Отказ в регистрации

Правова допомога та захист. Юридичні консультації фахівців в галузі права. Представництво в суді. Телефонуйте негайно

Отказ в регистрации

Отказ в регистрации.

Отказ в регистрацииУ разі відмови в реєстрації декларації та повернення її для виправлення недоліків вона

не може вважатися поданою та бути підставою для притягнення до відповідальності.

До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 2 червня 2015 року №816/6496/13а. Читать далее «Отказ в регистрации»

Задержали судью

Юридическая помощь и защита в уголовном процессе, досудебном следствии. Защита интересов потерпевших. Апелляционное и кассационное обжалование приговоров суда. ЕСПЧ. Консультация бесплатно. Звоните сейчас.

Задержали судью

Задержали судьюЗадержали судью. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили

и задержали судью Жидачевского районного суда Львовской области во время получения неправомерной выгоды (взятки) в размере более 37 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро уличили в получении взятки судью местного суда

одного из районов Львовской области, сообщает пресс-служба управления СБ Украины этого региона.

Сотрудники спецслужбы задокументировали в помещении суда получение судьей от посредника адвоката суммы в $1500. Как отмечает пресс-служба

НАБУ, судья в течение 27-28 января путем вымогательства получил через посредника (адвоката) указанные средства за смягчение приговора.

В ходе проведения следственных действий посредник задержан на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное

производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Статья 208 Уголовного процессуального Кодекса

Затримання уповноваженою службовою особою

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або

особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

{Частину першу статті 208 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне

покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав

обов’язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу. Задержали судью

4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення,

показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до

положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом. Задержали судью

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу,

зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати

особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого.

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору. Задержали судью

6. Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук

та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Задержали судью

Источник: http://delo.ua/ukraine/antikorrupcionnoe-bjuro-zaderzhalo-chetvertogo-sudju-311210/?utm_campaign=traqli&utm_source=traqli&utm_medium=traqli&source=traqli © delo.ua

Инструкция по внесению судебных решений в ЕГРСР

Раздел долговых обязательств супругов, наследование доли в общем имуществе супругов, споры о фиктивном браке, международная кража детей, юридическая помощь и защита, представительство в суде, консультации бесплатно и не ограничено во времени. Звоните сейчас.

Инструкция по внесению судебных решений в ЕГРСР утверждена

инструкция

Инструкция определяет порядок подготовки, направления, приема, обработки, обнародования и хранения электронных копий судебных решений в Едином государственном реестре.

Государственная судебная администрация Украины приказом от 16 января 2016 года № 9 утвердила Инструкцию по подготовке и направлению, приему и обработке, обнародованию и хранению электронных копий судебных решений в Едином государственном реестре судебных решений. Приказ вступает в силу с 1 февраля 2016 года.

Электронная копия судебного решения

Электронная копия судебного решения — составленный в суде в виде электронных данных идентичный судебному решению по документарной информации и реквизитам электронный документ, заверенный электронной цифровой подписью лица, подписавшего указанное решение, который может быть преобразован электронными средствами в визуальную форму.

Инструкция определяет порядок подготовки и отправки копий судебных решений судом, приема и обработки электронных копий судебных решений администратором Реестра, обнародования и хранения электронных копий судебных решений в Реестре его администратором.

Электронная копия судебного решения (процессуальный документ, который подлежит внесению в Реестр — приговор, решение, постановление, определение, приказ и т.д.) изготавливается судом с применением встроенного редактора автоматизированной системы документооборота суда. Определены регистрационные сведения, которые формируются для каждой электронной копии автоматизированной системой документооборота суда.

типы документа

Электронная копия судебного решения (тип документа: «Определение», «Отдельное определение», «Решение», «Приговор», «Постановление», «Судебный приказ»), а также электронный документ с типом «Особое мнение судьи» переводится судьей в состояние «Оригинал», удостоверяется электронной цифровой подписью судьи и направляется в Реестр в соответствии с требованиями Инструкции пользователя автоматизированной системы документооборота суда.

Электронные копии направляются в Реестр не позднее следующего дня после изготовления и подписания документов. инструкция

При передаче в Реестр электронных копий судебных решений, выносимых судьями, которые потеряли возможность их подписания собственной

электронной цифровой подписью (освобождение от должности, прекращение полномочий, болезнь, отпуск и т.д. ), председатель суда определяет судей

(работников аппарата суда), которые будут наделены полномочиями подписывать эти копии. Инструкция

режимы

Просмотр решений в режиме полного доступа (полученные администратором Реестра копии от суда, с применением специализированного

программного обеспечения, обрабатываются в автоматическом режиме) обеспечивается не позднее следующего рабочего дня с даты его включения в

Реестр. Инструкция.

