь специалиста технического характера при совершении процессуальных действий не заменяет

заключения эксперта (ч. 2 ст. 54 ГПК).

Фактические данные и средства доказывания

Фактические данные и средства доказывания — понятия, которые можно лишь условно отделить друг от друга. Доказательством является единство

фактических данных и средств доказывания, содержащие эти данные, взаимосвязанных как содержание и процессуальная форма. Термины

«письменное доказательство», «вещественное доказательство» обозначают единство фактических данных и средств доказывания. Согласно ч. 2 ст. 60

ГПК доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Здесь под доказательствами понимаются также

средства доказывания, которые содержат данные об обстоятельствах, относящихся к делу. Статья 159 ГПК, предусматривающей обязанность суда

при рассмотрении дела непосредственно исследовать доказательства по делу, имеет в виду, что суд должен исследовать и фактические данные и средства

доказывания. В п. 1 ч. 1 ст. 214 ГПК указано, что при принятии решения суд решает, в частности, вопрос: имели ли место обстоятельства, которыми

обосновывались требования и возражения, и какими доказательствами они подтверждаются.

По источнику получения сведений судебные доказательства делятся на личные и вещественные. Под источником понимается определенный объект

или субъект, на котором или в сознании которого были отражены факты, имеющие значение для дела. В результате в одном случае источником

сведений является человек, в другом — предмет, вещь. В личных доказательствах источником получения фактов является физическое лицо, у

предметных (вещественных доказательствах) носители информации — материальные предметы, которые по внешним признакам и свойствам

передают информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Заключение эксперта является смешанным видом доказательств: источником

сведений, содержащихся в заключении является лицо, которому поручено провести исследование материальных объектов, явлений и процессов,

содержащих информацию об обстоятельствах дела (ч. 1 ст. 53 ГПК); вывод основан на исследовании объектов, подлежащих экспертизе.

В зависимости от способа формирования (образования) доказательства могут быть первичными и производными.

Для первичного доказательства характерно то, что между ним и фактом, о котором он говорит, нет промежуточного звена.

Производное доказательство воплощает содержание первичного и может появиться только при его наличии. В силу принципа непосредственности (ст. 159 ГПК) суд обязан стремиться к использованию,

главным образом, первичных доказательств, однако это не означает, что они имеют преимущество перед производными и последние вообще не должны

использоваться судом, потому все доказательства должны проверяться и оцениваться в совокупности. Доказательства по делу

По характеру связи между доказательством и фактом, который подлежит установлению, доказательства подразделяются на прямые и косвенные. Доказательства по делу

Прямой — это такое доказательство, из которого (при условии его достоверности) можно сделать вывод о существовании доказываемого факта. Доказательства по делу

Доказательство, из которого (по той же условия) можно сделать допустимый вывод о существовании доказываемого факта, называется косвенным. Доказательства по делу

Чтобы избежать ошибок, связанных с применением косвенных доказательств в гражданском процессе выработаны следующие правила пользования ими:

а) чтобы на основании косвенных доказательств сделать достоверный вывод, нужно их иметь несколько; Доказательства по делу

б) достоверность каждого из них не должна вызывать сомнений; Доказательства по делу

в) они должны подтверждать и дополнять друг друга; Доказательства по делу

г) совокупность их должна представлять определенную систему, позволяет сделать единственно возможный вывод о доказываемый факт. Доказательства по делу

 

Об условиях взаимных поездок граждан

Об условиях взаимных поездок граждан. Юридическая помощь, защита. Юридические консультации. Представительство в суде, составление и подача документов в суд. Адвокаты, юристы.

Об условиях взаимных поездок граждан

об условиях взаимных поездок граждан

об условиях взаимных поездок граждан

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой

Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об условиях

взаимных поездок граждан.

Положениями этого Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые

пользуются паспортами в форме карты (ID-паспортами), содержащими бесконтактные электронные носители, будут

иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и

Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и Председатель Совета высшего образования Турецкой Республики Объекта

Сарач подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Советом высшего образования Турецкой

Республики в сфере высшего образования.

Договоренности, отображенные в документе, были достигнуты еще  в прошлом году, 9-10 марта 2016 года, когда Президент Петр Порошенко с официальным визитом посетил Турецкую Республику.

Этот Меморандум предусматривает создание совместных бакалаврских, магистерских и аспирантских программ в

стратегически важных для обеих стран сферах, в частности в сфере атомной энергетики, ядерной безопасности, авиационных и

космических технологий, поддержка изучения и преподавания русского и турецкого языков, осуществление программ академического обмена и тому подобное. Об условиях взаимных поездок граждан

ВР ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое подписали еще 11 июля 2016 года в Киеве. Об условиях взаимных поездок граждан

Сегодня, 14 марта 2017 года, принят Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой» №0120.

Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца после получения последней из Сторон уведомления о завершении выполнения процедур,

необходимых для вступления в силу этой Соглашением. Об условиях взаимных поездок граждан

Ратификация Соглашения поспособствует развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Канадой, а также

позволит отечественным товаропроизводителям получить экономические выгоды от беспошлинного доступа к рынку Канады. Украина получит

новый рынок сбыта и возможность модернизации собственного производства. Об условиях взаимных поездок граждан

Сексуальное насилие

Правозащитники ООН встревожены всплеском сексуального насилия в Украине. Они отмечают, что большинство задокументированных

случаев изнасилования были совершены в местах лишения свободы, как вооруженными группами, так и представителями

правительственных сил.

О выявленных случаях мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подготовила  доклад. Он касается всей территории Украины. Особое

внимание уделено восточным регионам, часть которых контролируется вооруженными группами.

В документе описаны случаи:

 • избиения людей;
 • поражения их электрическим током в области гениталий;
 • изнасилования и угрозы изнасилования;
 • принудительного обнажения, которое использовалось в ходе допросов с целью выбить показания или наказать.

Жертвы рассказывали, что допрашивающие их люди угрожали задержать или похитить, изнасиловать, искалечить или убить их родственников, в том числе детей.

Одна из пострадавших рассказывала: «Он сказал, что если я откажусь давать показания, то они приведут мою дочь и заставят смотреть, как по

очереди ее насилуют. После этого я заполнила восемь страниц текста, который мне продиктовали».

Эксперты ООН указывают, что Украине не хватает законов и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о

сексуальном насилии. А это ведет к безнаказанности преступников.

В докладе говорится, что жертвы сексуального насилия, которые проживают в районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых

вооруженными группами, лишены всякой поддержки и защиты.

В докладе содержится 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооруженным группам, Российской Федерации, а также

международному сообществу и донорам, направленных на предотвращение сексуального насилия и обеспечение правосудия для жертв.

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Звоните сейчас. Адвокаты, юристы. Представительство в суде, прокуратуре.

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Недавно, 15 марта 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины «О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины» за №6195.

Проектом Закона предлагается внести изменения в ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины путем изменения определения термина

«государственная измена», а так же расширив перечень объектов оказания помощи в проведении подрывной деятельности против

Украины из иностранного государства на непризнанные (самопровозглашенные) государства.

Часть первая статьи 111 УК дает определение преступления, которое квалифицируется как государственная измена

Часть первая статьи 111 УК дает определение преступления, которое квалифицируется как государственная измена. Впрочем, это определение,

перешло из редакции ст.56 Уголовного Кодекса УССР 1960 года, где оно имело такой вид:

«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной

неприкосновенности, обороноспособности или государственной безопасности Украины: переход на сторону врага в военное время или в

боевой обстановке, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

Когда такие действия осуществляются в интересах непризнанных или самопровозглашенных государств

Исходя из этого, инициаторы законопроекта утверждают, что текущая редакция УК не учитывает современные обстоятельства совершения

преступления, предусмотренные ст.111, когда такие действия осуществляются в интересах непризнанных или самопровозглашенных государств и,

соответственно, не подпадают под определение «иностранное государство», если это определение толкуется, как государство, признанное ООН.

Существует толкование, что «иностранное государство — это любое государство, кроме Украины, независимо от того, оно признано Украиной как

суверенное и имеет ли Украина с нем дипломатические отношения.

