Иск: взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Ведение дела в суде, составление и подача процессуальных документов в суд, юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Адвокаты. Звоните сейчас.

Взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей

Взыскиние с родителей алиментов на несовершеннолетних детей. Доказательства которые суд учитывает при опрелделении размера алиментов

это состояние здоровья ребенка, подтвержденное соответствующим медицинским учреждением, справка о доходах ребенка из налоговой инстекции,

либо опекунского совета, либо органов местного самоуправления.

Также учитывается доход семьи, в которой проживает ребенок, наличие отчима.

Нормы права применяемые при решение таких споров судами включают и «Декларацию прав ребенка» оглашенную Генеральной Ассамлеей ООН

20.11.1959 года, и «Конвенцию о правах ребенка» принятую резолюцией №44\25 Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 ( действует в Украине с 27.09.1991

года).

Заявления о взыскании алиментов подаются в суд по выбору истца ( ст. 110 ГПК Украины) либо по месту проживания ( регистрации ) ответчика, либо по своему

месту проживания.

При рассмотрении дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ( доч, сына) необходимо устанавливать: находится ли ребенок истицы ( истца ) на

содержании, учится сын и\или дочка, записан ли ответчик в свидетельстве о рождении отцом или матерью.

При решении споров о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка суд учитывает,  что заключение им брака не останавливает предусмотренного

законом обязательства содержать его до достижения совершеннолетия, а содержание ребенка, на которого взыскиваются алименты, в государственном

либо коммунальном учреждении охроаны здоровья, учебном либо в ином детском учреждении, — не является основанием для прекращения взыскания алиментов в

пользу того из родителей, з кем до этого проживал ребенок, если он использует их по целевому назначению. взыскиние с родителей алиментов на

несовершеннолетних детей.

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

[Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины)]

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є

малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За

домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння

злочину, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства,

прокуратури або суду, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем

заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

п.8

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть

пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за

останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за

останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред’являтися також за

місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом

нотаріуса, можуть пред’являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за

довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред’являтися за місцезнаходженням міністерства

або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114

цього Кодексу.

Бесплатная юридическая консультация по телефону

Юридическая консультация бесплатно от опытных адвокатов, юридическая помощь, юридическая защита. Ведение дела в суде. Составление и подача процессуальных документов.звоните сейчас.

Бесплатная юридическая консультация

Бесплатная юридическая консультация

Бесплатная юридическая консультация. Вы хотите отстоять свои законные права, вам нужна юридическая помощь квалифицированного специалиста, волнуют вопросы из области юриспруденции.

Бесплатная юридическая консультация осуществляется максимально удобным для вас способом в кратчайшие сроки по телефону, онлайн или при личной встрече.

Оказывает квалифицированную помощь в защите своих права как физическим, так и юридическим лицам.

Мы проводим:

  • полное сопровождение от начала и до конца разрешения спорной ситуации;
  • занимаемся представительством интересов в банковских учреждениях и фискальных органах, государственных учреждениях.

При этом юридическая консультация оказывается бесплатно. Благодаря этому вы можете уточнить вопросы, касающиеся действующего законодательства как нашей страны, так и ближнего зарубежья. Консультации проводят высококлассные юристы, являющиеся специалистами в своих отраслях права.

Мы отстаиваем законные права и свободы наших клиентов, представляя их интересы в государственных органах, учреждениях любого уровня и типа. Мы действуем в рамках действующего законодательства. Так-же осуществляем представительство интересов наших клиентов посредством доверенности на совершение юридически значимых действий – подписывать документы различного характера.

В перечень наших услуг входит так же содействие в сборе информации, доказательств по делам, которые помогут решить дело в вашу пользу на стадии разбирательства в суде, или на досудебной стадии. Помимо этого мы оказываем следующие юридические услуги:

  • осуществляем представительство интересов и защиту законных прав в суде и других государственных органах;
  • занимаемся составлением процессуальных документов: жалоб, кассаций, исковых заявлений и др;
  • подаем апелляции в суд в случае несогласия клиента с решением суда, обжалуем действия должностных лиц на стадиях судебного и досудебного разбирательства.