Просмотр в режиме общего доступа (без персональных данных) обеспечивается не позднее следующего рабочего дня после его изготовления

(ответственное лицо администратора Реестра обрабатывает в порядке очередности поступления текст электронной копии судебного решения с

целью предотвращения идентификации физического лица и разглашения сведений, которые не могут быть открыты для общего доступа). Инструкция.

Утвержден перечень сведений, позволяющих идентифицировать ряд физических лиц, которые должны быть заменены. инструкция

К сведениям, не предоставлямым в публичном доступе, также относятся адреса и телефоны. Инструкция.

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Юридическая консультация. Прием граждан. Юридическая помощь, юридическая защита. Адвокаты, юристы. Составление и подача процессуальных документов в суд и иных ддокументов правового характера.

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию с виновников аварииПотерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию с виновников аварии ( Верховный суд

разрешил ), даже если они имеет полис ОСАГО и «посылают» пострадавшего в страховую компанию.

Участники рынка считают, что суд подрывает основы «автогражданки», предусматривающие запрет подавать иски к

застрахованному виновнику ДТП, если размер выплаты меньше лимита по ОСАГО.

Но при этом страховщики признают, что судебный прецедент может подтолкнуть автовладельцев к более осознанному выбору страховщика.

Виновник заплатит все

Верховный суд Украины (ВСУ) разрешил потерпевшему требовать компенсацию от виновника ДТП, говорится в его постановлении от 23 декабря 2015 года.

Такое решение ВСУ принял по итогам рассмотрения заявления СК «Арсенал Страхование».

Страховщик требовал пересмотреть определение Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам от 30 июля.

История простая. Химический завод «Гедеон Рихтер» застраховал в 2011 году автомобиль марки Suzuki в СК «Арсенал Страхование».

После чего в 2012-м автомобиль столкнулся с автомобилемВАЗ. «Арсенал Страхование» по договору КАСКО отремонтировала транспорт завода «Гедеон

Рихтер» и направила иск на 13,9 тыс. грн с требованием компенсировать ущерб к водителю автомобиля ВАЗ, которого суд признал виновным в ДТП.

Однако суды всех инстанций, включая Высший спецсуд, отклонили иск.

Они руководствовались тем, что поскольку у водителя ВАЗ был полис СК «Лафорт», компенсировать ущерб должен был этот страховщик, а не водитель.

В компании «Арсенал Страхование» говорят, что судились с водителем, поскольку «Лафорт» была признана банкротом.

«Поэтому привлекать их в качестве участника процесса не было смысла», – уверена директор юридического департамента СК «Арсенал Страхование» Татьяна Данилова.

Согласно законодательству, если ответственность водителя транспортного средства перед третьими лицами застрахована, но его страховщик

обанкротился, то ущерб, причиненный таким водителем, должно оплачивать Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Но только если эти требования были включены в реестр кредиторов в ходе банкротства СК.

В этом же конкретном случае «Арсенал Страхование» не имела подтверждения, что виновник ДТПзастрахован в СК«Лафорт».

«База МТСБУ по номеру транспортного средства виновного лица не показывала ни одного заключенного полиса, хотя в детализированной справке

ГАИ было отмечено, что виновное лицо застраховано в этой СК», – объяснила Татьяна Данилова.

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию с виновников аварииВСУ отменил решения нижестоящих судов по этому делу и обязал взыскать 13,9 тыс. грн страхового возмещения и расходы по оплате судебного сбора на сумму 2,1 тыс. грн с виновникаДТП.

«Страховщик, который выплатил страховое возмещение, вправе самостоятельно выбирать способ защиты своего права, в частности право

требования к виновному лицу о взыскании средств в размере выплаченного возмещения» – к такому выводу пришли судьи.

Ломая традиции

Своим решением ВСУ перечеркнул всю практику существования «автогражданки» в Украине.

Ранее суды ссылались на ст. 1194 Гражданского кодекса: «Лицо, которое застраховало свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности

страховой выплаты (страхового возмещения) для полного возмещения причиненного им ущерба, обязано уплатить потерпевшему разницу между

фактическим размером ущерба и страховой выплаты (страхового возмещения)».

Ссылка на эту статью позволяла им запрещать страховщикам требовать денежную компенсацию непосредственно с виновника ДТП, если сумма потерь

потерпевшего меньше лимита выплаты по ОСАГО: сейчас это 50 тыс. грн потерь по имуществу и 100 тыс. грн – ущерба здоровью и жизни.

Виновника ДТП можно было привлекать к ответственности в других случаях.

«Компания подает иск к виновнику ДТП, если у него не было полиса страхования», – приводит пример начальник управления по правовым

вопросам СК «Альфа Страхование» Алексей Шевкопляс.

«Если существуют спорные вопросы (например, по номеру транспортного средства не обнаружено полисов, но в справке ГАИ указано, что полис был

заключен), то в таком случае наша компания привлекает эту компанию к делу в качестве третьего лица.