Впрочем, это толкование не содержит ссылки на признание или непризнание такого со стороны ООН.

Соответственно, согласно действующему законодательству, например, Исламское Государство

может считаться «иностранным государством», а не террористической организацией, учитывая факт самопровозглашения.

Под иностранной организацией, как следует из содержания диспозиции ст. 111, следует понимать любую государственную или негосударственную

организацию, предприятие, объединение, орган другой страны, в том числе политическую партию, религиозную организацию, коммерческое

предприятие, а также межгосударственную или международную организацию, в том числе неофициальную, или преступную нелегитимную

(«теневое» правительство в изгнании», международная террористическая организация), кроме официальной международной организации, членом

которой является Украина.

Иностранной организацией является также военная, политическая, экономическая, финансовая, пограничная или другая разведка

Иностранной организацией является также военная, политическая, экономическая, финансовая, пограничная или другая разведка.

Но такое определение также нуждается в толковании «другой страны», несмотря на ее признание или непризнание со стороны ООН.

Такая ситуация делает невозможным преследование лиц, совершивших действия, предусмотренные ст.111 в интересах таких самопровозглашенных

(непризнанных) государств, как ДНР, ЛНВ, ПМР, Нагорно-Карабахская республика, Абхазия, Южная Осетия, а также другие непризнанные

территориальные образования, возникшие в результате оккупации, террористической деятельности, сепаратизма (в том числе такого, что

спонсируется из-за границы) и других нарушений международного права.

Например, по результатам Дела №263/9748/16-к относительно гражданина Украины, уроженца города Донецка, главного специалиста 2-го сектора

отдела специальной связи Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с признаками государственной измены (передачи

материалов, составляющих государственную тайну участникам преступной организации «Донецкая народная республика» с целью дестабилизации

общественно-политической обстановки и потере авторитета органов государственной власти Украины, в период времени с 11.01.2015 года по

15.01.2015 года), лицо было осуждено по статьям ст. 256 ч. 2, 328 ч. 1 УК Украины. То есть, следствие и суд не смогли применить в

отношении подозреваемого (обвиняемого) статью 111 УК за то, что преступная организация «Донецкая народная республика» не подпадает

под определение «иностранное государство». О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Нередки случаи когда совершение действий, подпадающих под статью 111, не могут быть квалифицированы из-за непризнанности самопровозглашенных

образований, что влияет на избрание значительно низшей санкции, как в вышеупомянутом случае – 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением

права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 1 (один) год. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Таким образом, практика толкования термина «иностранное государство», а также использование самопровозглашенных образований, нуждается в

конкретизации определений в Уголовном Кодексе Украины с целью соответствующей квалификации преступлений и приведения терминологии

к современным вызовам и практики, отойдя от терминологии 1960-х годов. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Поэтому, задача законопроекта – приведение ст.111 УК в соответствие к современным вызовам национальной

безопасности и обороне Украины со стороны самопровозглашенных и непризнанных территориальных

образований. О внесении изменений в ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратится к Президенту

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратится к Президенту с призывом применить право вето относительно законопроекта

№5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)».

Вследствие принятия этого закона международные стандарты, которые были имплементированы в наше национальное законодательство, оказались под реальной угрозой уничтожения.

Адвокаты утверждают, что законопроект противоречит цели и направлениям реформы правосудия. Они ссылаются на то, что в

демократическом правовом государстве недопустимо превращение уголовного законодательства в репрессивное, а уголовное

производство – на способ преследования и расправ.

Как известно, НААУ неоднократно обращалась в Верховную Раду с просьбой не допустить принятия этого закона, который ведет к разрушению

гуманных демократических правовых основ уголовного процесса.

Адвокатам пообещали, что их позиция будет доведена до народных депутатов для учета при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Однако нардепы не прислушались к мнению и поправкам адвокатов и вчера, 16 марта, приняли закон в первоначальном виде.

