Правова допомога

Юридическая помощь и защита. Юридическая консультация. Представительство интересов в суде. Харьков, Харьковская область, Украина. Адвокаты

адвокат по гражданским делам Харьков

Правова допомога

правова допомогаПравова допомога. Правова́ (юриди́чна) допомо́га — це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у

вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг. Правова допомога

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу», правова допомога — надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Відповідно до статті 59 Конституції України, Правова допомога

Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Правова допомога.

Правовими (юридичними) послугами є:
 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; Правова допомога
 • складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; Правова допомога
 • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • забезпечення захисту особи від обвинувачення;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Правова допомога
Правова допомога. Адреси електронної пошти для інформування центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб,

залучення захисника за призначенням та для проведення окремих процесуальних дій.

Правова допомога

Правова допомога може бути платною і безоплатною; первинною і вторинною; судовою і позасудовою; розподілятися за галузями (у кримінальних, цивільних,

сімейних, адміністративних справах…), за стадіями (на етапі дізнання, досудового слідства, розгляду справи судом), суб’єктом надання (адвокат / інший фахівець у галузі права / законний представник / державний орган…), суб’єктом права на правову допомогу тощо.

Принципами правової допомоги, спільними для всі її видів, можна вважати:

 1. верховенство права
 2. законність
 3. доступність
 4. якісність
 5. конфіденційність
 6. уникнення конфлікту інтересів
 7. гарантоване державне фінансування безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога

Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії

щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.
Міністерство юстиції України утворило центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адвокатська діяльність за своїм змістом є незалежною професійною діяльністю адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту переважно на оплатній основі.

Конституційний Суд України у справі про право вільного вибору захисника роз’яснив, що поряд із адвокатурою і визначеними процесуальним

законом особами правову допомогу можуть надавати також суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, визначеному законодавством України;

об’єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і свобод; «інші фахівці у галузі права» які за законом мають право на надання правової допомоги особисто

чи за дорученням юридичної особи.

Правозахистник

Правозахисник — у широкому розумінні це кожна людина, яка сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки, досвід і бачення

світу у формі глобального усвідомлення важливості та беззаперечного дотримання прав людини як єдиної загальносвітової ідеології.

У вузькому розумінні це експерт у сфері законодавства внутрішньодержавного та загальносвітового рівнів за напрямом Права людини, особа, для якої правозахисна діяльність є професією.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности:

по делам о преступлении против собственности;

по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр.

Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени.

Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ.

Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции.

Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях