Обіг сільскогосподарських угідь

Юридична допомога, юридичний захист.Юридичні консультації. Телефонуйте зараз.

Обіг сільскогосподарських угідь — як вирішується питання

Обіг сільскогосподарських угідь

Обіг сільскогосподарських угідьЗважаючи на підвищення значення аграрного сектору в нашій державі, можливість відкриття земельного ринку набуває дедалі більшої ваги. Природно,

що народні депутати висувають свої ініціативи стосовно цього питання. Варто розібратись, які саме пропозиції заслуговують на підтримку, а від яких слід

відмовитись.

Купувати і продавати

Комітет з аграрного права та нерухомості і будівництва 23 лютого проведе круглий стіл, під час якого будуть обговорені ініціативи щодо обігу землі. Серед

них — проект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» (№5535).

Зокрема, передбачається, що набувачами ділянок такого призначення можуть бути фізичні особи, юридичні особи, зареєстровані за законодавством України,

територіальні громади (органи місцевого самоврядування) та держава (органи виконавчої влади). Також установлюється, що продаж сільськогосподарських

земель державної та комунальної власності здійснюється шляхом проведення електронних торгів. Водночас продаж ділянок, на яких розташовані об’єкти

нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, має здійснюватися без проведення електронних торгів.

Відчуження ж банками та іншими фінансовими установами ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у

рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводитиметься протягом одного року з дня набуття ділянок такими суб’єктами

на конкурентних засадах і теж шляхом проведення електронних торгів. Також у проекті зазначається, що у випадку невідчуження протягом року з моменту

набуття права власності відповідної ділянки Держгеокадастр може відчужити її на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів.

зміна цільового призначення землі може бути здійснена не раніше ніж через 3 роки

Варто звернути увагу на те, що відповідно до ініціативи зміна цільового призначення землі може бути здійснена не раніше ніж через 3 роки з моменту набуття права власності на неї.

Окремо встановлюється, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у заставу з метою забезпечення зобов’язань перед кредиторами, які не можуть виступати набувачами таких земель.

Особи ж, які набули у власність такі ділянки, але не мають на це права, зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття права власності.

Якщо ж сільськогосподарська земля з будь-яких причин не буде продана на електронних торгах протягом одного року з моменту її реєстрації як лота або

якщо вона не використовуватиметься за цільовим призначенням власником або користувачем на встановлених законом підставах, Держгеокадастр отримає

право від імені власника, без оформлення будь-яких уповноважуючих документів, укласти договір оренди або будь-який інший цивільного-правовий

договір, що передбачає передання ділянки в користування за цільовим призначенням третій особі на строк до одного року. При цьому Держгеокадастр

за укладення відповідного договору може отримати плату в розмірі 10% від суми
орендної плати за договором.

Територіальні обмеження

Водночас є намір установити обмеження щодо розміру ділянок, які можуть перебувати у власності. Так, фізичній особі у приватній власності буде дозволено

мати сільськогосподарські землі загальною площею до 500 га, крім набуття таких ділянок у спадщину. У разі успадкування (крім успадкування за законом)

та перевищення внаслідок цього загальної площі ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи, остання зобов’язана

протягом одного року з дня набуття права власності на такі угіддя привести обсяг загальної площі належних їй ділянок до 500 га шляхом відчуження «надлишку».

Також установлюється, що при набутті фізичною особою у власність земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 200 га, за договорами купівлі-продажу

така людина зобов’язана подати електронну декларацію та документи, які підтверджують законність доходів.

Ще одне обмеження полягає в тому, що загальна площа ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності юрособи

(незалежно від форми власності), з урахуванням площі ділянок осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 33% площі

сільськогосподарських угідь об’єднаної територіальної громади або району.

Відповідно до законопроекту відчуження

земель приватної власності дозволяється з 1 липня 2018 р. Юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, зможуть набувати ділянки

сільськогосподарського призначення у власність із 1 січня 2020 р., іноземці та особи без громадянства — з початку 2030-го.

Містить ініціатива й обмеження щодо ціни на землю. Так, до 2020 р. при відчуженні ділянки сільськогосподарського призначення її вартість не може бути

нижчою за 20 річних орендних плат, виходячи із середньої орендної плати у відповідному районі.

Передбачається також, що до початку 2020-го сільськогосподарські землі не зможуть передаватися до статутного (складеного) капіталу юрособи.