И если виновное лицо предоставляет в суде копию заключенного полиса и оказывается, что в базе МТСБУ была ошибка, то мы привлекаем СК виновного лица уже в качестве ответчика», – уточняет Татьяна Данилова.

Она утверждает, что подача иска к виновнику ДТП в их практике случалась только с компанией «Лафорт».

«Перед ее банкротством даже МТСБУ 7 марта 2013 года рекомендовало воздержаться от заключения договоров ОСАГО с СК «Лафорт», поскольку выполнение обязательств по таким договорам, по мнению МТСБУ, сомнительно.

За этой компанией числилось большое количество полисов, которые были заключены, но не действовали», – объясняет Татьяна Данилова.

Придется платить из своего кармана виновнику ДТП также в случае, если спровоцированная им авария оказалась не страховым случаем. Например, если водитель был за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или грубо нарушил правила дорожного движения.

С виновных спрос выше

Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию.Вердикт судей может повлиять на рынок ОСАГО. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Решение ВСУ полностью разрушает систему страхования ОСАГО, делая ненужным

профильный закон, МТСБУ и страховщиков», – считает председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Он предупреждает, что теперь страховщики и потерпевшие смогут требовать денежную компенсацию непосредственно с виновников ДТП. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

А они в последующем не будут иметь права компенсировать затраты ни в СК, ни в МТСБУ. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Нормами законодательства предусмотрено, что возмещение по ОСАГО может получить только потерпевший», – уточняет он.

Потерпевшие в ДТП  положительный момент

Правда, в прецеденте есть и положительный момент: он может заставить водителей более тщательно подходить к выбору страховой компании. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

«Потерпевший не должен страдать из-за того, что другой участник дорожного движения выбрал недобросовестного страховщика. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Поэтому при покупке полиса «автогражданки» будет подниматься вопрос надежности страховой компании», – считает директор юридического

департамента СК «PZU Украина» Василий Зубач. Потерпевшие в ДТП взыскивают денежную компенсацию

Виктория Руденко

Юридическая помощь, защита

Советы юриста: Как добиваться перерасчета за отопление

Консультации бесплатно. Составление и подача процессуальных документов в суд. Помощь и защита прав , свобод и интересов в судах всех инстанций — первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции, ВСУ, ЕСПЧ. Споры в суде — мы были вчера, мы есть сегодня, мы будем завтра.Звоните сейчас.

Советы юриста

советы юриста

Советы юриста. Адвокат Антон Бойко рассказал Delo.UA, какие шаги нужно предпринять, чтобы добиться перерасчета за некачественную услугу отопления. Советы юриста, надеемся принесут действенную помощь всем потребителям коммунальных услугуслуг

В Украину снова вернулись холода и проблема централизованного отопления становится все актуальней. Жители часто жалуются, что качество предоставляемой дорогой услуги не соответствует нормам.

В начале года премьер-министр Арсений Яценюк уже заявлял, что оплата за теплоснабжение должна быть пересчитана в тех домах, где услуга не была предоставлена на надлежащем уровне.

Такой точки зрения придерживаются и столичные власти, о чем заявляют на многочисленных брифингах. Так, 19 января в КГГА заявили, что уже почти 400 столичных квартир получили новые платежки с перерасчетом.

Адвокат Антон Бойко рассказал Delo.UA что делать киевлянам, если батареи еле теплые, а счета с огромными суммами продолжают приходить.

Адвокат Антон Бойко отмечает, что в Киеве основным исполнителем услуг по централизованному отоплению является ПАО «Киевэнерго» и в случае

предоставления некачественных услуг или не в полном объеме эта компания обязана осуществить перерасчет их стоимости в сторону уменьшения.

доказывание на потребителе

При этом бремя доказывания снижения качества предоставленных услуг ложится на потребителя — факт должен быть зафиксирован должным образом.

Так, «Киевэнерго» обязуется обеспечивать в течение оговоренного в договоре времени непрерывную поставку тепловой энергии (за исключением

нормативно установленных перерывов) и поддерживать соответствующую температуру теплосети.

Температурный режим в помещении определяется не температурой радиаторов, а температурой в самом помещении, которая не должна быть ниже

18 градусов (оптимальная температура — 22 градуса).

советы юристаПоэтому, если у вас температура в квартире ниже 18 градусов, нужно обратиться в

«Киевэнерго» и вызвать представителя компании для фиксации нарушения и составления акта-претензии. советы юриста

Представителя «Кивеэнерго» можно вызвать двумя способами:

1) устно (по телефону); советы юриста
2) письменно (зарегистрировав соответствующее заявление в приемной «Киевэнерго» или отправив соответствующее заявление письмом (лучше всего

с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре). советы юриста

В заявлении (сообщении) нужно указать: ФИО, адрес проживания/пребывания потребителя; наименование вида некачественной услуги.

