Апелляционный суд не применяет исковую давность

Адвокаты, юристы — юридическая помощь, юридическая защита по делам гражданско-правового характера. определение отцовства, материнства, алименты, расторжение брака.

Апелляционный суд не применяет исковую давность

Апелляционный суд не применяет исковую давностьАпелляционный суд не применяет исковую давность. То, что сторона не принимала участия в рассмотрении дела судом первой инстанции, может быть основанием для отмены решения суда первой инстанции, а не для решения апелляционным судом ее заявления о применении исковой давности.

Верховный Суд Украины на совместном заседании судебных палат по гражданским и хозяйственным делам 30 сентября расмотрел дело 6-780цс15о признании недействительными договоров купли-продажи, обращения взыскания на предмет ипотеки, истребовании имущества из чужого незаконного владения и применения последствий недействительности договоров.

При рассмотрении Суд высказался относительно применения исковой давности. Разъяснено, что согласно частей (-ям) третьей, четвертой статьи 267 ГК исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения им решения.

Апелляционный суд не применяет исковую давностьСогласно части первой статьи 303 ГПК при рассмотрении дела в апелляционном порядке апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы и требований, заявленных в суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела осуществляет проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционной жалобы, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Новые материально-правовые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. Тот факт, что сторона не принимала участия в рассмотрении дела судом первой инстанции в случаях, предусмотренных законом, может быть основанием для отмены решения суда первой инстанции, а не для решения апелляционным судом ее заявления о применении исковой давности.

Поскольку статья 267 ГК является нормой материального права, суд апелляционной инстанции не вправе рассматривать заявление о применении сроков исковой давности.

Автор: Юридическая помощь, защита

Юридическая помощь, юридическая защита по делам о преступлении против жизни и здоровья личности: по делам о преступлении против собственности; по делам о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических веществ и пр. Юридические онсультации бесплатно и не ограничено во времени. Составление и подача процессуальных документов любой сложности в суды всех инстанций от суда первой инстанции, до суда апелляционной и кассационной инстанции. ВСУ, ЕСПЧ. Представительство интересов в суде, прокуратуре, полиции. Юридическая консультация адвоката, юриста в гражданско правовых и уголовно правовых правоотноршениях

Апелляционный суд не применяет исковую давность: 3 комментария

 1. Основні новації прийнятого Закону «Про забезпечення права на справедливий суд»:

  розширено повноваження Верховного Суду щодо самостійного прийняття справ до провадження у т.зв. IV інстанції та підстав перегляду справ;

  судам надано право відступати від правових позицій Верховного Суду з одночасним наведенням відповідних мотивів у рішенні;

  змінено порядок формування Вищої ради юстиції;

  доступ до судових рішень зроблено більш відкритим;

  змінено порядок розгляду Верховною Радою питань про звільнення суддів;

  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції;

  запроваджено первинне кваліфікаційне оцінювання (тобто переатестацію) всіх суддів.
  передбачено створення апеляційних округів загальних судів;

  передбачено обладнання необхідної кількості залів судових засідань у дворічний термін.

 2. Висновок Венеціанської комісії
  Венеціанська комісія загалом позитивно оцінила Закон про справедливий суд. Схвально розцінені: посилення ролі Верховного Суду як гаранта єдності судової практики, наголос на формальному характері ролі Президента у призначенні суддів на початковий термін, введення переліку підстав для відповідальності за «порушення присяги» для виключення надмірно широкої дискреції дисциплінарних органів, введення шкали санкцій дисциплінарної відповідальності, яка дозволяє застосовувати санкції пропорційно, і докладні положення про кваліфікаційний оцінюванні суддів перед призначенням безстроково або підвищенням.

  Експерти комісії звернули увагу на те, що на рівні закону можуть бути вдосконалені положення про переведення суддів без конкурсу в разі реорганізації або ліквідації судів, використання мов у судовому процесі. У питанні «переатестації» ВК звернула увагу на важливість дотримання принципу незалежності суддів.

 3. Критика
  Відзначено, що Закон «дещо збільшує вплив Президента України на судову систему».

  Не було серйозного громадського обговорення проекту.

  Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності продовжують залишатися надзвичайно розмитими.

  Первинне кваліфікаційне оцінювання, передбачене Законом для всіх суддів, нагадує третю хвилю люстрації (після Законів «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», «Про очищення влади») — у той час, коли навіть подвійна люстрація не сприймається Венеціанською комісією.

  Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери», вважає, що з прийняттям цього Закону Верховний Суд України отримав законне право двояко трактувати правові норми без наслідків для себе. На його думку, це значно шкодить українському правосуддю.