Помогаем отстоять свои права, в том числе, владельцам транспортных средств в различных жизненных ситуациях:

при совершении ДТП с вашим участием в любой роли,

при неправомерных действия сотрудника ДПС,

необоснованном наложении штрафа или его величине,

вымогательстве денежных средств со стороны представителей власти.

Квалифицированные юристы, оказывают полное содействие при разрешении вопросов  и споров с различными учреждениями и организациями, например страховыми компаниями, финансовыми органами, банками.

Бесплатная юридическая консультация онлайн – наиболее оперативный способ решить спорный вопрос с любыми учреждениями, организациями, гражданами.

Юридическая консультация онлайн – лучший способ быстро получить нужную информацию.

Получить ценный юридический советсовет вы можете находясь прямо в учреждениях и организациях, по дороге, в банке и тд.

В случае оказания помощи по уголовному делу мы оказываем юридическое сопровождение на всех стадиях уголовного процесса:

  • как на стадии предварительного следствия,
  • так и на стадии судебного разбирательства.

В случае неправомерных действий должностных лиц, мы поможем грамотно составить жалобу на неправомерные действия должностных лиц.

Юридическая консультация онлайн бесплатно осуществляется нашими адвокатами в кратчайшие сроки в соответствии с действующим законодательством.

При помощи нашей консультации вы сможете оперативно отреагировать в сложившейся ситуации, когда ваши права пытаются нарушить, или просто стоит наиболее быстро и грамотно действовать при данных обстоятельствах.

В современных условиях бесплатные юридические консультации в г. Харькове либо в Харьковской области, Украина станут лучшим помощником в разрешении спорных вопросов.

Бесплатная юридическая консультация

 

Адвокаты на юридическом рынке

Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты. Звоните сейчас.

Адвокаты на юридическом рынке: тренды, оценки, мнения

Адвокаты на юридическом рынке

Адвокаты на юридическом рынкеСостоялся VI Ежегодный осенний форум ААУ, на котором обсуждались актуальные тренды юридического рынка.

16 сентября, Ассоциация адвокатов Украины провела VI Ежегодный осенний форум под названием «Адвокатура Украины. Формула успеха».

Выводить такую формулу нужно было самостоятельно, анализируя доклады спикеров.

Адвокаты обсуждали тенденции рынка, правила консультирования бизнеса, сотрудничество с медиа, ситуацию с нарушением профессиональных

прав, возможности для продвижения и многое другое.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Тренды юридического рынка. Прогноз на будущее

Адвокаты на юридическом рынкеЮридический бизнес — это сфера услуг, поэтому, как и любой другой бизнес, зависит от состояния экономики в стране. После депрессивных 2014-2015 годов

в 2016-м наметился «осторожный оптимизм».

Клиенты готовы платить за юридические услуги, за обслуживание их новых проектов, отметил Станислав Скрипник, исполнительный партнер ЮФ «Лавринович и партнеры».

сайт укр нет, лига закон новости, лига нет новости, юрпрактика, юридична газета, юрлига, зиб, судебно-юридическая

О почасовой оплате Адвокаты на юридическом рынке

О почасовой оплате украинским юристам остается только мечтать — сохраняется устойчивая тенденция к переходу на альтернативные схемы вознаграждения.

Сейчас почасовая ставка уже является моветоном, отметил управляющий партнер АО «Arzinger» Тимур Бондарев, и пользуются ею не более половины

юристов, а то и меньше, хотя раньше почасово работали почти все. Клиенты начали тщательнее считать свои деньги и хотят платить юристу за конкретный

результат. Да и гонорары стали ниже, добавил С. Скрипник, к тому же, многие клиенты хотят платить только «гонорар успеха».

Еще одна актуальная тенденция — бизнес сокращает затраты на внешних консультантов, юрдепартаменты автоматизировали многие сервисы, пытаются

справиться собственными силами. И это плохо, считает С. Скрипник, ведь чаще всего у инхаус-юристов нет необходимого опыта и квалификации.