За що саме варто підтримати цей проект, які положення варто доопрацювати чи взагалі вилучити з документа?

особое мнение

Дмитро НІКОЛОВ,
юрист АО Spenser & Kauffmann:

— Положення законопроекту щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів з 1 липня 2017 р., а також визначення суб’єктного складу набувачів права власності на такі землі, безумовно, заслуговують на підтримку.

Водночас додаткового обґрунтування потребують положення щодо встановлення заборони на зміну цільового призначення ділянок протягом 3 років з моменту

набуття права власності, зокрема з огляду на фактичну деградацію земель. Більше того, запровадження вказаної заборони ускладнюватиме створення

необхідної інфраструктури в процесі консолідації земель.

Так само неоднозначною є заборона на внесення до 1 січня 2020 р. земельних ділянок до статутного капіталу вітчизняних юросіб, причому можливість набуття

ними прав на відповідні ділянки на підставі цивільно-правових договорів допускається.

Необхідно додатково подумати над установленням обмежень щодо площ земель, які можуть перебувати у власності фізособи. Адже такі норми є економічно таорганізаційно недоцільними, зумовлюють суттєві перешкоди для ефективного та рентабельного ведення господарської діяльності й обмежують закріплене ч.4 ст.41 Конституції право власності.

Неоднозначним є також положення про необхідність подання електронної декларації з документами, які підтверджують доходи особи, яка вирішила

придбати за договором купівлі-продажу ділянку понад 200 га. Це не узгоджується зі спеціальним законодавством щодо запобігання корупції. Обіг сільскогосподарських угідь

Так само викликають сумніви обмеження стосовно можливості ділянок сільськогосподарського призначення виступати предметом застави, суб’єктного

складу заставодержателів та способів звернення стягнення на такі ділянки в контексті інвестиційної привабливості останніх. Обіг сільскогосподарських угідь

Особое мнение 2

Максим МАКСИМЕНКО,
радник АО Spenser & Kauffmann:

— Норма щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення приватної власності з 1 липня 2018 р. прямо суперечить ч.4 ст.41

Основного Закону, відповідно до якої право приватної власності є непорушним. Тому мораторій на відчуження окремих категорій земель сільськогосподарського

призначення приватної власності має бути скасований якнайшвидше, або хоча б одночасно із запровадженням ринку земель державної та комунальної власності.

Крім того, з проекту слід вилучити запропонований порядок організації та проведення земельних торгів Кабінетом Міністрів, оскільки це суперечитиме ч.2

ст.14 Конституції. Негативні наслідки також матиме надання Держгеокадастру права передання ділянок приватної власності в користування за відсутності згоди

землевласників, якщо земельні ділянки не використовуються за цільовим призначенням, оскільки це пряме порушення права приватної власності. Те саме

стосується надання права Держгеокадастру відчужувати ділянки, які належать фінансовим установам, у випадку невідчуження останніми земель протягом року. Обіг сільскогосподарських угідь

Можуть виникнути ризики й щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення за відсутності в документі положень щодо її правового

забезпечення. Необхідно покласти край і спробам позбавити юридичних осіб, які стали власниками ділянок до набрання чинності законом, права на таку землю.

Для усунення черезсмужжя, малоземелля, дрібноземелля та інших негативних наслідків користування ґрунтами видається доцільним одночасне запровадження

обігу земель сільськогосподарського призначення та дієвих правових механізмів консолідації угідь. Загалом проект потребує доопрацювання та внесення змін з

урахуванням викладених пропозицій, що створить значно більше можливостей для досягнення обігу земель, залучення інвестицій в аграрну сферу. Обіг сільскогосподарських угідь

Допустимый срок содержания под стражей увеличен

Допустимый срок содержания под стражей. Юридическая помощь, юридическая защита, юридические консультации. Экспертизы, свидетели, потерпевшие. Звоните сейчас.

Допустимый срок содержания под стражей увеличен в отдельных случаях до 18 месяцев

Допустимый срок содержания под стражей.

Допустимый срок содержания под стражейСегодня, 23.02.2017 , Верховная Рада во время утреннего пленарного заседания приняла за основу проект Закона №5610 «О внесении изменений в Уголовный

процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства».