Независимо от формы заявления, «Кевэнерго» обязано зарегистрировать его в Журнале регистрации заявок потребителей, сообщив при этом потребителю

входящий номер заявления, ФИО работника, зарегистрировавшего (принявшего) его, и время регистрации заявления.

Заявление, проверка и акт

После того как заявление будет зарегистрировано, представители «Киевэнерго» должны прийти для проверки и фиксации факта ненадлежащего

предоставления или непредставления услуги и составить акт-претензию. советы юриста

Проверку температуры в жилых помещениях комиссия будет определять специальным прибором — «термогигрометром» на внутренней стене, на

расстоянии 1 м от внешней и 1,5 м от пола.

При этом стоит отметить, что температура за окном не должна превышать -5°С. Также не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое

время суток.

Перед проведением измерений запрещается проводить дополнительный обогрев помещений. советы юриста

На основании проверки представители «Киевэнерго» составят акт-претензию, в котором должны быть указаны виды, показатели и сроки нарушения, ФИО

представителей «Киевэнерго» и их должности. А также ставятся подписи сторон и дата составления акта-претензии.советы юриста

В случае, если представитель «Киевэнерго» не явится в срок для составления акта-претензии или откажется его подписывать, его можно оформить и

самостоятельно. Для этого необходимы подписи как минимум двух потребителей услуги — например соседей.советы юриста

Акт-претензия должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у вас.

Далее акт-претензия (экземпляр исполнителя услуги) регистрируется в Журнале регистрации актов-претензий исполнителя. Согласно закону он должен быть рассмотрен в течение трех дней со дня регистрации в журнале. Через три дня «Киевэнерго» должно либо распорядиться о перерасчете платежей или предоставить мотивированный отказ в пересчете.советы юриста

При этом, в случае, если по истечению 3-х дней не будет дан ответ на акт-претензию, то считается, что «Киевэнерго» признало факты, изложенные в акте-претензии, и соответственно обязано произвести перерасчет. В случае если от «Киевэнерго» придет отказ в перерасчете, потребитель имеет право обязать компанию осуществить пересчет в судебном порядке.советы юриста

«Если потребитель все верно зафиксирует и выполнит вышеизложенные рекомендации — шансы сделать перерасчет и уменьшения стоимости услуг по отоплению велики», — резюмирует адвокат Антон Бойко. советы юриста

Проект закону «Про орендне житло».

Выплачиваем вознаграждение за клиентские перенаправления. Юридическая защита и юридическая помощь. Консультации бесплатно. Звоните сейчас.

Проект закону «Про орендне житло» — усунення перешкод оподаткування аренди житла?

проект закону "Про орендне житло"Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розповів «Урядовому кур’єру» про перспективи вирішення квартирного питання в Україні та альтернативу придбання житла – оренду.

«В Україні не розроблено бізнес-модель оренди житла. У нас такий собі Шанхай зразка ХІХ століття. І це наш недогляд. Адже орендна модель — це популярний прибутковий інструмент, який вже багато років ефективно працює у розвинених країнах. Він дає змогу підняти ринок будівництва на новий рівень і залучити інвестиції», – розповідає Геннадій Зубко.

Наразі вже розробили проект закону «Про орендне житло». Триває його обговорення й погодження із центральними органами виконавчої влади. Після цього законопроект буде винесено на розгляд уряду.

«Сподіваємося, що невдовзі його буде ухвалено, і 2016 рік стане роком початку роботи програми орендного житла в Україні», – зазначає посадовець.

Законопроект про орендне житло, який розробила команда Мінрегіону, передбачає певні заохочення для інвестування. Він встановлює державні пільги під час будівництва й експлуатації орендного житла. Наприклад, землю для будівництва і подальшої експлуатації будинку надаватимуть безоплатно. Замовника будівництва звільнятимуть від перерахування коштів на розвиток інфраструктури. Безоплатним буде і приєднання до інженерних мереж та ін.
За словами фахівця, будуючи орендне житло, держава підвищуватиме обсяг пропозиції й так знижуватиме ціни.

юридическая помощь,юридическая защита«Мета закону — вивести орендне житло з тіні, створити прозорі взаємини між орендарем та орендодавцем, сприятливі умови для інвестицій в орендне житло, можливості наповнення цього ринку якіснішою пропозицією, знижуючи вартість такого житла. У нових умовах пропонуємо, щоб орендним житлом могли користуватися не тільки фізичні особи, а й підприємства мали змогу наймати житло для своїх працівників», — говорить Геннадій Зубко.

У законопроекті також зазначено, що «вимоги до мінімальних розмірів орендного житла в орендних будинках визначаються державними будівельними нормами і можуть передбачати менші показники, ніж вимоги, передбачені для приміщень у багатоквартирних будинках».