Падение популярности юридической профессии Адвокаты на юридическом рынке

Популярность юридического образования и профессии снизилась — наблюдается 20-30% спада поступающих в юридические вузы всего мира, рассказал Т.

Бондарев. Украина тоже не исключение, сейчас юридическое образование выбирают более осознанно, потому что у будущих студентов появилось

понимание сложности и всех недостатков профессии.

Одновременно сохраняется восприятие обществом адвокатов как «решал», неуважение к адвокатской профессии. При этом еще и гарантии адвокатской

деятельности не соблюдаются, сокрушается Т. Бондарев. Возможно, улучшить ситуацию поможет грядущее внедрение адвокатской монополии (которая, по

словам адвоката, вовсе не украинское изобретение, а мировая практика), одновременно это немного разгрузит суды.

В связи с внедрением адвокатской монополии судебная практика юрфирм получит рывок в развитии. Среди других перспективных практик эксперты

называют антимонопольную, уголовную (процессы становятся публичными, практика популярней, гонорары «уголовных» юристов растут), налоговое и

корпоративное структурирование, комплаенс, споры с банками. Клиентов юристы смогут получить из индустрий ИТ (дела, связанные с обысками),

аграрной, фармацевтики, энергетики, строительной отрасли. У юристов будут просить помощи по правильному оформлению бизнеса на членов семьи, по

выводу валюты за границу, например, для вложения денег в иностранную недвижимость (в том числе, поиск альтернативы офшорам) и т.п.

Юрбизнесу стоит ожидать и появления новых конкурентов на рынке — ведь вскоре уволенные судьи, прокуроры и другие правоохранители начнут создавать

индивидуальные практики или юридические компании. А связей и опыта у них предостаточно…

Инхаус-юрист и внешний советник: как не разочароваться

Адвокаты на юридическом рынкеКак уже говорилось выше, бизнес сократил расходы на внешних юристов, увеличив нагрузку на собственных юрисконсультов. И это не нравится ни

юрисконсультам, ни юрфирмам, более того — даже может навредить бизнесу, ведь, как предупреждает народная мудрость, скупой платит дважды. И даже

несмотря на то, что благодаря дерегуляции и доступности админуслуг инхаус-юристы наловчились сами справляться со многими заданиями, внешние

советники все же необходимы бизнесу. Так считают сами юрисконсульты предприятий, которые пришли рассказать адвокатам о правилах

сотрудничества.

Предмет юридического аутсорсинга Адвокаты на юридическом рынке

Руководитель управления правового обеспечения SOCAR Energy Ukraine Михаил Третьяков отметил, что сейчас чаще всего предметом для

юридического аутсорсинга становятся сложные, часто практически бесперспективные кейсы.

Также внешних юристов нанимают в связи с рейдерскими захватами, обысками, налоговыми проверками.

Чем больше рисков для бизнеса, тем больше его собственник склоняется к тому, чтобы нанять именно внешнего юриста с

соответствующим опытом. Инхаусам не дают «тренироваться» на действительно сложных, кризисных ситуациях.

Нанять внешнего юриста — процесс непростой, и юрдепартамент предприятия принимает в нем непосредственное участие. Имея опыт в этом деле, М.

Третьяков назвал ошибки внешних юристов. Так, юрфирмы часто не называют конкретные сроки и бюджет решения проблемы клиента, да еще и в процессе

могут повысить ставки или нарушить все дедлайны. Не нравится бизнесу и то, что внешние юристы могут без согласования привлечь к делу третьих лиц,

разгласить конфиденциальную информацию и т.п.

Репутационные риски Адвокаты на юридическом рынке

И снова — проблема почасовой оплаты труда юриста. Если вас привлекают как внешнего советника, «снизойдите» до клиента и посчитайте общий

бюджет, советует директор юрдепартамента «New products group» Александр Петриченко. Бизнесу важно понимать затраты, риски, сроки.