Так, изменениями предлагается:

 • установить, что в общий срок досудебного расследования не засчитывается срок ознакомления сторонами с материалами досудебного расследования;
 • увеличить допустимый срок содержания под стражей, в случаях совершения особо тяжких преступлений, до 18 месяцев — максимально;
 • в специальном судебном производстве, при наличии в нем других обвиняемых, по ходатайству прокурора судебное разбирательство осуществляется в судебном заседании в одном уголовном производстве;
 • установить, что общий срок досудебного расследования при объединении уголовных производств определяется:

1) в производствах, которые расследовались в один промежуток времени — путем поглощения меньшего срока большим;

2) в производствах, которые расследовались в разные промежутки времени — путем сложения сроков досудебного расследования по каждому из таких

производств, которые не пересекаются. При этом срок должен быть в пределах срока досудебного расследования преступления, которое предусматривает

наиболее длительный срок предварительного расследования с учетом возможности его продления;

Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в Переходные положения кодекса, тем самым притянуть к ответственности тех,

кто объявлен в межгосударственный или международный розыск и более 6 месяцев скрывается от органов следствия и

суда, а также тех, кто находится за пределами Украины, на временно оккупированной территории или в районе проведения АТО.

Юрий Луценко отметил, что заочное осуждение поможет наконец-то привлечь к ответственности тех, кто разграбил страну во время правления Януковича. Если

проект закона примут, то уже 10 марта начнется суд над Януковичем по обвинению в государственной измене.

Налогообложение наследства

Налогообложение наследства. Юридическая консультация, юридическая помощь, юридическая защита. Представительство в суде. Составление и подача документов в суд. Звоните сейчас. Харьков, Харьковская область

Налогообложение наследства

Налогообложение наследства.

Налогообложение наследства

23 февраля 2017 года ВРУ приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений».

На сегодняшний день нулевая ставка по уплате налога за оформление наследства распространяется только на первую очередь родства. В то время родные братья, сестры, бабка, дед, внуки платят 5% налога за оформление наследства.

Наиболее остро эта проблема стоит при оформлении наследства в сельской местности. Там уплата налога за получение имущества и плата за проведение оценки составляет в разы больше, чем реальная стоимость такого имущества.

Принятый документ упрощает процедуру оформления наследства для ближайших родственников, которые имеют право на наследование по закону.

Так, закон устанавливает, что налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются объекты наследия, которые наследуются не только лицами первой степени родства, но и второй.

Оценка объектов наследия с целью налогообложения для членов семьи наследодателя первой и второй степени родства не проводится.

Что касается стоимости подарков, то они облагаются налогом по нулевой ставке, если  получены лицом первой степени родства от дарителя — резидента.

Юридическая онлайн консультация

Юридическая онлайн консультация юриста, адвоката. звоните сейчас

Юридическая онлайн  консультация

Юридическая онлайн консультация
Юридическаая онлайн консультация

Предлагаем Вам задать вопрос адвокату, юристу онлайн на нашем сайте. Контактыне номера телефонов вверху сайта.

Если Ваша проблема не требует длительного анализа законодательства (сложная юридическая проблема), изучения юридических документов, то мы постараемся Вам ответить в рамках «юридической онлайн консультации».

Если на Ваш вопрос невозможно ответить сразу и в полном объеме, значит проблема скорей всего требует помощи адвоката либо юриста с детальным ее изучением.

Вы можете воспользоваться услугой платной онлайн консультации юриста, либо обратиться непосредственно к адвокату, юристу предварительно произведя запись на личный прием по телефону — для жителей Харькова и Харьковской области.

Список вопросов с которыми обращаются граждане для получения правовой помощи и защиты:

 1. Помощь адвоката или юриста
 • Налоговые споры
 • Автоадвокат
 • Семейные споры
 • Хозяйственные дела
 • Жилищные вопросы
 • Наследственные дела
 • Кредитные споры
 • Трудовые споры
 • Уголовные дела
 • Судебные дела
 1. Лицензирование хозяйственной деятельности
 • Образовательная лицензия
 • Медицинская лицензия
 • Лицензия на алкоголь и табак
 • Строительная лицензия
 • Лицензирование перевозок
 • Туристическая лицензия
 1. Помощь иностранцам
 • Вид на жительство
 • Разрешение на трудоустройство
 1. Защита интеллектуальной собственности
 • Регистрация товарного знака
 • Регистрация промышленных образцов
 1. Юридическое сопровождение бизнеса
 • Регистрация предприятия
 • Ликвидация предприятия

Правила пользования разделом «Юридическая онлайн консультация». соблюдение этих правил ускрит получение вами юридической онлайн консультации, квалифицировано и в полном объеме.