Определение правовой позиции по делу

Определение правовой позиции по делу. помощь, защита, консультация юриста, адвоката. Звоните сейчас

Определение правовой позиции по делу

Определение правовой позиции по делу

Определение правовой позиции по делу

Принятие поручения на ведение гражданского дела это результат положительной оценки материально-правовой  позиции доверителя.

Адвокат находит, что требование или возражение доверителя обоснованно, соответствует закону и подлежит защите в суде. Этот вывод должен вытекать из материалов дела.

Правовая позиция по гражданскому делу предполагает наличие следующих составляющих:

• законность спорного интереса или возражения;

• обоснованность имеющихся в деле доказательств;

• наличие юридической перспективы дела;

• соответствие притязаний клиента принятым в обществе моральным установкам.

Законность спорного интереса — таков первый элемент правовой позиции.

Законны ли притязания и возражения лица, обратившегося за юридической помощью?

Основан ли спор­ный интерес на законе или он противоречит его предписани­ям?

Эти вопросы подлежат выяснению в первую очередь, для чего необходимо исследовать природу спорного правоотноше­ния, материально-правовую основу требований и возражений сторон.

Если в результате такого анализа обнаружится проти­воправность отстаиваемых клиентом требований либо возра­жений, а адвокат тем не менее

примет к своему производству это заведомо безнадежное дело, он совершит глубоко без­нравственный поступок, несовместимый с основными начала­ми адвокатской этики.

Не менее ответственным должно быть решение адвока­та, когда анализ cпорного правоотношения приводит его к не­гативному выводу об отсутствии

правовой позиции по делу, вследствие чего он отказывает в принятии поручения.

При этом следует учитывать значение для клиента решения адвоката не принимать участия в процессе.

Основываясь на суждении адвоката, не усматривающего в деле правовой позиции, кли­ент может отказаться от обращения в суд, что может

нанести серьезный, а порой и непоправимый вред его интересам.

Отсутствие закона, регулирующего спорное отношение, не является само по себе препятствием для принятия адвока­том поручения на ведение дела, так

как защита интересов клиента в гражданском процессе возможна также и путем применения закона, регулирующего сходные отношения (ана­логия

закона), равно как и на основе общих начал и смысла законодательства (аналогия права).

В подобной ситуации выяв­ление правовой позиции по делу может быть сопряжено со значительными трудностями, однако адвокат должен исполь­

зовать все возможные средства и способы для того, чтобы интерес клиента не остался неогражденным.

Вторым элементом правовой позиции является наличие необходимых доказательств по делу.

Недостаточно установить, что спорный интерес клиента основан на законе, сама законность притязаний либо возражений должна быть доказана.

Поскольку согласие адвоката на ведение гражданского дел в суде определяет принятие им на себя обязанности использовать предусмотренные законом

средства и методы в целях обе снования правоты своего доверителя, он должен предварительно удостовериться в наличии необходимых для этого средст доказывания.

Поэтому выявление правовой позиции по делу предполагает обсуждение вопроса о возможности представления доказательств в подтверждение тех

фактических обстоятельств, на которых основываются притязания и возражение клиента.

Особое значение имеет исследование адвокатом возможных средств доказывания с точки зрения их процессуальной допустимости, т. е.

дифференциации доказательств по их видам для использования в качестве средств подтверждения фактов.

При исследовании доказательственной стороны правовой позиции от адвоката требуется тщательный и глубокий анализ конфликтной ситуации,

большая осмотрительность и учет тенденций судебной практики, чтобы, с одной стороны, не упус­тить возможности использовать средства

доказывания, способные подтвердить сделку при несоблюдении письменной формы и, с другой стороны, не переоценить значение документов,

достаточных для доказывания определенных фактов, однако не свидетельствующих о наличии искомых прав и интересов.

Установив наличие доказательств, относящихся к делу и допускаемых законом для подтверждения искомых фактов, адвокат производит отбор

доказательственного материала с учетом достоверности фактов и доброкачественности средств доказывания.

Заведомо недостоверные доказательства ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны адвокатом при­емлемыми и представлены им суду.

Если адвокату известно о недоброкачественности средств доказывания, на которые рас­считывает клиент, либо о недостоверности тех фактов, на которых

он основывает свои притязания или возражения, он констатирует отсутствие правовой позиции по делу и отказы­вает в принятии поручения.