Впрочем, более важными для клиента являются не денежные риски, а репутационные — это тоже учитывается при выборе внешнего юриста.

Также инхаусы просят внешних консультантов быть дружественными, сотрудничать с ними в решении кейсов, вместе работать на общий позитивный результат.

Кстати, в связи с введением адвокатской монополии бизнесу вскоре придется еще чаще раскошеливаться на адвокатов для участия в судебных процессах.

Или же нанимать в штат инхаусов с адвокатскими свидетельствами.

Со своей стороны, управляющий партнер «Dmitrieva & Partners» Ольга Дмитриева отметила, что у внешних юристов также бывают проблемы

с инхаусами. И даже советует адвокатам отказаться от сотрудничества,

например, если инхаус клиента непрофессионален и недоброжелателен, или просит «откат». Лучше отказаться от такого сотрудничества — возможно,

клиент даже скажет вам «спасибо» и в будущем придет к вам с новым кейсом. Но, как показывает практика, обычно внешние консультанты находят взаимопонимание с юрдепартаментом и клиентом.

Пиар и продвижение Адвокаты на юридическом рынке

Довольно большая часть Форума была посвящена продвижению юруслуг, пиару и маркетингу. Адвокаты на юридическом рынке

Несомненно, адвокатам и юрфирмам важно как можно ч чаще публиковаться в СМИ, в том числе юридических, — это формирует узнаваемость, а значит, повышает гонорары. Адвокаты на юридическом рынке

При этом важно не просто мелькать в медиа, а давать действительно профессиональные комментарии и писать грамотные статьи. Адвокаты на юридическом рынке

Иначе можно заработать разве что негативные отзывы. Адвокаты на юридическом рынке

Журналисты, которые выступали перед адвокатами, советовали им идти в ногу со временем и не ждать запросов от СМИ, а мониторить актуальные новости и

самостоятельно связываться с редакциями, предлагая свои комментарии для публикации. Адвокаты на юридическом рынке

Несомненно, большим юрфирмам пиариться проще — у них есть соответствущие сотрудники, собственные сайты и т.д. Адвокаты на юридическом рынке

Намного сложнее самозанятому адвокату, который все же хочет присутствовать в Интернете. Адвокаты на юридическом рынке

В частности, эксперты советуют им не тратиться на полноценный сайт, а пиариться через соцсети, вести ютуб-влоги, а также создать landing page

(страницу, на которой указать всю информацию о себе и форму связи). Адвокаты на юридическом рынке

Бизнес-тренер Олег Бугай рекомендует разместить на такой странице также отзывы клиентов, четко указать профессиональные преимущества и т.п. Адвокаты на юридическом рынке

Еще один совет от управляющего партнера ЮФ «Профит-Консул» Алексея Кравченко — сделать электронное пособие на актуальную тему (например, как

вести себя при налоговой проверке), которое посетитель сайта сможет бесплатно скачать, оставив взамен свой электронный адрес. Адвокаты на юридическом рынке

База таких адресов — просто клад, ведь на них можно делать свои рассылки, привлекая клиентов. Адвокаты на юридическом рынке.

Формула успеха Адвокаты на юридическом рынке

И все-таки, какая формула успеха для рынка юридических услуг? Все америки уже открыты: нужно иметь знания и опыт в актуальных

практиках, предоставлять качественные услуги клиентам (в том числе бизнесу), грамотно пиариться. Адвокаты на юридическом рынке.

Конечно же, за этими банальными словами — титанический труд, большие знания и талант. Адвокаты на юридическом рынке.

А главное, о чем, не сговариваясь, упомянули почти все спикеры, — это доверие. Адвокаты на юридическом рынке.

Именно на взаимном доверии строятся продуктивные отношения между адвокатом и клиентом, между внешним советником и инхаусом, между

партнерами юрфирмы и рядовыми юристами, между юристом и журналистом. Адвокаты на юридическом рынке.

Юридический рынок Украины — на пороге больших изменений, и вскоре мы увидим, воспользуются ли юристы этой формулой успеха. Адвокаты на юридическом рынке.