Юридическая онлайн консультация в Харькове и Харьковской области, а также и в других регионах Украины оказывается в тех сферах юридической практики, которая подкреплена конкретными судебными процессами и нашим в них участием.

Получить юридическая онлайн консультацию можно по таким областям юридического правоприменения и существующи х юридических практик:

 1. Авто,
 2. Авторское право,
 3. Армия,
 4. Банковская деятельность,
 5. Бухгалтерия,
 6. Возмещение ущерба,
 7. Выселение,
 8. Дарение/ дарственная,
 9. Долги,
 10. Доля,
 11. Закон,
 12. Жалоба,
 13. Жилье,
 14. Амнистия,
 15. Инфляция,
 16. ЖКХ,
 17. Защита прав потребителей,
 18. Заявление,
 19. Имею ли я право,
 20. Инвалидность,
 21. Договор,
 22. Компенсация,
 23. Вымогательство,
 24. Завещание,
 25. Покупка,
 26. Паспорт,
 27. Кредит,
 28. Доверенность,
 29. Ликвидация,
 30. Гражданство,
 31. Наследство,
 32. Ипотека,
 33. Алименты,
 34. Медицина,
 35. Трудовое право,
 36. Налоги,
 37. Недвижимость,
 38. Регистрация,
 39. Пенсия,
 40. Семейное право,
 41. Пошлина,
 42. Условно-досрочное освобождение,
 43. Право собственности,
 44. Приватизация,
 45. Срок давности,
 46. Страхование,
 47. Суд,
 48. Судебные исполнители,
 49. Юридические лица
 50. Физические лица
Бесплатная юридическая консультация по вопросам хозяйственного права

Юридическая онлайн консультация также может касаться и других категорий вопросов.

Юридическая онлайн консультация предоставляется, прежде всего, посетителям нашего сайта, имеющими возможность позвонить по номерам телефона указанных на сайте. 

Бесплатная юридическая консультация по семейному праву

Простые требования соблюдение которых рекомендуется:

 • более подробное описания сути Вашего вопроса
 •  город пользователя, задающего вопрос
 • ФИО, для удобства обращения

Юридическая онлайн консультация оказывается преимущественно в рабочие дни, но задать вопрос Вы можете в любое время суток.

Бесплатная юридическая консультация по трудовому и гражданскому праву
Бесплатная юридическая консультация  по уголовному праву

Бесплатная юридическая консультация Харьков

Бесплатная юридическая консультация Харьков. Юридическая помощь, защита. Представительство в суде. Составление и подача процессуальных документов в суд — заявлений, жалоб, исковых заявлений, иных документов правового характера.

Бесплатная юридическая консультация Харьков

Бесплатная юридическая консультация Харьков.

Бесплатная юридическая консультация Харьков

Вы можете получить бесплатную квалифицированную юридическую консультацию по вопросам, позвоните по телефонам указанным на сайте, этого достаточно, что бы консультация началась:

 1. Возврата банковских вкладов и выплат кредитов;
 2. Жилищных;
 3. Гражданских;
 4. Хозяйственных и трудовых вопросов;
 5. Наследование по закону и завещанию, очереди наследования, сроки рассмотрения документов и их перечень;
 6. Незаконное увольнение, конфликты на работе, оплата труда, социальная защита;
 7. Порядок и особенности оплаты алиментов;
 8. Расторжение брака в судебном порядке, права на детей;
 9. Споры с банком. Споры по поводу страхования;
 10. Земельное право. Споры, связанные с правом собственности;

Это не полный список вопросов по которым Вы можете прокуонсультироваться. Если вы обратитесь за правильной правовой позицией по делу ( криминальному),

захотите выяснить свои процессуальные и конституционные права, как применинить эти знания на всех стадиях уголовного процесса ( производства) на

досудебном следствии и в суде,  бесплатная юридическая консультация Харьков настоящая дорожная карта в вашем длинном пути.

И в органах дознания, и в органах досудебного следствия после бесплатных юридических консультаций вы сможете получить необходимый вам результат ( промежуточный) , коорый является не окончательным.