Это не только юридическая обя­занность адвоката, но и его нравственный долг как члена об­щественной организации, призванной законом содействовать правосудию.

Юридическая перспектива дела — третий элемент позиции

Анализ законности спорного интереса и строгий отбор доказательственного материала позволяют адвокату прийти к выводу о юридической перспективе дела.

Ведение адвокатом юридически безна­дежного дела не только влечет за собой для клиента беспо­лезные и притом невосполнимые расходы и бесцельную

трату времени, но и подрывает у суда доверие к адвокату, роняет достоинство и авторитет адвокатуры в целом.

Памятуя об этом, адвокат должен откровенно сообщить клиенту о неблагопри­ятной перспективе процесса, о слабых и ненадежных звеньях его

позиции и тех трудностях, с какими может быть сопряже­но доказывание фактических обстоятельств, лежащих в осно­вании его притязаний и

возражений, чтобы клиент мог ясно представить себе возможный ход дела и принять решение на­чать или продолжать его ведение в суде.

Конечно, оценка юри­дической перспективы дела неизбежно носит предваритель­ный характер.

При этом адвокат, предвосхищая судебное ис­следование, производит заранее анализ тех доказательств, которые будут выдвинуты перед судом, возможный

результат их проверки в ходе судебного разбирательства, вероятность подтверждения доказательственных фактов, взаимную связь между ними и

логический вывод о существовании обстоя­тельств, лежащих в основании спорного правового интереса.

Обсуждение вопроса о юридической перспективе дела предполагает строгий учет тенденций судебной практики по данной категории гражданских дел.

Правильно оценить веро­ятный финал судебного спора невозможно исходя только из законности спорного интереса и наличия необходимых доказа­тельств для его утверждения перед судом.

Если при этом не принимать во внимание складывающуюся линию судебной практики по разрешению споров определенной категории, оценка

юридической перспективы дела может оказаться по существу академической, а потому неверной.

При обсуждении вопроса о возможности принятия поручения по делу адвокат должен учитывать, что гражданское судопроизводство завершается не провозглашением решения, а его исполнением.

Конечная цель клиента по большинству гражданских дел (по искам о присуждении) состоит в реальном получении присужденного ему решением суда имущества или денег.

Поэтому, обсуждая юридическую перспективу дела, адвокат должен иметь в виду не только вероятность успешной защиты интересов клиента путем утверждения его правоты, перед судом и вынесения решения в его пользу, но и реальность исполнения решения суда.                          ;

Нравственный аспект дела как один из элементов правовой позиции подлежит обсуждению наряду с анализом юридических оснований для принятия поручения.

Установив законность спорного интереса, достаточность достоверных доказательств для его утверждения и защиты в суде и благоприят­ную

перспективу процесса, адвокат исследует нравственную основу заявленных требований и возражений, соответствие целей и намерений обратившегося за

помощью лица этическим воззрениям современного общества.

Прежде всего следует убедиться, что намерения клиента не вызывают никаких со­мнений с этической стороны, что цели, которые он преследу­ет в

процессе, нравственно оправданны и безупречны.

Для ад­воката как общественного деятеля принципиально недопусти­ма защита интересов, лишь формально основанных на законе, но этически

неоправданных, так. как в нашем обществе не может быть противоречия между требованиями нравственнос­ти и права.

Значение для дела имеют только юридические факты, т е. факты, с которыми закон связывает возникновение, изме­нение или прекращение правоотношений.

Только эти факты могут быть положены адвокатом в основание требований или возражений. Они, прежде всего, должны быть выяснены.

По­лученный в результате анализа материалов дела фактический состав сопоставляется с условиями правовой нормы.

Разработ­ка материально-правовой позиции предполагает проверку на­личия необходимых доказательств для подтверждения юриди­ческих фактов.

Право суда собирать доказательства по соб­ственной инициативе не снимает с адвоката профессиональ­ной обязанности подтвердить основания требований или воз­ражений.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить полноту и в то же время качество доказательственного материала.