Cобственник вправе истребовать свое имущество

Cобственник вправе истребовать свое имущество. Юридическая консультация, помощь, защита. Харьков, область. Адвокаты, юристы. Представительство в суде.

Cобственник вправе истребовать свое имущество

Cобственник вправе истребовать свое имущество
Cобственник вправе истребовать свое имущество

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что в соответствии с ч. 2 ст. 152 ЗК собственник земельного

участка или землепользователь может требовать устранения всяких нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не связаны с лишением права

владения земельным участком, и возмещения причиненных убытков.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 29 июня 2016 года №6-1376ц16.

Так, в соответствии со ст. 387 ГК собственник вправе истребовать свое имущество от лица, незаконно, без соответствующего правового основания

завладевшего им.

Ст. 330 ГК установлено, что в случае, если имущество отчуждено лицом, не имевшим на это права, то добросовестный приобретатель приобретает право

собственности на него, если в соответствии со ст. 388 ГК имущество не может быть истребовано у него.

Ст. 396 ГК установлено, что лицо, имеющее вещное право на чужое имущество, имеет право на защиту этого права в соответствии с положениями главы 29 ГК, в

т.ч. и на истребование этого имущества от добросовестного приобретателя.

Cобственник вправе истребовать свое имущество

Истребование земельных участков из владения получателей и возврат их в собственность

К спорным правоотношениям об истребовании земельных участков из владения получателей и возврата их в собственность государства подлежит применению

статья Первого Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Первый протокол, Конвенция), согласно которой каждое

физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в

интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Предыдущие положения не ограничивают

права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием

собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов. Cобственник вправе истребовать свое имущество.

Практика ЕСПЧ-наработаны три критерия

Согласно установившейся практики ЕСПЧ (среди многих других — решение ЕСПЧ по делам «Спорронг и Леннрот против Швеции» от 23 сентября 1982 года,

«Джеймс и другие против Соединенного Королевства» от 21 февраля 1986 года, «Щекин против Украины» от 14 октября 2010 года, «Серков против Украины»

от 7 июля 2011 года, «Бывший король Греции и другие против Греции» от 23 ноября 2000 года, «Булвес» АД против Болгарии» от 22 января 2009 года,

«Трегубенко против Украины» от 2 ноября 2004 года, «East / West Alliance Limited» против Украины» от 23 января 2014 года), наработаны три критерия,

которые следует оценивать на предмет совместимости меры вмешательства в право человека на мирное владение имуществом с гарантиями ст. 1 Протокола, а именно:

— является ли вмешательство законным; Cобственник вправе истребовать свое имущество.

— преследует ли оно «общественный», «публичный» интерес; Cобственник вправе истребовать свое имущество.

— является ли такая мера (вмешательство в право на мирное владение имуществом) пропорциональной определенным целям. Cобственник вправе истребовать свое имущество.

Cобственник вправе истребовать свое имущество

ЕСПЧ констатирует нарушение ст. 1 Протокола, если хотя бы один из критериев не будет соблюден. Cобственник вправе истребовать свое имущество

Принятие решения о передаче в частную собственность земли государственной или коммунальной собственности лишает украинский народ

в целом (ст. 13 Конституции) или конкретную территориальную общину правомочий собственника земли в том объеме, который позволяет ее статус

как земли соответственно государственной или коммунальной собственности. Cобственник вправе истребовать свое имущество

В этом контексте в сфере земельных правоотношений важную роль играет конституционный принцип законности приобретения и реализации

права собственности на землю в сочетании с соблюдением принципов правового порядка в Украине, в соответствии с которыми органы

государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и

способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (статьи 14, 19 Конституции). Cобственник вправе истребовать свое имущество

Итак, правоотношения, связанные с выбытием земель из государственной или коммунальной собственности, составляют «общественный»,

«публичный» интерес, а незаконность (если будет установлена) решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, на

основании которого земельный участок выбыл из государственной или коммунальной собственности, такому общественному интересу не отвечает. Cобственник вправе истребовать свое имущество.