Напомним Вам, что все факты и обстоятельства вашего дела, ставшие известными, являются предметом адвокатской тайны и охраняются в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранительные органы ( полиция, прокуратура) не вправе опросить и допросить адвокта о сведениях ставшими извесными ему от его подзащитного.

Без ограничения во времени бесплатная юридическая консультация Харьков по уголовному праву даст Вам первое понимание куда, в каком направлении, необходимо двигаться, что бы положительно разрешить ваше дело в судебном разбирательстве.

Экспертизы, свидетели, потерпевшие — это небольшой круг вопросов, связанных с предоставлением юридической помощи и юридической защиты, работа по которому яваляется одной из наших специализаций.

Кроме уголовного судопроизводства, в гражданском процессе ( производстве) также бесплатная юридическая консультация Харьков поможет Вам в

определении ваших задач в юридическом плане для дальнейших жизненных  ситуаций.

Примерный список вопросов на юридическую консультацию ( исковых заявлений )

Примерный ( и неполный ) список исковых заявлений, зеркально отражающий консультации юридические и вопросы, которые актуальны повседневно, с

которыми обращаются граждане на личном приеме, через сайт, по електронной почте, по телефону, по скайпу:

 • Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів
 • Позовна заява про визнання шлюбу недійсним
 • Позовна заява про визнання шлюбного договору повністю недійсним
 • Позовна заява про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я
 • Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків
 • Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди
 • Позовна заява про визнання переважного права купівлі частки в спільній власності
 • Позовна заява про визнання договору недійсним, розірвання договору
 • Позовна заява про відшкодування збитків
 • Позовна заява про визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності
 • Позовна заява про поділ спільного сумісного майна подружжя

Гражданский процесс Украины

Гражданский процесс Украины. Юридическая помощь, защита. Юридическая консультация и разъяснения действующего законодательства. Составление и подача процессуальных документов в суд — заявления, исковые заявления, жалобы, иные документы правового характера.

Гражданский процесс Украины

Гражданский процесс Украины.

Гражданский процесс Украины

Гражданский процесс (судопроизводство) — это урегулированный нормами гражданского процессуального права порядок производства по гражданским делам, определяемый системой взаимосвязанных гражданских процессуальных прав и обязанностей участников процесса, которые реализуются в соответствующих гражданских процессуальных действиях, направленных на осуществлении правосудия по гражданским делам.

О гражданском процессе (судопроизводстве) следует говорить прежде всего как о порядке судебного рассмотрения и разрешения гражданских дел, который установлен нормами гражданского процессуального права. Законом установлены определенные правила поведения суда, с одной стороны, и иных субъектов процесса, с другой. Вполне понятно, что реализовать закрепленные в законе процессуальные права возможно через совершение определенных процессуальных действий, как то предъявить иск, подать апелляционную или кассационную жалобу и т. п.

Строгое соблюдение процессуального порядка при осуществлении правосудия должно обеспечить вынесения правильного судебного решения по гражданскому делу. Гражданский процесс (судопроизводство) складывается из ряда следующих друг за другом стадий (частей).

Стадии гражданского судопроизводства — это составные части единого гражданского процесса (судопроизводства), характеризующиеся общностью ближайшей процессуальной цели, имеющие специфическое содержание и соответствующее процессуальное оформление. Для каждой стадии характерна определенная совокупность процессуальных действий. Начало и окончание стадии оформляется соответствующим процессуальным документом.

Чаще всего выделяются следующие стадии гражданского судопроизводства:

1) возбуждение гражданского дела в суде;

2) подготовка дела к судебному разбирательству;

3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; Гражданский процесс Украины

4) апелляционное производство;

5) кассационное производство; Гражданский процесс Украины

6) пересмотр решений, определений, вступивших в законную силу в связи со вновь открывшимися и исключительными обстоятельствами; Гражданский процесс Украины

7) исполнительное производство. Гражданский процесс Украины

Наличие указанных стадий не означает, что любое гражданское дело обязательно должно пройти их все. Движение гражданского дела может быть завершено, например, на стадии разбирательства по существу в суде первой инстанции, миновав все остальные стадии. Гражданский процесс Украины

Возникает простой вопрос: зачем писать эти статьи на сайте? Резонно. Ответ также не замысловат. Для того, что бы Вы обратили внимание на контакты и

сделали действие — то есть просто позвонили для консультации. Задали свой вопрос. Напоминаем Вам, что консультация юридическая по телефону бесплатно.