Про­цессуальный закон представляет для этого широкие возмож­ности. Особое внимание следует обращать на правило о допу­стимости доказательств.

Адвокат не должен принимать пору­чение на ведение дела в суде, если отсутствуют доказатель­ства, допущенные законом для подтверждения фактического состава. Хотя в судебном заседании иногда бывают изменения в доказательствах.

Это, конечно, не означает, что адвокат не должен при­нимать поручение, когда считает правовой спор сомнитель­ным, а доказательства по нему не вполне достоверными.

Оценка адвоката лишь предположительна, поскольку она дается на основе материалов, которыми он располагает и на которые ему указывает клиент.

Полно и всесторонне установить все обстоятельства дела может только суд.

Адвокат должен объек­тивно выяснить сомнительные моменты в правовой позиции и указать на них своему доверителю.

Для принятия поручения по делу адвокату достаточно иметь уверенность в правовой позиции, основанной на предварительном отборе фактов.

Но следует иметь в виду, что эта «предварительность» ничего общего не имеет с приблизительным, ориентировочным или попросту небрежным выводом о том, какие нормы материаль­ного права подлежат применению.

Адвокат принимает поручение на ведение гражданского дела в тех случаях, когда:

 • обнаруживается отсутствие фактов, необходимых для обоснования требований или возражений доверителя;
 • основания требований или возражений не могут быть подтверждены доказательствами, допущенными законом для определенных правоотношений;
 • требования или возражения не охраняются законом.

Следует также рассмотреть вопрос о соображениях эти­ческого порядка, препятствующих принятию поручения на ведение гражданского дела.

Разрешая вопрос о возможности принятия поручения по этическим соображениям, адвокат, прежде всего, обращается к нормам действующего права. По­ручение на ведение дела не может быть принято адвокатом, когда:

 • в решении дела принимает участие должностное лицо, с которым он состоит в родственных (в свойстве) отношениях;
 • он по данному делу ранее оказывал юридическую по­мощь лицу, интересы которого противоречат интересам обра­тившегося, или участвовал ранее в деле в качестве судьи, прокурора, свидетеля, эксперта, переводчика или секретаря судебного заседания;
 • гражданское дело связано с уголовным делом, в котором он участвовал ранее в качестве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, лица, производящего дозна­ние, следователя, понятого или общественного обвинителя;
 • он находится в родственных (в свойстве) отношениях с адвокатом, который по тому же делу оказывает юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам об­ратившегося.

Эти правила, являясь правовыми нормами, вме­сте с тем содержат в себе и требования этического порядка, запрещая при указанных выше условиях принятие поручения по делу.

С момента принятия поручения на судебное представи­тельство адвокату следует вести досье по судебному делу. В нем находят отражение все материалы, имеющие правовое значение.

По сути дела, это рабочая копия судебного дела.

До­сье облегчает адвокату подготовку к судебному разбиратель­ству, в том числе изучение материалов дела, постановку и ре­шение процессуальных

вопросов, составление юридических бу­маг, разработку тезисов устных объяснений, помогает эффек­тивно защищать интересы доверителя в судебных инстанциях. Определение правовой позиции по делу

В состав досье обычно входят:

 • копии искового заявления и объяснения по делу или выписки из этих документов; Определение правовой позиции по делу
 •  выписки из приобщенных к делу документов или копии документов по сложным делам; Определение правовой позиции по делу
 • копии ходатайств, представленных в суд в письменном виде; Определение правовой позиции по делу
 • план или тезисы выступления по делу с указанием за­конов, нормативных актов, судебной практики, на которые адвокат должен сослаться в обоснование правовой позиции; Определение правовой позиции по делу
 • выписки из протокола судебного заседания и копии за­мечаний (если они были принесены); Определение правовой позиции по делу
 • копии решений суда или выписки из него; Определение правовой позиции по делу
 • копии принесенных адвокатом кассационных жалоб, объяснений на кассационные жалобы или протесты прокурора. Определение правовой позиции по делу

Составление досье относится к технической части работы адвоката, но это важный организационный момент адвокат­ской деятельности. Определение правовой позиции по делу