Защита права на мирное владение имуущества

Ст. 1 Протокола гарантирует защиту права на мирное владение имуществом лица, которое законным путем, добросовестно приобрело имущество в

собственность, и для оценки соблюдения «справедливого баланса» в вопросах лишения имущества имеют значение обстоятельства, по которым имущество

было приобретено в собственность, поведение лица, из собственности которого имущество истребуется. Cобственник вправе истребовать свое имущество.

Согласно практике ЕСПЧ (например, решение от 8 июля 1986 года в деле «Литгоу и другие против Соединенного Королевства»), одним из

элементов соблюдения принципа «пропорциональности» при вмешательстве в право человека на мирное владение имуществом является предоставление

ему справедливой и обоснованной компенсации. Cобственник вправе истребовать свое имущество

Поэтому, покупатель, у которого изымается имущество, не лишен возможности ставить вопрос о возмещении причиненного ущерба на основании ст. 661 ГК,

которая устанавливает, что в случае изъятия по решению суда товара у покупателя в пользу третьего лица по основаниям, возникшим до продажи

товара, продавец должен возместить покупателю причиненные ему убытки, если покупатель не знал или не мог знать о наличии этих оснований. Cобственник вправе истребовать свое имущество.

Предварительная юридическая консультация адвоката

Юридическая помощь по ведению дела в суде, юридическая защита от обвинения. Юридическая помощь и юридическая защита по делам о преступлении против собственности. Кража, грабеж, разбой, похищение путем демонтажа и иным способом, вымогательство, мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

незаконное проникновение в жилище ук украины
кража со взломом статья украина
статья 233 ук украины
проникновение со взломом украина
незаконное проникновение в частную собственность украина
статья 162 административного кодекса украины
194 ук украины
статья 185 ук украины часть 1

Предварительная юридическая консультация юриста

Юридическая помощь по ведению дела в суде, юридическая защита от обвинения. Юридическая помощь и юридическая защита по делам гражданско — правового характера. Право собственности в судебном порядке.

признание права собственности на дом через суд

признание права собственности на дом без документов

признание права собственности на квартиру через суд

признание права собственности на недвижимое имущество

признание права собственности через суд

иск о признании права собственности образец

признание судом права на недвижимость

иск о признании права собственности это

Спецконфискация по новому

Юридическая помощь, юридическая защита, юридическая консультация. Ведение дела в суде профессиональными адвокатами. Составление и подача процессуальных документов.

Спецконфискация

Спецконфискация

Спецконфискация. Кабинет министров Украины подготовил новый вариант закона о спецконфискации. Министерство юстиции сообщает, что

документ направляли в европейские институции и получили положительные заключения.

Закон о спецконфискации уже не раз вызывал бурные обсуждения. В парламент вносилось три законопроекта, было восемь голосований, но ни

одного результативного. И вот подготовлен новый законопроект. В чем же его отличия от предыдущих аналогичных документов? Спецконфискация

Кравец о спецконфискации Во-первых, действие этого документа будет распространяться только на тех бывших чиновников, которые

находятся под следствием более полугода. Во-вторых, предполагается, что закон будет действовать только до 1 января 2017 года. Третье отличие этого проекта

от его предшественников — процесс взыскания необоснованных активов будет происходить в гражданском производстве, а не в рамках

уголовного производства.

Так, согласно новой редакции этого законопроекта, прокурор будет подавать гражданский иск, а ответчик будет доказывать в судебном порядке, что активы

были приобретены легальным путем.

Также следует отметить, что механизм спецконфискации теперь предполагается применять к ограниченному кругу активов. Это деньги на счетах, ценные бумаги

и валютные ценности. Подать иск сможет только генпрокурор или руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мнения экспертов

По поводу этого документа в экспертной среде уже сложилось определенное мнение.

Так, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец полагает, что «это является рейдерством под видом национализации имущества.

То есть через своеобразную национализацию, вот эту спецконфискацию, имущество просто будет переходить из одних рук в другие. Смысл

самой процедуры такой: если какому-то лицу предъявили обвинения в преступлении, в дальнейшем его просят сообщить о задекларированных

доходах, которые позволяли ему приобрести то или иное имущество.

И тут возникает вопрос, если человека посадить в тюрьму, как он будет представлять документы, подтверждающие наличие задекларированных доходов и подтверждающие его невиновность.

Поэтому в случае, если лицо, находящееся под арестом, не сможет объяснить происхождение этого имущества, его предлагают изъять в бюджет. Но при этом

сама процедура, как конфискации, так и дальнейшей продажи четко не выписана». Спецконфискация

Политолог Василий Мокан, считает, что причины такого ажиотажа вокруг этого законопроекта лежат в экономической плоскости. «Народный фронт» преследует две цели.

О целях законопроекта

Первое — это то, что в бюджете на нынешний год правительство Яценюка заложило 40 миллиардов гривен на оборону, которых реально нет и которые

должны быть получены в результате закона о спецконфискации, и 1,5 миллиарда долларов Януковича, которые сейчас арестованы, должны были пойти на оборону.

То есть фактически в бюджет заложены средства, которых физически не было. Поскольку закон еще не приняли — дыра в 40 миллиардов, такой дефицит бюджета.

Поэтому, возможно, закон будет принят на ближайшей пленарной неделе, но есть основания считать, что эти средства не успеют до конца бюджетного года освоить. Тогда их заложат в бюджет следующего года.

Вторая цель, которую преследует «Народный фронт» и так называемая группа Пашинского, — чтобы таким образом завуалировать конфискованные

нефтепродукты Курченко, в отношении которых была в СМИ информация об определенных спекуляциях. Возможно, это попытка замести

следы того, что было сделано в предыдущее время. Если там есть злоупотребления, это вопрос к НАБУ, а не к депутатам и не к правительству»,  —

сказал в своем комментарии радио «Голос Столицы». Спецконфискация

Несмотря на заявления правительства, и в частности министра юстиции Павла Петренко, что этот законопроект получил одобрение

международного сообщества и не содержит тех недостатков, в которых его упрекали ранее, к самому документу все же остается ряд вопросов. И первое —

для чего он все-таки нужен.

Здесь сложно не согласиться с мнением Ростислава Кравца, который уверен, что «цель закона абсолютно не касается возврата средств в страну. Кроме того,

со времен Павла Лазаренко уже прошло достаточно времени, и украинские граждане уже убедились, что деньги возвращены не будут. Спецконфискация

Речь идет исключительно о переделе собственности под видом этой спецконфискации». Спецконфискация

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования, если полный текст решения направлен слишком поздно

Суд должен восстановить срок апелляционного обжалованияСуд должен восстановить срок апелляционного обжалования. Если полный текст не направлен в течение срока на апелляционное обжалование, это

обстоятельство может быть основанием для восстановления срока на обжалование.

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 7 сентября 2016 года рассмотрел дело 6-1250цс16 по иску «Пиреус Банк

МКБ» к должнику и поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору.

Банк просил пересмотреть отказ в открытии апелляционного производства в связи с пропуском сроков.

При рассмотрении ВСУ пришел к выводу, что в случае, если несоблюдение сроков апелляционного обжалования было обусловлено действиями

(бездействием) суда первой инстанции, в частности, лицу не направлена в течение срока на апелляционное обжалование копия полного текста решения

суда первой инстанции, то это обстоятельство может быть основанием для восстановления срока на апелляционное обжалование — по заявлению

лица, оспаривающего судебное решение.

В пересматриваоемом деле, постановляя определение об отказе в открытии апелляционного производства, суд апелляционной инстанции, с выводами

которого согласился кассационный суд, не обратил внимания на то, что по вине суда банк не получил полного текста обжалуемого судебного решения в связи с

чем он был лишен права определиться с необходимостью подачи апелляционной жалобы и ее мотивации, что является требованием статьи 295 ГПК, а потому

апелляционный суд пришел к преждевременному выводу об отказе в открытии апелляционного производства. Суд должен восстановить срок апелляционного обжалования.